L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) est une institution dont les membres (des États ou gouvernements participants) partagent ou ont en commun la langue française et certaines valeurs (comme, notamment, la diversité culturelle, la paix, la gouvernance démocratique, la consolidation de l'état de droit, la protection de l'environnement).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) est une institution dont les membres (des États ou gouvernements participants) partagent ou ont en commun la langue française et certaines valeurs (comme, notamment, la diversité culturelle, la paix, la gouvernance démocratique, la consolidation de l'état de droit, la protection de l'environnement). Selon son site web, en décembre 2014, elle regroupe 80 États ou gouvernements (54 membres de plein droit, 3 membres associés et 23 observateurs), soit plus de 900 millions d’habitants répartis sur les cinq continents représentant 14 % de la population mondiale, 14 % du revenu national brut mondial et 20 % des échanges mondiaux de marchandises. En 2050, leur population devrait atteindre 1,5 à 2 milliards de personnes, dont 700 millions de locuteurs de français. À cette échéance, 85 % des francophones et 90 % des jeunes locuteurs âgés de 15 à 29 ans vivront en Afrique.Le 20 mars de chaque année est célébrée dans le monde la Journée internationale de la francophonie.Abdou Diouf, ancien président du Sénégal, en est le secrétaire général depuis le IXe Sommet de la francophonie d’octobre 2002. La nomination de Michaëlle Jean, qui lui succède est annoncée le 30 novembre 2014. Michaëlle Jean, ancienne gouverneur général du Canada, d'origine haïtienne, est désignée par consensus. Elle prendra ses fonctions le 1er janvier 2015.Elle s’appuie sur quatre opérateurs directs (l'Agence universitaire de la francophonie, TV5, l’Université Senghor d'Alexandrie, l’Association internationale des maires francophones) et une assemblée consultative. Elle coopère avec de nombreuses associations comme l’Association francophone d'amitié et de liaison (AFAL), la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF), l’Union internationale de la presse francophone (UPF), Association pour la diffusion internationale francophone de livres, ouvrages et revues (ADIFLOR), etc.L’OIF veut contribuer à la prévention des conflits au sein de l’espace francophone, favoriser la consolidation de l’état de droit et de la démocratie, et agir pour la promotion et l’effectivité des droits de l'homme dans l’espace francophone. Elle a la volonté de promouvoir la diversité culturelle. Elle est au service de l’éducation et intervient à toutes les étapes de la formation. Elle est aussi au service de l’économie et du développement.
 • La Francofonia (en francès Organisation Internationale de la Francophonie o, simplement, La Francophonie), coneguda també per les sigles OIF, és el conjunt de territoris que parlen francès i que comparteixen un passat comú (fruit del colonialisme) i una certa herència cultural, tot i poder tenir altres llengües com a oficials. Compta amb una bandera pròpia des de 1987, acceptada pels 56 estats i governs actuals que en són membres de ple dret, juntament amb els dos membres associats i els 13 que en són tan sols observadors. Agrupa uns 250 milions de persones i el seu dia oficial és el 20 de març.Cal distingir, efectivament, entre els estats en què el francès és llengua oficial, aquells en què és la llengua materna d'una gran part de la població, aquells en què és llengua de difusió cultural, aquells en què és usat per determinades classes socials, etc. Ara bé, aquestes categories no cal pas que coincideixin: en alguns estats, per exemple, el francès, tot i essent-hi llengua oficial, pot ser ben bé que no sigui la llengua materna de la població, com passa en la majoria dels estats membres.La Francofonia té, entre els seus principis i valors fonamentals, la democràcia i els drets humans, el respecte i la promoció de la diversitat cultural i lingüística i la solidaritat i el desenvolupament sostenible.
 • La Francophonie (formeel l'Organisation internationale de la Francophonie in het Frans) is een organisatie die de landen waarin Frans gesproken wordt in zich verenigt. Zo'n 57 landen zijn lid van de organisatie, 4 anderen zijn geassocieerde leden en nog 20 landen zijn observerende leden. Frans is ten minste een taal die door een deel van de bevolking wordt gesproken, en is de hoofdtaal van maar een paar landen. Een groot deel van de landen zijn ontwikkelingslanden. De organisatie kan vergeleken worden met het Britse Gemenebest, aangezien vele landen ex-kolonies zijn van Frankrijk.De moderne Francophonie werd opgericht in 1970 en heeft als motto égalité, fraternité, solidarité, complémentarité. De organisatie begon als een kleine club van Franssprekende landen, maar is ontwikkeld tot een grote internationale organisatie met vele takken die met lidstaten samenwerken op vlak van cultuur, wetenschap, economie, rechtspraak en vrede.De Francophonie is een belangrijk forum voor wereldwijde culturele en taalkundige verscheidenheid. Net als organisaties zoals de UNESCO is de Francophonie begaan met de taalkundige globaliserende evolutie. De organisatie werkt samen met gelijkaardige organisaties zoals de hispanofonie en lusophonia.De organisatie heeft een observerende status in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
 • フランコフォニー国際機関(フランコフォニーこくさいきかん、Organisation Internationale de la Francophonie, OIF)は、世界中の様々な文化圏に属する、民主主義や人権といった普遍的な価値観とフランス語とを共有する国・地域の総体であるフランコフォニーの名を冠した国際機関である。フランコフォニー国際機関に加盟している国・地域は、必ずしもフランス語が広く使用されているとも限らない。ベトナムやラオスなどのように旧フランス植民地と言えどもフランス語を公的な場で使用することの殆どない国もあれば、東欧のポーランド、チェコ、スロヴァキアやギリシャなどのようにフランスの植民地にすらならなかった国、明らかにドイツ語圏に属するはずのオーストリア(オブザーバー)まで加わっている。英語圏やスペイン語圏、ポルトガル語圏やアラビア語圏の国もあり、「フランコフォニー国際機関の加盟国=フランス語圏」とは、必ずしも言い切れない。
 • Francophonie adalah sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara berbahasa Perancis. Organisasi ini didirikan pada 1970 oleh 20 negara. Piagamnya menyatakan bahwa Francophonie bertugas mengkoordinasikan kegiatan ekonomi, termasuk hubungan niaga; komunikasi; kegiatan kebudayaan; kewarganegaraan, paspor, dan visa; kegiatan sosial; dan kegiatan kesehatan. Markas Francophonie berada di Paris.
 • The Organisation internationale de la Francophonie (OIF), known informally and more commonly as La Francophonie (or, more simply, Francophonie) is an international organization representing countries and regions where French is the first ("mother") or customary language; and/or where a significant proportion of the population are francophones (French speakers); and/or where there is a notable affiliation with French culture.The organization comprises 57 member states and governments, three associate members and twenty observers. The term francophonie (with a lowercase "f") also refers to the global community of French-speaking peoples, comprising a network of private and public organizations promoting special ties among all Francophones. In a majority of member states, French is not the predominant native language. The prerequisite for admission to the Francophonie is not the degree of French usage in the member countries, but a prevalent presence of French culture and language in the member country's identity, usually stemming from France's colonial ambitions with other nations in its history.[citation needed]French geographer Onésime Reclus, brother of Élisée Reclus, coined the word Francophonie in 1880 to refer to the community of people and countries using the French language. Francophonie was then coined a second time by Léopold Sédar Senghor, founder of the Négritude movement, in the review Esprit in 1962, who assimilated it into Humanism.The modern organization was created in 1970. Its motto is égalité, complémentarité, solidarité ("equality, complementarity, and solidarity"), a deliberate allusion to France's motto. Started as a small club of northern French-speaking countries, the Francophonie has since evolved into a global organization whose numerous branches cooperate with its member states in the fields of culture, science, economy, justice, and peace.
 • La Organización Internacional de la Francofonía es una organización internacional que designa la comunidad de 900 millones de personas y países en el mundo que usan el francés como lengua, de la que son miembros de pleno derecho cuarenta y nueve estados, además de cuatro miembros asociados y diez miembros observadores. La mayoría de los estados miembros son francófonos. Fue fundada el 20 de marzo de 1970 en Niamey, Níger. La iniciativa surgió, en especial, por los países de habla francesa de África. Sus principales impulsores fueron los Jefes de Estado Habib Bourguiba (Túnez), Norodom Sihanouk (Camboya), Hamani Diori (Níger), Charles Hélou (Líbano) y Léopold Sédar Senghor (Senegal). Actualmente la sede central está en París y agrupa a Estados francófonos que tienen su nexo de unión cultural. El actual secretario general es el senegalés Abdou Diouf.Hay que distinguir entre los países donde el francés es lengua oficial, aquellos donde es la lengua materna de gran parte de la población, aquellos donde es lengua de difusión cultural, aquellos donde es empleado por determinadas clases sociales, etc. Estas categorías no tienen por qué coincidir: en muchos de los países en los que el francés es lengua oficial, no es la lengua materna de la población.En 2008 la Francofonía estaba compuesta por cuarenta y nueve Estados miembros que albergan el 10 por 100 de la población mundial. Su actividades no se centran exclusivamente en la lengua, sino también en la difusión de la cultura, la educación, extensión de la democracia y reducción de las diferencias como consecuencia de las nuevas tecnologías. Se organiza en Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebran cada dos años, la Conferencia de Ministros y la Comisión Permanente que actúa como órgano ejecutivo.Mantiene cinco agencias internacionales con un presupuesto en conjunto de 230 millones de euros: Agencia Intergubernamental de la Francofonía. Agencia Universitaria de la Francofonía. Asociación Internacional de Alcaldes y Responsables de Metrópolis Francófonas. Universidad Senghor de Alejandría. Una cadena de televisión (TV5 Monde).La Francofonía proclama entre sus principios y valores fundamentales los siguientes: La democracia y los Derechos Humanos. El respeto y promoción de la diversidad cultural y lingüística. La solidaridad y el desarrollo sostenible.La palabra fue acuñada por Onésimo Reclus.
 • Франкофония (фр. La Francophonie) — международная организация сотрудничества франкоязычных стран мира. Объединяет 56 членов, представляющих различные государства или части государств мира, а также 14 наблюдателей. Главным критерием для вступления в организацию считают не степень владения французским языком населения того или иного государства (хотя это приветствуется), а, скорее, культурные связи с Францией, сложившиеся на протяжении десятилетий и даже веков. Так, например, Украина и страны Прибалтики являются наблюдателями Франкофонии. В современном виде Франкофония существует с 1970 года. Девизом организации служит французское изречение «Равенство, взаимодополняемость, солидарность» (фр. «égalité, complémentarité, solidarité»).
 • 프랑코포니(프랑스어: La Francophonie)란 프랑스어를 모국어나 행정 언어로 쓰는 국가들로 구성된 국제 기구로서, 주로 적지 않은 인구가 프랑스어를 사용하는 "프랑코폰"(francophones)이거나 프랑스어 및 문화가 깊게 침투해있는 곳이다.공식적으로는 "프랑스어권 국제 기구"(프랑스어: Organisation internationale de la Francophonie, OIF)라고 부른다. 국제 무대에서 프랑스어의 위상을 지키고 보급을 확대하기 위해 프랑스를 중심으로 창설되었다.프랑스어는 영어가 국제언어로 급부상 하기 전인 제1차 세계대전까지 유럽의 유일한 외교언어였다.
 • Frankofon, Fransızca konuşan kimse için veya çoğunluk olarak Fransızca konuşulanlara verilen isimdir. Özgün yazılış şekli "francophonie" dir.Ayrıca La Francophonie adında Fransızca konuşan ülkelerin oluşturduğu uluslararası bir birlik vardır. Batı Afrika ülkelerinin birçoğu, Belçika, İsviçre, Kanada, Yunanistan, Ermenistan, Romanya, Avusturya, Macaristan, Ukrayna gibi birçok ülke bu birliğin üyesidir.
 • A Organização Internacional da Francofonia (em francês: Organisation internationale de la Francophonie ou la Francophonie), cujo acrónimo é OIF, é uma organização internacional que congrega países em que a língua francesa é oficial ou tem um status privilegiado. O termo "francofonia" também se refere, lato sensu, à comunidade de falantes do idioma francês. Atualmente a organização tem 55 Estados-membros e treze países observadores.
 • Frankofónia a frankofón országok és kormányok nemzetközi szervezete, valamint francia nyelven a franciául beszélő emberek közösségére is utal a kifejezés. A szervezet hivatalos neve Frankofónia Nemzetközi Szervezete (OIF) (Organisation internationale de la Francophonie), melynek 55 tagállama és kormánya van, valamint 13 jelölt országa. A csatlakozás feltétele nem annak függvénye, hogy az adott országban milyen mértékben használják a francia nyelvet, hanem, hogy mennyire van jelen a francia kultúra és a francia nyelv az ország öntudatában, amely legtöbbször abból fakad, hogy az ország történelme egy időre összeforrott Franciaország történelmével. A tagállamok kisebbik hányadában első számú nyelv a francia, nem számolva Franciaországot és tengerentúli tartományait. Néhány országban francia a hétköznapi nyelv, míg más tagállamokban kevés ember használja azt. A frankofónia (kis betűvel) elnevezés a francia földrajz tudós Onésime Reclus-től származik, aki először 1880-ban utalt az emberek és országok egy olyan csoportjára, melyek a francia nyelvet használják. A Frankofónia (nagy betűvel) elnevezést viszont Léopold Sédar Senghor használta először, a Négritude irodalmi és politikai mozgalom alapítója, az Esprit magazin egyik számában 1962-ben. Senghor szavának értelme humanista elképzeléssel bírt.A modern értelemben vett Frankofóniát 1970-ben alapították. Mottója "egyenlőség, komplementaritás, szolidaritás" (égalité, complémentarité, solidarité), Franciaország szabadság, egyenlőség, testvériség mottójára utal.
 • Frankofonia (fr. La Francophonie, z łac. Francus = 'Francuz' + gr. phone = 'głos, dźwięk') – termin utworzony w 1880 roku przez francuskiego geografa Onésime Reclus (brata Élisée Reclus), oznaczający wspólnotę ludzi i państw posługujących się językiem francuskim. Obecnie jest to międzynarodowa organizacja skupiająca rządy krajów francuskojęzycznych. Tylko w kilku z tych krajów francuski spełnia rolę pierwszoplanową, w pozostałych odgrywa już pomniejszą rolę.
dbpedia-owl:formationDate
 • 1970-03-20 (xsd:date)
dbpedia-owl:formationYear
 • 1970-01-01 (xsd:date)
dbpedia-owl:headquarter
dbpedia-owl:keyPerson
dbpedia-owl:language
dbpedia-owl:leaderFunction
dbpedia-owl:motto
 • Égalité, complémentarité, solidarité
dbpedia-owl:numberOfMembers
 • 60 (xsd:integer)
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 58638 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 42966 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 259 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110960758 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:budget
 • 180000000 (xsd:integer)
prop-fr:carte
 • Map-Francophonie organisation fr.svg
prop-fr:commons
 • Category:Organisation internationale de la francophonie
prop-fr:couleurBoîte
 • 4494 (xsd:integer)
prop-fr:création
 • 1970-03-20 (xsd:date)
 • Charte de la Francophonie, adoptée en 1997.
prop-fr:depuis
 • 2015-01-01 (xsd:date)
prop-fr:devise
 • Égalité, complémentarité, solidarité
prop-fr:dirigeant
 • Michaëlle Jean
prop-fr:duréeMandat
 • 1.262304E8
prop-fr:effectifs
 • plus de 300
prop-fr:géolocalisation
 • France
prop-fr:langue
prop-fr:latitude
 • 48.859996 (xsd:double)
prop-fr:logo
 • Flag_of_La_Francophonie.svg
prop-fr:logoLégende
 • Drapeau de la Francophonie
prop-fr:longitude
 • 2.303245 (xsd:double)
prop-fr:membre
 • 60 (xsd:integer)
prop-fr:nom
 • Organisation internationale
 • Secrétaire général de la Francophonie
 • de la francophonie
prop-fr:personneClé
 • Léopold Sédar Senghor
 • Habib Bourguiba
 • Abdou Diouf
 • Hamani Diori
 • Norodom Sihanouk
prop-fr:premTitulaire
prop-fr:résidenceOfficielle
 • Paris,
prop-fr:siteWeb
prop-fr:siège
 • Paris
prop-fr:titreDirigeant
 • Secrétaire général
prop-fr:titulaireActuel
prop-fr:upright
 • 1.500000 (xsd:double)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • francophonie
dcterms:subject
georss:point
 • 48.8599964 2.3032451
rdf:type
rdfs:comment
 • L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) est une institution dont les membres (des États ou gouvernements participants) partagent ou ont en commun la langue française et certaines valeurs (comme, notamment, la diversité culturelle, la paix, la gouvernance démocratique, la consolidation de l'état de droit, la protection de l'environnement).
 • フランコフォニー国際機関(フランコフォニーこくさいきかん、Organisation Internationale de la Francophonie, OIF)は、世界中の様々な文化圏に属する、民主主義や人権といった普遍的な価値観とフランス語とを共有する国・地域の総体であるフランコフォニーの名を冠した国際機関である。フランコフォニー国際機関に加盟している国・地域は、必ずしもフランス語が広く使用されているとも限らない。ベトナムやラオスなどのように旧フランス植民地と言えどもフランス語を公的な場で使用することの殆どない国もあれば、東欧のポーランド、チェコ、スロヴァキアやギリシャなどのようにフランスの植民地にすらならなかった国、明らかにドイツ語圏に属するはずのオーストリア(オブザーバー)まで加わっている。英語圏やスペイン語圏、ポルトガル語圏やアラビア語圏の国もあり、「フランコフォニー国際機関の加盟国=フランス語圏」とは、必ずしも言い切れない。
 • Francophonie adalah sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara berbahasa Perancis. Organisasi ini didirikan pada 1970 oleh 20 negara. Piagamnya menyatakan bahwa Francophonie bertugas mengkoordinasikan kegiatan ekonomi, termasuk hubungan niaga; komunikasi; kegiatan kebudayaan; kewarganegaraan, paspor, dan visa; kegiatan sosial; dan kegiatan kesehatan. Markas Francophonie berada di Paris.
 • 프랑코포니(프랑스어: La Francophonie)란 프랑스어를 모국어나 행정 언어로 쓰는 국가들로 구성된 국제 기구로서, 주로 적지 않은 인구가 프랑스어를 사용하는 "프랑코폰"(francophones)이거나 프랑스어 및 문화가 깊게 침투해있는 곳이다.공식적으로는 "프랑스어권 국제 기구"(프랑스어: Organisation internationale de la Francophonie, OIF)라고 부른다. 국제 무대에서 프랑스어의 위상을 지키고 보급을 확대하기 위해 프랑스를 중심으로 창설되었다.프랑스어는 영어가 국제언어로 급부상 하기 전인 제1차 세계대전까지 유럽의 유일한 외교언어였다.
 • Frankofon, Fransızca konuşan kimse için veya çoğunluk olarak Fransızca konuşulanlara verilen isimdir. Özgün yazılış şekli "francophonie" dir.Ayrıca La Francophonie adında Fransızca konuşan ülkelerin oluşturduğu uluslararası bir birlik vardır. Batı Afrika ülkelerinin birçoğu, Belçika, İsviçre, Kanada, Yunanistan, Ermenistan, Romanya, Avusturya, Macaristan, Ukrayna gibi birçok ülke bu birliğin üyesidir.
 • A Organização Internacional da Francofonia (em francês: Organisation internationale de la Francophonie ou la Francophonie), cujo acrónimo é OIF, é uma organização internacional que congrega países em que a língua francesa é oficial ou tem um status privilegiado. O termo "francofonia" também se refere, lato sensu, à comunidade de falantes do idioma francês. Atualmente a organização tem 55 Estados-membros e treze países observadores.
 • Frankofonia (fr. La Francophonie, z łac. Francus = 'Francuz' + gr. phone = 'głos, dźwięk') – termin utworzony w 1880 roku przez francuskiego geografa Onésime Reclus (brata Élisée Reclus), oznaczający wspólnotę ludzi i państw posługujących się językiem francuskim. Obecnie jest to międzynarodowa organizacja skupiająca rządy krajów francuskojęzycznych. Tylko w kilku z tych krajów francuski spełnia rolę pierwszoplanową, w pozostałych odgrywa już pomniejszą rolę.
 • La Francofonia (en francès Organisation Internationale de la Francophonie o, simplement, La Francophonie), coneguda també per les sigles OIF, és el conjunt de territoris que parlen francès i que comparteixen un passat comú (fruit del colonialisme) i una certa herència cultural, tot i poder tenir altres llengües com a oficials.
 • Франкофония (фр. La Francophonie) — международная организация сотрудничества франкоязычных стран мира. Объединяет 56 членов, представляющих различные государства или части государств мира, а также 14 наблюдателей. Главным критерием для вступления в организацию считают не степень владения французским языком населения того или иного государства (хотя это приветствуется), а, скорее, культурные связи с Францией, сложившиеся на протяжении десятилетий и даже веков.
 • The Organisation internationale de la Francophonie (OIF), known informally and more commonly as La Francophonie (or, more simply, Francophonie) is an international organization representing countries and regions where French is the first ("mother") or customary language; and/or where a significant proportion of the population are francophones (French speakers); and/or where there is a notable affiliation with French culture.The organization comprises 57 member states and governments, three associate members and twenty observers.
 • La Organización Internacional de la Francofonía es una organización internacional que designa la comunidad de 900 millones de personas y países en el mundo que usan el francés como lengua, de la que son miembros de pleno derecho cuarenta y nueve estados, además de cuatro miembros asociados y diez miembros observadores. La mayoría de los estados miembros son francófonos. Fue fundada el 20 de marzo de 1970 en Niamey, Níger.
 • La Francophonie (formeel l'Organisation internationale de la Francophonie in het Frans) is een organisatie die de landen waarin Frans gesproken wordt in zich verenigt. Zo'n 57 landen zijn lid van de organisatie, 4 anderen zijn geassocieerde leden en nog 20 landen zijn observerende leden. Frans is ten minste een taal die door een deel van de bevolking wordt gesproken, en is de hoofdtaal van maar een paar landen. Een groot deel van de landen zijn ontwikkelingslanden.
 • Frankofónia a frankofón országok és kormányok nemzetközi szervezete, valamint francia nyelven a franciául beszélő emberek közösségére is utal a kifejezés. A szervezet hivatalos neve Frankofónia Nemzetközi Szervezete (OIF) (Organisation internationale de la Francophonie), melynek 55 tagállama és kormánya van, valamint 13 jelölt országa.
rdfs:label
 • Organisation internationale de la francophonie
 • Francofonia
 • Francophonie
 • Francophonie
 • Frankofon
 • Frankofónia
 • Międzynarodowa Organizacja Frankofonii
 • Organisation internationale de la Francophonie
 • Organización Internacional de la Francofonía
 • Organização Internacional da Francofonia
 • Франкофония
 • フランコフォニー国際機関
 • 프랑코포니
owl:sameAs
geo:lat
 • 48.859997 (xsd:float)
geo:long
 • 2.303245 (xsd:float)
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Organisation internationale
 • de la francophonie
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:affiliation of
is dbpedia-owl:category of
is dbpedia-owl:organisation of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:affiliation of
is prop-fr:liéÀ of
is prop-fr:organisateur of
is prop-fr:organisationsInternationales of
is prop-fr:éditeur of
is foaf:primaryTopic of