PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Diète d'Empire (en allemand Reichstag) était une institution du Saint-Empire romain germanique chargée de veiller sur les affaires générales et de trouver une solution aux différends qui pourraient s'élever entre les États confédérés.
 • Райхстаг (на латински: Dieta Imperii или Comitium Imperiale на немски: Reichstag - „имперско събрание“) е името на парламента на Свещената римска империя, Германската империя, Ваймарската република и Нацистка Германия до 1945 година. Той представлява висш съсловно-представителен орган, създаден през 1495 г. според споразумение между Максимилиан I и представителите на висшите слоеве на империята. Негов предвестник е Надворният съвет, възникнал през XII век.Днес парламентът на Германия се нарича Бундестаг (немски: Bundestag - Федерално събрание), но самата сграда на парламента носи все още наименованието "Райхстаг".
 • Říšský sněm (německy Reichstag) byl shromážděním stavů Svaté říše římské, tedy šlechticů a církevních hodnostářů, kteří bezprostředně podléhali císaři Svaté říše římské. Funkce a složení říšského sněmu se vyvíjely po staletí, stejně, jako se vyvíjela sama Říše.Zpočátku za Karlovců se jednalo o shromáždění kmenových vévodů a jejich mužů, kteří se scházeli podle potřeby, aby rozhodli důležité věci pro Franskou říši, přičemž jejich pravomoc se zakládala na germánském zvykovém právu, podle nějž každý vůdce musel mít při důležitých rozhodnutích oporu svých mužů. Příkladem takového sněmu je volba Pipina III. králem Franků v Soissons roku 751.Až do konce 15. století nebyl sněm pevně danou institucí, ale knížata se nepravidelně scházela na císařském dvoře, kam byla svolána císařem na tzv. Hoftage. Až roku 1489 byl položen institucionální základ Reichstagu, který byl rozdělen do dvou kolegií. Prvním kolegiem byli kurfiřté, kteří volili císaře, druhým kolegiem byla ostatní knížata, později přibylo třetí kolegium říšských měst, které mělo do roku 1582 pouze poradní hlas.Členové Reichstagu byli poddáni pouze císaři a měli značná práva z toho plynoucí, například vydávat zákony, vykonávat tresty smrti a od vestfálského míru mohli uzavírat smlouvy se zahraničními státy. Členem sněmu mohl být jak šlechtic, tak i duchovní (biskup, opat), přičemž právo členství se odvozovalo od držení "bezprostředního" (Reichsunmittelbarkeit) panství. Z toho plynulo, že jedna osoba mohla mít více hlasů, pokud držela více bezprostředních panství a podobně, pokud se o vládu nad panstvím dělilo více osob, sdílely jeden hlas. Dále pak platilo, že velká knížata měla jeden hlas, zatímco hrabata hlasovala kolektivně ve čtyřech kuriích, která každá měla jeden hlas, podobně opati byli sdruženi ve dvou kuriích. Roku 1653 vzniklo dělení na Corpus Evangelicorum a Corpus Catholicorum, tedy na nekatolické a katolické stavy, které měly význam pro náboženské zákony.Roku 1663 byl v Řezně ustaven stálý Říšský sněm (Immerwährender Reichstag), který zde zasedal stále až do roku 1806, kdy Říše zanikla. Z tradičních důvodů se i po rozpadu Svaté říše římské, parlamenty Rakouska a Německa ve svých ústavách stále nazývají Reichstag, resp. Bundestag (Spolkový sněm).Výraz Reichstag je složený z německých slov Reich (bohatý, bohatství nebo říše) a Tag ("shromáždění"; termín v tomto případě neznamená "den", nýbrž je odvozen od slovesa tagen což znamená "zasedat, rokovat").
 • Sejm Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Sejm Rzeszy (łac. Dieta Imperii lub Comitium Imperiale, niem. Reichstag) - najwyższy organ reprezentacji wasali cesarskich Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Wywodził się bezpośrednio od zwoływanego przez władców niemieckich od X wieku Hoftagu (zjazdu nadwornego). W XV wieku zjazd ten przybiera ostateczną, ukształtowaną formę Sejmu. Od 1663 działał permanentnie jako Sejm Nieustający aż do końca istnienia I Rzeszy w 1806. Ostatni raz zebrał się jednak w 1803.
 • La dieta (Tag), nell'antico diritto dei germani, era la riunione del popolo (prima fra tutte l'elezione del sovrano). Nel Sacro Romano Impero era un'assemblea che riuniva il sovrano (re o imperatore) e i maggiori principi dell'impero, con compiti di carattere prevalentemente legislativo (anche se nella struttura costituzionale del Medioevo non esisteva una separazione tra poteri, e infatti le diete agivano anche come organi giurisdizionali ed esecutivi).Si distingue tra "dieta reale" o "di corte" (ted. Hoftag) di carattere maggiormente informale, e destinata ad affrontare questioni contingenti."dieta imperiale" (ted. Reichstag), con norme procedurali maggiormente definite e per questioni che riguardavano l'impero nel suo complesso."dieta regionale", (ted. Landtag) limitata ad una sola signoria o regione.↑
 • La Dieta Imperial (Reichstag) era el parlament del Sacre Imperi Romanogermànic. El mateix nom va ser utilitzat dins de la Confederació Alemanya del Nord i l'Imperi d'Alemanya fins a 1945.
 • Рейхстаг (нем. Reichstag — «государственное собрание») — высший законо-совещательный орган Священной Римской империи. Предшественником рейхстага в качестве института, представляющего интересы политической элиты империи, являлся гофтаг — надворный совет при императоре, возникший в XII веке. В рамках проведения «имперской реформы» в 1495 году было достигнуто соглашение между императором Максимилианом I и высшими сословиями империи об учреждении рейхстага как высшего представительного органа имперских сословий с законодательными и судебными функциями. Вестфальским мирным договором 1648 года полномочия рейхстага были существенно расширены, в результате чего он превратился в верховный законодательный орган власти и центральный элемент всей конституционно-правовой системы Священной Римской империи. С 1663 года рейхстаг приобрёл постоянный характер и до падения империи в 1806 году заседал в Регенсбурге.
 • Dieta Imperial (Reichstag, en idioma alemán) fue el nombre de la dieta del Sacro Imperio Romano Germánico. Nunca fue un parlamento en el sentido actual de ese término, es decir, no respondía a las funciones propias de la división de poderes ni a los criterios de la democracia representativa; sino a la representación del particularismo estamental y territorial propios de la Edad Media y el Antiguo Régimen. Consistía en la asamblea de los príncipes, laicos y eclesiásticos, de cada uno de los estados imperiales (Reichsstände), aquellas entidades cuyos gobernantes, de acuerdo con el uso feudal, no estaban sujetos a ninguna autoridad inferior a la del propio emperador.Su papel y función exacta fue cambiando a través de los siglos, de la misma forma que lo hizo el Imperio, al ganar los estados mayor control a expensas del poder central.
 • The Imperial Diet (Latin: Dieta Imperii or Comitium Imperiale; German: Reichstag) was the Diet, or general assembly, of the Imperial Estates of the Holy Roman Empire and emerged from the earlier informal assemblies, known as Hoftage.During the period of the Empire, which lasted formally until 1806, the Diet was not a parliament in today's sense; instead, it was an assembly of the various estates of the realm. More precisely, it was the convention of the Imperial Estates, legal entities that, according to feudal law, had no authority above them besides the Holy Roman Emperor (or King of the Romans) himself. The deputies convened occasionally at different cities, until in 1663 the Perpetual Diet was established at the Regensburg city hall.
 • De Rijksdag was in het Heilige Roomse Rijk een vergadering waaraan de honderden vorsten en vorst-bisschoppen en vorst-abten of abdissen deelnamen. Ook de rijksgraven, vrije steden en vertegenwoordigingen van de graven in bepaalde territoria hadden er hun zetel. Omdat zij ook over rijkslenen beschikten, zetelden ook de koningen van Engeland en Zweden in deze vergadering.De Rijksdag was verdeeld in drie verschillende klassen:De Raad van keurvorsten, die uit de keurvorsten van het Rijk bestondDe Raad van vorsten, die uit twee banken bestond:De Seculiere Bank: prinsen (diegenen die de titel van vorst, hertog, aartshertog, graaf of landgraaf bezaten)De Kerkelijke Bank: bisschoppen en bepaalde abtenDe Raad van rijkssteden, die bestond uit afgevaardigden van de vrijsteden. Deze afgevaardigden waren verdeeld in twee colleges, het College van Zwaben en dat van de Rijn. Elk College had een collectieve stem. Deze raad had niet dezelfde rang als de andere twee, en kon bijvoorbeeld niet stemmen over de toelating van nieuwe gebieden.Oorspronkelijk werd de Rijksdag door de keizer in één der rijkssteden bijeengeroepen, daar geopend en ook weer gesloten. De Rijksdag die in 1663 bijeen werd geroepen in Regensburg is echter permanent gebleven tot de sluiting in 1806 bij de opheffing van het Heilige Roomse Rijk.
 • Der Begriff Reichstag bezeichnet ursprünglich die Versammlung der Reichsstände des Heiligen Römischen Reiches. Die neben dem König bzw. Kaiser stehende Körperschaft entwickelte sich seit dem 12. Jahrhundert aus den formlosen Hoftagen und wurde 1495 mittels eines Vertrages zwischen dem Kaiser und den Ständen zu einer festen Institution der Reichsverfassung.Der Reichstag wurde bis zum 16. Jahrhundert in unregelmäßigen Abständen jeweils in eine Bischofs- oder Reichsstadt einberufen und war das maßgebliche Gegengewicht der Stände gegenüber der kaiserlichen Zentralgewalt. Ab 1663 tagte der Immerwährende Reichstag als ständiger Gesandtenkongress in Regensburg.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 541569 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 16861 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 367 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109056457 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La Diète d'Empire (en allemand Reichstag) était une institution du Saint-Empire romain germanique chargée de veiller sur les affaires générales et de trouver une solution aux différends qui pourraient s'élever entre les États confédérés.
 • Sejm Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Sejm Rzeszy (łac. Dieta Imperii lub Comitium Imperiale, niem. Reichstag) - najwyższy organ reprezentacji wasali cesarskich Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Wywodził się bezpośrednio od zwoływanego przez władców niemieckich od X wieku Hoftagu (zjazdu nadwornego). W XV wieku zjazd ten przybiera ostateczną, ukształtowaną formę Sejmu. Od 1663 działał permanentnie jako Sejm Nieustający aż do końca istnienia I Rzeszy w 1806. Ostatni raz zebrał się jednak w 1803.
 • La Dieta Imperial (Reichstag) era el parlament del Sacre Imperi Romanogermànic. El mateix nom va ser utilitzat dins de la Confederació Alemanya del Nord i l'Imperi d'Alemanya fins a 1945.
 • Der Begriff Reichstag bezeichnet ursprünglich die Versammlung der Reichsstände des Heiligen Römischen Reiches. Die neben dem König bzw. Kaiser stehende Körperschaft entwickelte sich seit dem 12. Jahrhundert aus den formlosen Hoftagen und wurde 1495 mittels eines Vertrages zwischen dem Kaiser und den Ständen zu einer festen Institution der Reichsverfassung.Der Reichstag wurde bis zum 16.
 • Dieta Imperial (Reichstag, en idioma alemán) fue el nombre de la dieta del Sacro Imperio Romano Germánico. Nunca fue un parlamento en el sentido actual de ese término, es decir, no respondía a las funciones propias de la división de poderes ni a los criterios de la democracia representativa; sino a la representación del particularismo estamental y territorial propios de la Edad Media y el Antiguo Régimen.
 • La dieta (Tag), nell'antico diritto dei germani, era la riunione del popolo (prima fra tutte l'elezione del sovrano).
 • Říšský sněm (německy Reichstag) byl shromážděním stavů Svaté říše římské, tedy šlechticů a církevních hodnostářů, kteří bezprostředně podléhali císaři Svaté říše římské.
 • The Imperial Diet (Latin: Dieta Imperii or Comitium Imperiale; German: Reichstag) was the Diet, or general assembly, of the Imperial Estates of the Holy Roman Empire and emerged from the earlier informal assemblies, known as Hoftage.During the period of the Empire, which lasted formally until 1806, the Diet was not a parliament in today's sense; instead, it was an assembly of the various estates of the realm.
 • Рейхстаг (нем. Reichstag — «государственное собрание») — высший законо-совещательный орган Священной Римской империи. Предшественником рейхстага в качестве института, представляющего интересы политической элиты империи, являлся гофтаг — надворный совет при императоре, возникший в XII веке.
 • Райхстаг (на латински: Dieta Imperii или Comitium Imperiale на немски: Reichstag - „имперско събрание“) е името на парламента на Свещената римска империя, Германската империя, Ваймарската република и Нацистка Германия до 1945 година. Той представлява висш съсловно-представителен орган, създаден през 1495 г. според споразумение между Максимилиан I и представителите на висшите слоеве на империята.
 • De Rijksdag was in het Heilige Roomse Rijk een vergadering waaraan de honderden vorsten en vorst-bisschoppen en vorst-abten of abdissen deelnamen. Ook de rijksgraven, vrije steden en vertegenwoordigingen van de graven in bepaalde territoria hadden er hun zetel.
rdfs:label
 • Diète d'Empire
 • Рейхстаг (Священная Римская империя)
 • Dieta (storia)
 • Dieta Imperial
 • Imperial Diet (Holy Roman Empire)
 • Reichstag (Heiliges Römisches Reich)
 • Reichstag (Sacro Imperio Romano Germánico)
 • Rijksdag (Heilige Roomse Rijk)
 • Sejm Rzeszy (Święte Cesarstwo Rzymskie)
 • Říšský sněm (Svatá říše římská)
 • Райхстаг (институция)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:organisation of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:parlement of
is foaf:primaryTopic of