Les Loricifera, en français loricifères, sont un embranchement d'animaux ecdysozoaires. Moins d'une quarantaine d'espèces ont été décrites sur la centaine connue.↑ Peel, Stein & Kristensen, 2013 : Life Cycle and Morphology of a Cambrian Stem-Lineage Loriciferan. PLoS ONE, vol. 8, no 8, p. e73583 (texte intégral).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les Loricifera, en français loricifères, sont un embranchement d'animaux ecdysozoaires. Moins d'une quarantaine d'espèces ont été décrites sur la centaine connue.
 • A Loricifera (a latin lorica, páncél/mellvért + ferre, viselni szavakból) mikroszkopikus méretűtől kb. milliméteresig terjedő, tengerben élő, üledéklakó állatok törzse. 8-9 nemzetség 20-nál több faja ismert a törzsből. A már leírt fajok mellett legalább 100 másik faj példányai már begyűjtésre kerültek, de még nem publikálták őket. Méretük 100 µm-től kb. 1 mm-ig terjed. Jellemző rájuk a héjszerű külső védőréteg, a lorica és élőhelyük, ami a tengeri üledék szemcséi közötti tér – a szemcsékhez rögzülnek. A törzset 1983-ban írta le Reinhardt Kristensen a franciaországi Roscoffban. A valódi szövetes állatok legfrissebben felfedezett csoportjai közé tartoznak. Igen erősen tapadnak az aljzathoz, ezért maradtak észrevétlenek olyan sokáig. Az első példányt az 1970-es években gyűjtötték be, és 1983-ban került leírásra. Minden földrajzi szélességen, a tenger minden mélységében, mindenféle üledéktípusokon megtalálhatók.A loriciferáknak van fejük, szájuk, emésztőrendszerük és loricájuk. A páncélszerű lorica egy külső védőréteg, ami kagylóhéj jellegű vagy körkörös redőkből álló lehet. Nincs keringési, sem endokrin rendszerük. A lárvák nagy része testüreg nélküli, a kifejlett példányok egy része áltestüreges, egy része testüreg nélküli marad. Fejlődésmenetük általában közvetlen, bár léteznek ún. Higgins-lárvák, amik több szempontból eltérőek a felnőtt egyedekhez képest. A kifejlett példányoknak két ivara lehet. A Pliciloricidae család igen komplex életciklusában szerepet játszik a pedogenezis (amikor a lárvák képesek szaporodásra, így hatalmas egyedszámot érnek el) több fázisa, a szűznemzés különböző válfajaival. Fosszilis jelenlétük nem ismeretes.Legközelebbi rokonai a Kinorhyncha és a Priapulida, amivel együtt a Scalidophora csoportot alkotják. A három törzs közös tulajdonságai közé tartozik a kitintartalmú kültakaró, a 'scalid'-nak nevezett, tüskeszerű, valószínűleg mozgató és érző funkciót is ellátó gyűrűk a belső oldalon és a flosculi jelenléte. A 'scalid'-ok száma általában 9, ebből az első 'clavoscalid' előre, a többi 'spinoscalid' hátrafelé néz.
 • 동갑류(胴甲類) 또는 동갑동물(胴甲動物)은 바다의 퇴적층에 사는 작은 해양 동물의 문(門)으로, 8개의 속에 22종이 명명되어 있다. 이 명명된 종들을 제외하고도, 약 100여 종들이 수집되어 있으나 아직 명명 안되어 있다. 이들의 크기는 100 µm 에서 약 1 mm 정도이다. 특징으로는 피갑(被甲, lorica)이라고 불리는 보호 외피를 지니고 있으며, 바다 속 자갈 사이 공간에서 자갈에 자신 몸을 부착시켜서 산다. 이 동갑동물은 1983년 라인하르트 크리스텐센에 의해 프랑스 로스코프에서 발견되었다. 이들은 후생동물군 중에서 가장 최근에 발견된 그룹에 속한다. 이들은 하층 바닥에 단단하게 부착되어 살기 때문에, 오랫동안 미발견 상태로 남아 있었다. 첫 표본은 1970년대에 수집되었고, 1983년에 명명되었다. 이들은 다양한 깊이, 여러 종류의 퇴적층, 그리고 모든 위도 상에서 발견된다.이 동물은 피갑뿐만 아니라, 하나의 머리와 입 그리고 소화 기관으로 이루어져 있다. 갑옷같은 피갑은 하나의 보호 외피 또는 종벽(縱壁, plica)을 둘러싸는 용기로 이루어져 있다. 순환계통도 없으며, 내분비계통도 없다. 유생의 대부분은 무체강동물이며, 성체의 일부는 의체강이고 일부는 무체강에서 발생을 멈춘다. 발생은 대체로 직접적이며, 히긴스유생으로 불리고 여러 면에서 성체와는 다르다. 이 동물들은 성체에서 암수딴몸이다. pliciloricid의 매우 복잡하고 유연한 생활환은 또한 유생생식 단계를 포함하고 있는 데, 이는 단위생식 번식과는 다른 형태이다. 이들은 현재의 화석 기록에서는 알려진 바가 없다.가장 가까운 관계에 있는 동물은 동문동물과 새예동물로 간주하며, 함께 유극동물로 분류한다. 이 세 동물은 공통적으로 네 가지의 특징 – 키틴질의 큐티클, 극열(棘列, scalid) 배열, 꽃모양의 미부 감각기(flosculi), 그리고 안쪽으로 끌어 넣는 두 개의 환 - 을 공유하고 있다.
 • Il Phylum Loricifera (dal latino: lorica = lorica; fero = portare) è stato scoperto negli anni '80 e ancora non si conosce molto su questo gruppo di animali.
 • Los loricíferos (Loricifera, gr., "que llevan cota") es un filo de animales marinos que comprende solo 28 especies. Fueron descubiertos en 1983 por Reinhardt Kristensen. Estos animales poseen cabeza, boca, tracto digestivo y ano, así como un esqueleto externo en forma de armadura denominado loriga. Carecen de sistema endocrino y circulatorio. La cavidad corporal es un pseudoceloma. Son dioicos y probablemente ovíparos. No existe registro fósil.Genéticamente estarían próximos a Kinorhyncha y Priapulida con los que constituirían el clado de los Scalidophora (ver: Pseudocoelomata).
 • Els loricífers (Loricifera) constitueixen un petit fílum d'animals marins amb unes vint-i-una espècies conegudes distribuïdes en sis gèneres. Aquest fílum fou descobert l'any 1983 per Reinhardt Kristensen. Els loricífers tenen cap, boca i sistema digestiu així com un conjunt d'esquelets especialitzats en forma de paraigües. No presenten sistema circulatori ni sistema endocrí. Són hermafrodites i probablement ovípars. No hi ha registre fòssil conegut.Es pensa que els parents més propers del fílum Loricifera són Kinorhyncha i Priapulida amb els quals constitueixen el tàxon Scalidophora.
 • Loricifera (from Latin, lorica, corselet (armour) + ferre, to bear) is a phylum of very small to microscopic marine sediment-dwelling animals with twenty-two described species, in eight genera. Aside from these described species, there are approximately 100 more that have been collected and not yet described. Their sizes range from 100 µm to ca. 1 mm. They are characterised by a protective outer case called a lorica and their habitat, which is in the spaces between marine gravel to which they attach themselves. The phylum was discovered in 1983 by Reinhardt Kristensen, in Roscoff, France. They are among the most recently discovered groups of Metazoans. They attach themselves quite firmly to the substratum, and hence remained undiscovered for so long. The first specimen was collected in the 1970s, and later described in 1983. They are found at all depths, in different sediment types, and in all latitudes.
 • Als Korsetttierchen (Loricifera) bezeichnet man einen Tierstamm, der heute meist den Häutungstieren (Ecdysozoa) zugerechnet wird. Der wissenschaftliche Name des Taxons leitet sich von dem Lateinischen lorica („Panzer, Korsett“) und ferre („tragen“) ab, kann also mit „Korsettträger“ übersetzt werden. Ihre nächsten Verwandten sind wahrscheinlich die Hakenrüssler (Kinorhyncha) und Priapswürmer (Priapulida), mit denen sie in einem Taxon Scalidophora zusammengefasst werden.Da sich die winzigen Tiere mit extremer Zähigkeit an Sandkörner oder andere Partikel heften, auf denen sie leben, können sie bis heute nur durch Eintauchen in Süßwasser isoliert werden. Der osmotische Schock bewirkt zwar eine Abtrennung vom Substrat, tötet die Tiere allerdings auch ab, so dass mit Ausnahme einer einzigen Larve bisher kein Tier lebend untersucht werden konnte. Über Physiologie, Ernährung, Fortbewegung, Verhalten oder Entwicklung der Tiere ist daher praktisch nichts bekannt. Auch molekulargenetische Daten liegen bisher noch nicht vor, zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde zum Beispiel noch kein einziges Gen sequenziert.Durch die benannten Umstände und wegen der relativ geringen Populationsdichten wurden die Korsetttierchen, obwohl schon seit den 1970er Jahren von der französischen Atlantikküste her bekannt, erst 1983 wissenschaftlich beschrieben; die erste Art erhielt den Namen Nanaloricus mysticus. Seitdem sind sie kontinuierlich weiter erforscht worden, zudem wurden zwei weitere Gattungen entdeckt. Es gibt weltweit aber nur wenige Biologen, die sich auf diese Tiergruppe spezialisiert haben.
 • Loricifera ya da Zırhlısolucanlar; okyanusların dibinde yaşayan, vücutları plaklarla zırh şeklinde örtülmüş omurgasız hayvanlar şubesidir.Başlarında çok sayıda diken vardır, yalancısölom bulundururlar, içeri çekilebilen tüp şeklinde bir ağızları vardır. Mikroskobik yapıdadırlar. Türleri halen keşfedilmektedir.
 • Loricifera (do latim lorica, couraça (usada pelos antigos soldados romanos); e do grego phora, portador de) é um filo, hoje geralmente aceito como pertencente ao superfilo Ecdysozoa. Seus parentes mais próximos provavelmente são os Kinorhyncha e Priapulida, juntos eles constituem o táxon Scalidophora. Os três filos dividem quatro características em comum: cutícula quitinosa, anéis de escálidos no introverto, floscúlios, e dois anéis de retração do introverto. Um grupo chamado Introverta é formado com os Kinorhyncha, Priapulida, Nematoda, e Nematomorpha.É um pequeno filo animal, composto por vinte e duas espécies classificadas em oito géneros, sem contar as centenas de animais que foram coletados mas nunca foram descritos. São animais que habitam nos sedimentos marinhos. Por serem animais minúsculos, que se fixam a grãos de areia ou outras partículas nas quais vivem com extremo vigor, até hoje só podem ser isolados por imersão em água doce. O choque osmótico causa uma separação do substrato que resulta na morte desses animais, portanto, com exceção de uma única larva, até agora nenhum animal vivo pôde ser estudado. Acerca da fisiologia, alimentação, locomoção, comportamento ou desenvolvimento destes animais, praticamente nada se conhece. Os dados moleculares também não estão disponíveis até o momento, por exemplo, até o começo do século XXI nem um único gene foi sequênciado.Este filo foi descoberto por Reinhardt Kristensen, em 1983, na cidade de Roscoff, na França. Devido às circunstâncias apontadas e devido à relativa população reduzida, os loricíferos, apesar de já conhecidos desde a década de 1970 na costa Atlântica francesa, somente tiveram sua primeira descrição em 1983, sendo a primeira espécie nomeada Nanaloricus mysticus. Desde então eles vêm sendo continuamente estudados, e também foram incluídos dois gêneros descobertos. Ocorre em todo o mundo, mas há poucos biólogos especialistas nesse grupo de animais.Esses animais apresentam uma introverte que pode ser retraída para dentro da extremidade anterior da lorica, que é composta por placas cuticulares longas. Vivem firmemente aderidos nos espaços intersticiais de cascalho marinho de conchas, sendo assim de difícil coleta ainda vivos. Os primeiros espécimes foram coletados na década de 1970 mas só foram descritos na década de 1980. São encontrados em todas as latitudes. Não se sabe muito sobre o ciclo de vida, visto que todos os estudos se dão em organismos conservados.A maioria de suas larvas são acelomadas, com alguns adultos sendo pseudocelomados, e outros permanecendo acelomados. Aparentemente têm um ciclo de vida complexo. As espécies que vivem nas partes mais profundas do mar podem se reproduzir por partenogênese ou reprodução pedogenética. Não há registros fósseis deles.
 • Лорициферы (лат. Loricifera) — группа морских интерстициальных беспозвоночных, описанная в 1983 году в качестве нового типа животного царства. Первый вид Nanaloricus mysticus был описан датским зоологом Райнхарттом Кристенсеном.Обитают в интерстициали от прибрежья до глубины 7000 м. Длина тела взрослых особей от 100 мкм до 1 мм, хиггинсовы личинки некоторых видов могут достигать 800 микрон.Тело делится на туловище и хобот (интроверт). Туловище покрыто кутикулой — лорикой, которая состоит из отдельных пластинок. Интроверт разделен на ротовой конус, вооруженный стилетами, среднюю часть с длинными придатками — скалидами и шейную область.Из яйца выходит так называемая хиггинсова личинка.По современным представлениям лорицифер включают в группу Scalidophora — червей, несущих интроверт и скалиды, куда также относятся приапулиды и киноринхи.Среди лорицифер обнаружены виды, постоянно живущие в анаэробных условиях — уникальная черта, пока не обнаруженная у других животных.
 • Kolczugowce (Loricifera) – grupa mikroskopijnych, wyłącznie morskich zwierząt bezkręgowych klasyfikowanych w randze typu.Kolczugowce mają mikroskopijne rozmiary, należą do najmniejszych wielokomórkowców. Ciało osobników dorosłych ma od 115 do 425 µm długości, kształtem przypomina butelkę, wykazuje symetrię dwuboczną (bilateralną). Jest złożone z 5 części: stożka gębowego, odcinka głowowego introwert, odcinka szyjnego, tułowia i odwłoku. Kolczugowce żyją na dnie mórz na głębokości 15–480 m. Przylegają do ziaren piasku lub materii organicznej, rzadziej do osiadłych zwierząt. Jak dotąd (2009) opisano około 200 gatunków, z których najlepiej poznano Nanaloricus mysticus, pierwszy odkryty gatunek, uznany za typowy, żyjący w Morzu Śródziemnym oraz Pliciloricus gracilis.Kolczugowce zostały odkryte w 1983 przez duńskiego biologa R. M. Kristensena. Pochodząca od łacińskiego lorica (gorset) i ferre (nosić) nazwa Loricifera nawiązuje do pokrywającego większość ciała kutikularnego pancerzyka.Trzy pierwsze części ciała kolczugowców tworzą tzw. introwert – mogą być wciągane teleskopowo do tułowia. Stożek gębowy ma najmniejszą średnicę, pokryty jest gładkim oskórkiem. Na jego szczycie znajduje się otwór gębowy. Dookoła otworu występują skalidy, nazywane również sztyletami, które są długimi strukturami, wysuwanymi przez specjalne otwory. U niektórych gatunków sztyletów jest 8, u innych 6.Odcinek głowowy posiada 9 okółków. Są to długie, iglaste, buławkowate lub rozgałęzione wyrostki o nieznanej funkcji, przypuszczalnie służą jako narządy czuciowe. Wyrostki pierwszego okółka są skierowane w przód, pozostałe w tył.Odcinek szyjny jest przewężeniem między tułowiem a odcinkiem głowowym. Tułów jest najszerszy, otoczony sześcioma dużymi płytkami, które z przodu mają wykształcone nieregularne kolce. Dwie płytki leżą na grzbiecie, dwie po stronie brzusznej, po jednej po bokach. Całość tworzy pancerz, tzw. lorikę.Kolczugowce nie mają układu krwionośnego i oddechowego. Układ wydalniczy w postaci pary protonefrydiów, uchodzących na końcu tułowia. Pod powłoką ciała występuje 8 pasm mięśni wciągających i wysuwających przednią część układu pokarmowego przez otwór gębowy. Oddzielne zespoły mięśni wciągają stożek gębowy, odcinki głowowy i szyjny.Kolczugowce są zwierzętami rozdzielnopłciowymi o zapłodnieniu wewnętrznym. Z jaj wylęga się tzw. larwa Higginsa, o długości 48–780 µm i pokroju zwykle podobnym do postaci dorosłej, ale zdolna wysuwać i wciągać tylko pierwsze dwa odcinki ciała.
 • Corsetdiertjes (Loricifera) is een stam van zeer kleine ongewervelde zeediertjes. De meeste van de 22 beschreven soorten worden tussen de 100 µm en 1 mm lang. Ze komen algemeen voor in modderige of zanderige zee- of rivierbodems op alle diepten. Ze voeden zich voornamelijk met kleine bacteriën en diatomeeën.De naam is afgeleid van het Latijnse lorica (corset) en het Griekse φορη (phora): barend. Letterlijk betekent de naam Loricifera dus "corsetbarend", wat verwijst naar het exoskelet dat als een strak omhulsel rond het dier zit. Dit omhulsel beschermt de zachtere delen, zoals de kop en het darmstelsel.
 • 胴甲動物(どうこうどうぶつ)は動物界の門の一つで、十数の種が知られている。全種が海底堆積物の粒子の間で間隙性生物として生活している、1 mm以下のごく小型の動物である。1983年に、ラインハルト・クリステンセンによって発見された。この門に属する動物は、コウラムシと呼ばれる。
 • Лорицеферите (Loricifera, от латински: lorica - броня, корсет; fere - нося) са тип микроскопични морски седиментно-живеещи животни. Включва двадесетсет и два, описани вида, в осем рода. Независимо от тези, описани видове, съществуват около 100, които са били събрани, но все още не са описани. Техният размер варира от 100 микрона до около един милиметър. Характеризират се със защитно външно сакче, наречено lorica. Техните местообитания са пространствата между морския чакъл, за който те се захващат. Прикрепят се доста здраво за субстрата и по този начин са останали дълго неоткрити. Типът е бил открит през 1983 г. от Райнхард Кристенсен, в Росков, Франция. Лорицеферите са сред най-наскоро откритите групи на същинските многоклетъчни Eumetazoa. Първият образец е събран през 1970 г., но е описан по-късно през 1983 г. Обитава всякакви дълбочини, в различни видове седиментни и във всички географски ширини.
 • Korzetky (Loricifera) jsou drobní, jen několik desetin milimetru velcí mořští živočichové. Jméno získali podle loriky, což je krunýř, který pokrývá trup. Na hlavě mají introvert. Je známo asi 80 druhů.Skupina je většinou řazena do kmene chobotovci, někdy je však brána jako samostatný kmen.Jsou to jediní známí vícebuněční živočichové, kteří žijí v prostředí bez přítomnosti kyslíku. Je to umožněno tím, že v jejich buňkách neexistují mitochondrie, které jsou závislé na kyslíku. Místo nich mají organely podobné hydrogenosomům, které využívají k tvorbě molekul uchovávajích energii.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 185957 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4261 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 33 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110879757 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Loricifera
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikispecies
 • Loricifera
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Les Loricifera, en français loricifères, sont un embranchement d'animaux ecdysozoaires. Moins d'une quarantaine d'espèces ont été décrites sur la centaine connue.↑ Peel, Stein & Kristensen, 2013 : Life Cycle and Morphology of a Cambrian Stem-Lineage Loriciferan. PLoS ONE, vol. 8, no 8, p. e73583 (texte intégral).
 • Il Phylum Loricifera (dal latino: lorica = lorica; fero = portare) è stato scoperto negli anni '80 e ancora non si conosce molto su questo gruppo di animali.
 • Loricifera ya da Zırhlısolucanlar; okyanusların dibinde yaşayan, vücutları plaklarla zırh şeklinde örtülmüş omurgasız hayvanlar şubesidir.Başlarında çok sayıda diken vardır, yalancısölom bulundururlar, içeri çekilebilen tüp şeklinde bir ağızları vardır. Mikroskobik yapıdadırlar. Türleri halen keşfedilmektedir.
 • 胴甲動物(どうこうどうぶつ)は動物界の門の一つで、十数の種が知られている。全種が海底堆積物の粒子の間で間隙性生物として生活している、1 mm以下のごく小型の動物である。1983年に、ラインハルト・クリステンセンによって発見された。この門に属する動物は、コウラムシと呼ばれる。
 • Korzetky (Loricifera) jsou drobní, jen několik desetin milimetru velcí mořští živočichové. Jméno získali podle loriky, což je krunýř, který pokrývá trup. Na hlavě mají introvert. Je známo asi 80 druhů.Skupina je většinou řazena do kmene chobotovci, někdy je však brána jako samostatný kmen.Jsou to jediní známí vícebuněční živočichové, kteří žijí v prostředí bez přítomnosti kyslíku. Je to umožněno tím, že v jejich buňkách neexistují mitochondrie, které jsou závislé na kyslíku.
 • Als Korsetttierchen (Loricifera) bezeichnet man einen Tierstamm, der heute meist den Häutungstieren (Ecdysozoa) zugerechnet wird. Der wissenschaftliche Name des Taxons leitet sich von dem Lateinischen lorica („Panzer, Korsett“) und ferre („tragen“) ab, kann also mit „Korsettträger“ übersetzt werden.
 • Лорициферы (лат. Loricifera) — группа морских интерстициальных беспозвоночных, описанная в 1983 году в качестве нового типа животного царства. Первый вид Nanaloricus mysticus был описан датским зоологом Райнхарттом Кристенсеном.Обитают в интерстициали от прибрежья до глубины 7000 м. Длина тела взрослых особей от 100 мкм до 1 мм, хиггинсовы личинки некоторых видов могут достигать 800 микрон.Тело делится на туловище и хобот (интроверт).
 • Лорицеферите (Loricifera, от латински: lorica - броня, корсет; fere - нося) са тип микроскопични морски седиментно-живеещи животни. Включва двадесетсет и два, описани вида, в осем рода. Независимо от тези, описани видове, съществуват около 100, които са били събрани, но все още не са описани. Техният размер варира от 100 микрона до около един милиметър. Характеризират се със защитно външно сакче, наречено lorica.
 • Los loricíferos (Loricifera, gr., "que llevan cota") es un filo de animales marinos que comprende solo 28 especies. Fueron descubiertos en 1983 por Reinhardt Kristensen. Estos animales poseen cabeza, boca, tracto digestivo y ano, así como un esqueleto externo en forma de armadura denominado loriga. Carecen de sistema endocrino y circulatorio. La cavidad corporal es un pseudoceloma. Son dioicos y probablemente ovíparos.
 • Loricifera (do latim lorica, couraça (usada pelos antigos soldados romanos); e do grego phora, portador de) é um filo, hoje geralmente aceito como pertencente ao superfilo Ecdysozoa. Seus parentes mais próximos provavelmente são os Kinorhyncha e Priapulida, juntos eles constituem o táxon Scalidophora. Os três filos dividem quatro características em comum: cutícula quitinosa, anéis de escálidos no introverto, floscúlios, e dois anéis de retração do introverto.
 • Corsetdiertjes (Loricifera) is een stam van zeer kleine ongewervelde zeediertjes. De meeste van de 22 beschreven soorten worden tussen de 100 µm en 1 mm lang. Ze komen algemeen voor in modderige of zanderige zee- of rivierbodems op alle diepten. Ze voeden zich voornamelijk met kleine bacteriën en diatomeeën.De naam is afgeleid van het Latijnse lorica (corset) en het Griekse φορη (phora): barend.
 • Kolczugowce (Loricifera) – grupa mikroskopijnych, wyłącznie morskich zwierząt bezkręgowych klasyfikowanych w randze typu.Kolczugowce mają mikroskopijne rozmiary, należą do najmniejszych wielokomórkowców. Ciało osobników dorosłych ma od 115 do 425 µm długości, kształtem przypomina butelkę, wykazuje symetrię dwuboczną (bilateralną). Jest złożone z 5 części: stożka gębowego, odcinka głowowego introwert, odcinka szyjnego, tułowia i odwłoku. Kolczugowce żyją na dnie mórz na głębokości 15–480 m.
 • 동갑류(胴甲類) 또는 동갑동물(胴甲動物)은 바다의 퇴적층에 사는 작은 해양 동물의 문(門)으로, 8개의 속에 22종이 명명되어 있다. 이 명명된 종들을 제외하고도, 약 100여 종들이 수집되어 있으나 아직 명명 안되어 있다. 이들의 크기는 100 µm 에서 약 1 mm 정도이다. 특징으로는 피갑(被甲, lorica)이라고 불리는 보호 외피를 지니고 있으며, 바다 속 자갈 사이 공간에서 자갈에 자신 몸을 부착시켜서 산다. 이 동갑동물은 1983년 라인하르트 크리스텐센에 의해 프랑스 로스코프에서 발견되었다. 이들은 후생동물군 중에서 가장 최근에 발견된 그룹에 속한다. 이들은 하층 바닥에 단단하게 부착되어 살기 때문에, 오랫동안 미발견 상태로 남아 있었다. 첫 표본은 1970년대에 수집되었고, 1983년에 명명되었다. 이들은 다양한 깊이, 여러 종류의 퇴적층, 그리고 모든 위도 상에서 발견된다.이 동물은 피갑뿐만 아니라, 하나의 머리와 입 그리고 소화 기관으로 이루어져 있다.
 • A Loricifera (a latin lorica, páncél/mellvért + ferre, viselni szavakból) mikroszkopikus méretűtől kb. milliméteresig terjedő, tengerben élő, üledéklakó állatok törzse. 8-9 nemzetség 20-nál több faja ismert a törzsből. A már leírt fajok mellett legalább 100 másik faj példányai már begyűjtésre kerültek, de még nem publikálták őket. Méretük 100 µm-től kb. 1 mm-ig terjed.
 • Loricifera (from Latin, lorica, corselet (armour) + ferre, to bear) is a phylum of very small to microscopic marine sediment-dwelling animals with twenty-two described species, in eight genera. Aside from these described species, there are approximately 100 more that have been collected and not yet described. Their sizes range from 100 µm to ca. 1 mm.
 • Els loricífers (Loricifera) constitueixen un petit fílum d'animals marins amb unes vint-i-una espècies conegudes distribuïdes en sis gèneres. Aquest fílum fou descobert l'any 1983 per Reinhardt Kristensen. Els loricífers tenen cap, boca i sistema digestiu així com un conjunt d'esquelets especialitzats en forma de paraigües. No presenten sistema circulatori ni sistema endocrí. Són hermafrodites i probablement ovípars.
rdfs:label
 • Loricifera
 • Corsetdiertjes
 • Kolczugowce
 • Korsetttierchen
 • Korzetky
 • Loricifera
 • Loricifera
 • Loricifera
 • Loricifera
 • Loricifera
 • Loricífer
 • Zırhlı solucanlar
 • Лорицефери
 • Лорициферы
 • 胴甲動物
 • 동갑동물
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of