La masse monétaire est une mesure de la quantité de monnaie dans un pays ou une zone économique.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La masse monétaire est une mesure de la quantité de monnaie dans un pays ou une zone économique. C'est l’ensemble des valeurs susceptibles d'être converties en liquidités, c’est l’agrégat de la monnaie fiduciaire, des dépôts bancaires et des titres de créances négociables, tous susceptibles d'être immédiatement utilisables comme moyen de paiement.Elle est suivie par les banques centrales et publiée, offrant aux acteurs économiques une précieuse indication sur la possible évolution des prix selon la théorie quantitative de la monnaie.En 2009, la base monétaire mondiale émise par les banques centrales est estimée à environ 11 000 milliards de dollars.
 • マネーサプライ(money supply、通貨供給量)またはマネーストック (money stock、通貨残高)とは金融機関と中央政府を除いた経済主体(一般法人、個人、地方公共団体等)が保有する通貨の合計として定義される。金融商品のうちで通貨としての機能を持つものの範囲、金融機関と見なす通貨発行主体の範囲については単純に決められず、幾つかの指標が作られている。日本では現金通貨(紙幣を含む広義の貨幣)、普通預金、当座預金、定期預金、外貨預金、譲渡性預金(CD:Certificate of Deposit)の総合計の通貨量であるM2+CDが代表的な指標であったが、2007年6月22日、郵政民営化に伴い日本銀行はマネーサプライ統計を約30年ぶりに全面的に見直す方針を発表し、2008年5月からは新たな「M3」を代表的指標として名称も「マネーストック統計」として公表している。イギリスではマネーサプライはM0(現金通貨+市中銀行のイングランド銀行(イギリスの中央銀行)預け金)とM4(現金通貨+預金+住宅貸付組合出資金)に分かれる。マネタリーベース(中央銀行・政府が発行した現金+金融機関から中央銀行が預かっている預金)を信用創造によって金融機関が市中に供給することで増える。
 • Peněžní zásoba (nabídka peněz) je celkové množství peněz dostupných v ekonomice v daném okamžiku. Existuje několik typů peněžní zásoby, tzv. měnových agregátů, lišících se šíří pojmového vymezení peněz. Obvykle se má peněžní zásobou na mysli souhrn aktiv s nejvyšší mírou likvidity, tedy oběživo kolující v národním hospodářství jednoho státu nebo v měnové unii států (bankovky a mince), které není v bankách, a vklady na požádání (vklady u finančních institucí).Změny peněžní zásoby souvisí s cenovou hladinou, inflací, měnovým kurzem a hospodářským cyklem. Státní, případně nadstátní měnové orgány (národní centrální banky a centrální banky měnových unií) údaje o peněžní zásobě zaznamenávají a publikují. Tyto údaje jsou sledovány odbornou veřejností, především finančními analytiky. Centrální banky používají určité regulační nástroje, kterými přímo a účinně ovlivňují růst nebo pokles peněžních zásob.
 • In economia gli aggregati monetari sono grandezze aggregate che esprimono la quantità complessiva, esistente in un determinato momento nel sistema economico, di moneta e di attività finanziarie che, per il loro grado di liquidità, possono svolgere le stesse funzioni della moneta (la cosiddetta quasi-moneta).
 • Podaż pieniądza - ilość pieniądza w obiegu. Pojęcie obejmuje zarówno gotówkę, wkłady a'vista, jak i niektóre papiery wartościowe. Kontrola podaży pieniądza jest jednym z elementów polityki pieniężnej prowadzonej przez banki centralne. Może być regulowana m.in. poprzez politykę racjonowania kredytów, dzięki czemu uzyskuje się efekty antyinflacyjne. Wskazywanie bezpośrednich związków inflacji z podażą pieniądza było charakterystyczne dla ekonomistów związanych z monetaryzmem.Metody wpływania na podaż pieniądza przez bank centralny: w celu zwiększenia podaży: obniżenie stopy redyskontowej celem zwiększenia pożyczek dla banków komercyjnych zakup rządowych papierów wartościowych na otwartym rynku; obniżenie poziomu rezerw obowiązkowych; w celu zmniejszenia podaży; podwyższenie stopy redyskontowej celem zmniejszenia pożyczek dla banków komercyjnych; sprzedaż posiadanych rządowych papierów wartościowych; podwyższenie poziomu rezerw obowiązkowych.
 • Persediaan uang, sebuah konsep dalam ekonomi mikro, adalah jumlah uang yang tersedia dalam ekonomi untuk membeli barang, jasa, dan "securities".
 • In economics, the money supply or money stock, is the total amount of monetary assets available in an economy at a specific time. There are several ways to define "money," but standard measures usually include currency in circulation and demand deposits (depositors' easily accessed assets on the books of financial institutions). It is easy to confuse the amount of spending money in the economy with the amount of money in the economy.Traditionally legal tender was created by the issuer striking coins or issuing banknotes in exchange for goods and services. Inside money, and fractional reserve banking allows financial institutions to lend money without the lender having first to obtain a similar income from savings or sales.Money supply data are recorded and published, usually by the government or the central bank of the country. Public and private sector analysts have long monitored changes in money supply because of its effects on the price level, inflation, the exchange rate and the business cycle.That relation between money and prices is historically associated with the quantity theory of money. There is strong empirical evidence of a direct relation between money-supply growth and long-term price inflation, at least for rapid increases in the amount of money in the economy. That is, a country such as Zimbabwe which saw rapid increases in its money supply also saw rapid increases in prices (hyperinflation). This is one reason for the reliance on monetary policy as a means of controlling inflation.The nature of this causal chain is the subject of contention. Some heterodox economists argue that the money supply is endogenous (determined by the workings of the economy, not by the central bank) and that the sources of inflation must be found in the distributional structure of the economy.In addition, those economists seeing the central bank's control over the money supply as feeble say that there are two weak links between the growth of the money supply and the inflation rate. First, in the aftermath of a recession, when many resources are underutilized, an increase in the money supply can cause a sustained increase in real production instead of inflation. Second, if the velocity of money, i.e., the ratio between nominal GDP and money supply changes, an increase in the money supply could have either no effect, an exaggerated effect, or an unpredictable effect on the growth of nominal GDP.
 • Oferta de diners o Massa monetària és un concepte macroeconòmic que descriu la quantitat de diners disponible en una economia per comprar béns, serveis i títols d'estalvi.
 • 경제학에서 통화량(通貨量), 통화공급(通貨供給, 영어: money supply, money stock)은 특정 시기에 경제에서 사용할 수 있는 화폐 자산의 총량이다. 돈을 정의하는 방법은 여러 가지가 있으나 표준이 되는 측정 기준에는 유통되는 통화와 요구불 예금을 포함한다.통화량에 관한 자료는 정부나 국가의 중앙 은행이 기록하고 출판하는 것이 일반적이다. 공공 부문이나 개인 부문의 애널리스트들은 오랜 기간에 걸쳐 통화량의 변화를 감시하는데 이는 물가 수준, 인플레이션, 환율, 경기 순환에 긍정적인 영향을 주기 때문이다.
 • En macroeconomía se entiende por Oferta de dinero o Masa monetaria la cantidad de dinero disponible en una economía para comprar bienes, servicios y títulos de ahorro, en un momento determinado. La oferta monetaria es determinada de manera conjunta por el sistema bancario privado y el banco central del país. El banco central opera a través del mercado abierto y de otros instrumentos para proveer de reservas al sistema bancario.
 • Makroekonomian diru eskaintza da, une jakin batean ekonomia batean ondasunak, zerbitzuak eta aurrezki-tituluak erosteko erabilgarri dagoen diru kantitatea. Diru eskaintza modu bateratuan zehaztuko dute banku sistema pribatuak eta herrialde horretako banku zentralak. Banku zentralak merkatu irekia eta beste tresna batzuk baliatzen ditu banku sistema diru erreserbaz hornitzeko.
 • Парична маса или количество пари в обращение в икономиката е общата сума на парите, които са налични в дадена икономика за специфичен период от време. Има няколко начина да се определят "парите", но стандартно това се измерва, включвайки пари, които са в обращение и депозити по поискване (депозити, които са лесно достъпни във финансовите институции).Отношението между парите в наличност и цените е исторически асоциирано с количествената теория на парите.Различният тип пари се означават с M - M0, M1, M2, M3. Като M0 са пари в най-тeсния смисъл като банкноти и монети в циркулация, а M3 в най-широкия, като дългосрочни депозити.
 • {{sem-fontes|data=maio de 2009)Na economia, o dinheiro circulante, ou a oferta monetária, é o montante total de dinheiro disponível, em uma economia em um determinado ponto no tempo. Existem várias maneiras de definir "dinheiro", mas medidas padrão normalmente incluem moeda em circulação e demanda por depósitos.O dinheiro fornecer dados são gravados e publicados, normalmente por parte do governo ou do banco central do país. Analistas público e do setor privado há muito controlam mudanças na oferta monetária devido a seus possíveis efeitos sobre o nível de preços, a inflação eo ciclo de negócios.Essa relação entre moeda e preços é historicamente associada à teoria da quantidade de dinheiro. Existe uma forte evidência empírica de uma relação direta entre longo prazo e a inflação dos preços de fornecimento de dinheiro crescimento. Esses subjazer a atual dependência em relação a política monetária como um meio de controlar a inflação.
 • De maatschappelijke geldhoeveelheid, ook wel primaire geldhoeveelheid of primaire liquiditeitenmassa, afgekort M1, is een begrip uit de macro-economie.Het begrip omvat al het chartaal en giraal geld dat in handen is van het publiek – particulieren en ondernemingen met uitzondering van het kasgeld van de geldscheppende (primaire) banken. Dat geld wordt niet meegeteld omdat dat kasgeld uitsluitend dient ter dekking van de direct opeisbare tegoeden in handen van het publiek, dat wil zeggen het girale geld. Zou men dat geld wel meetellen dan ontstaan dubbeltellingen.Geldschepping houdt in dat de maatschappelijke geldhoeveelheid toeneemt. Dit gebeurt vooral door kredietverlening van de algemene banken aan het publiek. Tegenover geldschepping staat geldvernietiging, per definitie een afname van de maatschappelijke geldhoeveelheid, bijvoorbeeld door aflossingen van kredieten door het publiek.Het Nederlandse CBS definieert het begrip maatschappelijke geldhoeveelheid als volgt:"De in omloop zijnde bankbiljetten en munten en tegoeden die onmiddellijk in contanten kunnen worden omgewisseld of die kunnen worden gebruikt voor girale betalingen."
 • Unter der Geldmenge oder Geldmengenaggregat versteht man in der Ökonomie den gesamten Bestand an Geld in einer Volkswirtschaft, der sich bei Nichtbanken befindet. Die Geldmenge kann durch Geldschöpfung erhöht und durch Geldvernichtung gesenkt werden.In der Volkswirtschaftslehre und von den Zentralbanken werden verschiedene Geldmengenkonzepte betrachtet, die ein »M« (für englisch money), gefolgt von einer Zahl, bezeichnen. Für M1 und die folgenden Geldmengenaggregate M2 und M3 gilt stets, dass das Geldmengenaggregat mit einer höheren Zahl das mit einer niedrigeren Zahl einschließt. Eine niedrigere Zahl bedeutet eine größere Nähe der betrachteten Geldmenge zu unmittelbaren realwirtschaftlichen Transaktionen, d. h. je kleiner die Zahl, desto wichtiger ist die Zahlungsmittelfunktion des Geldes.Die Abgrenzung der einzelnen Aggregate ist konventionell und international nicht einheitlich.Die Geldbasis M0 (auch monetäre Basis) nimmt eine Sonderstellung ein. Sie ist gleich der Summe von Bargeldumlauf und Zentralbankgeldbestand der Kreditinstitute (Überschussreserven plus Mindestreserven).
 • Para arzı, bir ekonomide dönen toplam para miktarıdır. Para arzı M1 ve M2 denen 2 araçla ölçülür. M1 (Money 1) ekonomideki nakit para, vadesiz mevduat ve çeklerin toplamıdır. M2 (Money 2) ise M1’e ek olarak tasarruf ve kısa dönem vadeli mevduatların toplamıdır. Eğer bir ekonomide para arzı çok artarsa faiz oranı düşerken enflasyon oranının yükseldiği görülür. Aksi takdirde ekonomide para arzının azalması durumunda ise faiz oranlarının yükseldiği, fiyatların ve üretimin azaldığı görülür. Bu durum işsizliğe ve üretim kapasitesinin yetersiz kullanılmasına yol açar.(M2Y = M2 + Döviz Tevdiat Hesapları)(M3 = M2 + Resmi mevduat + TCMB diğer mevduatları)(L = M3 + Hazine bonoları + Tasarruf bonoları + Diğer likit aktifler)
 • Денежная масса — совокупность наличных денег, находящихся в обращении, и остатков безналичных средств на счетах, которыми располагают физические, юридические лица и государство.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 123255 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 13511 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 60 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108461832 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La masse monétaire est une mesure de la quantité de monnaie dans un pays ou une zone économique.
 • マネーサプライ(money supply、通貨供給量)またはマネーストック (money stock、通貨残高)とは金融機関と中央政府を除いた経済主体(一般法人、個人、地方公共団体等)が保有する通貨の合計として定義される。金融商品のうちで通貨としての機能を持つものの範囲、金融機関と見なす通貨発行主体の範囲については単純に決められず、幾つかの指標が作られている。日本では現金通貨(紙幣を含む広義の貨幣)、普通預金、当座預金、定期預金、外貨預金、譲渡性預金(CD:Certificate of Deposit)の総合計の通貨量であるM2+CDが代表的な指標であったが、2007年6月22日、郵政民営化に伴い日本銀行はマネーサプライ統計を約30年ぶりに全面的に見直す方針を発表し、2008年5月からは新たな「M3」を代表的指標として名称も「マネーストック統計」として公表している。イギリスではマネーサプライはM0(現金通貨+市中銀行のイングランド銀行(イギリスの中央銀行)預け金)とM4(現金通貨+預金+住宅貸付組合出資金)に分かれる。マネタリーベース(中央銀行・政府が発行した現金+金融機関から中央銀行が預かっている預金)を信用創造によって金融機関が市中に供給することで増える。
 • In economia gli aggregati monetari sono grandezze aggregate che esprimono la quantità complessiva, esistente in un determinato momento nel sistema economico, di moneta e di attività finanziarie che, per il loro grado di liquidità, possono svolgere le stesse funzioni della moneta (la cosiddetta quasi-moneta).
 • Persediaan uang, sebuah konsep dalam ekonomi mikro, adalah jumlah uang yang tersedia dalam ekonomi untuk membeli barang, jasa, dan "securities".
 • Oferta de diners o Massa monetària és un concepte macroeconòmic que descriu la quantitat de diners disponible en una economia per comprar béns, serveis i títols d'estalvi.
 • 경제학에서 통화량(通貨量), 통화공급(通貨供給, 영어: money supply, money stock)은 특정 시기에 경제에서 사용할 수 있는 화폐 자산의 총량이다. 돈을 정의하는 방법은 여러 가지가 있으나 표준이 되는 측정 기준에는 유통되는 통화와 요구불 예금을 포함한다.통화량에 관한 자료는 정부나 국가의 중앙 은행이 기록하고 출판하는 것이 일반적이다. 공공 부문이나 개인 부문의 애널리스트들은 오랜 기간에 걸쳐 통화량의 변화를 감시하는데 이는 물가 수준, 인플레이션, 환율, 경기 순환에 긍정적인 영향을 주기 때문이다.
 • En macroeconomía se entiende por Oferta de dinero o Masa monetaria la cantidad de dinero disponible en una economía para comprar bienes, servicios y títulos de ahorro, en un momento determinado. La oferta monetaria es determinada de manera conjunta por el sistema bancario privado y el banco central del país. El banco central opera a través del mercado abierto y de otros instrumentos para proveer de reservas al sistema bancario.
 • Makroekonomian diru eskaintza da, une jakin batean ekonomia batean ondasunak, zerbitzuak eta aurrezki-tituluak erosteko erabilgarri dagoen diru kantitatea. Diru eskaintza modu bateratuan zehaztuko dute banku sistema pribatuak eta herrialde horretako banku zentralak. Banku zentralak merkatu irekia eta beste tresna batzuk baliatzen ditu banku sistema diru erreserbaz hornitzeko.
 • Денежная масса — совокупность наличных денег, находящихся в обращении, и остатков безналичных средств на счетах, которыми располагают физические, юридические лица и государство.
 • In economics, the money supply or money stock, is the total amount of monetary assets available in an economy at a specific time. There are several ways to define "money," but standard measures usually include currency in circulation and demand deposits (depositors' easily accessed assets on the books of financial institutions).
 • {{sem-fontes|data=maio de 2009)Na economia, o dinheiro circulante, ou a oferta monetária, é o montante total de dinheiro disponível, em uma economia em um determinado ponto no tempo. Existem várias maneiras de definir "dinheiro", mas medidas padrão normalmente incluem moeda em circulação e demanda por depósitos.O dinheiro fornecer dados são gravados e publicados, normalmente por parte do governo ou do banco central do país.
 • Unter der Geldmenge oder Geldmengenaggregat versteht man in der Ökonomie den gesamten Bestand an Geld in einer Volkswirtschaft, der sich bei Nichtbanken befindet. Die Geldmenge kann durch Geldschöpfung erhöht und durch Geldvernichtung gesenkt werden.In der Volkswirtschaftslehre und von den Zentralbanken werden verschiedene Geldmengenkonzepte betrachtet, die ein »M« (für englisch money), gefolgt von einer Zahl, bezeichnen.
 • Podaż pieniądza - ilość pieniądza w obiegu. Pojęcie obejmuje zarówno gotówkę, wkłady a'vista, jak i niektóre papiery wartościowe. Kontrola podaży pieniądza jest jednym z elementów polityki pieniężnej prowadzonej przez banki centralne. Może być regulowana m.in. poprzez politykę racjonowania kredytów, dzięki czemu uzyskuje się efekty antyinflacyjne.
 • Peněžní zásoba (nabídka peněz) je celkové množství peněz dostupných v ekonomice v daném okamžiku. Existuje několik typů peněžní zásoby, tzv. měnových agregátů, lišících se šíří pojmového vymezení peněz.
 • Парична маса или количество пари в обращение в икономиката е общата сума на парите, които са налични в дадена икономика за специфичен период от време.
 • Para arzı, bir ekonomide dönen toplam para miktarıdır. Para arzı M1 ve M2 denen 2 araçla ölçülür. M1 (Money 1) ekonomideki nakit para, vadesiz mevduat ve çeklerin toplamıdır. M2 (Money 2) ise M1’e ek olarak tasarruf ve kısa dönem vadeli mevduatların toplamıdır. Eğer bir ekonomide para arzı çok artarsa faiz oranı düşerken enflasyon oranının yükseldiği görülür. Aksi takdirde ekonomide para arzının azalması durumunda ise faiz oranlarının yükseldiği, fiyatların ve üretimin azaldığı görülür.
 • De maatschappelijke geldhoeveelheid, ook wel primaire geldhoeveelheid of primaire liquiditeitenmassa, afgekort M1, is een begrip uit de macro-economie.Het begrip omvat al het chartaal en giraal geld dat in handen is van het publiek – particulieren en ondernemingen met uitzondering van het kasgeld van de geldscheppende (primaire) banken.
rdfs:label
 • Masse monétaire
 • Aggregati monetari
 • Dinheiro circulante
 • Diru eskaintza
 • Geldmenge
 • Maatschappelijke geldhoeveelheid
 • Money supply
 • Oferta de dinero
 • Oferta de diners
 • Para arzı
 • Peněžní zásoba
 • Persediaan uang
 • Podaż pieniądza
 • Денежная масса
 • Парична маса
 • マネーサプライ
 • 통화량
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of