Une introduction en bourse (en anglais « Initial Public Offering », représenté par l'acronyme « IPO ») est une opération financière conduite par une société et ses différents conseils (banquier d'affaires, commissaires aux comptes, avocat d'affaires, etc.) qui permet la cotation de titres de capital [actions] de cette entreprise sur un marché boursier.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une introduction en bourse (en anglais « Initial Public Offering », représenté par l'acronyme « IPO ») est une opération financière conduite par une société et ses différents conseils (banquier d'affaires, commissaires aux comptes, avocat d'affaires, etc.) qui permet la cotation de titres de capital [actions] de cette entreprise sur un marché boursier.
 • Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir.İnternet üzerindeki çeşitli kaynaklarda, Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) kaynak sağlaması olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında, şirketlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı kaynaklardan borç alması da mümkündür.
 • Un’offerta pubblica iniziale o IPO (dall'inglese initial public offering) è un'offerta al pubblico dei titoli di una società che intende quotarsi per la prima volta su un mercato regolamentato. Le offerte pubbliche iniziali sono promosse generalmente da un’impresa il cui capitale è posseduto da uno o più imprenditori, o da un ristretto gruppo di azionisti (ad esempio investitori istituzionali o venture capitalists), che decide di aprirsi ad un pubblico di investitori più ampio contestualmente alla quotazione in Borsa.L’impresa che promuove un’IPO può scegliere fra le seguenti modalità per offrire sul mercato una quota del proprio capitale azionario: offerta pubblica di sottoscrizione (OPS), ovvero la possibilità data agli investitori di sottoscrivere azioni di nuova emissione; offerta pubblica di vendita (OPV), ovvero l’alienazione di azioni già esistenti e possedute dagli attuali azionisti; offerta pubblica di vendita e di sottoscrizione (OPVS), ovvero lo sfruttamento congiunto delle due modalità precedenti.Nel caso di un’OPS, poiché sono collocate sul mercato azioni di nuova emissione, l’offerta comporta un aumento di capitale ed una raccolta di capitale positiva per l’impresa. Per contro, in un’OPV, gli azionisti controllanti e/o gli investitori istituzionali presenti nel capitale dell’impresa cedono, in parte o integralmente, i loro titoli; in questo caso non vi è quindi raccolta di capitale per l’impresa, ma unicamente raccolta di liquidità per gli offerenti.
 • 株式公開(かぶしきこうかい)とは、未上場会社の株式を証券市場(株式市場)において売買可能にすること。株式を(公募や売出しによって)新規に公開することから新規公開、IPO (initial public offering) とも呼ばれる。日本においては、かつて、証券取引所に上場する方法と、日本証券業協会の登録銘柄となる方法(店頭登録)とがあったが、後者の制度が廃止されてジャスダックに移行したため、現在では、前者の方法のみが存在する。
 • Unter einem Börsengang (engl. initial public offering, abgekürzt IPO oder stock market launch) versteht man das erstmalige Angebot der Aktien eines Unternehmens auf dem organisierten Kapitalmarkt. Die Abwicklung des Börsengangs wird in der Regel vom Konsortium, das aus einer oder mehreren Investmentbanken (sog. underwriters) besteht, vorgenommen.Das Gegenteil eines IPO ist das Going Private oder Delisting.
 • Initial Public Offering je první veřejná nabídka akcií. Pro tento pojem se v praxi běžně používá zkratka IPO. IPO je proces, při kterém společnost poprvé vstupuje na burzu a nabízí své akcie široké veřejnosti. Důvodů, proč společnosti chtějí realizovat IPO, je několik, mezi nejvýznamnější však patří potřeba navýšit kapitál společnosti, tedy získat dodatečné finanční zdroje.Důvody proč společnosti realizují IPO: získání dalšího kapitálu pro rozvoj společnosti, tyto zdroje nemusejí mít v nejbližší době negativní dopad na cash flow, optimalizace kapitálové struktury (poměr dluhu a vlastního kapitálu), vyřešení nástupnictví ve společnosti, využití IPO při privatizaci společnosti, zvyšuje se důvěryhodnost společnosti, transparentnost, zviditelnění společnosti, marketingové účely, větší prestiž, zvýšení likvidity akcií, možnost zainteresovat management a zaměstnance formou odměňování manažerskými/zaměstnaneckými akciemi.IPO je proces poměrně zdlouhavý a také nákladný. Společnosti proto využívají služeb en:underwriterů. Underwritery bývají v naprosté většině velké banky, ty pak připravují a vedou celou emisi a jsou také zodpovědné za její úspěšné dokončení. Je zřejmé, že emitent s underwritery po celou dobu musí aktivně spolupracovat, důraz je kladen především na zpřístupnění zásadních interních informací.Z pohledu investorů jsou IPO zajímavá hlavně kvůli dvěma anomáliím, které jsou s nimi spojené. Většina IPO je totiž podhodnocená a tak mohou investoři realizovat zisky již během prvního dne. Další zajímavost je, že společnosti, které realizovaly IPO jsou v následujících (zhruba 5 letech) méně výkonné, než je průměr stanovený indexem trhu.
 • Initial public offering (IPO) or stock market launch is a type of public offering where shares of stock in a company are sold to the general public, on a securities exchange, for the first time. Through this process, a private company transforms into a public company. Initial public offerings are used by companies to raise expansion capital, to possibly monetize the investments of early private investors, and to become publicly traded enterprises. A company selling shares is never required to repay the capital to its public investors. After the IPO, when shares trade freely in the open market, money passes between public investors. Although an IPO offers many advantages, there are also significant disadvantages, chief among these is the costs associated with the process and the requirement to disclose certain information that could prove helpful to competitors, or create difficulties with vendors.Details of the proposed offering are disclosed to potential purchasers in the form of a lengthy document known as a prospectus. Most companies undertake an IPO with the assistance of an investment banking firm acting in the capacity of an underwriter. Underwriters provide several services, including help with correctly assessing the value of shares (share price), and establishing a public market for shares (initial sale). Alternative methods such as the dutch auction have also been explored. In terms of size and public participation, the most notable example of this method is the Google IPO. China has recently emerged as a major IPO market, with several of the largest IPOs taking place in that country.
 • Dalam pasar finansial, initial public offering (IPO) (bahasa Indonesia: penawaran umum perdana) adalah penjualan pertama saham umum sebuah perusahaan kepada investor umum. Perusahaan tersebut akan menerbitkan hanya saham-saham pertama, namun bisa juga menawarkan saham kedua. Biasanya perusahaan tersebut akan merekrut seorang bankir investasi untuk menjamin penawaran tersebut dan seorang pengacara korporat untuk membantu menulis prospektus.Penjualan saham diatur oleh pihak berwajib dalam pengaturan finansial dan jika relevan, sebuah bursa saham. Biasanya menjadi sebuah persyaratan untuk mengungkapkan kondisi keuangan dan prospek sebuah perusahaan kepada para investor.Templat:Perusahaan keuangan dan bank investasi
 • Първичното публично предлагане (на английски: initial public offering, IPO) е действието на първоначално предлагане на акции (листване) на една компания на фондова борса. При първичното публично предлагане, за разлика от вторичното публично предлагане (SPO) се предлагат на пазара нови акции - Т.е. по същество то представлява увеличение на капитала на дружеството и придобиване на публичен статут.Основните плюсове от това една компания да е публична (да е на борсата и акциите и да са достъпни за свободна търговия) са:1. Финансирането чрез борсата е алтернатива на банковите или облигационните заеми - т.е. по-ниска цена на финансирането.2. Подобряване ликвидността за акционерите и увеличаване на броя и профила им.3. Засилване на фирменият имидж, доверието и престижа на дружеството.4. Улесненени сделки по придобивания и сливания с компании - само с размяна на акции.5. Подобряване на възможностите на дружеството за финансиране: чрез издаване на конвертируеми преференциални акции, облигации, по-евтини банкови кредити, ...6. Ако компанията се смята за подценена на борсата могат обратно да се изкупуват акции - аналог на евтино изкупуване на чужда компания, но без проблемите по оценка на чуждата компания и поемането на контрола.7. Ако компанията се смята за надценена на борсата могат да се правят увеличения на капитала водещи до евтино финансиране.Когато се говори че компанията се превръща от частна в публична се има предвид:1. Акциите на компанията вече могат да се закупуват/продават свободно по котировките по време на борсовите сесии. (Т.е. вече всеки инвеститор би могъл да стане собственик на част от компанията ако има желание)2. Дружеството става длъжно да предоставя публична информация и финансови отчети поне на 3 месеца.Какви са най-често причините за вземане на решение за IPO на акционерно дружество:1. Потенцилни възможности за разрастване на дружеството или ръста на печалбите, които не биха могли да бъдат реализирани без допълнително финансиране.2. Търсене на по-добър публичен престиж и свързаното с това увеличаване на възможностите на дружеството за нови партньорства и шансове за спечелване на търгове и доверие.
 • 기업공개 (IPO, Initial public offering)는 기업 설립 후 처음으로 외부투자자에게 주식을 공개하고, 이를 매도하는 업무를 의미한다. 주식을 공개하는 방법으로는 자신의 회사주를 주식시장에 등록하는 작업을 들 수 있다. 기업공개 과정 가운데, 회사는 외부자금을 빌리는 경우가 많다. 하지만 일단 상장거래가 된 후, 주가가 높아 졌을 시, 추가적인 주식 발행을 통해 자금 조달을 할 수 있다.
 • Een primaire emissie of beursintroductie is de eerste keer dat een bedrijf zijn aandelen te koop aanbiedt aan het publiek via de effectenbeurs. Het belangrijkste doel van een emissie is het bijeenbrengen van kapitaal dat het bedrijf kan gebruiken voor investeringen en groei. Een (primaire) emissie levert geld op maar de keerzijde daarvan is wel de hoeveelheid eisen waaraan een bedrijf moet voldoen wanneer het genoteerd wil zijn op de beurs. Deze keerzijde maakt op dit moment dat een aantal bedrijven bezig zijn hun aandelen weer van de markt te halen.Sjabloon:Bron?De primaire emissie slaat alleen op het voor het eerst uitgeven van de aandelen, elke volgende keer is een secundaire emissie. Voor een primaire emissie gelden een aantal aanvullende voorwaarden.
 • Una OPV (acrònim de: Oferta Pública de Venda o OPI, Oferta Pública Inicial; en anglès: IPO, Initial public offering) és l'esdeveniment de la primera venda d'accions d'una empresa al mercat d'accions. El seu principal propòsit per empreses petites o noves és crear inversió per l'expansió de l'empresa. És difícil mesurar l'impacte total d'una OPV (que és com la seva acceptació a la borsa) ja que es reflecteix a tota la borsa. El més espectacular registrat, (encara que pugui pot ser no ser el de major impacte econòmic) va ser l'aparició d'LNUX (Linux) a nasdaq el 9 de desembre de 1999. La pujada de Linux va donar un increment de valor molt important a moltes altres empreses gegantines com Oracle.
 • Una oferta pública de venta (OPV) es una operación que se realiza a través del mercado bursátil, mediante la cual un ofertante pone a la venta algún activo financiero de una empresa o una sociedad.La oferta pública de venta comprende la oferta pública general (la que se dirige al público en general) y la oferta pública restringida (la que se dirige a determinados grupos restringidos).
 • Первичное публичное предложение, первичное публичное размещение, IPO ( [ай-пи-о], также редко [ипо́]; от англ. Initial Public Offering) — первая публичная продажа акций акционерного общества, в том числе в форме продажи депозитарных расписок на акции, неограниченному кругу лиц. Продажа акций может осуществляться как путём размещения дополнительного выпуска акций путём открытой подписки, так и путём публичной продажи акций существующего выпуска.
 • Initial Public Offering (IPO) – pierwsza oferta publiczna. IPO wiąże się z wprowadzeniem po raz pierwszy akcji spółki do obrotu giełdowego. Jednym z najistotniejszych elementów IPO jest przygotowanie prospektu emisyjnego i postępowanie przed instytucją nadzorującą dopuszczenie do obrotu giełdowego.
 • Oferta pública inicial (usualmente referida como IPO, do inglês Initial Public Offering) é um tipo de oferta pública em que as ações de uma empresa são vendidas ao público em geral numa bolsa de valores pela primeira vez. É o processo pelo qual uma empresa se torna numa empresa de capital aberto.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 860644 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 1782 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 17 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108406551 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une introduction en bourse (en anglais « Initial Public Offering », représenté par l'acronyme « IPO ») est une opération financière conduite par une société et ses différents conseils (banquier d'affaires, commissaires aux comptes, avocat d'affaires, etc.) qui permet la cotation de titres de capital [actions] de cette entreprise sur un marché boursier.
 • Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir.İnternet üzerindeki çeşitli kaynaklarda, Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) kaynak sağlaması olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında, şirketlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı kaynaklardan borç alması da mümkündür.
 • 株式公開(かぶしきこうかい)とは、未上場会社の株式を証券市場(株式市場)において売買可能にすること。株式を(公募や売出しによって)新規に公開することから新規公開、IPO (initial public offering) とも呼ばれる。日本においては、かつて、証券取引所に上場する方法と、日本証券業協会の登録銘柄となる方法(店頭登録)とがあったが、後者の制度が廃止されてジャスダックに移行したため、現在では、前者の方法のみが存在する。
 • Unter einem Börsengang (engl. initial public offering, abgekürzt IPO oder stock market launch) versteht man das erstmalige Angebot der Aktien eines Unternehmens auf dem organisierten Kapitalmarkt. Die Abwicklung des Börsengangs wird in der Regel vom Konsortium, das aus einer oder mehreren Investmentbanken (sog. underwriters) besteht, vorgenommen.Das Gegenteil eines IPO ist das Going Private oder Delisting.
 • 기업공개 (IPO, Initial public offering)는 기업 설립 후 처음으로 외부투자자에게 주식을 공개하고, 이를 매도하는 업무를 의미한다. 주식을 공개하는 방법으로는 자신의 회사주를 주식시장에 등록하는 작업을 들 수 있다. 기업공개 과정 가운데, 회사는 외부자금을 빌리는 경우가 많다. 하지만 일단 상장거래가 된 후, 주가가 높아 졌을 시, 추가적인 주식 발행을 통해 자금 조달을 할 수 있다.
 • Una oferta pública de venta (OPV) es una operación que se realiza a través del mercado bursátil, mediante la cual un ofertante pone a la venta algún activo financiero de una empresa o una sociedad.La oferta pública de venta comprende la oferta pública general (la que se dirige al público en general) y la oferta pública restringida (la que se dirige a determinados grupos restringidos).
 • Первичное публичное предложение, первичное публичное размещение, IPO ( [ай-пи-о], также редко [ипо́]; от англ. Initial Public Offering) — первая публичная продажа акций акционерного общества, в том числе в форме продажи депозитарных расписок на акции, неограниченному кругу лиц. Продажа акций может осуществляться как путём размещения дополнительного выпуска акций путём открытой подписки, так и путём публичной продажи акций существующего выпуска.
 • Initial Public Offering (IPO) – pierwsza oferta publiczna. IPO wiąże się z wprowadzeniem po raz pierwszy akcji spółki do obrotu giełdowego. Jednym z najistotniejszych elementów IPO jest przygotowanie prospektu emisyjnego i postępowanie przed instytucją nadzorującą dopuszczenie do obrotu giełdowego.
 • Oferta pública inicial (usualmente referida como IPO, do inglês Initial Public Offering) é um tipo de oferta pública em que as ações de uma empresa são vendidas ao público em geral numa bolsa de valores pela primeira vez. É o processo pelo qual uma empresa se torna numa empresa de capital aberto.
 • Първичното публично предлагане (на английски: initial public offering, IPO) е действието на първоначално предлагане на акции (листване) на една компания на фондова борса. При първичното публично предлагане, за разлика от вторичното публично предлагане (SPO) се предлагат на пазара нови акции - Т.е.
 • Een primaire emissie of beursintroductie is de eerste keer dat een bedrijf zijn aandelen te koop aanbiedt aan het publiek via de effectenbeurs. Het belangrijkste doel van een emissie is het bijeenbrengen van kapitaal dat het bedrijf kan gebruiken voor investeringen en groei. Een (primaire) emissie levert geld op maar de keerzijde daarvan is wel de hoeveelheid eisen waaraan een bedrijf moet voldoen wanneer het genoteerd wil zijn op de beurs.
 • Dalam pasar finansial, initial public offering (IPO) (bahasa Indonesia: penawaran umum perdana) adalah penjualan pertama saham umum sebuah perusahaan kepada investor umum. Perusahaan tersebut akan menerbitkan hanya saham-saham pertama, namun bisa juga menawarkan saham kedua.
 • Initial Public Offering je první veřejná nabídka akcií. Pro tento pojem se v praxi běžně používá zkratka IPO. IPO je proces, při kterém společnost poprvé vstupuje na burzu a nabízí své akcie široké veřejnosti.
 • Initial public offering (IPO) or stock market launch is a type of public offering where shares of stock in a company are sold to the general public, on a securities exchange, for the first time. Through this process, a private company transforms into a public company. Initial public offerings are used by companies to raise expansion capital, to possibly monetize the investments of early private investors, and to become publicly traded enterprises.
 • Un’offerta pubblica iniziale o IPO (dall'inglese initial public offering) è un'offerta al pubblico dei titoli di una società che intende quotarsi per la prima volta su un mercato regolamentato.
 • Una OPV (acrònim de: Oferta Pública de Venda o OPI, Oferta Pública Inicial; en anglès: IPO, Initial public offering) és l'esdeveniment de la primera venda d'accions d'una empresa al mercat d'accions. El seu principal propòsit per empreses petites o noves és crear inversió per l'expansió de l'empresa. És difícil mesurar l'impacte total d'una OPV (que és com la seva acceptació a la borsa) ja que es reflecteix a tota la borsa.
rdfs:label
 • Introduction en bourse
 • Първично публично предлагане
 • Первичное публичное предложение
 • Börsengang
 • Halka arz
 • Initial Public Offering
 • Initial public offering
 • Initial public offering
 • Oferta pública de venta
 • Oferta pública inicial
 • Oferta pública inicial
 • Offerta pubblica iniziale
 • Penawaran umum perdana
 • Primaire emissie
 • 株式公開
 • 기업공개
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of