Les ordres de chevalerie apparaissent au XIVe siècle. S'ils affirment dans leur statuts leur volonté de régénérer la chevalerie ou plutôt l'esprit chevaleresque, leur création s'explique aussi par des raisons politiques. Beaucoup d'ordres disparurent rapidement, mais certains encore en vigueur, ne doivent pas être confondus avec les créations, au XIXe siècle principalement, de pseudo ordres, dits ordres de fantaisie.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les ordres de chevalerie apparaissent au XIVe siècle. S'ils affirment dans leur statuts leur volonté de régénérer la chevalerie ou plutôt l'esprit chevaleresque, leur création s'explique aussi par des raisons politiques. Beaucoup d'ordres disparurent rapidement, mais certains encore en vigueur, ne doivent pas être confondus avec les créations, au XIXe siècle principalement, de pseudo ordres, dits ordres de fantaisie.
 • Chivalric orders are societies and fellowships of knights founded in imitation of the military orders of the Crusades. After the crusades, the memory of these crusading military orders became idealised and romanticised.Modern historiography tends to take the fall of Acre in 1291 as the final end of the age of the crusades. In contemporary understanding, many further crusades against the Turks were planned and partly executed throughout the 14th century and well into the 15th century.The late medieval chivalric orders understood themselves as reflecting an ongoing military effort against Islam, even though such an effort, with the rise of the Ottoman Empire and the Fall of Constantinople in the 1450s, was without realistic hope of success.During the 15th century, orders of chivalry became a mere courtly fashion that could be created ad-hoc, some of them purely honorific, consisting of nothing but the badge. These institutions in turn gave rise to the modern-day orders of merit.
 • Bractwo rycerskie - współczesne stowarzyszenie, którego członkowie (kobiety i mężczyźni) zajmują się w ramach rekonstrukcji historycznej odwzorowywaniem zwyczajów oraz realiów średniowiecza. W Polsce tworzą one tak zwany Ruch Rycerski.Poprzez stroje, broń, pancerze oraz wszelkiego rodzaju inne elementy ubioru i wyposażenia obejmującego właściwie każdą dziedzinę życia stwarzają żywe skanseny. Organizują turnieje oraz konwenty, a także inscenizują wydarzenia historyczne (np. bitwa pod Grunwaldem, oblężenie Malborka). Niektóre bractwa prowadzą również działalność dydaktyczną np. w szkołach. Wiele spośród prezentowanych przez nich rekwizytów wykonują samodzielnie. Są wśród nich artyści; rzeźbiarze, malarze, muzycy, kowale, płatnerze, zielarze.Bractwa są w zdecydowanej większości przypadków organizacjami hierarchicznymi, gdzie obowiązuje zasada starszeństwa (zarówno wiekiem, jak i czasem spędzonym nad tą formą działalności). Stopnie hierarchii są często zapożyczone z historycznych stopni wojskowych i funkcji pełnionych w chorągwii i na dworze. Istnieją bractwa o dużej dowolności naboru nowych członków, ale nierzadkie są też pewne procesy inicjacyjne, podczas których ubiegający się o członkostwo musi wykazać swoje zaangażowanie, wiedzę historyczną, sprawność fizyczną, a nawet potwierdzić swoją dobrą opinię w aspekcie obyczajowym i moralnym. Nierzadko bractwa rycerskie zasilają członkowie organizacji harcerskich, choć obie formy aktywności są całkiem niezależne od siebie. Członkowie danego bractwa są powiązani relacjami koleżeństwa, lojalności i przyjaźni (co nie przeszkadza umiarkowanej rywalizacji na polu sprawności fizycznej, w zakresie wiedzy, czy władania bronią). Częstym zjawiskiem jest wstępowanie w związki małżeńskie par, które poznały się w bractwie; odnotowane są przypadki zaślubin utrzymanych (po uprzedniej zgodzie odpowiednich władz kościelnych) z zachowaniem przedsoborowego ceremoniału typowego dla epoki, z którą związane jest dane bractwo. Działalność w bractwach jest w większości przypadków hobbystyczna, ale coraz częściej uczestnicy i aktywiści ruchu rycerskiego wiążą swoje życie zawodowe z rekonstrukcją historyczną - np. zarządzający bractwem zajmują się organizacją imprez i wydarzeń komercyjnych, artyści i rzemieślnicy posiadający współczesne warsztaty wykonują zawodowo elementy uzbrojenia i ozdoby, absolwenci wydziałów historycznych wyszukują cenne dla spektakli i funkcjonowania bractwa informacje, krawcy zawodowo szyją i sprzedają stroje stylizowane na dawne wieki, absolwenci szkół gastronomicznych zajmują się przygotowywaniem potraw pasujących do odtwarzanej epoki, etc. Dzięki temu przygotowaniu bractwa często są zatrudniane również do pomocy w przemyśle filmowym i rozrywkowym. W Polsce działają m.in.: Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej Bractwo Rycerskie Ziemi Rudzkiej Bractwo Rycerskie Grodu Zabrzańskiego Inowłodzkie Bractwo RycerskieDawniej bractwami rycerskimi nazywano również bractwa kurkowe.
 • Рицарските ордени са военно-религиозни организации, възникнали в периода на кръстоносните походи и просъществували до края на средновековието. Рицарските ордени обединяват, възхваляват и пропагандират рицарските добродетели на честта. Рицарски орден с отношение към историята на България е ордена на Дракона. Сред по-известните рицарски ордени са, Орденът на тамплиерите, Тевтонският орден и Орденът на Йоанитите от остров Родос.Рицарски ордени могат да бъдат още монашеските ордени, братските ордени и носителите на почетни рицарски титли и медали, като Железен кръст, Рицарски кръст, ордена на почетния легион. Всички те изобразяват в себе си символиката на християнството - животворящия кръст.Рицарските ордени са свързани с християнската цивилизация през средновековието, а в Новото време с Европейската цивилизация.
 • Рыцарские ордены — организации аристократов (рыцарей) в Западной Европе, созданные в период XIV— XV вв.После неудач крестовых походов, крестоносные военные ордены стали идеализировать и романтизировать, и в результате в позднее Средневековье появилась идея рыцарства. У них были разные цели — борьба с язычниками, разбойниками, врагами того или иного короля или сеньора. Эти ордена, отличавшиеся один от другого не только задачами, но и численностью, возникали, существовали какое-то время, объединялись или подчинялись иному ордену на феодальных основах и распускались, не достигнув и тени могущества и влиятельности таких орденов, как тамплиеры (храмовники), тевтоны и госпитальеры. Однако именно от них пошел обычай носить особые знаки отличия, изготовляемые из золота и серебра, отделанные драгоценными камнями и жемчугом. Этим знакам отличия суждено было пережить рыцарские ордена, учредившие их, и в конце концов они сами стали называться орденами.При вступлении нового члена в состав ордена проводился т. н. обряд посвящения.Д’Арси Бултон (1987) разбил рыцарские ордены XIV и XV веков на следующие категории: Монархические ордены Братские ордены Ордены принцев Баронские ордены Ордены-братства Клятвенные ордены Клиентские псевдоордены Почётные ордены
 • As Ordens de Cavalaria são ordens de cavaleiros que, dento de um espírito de cavalaria medieval, aliadas à Igreja Católica e seus estados reinantes onde nasceram, foram criadas pelos monarcas europeus em imitação às ordens militares dos Cruzados com o objetivo de valorizarem a coragem e a dedicação na promoção da fé cristã e do bem-comum; quase sempre por uma acção e política comum dos seus membros, mas, por vezes apenas uma actribuição como prémio.Algumas dessas ordens são: 1348 - Ordem da Jarreteira (Inglaterra) 1348 - Ordem do Tosão de Ouro (Borgonha) 1459 - Ordem da Torre e Espada (Portugal) 1576 - Ordem de S. Sebastião dita da Frecha (Portugal) 1687 - Ordem do Cardo-selvagem (Escócia) 1806 - Ordem Militar de Maximiliano José (Baviera Alemanha) 1815 - Ordem Militar de Guilherme (Países Baixos) 1818 - Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa (Portugal) Ordem dos Cavaleiros da Concórdia (Castela, Espanha) Ordem Militar de São Miguel da Ala (Portugal)Ordens tipicamente dos cruzados: Ordem dos Cavaleiros Templários (Europa) Ordem dos Cavaleiros Teutônicos (Europa) Ordem dos Cavaleiros Hospitalários (Europa)
 • Las Órdenes de Caballería son instituciones creadas por los monarcas feudales europeos tras el fracaso de las Cruzadas, imitando el modelo de las órdenes militares creadas en Tierra Santa.Los caballeros de las órdenes de caballería, identificados con la institución tradicional de la caballería medieval, que se remontaba a la Alta Edad Media, y a sus ideales justificativos de la misión de la nobleza en la sociedad estamental, dieron origen al concepto de "código de caballería" que debía cumplir quien era "ordenado caballero"; reflejado en la literatura caballeresca (ciclo artúrico).La "ordenación" como caballero, en su ritual y en su significado simbólico, es comparable, por un lado, a la ceremonia del homenaje feudal (una institución nobiliaria), y por otro al sacramento del orden por el que un clérigo es "ordenado sacerdote" o recibe órdenes menores (una institución eclesiástica). En la actualidad se rigen por elevados valores sociales a las que pertenecen autoridades civiles, militares y eclesiásticas del estamento nobiliario y paranobiliario. Las órdenes de caballería más destacadas son:Convento de Nobles Caballeros de la Orden Sagrada de los Soldados Compañeros de Jacques DeMolay. Orden de San Jorge, implantada por Carlos I de Hungría en 1325, fue abolida.Orden de la Jarretera, creada por Eduardo III de Inglaterra ca. 1348.Suprema Orden de la Santísima Anunciación, fundada por Amadeo VI, conde de Saboya en 1362, en 1946 perdió su carácter nacional al convertirse Italia en una república, continúa como orden dinástica de la Casa de Saboya.Orden del Armiño, implantada por Juan V, duque de Bretaña en 1381. Fue la primera orden que admitió mujeres, fue abolida.Orden del Dragón, creada por el rey Segismundo de Hungría en 1408, fue abolida.Orden del Toisón de Oro, establecida por Felipe III, duque de Borgoña en 1430, desde el siglo XVIII cuenta con dos ramas, una española y otra en manos de la Casa de Habsburgo.Orden Bávara de San Huberto, instituida por Gerhard V, duque de Jülich y conde de Ravensberg en 1445, desaparecida la monarquía en Baviera desde el año 1918, en la actualidad es una orden dinástica de la Casa de Wittelsbach.Orden Militar de la Torre y de la Espada, del Valor, Lealtad y Mérito, implantada por el rey Alfonso V de Portugal.Orden de San Miguel, fundada por Luis XI de Francia en 1469, se mantiene como orden dinástica pero se la disputan dos pretendientes al trono francés.Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge, fundada por dos miembros de la Casa de Comeo, ha terminado siendo orden dinástica de la Casa Real de las Dos Sicilias.Sacra y Militar Orden de San Esteban, Papa y Mártir, creada por Cosme I de Médici, duque de Florencia en 1561, se encuentra abolida.Orden de los Caballeros del Espíritu Santo, instituida por Enrique III, rey de Francia en 1578, se mantiene como orden dinástica pero se la disputan dos pretendientes al trono francés. Orden del Capítulo de Caballeros del Antiguo Reino de la Corona de Aragón, incluye la totalidad de territorios que integraron la Corona de Aragón, actualmente bajo un Consejo Supremo.Orden Militar de la Sangre de Jesucristo, fundada por Vicente I Gonzaga, duque de Mantua en 1608, se encuentra abolida.Orden de Dannebrog, establecida por el rey Cristián V de Dinamarca en 1671.Antiquísima y Nobilísima Orden del Cardo, creada por Jacobo VII de Escocia en 1687.Orden del Elefante, implantada por Cristián V de Dinamarca en 1693.Real y Militar Orden de San Luis, establecida por Luis XIV de Francia en 1694 fue abolida por el rey Luis Felipe.Orden de San Andrés el Apóstol y el Primer Llamado, instituida por el zar Pedro el Grande de Rusia en 1698.Orden del Águila Negra, creada por Federico I de Prusia en 1701, desde 1918 es una orden dinástica de la Casa de Hohenzollern.Orden del Águila Blanca, fundada por el rey Augusto II de Polonia en 1705.Orden de Santa Catalina, establecida por Pedro el Grande de Rusia en 1714.Honorabilísima Orden del Baño creada por Jorge I de Gran Bretaña en 1725.Orden Real y Militar de San Jorge para la Defensa de la Fe y la Inmaculada Concepción de María, instituida por Maximiliano II Manuel, elector de Baviera en 1726, desde 1918 es una orden dinástica de la Casa de Wittelsbach.La Insigne y Real Orden de San Jenaro, creada por Carlos VII de Nápoles, posteriormente Carlos III como rey de España, en 1734, actualmente es una orden dinástica de la Casa Real de las Dos Sicilias.Orden de los Serafines, implantada Federico I de Suecia en 1748.Orden de la Espada, establecida por Federico I de Suecia en 1748.Orden de la Estrella Polar, fundada por Federico I de Suecia en 1748. [No se concede desde 1975].Real Orden Húngara de San Esteban, instituida por la emperatriz María Teresa de Austria en 1764, desde 1918 es una orden dinástica de la Casa de Habsburgo.Orden de San Estanislao fundada por Estanislao II de Polonia en 1765, se encuentra abolida.Orden de San Jorge el Triunfante, creada por Catalina la Grande de Rusia en 1769.Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, establecida por el rey Carlos III de España el 19 de septiembre de 1771 [se ha convertido en una orden civil española].Orden de Vasa, implantada por Gustavo III de Suecia en 1772 [No se concede desde 1974].Ilustrísima Orden de San Patricio, fundada por Jorge III de Gran Bretaña en 1783.Orden del Águila Roja, creada por Federico Guillermo II de Prusia en 1792, desde 1918 es una orden dinástica de la Casa de Hohenzollern.Ilustre Real Orden de San Fernando y del Mérito, establecida por Fernando IV de Nápoles y III de Sicilia en 1800, actualmente es una orden dinástica de la Casa Real de las Dos Sicilias.Orden de San José, instituida por Fernando III, gran duque de Toscana en 1807, en la actualidad es una orden dinástica de la Casa de Habsburgo-Toscana.Real y Militar Orden de San Fernando, adoptada por las Cortes españolas el 31 de agosto de 1811.Real y Militar Orden de San Hermenegildo, creada por Fernando VII de España en 1814.Real Orden de Isabel la Católica, fundada por Fernando VII de España el 14 de marzo de 1815 [se ha convertido en una orden civil española].Orden Militar de Guillermo, establecida por el rey Guillermo I de los Países Bajos el 30 de abril de 1815.Orden del León Neerlandés, fundada por Guillermo I de los Países Bajos el 29 de septiembre de 1815.Orden de la Concepción de Villaviciosa, instituida por Juan VI de Portugal el 6 de febrero de 1818, se mantiene como orden dinástica de la Casa de Braganza.Distinguidísima Orden de San Miguel y San Jorge, adoptada el 28 de abril de 1818 por el príncipe regente Jorge, futuro Jorge IV.Orden de la Cruz del Sur, creada por el emperador Pedro I de Brasil el 1 de diciembre de 1822.Orden de Leopoldo, fundada por el rey Leopoldo I de los belgas el 11 de julio de 1832.Real Orden Noruega de San Olaf, establecida por Óscar I de Noruega y Suecia el 21 de agosto de 1847.Orden del León de Oro de la Casa de Nassau, instituida por Guillermo III de los Países Bajos y Luxemburgo en 1858.Órdenes de aparición posteriorOrden de la Corona, creada por el rey Carlos I el 14 de marzo de 1881, actualmente es una orden dinástica de la Casa Real Rumana.Orden de la Estrella de África, adoptada por Leopoldo II de los belgas para el Estado Libre del Congo el 30 de diciembre de 1888 (se convirtió en una distinción belga en 1908), actualmente se encuentra abolida.Real Orden del León, fundada por Leopoldo II para el Estado Libre del Congo el 9 de abril de 1891 (se convirtió en una distinción belga en 1908), actualmente se encuentra abolida.Orden de Orange-Nassau, creada por la reina regente Emma de los Países Bajos el 4 de abril de 1892.Real Orden Victoriana, fundada por la reina Victoria del Reino Unido el 21 de abril de 1896.Orden de la Corona, establecida por el rey Leopoldo II para el Estado Libre del Congo el 15 de octubre de 1897 (se convirtió en una distinción belga en 1908).Orden de Leopoldo II, instituida por Leopoldo II de los belgas para el Estado Libre del Congo el 24 de agosto de 1900 (se convirtió en una distinción belga en 1908).Orden de Mérito del Reino Unido, creada por el rey Eduardo VII en 1902.Orden del León Noruego, adoptada por el rey Óscar II de Suecia y Noruega el 21 de enero de 1904, sin concesiones desde 1905 fue formalmente abolida en 1952.Orden de Carlos I, creada por Carlos I de Rumanía el 10 de mayo de 1909, actualmente es una orden dinástica de la Casa Real Rumana.Orden de Miguel el Bravo, fundada por el rey Fernando I de Rumanía el 26 de septiembre de 1916.Orden del Imperio Británico, establecida por el rey Jorge V del Reino Unido el 4 de junio de 1917.Orden Ecuestre de Vitéz, instituida por Miklós Horthy, regente de Hungría en 1921, en la actualidad se encuentra abolida.Orden de Canadá, creada por la reina Isabel II en 1967.Orden de Australia, fundada por la reina Isabel II en 1975.Real Orden Noruega del Mérito, establecida por el rey Olaf V de Noruega en 1985.Orden del Mérito de Nueva Zelanda, instituida por la reina Isabel II en 1996.
 • Gli ordini cavallereschi sono ordini di merito e distinzione creati dai sovrani europei dopo la fine delle Crociate, occasione in cui erano stati fondati gli Ordini religiosi cavallereschi.La memoria di questi ordini militari crociati è stata poi idealizzata e romanticizzata, creando la concezione tardo-medievale della cavalleria, riflessa anche nei romanzi del ciclo arturiano. Dopo il Rinascimento vennero creati nuovi ordini cavallereschi.
 • Die ersten geistlichen Ritterorden sind während der Kreuzzüge entstandene Ordensgemeinschaften, die ursprünglich zu Schutz, Geleit, Pflege der Pilger ins Heilige Land und Verteidigung der heiligen Stätten gegen den Islam gegründet wurden. Voraussetzungen für die Ordensmitglieder waren ursprünglich Armut, Keuschheit, Gehorsam und Waffendienst.
 • A lovagrendek a lovagi életforma szerint élő nemesi fegyveresek előkelő szervezetei a középkorban.
 • 騎士団(きしだん、英語:Chivalric order)は、十字軍時に設立された騎士修道会、及びそれを模して各国の王・貴族が作った騎士とその附属員から構成される団体である。前者はローマ教皇によって認可された修道会の一種であり、構成員は修道士になることが前提となる。後者は実際の軍事集団としてより、名誉・儀礼的な意味合いが強く、後にヨーロッパの勲章システムに受け継がれていく。
 • Els ordes de cavalleria apareixen al segle XIV amb la voluntat de recuperar la cavalleria i els seus ideals cavallerescos, presents en les antigues ordes militars. La seva creació respon, sovint, a motius polítics i de prestigi dels poders que els atorguen.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 183239 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 8685 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 90 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109617384 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Knightly Orders
prop-fr:commonsTitre
 • Les ordres de chevalerie
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Les ordres de chevalerie apparaissent au XIVe siècle. S'ils affirment dans leur statuts leur volonté de régénérer la chevalerie ou plutôt l'esprit chevaleresque, leur création s'explique aussi par des raisons politiques. Beaucoup d'ordres disparurent rapidement, mais certains encore en vigueur, ne doivent pas être confondus avec les créations, au XIXe siècle principalement, de pseudo ordres, dits ordres de fantaisie.
 • Gli ordini cavallereschi sono ordini di merito e distinzione creati dai sovrani europei dopo la fine delle Crociate, occasione in cui erano stati fondati gli Ordini religiosi cavallereschi.La memoria di questi ordini militari crociati è stata poi idealizzata e romanticizzata, creando la concezione tardo-medievale della cavalleria, riflessa anche nei romanzi del ciclo arturiano. Dopo il Rinascimento vennero creati nuovi ordini cavallereschi.
 • Die ersten geistlichen Ritterorden sind während der Kreuzzüge entstandene Ordensgemeinschaften, die ursprünglich zu Schutz, Geleit, Pflege der Pilger ins Heilige Land und Verteidigung der heiligen Stätten gegen den Islam gegründet wurden. Voraussetzungen für die Ordensmitglieder waren ursprünglich Armut, Keuschheit, Gehorsam und Waffendienst.
 • A lovagrendek a lovagi életforma szerint élő nemesi fegyveresek előkelő szervezetei a középkorban.
 • 騎士団(きしだん、英語:Chivalric order)は、十字軍時に設立された騎士修道会、及びそれを模して各国の王・貴族が作った騎士とその附属員から構成される団体である。前者はローマ教皇によって認可された修道会の一種であり、構成員は修道士になることが前提となる。後者は実際の軍事集団としてより、名誉・儀礼的な意味合いが強く、後にヨーロッパの勲章システムに受け継がれていく。
 • Els ordes de cavalleria apareixen al segle XIV amb la voluntat de recuperar la cavalleria i els seus ideals cavallerescos, presents en les antigues ordes militars. La seva creació respon, sovint, a motius polítics i de prestigi dels poders que els atorguen.
 • Bractwo rycerskie - współczesne stowarzyszenie, którego członkowie (kobiety i mężczyźni) zajmują się w ramach rekonstrukcji historycznej odwzorowywaniem zwyczajów oraz realiów średniowiecza. W Polsce tworzą one tak zwany Ruch Rycerski.Poprzez stroje, broń, pancerze oraz wszelkiego rodzaju inne elementy ubioru i wyposażenia obejmującego właściwie każdą dziedzinę życia stwarzają żywe skanseny. Organizują turnieje oraz konwenty, a także inscenizują wydarzenia historyczne (np.
 • As Ordens de Cavalaria são ordens de cavaleiros que, dento de um espírito de cavalaria medieval, aliadas à Igreja Católica e seus estados reinantes onde nasceram, foram criadas pelos monarcas europeus em imitação às ordens militares dos Cruzados com o objetivo de valorizarem a coragem e a dedicação na promoção da fé cristã e do bem-comum; quase sempre por uma acção e política comum dos seus membros, mas, por vezes apenas uma actribuição como prémio.Algumas dessas ordens são: 1348 - Ordem da Jarreteira (Inglaterra) 1348 - Ordem do Tosão de Ouro (Borgonha) 1459 - Ordem da Torre e Espada (Portugal) 1576 - Ordem de S.
 • Las Órdenes de Caballería son instituciones creadas por los monarcas feudales europeos tras el fracaso de las Cruzadas, imitando el modelo de las órdenes militares creadas en Tierra Santa.Los caballeros de las órdenes de caballería, identificados con la institución tradicional de la caballería medieval, que se remontaba a la Alta Edad Media, y a sus ideales justificativos de la misión de la nobleza en la sociedad estamental, dieron origen al concepto de "código de caballería" que debía cumplir quien era "ordenado caballero"; reflejado en la literatura caballeresca (ciclo artúrico).La "ordenación" como caballero, en su ritual y en su significado simbólico, es comparable, por un lado, a la ceremonia del homenaje feudal (una institución nobiliaria), y por otro al sacramento del orden por el que un clérigo es "ordenado sacerdote" o recibe órdenes menores (una institución eclesiástica).
 • Рицарските ордени са военно-религиозни организации, възникнали в периода на кръстоносните походи и просъществували до края на средновековието. Рицарските ордени обединяват, възхваляват и пропагандират рицарските добродетели на честта. Рицарски орден с отношение към историята на България е ордена на Дракона.
 • Chivalric orders are societies and fellowships of knights founded in imitation of the military orders of the Crusades. After the crusades, the memory of these crusading military orders became idealised and romanticised.Modern historiography tends to take the fall of Acre in 1291 as the final end of the age of the crusades.
 • Рыцарские ордены — организации аристократов (рыцарей) в Западной Европе, созданные в период XIV— XV вв.После неудач крестовых походов, крестоносные военные ордены стали идеализировать и романтизировать, и в результате в позднее Средневековье появилась идея рыцарства. У них были разные цели — борьба с язычниками, разбойниками, врагами того или иного короля или сеньора.
rdfs:label
 • Ordre de chevalerie
 • Bractwo rycerskie
 • Chivalric order
 • Lovagrend
 • Orde de cavalleria
 • Orden de caballería
 • Ordens de Cavalaria
 • Ordine cavalleresco
 • Ritterorden
 • Рицарски орден
 • Рыцарский орден
 • 騎士団
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:award of
is dbpedia-owl:decoration of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:distinctions of
is prop-fr:type of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of