Eudocie Makrembolitissa ou Macrembolitissa (en grec Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα ; 1021/1037 - † 1096) est une impératrice byzantine, fille de Jean Makrembolitès et nièce maternelle du patriarche Michel Cérulaire.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Eudocie Makrembolitissa ou Macrembolitissa (en grec Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα ; 1021/1037 - † 1096) est une impératrice byzantine, fille de Jean Makrembolitès et nièce maternelle du patriarche Michel Cérulaire.
 • Eudokia Makrembolitissa (atau Eudocia Macrembolitissa) (bahasa Yunani: Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα) (c.1021 – 1096) adalah istri kedua Kaisar Romawi Timur Konstantinus X Doukas. Setelah kematiannya pada tahun 1067, ia menjadi wali. Ia menikahi Romanos IV Diogenes pada tahun 1068 dan ia menjadi kaisar. Ia juga merupakan keponakan dari Michael Keroularios, Patriark Konstantinopel.Eudokia menyusun kamus sejarah dan mitologi, yang ia sebut Ἰωνιά, atau Koleksi. Sejarawan Nicephorus Gregoras menyebut Eudokia sebagai "Hypatia kedua".
 • 에우도키아 마크렌보리티사(그리스어: Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα), (1021년–1096년)는 비잔티움 제국의 황제 콘스탄티누스 10세 황후였으며 콘스탄티누스가 죽자 로마누스 4세와 결혼하여 로마누스가 황제가 되었다. 콘스탄티노폴리스 총대주교 미카일 케룰라리오스의 조카이기도 하다.에우도키아는 1050년경 콘스탄티누스가 황제가 되기 전에 결혼했다. 1059년 콘스탄티누스가 황제가 되자 황후가 되었다. 콘스탄티누스는 1067년 죽었는데 당시 유언으로 에우도키아에게 재혼하지 말 것을 서약하게 했다. 그녀는 어린 아들 미카일의 섭정이 되었다. 당시 셀주크 투르크의 침략으로 비잔티움 제국에는 강력한 황제가 필요했기 때문에 그녀는 콘스탄티누스와의 서약을 깨고 1068년 1월 1일 로마누스 디오게네스와 재혼하여 로마누스가 황제가 되었다.새 남편 로마누스는 그녀와 그녀의 배경인 문민관료계층을 배제하고 군대를 강화시켰다. 그러나 1071년 셀주크군와 만지케르트 전투에서 비잔티움군이 대패하고 로마누스는 셀주크 술탄 알프 아르슬란의 포로가 되었다. 만지케르트에서 황제의 생사가 알 수 없는 상태에서 콘스탄티노폴리스에서는 쿠테타가 일어나 에우도키아는 황후의 지위에서 폐위되고 강제로 삭발되어 수도원으로 유배되었다. 1078년 미카일 7세가 니케포루스 3세에게 폐위되고 니케포루스는 에우도키아와 결혼하려 했는데 요한네스 두카스의 반대로 이 계획은 성사되지 않았다. 에우도키아는 1096년 수녀원에서 죽었다.
 • Eudocia Macrembolitissa (1021 circa – 1096) fu la seconda moglie dell'imperatore bizantino Costantino X Ducas e dopo la sua morte avvenuta nel 1067 ella agì da reggente. Successivamente ella sposò il successore di suo marito, Romano IV Diogene e governò con lui. Eudocia era la nipote di Michele I Cerulario, Patriarca di Costantinopoli.
 • Eudòcia de Macrembolis o Eudòcia Macrembolissa fou la dona de l'emperador Constantí X Ducas i després de l'emperador Romà IV Diògenes. Era filla de Joan Macrembolites i neboda de Miquel Cerulari el patriarca de Constantinoble.Es va casar amb Constantí, al que va donar dos fills, Miguel i Andrònic, abans que esdevingués emperador (va pujar al tron el 1059); un tercer fill, Constantí, va néixer essent ja el pare emperador; també van tenir dues filles, Teodora i Zoe. El 1059 va rebre el títol d'augusta. Constantí X la va deixar hereva de l'Imperi a la seva mort junt amb els tres fills: Miquel VII Ducas Parapinaces, Andrònic I Ducas, i Constantí Porfirogènit, i amb l'encàrrec de no tornar-se a casar.Eudòcia va tenir de fet el govern, ja que els fills eren tots menors d'edat, i com que considerava que la protecció de la frontera oriental requeria un home fort per defensar-la es va casar amb Romà Diògenes, un noble i general destacat que havia intentat un cop d'estat a la mort de Constantí, i al que Eudòcia havia fet empresonar i després enviat a l'exili. Ara el va cridar i s'hi va casar per raons d'estat i li va donar el comandament de l'exèrcit. El jurament de no tornar-se a casar estava en custodia del patriarca de Constantinoble però amb un engany el va poder recuperar, i als vuit mesos de la mort del marit es va casar de nou (1068).El matrimoni aviat va tenir conflictes sobre el poder i Romà va acabar altre cop empresonat (vegeu Romà IV Diògenes). Durant la captivitat de Romà, Joan Ducas, germà de Constantí X, que era Cèsar, va declarar a Miquel Parapinaces com únic emperador i va desterrar a Eudòcia a un convent que ella mateixa havia construït a la costa de la Propòntida. A la mort de Diògenes, que al ser alliberat havia caigut en mans d'Andrònic Ducas, el fill gran de Joan Ducas i havia mort pels maltractes rebuts (1071) Eudòcia el va fer enterrat amb gran solemnitat i esplendor. Encara va viure uns anys després d'això però la data de la seva mort és desconeguda. Va compilar un diccionari d'història i mitologia anomenat Ἰωνιά (Col·lecció de llits de violetes). A més de gran quantitat de dades sobre herois mitològics també dona dades sobre filòsofs i oradors.
 • Eudokia Makrembolitissa (or Eudocia Macrembolitissa) (Greek: Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα) (c.1021 – 1096) was the second wife of the Byzantine emperor Constantine X Doukas. After his death in 1067 she acted as regent. She married Romanos IV Diogenes in 1068 and he became her co-emperor. She was also the niece of Michael Keroularios, Patriarch of Constantinople, whose sister had married John Makrembolites.
 • Eudoxia Macrembolitissa (griego Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα, 1021-1096), fue la segunda esposa del emperador bizantino Constantino X Ducas. Después de que él muriese (1067) se convirtió en esposa de Romano IV Diógenes.
 • Eudóxia Macrembolitissa (em grego: Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα) foi uma imperatriz-consorte bizantina, segunda esposa do imperador bizantino Constantino X Ducas. Depois da morte deste, em (1067), foi regente por um ano e casou-se com Romano IV Diógenes em 1068. Era sobrinha de Miguel Cerulário, patriarca de Constantinopla, cuja irmã se casara com João Macrembolites.
 • Евдокия Макремволитисса (1021—1096) — дочь вельможи Макремволита, игравшего значительную роль в царствование императора Михаила IV Пафлагонца; славилась красотой, учёностью и утончённым образованием; была второй женой Константина Дуки, который позже (в 1059) под именем Константина X занял Византийский престол. От этого брака родилось шестеро детей.Перед смертью (1067) Константин Х назначил её правительницей, взяв с неё письменное обещание никогда не выходить замуж, и передал его в руки патриарха Ксифилина.Когда вскоре после этого положение государства потребовало сильного руководителя, Евдокия, влюбившаяся в Романа Диогена, осуждённого за честолюбивые виды на трон и помилованного ею, с помощью хитрости выманила у патриарха документ и (в возрасте 40 лет) вышла замуж за Романа и дала ему место на престоле.Когда в 1071 г. Роман потерпел поражение в Армении и был взят в плен сельджукским султаном, враждебная партия при дворе потребовала, чтобы соправителем Евдокии считался старший сын её, Михаил VII. Когда султан за незначительные уступки возвратил Роману свободу, враги последнего (Михаил Пселл и др.) потребовали, чтобы Евдокия объявила Романа лишённым правления. Она отказалась и была в 1071 пострижена в монахини в основанном ею монастыре св. Марии на Босфоре, где прожила ещё 25 лет в научных занятиях. Умерла в 1096.Ей долго приписывали историко-мифологический словарь, известный под названием «Иония», или «Violarium»; но современные критики не относят его даже к её времени. См. H. Flach, «Die Kaiserin E. Makrembolitissa» (Тюб. 1876).
 • Eudokia Makrembolitissza (1021–1096) Ióannész Makrembolitész leánya, X. Konstantin, majd IV. Rómanosz bizánci császár felesége volt.Első férje halálos ágyánál, 1067-ben megesküdött, hogy többé nem megy férjhez, és még a gyaníthatóan trónra pályázó Rómanoszt is elfogatta és száműzette. A trónt öröklő VII. Mihály azonban még fiatal volt, hogy a birodalmat fenyegető külső veszedelmekkel szemben helytálljon, és Eudokia sem érezte magát erre képesnek. Ezért aztán visszavonta esküjét, és feleségül ment Rómanoszhoz, aki valóban elhárította az idegen támadásokat. Házassága nem volt boldog akaratos, folyton háborúskodó férjével. Miután Rómanosz a manzikerti csata (1071) után fogságba esett, Eudokiát lemondatták a trónról fia javára, és zárdába száműzték. 75 éves korában itt is halt meg.
 • エウドキア・マクレンボリティサ(ギリシア語:Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα (Eudokia Makrembolitissa)、1021年 - 1096年)は、東ローマ帝国ドゥーカス王朝の女帝(在位:1067年 - 1068年)。コンスタンティノス10世ドゥーカスの皇后。1067年、夫コンスタンティノス10世が死去した後、女帝として即位した。しかし、民衆や貴族は強力な軍事政権の樹立を望んだため、エウドキアはカッパドキアの将軍ロマノス・ディオゲネスと結婚し、彼に皇位を譲って即位させた。これがロマノス4世ディオゲネスである。1071年、夫ロマノスがセルジューク朝と戦って大敗したうえ捕虜となった後、先夫との間に生まれていた息子ミカエル7世を即位させた。
 • Eudoksja Makrembolitissa (1021–1096) – córka Jana Makrembolitosa i siostry Michała Cerulariusza. Cesarzowa Bizancjum z dynastii Dukas. Panowała w latach 1059–1078. Panowała również samodzielnie w latach 1067–1068 (po śmierci męża Konstantyna X do drugiego małżeństwa) i w 1071. Żona Konstantyna X, po jego śmierci poślubiła Romana IV. Jej dzieci: z pierwszego małżeństwa: Michał VII Dukas, Andronik Dukas, Konstantyn Dukas, Anna Dukaina, Teodora Dukaina, Zoe Dukaina, poślubiła Adriana Komnena - brata cesarza Aleksego I Komnena. z drugiego małżeństwa: Nicefor Diogenes, Leon Diogenes.
 • Eudokia Makrembolitissa (ya da Eudocia Macrembolitissa) (Yunanca: Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα) (d. 1021 – ö. 1096) Bizans İmparatoru X. Konstantin'in ikinci karısı. 1067 yılında onun ölümünden sonra IV. Romanos Diogenes'in karısı olmuştur. Ayrıca Konstantinopolis Patriği I. Mikhail Kiroularios'un yeğenidir.
 • Eudokia Makrembolitissa (griechisch Εὐδοκία Μακρεμβολίτισσα, * 1021; † 1096) war die Tochter von Johannes Makrembolites, Nichte des Patriarchen Michael I. Kerularius und Ehefrau des byzantinischen Kaisers Konstantin X. Nach seinem Tod heiratete sie Romanos IV. Sie führte den Titel basilissa und basilis romaion, regierte also aus eigenem Recht.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 384348 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2687 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 31 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108781666 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Eudocie Makrembolitissa ou Macrembolitissa (en grec Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα ; 1021/1037 - † 1096) est une impératrice byzantine, fille de Jean Makrembolitès et nièce maternelle du patriarche Michel Cérulaire.
 • Eudocia Macrembolitissa (1021 circa – 1096) fu la seconda moglie dell'imperatore bizantino Costantino X Ducas e dopo la sua morte avvenuta nel 1067 ella agì da reggente. Successivamente ella sposò il successore di suo marito, Romano IV Diogene e governò con lui. Eudocia era la nipote di Michele I Cerulario, Patriarca di Costantinopoli.
 • Eudokia Makrembolitissa (or Eudocia Macrembolitissa) (Greek: Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα) (c.1021 – 1096) was the second wife of the Byzantine emperor Constantine X Doukas. After his death in 1067 she acted as regent. She married Romanos IV Diogenes in 1068 and he became her co-emperor. She was also the niece of Michael Keroularios, Patriarch of Constantinople, whose sister had married John Makrembolites.
 • Eudoxia Macrembolitissa (griego Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα, 1021-1096), fue la segunda esposa del emperador bizantino Constantino X Ducas. Después de que él muriese (1067) se convirtió en esposa de Romano IV Diógenes.
 • Eudóxia Macrembolitissa (em grego: Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα) foi uma imperatriz-consorte bizantina, segunda esposa do imperador bizantino Constantino X Ducas. Depois da morte deste, em (1067), foi regente por um ano e casou-se com Romano IV Diógenes em 1068. Era sobrinha de Miguel Cerulário, patriarca de Constantinopla, cuja irmã se casara com João Macrembolites.
 • エウドキア・マクレンボリティサ(ギリシア語:Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα (Eudokia Makrembolitissa)、1021年 - 1096年)は、東ローマ帝国ドゥーカス王朝の女帝(在位:1067年 - 1068年)。コンスタンティノス10世ドゥーカスの皇后。1067年、夫コンスタンティノス10世が死去した後、女帝として即位した。しかし、民衆や貴族は強力な軍事政権の樹立を望んだため、エウドキアはカッパドキアの将軍ロマノス・ディオゲネスと結婚し、彼に皇位を譲って即位させた。これがロマノス4世ディオゲネスである。1071年、夫ロマノスがセルジューク朝と戦って大敗したうえ捕虜となった後、先夫との間に生まれていた息子ミカエル7世を即位させた。
 • Eudokia Makrembolitissa (ya da Eudocia Macrembolitissa) (Yunanca: Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα) (d. 1021 – ö. 1096) Bizans İmparatoru X. Konstantin'in ikinci karısı. 1067 yılında onun ölümünden sonra IV. Romanos Diogenes'in karısı olmuştur. Ayrıca Konstantinopolis Patriği I. Mikhail Kiroularios'un yeğenidir.
 • Eudokia Makrembolitissa (griechisch Εὐδοκία Μακρεμβολίτισσα, * 1021; † 1096) war die Tochter von Johannes Makrembolites, Nichte des Patriarchen Michael I. Kerularius und Ehefrau des byzantinischen Kaisers Konstantin X. Nach seinem Tod heiratete sie Romanos IV. Sie führte den Titel basilissa und basilis romaion, regierte also aus eigenem Recht.
 • Евдокия Макремволитисса (1021—1096) — дочь вельможи Макремволита, игравшего значительную роль в царствование императора Михаила IV Пафлагонца; славилась красотой, учёностью и утончённым образованием; была второй женой Константина Дуки, который позже (в 1059) под именем Константина X занял Византийский престол.
 • Eudokia Makrembolitissza (1021–1096) Ióannész Makrembolitész leánya, X. Konstantin, majd IV. Rómanosz bizánci császár felesége volt.Első férje halálos ágyánál, 1067-ben megesküdött, hogy többé nem megy férjhez, és még a gyaníthatóan trónra pályázó Rómanoszt is elfogatta és száműzette. A trónt öröklő VII. Mihály azonban még fiatal volt, hogy a birodalmat fenyegető külső veszedelmekkel szemben helytálljon, és Eudokia sem érezte magát erre képesnek.
 • Eudokia Makrembolitissa (atau Eudocia Macrembolitissa) (bahasa Yunani: Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα) (c.1021 – 1096) adalah istri kedua Kaisar Romawi Timur Konstantinus X Doukas. Setelah kematiannya pada tahun 1067, ia menjadi wali. Ia menikahi Romanos IV Diogenes pada tahun 1068 dan ia menjadi kaisar. Ia juga merupakan keponakan dari Michael Keroularios, Patriark Konstantinopel.Eudokia menyusun kamus sejarah dan mitologi, yang ia sebut Ἰωνιά, atau Koleksi.
 • Eudoksja Makrembolitissa (1021–1096) – córka Jana Makrembolitosa i siostry Michała Cerulariusza. Cesarzowa Bizancjum z dynastii Dukas. Panowała w latach 1059–1078. Panowała również samodzielnie w latach 1067–1068 (po śmierci męża Konstantyna X do drugiego małżeństwa) i w 1071. Żona Konstantyna X, po jego śmierci poślubiła Romana IV.
 • Eudòcia de Macrembolis o Eudòcia Macrembolissa fou la dona de l'emperador Constantí X Ducas i després de l'emperador Romà IV Diògenes. Era filla de Joan Macrembolites i neboda de Miquel Cerulari el patriarca de Constantinoble.Es va casar amb Constantí, al que va donar dos fills, Miguel i Andrònic, abans que esdevingués emperador (va pujar al tron el 1059); un tercer fill, Constantí, va néixer essent ja el pare emperador; també van tenir dues filles, Teodora i Zoe.
 • 에우도키아 마크렌보리티사(그리스어: Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα), (1021년–1096년)는 비잔티움 제국의 황제 콘스탄티누스 10세 황후였으며 콘스탄티누스가 죽자 로마누스 4세와 결혼하여 로마누스가 황제가 되었다. 콘스탄티노폴리스 총대주교 미카일 케룰라리오스의 조카이기도 하다.에우도키아는 1050년경 콘스탄티누스가 황제가 되기 전에 결혼했다. 1059년 콘스탄티누스가 황제가 되자 황후가 되었다. 콘스탄티누스는 1067년 죽었는데 당시 유언으로 에우도키아에게 재혼하지 말 것을 서약하게 했다. 그녀는 어린 아들 미카일의 섭정이 되었다. 당시 셀주크 투르크의 침략으로 비잔티움 제국에는 강력한 황제가 필요했기 때문에 그녀는 콘스탄티누스와의 서약을 깨고 1068년 1월 1일 로마누스 디오게네스와 재혼하여 로마누스가 황제가 되었다.새 남편 로마누스는 그녀와 그녀의 배경인 문민관료계층을 배제하고 군대를 강화시켰다.
rdfs:label
 • Eudocie Makrembolitissa
 • Eudocia Macrembolitissa
 • Eudokia Makrembolitissa
 • Eudokia Makrembolitissa
 • Eudokia Makrembolitissa
 • Eudokia Makrembolitissa
 • Eudokia Makrembolitissza bizánci császárnő
 • Eudoksja Makrembolitissa
 • Eudoxia Macrembolitissa
 • Eudòcia de Macrembolis
 • Eudóxia Macrembolitissa
 • Евдокия Макремболитиса
 • Евдокия Макремволитисса
 • エウドキア・マクレンボリティサ
 • 에우도키아 마크렌보리티사
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:parent of
is dbpedia-owl:spouse of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:mère of
is foaf:primaryTopic of