L'histoire de la Lettonie commence officiellement en 1920 avec la création de la première république de Lettonie. Cependant, la région accueille ses premiers occupants dès la fin de la dernière ère glaciaire.Les peuples baltes arrivent vers 3000 av. J.-C., et vers 800 av. J.-C. se structurent en plusieurs tribus : Coures, Latgaliens, Séloniens, Sémigaliens.Au début du XIIIe siècle, les territoires qui bordent le sud de la mer Baltique constituent une des dernières contrées païennes d'Europe.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'histoire de la Lettonie commence officiellement en 1920 avec la création de la première république de Lettonie. Cependant, la région accueille ses premiers occupants dès la fin de la dernière ère glaciaire.Les peuples baltes arrivent vers 3000 av. J.-C., et vers 800 av. J.-C. se structurent en plusieurs tribus : Coures, Latgaliens, Séloniens, Sémigaliens.Au début du XIIIe siècle, les territoires qui bordent le sud de la mer Baltique constituent une des dernières contrées païennes d'Europe. Les croisades baltes menées par les chevaliers porte-glaives réalisent la conquête et la christianisation de la région. La ville de Riga est fondée en 1201 sur le fleuve Daugava, principale voie commerciale entre la Russie et l'Europe occidentale, consolidant ainsi le monopole des marchands de la Ligue hanséatique. Un État dominé conjointement par des princes-évêques et l'ordre des moines soldats, recouvrant à la fois les territoires de l'Estonie et de la Lettonie actuelles, se met en place avec deux classes bien distinctes : d'une part, une minorité d'origine allemande qui constitue l'élite politique, militaire, religieuse, intellectuelle et qui monopolise le commerce et la propriété foncière ; d'autre part, les paysans lettons, dont le statut se dégrade au fil des siècles. Entre 1418 et 1562, la région forme la Confédération livonienne.Au début du XVIe siècle le pays, touché par la Réforme protestante, opte pour le luthéranisme. Il est le théâtre de conflits qui l'opposent à des voisins de plus en plus puissants. À l'issue de guerres dans lesquelles interviennent la Russie, la Lituanie, la Pologne et la Suède, ces deux derniers États se partageant le territoire letton. En 1710, l'Empire russe, en pleine expansion, le conquiert à son tour au cours de la Grande guerre du Nord.Au XVIIIe siècle, la noblesse foncière germanophone, à qui les dirigeants russes concèdent une grande autonomie, maintient les paysans lettons dans le servage, qui n'est aboli qu'au début XIXe siècle. Une partie de l'élite germanophone s'intéresse à la langue, la culture et l'histoire autochtones. Des intellectuels prennent le relais en faisant un travail de collecte de la mémoire populaire et en affinant la langue, ce qui favorise l'apparition des premiers ouvrages en letton. À la fin du siècle apparaissent les premiers partis politiques lettons, dont les revendications se cantonnent à une autonomie limitée et à l'égalité de statut avec les germanophones. Riga devient le troisième centre industriel de l'Empire russe, tandis que Liepaja devient le port d'attache de la flotte russe de la Baltique.La Première Guerre mondiale dévaste la région. En 1920, la dissolution de l'Empire russe permet à la Lettonie d'acquérir son indépendance après plusieurs épisodes militaires à la fois contre l'Armée rouge et des troupes allemandes. Les terres agricoles sont redistribuées aux paysans et un régime parlementaire s'installe. Mais durant la Grande Dépression, menacé par la montée d'un mouvement populiste, il se transforme en 1934 en régime semi-autoritaire.À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le Pacte germano-soviétique permet à l'Union soviétique d'occuper l'Estonie. Le pays est ravagé par l'occupant. Les élites germanophones s'exilent en masse pour répondre à l'appel des autorités nazies. Le pays est envahi en été 1941 par l'Allemagne nazie. Les nazis exterminent la forte communauté juive installée la région de Riga, faisant 90 000 victimes. La Lettonie est reprise en 1944 par les troupes soviétiques. Une partie de la population quitte définitivement le pays. La Lettonie, malgré une longue résistance clandestine, est transformée en une république socialiste intégrée dans l'URSS. La société lettone et son économie sont profondément transformées. De nombreuses industries sont installées et l'agriculture est collectivisée. Une forte minorité russe s'installe.L'éclatement de l'Union soviétique en 1991 permet à la Lettonie de recouvrer son indépendance. Le nouvel État se transforme rapidement grâce une forte croissance de l'économie et la mise en place d'institutions politiques et économiques modernes. Soucieuse de conserver son indépendance face à son voisin russe, la Lettonie adhère à l'OTAN et intègre l'Union européenne en 2004.
 • Dějiny Lotyšska započaly v době osídlení území, na kterém se dnes Lotyšsko rozkládá, po konci poslední doby ledové kolem roku 9000 př. n. l. Během 2. tisíciletí př. n. l. se v oblasti objevili Baltové, kteří do konce 1. tisíciletí vytvořili v Lotyšsku čtyři kmenové celky. Hlavní lotyšská řeka Daugava představovala významnou spojnici na cestě přes Rusko do jižní Evropy a na Střední východ, čehož využívali Vikingové a později i kupci ze severských států a Německa.V době raného středověku se zdejší obyvatelé postavili christianizaci a stali se cílem severských křížových výprav. Dnešní lotyšské hlavní město Riga, které bylo založeno roku 1201 německými kolonisty v ústí řeky Daugavy, se stalo strategickou základnou při dobývání okolního území Livonským řádem. Postupně z ní vyrostlo první velké město v jižním Baltu a po roce 1282 i důležité obchodní centrum Hanzy. Od 16. století se německou dominanci v oblasti snažily narušit okolní velmoci.Důsledkem strategické pozice a prosperujícího města se lotyšská území stala ohniskem častých konfliktů mezi několika velmocemi – Pruskem (později Německem), Polskem, Švédskem a Ruskem. Nejdelší období nadvlády cizí mocnosti začalo po velké severské válce, kdy se Švédsko vzdalo svých baltských území ve prospěch Ruska. Za ruského panování bylo Lotyšsko v popředí industrializace a odbourávání nevolnických rysů společnosti, takže ke konci 19. století představovalo jednu z nejvíce rozvinutých částí Ruského impéria. Rostoucí sociální problémy a vzrůstající nespokojenost se odrazily během revoluce roku 1905, kdy Riga hrála mezi dalšími ruskými oblastmi čelní roli.Vznikající smysl pro národní identitu od 50. let 19. století podnítil vytvoření nezávislého lotyšského státu na konci první světové války, jenž byl po dvou letech bojů v Lotyšské osvobozenecké válce roku 1920 uznán jak komunistickým Ruskem, tak mezinárodním společenstvím o rok později. Po dvou desetiletích existence lotyšského státu byla však jeho suverenita narušena a na základě sovětsko–německého paktu Molotov-Ribbentrop lotyšské území obsadily jednotky sovětské Rudé armády. Po německé invazi do Sovětského svazu se Lotyšsko načas ocitlo pod německou kontrolou, dokud nebylo ke konci války Sověty dobyto nazpět.Od poloviny 40. let 20. století byla země pod sovětskou politickou a ekonomickou kontrolou a její obyvatelstvo postiženo silnou rusifikační politikou. Přesto se lotyšská kultura zachovala a ke konci éry Sovětského svazu se Lotyšům opět podařilo v srpnu roku 1991 získat nezávislost. Od obnovení nezávislosti se Lotyšsko stalo členem OSN, vstoupilo do NATO a roku 2004 se připojilo k Evropské unii.
 • Letonya tarihi bugünkü Letonya Cumhuriyeti topraklarının tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar uzanan tarihini kapsar.
 • Dit artikel behandelt de geschiedenis van Letland.
 • ラトビアの歴史ではバルト三国の一つ、ラトビアの歴史について記述する。
 • Etwa 14.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, am Ende der letzten Eiszeit, bildete sich die heutige Moränenlandschaft des Baltikums heraus. Im Gefolge jagbarer Tiere erschienen etwa 9000 v. Chr. die ersten Menschen, über deren ethnische Zugehörigkeit nichts bekannt ist.
 • The History of Latvia began when the area that is today Latvia was settled following the end of the last glacial period, around 9000 BC. Ancient Baltic peoples appeared during the second millennium BC, and four distinct tribal realms in Latvia's territories were identifiable towards the end of the first millennium AD. Latvia's principal river, the Daugava River, was at the head of an important mainland route from the Baltic region through Russia into southern Europe and the Middle East, used by the Vikings and later Nordic and German traders.In the early medieval period, the region's peoples resisted Christianisation and became subject to attack in the Northern Crusades. Today's capital, Riga, founded in 1201 by Teutonic colonists at the mouth of the Daugava, became a strategic base in a papally-sanctioned conquest of the area by the Livonian Brothers of the Sword. It was to be the first major city of the southern Baltic and, after 1282, a principal trading centre in the Hanseatic League. By the 16th century, Germanic dominance in the region was increasingly challenged by other powers.Due to Latvia's strategic location and prosperous city, its territories were a frequent focal point for conflict and conquest between at least four major powers, the State of the Teutonic Order (later Germany), the Polish–Lithuanian Commonwealth, Sweden and Russia. The longest period of external hegemony in the modern period began in 1710 when control over Riga switched from Sweden to Russia during the Great Northern War. Under Russian control, Latvia was in the vanguard of industrialisation and the abolition of serfdom, so that by the end of the 19th century, it had become one of the most developed parts of the Russian Empire. The increasing social problems and rising discontent that this brought meant that Riga also played a leading role in the 1905 Russian Revolution.A rising sense of Latvian nationalism from the 1850s onward bore fruit after World War I when, after two years of struggle in the Russian Civil War, Latvia finally won sovereign independence, recognised by Russia in 1920 and by the international community in 1921. Latvia's independent status was interrupted at the outset of World War II in 1940 when the country was forcibly incorporated into the Soviet Union, invaded and occupied by Nazi Germany in 1941, then retaken by the Soviets in 1944–45.From the mid-1940s, the country was subject to Soviet economic control and saw considerable Russification of its peoples. However, Latvian culture and infrastructures survived and, during the period of Soviet liberalisation under Mikhail Gorbachev, Latvia once again took a path towards independence, eventually succeeding in August 1991 and being recognised by Russia the following month. Since then, under restored independence, Latvia has become a member of the United Nations, entered NATO and joined the European Union.
 • A pesar de haber obtenido por primera vez su independencia en el siglo XX, la historia de Letonia incluye los hechos relevantes que acaecieron en el territorio de la actual República de Letonia desde la prehistoria hasta nuestros días. En este tiempo, el territorio formó parte de la URSS y estuvo dominado por los alemanes, polacos y rusos.
 • Terra anticamente abitata da popoli nomadi dediti alla pesca e alla caccia, il territorio fu colonizzato dai livoni, popolo di ceppo ugrofinnico, ai quali si aggiunsero i lettoni, una popolazione indoeuropea. Fratelli dell'Esercito di Cristo di Livonia iniziò la conversione delle popolazioni locali al cristianesimo agli inizi del XIII secolo. La Confederazione della Livonia ("Terra Mariana") fu una confederazione di stati che nacque nel 1228 e durò fino al 1560.La Confederazione Polacco-Lituana congiunse le province di Letgallia e Livonia a Nord del fiume Daugava nel 1561, mentre le province di Curlandia e Semigallia, furono unite nel Ducato di Curlandia, stato indipendente sotto la sfera d'influenza della Regno di Polonia e Granducato di Lituania.L'impero svedese nel 1621 conquistò Riga e la provincia di Livonia, perdendole nel 1721, durante le Guerre del Nord, finendo così nella sfera d'influenza dell'Impero russo.Il 18 novembre 1918, poco dopo la resa della Germania, la Lettonia proclama l'indipendenza. Il 23 agosto 1939 la Germania nazista e l'URSS firmarono il patto Molotov-Ribbentrop, che poneva la Lettonia nella sfera di influenza sovietica. Il 4 maggio 1990 venne emanata una Dichiarazione di indipendenza transitoria, che divenne definitiva il 21 agosto 1991, data in cui il paese riconquistò la propria indipendenza dall'Unione Sovietica. Il 29 marzo 2004 è entrata a far parte anche della NATO.
 • La història de Letònia comença oficialment en 1920 amb la creació de la primera república de Letònia. Tanmateix, la regió acull els seus primers ocupants des de la fi de l'última era glacial.Els pobles bàltics arriben cap al 3000 aC. i cap al 800 aC; s'estructuren en diverses tribus : curonians, latgalians, selonis i semigaliansAl començament del segle XIII, els territoris que voregen el sud de la Mar Bàltic constitueixen una de les últimes contrades paganes d'Europa. Les Croades Bàltiques dutes a terme pels Germans Livonians de l'Espasa representen la conquesta i la cristianització de la regió. La ciutat de Riga és fundada el 1201 en el riu Daugava, principal via comercial entre Rússia i l'Europa occidental, consolidant així el monopoli dels marxants de la Lliga Hanseàtica. S'estableix un Estat dominat conjuntament per prínceps-bisbes i l'orde dels monjos soldats, que ocupava alhora els territori d'Estònia i de Letònia actuals,amb dues classes ben diferents: d'una banda, una minoria d'origen alemanya que constitueix l'elit política, militar, religiosa, intel·lectual i que monopolitza el comerç i la propietat predial; d'altra banda, els pagesos letons, l'estatut dels quals es degrada al fil dels segles. Entre 1418 i 1562, la regió forma la Confederació Livònia.Al començament del segle XVI el país, tocat per la Reforma Protestant, opta pel luteranisme. És el teatre de conflictes que l'oposen a veïns cada vegada més poderosos. Al final de les guerres en les quals intervenen Rússia, Lituània, Polònia i Suècia, aquests dos últims Estats es reparteixen el territori letó. El 1710, l'Imperi Rus, en plena expansió, el conquereix al seu torn en el transcurs de la Gran Guerra del Nord.Al segle XVIII, la noblesa predial germanòfona, a qui els dirigents russos concedeixen una gran autonomia, manté els pagesos letons en el servatge, que no és abolit més que al començament de segle XIX. Una part de l'elit germanòfona s'interessa per la llengua, la cultura i la història autòctones. Els intel·lectuals prenen el relleu fent un treball de recopilació de la memòria popular i afinant la llengua, el que afavoreix l'aparició de les primeres obres en letó. Al final del segle apareixen els primers partits polítics letons, les reivindicacions dels quals es limite a una autonomia limitada i a la igualtat d'estatut amb els germanòfons. Riga esdevé el tercer centre industrial de l'Imperi rus, mentre que Liepāja es converteix en el port d'amarratge de la flota russa de la Bàltica.La Primera Guerra Mundial devasta la regió. El 1920, la dissolució de l'Imperi rus permet a Letònia guanyar-se la seva independència després de diversos episodis militars alhora contra l'Exèrcit Roig i les tropes alemanyes. Les terres agrícoles són redistribuïdes als pagesos i s'hi estableix un règim parlamentari. Però durant la Gran depressió, amenaçat per la pujada d'un moviment populista, es transforma el 1934 en un règim semiautoritari.En vigílies de la Segona Guerra Mundial, el Pacte Mólotov-Ribbentrop permet a la Unió Soviètica d'ocupar Estònia. El país és destrossat per l'ocupant. Les elits germanòfones s'exilien en massa per respondre a la crida de les autoritats nazis. El país és envaït a l'estiu 1941 per l'Alemanya Nazi. Els nazis exterminen la forta comunitat jueva instal·lada la regió de Riga, i fan 90.000 víctimes. Letònia és represa el 1944 per les tropes soviètiques. Una part de la població se'n va definitivament del país. Letònia, malgrat una llarga resistència clandestina, és transformada en una república socialista integrada en l'URSS. La societat letona i la seva economia són profundament transformades. Nombroses indústries són instal·lades i l'agricultura és col·lectivitzada. Hi arriba una important minoria russa.L'esclat de la Unió soviètica el 1991 permet a Letònia de recobrar la seva independència. El nou Estat es transforma ràpidament gràcies a un fort creixement de l'economia i la posada en funcionament d'institucions polítiques i econòmiques modernes. Preocupada per conservar la seva independència de cara al seu veí rus, Letònia s'adhereix a l'OTAN i s'integra a la Unió Europea el 2004.
 • Historia Łotwy jako niepodległego państwa obejmuje dwa okresy: lata 1918–1940 oraz po 1991. Obszar dzisiejszej Łotwy w pozostałych okresach należał do wielu europejskich państw (niemieckich zakonów rycerskich – Krzyżaków, Kawalerów mieczowych, a także Szwecji, Polski, Rosji), bądź stanowił jedną z republik ZSRR – Łotewską SRR.
 • Letoniako historia ekialde eta mendebaldearen arteko mugan egoteagatik aldakorra izan da historian zehar.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 114165 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 143415 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 505 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110483844 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1934 (xsd:integer)
 • 1953 (xsd:integer)
 • 1996 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2011 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Jean-Pierre Minaudier
 • Suzanne Champonnois et François de Labriolle
 • Yves Plasseraud
 • Arveds Schwabe
 • Jean Meuvret
 • Matthieu Boisdron, Jacques de Beausse
 • Nicholas V. Riasanovsky
prop-fr:commons
 • category:History of Latvia
prop-fr:commonsTitre
 • l'Histoire de la Lettonie
prop-fr:id
 • DH
 • ELL
 • JM
 • NR
 • YP
 • JPM
 • AS
 • DE
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
 • 9791090447004 (xsd:double)
prop-fr:lang
 • fr
prop-fr:lienAuteur
 • Nicholas Riasanovsky
prop-fr:titre
 • Dictionnaire historique de l'Estonie
 • Histoire de l'Estonie et de la nation estonienne
 • Histoire de la Russie des origines à 1996
 • Les États baltiques : des sociétés gigognes. La dialectique majorités-minorités
 • Estoniens, Lettons, Lituaniens. Histoire et destins
 • Dictionnaire historique de la Lettonie
 • Diplomate en Lettonie, 1938-1940
 • Histoire des pays baltiques
 • Histoire du peuple Letton
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • L'Harmattan
 • Éditions Armeline
 • Robert Lafont
 • Armand Colon
 • Mens Sana
 • Bureau D'Information De La Legation De Lettonie A Londres
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L'histoire de la Lettonie commence officiellement en 1920 avec la création de la première république de Lettonie. Cependant, la région accueille ses premiers occupants dès la fin de la dernière ère glaciaire.Les peuples baltes arrivent vers 3000 av. J.-C., et vers 800 av. J.-C. se structurent en plusieurs tribus : Coures, Latgaliens, Séloniens, Sémigaliens.Au début du XIIIe siècle, les territoires qui bordent le sud de la mer Baltique constituent une des dernières contrées païennes d'Europe.
 • Letonya tarihi bugünkü Letonya Cumhuriyeti topraklarının tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar uzanan tarihini kapsar.
 • Dit artikel behandelt de geschiedenis van Letland.
 • ラトビアの歴史ではバルト三国の一つ、ラトビアの歴史について記述する。
 • Etwa 14.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, am Ende der letzten Eiszeit, bildete sich die heutige Moränenlandschaft des Baltikums heraus. Im Gefolge jagbarer Tiere erschienen etwa 9000 v. Chr. die ersten Menschen, über deren ethnische Zugehörigkeit nichts bekannt ist.
 • A pesar de haber obtenido por primera vez su independencia en el siglo XX, la historia de Letonia incluye los hechos relevantes que acaecieron en el territorio de la actual República de Letonia desde la prehistoria hasta nuestros días. En este tiempo, el territorio formó parte de la URSS y estuvo dominado por los alemanes, polacos y rusos.
 • Historia Łotwy jako niepodległego państwa obejmuje dwa okresy: lata 1918–1940 oraz po 1991. Obszar dzisiejszej Łotwy w pozostałych okresach należał do wielu europejskich państw (niemieckich zakonów rycerskich – Krzyżaków, Kawalerów mieczowych, a także Szwecji, Polski, Rosji), bądź stanowił jedną z republik ZSRR – Łotewską SRR.
 • Letoniako historia ekialde eta mendebaldearen arteko mugan egoteagatik aldakorra izan da historian zehar.
 • Terra anticamente abitata da popoli nomadi dediti alla pesca e alla caccia, il territorio fu colonizzato dai livoni, popolo di ceppo ugrofinnico, ai quali si aggiunsero i lettoni, una popolazione indoeuropea. Fratelli dell'Esercito di Cristo di Livonia iniziò la conversione delle popolazioni locali al cristianesimo agli inizi del XIII secolo.
 • Dějiny Lotyšska započaly v době osídlení území, na kterém se dnes Lotyšsko rozkládá, po konci poslední doby ledové kolem roku 9000 př. n. l. Během 2. tisíciletí př. n. l. se v oblasti objevili Baltové, kteří do konce 1. tisíciletí vytvořili v Lotyšsku čtyři kmenové celky.
 • La història de Letònia comença oficialment en 1920 amb la creació de la primera república de Letònia. Tanmateix, la regió acull els seus primers ocupants des de la fi de l'última era glacial.Els pobles bàltics arriben cap al 3000 aC. i cap al 800 aC; s'estructuren en diverses tribus : curonians, latgalians, selonis i semigaliansAl començament del segle XIII, els territoris que voregen el sud de la Mar Bàltic constitueixen una de les últimes contrades paganes d'Europa.
 • The History of Latvia began when the area that is today Latvia was settled following the end of the last glacial period, around 9000 BC. Ancient Baltic peoples appeared during the second millennium BC, and four distinct tribal realms in Latvia's territories were identifiable towards the end of the first millennium AD.
rdfs:label
 • Histoire de la Lettonie
 • Dějiny Lotyšska
 • Geschichte Lettlands
 • Geschiedenis van Letland
 • Historia de Letonia
 • Historia Łotwy
 • History of Latvia
 • Història de Letònia
 • História da Letónia
 • Letoniako historia
 • Letonya tarihi
 • Lettország történelme
 • Storia della Lettonia
 • История Латвии
 • ラトビアの歴史
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of