Le National Film Registry est un ensemble de films sélectionnés par le National Film Preservation Board pour conversation à la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis. À la fin de chaque année, environ 25 titres sont ajoutés, sélectionnés pour leur « importance culturelle, historique ou esthétique » et datant de plus de dix ans.Fin 2013, 625 films sont conservés par le National Film Registry.↑ http://www.loc.gov/film/filmnfr.html

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le National Film Registry est un ensemble de films sélectionnés par le National Film Preservation Board pour conversation à la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis. À la fin de chaque année, environ 25 titres sont ajoutés, sélectionnés pour leur « importance culturelle, historique ou esthétique » et datant de plus de dix ans.Fin 2013, 625 films sont conservés par le National Film Registry.
 • De National Film Registry bestaat uit meerdere films die zijn geselecteerd door het National Film Preservation Board om gearchiveerd te worden in de Library of Congress, de nationale bibliotheek van de Verenigde Staten die is gevestigd in Washington D.C. De archivering en selectie van deze films is geregeld in drie wetten uit 1992, 1996 en 2005 die zijn ontwikkeld door het Amerikaans congres.Films die in aanmerking komen voor het archief moeten "cultureel, historisch of esthetisch opvallend" en ouder dan tien jaar zijn. De films hoeven niet avondvullend te zijn of een bioscooppremière gehad te hebben. Het archief moet een etalage zijn die een afspiegeling vormt van de diversiteit van het Amerikaanse filmerfgoed. Het archief bevat daarom zowel klassiekers als filmjournaals, stomme films, experimentele films, films in het publiek domein, amateurfilms, documentaires en onafhankelijke producties. Momenteel zijn er 600 films in de National Film Registry opgenomen.De meest recente film in het archief is The Matrix uit 1999, de oudste is Newark Athlete uit 1891.In 2011 verscheen de documentaire These Amazing Shadows die het selectie en preservatie proces van de National Film Registry toont.
 • Националният филмов регистър (на английски: National Film Registry) е списък на филми, избрани от Националния филмов съвет на САЩ за съхранение в Библиотеката на Конгреса. Пълномощията на съвета, учреден съгласно Акта за съхранение на филмите от 1988 г., са потвърдени от законодателните актове на Конгреса от 1992, 1996 и 2005 г. (en:National Film Preservation Act).В списъка ежегодно се включват двадесет и пет филма, имащи културно, историческо или естетично значение, които са снимани най-малко десет години по-рано. В списъка могат да бъдат включвани пълнометражни и късометражни художествени, документални и анимационни филми, както и любителски видео филми. Към настоящия момент (2013 г.) регистъра включва 625 филма.
 • National Film Registry – lista filmów budujących dziedzictwo kulturalne USA, wybranych przez National Film Preservation Board do przechowywania w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych. National Film Preservation Board powstał w 1988 roku, na mocy ustawy National Film Preservation Act, którą zatwierdzano następnymi ustawami z 1992, 1996, 2005 i 2008 roku. W myśl ustawy z 1996 roku utworzono także organizację typu non-profit National Film Preservation Foundation, która jest stowarzyszona z National Film Preservation Board, ale uzyskuje fundusze z prywatnego sektora.Do National Film Registry może być włączanych do dwudziestu pięciu filmów rocznie, które są „kulturalnie, historycznie lub estetycznie znaczące”. Przy selekcji nie bierze się pod uwagę popularności danego obrazu. Celem projektu jest również podniesienie świadomości publicznej na temat ochrony filmów, aby można je było przekazywać przyszłym pokoleniom; jednakże włączenie do National Film Registry nie gwarantuje faktycznej konserwacji w National Audio-Visual Conservation Center, którą stara się zapewnić z pomocą producentów, dystrybutorów i innych podmiotów. Dodatkowym warunkiem selekcji jest wiek filmu wynoszący co najmniej dziesięć lat.Nie ma ograniczeń co do jego długości i wcześniejszego rozpowszechniania w kinach. Na liście powinien znajdować się cały zakres i różnorodność amerykańskiej spuścizny filmowej, począwszy od klasyków Hollywoodu poprzez kroniki filmowe, filmy nieme, eksperymentalne, pozbawione ochrony prawami autorskimi, serie filmowe, znaczące filmy amatorskie, dokumentalne, niezależne, domowe produkcje, aż po filmy telewizyjne i teledyski. W 2013 roku na liście znajdowało się 625 tytułów.Najstarszym filmem jest Lekkoatleta z Newark (1891), a najnowszym jest Decasia (2002). Najliczniej reprezentowanym rocznikiem jest 1939 z osiemnastoma pozycjami.
 • O National Film Registry é uma seleção de filmes escolhidos pela National Film Preservation Board para preservação na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. O conselho, criado em 1988 pelo National Film Preservation Act, foi autorizado por atos do Congresso em 1992, 1996, 2005 e outubro de 2008. A lei de 1996 também criou uma fundação sem fins lucrativos, a National Film Preservation Foundation, que, apesar de afiliada ao National Film Preservation Board, é financiada pela iniciativa privada.O National Film Registry acrescenta anualmente à sua lista 25 filmes considerados "visualmente, historicamente ou esteticamente significantes", mostrando a variedade e diversidade do patrimônio cinematográfico norte-americano de modo a aumentar a conscientização da necessidade de preservação. No entanto, estar incluído na lista não é garantia de perservação. Para se qualificar à inclusão, o filme deve ter pelo menos dez anos de idade. Para a primeira seleção em 1989, o público indicou quase mil filmes para consideração. Membros do National Film Preservation Board então desenvolveram cédulas idividuais dos filmes que poderiam ser incluídos. As cédulas foram contadas e organizadas em uma lista de 25 filmes, que foi então modificada por James H. Billington, Bibliotecário do Congresso, e sua equipe na Biblioteca para a seleção final. Desde 1997, o público passou a poder indicar até cinquenta filmes por ano para consideração.O registro inclui filmes que vão de clássicos de Hollywood até aqueles que não possuem um detentor de seus direitos. Para a inclusão não se exige que o filme seja um longa-metragem, nem que tenha sido lançado comercialmente. O registro possui cinejornais, filmes mudos, filmes experimentais, curtas-metragem, filmes que estão no domínio público, seriados, filmes caseiros, documentários, filmes independentes, filmes para a televisão e clipes músicais. Na listagem de 2011, existem 575 filmes preservados.O filme mais antigo da lista é Newark Athlete, de 1891, e o mais recente é The Matrix, de 1999. Contando os onze seriados no registro, datados pelo ano de encerramento, os anos com o maior número de filmes preservados são 1939 e 1940, com 16 filmes cada. O tempo entre a estreia do filme e sua seleção varia muito; o maior espaço de tempo foi 119 anos, justamente com Newark Athlete, selecionado em 2010. O intervalo mínimo é dez anos, partilhado por Raging Bull, Do the Right Thing, Goodfellas, Toy Story e Fargo. Filmes lançados antes de 1979 não precisavam de tempo mínimo para seleção. No primeiro ano do registro, Star Wars era o filme mais novo, com nenhuma outra obra da década de 1970 selecionada.
 • アメリカ国立フィルム登録簿(アメリカこくりつフィルムとうろくぼ、National Film Registry)は、合衆国・国立フィルム保存委員会 (United States National Film Preservation Board) によってアメリカ議会図書館に永久保存するフィルムを選択・保存するアメリカ合衆国の制度。1988年にアメリカ合衆国議会で国立フィルム保存法 (National Film Preservation Act) が制定され、この制度は1989年より開始された。1996年には非営利のフィルム保存財団 (National Film Preservation Foundation) が設立された。この財団は国立フィルム保存委員会の傘下にあるが、資金は民間から調達されている。アメリカ国立フィルム登録簿には発表から最低10年以上経った「文化的、歴史的、芸術的」に重要なフィルムが年に最大25本登録される。これにはアメリカのフィルム遺産の多様性を現すように、ハリウッドの古典映画、ニュース映画、無声映画、実験映画、著作権保護から外れたフィルム、アマチュアフィルム、記録映画、インデペンデントのフィルムなど、多種多様なものが含まれている。アメリカ国立フィルム登録簿には2011年までに575本のフィルムが登録されている。
 • El National Film Registry ("Registre Nacional de Cinema") és una filmoteca de pel·lícules seleccionades pel National Film Preservation Board per a la seva conservació a la Biblioteca del Congrés dels Estats Units. El National Film Registry incorpora anualment al voltant de 25 noves pel·lícules les quals són seleccionades per la seva importància cultural, històrica o estètica. Per ser elegibles, aquestes han de tenir almenys 10 anys d'antiguitat sense ser necessari que hagin estat estrenades en el cine o que siguin llargmetratges. Així, el Registre inclou des de clàssics de Hollywood a pel·lícules òrfenes. A més, també conté documentals, pel·lícules mudes, curtmetratges, pel·lícules experimentals, pel·lícules de domini públic, sèries, pel·lícules per a la televisió, pel·lícules del cinema independent i videoclips.La primera selecció de pel·lícules va tenir lloc el 1989 i es van rebre al voltant de 1.000 candidatures de pel·lícules nominades pel públic. En aquella ocasió, els membres del National Film Preservation Board van votar individualment tota la llista reduint-la a les 25 més votades. Això no obstant, des del 1997, el públic només pot presentar un màxim de 50 pel·lícules a l'any per ser considerades per a la seva conservació.La pel·lícula més antiga de la llista és Newark Athlete (1891) i la més recent és Fargo (1996). L'any amb més pel·lícules escollides és el 1939, amb 17 cintes conservades a la Biblioteca. El temps transcorregut entre l'estrena d'una pel·lícula i la seva incorporació a la llista varia bastant. Així, cal destacar els 109 anys que havien passat per la cinta experimental de 1894 Dickson Experimental Sound Film quan el 2003 va ser elegida. Per contra, hi ha hagut cinc pel·lícules que deu anys després de la seva estrena van ser incloses directament en la llista. Aquestes són: Do the Right Thing, Fargo, Toy Story, Toro salvatge i Un dels nostres.El 2009, més de 500 pel·lícules eren conservades pel National Film Registry.
 • The National Film Registry (NFR) is the United States National Film Preservation Board's selection of films for preservation in the Library of Congress. The Board, established by the National Film Preservation Act of 1988, was reauthorized by acts of Congress in 1992, 1996, 2005, and again in October 2008. The 1996 law also created the non-profit National Film Preservation Foundation which, although affiliated with the National Film Preservation Board, raises money from the private sector.The NFR names to its list up to 25 "culturally, historically, or aesthetically significant films" each year, showcasing the range and diversity of American film heritage to increase awareness for its preservation. However, inclusion on the list is not a guarantee of actual preservation. To be eligible for inclusion, a film must be at least ten years old. For the first selection in 1989, the public nominated almost 1,000 films for consideration. Members of the National Film Preservation Board then developed individual ballots of possible films for inclusion. The ballots were tabulated into a list of 25 films which was then modified by Librarian of Congress James H. Billington and his staff at the Library for the final selection. Since 1997, members of the public have been able to nominate up to 50 films a year for the Board and Librarian to consider.The Registry includes films ranging from Hollywood classics to orphan films. A film is not required to be feature-length, nor is it required to have been theatrically released. The Registry contains newsreels, silent films, experimental films, short subjects, films out of copyright protection, film serials, home films, documentaries, independent films, television films, and music videos. As of the 2013 listing, there are 625 films preserved in the Registry.The earliest listed film is Newark Athlete (1891), and the most recent is Decasia (2002). Counting the 11 multi-year serials in the Registry once each (as the Registry does) by year of completion, the year with the most films selected is 1939, with 18 films from that year chosen for preservation. The time between a film's debut and its selection varies greatly. The longest span is 119 years, when the 1891 Newark Athlete was selected in 2010. The shortest range is the minimum 10 years; this span is shared by Raging Bull, Do the Right Thing, Goodfellas, Toy Story, and Fargo. Films released prior to 1979 had no opportunity for such a minimum-time selection. In the first year of the registry, Star Wars was the youngest film selected with no other film from the 1970s to be picked.
 • El Registro Nacional de Cine (en inglés, National Film Registry) es una selección de películas que realiza la Junta Nacional de Conservación de Cine para su conservación en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.El consejo, establecido por la Ley Nacional de Conservación del Cine de 1988, fue renovada por Actas del Congreso en 1992, 1996, 2005 y nuevamente en octubre del 2008.La ley de 1996 también creó la Fundación Nacional para la Conservación del Cine, una organización sin ánimo de lucro, que aunque afiliada a la Junta Nacional de Conservación del Cine, recauda dinero del sector privado.El Registro Nacional de Cine conserva veinticinco películas "cultural, histórica o estéticamente significativas" cada año; mostrando la diversidad del patrimonio cinematográfico estadounidense para aumentar la conciencia de su preservación. Para ser elegible para el registro, la película debe tener al menos diez años de antigüedad. Para la primera selección de películas en 1989, el público postuló casi 1000 películas a ser consideradas. Los miembros de la Junta Nacional de Conservación de Cine entonces las sometieron a votos individuales. Los votos dieron como resultado una lista de veinticinco películas que luego fueron examinadas por el bibliotecario del congreso James Billington y su equipo en la biblioteca para realizar la selección final. A partir de 1997, el público solo puede postular un máximo de cincuenta películas al año para ser consideradas por parte de la junta y el bibliotecario.El registro incluye desde clásicos de Hollywood a películas huérfanas. La película no requiere ser largometraje o haber sido expuesta comercialmente para su elección. El registro contiene película de actualidades, cine mudo, cine experimental, cortometrajes, películas sin derechos de autor, cine serial, películas caseras, documentales, cine independiente y películas para televisión. Hasta la lista del 2008, hay 500 películas conservadas en el registro.La primera película de la lista es Blacksmith Scene (1893) y la más reciente es Fargo (1996). El año en que se seleccionaron más películas fue 1939, en el que se eligieron diecisiete películas para su conservación. El tiempo entre el estreno de una película y su elección es muy variable. El período más prolongado ha sido de 109 años, con la elección del Dickson Experimental Sound Film de 1894 en el 2003. El periodo mínimo más corto es de 10 años, este es compartido por Do the Right Thing, Raging Bull, Goodfellas, Toy Story y Fargo.
 • Das National Film Registry ist das Verzeichnis US-amerikanischer Filme, die als besonders erhaltenswert angesehen werden. Eine Aufgabe der US-amerikanischen Nationalbibliothek Library of Congress besteht darin, in den USA produzierte Filme für die Nachwelt dauerhaft zu erhalten. Besonderes Augenmerk wird dabei auf Filmproduktionen gerichtet, die im National Film Registry aufgeführt sind. Dieses Auswahlverzeichnis enthält Filme, die in kultureller, geschichtlicher oder ästhetischer Hinsicht als besonders bedeutend eingestuft worden sind.Das National Film Registry ist im Jahr 1988 auf der Grundlage des National Film Preservation Act begründet worden. Seitdem wählt das National Film Preservation Board zum Ende jeden Jahres 25 Filme, die jeweils mindestens zehn Jahre alt sein müssen, zur Aufnahme in dieses Verzeichnis aus. Die Öffentlichkeit kann zwar Filme nominieren, jedoch liegt die Entscheidung nur beim Preservation Board. Neben Spielfilmen sind in diesem Verzeichnis auch kulturgeschichtlich bedeutende Dokumentar- und Kurzfilme sowie Wochenschaubeiträge enthalten, unter anderem auch der so genannte Zapruder-Film (Amateurfilm über das Attentat auf John F. Kennedy).Derzeit (Ende 2013) sind im National Film Registry 625 Filme aufgeführt (siehe Liste der im National Film Registry verzeichneten Filme).Newark Athlete aus dem Jahr 1891 ist der älteste im National Film Registry enthaltene Film.In Deutschland ist für die Erhaltung der Filmproduktionen aus nationaler Produktion das Bundesarchiv zuständig.
 • Национальный реестр фильмов (англ. National Film Registry) — список фильмов, выбранных Национальным советом США по сохранности фильмов для хранения в Библиотеке Конгресса. Полномочия совета, учреждённого согласно Национальному акту по сохранению фильмов 1988 года, были подтверждены актами Конгресса 1992, 1996 и 2005 годов (en:National Film Preservation Act).В список ежегодно вносится двадцать пять фильмов, имеющих культурное, историческое или эстетическое значение, снятых минимум десять лет назад. В список могут быть включены полнометражные и короткометражные художественные, документальные и мультипликационные фильмы, любительское видео. В настоящий момент в реестре 625 фильмов.Самый старый фильм в списке — «Ньюаркский атлет» (1891), самый новый — «Деказия» (2002). Промежуток времени между годами выхода фильма и его выбора очень варьируется. Самый долгий промежуток — 119 лет («Ньюаркский атлет», выбран в 2010), самый короткий — минимальные 10 лет («Бешеный бык», «Делай как надо!», «Славные парни», «История игрушек», «Фарго»).
 • ABD Ulusal Film Arşivi (özgün adı: National Film Registry), Amerika Birleşik Devletleri'nde National Film Preservation Board'un (Ulusal Film Koruma Heyeti) Kongre Kütüphanesinde saklanmak üzere seçtiği filmlerden oluşur. 1988'de National Film Preservation Act (Ulusal Film Koruma Yasası) ile kurulan Heyet, 1992, 1996, 2005 ve yine Ekim 2008'de Congress Yasası hâkimiyetine girdi. 1996 yasasıyla ayrıca kâr amacı gütmeyen ve National Film Preservation Board'a bağlı olmasına rağmen özel sektöre de yatırım yapan National Film Preservation Foundation kuruldu.ABD Ulusal Film Arşivi, her yıl Amerikan film mirasının farklılığını ve çeşitliliğini sergileyen "kültürel, tarihî ya da estetik açıdan önemli" en fazla 25 filmi, bunların korunmasına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla saklar. Bir filmin seçilebilmesi için, en az on yıllık olması gerekir. 1989'daki ilk seçim için halk yaklaşık 1000 filmi aday gösterdi. National Film Preservation Board üyeleri sonradan bağımsız olarak kendi aday listelerini yaptı. Bu listeler Librarian of Congress James H. Billington ve Kütüphanedeki ekibi tarafından nihai seçim için 25 filmlik bir liste haline getirilir. 1997'den başlayarak halktan kişiler heyet ve Kütüphane görevlisinin değerlendirmesi için her yıl en fazla 50 filmi aday gösterebilmektedir.Arşiv filmleri Hollywood klasiklerinden öksüz filmlerine kadar çeşitlilik gösterir. Filmin uzun metrajlı ya da sinemalarda gösterilmiş olması şart değildir. Arşivde aktüalite filmleri, sessiz filmler, deneysel filmler, kısa filmler, telif hakkı koruması altında olmayan filmler, film serileri, belgeseller, bağımsız filmler ve televizyon filmleri vardır. 2008 itibarıyla Arşivde beş yüz film bulunmaktadır.Listedeki en eski film 1893 yapımı Blacksmith Scene, en yeni film ise, 1996 yapımı Fargo'dur. Listede yer alan filmlerin yapım yıllarına bakıldığında, en çok filmin seçildiği yıl on yedi filmle 1939'dur. Filmin yapım yılıyla seçilmesi arasında geçen zaman da çeşitlilik gösterir. Bu açıdan en uzun süre 109 yılla 2003'te seçilen 1894 yapımı Dickson Experimental Sound Film'e aittir. En kısa süre ise filmlerin seçilmesi için geçmesi gereken 10 yıllık minimum süredir. Bu sürenin dolmasıyla seçilen filmler, Do the Right Thing, Kızgın Boğa, Sıkı Dostlar, Oyuncak Hikayesi ve Fargo'dur.
 • Il National Film Registry è un archivio di film scelti dal National Film Preservation Board degli Stati Uniti per la loro conservazione nella Biblioteca del Congresso. Venne istituito dal National Film Preservation Act del 1988, che è stato rinnovato dal Congresso nel 1992, 1996 e 2005. La legge del 1996 ha anche stabilito la creazione della fondazione non profit National Film Preservation Foundation, che è affiliata alla National Film Preservation Board, ma che raccoglie donazioni per il settore privato.Il National Film Registry è stato istituito per preservare fino a 25 «film culturalmente, storicamente o esteticamente significativi» («culturally, historically, or aesthetically significant films») all'anno; per essere eleggibili, le pellicole devono avere almeno 10 anni, ma non devono essere necessariamente dei lungometraggi o aver avuto un'uscita cinematografica. Il National Film Registry vuole mostrare la diversità e la vasta gamma dell'eredità cinematografica statunitense, e la missione primaria della fondazione è soprattutto quella di salvare i cosiddetti "film orfani" ("orphan films"), ovvero pellicole ormai di pubblico dominio, senza quindi un proprietario interessato a pagare per la sua conservazione. Gli archivi includono, quindi, non solo pellicole classiche di Hollywood, ma anche documentari, cinegiornali, film muti, film sperimentali, film non più protetti da copyright, pellicole amatoriali significative, film realizzati al di fuori del circuito commerciale mainstream e film indipendenti.Alla fine del 2012, il National Film Registry ha raggiunto le 600 pellicole conservate nel proprio archivio.Il film più recente è Decasia (2002), mentre il più vecchio è Newark Athlete (1891).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 176491 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 61554 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 1107 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110907091 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:fr
 • Alfred Leslie
 • Clash of the Wolves
 • Gjon Mili
 • The Spook Who Sat by the Door
 • Melody Ranch
 • The City
 • Ramón Menéndez
 • A Bronx Morning
 • A Study in Reds
 • A Trip Down Market Street
 • Allures
 • Antonia: A Portrait of the Woman
 • Bruce Brown
 • Chan Is Missing
 • Charles Swickard
 • Chick Strand
 • Chuck Workman
 • Chulas Fronteras
 • Cologne: From the Diary of Ray and Esther
 • Cry of Jazz
 • Czechoslovakia 1968
 • Daughters of the Dust
 • Dave Tatsuno
 • David Holzman's Diary
 • Disneyland Dream
 • Dog Star Man
 • Eaux d'artifice
 • Edward Bland
 • El Norte
 • Enoch J. Rector
 • Fatty teinturier
 • Frank Film
 • Frank Mouris
 • Frederick Stephani
 • From Stump to Ship
 • Fuji
 • Theodore Case Sound Test: Gus Visser and his Singing Duck
 • Garlic Is As Good As Ten Mothers
 • George C. Stoney
 • Gerald McBoing-Boing
 • Greg MacGillivray
 • H. Lee Waters
 • Helen Hill
 • Hell's Hinges
 • Heroes All
 • Hindenburg Disaster Newsreel Footage
 • I Am Joaquin
 • In the Land of the Head Hunters
 • James Young Deer
 • Jordan Belson
 • Karl Brown
 • Kary Antholis
 • Lady Helen's Escapade
 • Larry Jordan
 • Leopold Wharton
 • Mabel's Blunder
 • Manhatta
 • March of Time: Inside Nazi Germany
 • Marvin Breckinridge
 • Memphis Belle: A Story of a Flying Fortress
 • Mitchell Block
 • Modesta
 • Motion Painting No. 1
 • Nathaniel Dorsky
 • Newark Athlete
 • OffOn
 • One Survivor Remembers
 • Our Lady of the Sphere
 • Parable
 • Pat O'Neill
 • Peter Hutton
 • Point of Order
 • Popeye the Sailor Meets Sinbad the Sailor
 • Princess Nicotine; or The Smoke Fairy
 • Punch Drunks
 • Quasi at the Quackadero
 • Return of the Secaucus 7
 • Rolf Forsberg
 • Salesman
 • Sally Cruikshank
 • Samsara: Death and Rebirth in Cambodia
 • Scott Bartlett
 • Scratch and Crow
 • Sid Laverents
 • Sidney Peterson
 • Sky High
 • Slacker
 • Snow White
 • Stark Love
 • Tarantella
 • Tevye
 • The Augustas
 • The Blood of Jesus
 • The Chechahcos
 • The Cool World
 • The Corbett-Fitzsimmons Title Fight
 • The Exiles
 • The Forgotten Frontier
 • The Italian
 • The Jungle
 • The Kidnappers Foil
 • The Land Beyond the Sunset
 • The Lead Shoes
 • The Life and Death of 9413: a Hollywood Extra
 • The Life and Times of Rosie the Riveter
 • The March
 • The Middleton Family at the New York Worlds Fair
 • The Perils of Pauline
 • The Red Book
 • The Revenge of Pancho Villa
 • The River
 • There It Is
 • They Call It Pro Football
 • Through Navajo Eyes
 • To Fly!
 • Topaz
 • Trance and Dance in Bali
 • Verbena Trágica
 • Where Are My Children?
 • White Fawn's Devotion
 • Wild and Woolly
prop-fr:lang
 • de
 • en
 • it
prop-fr:texte
 • Alfred Leslie
 • Clash of the Wolves
 • Gjon Mili
 • The Spook Who Sat by the Door
 • Melody Ranch
 • The City
 • Ramón Menéndez
 • A Bronx Morning
 • A Study in Reds
 • A Trip Down Market Street
 • Allures
 • Antonia: A Portrait of the Woman
 • Bruce Brown
 • Chan Is Missing
 • Charles Swickard
 • Chick Strand
 • Chuck Workman
 • Chulas Fronteras
 • Cologne: From the Diary of Ray and Esther
 • Cry of Jazz
 • Czechoslovakia 1968
 • Daughters of the Dust
 • Dave Tatsuno
 • David Holzman's Diary
 • Disneyland Dream
 • Dog Star Man
 • Eaux d'artifice
 • Edward Bland
 • El Norte
 • Enoch J. Rector
 • Fatty teinturier
 • Frank Film
 • Frank Mouris
 • Frederick Stephani
 • From Stump to Ship
 • Fuji
 • Theodore Case Sound Test: Gus Visser and his Singing Duck
 • Garlic Is As Good As Ten Mothers
 • George C. Stoney
 • Gerald McBoing-Boing
 • Greg MacGillivray
 • H. Lee Waters
 • Helen Hill
 • Hell's Hinges
 • Heroes All
 • Hindenburg Disaster Newsreel Footage
 • I Am Joaquin
 • In the Land of the Head Hunters
 • James Young Deer
 • Jordan Belson
 • Karl Brown
 • Kary Antholis
 • Lady Helen's Escapade
 • Larry Jordan
 • Leopold Wharton
 • Mabel's Blunder
 • Manhatta
 • March of Time: Inside Nazi Germany
 • Marvin Breckinridge
 • Mitchell Block
 • Modesta
 • Motion Painting No. 1
 • Nathaniel Dorsky
 • Newark Athlete
 • OffOn
 • One Survivor Remembers
 • Our Lady of the Sphere
 • Parable
 • Pat O'Neill
 • Peter Hutton
 • Point of Order
 • Popeye the Sailor Meets Sinbad the Sailor
 • Princess Nicotine; or The Smoke Fairy
 • Punch Drunks
 • Quasi at the Quackadero
 • Return of the Secaucus 7
 • Rolf Forsberg
 • Salesman
 • Sally Cruikshank
 • Samsara: Death and Rebirth in Cambodia
 • Scott Bartlett
 • Scratch and Crow
 • Sid Laverents
 • Sidney Peterson
 • Sky High
 • Slacker
 • Snow-White
 • Stark Love
 • Tarantella
 • Tevye
 • The Augustas
 • The Blood of Jesus
 • The Chechahcos
 • The Cool World
 • The Corbett-Fitzsimmons Title Fight
 • The Exiles
 • The Forgotten Frontier
 • The Italian
 • The Jungle
 • The Kidnappers Foil
 • The Land Beyond the Sunset
 • The Lead Shoes
 • The Life and Death of 9413: a Hollywood Extra
 • The Life and Times of Rosie the Riveter
 • The March
 • The Memphis Belle
 • The Middleton Family at the New York Worlds Fair
 • The Perils of Pauline
 • The Red Book
 • The Revenge of Pancho Villa
 • The River
 • There It Is
 • They Call It Pro Football
 • Through Navajo Eyes
 • To Fly!
 • Topaz
 • Trance and Dance in Bali
 • Verbena Trágica
 • Where Are My Children?
 • White Fawn's Devotion
 • Wild and Woolly
prop-fr:trad
 • Alfred Leslie
 • Clash of the Wolves
 • Gjon Mili
 • The Spook Who Sat by the Door
 • Melody Ranch
 • The City
 • Ramón Menéndez
 • A Bronx Morning
 • A Study in Reds
 • A Trip Down Market Street
 • Allures
 • Antonia: A Portrait of the Woman
 • Bruce Brown
 • Chan Is Missing
 • Charles Swickard
 • Chick Strand
 • Chuck Workman
 • Chulas Fronteras
 • Cologne: From the Diary of Ray and Esther
 • Cry of Jazz
 • Czechoslovakia 1968
 • Daughters of the Dust
 • Dave Tatsuno
 • David Holzman's Diary
 • Disneyland Dream
 • Dog Star Man
 • Eaux d'artifice
 • Edward Bland
 • El Norte
 • Enoch J. Rector
 • Fatty's Tintype Tangle
 • Frank Film
 • Frank Mouris
 • Frederick Stephani
 • From Stump to Ship
 • Fuji
 • Garlic Is as Good as Ten Mothers
 • George C. Stoney
 • Gerald McBoing-Boing
 • Greg MacGillivray
 • Helen Hill
 • Hell's Hinges
 • Herbert Lee Waters
 • Heroes All
 • Hindenburg Disaster Newsreel Footage
 • I Am Joaquin
 • In the Land of the Head Hunters
 • Inside Nazi Germany
 • James Young Deer
 • Jordan Belson
 • Karl Brown
 • Kary Antholis
 • Lady Helen's Escapade
 • Larry Jordan
 • Leopold Wharton
 • Mabel's Blunder
 • Manhatta
 • Marvin Breckinridge Patterson
 • Memphis Belle: A Story of a Flying Fortress
 • Mitchell Block
 • Modesta
 • Motion Painting No. 1
 • Nathaniel Dorsky
 • Newark Athlete
 • OffOn
 • One Survivor Remembers
 • Our Lady of the Sphere
 • Parable
 • Pat O'Neill
 • Peter Hutton
 • Point of Order
 • Popeye the Sailor Meets Sindbad the Sailor
 • Princess Nicotine; or, The Smoke Fairy
 • Punch Drunks
 • Quasi at the Quackadero
 • Return of the Secaucus 7
 • Rolf Forsberg
 • Salesman
 • Sally Cruikshank
 • Samsara: Death and Rebirth in Cambodia
 • Scott Bartlett
 • Scratch and Crow
 • Sid Laverents
 • Sidney Peterson
 • Sky High
 • Slacker
 • Snow White
 • Stark Love
 • Tarantella
 • Tevye
 • The Augustas
 • The Blood of Jesus
 • The Chechahcos
 • The Cool World
 • The Corbett-Fitzsimmons Fight
 • The Exiles
 • The Forgotten Frontier
 • The Italian
 • The Jungle
 • The Kidnappers Foil
 • The Land Beyond the Sunset
 • The Lead Shoes
 • The Life and Death of 9413: a Hollywood Extra
 • The Life and Times of Rosie the Riveter
 • The March
 • The Middleton Family at the New York World's Fair
 • The Perils of Pauline
 • The Red Book
 • The Revenge of Pancho Villa
 • The River
 • There It Is
 • They Call It Pro Football
 • Through Navajo Eyes
 • To Fly!
 • Topaz
 • Trance and Dance in Bali
 • Verbena Tragica
 • Where Are My Children?
 • White Fawn's Devotion
 • Wild and Woolly
 • Theodore Case Sound Test: Gus Visser and His Singing Duck
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le National Film Registry est un ensemble de films sélectionnés par le National Film Preservation Board pour conversation à la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis. À la fin de chaque année, environ 25 titres sont ajoutés, sélectionnés pour leur « importance culturelle, historique ou esthétique » et datant de plus de dix ans.Fin 2013, 625 films sont conservés par le National Film Registry.↑ http://www.loc.gov/film/filmnfr.html
 • アメリカ国立フィルム登録簿(アメリカこくりつフィルムとうろくぼ、National Film Registry)は、合衆国・国立フィルム保存委員会 (United States National Film Preservation Board) によってアメリカ議会図書館に永久保存するフィルムを選択・保存するアメリカ合衆国の制度。1988年にアメリカ合衆国議会で国立フィルム保存法 (National Film Preservation Act) が制定され、この制度は1989年より開始された。1996年には非営利のフィルム保存財団 (National Film Preservation Foundation) が設立された。この財団は国立フィルム保存委員会の傘下にあるが、資金は民間から調達されている。アメリカ国立フィルム登録簿には発表から最低10年以上経った「文化的、歴史的、芸術的」に重要なフィルムが年に最大25本登録される。これにはアメリカのフィルム遺産の多様性を現すように、ハリウッドの古典映画、ニュース映画、無声映画、実験映画、著作権保護から外れたフィルム、アマチュアフィルム、記録映画、インデペンデントのフィルムなど、多種多様なものが含まれている。アメリカ国立フィルム登録簿には2011年までに575本のフィルムが登録されている。
 • Националният филмов регистър (на английски: National Film Registry) е списък на филми, избрани от Националния филмов съвет на САЩ за съхранение в Библиотеката на Конгреса. Пълномощията на съвета, учреден съгласно Акта за съхранение на филмите от 1988 г., са потвърдени от законодателните актове на Конгреса от 1992, 1996 и 2005 г.
 • O National Film Registry é uma seleção de filmes escolhidos pela National Film Preservation Board para preservação na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. O conselho, criado em 1988 pelo National Film Preservation Act, foi autorizado por atos do Congresso em 1992, 1996, 2005 e outubro de 2008.
 • Национальный реестр фильмов (англ. National Film Registry) — список фильмов, выбранных Национальным советом США по сохранности фильмов для хранения в Библиотеке Конгресса.
 • Das National Film Registry ist das Verzeichnis US-amerikanischer Filme, die als besonders erhaltenswert angesehen werden. Eine Aufgabe der US-amerikanischen Nationalbibliothek Library of Congress besteht darin, in den USA produzierte Filme für die Nachwelt dauerhaft zu erhalten. Besonderes Augenmerk wird dabei auf Filmproduktionen gerichtet, die im National Film Registry aufgeführt sind.
 • El National Film Registry ("Registre Nacional de Cinema") és una filmoteca de pel·lícules seleccionades pel National Film Preservation Board per a la seva conservació a la Biblioteca del Congrés dels Estats Units. El National Film Registry incorpora anualment al voltant de 25 noves pel·lícules les quals són seleccionades per la seva importància cultural, històrica o estètica.
 • The National Film Registry (NFR) is the United States National Film Preservation Board's selection of films for preservation in the Library of Congress. The Board, established by the National Film Preservation Act of 1988, was reauthorized by acts of Congress in 1992, 1996, 2005, and again in October 2008.
 • El Registro Nacional de Cine (en inglés, National Film Registry) es una selección de películas que realiza la Junta Nacional de Conservación de Cine para su conservación en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.El consejo, establecido por la Ley Nacional de Conservación del Cine de 1988, fue renovada por Actas del Congreso en 1992, 1996, 2005 y nuevamente en octubre del 2008.La ley de 1996 también creó la Fundación Nacional para la Conservación del Cine, una organización sin ánimo de lucro, que aunque afiliada a la Junta Nacional de Conservación del Cine, recauda dinero del sector privado.El Registro Nacional de Cine conserva veinticinco películas "cultural, histórica o estéticamente significativas" cada año; mostrando la diversidad del patrimonio cinematográfico estadounidense para aumentar la conciencia de su preservación.
 • Il National Film Registry è un archivio di film scelti dal National Film Preservation Board degli Stati Uniti per la loro conservazione nella Biblioteca del Congresso. Venne istituito dal National Film Preservation Act del 1988, che è stato rinnovato dal Congresso nel 1992, 1996 e 2005.
 • De National Film Registry bestaat uit meerdere films die zijn geselecteerd door het National Film Preservation Board om gearchiveerd te worden in de Library of Congress, de nationale bibliotheek van de Verenigde Staten die is gevestigd in Washington D.C.
 • ABD Ulusal Film Arşivi (özgün adı: National Film Registry), Amerika Birleşik Devletleri'nde National Film Preservation Board'un (Ulusal Film Koruma Heyeti) Kongre Kütüphanesinde saklanmak üzere seçtiği filmlerden oluşur. 1988'de National Film Preservation Act (Ulusal Film Koruma Yasası) ile kurulan Heyet, 1992, 1996, 2005 ve yine Ekim 2008'de Congress Yasası hâkimiyetine girdi.
 • National Film Registry – lista filmów budujących dziedzictwo kulturalne USA, wybranych przez National Film Preservation Board do przechowywania w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych. National Film Preservation Board powstał w 1988 roku, na mocy ustawy National Film Preservation Act, którą zatwierdzano następnymi ustawami z 1992, 1996, 2005 i 2008 roku.
rdfs:label
 • National Film Registry
 • ABD Ulusal Film Arşivi
 • National Film Registry
 • National Film Registry
 • National Film Registry
 • National Film Registry
 • National Film Registry
 • National Film Registry
 • National Film Registry
 • National Film Registry
 • Национальный реестр фильмов
 • Национален филмов регистър
 • アメリカ国立フィルム登録簿
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of