Le Jurassique est une période géologique qui s’étend d'environ -200 à -145 millions d'années. Le Jurassique constitue la période intermédiaire du Mésozoïque et est souvent connu sous le nom d’âge des dinosaures. Son début est marqué par une extinction massive d’espèces, l’extinction du Trias-Jurassique.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le Jurassique est une période géologique qui s’étend d'environ -200 à -145 millions d'années. Le Jurassique constitue la période intermédiaire du Mésozoïque et est souvent connu sous le nom d’âge des dinosaures. Son début est marqué par une extinction massive d’espèces, l’extinction du Trias-Jurassique. Cette période se subdivise en Lias, Dogger et Malm aussi connus sous le nom de Jurassique inférieur, Jurassique moyen et Jurassique supérieur.Les couches stratigraphiques qui définissent le début et la fin du jurassique sont bien connues, mais les dates exactes sont incertaines de quelques millions d’années près. Le Jurassique a été nommé ainsi par Alexandre Brongniart d’après les calcaires trouvés dans le Jura. Cette période de l’ère Mésozoïque suit le Trias et précède le Crétacé.
 • 쥐라기(Jurassic period)는 중생대의 두 번째 시기로, 2억 년 전부터 1억 4500만 년 전까지 지속된 지질 시대이다. 독일, 스위스, 프랑스의 국경에 있는 쥐라 산맥에서 발견된 지층에서 이름이 유래했다.이 시대의 지구는 초대륙 판게아가 서서히 남북으로 갈리면서 북쪽의 로렌시아(유라시아의 기원)와 남쪽의 곤드와나(아메리카, 아프리카, 오세아니아의 기원)가 분명해졌다. 기후는 복잡해진 해안선만큼이나 다양해졌으나 대체로 온난하고 습윤한 기후가 지속된 것으로 보인다. 소철류와 거대한 침엽수가 삼림을 이루었으며 고사리와 속새류는 땅을 뒤덮었다.
 • El Jurásico, una división de la escala temporal geológica, es el sistema y período geológico central de la Era Mesozoica, que comenzó hace 199,6 ± 0,6 millones de años y acabó hace 145,5 ± 4,0 millones de años. Como ocurre con la mayoría de las eras geológicas, la fechas exactas de inicio y fin de este período, como en los demás sistemas, son convencionales, conforme a ciertos criterios que se establecen para su datación, por lo que se admite algún error de magnitud en miles o millones de años. Es posterior al Triásico y anterior al Cretáceo. La denominación Jurásico procede de formaciones sedimentarias carbonatadas de la región europea del Jura, en los Alpes.Este período se caracteriza por la hegemonía de los grandes dinosaurios y por la escisión de Pangea en los continentes Laurasia y Gondwana. De este último se escindió Australia (en el jurásico superior y principios de cretáceo), del mismo modo que Laurasia se dividió en Norteamérica y Eurasia, dando origen a nuevas especies de mamíferos (véase Teriología).El Jurásico se divide en Inferior, Medio y Superior, también conocidos como Lias, Dogger y Malm.
 • Ю́рский пери́од (юра́) — средний (второй) период мезозойской эры. Начался 201,3 ± 0,2 млн лет назад, закончился 145,0 млн лет назад. Продолжался, таким образом, около 56 млн лет. Комплекс отложений (горных пород), соответствующих данному возрасту, называется ю́рской систе́мой. В разных регионах планеты эти отложения различаются по составу, генезису, внешнему виду.Впервые отложения данного периода были описаны в Юре (горы в Швейцарии и Франции); отсюда и произошло название периода. Отложения того времени довольно разнообразны: известняки, обломочные породы, сланцы, магматические породы, глины, пески, конгломераты, сформировавшиеся в разнообразнейших условиях.
 • Jura adalah suatu periode utama dalam skala waktu geologi yang berlangsung antara 199,6 ± 0,6 hingga 145,4 ± 4,0 juta tahun yang lalu, setelah periode Trias dan mendahului periode Kapur. Lapisan batuan yang mencirikan awal dan akhir periode ini teridentifikasi dengan baik, tapi waktu tepatnya tidak dapat dipastikan antara 5 hingga 10 juta tahun. Jura merupakan periode pertengahan era Mesozoikum, yang dikenal juga dengan "Zaman Dinosaurus". Awal periode ini ditandai dengan peristiwa kepunahan Trias-Jura.Nama periode ini diberikan oleh Alexandre Brogniart berdasarkan banyaknya batu kapur laut yang ditemukan di Pegunungan Jura, di daerah pertemuan Jerman, Perancis, dan Swiss.
 • Der Jura ist in der Erdgeschichte das mittlere chronostratigraphische System (bzw. Periode in der Geochronologie) des Mesozoikums. Der Jura begann vor etwa 201,3 Millionen Jahren und endete vor etwa 145 Millionen Jahren. Er dauerte somit ca. 56,3 Millionen Jahre. Der Jura wird von der Trias unter- und von der Kreide überlagert.
 • Jura je geologická perioda patřící do éry mezozoika. Její začátek je datován přibližně před 200 miliony let, konec před 145 miliony let. Název je odvozen od pohoří Jura (Švýcarsko, Francie, autor A. von Humbolt 1795). Jako samostatný útvar byl definován roku 1829 A. Boném. Juru charakterizuje druhá největší transgrese moře, které pokrývalo až 25 % dnešní známé souše. Moře pokrývalo západní část severní Ameriky, značnou část Asie, části Evropy, Afriky, Indie, západní část Austrálie.
 • A jura a mezozoikum idő középső időszaka, amelynek kezdtetét 199,6±0,6 millió évre teszik és 145,5±0,4 millió éve ért véget. E „Hüllők kora” vagy „Dinoszauruszok kora” néven ismert időegység a triász időszakot követte és a kréta időszakot előzte meg. Kezdetét a nagy triász–jura kihalási esemény jelzi, a végén azonban nem történt tömeges pusztulás. A kezdetét és a végét a globális referenciarétegsorokkal rendelkező kiválasztott helyek alapján definiálták. A kormeghatározással kapcsolatos bizonytalanság ténylegesen mintegy 5–10 millió évet jelent, ami e helyek korának megállapításából adódik. Jelenleg az a tendencia érvényesül, hogy az egyre pontosabb kormeghatározások már nem befolyásolják az időszak kezdetének és végének kiválasztását, mivel így a határ dátuma nem változik.A jura kronosztratigráfiai fogalom közvetlenül kapcsolódik a Németország, Franciaország és Svájc hármas határánál elnyúló Jura-hegységhez. Alexander von Humboldt fedezte fel, hogy a főként mészkőből álló hegyi terület a korát tekintve nem illik bele az Abraham Gottlob Werner által definiált sztratigráfiai rendszerbe, és 1795-ben a „Jurakalk” nevet adta a számára. Az Alexandre Brogniart által megalkotott „Jura” név a kelta jor szótőből származik, melynek latinizált formája, a juria erdőt jelent (mint például a „Jura” erdős hegység).A jurában a dinoszauruszok mellett a növényvilágban a nyitvatermők uralkodtak, erős xeromorf sajátosságokkal. A domináns nyitvatermő osztályok közé tartoztak a cikászok, a bennettitalesek, a fenyők és a páfrányfenyők.
 • El Juràssic és un període geològic que s'estén des de fa uns 200 milions d'anys en acabar el Triàsic, fins fa uns 146 milions d'anys en començar el Cretaci. Com en altres períodes geològics, les capes rocoses que en marquen el principi i el final estan ben identificades, però les dates exactes són incertes per uns 5-10 milions d'anys. El Juràssic constitueix el període mitjà de l'era Mesozoica, també coneguda com l'Edat dels dinosaures. El principi del període està marcat per l'esdeveniment d'extinció Triàsic-Juràssic.El Juràssic va ser anomenat per Alexandre Brongniart pels extensos afloraments de calcària marina de la serralada del Jura a la regió on conflueixen Alemanya, França i Suïssa.
 • Nella scala dei tempi geologici il Giurassico o Jurassico (termine desueto) è il periodo intermedio dell'era mesozoica. Questo periodo inizia alla comparsa dell'ammonite Psiloceras planorbis e termina in corrispondenza della comparsa dell'ammonite Berriasiella jacobi.Il Periodo Giurassico si estende da 199,6 ± 0,6 a 145,5 ± 4,0 milioni di anni fa (Ma), ovvero dalla fine del Triassico all'inizio del Cretaceo. Come per altri periodi geologici, i substrati che definiscono l'inizio e la fine del periodo sono ben identificati, ma le date precise hanno un'incertezza compresa tra 5 e 10 milioni di anni. Il Giurassico costituisce il periodo mediano dell'era mesozoica. L'inizio del periodo è marcato dalla grande estinzione di massa del periodo Triassico-Giurassico.
 • Jura, Mezozoik zamanın Trias'tan sonra gelen, yani ikinci dönemidir. 205.1 milyon yıl önce ve 142 milyon yıl önce arasıdır.Jura Dönemi’nde tek kıta Pangea, kuzeye doğru kayarken, kuzey enlemlerinde sıkışıyordu ve parçalanmaya başlıyordu. Parçalar birbirinden uzaklaşmaya başladılar. Bu uzaklaşma aralarında geniş ve uzun yarıklar oluşturdu. Bu yarıklar boyunca pek çok volkanik etkinlik yaşanmıştır. İzleyen Kretase Dönemi’nde bugünkü Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika birbirinden ince bir deniz çizgisiyle ayrılmış olacaktır.Jura iklimi Trias'a göre daha yumuşak, iklimler arası farklılıklar belirsizdi. Yağış miktarı artmış, sıcaklıklar düşmüştü. Artan nem miktarıyla birlikte bitki yaşamı daha güçlendi. Dönemin büyük bölümünde kutuplarda buzul yoktu ve bunun bir sonucu olarak deniz seviyesi yüksekti. Yükselen denizler, kıtaların bir bölümünün üzerini örttü.Trias'ın sonunda gerçekleşen küçük bir yok oluş, Jura'da dinozorların yayılmasına fırsat verdi. Dinozorlar çeşitlenip gelişti, dev boyutlara ulaştı. Jura'nın başında Diplodocus ve Apatosaurus gibi devasa sauropod dinozorlar çeşitlendi. Allosaurus ve Compsognathus gibi etçil theropodlar da sayıca bollaştı. Kuş benzeri dinozorlar yaygınlaşırken, Archaeopteryx gibi dinozor benzeri ilkel kuşlar dönemin sonunda ortaya çıktı.Dinozorlar karada hüküm sürerken, bilinen en büyük uçan omurgalılar olan Pterosaurslar gökyüzünde yaygınlaştı. Ichthyosaurslar, plesiosaurslar ve dev deniz timsahları, denizlerde sürüngen hanedanın temsilcileri olarak besin zincirinin en üstünde yerlerini aldı.Jura'da sürüngenlerin ezici üstünlüğü olsa da, ilkel memeliler bu dönemde gelişme ve çeşitlenmelerine devam etti. İlk çiçekli bitkilerin de Jura'nın sonlarına doğru evrimleştiği düşünülüyor.Juranın sonunda küçük bir kitlesel yok oluş meydana gelir. Yok oluştan karasal ekosistemler, özellikle dinozorlar, pek fazla etkilenmez. Ammonitlerin pek çok cinsi, deniz sürüngenleri, midye ve istiridye türlerinin %80'i ve pek çok sığ su canlısı yok olur. Bu yok oluşun sebebi bilinmiyor. Ancak deniz tabanındaki çok büyük metan yataklarının boşalmasının tetiklediği bir dizi olayın yok oluşa neden olabileceğine dair kuşkular var. Jura'dan sonra Kretase dönemi başladı.
 • ジュラ紀(ジュラき、Jurassic period)は現在から約1億9960万年前にはじまり、約1億4550万年前まで続く地質時代である。三畳紀の次で白亜紀の一つ前にあたる中生代の中心時代、あるいは恐竜の時代と言える。ジュラ紀の名前は、フランス東部からスイス西部に広がるジュラ山脈において広範囲に分布する石灰岩層にちなみ、1829年にアレクサンドル・ブロンニャールにより提唱された。その後、1962年と1967年に開かれた国際ジュラ系層序小委員会により、11の階(期)の区分が確立された(時代区分参照)。漢字では当て字で「侏羅紀」と書く。
 • Jura – drugi okres ery mezozoicznej. Trwała od 201 do 145 milionów lat temu. Nazwa pochodzi od gór Jura leżących we Francji i Szwajcarii. Wprowadził ją Alexander von Humboldt w 1823 r.
 • The Jurassic (/dʒuːˈræsɪk/; from Jura Mountains of the Alps) is a geologic period and system that extends from 201.3± 0.6 Ma (million years ago) to 145± 4 Ma; from the end of the Triassic to the beginning of the Cretaceous. The Jurassic constitutes the middle period of the Mesozoic Era, also known as the Age of Reptiles. The start of the period is marked by the major Triassic–Jurassic extinction event. Two other extinction events occurred during the period: the Late Piensbachian/Early Toarcian event in the Early Jurassic, and the Late Tithonian event at the end; however, neither event ranks among the 'Big Five' mass extinctions. The Jurassic is named after the Jura Mountains within the European Alps, where limestone strata from the period was first identified.By the beginning of the Jurassic, the supercontinent Pangaea had begun rifting into two landmasses, Laurasia to the north and Gondwana to the south. This created more coastlines and shifted the continental climate from dry to humid, and many of the arid deserts of the Triassic were replaced by lush rainforests. On land, the fauna transitioned from the Triassic fauna, dominated by both dinosauromorph and crocodylomorph archosaurs, to one dominated by dinosaurs alone. The first birds also appeared during the Jurassic, having evolved from a branch of theropod dinosaurs. Other major events include the appearance of the earliest lizards, and the evolution of therian mammals, including primitive placentals. Crocodylians made the transition from a terrestrial to an aquatic mode of life. The oceans were inhabited by marine reptiles such as ichthyosaurs and plesiosaurs, while pterosaurs were the dominant flying vertebrates.
 • Artikulu hau garai geologikoari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus Jura (argipena).Jurasikoa Mesozoikoaren bigarren garai geologikoa da. Triasikoaren bukerarekin batera hasi zen, orain dela 199,6± 0,6 bat milioi urte eta Kretazeoaren hasierarekin bukatu zen orain dela 145.5± 4 milioi urte. Hasiera Triasiko-Jurasiko iraungipen masiboa ezarri zen. Bukaeran ez dago, ordea, inongo iraungipen prozesurik. Hasiera eta bukaera, beraz, leku konkretu batzuen datazioekin egiten da eta hortik dator data ezberdintasuna.Jurasikoa Alexandre Brongniartek izendatu zuen Jura Mendietan dauden itsas kareharrien geruza handiak direla eta.
 • Юра е вторият период от ерата на динозаврите (мезозойската ера). Започва преди около 200 милиона години и завършва преди около 145,5 млн. г. Разделя се на три епохи — ранна, средна и късна юра, които от своя страна се поделят на векове.
 • Na escala de tempo geológico, o Jurássico é o período da era Mesozoica do éon Fanerozoico que está compreendido entre 199 milhões e 600 mil e 145 milhões e 500 mil anos atrás, aproximadamente. O período Jurássico sucede o período Triássico e precede o período Cretácico, ambos de sua era. Divide-se nas épocas Jurássica Inferior (ou Lias), Jurássica Média (ou Dogger) e Jurássica Superior (ou Malm), da mais antiga para a mais recente. O nome Jurássico é devido as montanhas Jura, dos alpes franceses, contém grande quantidade de rochas deste período.
 • Het Jura is een periode in de geologie (en een systeem in de stratigrafie) die duurde van ongeveer 201,3 tot 145,0 miljoen jaar geleden (Ma). Het Jura is de tweede en middelste periode van het era Mesozoïcum. Het volgt op het Trias en wordt opgevolgd door het Krijt.In het Jura was het opbreken van het supercontinent Pangea in volle gang. Het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan opende zich. Het was een warme periode, waarin ijskappen op de polen ontbraken. De zeespiegel stond wereldwijd vrij hoog, vooral aan het begin van het tijdvak. Het Jura was (samen met het erop volgende Krijt) de bloeiperiode van de dinosauriërs, ook ontstonden de eerste vogels.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2946267 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 12573 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 149 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108254353 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:co2atm
 • 1950 (xsd:integer)
prop-fr:code
 • lj
prop-fr:division
 • Jurassique
prop-fr:fossiles
 • ammonites
 • brachiopodes
prop-fr:géodynamique
 • * Plus ancienne croûte océanique existante * : ouverture de l'Atlantique Nord * Ouverture de l'océan Alpin
prop-fr:image
 • Blakey_170moll.jpg
 • Europasaurus_holgeri_Scene_2.jpg
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:légende
 • Reconstitution de la géographie terrestre du milieu du Jurassique
 • Reconstitution du Nord de l'Allemagne sous le Jurassique. On y voit deux Compsognathus à l'avant-plan et un Archæopteryx sur la droite.
prop-fr:o2atm
 • 26 (xsd:integer)
prop-fr:stratotypeInitial
 • Jura
prop-fr:température
 • 16.500000 (xsd:double)
prop-fr:texte
 • Sundance Sea
prop-fr:trad
 • Sundance Sea
 • Sundance Sea
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • Jurassique
 • jurassique
prop-fr:évolution
 • * rudistes * plancton * : ginkgopsidés * : oiseaux * : squamates
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le Jurassique est une période géologique qui s’étend d'environ -200 à -145 millions d'années. Le Jurassique constitue la période intermédiaire du Mésozoïque et est souvent connu sous le nom d’âge des dinosaures. Son début est marqué par une extinction massive d’espèces, l’extinction du Trias-Jurassique.
 • 쥐라기(Jurassic period)는 중생대의 두 번째 시기로, 2억 년 전부터 1억 4500만 년 전까지 지속된 지질 시대이다. 독일, 스위스, 프랑스의 국경에 있는 쥐라 산맥에서 발견된 지층에서 이름이 유래했다.이 시대의 지구는 초대륙 판게아가 서서히 남북으로 갈리면서 북쪽의 로렌시아(유라시아의 기원)와 남쪽의 곤드와나(아메리카, 아프리카, 오세아니아의 기원)가 분명해졌다. 기후는 복잡해진 해안선만큼이나 다양해졌으나 대체로 온난하고 습윤한 기후가 지속된 것으로 보인다. 소철류와 거대한 침엽수가 삼림을 이루었으며 고사리와 속새류는 땅을 뒤덮었다.
 • Der Jura ist in der Erdgeschichte das mittlere chronostratigraphische System (bzw. Periode in der Geochronologie) des Mesozoikums. Der Jura begann vor etwa 201,3 Millionen Jahren und endete vor etwa 145 Millionen Jahren. Er dauerte somit ca. 56,3 Millionen Jahre. Der Jura wird von der Trias unter- und von der Kreide überlagert.
 • Jura je geologická perioda patřící do éry mezozoika. Její začátek je datován přibližně před 200 miliony let, konec před 145 miliony let. Název je odvozen od pohoří Jura (Švýcarsko, Francie, autor A. von Humbolt 1795). Jako samostatný útvar byl definován roku 1829 A. Boném. Juru charakterizuje druhá největší transgrese moře, které pokrývalo až 25 % dnešní známé souše. Moře pokrývalo západní část severní Ameriky, značnou část Asie, části Evropy, Afriky, Indie, západní část Austrálie.
 • ジュラ紀(ジュラき、Jurassic period)は現在から約1億9960万年前にはじまり、約1億4550万年前まで続く地質時代である。三畳紀の次で白亜紀の一つ前にあたる中生代の中心時代、あるいは恐竜の時代と言える。ジュラ紀の名前は、フランス東部からスイス西部に広がるジュラ山脈において広範囲に分布する石灰岩層にちなみ、1829年にアレクサンドル・ブロンニャールにより提唱された。その後、1962年と1967年に開かれた国際ジュラ系層序小委員会により、11の階(期)の区分が確立された(時代区分参照)。漢字では当て字で「侏羅紀」と書く。
 • Jura – drugi okres ery mezozoicznej. Trwała od 201 do 145 milionów lat temu. Nazwa pochodzi od gór Jura leżących we Francji i Szwajcarii. Wprowadził ją Alexander von Humboldt w 1823 r.
 • Юра е вторият период от ерата на динозаврите (мезозойската ера). Започва преди около 200 милиона години и завършва преди около 145,5 млн. г. Разделя се на три епохи — ранна, средна и късна юра, които от своя страна се поделят на векове.
 • Jura, Mezozoik zamanın Trias'tan sonra gelen, yani ikinci dönemidir. 205.1 milyon yıl önce ve 142 milyon yıl önce arasıdır.Jura Dönemi’nde tek kıta Pangea, kuzeye doğru kayarken, kuzey enlemlerinde sıkışıyordu ve parçalanmaya başlıyordu. Parçalar birbirinden uzaklaşmaya başladılar. Bu uzaklaşma aralarında geniş ve uzun yarıklar oluşturdu. Bu yarıklar boyunca pek çok volkanik etkinlik yaşanmıştır.
 • The Jurassic (/dʒuːˈræsɪk/; from Jura Mountains of the Alps) is a geologic period and system that extends from 201.3± 0.6 Ma (million years ago) to 145± 4 Ma; from the end of the Triassic to the beginning of the Cretaceous. The Jurassic constitutes the middle period of the Mesozoic Era, also known as the Age of Reptiles. The start of the period is marked by the major Triassic–Jurassic extinction event.
 • Ю́рский пери́од (юра́) — средний (второй) период мезозойской эры. Начался 201,3 ± 0,2 млн лет назад, закончился 145,0 млн лет назад. Продолжался, таким образом, около 56 млн лет. Комплекс отложений (горных пород), соответствующих данному возрасту, называется ю́рской систе́мой. В разных регионах планеты эти отложения различаются по составу, генезису, внешнему виду.Впервые отложения данного периода были описаны в Юре (горы в Швейцарии и Франции); отсюда и произошло название периода.
 • Het Jura is een periode in de geologie (en een systeem in de stratigrafie) die duurde van ongeveer 201,3 tot 145,0 miljoen jaar geleden (Ma). Het Jura is de tweede en middelste periode van het era Mesozoïcum. Het volgt op het Trias en wordt opgevolgd door het Krijt.In het Jura was het opbreken van het supercontinent Pangea in volle gang. Het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan opende zich. Het was een warme periode, waarin ijskappen op de polen ontbraken.
 • Nella scala dei tempi geologici il Giurassico o Jurassico (termine desueto) è il periodo intermedio dell'era mesozoica. Questo periodo inizia alla comparsa dell'ammonite Psiloceras planorbis e termina in corrispondenza della comparsa dell'ammonite Berriasiella jacobi.Il Periodo Giurassico si estende da 199,6 ± 0,6 a 145,5 ± 4,0 milioni di anni fa (Ma), ovvero dalla fine del Triassico all'inizio del Cretaceo.
 • Na escala de tempo geológico, o Jurássico é o período da era Mesozoica do éon Fanerozoico que está compreendido entre 199 milhões e 600 mil e 145 milhões e 500 mil anos atrás, aproximadamente. O período Jurássico sucede o período Triássico e precede o período Cretácico, ambos de sua era. Divide-se nas épocas Jurássica Inferior (ou Lias), Jurássica Média (ou Dogger) e Jurássica Superior (ou Malm), da mais antiga para a mais recente.
 • Artikulu hau garai geologikoari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus Jura (argipena).Jurasikoa Mesozoikoaren bigarren garai geologikoa da. Triasikoaren bukerarekin batera hasi zen, orain dela 199,6± 0,6 bat milioi urte eta Kretazeoaren hasierarekin bukatu zen orain dela 145.5± 4 milioi urte. Hasiera Triasiko-Jurasiko iraungipen masiboa ezarri zen. Bukaeran ez dago, ordea, inongo iraungipen prozesurik.
 • Jura adalah suatu periode utama dalam skala waktu geologi yang berlangsung antara 199,6 ± 0,6 hingga 145,4 ± 4,0 juta tahun yang lalu, setelah periode Trias dan mendahului periode Kapur. Lapisan batuan yang mencirikan awal dan akhir periode ini teridentifikasi dengan baik, tapi waktu tepatnya tidak dapat dipastikan antara 5 hingga 10 juta tahun. Jura merupakan periode pertengahan era Mesozoikum, yang dikenal juga dengan "Zaman Dinosaurus".
 • El Jurásico, una división de la escala temporal geológica, es el sistema y período geológico central de la Era Mesozoica, que comenzó hace 199,6 ± 0,6 millones de años y acabó hace 145,5 ± 4,0 millones de años. Como ocurre con la mayoría de las eras geológicas, la fechas exactas de inicio y fin de este período, como en los demás sistemas, son convencionales, conforme a ciertos criterios que se establecen para su datación, por lo que se admite algún error de magnitud en miles o millones de años.
 • A jura a mezozoikum idő középső időszaka, amelynek kezdtetét 199,6±0,6 millió évre teszik és 145,5±0,4 millió éve ért véget. E „Hüllők kora” vagy „Dinoszauruszok kora” néven ismert időegység a triász időszakot követte és a kréta időszakot előzte meg. Kezdetét a nagy triász–jura kihalási esemény jelzi, a végén azonban nem történt tömeges pusztulás. A kezdetét és a végét a globális referenciarétegsorokkal rendelkező kiválasztott helyek alapján definiálták.
 • El Juràssic és un període geològic que s'estén des de fa uns 200 milions d'anys en acabar el Triàsic, fins fa uns 146 milions d'anys en començar el Cretaci. Com en altres períodes geològics, les capes rocoses que en marquen el principi i el final estan ben identificades, però les dates exactes són incertes per uns 5-10 milions d'anys. El Juràssic constitueix el període mitjà de l'era Mesozoica, també coneguda com l'Edat dels dinosaures.
rdfs:label
 • Jurassique
 • Giurassico
 • Jura
 • Jura
 • Jura (Geologie)
 • Jura (időszak)
 • Jura (periode)
 • Jura (periode)
 • Jura Devri
 • Jurasiko
 • Jurassic
 • Juràssic
 • Jurásico
 • Jurássico
 • Юра
 • Юрский период
 • ジュラ紀
 • 쥐라기
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:era of
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:formationGéologique of
is prop-fr:période of
is prop-fr:type of
is prop-fr:âge of
is prop-fr:époque of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of