La dynastie dite des Théodosiens est une dynastie d'empereurs romains ayant régné sur l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, de 379 à 457 en Orient et de 392 à 455 en Occident.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La dynastie dite des Théodosiens est une dynastie d'empereurs romains ayant régné sur l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, de 379 à 457 en Orient et de 392 à 455 en Occident.
 • La dinastia Teodòsia va governar l'imperi romà d'occident de l'any 379 fins al 455. El pare del fundador de la dinastia (conegut com a Comte Teodosi), un general que salvà Britania de la Gran Conspiració. El seu fill Flavi Teodosi va ser fet emperador de l'imperi romà d'occident el 379, després de la mort de Valent a la Batalla de Adrianòpolis; breument reunificà l'imperi entre 394-395 en vèncer l'usurpador Flavi Eugeni. Teodosi va ser succeït pels seus fills Honori a Occident i Arcadi a Orient. La Casa de Teodosi estava emparentada amb la Dinastia Valentiniana des que Teodosi I es va casar amb Gal·la, una filla de Valentinià I; la filla del matrimoni es va dir Gal·la Placídia.
 • The Theodosian dynasty was a Roman family that rose to eminence in the waning days of the Roman Empire.
 • 테오도시우스 왕조 또는 테오도시우스 가문은 로마 제국, 비잔티움 제국, 서로마 제국의 황제를 배출한 왕조였다. 스페인 출신 가문으로 379년 그라티아누스 황제가 플라비우스 테오도시우스를 황제로 임명할 당시에는 잘 알려지지 않은 가문이었으나 이후 동서 로마 제국의 황제를 배출하였다. 서로마 제국에서는 455년 발렌티니아누스 3세의 죽음과 함께 왕조가 끝이 났으며, 동로마 제국은 마르키아누스 황제가 죽은 457년에 끝이 나고 레오 왕조로 대체된다.
 • De Theodosiaanse dynastie was een Romeinse familie die aan het eind van de vierde en het begin van de vijfde eeuw, in de nadagen van het Romeinse Rijk, min of meer per ongeluk een prominente rol kreeg toebedeeld. De familie leverde zes keizers.
 • Teodosiar leinuak 379tik 455 arte Mendebaldeko Erromatar Inperioa gobernatu zuen, eta ekialdekoa 457 arte. Valentiniar leinuarekin lotura estuak zituen Teodosiar leinuak, Teodosio Galarekin, Valentiniano I.aren alabarekin ezkondu baitzen.Leinu honetako enperadoreak: Erromatar Inperiokoa: Teodosio I.a Handia (379-395) Mendebaldekoak Honorio (395-423) Valentiniano III (423-455) Ekialdekoak Arkadio (395-408) Teodosio II (408-450) Martziano (450-457)
 • Theodosiovská dynastie byla pozdně antická císařská dynastie vládnoucí římské říši zhruba od konce 4. století do poloviny 5. století.Její zakladatel Theodosius I. se narodil v Hispánii a byl synem generála jezdectva Flavia Theodosia. Gratianus ho jako osvědčeného vojáka ustavil v roce 379 svým spolucísařem a přidělil mu do správy východní část impéria. Theodosius měl za manželku Aelii Flaccillu, která mu porodila syny a nástupce Arcadia a Honoria. Později se oženil s Gallou, dcerou Valentiniana I., s níž zplodil dceru Gallu Placidii. Svatbou Theodosia a Gally se theodosiovský rod spojil s dříve panující valentiniánskou dynastií. Pro oba tyto rody se proto někdy užívá společné označení valentiniánsko-theodosiovská dynastie. Theodosius se jako jeden z posledních římských císařů domohl vlády nad celou říší, avšak krátce nato v roce 395 zemřel.Smrtí Theodosia I. došlo k faktickému rozdělení římské říše, když jeho starší syn Arcadius panoval na Východě a mladší Honorius na Západě. Arcadius měl za manželku Aelii Eudoxii, dceru germánského velitele Bautona. Po Arcadiově smrti přešla vláda na Východě na jeho syna Theodosia II., podléhajícího silnému vlivu své bigotní sestry Pulcherie. Z něho se Theodosius II. částečně vymanil svatbou s dcerou pohanského filozofa jménem Athenais, jež přijala jméno Aelia Eudocia. Ta přivedla na svět Theodosiovu dceru Licinii Eudoxii a jeho syna Arcadia, jenž v brzkém věku skonal. Poté, co Theodosius II. v roce 450 podlehl následkům pádu s koně, jeho sestra Pulcherie pozvedla k vládě vojenského důstojníka Marciana, za něhož se provdala pod příslibem, že bude zachovávat její panenství.Na Západě si mladší syn Theodosia I., Honorius, jen stěží udržel trůn, když musel čelit celé řadě uzurpátorů. Svému generálovi Constantiovi dovolil, aby se oženil s jeho sestrou Gallou Placidií, a posléze ho učinil svým spolucísařem. Constantius III. ale vzápětí zemřel a po dvou letech stihl stejný osud i bezdětného Honoria. Po několika měsících politického vakua si vysoký státní úředník Joannes uzurpoval vládu nad Západem pro sebe. Východní císař Theodosius II. ho záhy poté, roku 425, sesadil a novým západním císařem ustavil svého bratrance Valentiniana III., syna Constantia III. a Gally Placidie. Pouto mezi Západem a Východem dále posílila svatba Valentiniana III. a Theodosiovy dcery Licinie Eudoxie. Z tohoto svazku vzešly dcery Eudokie a Placidie. Valentinianova sestra Justa Grata Honoria se obrátila na Attilu se žádostí o pomoc, čehož hunský král využil k neúspěšnému vpádu na Západ. Po Valentinianově zavraždění a vyplenění Říma v roce 455 Vandalové odvlekli obě jeho dcery a vdovu do zajetí v severní Africe.Po několika letech Vandalové propustili Placidii a její matku, jež se odebraly do Konstantinopole. Eudokie zůstala v Africe, kde se provdala za pozdějšího vandalského krále Hunericha, s nímž měla syna Hildericha. Placidiiným manželem se stal senátor Anicius Olybrius, krátce vládnoucí na Západě. Jejich dcera Anicia Juliana náležela na počátku 6. století mezi nejpřednější a nejurozenější členy aristokracie v Konstantinopoli.
 • La Dinastía Teodosiana fue una familia romana que se hizo con el poder en el ocaso del Imperio romano. Con el tiempo, se convirtió en una Casa tanto romana como bizantina.Su padre fundador fue Flavio Teodosio (conocido como Conde Teodosio), un gran general que salvó Britania de la Gran Conspiración. Su hijo, Flavio Teodosio fue hecho emperador del Imperio Romano de Oriente en 379, tras la muerte de Valente en la Batalla de Adrianópolis(donde comienza a predominar la caballería, que sería fundamental en la Edad Media); y brevemente reunificó el Imperio entre 394-395 al vencer al usurpador Eugenio. Teodosio fue sucedido por sus hijos Honorio en Occidente y Arcadio en Oriente, con lo que se rompió definitivamente la unión entre las partes oriental y occidental del Imperio. La Casa de Teodosio estaba emparentada con la Dinastía Valentiniana desde que Teodosio I se casó con Gala, una hija de Valentiniano I; la hija del matrimonio se llamó Gala Placidia. El último emperador en el oeste perteneciente a la familia fue el hijo de esta, Valentiniano III; en Oriente, lo fue Marciano, cuñado de Teodosio II. Más tarde, una nieta de Valentiniano se casaría con Olibrio, y Procopio Antemio era yerno de Marciano. Los descendientes de la dinastía continuaron formando parte de la nobleza romana oriental en Constantinopla hasta el final del siglo VI.
 • Династия Феодосия состояла из девяти императоров, правивших Западной Римской империей с перерывами с 378 по 472 и Восточной Римской империей с перерывами с 378 по 457. единый император:Феодосий I Великий (378 — 395) западные императоры: Гонорий, сын Феодосия I (395 — 423) Констанций III, зять Феодосия I (421) Валентиниан III, сын Констанция III (425 — 455) Петроний Максим, второй супруг правнучки Феодосия I (455) Олибрий, зять Валентиниана III (472) восточные императоры: Аркадий, сын Феодосия I (395 — 408) Феодосий II, сын Аркадия (408 — 450) Маркиан, зять Аркадия (450 — 457)Династия связана с династией Валентиниана браком Феодосия I и Галлой, дочерью Валентиниана I. В результате этого брака родилась Галла Плацидия, сын которой, Валентиниан III (425-455), стал западным императором, последним правителем обеих династий. Его потомки продолжали входить в римский нобилитет в Константинополе до конца шестого века.== Родовое дерево ==
 • Theodosius Hanedanı, Roma İmparatorluğu'nun yavaş yavaş sona yaklaştığı dönemde yükselmiş olan bir Roma ailesi.
 • Als theodosianische Dynastie wird die von Kaiser Theodosius I. begründete Dynastie von römischen Kaisern bezeichnet. Es handelt sich dabei um die langlebigste Dynastie des spätrömischen Reiches. Durch Theodosius' Ehe mit Galla, einer Tochter Valentinians I., war die Familie mit der Valentinianischen Dynastie verwandt, die sie beerbte: Der letzte Kaiser der Dynastie, Valentinian III., war daher nicht nur der Enkel von Theodosius I., sondern auch der Urenkel von Valentinian I. (364 bis 375). Man kann daher auch davon sprechen, dass die valentinianisch-theodosianische Dynastie das Imperium Romanum von 364 bis 455/457 beherrschte.Die theodosianische Dynastie regierte von 379, dem Regierungsantritt des Theodosius I., an zunächst den Osten des Römischen Reiches. 394 wurde Theodosius I. faktisch Alleinherrscher (mit seinen beiden jungen Söhnen als Mitkaisern). Nach der Reichsteilung von 395 herrschte sie bis 450 (Tod des Theodosius II.) im Osten bzw. 455 (Tod Valentinians III.) im Westen des Reiches. Man kann auch noch Markian (450 bis 457) im Osten und Petronius Maximus (455) hinzuzählen; beide Kaiser hatten in die Dynastie eingeheiratet. Auch nach 455 blieb die Familie lange Zeit bedeutend. Placidia, eine Tochter Valentinians III., war später mit dem weströmischen Kaiser Olybrius verheiratet. Sein Vorgänger, Kaiser Anthemius, war durch seine Ehe mit Euphemia ein Schwiegersohn Markians; Anthemius' Sohn Flavius Marcianus versuchte zudem ab 479 wiederholt, nach der Macht im Oströmischen Reich zu greifen, scheiterte aber. Auch Anicia Iuliana, die Tochter der Placidia, spielte bis zu ihrem Tod um das Jahr 530 eine wichtige Rolle. Das Herrscherhaus der Vandalen war ebenfalls mit der Familie verwandt, da König Hunerich Eudocia, die Tochter Valentinians III., geheiratet hatte; aus dieser Verbindung ging König Hilderich hervor, der das vandalische Reich in Nordafrika von 523 bis 530 regierte und ein Ururenkel von Theodosius I. war.
 • Dynastia teodozjańska – dynastia panująca w Cesarstwie Bizantyńskim w latach 379–457 i w zachodniej części cesarstwa rzymskiego do roku 455. Założycielem dynastii był Teodozjusz I Wielki. Był on synem wybitnego wodza z Hiszpanii straconego w niejasnych okolicznościach w 376 roku, został cesarzem w wyniku śmierci swego poprzednika, Walensa, w bitwie pod Adrianopolem w 378 roku podczas wojny ze zbuntowanymi Gotami w Tracji. Gracjan, cesarz Zachodu, mianował w 379 roku Teodozjusza augustem Wschodu. Z panowanie tej dynastii łączy się ostateczny podział cesarstwa rzymskiego na zachodnie i wschodnie (bizantyńskie) w roku 395.
 • La dinastia o casata di Teodosio era una famiglia romana che arrivò al soglio imperiale alla fine del IV secolo.L'iniziatore della casata fu Teodosio il Vecchio, conosciuto anche come Conte Teodosio, un grande generale che salvò la Britannia dalla cosiddetta Grande Cospirazione, cioè l'invasione della provincia da parte dei barbari.Suo figlio, Teodosio I, fu associato all'impero nel 379 da Graziano e Valentiniano II, figli ed eredi di Valentiniano I e restò l'unico imperatore romano dopo la loro morte (392-395). Nel 387 aveva sposato in seconde nozze Galla, figlia di Valentiniano I, che gli diede la figlia Galla Placidia.Alla morte di Teodosio I gli succedettero i figli: Onorio in Occidente e Arcadio in Oriente. Nell'impero d'Occidente, alla morte di Onorio nel 423, dopo un breve interregno, gli succedette nel 425 Valentiniano III, figlio di Galla Placidia e di Flavio Costanzo (brevemente associato al trono da Onorio nel 421 con il nome di Costanzo III).La figlia maggiore di Valentiniano III e di Licinia Eudossia (figlia dell'imperatore d'Oriente Teodosio II), Eudocia, sposò Unerico, il figlio del re dei Vandali Genserico, mentre la figlia minore, Placidia, sposò nel 461 Anicio Olibrio (imperatore d'Occidente nel 472). La figlia di Placidia e Olibrio, Anicia Giuliana visse alla corte di Costantinopoli e dal matrimonio con Flavio Areobindo Dagalaifo ebbe Flavio Anicio, console a Costantinopoli nel 491.Nell'impero d'Oriente alla morte di Arcadio nel 408 gli succedette il figlio avuto dalla moglie Elia Eudossia, Teodosio II. Questi si sposò nel 421 con Atenaide Eudocia dalla quale ebbe la figlia Licinia Eudossia, andata in sposa all'imperatore d'Occidente Valentiniano III e madre di Eudocia e di Placidia.Dopo la morte di Teodosio II nel 450 gli succedette il marito della sorella, Pulcheria Teodosia, Marciano (450-457). La figlia di Marciano e Pulcheria, Eufemia, sposò l'imperatore d'Occidente Antemio (467-472).
 • Теодосиевата династия е римска фамилия, която се издига в дните на залез на Римската империя.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 367609 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4719 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 93 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 105943948 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La dynastie dite des Théodosiens est une dynastie d'empereurs romains ayant régné sur l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, de 379 à 457 en Orient et de 392 à 455 en Occident.
 • The Theodosian dynasty was a Roman family that rose to eminence in the waning days of the Roman Empire.
 • 테오도시우스 왕조 또는 테오도시우스 가문은 로마 제국, 비잔티움 제국, 서로마 제국의 황제를 배출한 왕조였다. 스페인 출신 가문으로 379년 그라티아누스 황제가 플라비우스 테오도시우스를 황제로 임명할 당시에는 잘 알려지지 않은 가문이었으나 이후 동서 로마 제국의 황제를 배출하였다. 서로마 제국에서는 455년 발렌티니아누스 3세의 죽음과 함께 왕조가 끝이 났으며, 동로마 제국은 마르키아누스 황제가 죽은 457년에 끝이 나고 레오 왕조로 대체된다.
 • De Theodosiaanse dynastie was een Romeinse familie die aan het eind van de vierde en het begin van de vijfde eeuw, in de nadagen van het Romeinse Rijk, min of meer per ongeluk een prominente rol kreeg toebedeeld. De familie leverde zes keizers.
 • Teodosiar leinuak 379tik 455 arte Mendebaldeko Erromatar Inperioa gobernatu zuen, eta ekialdekoa 457 arte. Valentiniar leinuarekin lotura estuak zituen Teodosiar leinuak, Teodosio Galarekin, Valentiniano I.aren alabarekin ezkondu baitzen.Leinu honetako enperadoreak: Erromatar Inperiokoa: Teodosio I.a Handia (379-395) Mendebaldekoak Honorio (395-423) Valentiniano III (423-455) Ekialdekoak Arkadio (395-408) Teodosio II (408-450) Martziano (450-457)
 • Theodosius Hanedanı, Roma İmparatorluğu'nun yavaş yavaş sona yaklaştığı dönemde yükselmiş olan bir Roma ailesi.
 • Теодосиевата династия е римска фамилия, която се издига в дните на залез на Римската империя.
 • Als theodosianische Dynastie wird die von Kaiser Theodosius I. begründete Dynastie von römischen Kaisern bezeichnet. Es handelt sich dabei um die langlebigste Dynastie des spätrömischen Reiches. Durch Theodosius' Ehe mit Galla, einer Tochter Valentinians I., war die Familie mit der Valentinianischen Dynastie verwandt, die sie beerbte: Der letzte Kaiser der Dynastie, Valentinian III., war daher nicht nur der Enkel von Theodosius I., sondern auch der Urenkel von Valentinian I. (364 bis 375).
 • Theodosiovská dynastie byla pozdně antická císařská dynastie vládnoucí římské říši zhruba od konce 4. století do poloviny 5. století.Její zakladatel Theodosius I. se narodil v Hispánii a byl synem generála jezdectva Flavia Theodosia. Gratianus ho jako osvědčeného vojáka ustavil v roce 379 svým spolucísařem a přidělil mu do správy východní část impéria. Theodosius měl za manželku Aelii Flaccillu, která mu porodila syny a nástupce Arcadia a Honoria.
 • Династия Феодосия состояла из девяти императоров, правивших Западной Римской империей с перерывами с 378 по 472 и Восточной Римской империей с перерывами с 378 по 457.
 • La dinastia o casata di Teodosio era una famiglia romana che arrivò al soglio imperiale alla fine del IV secolo.L'iniziatore della casata fu Teodosio il Vecchio, conosciuto anche come Conte Teodosio, un grande generale che salvò la Britannia dalla cosiddetta Grande Cospirazione, cioè l'invasione della provincia da parte dei barbari.Suo figlio, Teodosio I, fu associato all'impero nel 379 da Graziano e Valentiniano II, figli ed eredi di Valentiniano I e restò l'unico imperatore romano dopo la loro morte (392-395).
 • Dynastia teodozjańska – dynastia panująca w Cesarstwie Bizantyńskim w latach 379–457 i w zachodniej części cesarstwa rzymskiego do roku 455. Założycielem dynastii był Teodozjusz I Wielki. Był on synem wybitnego wodza z Hiszpanii straconego w niejasnych okolicznościach w 376 roku, został cesarzem w wyniku śmierci swego poprzednika, Walensa, w bitwie pod Adrianopolem w 378 roku podczas wojny ze zbuntowanymi Gotami w Tracji.
 • La Dinastía Teodosiana fue una familia romana que se hizo con el poder en el ocaso del Imperio romano. Con el tiempo, se convirtió en una Casa tanto romana como bizantina.Su padre fundador fue Flavio Teodosio (conocido como Conde Teodosio), un gran general que salvó Britania de la Gran Conspiración.
 • La dinastia Teodòsia va governar l'imperi romà d'occident de l'any 379 fins al 455. El pare del fundador de la dinastia (conegut com a Comte Teodosi), un general que salvà Britania de la Gran Conspiració. El seu fill Flavi Teodosi va ser fet emperador de l'imperi romà d'occident el 379, després de la mort de Valent a la Batalla de Adrianòpolis; breument reunificà l'imperi entre 394-395 en vèncer l'usurpador Flavi Eugeni.
rdfs:label
 • Dynastie théodosienne
 • Casata di Teodosio
 • Dinastia Teodòsia
 • Dinastía Teodosiana
 • Dynastia teodozjańska
 • Teodosiar leinu
 • Theodosiaanse dynastie
 • Theodosian dynasty
 • Theodosianische Dynastie
 • Theodosiovská dynastie
 • Theodosius Hanedanı
 • Династия Феодосия
 • Теодосиева династия
 • 테오도시우스 왕조
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:dynasty of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:dynastie of
is foaf:primaryTopic of