L’arc de Vespasien et de Titus (Arcus Vespasiani et Titi) est un arc de triomphe romain érigé à Rome par l’empereur Domitien en 81 ap. J.-C. pour commémorer la victoire de son frère Titus sur les révoltes juives commencées en 66 ap. J.-C. et achevées par la prise de Jérusalem en 70 ap. J.-C. L’arc fut consacré après la mort de Titus.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’arc de Vespasien et de Titus (Arcus Vespasiani et Titi) est un arc de triomphe romain érigé à Rome par l’empereur Domitien en 81 ap. J.-C. pour commémorer la victoire de son frère Titus sur les révoltes juives commencées en 66 ap. J.-C. et achevées par la prise de Jérusalem en 70 ap. J.-C. L’arc fut consacré après la mort de Titus.
 • L' Arc de Titus és un arc de triomf, situat en el punt més elevat de la Via Sacra, just al sud-oest del Fòrum a Roma. Va ser construït poc després de la mort de l'emperador Tit (nascut en l'any 41 dC i emperador entre els anys 79 i 81 dC).L' Arc de Titus, segons la inscripció commemorativa de l'àtic, fou construït per l'emperador Domicià després del 81 d. C. en honor a Titus, germà seu i predecessor deïficat.L'obra recorda la repressió de l'alçament jueu a Palestina i l'ocupació de Jerusalem sota el regnat den Titus i de son pare Vespasià (71 dC). L'arc es recolza sobre un pòdium sobre el que es troba el cos, format per una volta de canó assentada sobre dos pilars decorats amb dos parells de columnes adossades de capitell compost i finestres cegues. Sobre el cos es troba l'àtic, amb una inscripció al·lusiva a Titus. A diferència d'altres arcs de triomf com l'Arc de Constantí, els relleus es concentren en els carcanyols on apareixen les Victòries que es dirigeixen a la clau que destaca sobre la resta de l'entaulament, que està format per un arquitrau a tres bandes, un fris que representa la desfilada triomfal de les legions romanes a Jerusalem i una cornisa que suporta l'àtic. L'intradós està decorat amb casetons i als dos costats hi ha representacions de l'entrada de Titus a Jerusalem, amb els soldats que porten les peces del botí, entre elles la Menorah, (el canelobre de set braços) i les trompetes de plata del Temple de Jerusalem.El seu bon estat de conservació segurament es deu al fet que fou traslladat a la fortificació medieval de la família Frangipani. Quan el restaurador Valadier va emprendre en 1822 la reconstrucció de la seua forma clàssica, per encàrrec del Papa Pius VII, primer va haver de desmuntar tot l'arc i reconstruir-lo substituint el material que faltava amb pedra calcària de travertí.
 • Titus diadalíve, Titus római császár (79 – 81) diadalíve a Forum Romanum bejáratánál, a Via Sacra legmagasabb pontján. A zsidók elleni hadjáratban (i. sz. 70) aratott győzelme emlékére emelték. Építését a császár halála után fejezték be, dedikációs felirata szerint Domitianus uralkodása alatt. A diadalív 15 méter magas és 13 méter széles. Mindkét oldalán négy-négy féloszloppal díszítették, belső oldalán Titus diadalmenetének legfontosabb jeleneteit ábrázolták. Az egyik oldalon katonákat láthatunk, akik a jeruzsálemi templomból származó hadizsákmányt cipelik, köztük a hétágú gyertyatartót, ezüstből készült trombitákat és két táblát, amelyekre eredetileg a meghódított városok neveit vésték. A másik oldalon a győzelem istennője által megkoronázott császárt ábrázoló domborművet helyeztek el. A domborműveken az egymás mellé sorakoztatott alakok élesen kiemelkednek a háttérből. A domborművek eredetileg színesek voltak, festésükből azonban napjainkra semmi sem maradt.
 • El Arco de Tito es un arco de triunfo, situado en la Vía Sacra, justo al sureste del Foro, en Roma. Fue construido poco después de la muerte del emperador Tito (nacido en el año 39 d.C., y emperador entre los años 79 y 81 d.C.).El arco de Tito rememora las victorias de Tito contra los judíos. Las figuras que lo adornan se mueven entre lo real y lo divino, fundiéndose en una misma composición. En una de las escenas representadas aparece un personaje con yelmo (la diosa Roma); en otra escena aparece una “victoria”, que es un ser con alas que coloca la corona de laureles al emperador. El arco se apoya en un podio sobre el que se encuentra el cuerpo formado por una bóveda de cañón asentada sobre dos pilares decorados con dos pares de columnas adosadas de capitel compuesto y ventanas ciegas en medio. Sobre el cuerpo se encuentra el ático, con una inscripción alusiva a Tito. A diferencia de otros arcos de triunfo como el Arco de Constantino, los relieves se concentran en las enjutas donde aparecen las Victorias que se dirigen a la clave, que destaca sobre el resto del arco. El entablamento está formado por un arquitrabe a tres bandas, un friso que representa el desfile triunfal de las legiones romanas en Jerusalén y una cornisa que soporta el ático. El intradós está decorado con casetones y a ambos lados hay representaciones de la entrada de Tito en Jerusalén, honrado por los soldados que portan un candelabro de siete brazos procedente del segundo Templo de Jerusalén.
 • Арката на Тит е построена в чест на победата (триумфа) на император Тит в Юдея и завладяването на Ерусалим. Арката е еднопроходна и е висока 15,4 м. Тя е обсипана богато с релефи. Под арката минава главната улица на Римския форум - Виа Сакра. Построена е от император Домициан скоро след смъртта на неговия по-голям брат Тит през 81 г. от н.е. в чест на превземането на Йерусалим през 70 г. от н.е. Във вътрешността на арката, от едната страна е изобразен император Тит на колесница, коронован като победител, а от другата - плячката от разграбения Йерусалим.В най-високата част на свода е изобразен Тит след смъртта му - вдигнат на небето от орел. Това изображение е препратка към легендата на Ромул, който също след смъртта си бил взет на небето от орел.След тази победа израелската държава е опустошена, израелтяните се разпръскват по света и държавата им не съществува като обособена единица през следващите почти 2000 години, докато не е създаден съвременен Израел.
 • The Arch of Titus is a 1st-century honorific arch located on the Via Sacra, Rome, just to the south-east of the Roman Forum. It was constructed in c. 82 AD by the Roman Emperor Domitian shortly after the death of his older brother Titus to commemorate Titus' victories, including the Siege of Jerusalem in 70 AD.The Arch of Titus has provided the general model for many of the triumphal arches erected since the 16th century—perhaps most famously it is the inspiration for the 1806 Arc de Triomphe in Paris, France, completed in 1836.The arch is large with both fluted and unfluted columns, the latter being a result of 19th century restoration. The spandrels on the upper left and right of the arch contain personifications of victory as winged women. Between the spandrels is the keystone, on which there stands a female on the East side and a male on the West side.The soffit of the axial archway is deeply coffered with a relief of the apotheosis of Titus at the center. The sculptural program also includes two panel reliefs lining the passageway within the arch. Both commemorate the joint triumph celebrated by Titus and his father Vespasian in the summer of 71.The south panel depicts the spoils taken from the Temple in Jerusalem. The Golden Candelabra or Menorah is the main focus and is carved in deep relief. Other sacred objects being carried in the triumphal procession are the Gold Trumpets and the Table of Shew bread. These spoils were likely originally colored gold, with the background in blue. In 2012 the Arch of Titus Digital Restoration Project discovered remains of yellow ochre paint on the menorah relief.The north panel depicts Titus as triumphator attended by various genii and lictors, who carry fasces. A helmeted Amazonian, Valour, leads the quadriga or four horsed chariot, which carries Titus. Winged Victory crowns him with a laurel wreath. The juxtaposition is significant in that it is one of the first examples of divinities and humans being present in one scene together. This contrasts with the panels of the Ara Pacis, where humans and divinities are separated.The sculpture of the outer faces of the two great piers was lost when the Arch of Titus was incorporated in medieval defensive walls. The attic of the arch was originally crowned by more statuary, perhaps of a gilded chariot. The main inscription used to be ornamented by letters made of perhaps silver, gold or some other metal.
 • Łuk Tytusa – łuk triumfalny znajdujący się w Rzymie, zbudowany dla uczczenia zwycięstwa Wespazjana i Tytusa w wojnie z Żydami i zdobycia Jerozolimy. Data rozpoczęcia i ukończenia budowy podawana często w przybliżeniu, w niektórych źródłach: po 81 roku, aż do roku 96.Na attyce umieszczona jest inskrypcja łacińska: SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS DIVO TITO DIVI VESPESIANI F[ilio] VESPASIANO AVGVSTO „Senat i lud rzymski (poświęca ten łuk) boskiemu Tytusowi, synowi boskiego Wespazjana i Wespazjanowi Augustowi”.Jest to łuk o wysokości 15,4 m, szerokości 8,30 m i głębokości 3,35 m, z jedną bramą przejazdową. Zbudowany z białego marmuru. Na każdej fasadzie umieszczone są cztery kolumny w porządku kompozytowym. Kolumny skrajne mają trzony gładkie a środkowe zdobione kanelurami. Łuk ozdobiony jest płaskorzeźbami. Reliefy wewnętrzne ukazują triumf Tytusa i zdobyte łupy, umieszczone po stronie wschodniej architrawu pokazują procesję podczas triumfu. Na ścianie północnej – są gloryfikacją jego dokonań. Strona wschodnia to relief jednoplanowy, pozostałe wykorzystują ujęcie wieloplanowe. Łuk Tytusa obrazuje ewolucję rzeźby rzymskiej w I wieku. Łuk był zwieńczony posągiem Cesarza.
 • Titův oblouk je jedním ze čtyř vítězných oblouků nacházejících se v římském komplexu chrámů a budov Forum Romanum a je i jakousi vstupní bránou na Forum. Mohutný oblouk nechal vystavět císař Domitianus roku 81 krátce po náhlé smrti jeho staršího bratra Tita a měl připomínat velké Titovo vítězství nad Jeruzalémem v první židovské válce v roce 70. Titův triumfální oblouk se stal inspirací pro ostatní světové vítězné oblouky vznikajících převážně v 16. století.
 • Триумфальная арка Тита (итал. Arco di Tito) — однопролётная арка, расположенная на древней Священной дороге (Via Sacra) к юго-востоку от Римского форума. Построена Домицианом вскоре после смерти Тита в 81 году н. э. в память о взятии Иерусалима в 70 году н. э. Послужила моделью для многих триумфальных арок Нового времени.Существовала также другая, трёхпролётная арка Тита, воздвигнутая Сенатом в 81 году н. э. в восточной оконечности ипподрома Циркус Максимус.
 • De Boog van Titus is een Romeinse ereboog op het Forum Romanum in Rome.
 • Der Titusbogen (italienisch Arco di Tito) ist ein eintoriger Triumphbogen auf dem Forum Romanum in Rom. Er ist der älteste erhaltene Triumphbogen der antiken Stadt. Er wurde Ende des ersten Jahrhunderts zu Ehren des Kaisers Titus für dessen Sieg über die Aufständischen in Judäa und die Eroberung Jerusalems im Jahre 70 n. Chr. gestiftet.
 • L'arco di Tito è un arco trionfale ad un solo fornice (ossia con una sola arcata), posto sulle pendici settentrionali del Palatino, nella parte occidentale del Foro di Roma. Capolavoro dell'arte romana, si tratta del monumento-simbolo dell'epoca flavia, grazie alle sostanziali innovazioni sia in campo architettonico-strutturale, sia in campo artistico-scultoreo.
 • O Arco de Tito é um arco triunfal, erigido em comemoração à conquista de Jerusalém pelo imperador Tito Flávio, filho de Vespasiano. Tito comandou as legiões romanas que ocuparam a capital da Judeia em 1 de agosto de 67 d.C.
 • Titoren arkua garaipen arku bat da, Tito enperadore erromatarraren omenez eraikia eta Via Sacran dagoena, Erromako Forotik hego-ekialdera. Atikoan (mendebaldeko aldean) duen inskripzio baten arabera, Senatuak Tito enperadoreari eskaini zion, berau "divus" bezala aipaturik: alegia, horrek esan nahi du enperadorea hil ondoren (81. urtearen ondoren) eraiki zela, 90. urtea baino lehen, nolanahi ere.Arkuak, Titok judutarren aurkako gerran lortu zuen garaipena ospatzen du, eta 71. urtean Erromara itzultzean egin zitzaion garaipen-desfilea irudikatzen du.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 96968 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5151 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 53 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110734447 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:autre
prop-fr:commons
 • Arch of Titus
prop-fr:commonsTitre
 • l’Arc de Titus
prop-fr:constructeur
prop-fr:date
 • 81 (xsd:integer)
prop-fr:latitude
 • 41.890710 (xsd:double)
prop-fr:lieu
prop-fr:longitude
 • 12.488580 (xsd:double)
prop-fr:légende
 • Arc de Vespasien et de Titus
 • Localisation de l’arc de Titus dans la Rome antique
prop-fr:nom
 • Arc de Titus
prop-fr:nomImage
 • Rome-ArcheTitus.jpg
prop-fr:nomplan
 • Planrome2b.png
prop-fr:type
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L’arc de Vespasien et de Titus (Arcus Vespasiani et Titi) est un arc de triomphe romain érigé à Rome par l’empereur Domitien en 81 ap. J.-C. pour commémorer la victoire de son frère Titus sur les révoltes juives commencées en 66 ap. J.-C. et achevées par la prise de Jérusalem en 70 ap. J.-C. L’arc fut consacré après la mort de Titus.
 • Titův oblouk je jedním ze čtyř vítězných oblouků nacházejících se v římském komplexu chrámů a budov Forum Romanum a je i jakousi vstupní bránou na Forum. Mohutný oblouk nechal vystavět císař Domitianus roku 81 krátce po náhlé smrti jeho staršího bratra Tita a měl připomínat velké Titovo vítězství nad Jeruzalémem v první židovské válce v roce 70. Titův triumfální oblouk se stal inspirací pro ostatní světové vítězné oblouky vznikajících převážně v 16. století.
 • Триумфальная арка Тита (итал. Arco di Tito) — однопролётная арка, расположенная на древней Священной дороге (Via Sacra) к юго-востоку от Римского форума. Построена Домицианом вскоре после смерти Тита в 81 году н. э. в память о взятии Иерусалима в 70 году н. э. Послужила моделью для многих триумфальных арок Нового времени.Существовала также другая, трёхпролётная арка Тита, воздвигнутая Сенатом в 81 году н. э. в восточной оконечности ипподрома Циркус Максимус.
 • De Boog van Titus is een Romeinse ereboog op het Forum Romanum in Rome.
 • Der Titusbogen (italienisch Arco di Tito) ist ein eintoriger Triumphbogen auf dem Forum Romanum in Rom. Er ist der älteste erhaltene Triumphbogen der antiken Stadt. Er wurde Ende des ersten Jahrhunderts zu Ehren des Kaisers Titus für dessen Sieg über die Aufständischen in Judäa und die Eroberung Jerusalems im Jahre 70 n. Chr. gestiftet.
 • L'arco di Tito è un arco trionfale ad un solo fornice (ossia con una sola arcata), posto sulle pendici settentrionali del Palatino, nella parte occidentale del Foro di Roma. Capolavoro dell'arte romana, si tratta del monumento-simbolo dell'epoca flavia, grazie alle sostanziali innovazioni sia in campo architettonico-strutturale, sia in campo artistico-scultoreo.
 • O Arco de Tito é um arco triunfal, erigido em comemoração à conquista de Jerusalém pelo imperador Tito Flávio, filho de Vespasiano. Tito comandou as legiões romanas que ocuparam a capital da Judeia em 1 de agosto de 67 d.C.
 • El Arco de Tito es un arco de triunfo, situado en la Vía Sacra, justo al sureste del Foro, en Roma. Fue construido poco después de la muerte del emperador Tito (nacido en el año 39 d.C., y emperador entre los años 79 y 81 d.C.).El arco de Tito rememora las victorias de Tito contra los judíos. Las figuras que lo adornan se mueven entre lo real y lo divino, fundiéndose en una misma composición.
 • Titoren arkua garaipen arku bat da, Tito enperadore erromatarraren omenez eraikia eta Via Sacran dagoena, Erromako Forotik hego-ekialdera. Atikoan (mendebaldeko aldean) duen inskripzio baten arabera, Senatuak Tito enperadoreari eskaini zion, berau "divus" bezala aipaturik: alegia, horrek esan nahi du enperadorea hil ondoren (81. urtearen ondoren) eraiki zela, 90. urtea baino lehen, nolanahi ere.Arkuak, Titok judutarren aurkako gerran lortu zuen garaipena ospatzen du, eta 71.
 • Łuk Tytusa – łuk triumfalny znajdujący się w Rzymie, zbudowany dla uczczenia zwycięstwa Wespazjana i Tytusa w wojnie z Żydami i zdobycia Jerozolimy.
 • Titus diadalíve, Titus római császár (79 – 81) diadalíve a Forum Romanum bejáratánál, a Via Sacra legmagasabb pontján. A zsidók elleni hadjáratban (i. sz. 70) aratott győzelme emlékére emelték. Építését a császár halála után fejezték be, dedikációs felirata szerint Domitianus uralkodása alatt. A diadalív 15 méter magas és 13 méter széles. Mindkét oldalán négy-négy féloszloppal díszítették, belső oldalán Titus diadalmenetének legfontosabb jeleneteit ábrázolták.
 • L' Arc de Titus és un arc de triomf, situat en el punt més elevat de la Via Sacra, just al sud-oest del Fòrum a Roma. Va ser construït poc després de la mort de l'emperador Tit (nascut en l'any 41 dC i emperador entre els anys 79 i 81 dC).L' Arc de Titus, segons la inscripció commemorativa de l'àtic, fou construït per l'emperador Domicià després del 81 d. C.
 • Арката на Тит е построена в чест на победата (триумфа) на император Тит в Юдея и завладяването на Ерусалим. Арката е еднопроходна и е висока 15,4 м. Тя е обсипана богато с релефи. Под арката минава главната улица на Римския форум - Виа Сакра. Построена е от император Домициан скоро след смъртта на неговия по-голям брат Тит през 81 г. от н.е. в чест на превземането на Йерусалим през 70 г. от н.е.
 • The Arch of Titus is a 1st-century honorific arch located on the Via Sacra, Rome, just to the south-east of the Roman Forum. It was constructed in c.
rdfs:label
 • Arc de Titus
 • Arc de Titus
 • Arch of Titus
 • Arco de Tito
 • Arco de Tito
 • Arco di Tito
 • Boog van Titus (Forum Romanum)
 • Titoren arkua
 • Titus diadalíve
 • Titusbogen
 • Titův oblouk
 • Łuk Tytusa
 • Арка на Тит
 • Триумфальная арка Тита
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:nom of
is foaf:primaryTopic of