Le terme d’Anglo-Saxons désigne a posteriori les peuples germaniques (Jutes, Saxons, Angles) qui s'installent dans l'île de Bretagne à partir du début du Ve siècle, sur un territoire qui va être appelé Angleterre.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le terme d’Anglo-Saxons désigne a posteriori les peuples germaniques (Jutes, Saxons, Angles) qui s'installent dans l'île de Bretagne à partir du début du Ve siècle, sur un territoire qui va être appelé Angleterre. En quelques décennies, ils se mêlèrent aux indigènes brittoniques ou les repoussèrent vers l'ouest, forçant certains d'entre eux à s'exiler dans la péninsule armoricaine, d'où le nom de Bretons donné aux nouveaux venus en Armorique.
 • Anglosasové je kolektivní označení obvykle užívané k popisu kulturně a jazykově spřízněných kmenů žijících na jihu a východě ostrova Velká Británie zhruba od poloviny 5. století až do doby normanského dobytí země v roce 1066. Anglosasové hovořili germánskými dialekty a podle Bedy Ctihodného byli potomky dvou mocných germánských kmenů, Anglů a Sasů původem ze současného severního Německa, a Jutů z dnešního Dánska.Prosluli hlavně dobýváním Anglie od 5. století. Vztahuje se k nim legenda o Artušovi, který proti těmto uchvatitelům bojoval, avšak marně, jelikož Sasové si v Anglii udrželi výsadní postavení až do roku 1066, kdy byl zabit saský král Harold II. Godwinson Vilémem Dobyvatelem v bitvě u Hastingsu.Sasové přišli poprvé na území dnešní Anglie v roce 450 na žádost britského krále Vortigerna, aby mu pomohli proti Piktům. Sasové byli skvělí válečníci, proto postupně dobyli území na jihu, východě a středu Británie, kde zakládali svá království. Bojovali hojně i mezi sebou, avšak jen dynastii Cerdikovců se podařilo posléze v 9. století sjednotit sedm území a vytvořit tak středověkou jednotnou Anglii.Jedním z prvních známých saských králů na území Británie byl Hengest, který roku 455 založil království Kent. Ten lstí zneškodnil britské vyslance (Noc dlouhých nožů) u Stonehenge, kteří přišli vyjednávat o míru. Další anglosaský král Cerdik připlul z kontinentu do Británie roku 494 a založil roku 519 království Wessex. Byl zakladatelem rodu Cerdikovců, který vládl v Anglii až do roku 1066 a jeho členem byl i Alfréd Veliký.Sv. Gilda (zemřel 570) poprvé zavedl mezi Sasy křesťanství (oženil se s křesťankou). O této době pojednává dílo De Excidio Britonum (De Excidio Britanniae).Saský král Northumbrie Ethelfrith chtěl dobýt roku 605 další území (bitva u Chesteru), vyvraždil královskou rodinu a hodlal se spojit s východoanglickým králem Raedwaldem. Ten však umožnil přeživšímu královskému synovi Edwinovi ujmout se trůnu. Spolu s Readwaldem pak porazili Ethelfritha (617) a spojili východní Anglii s Northumbrií a Walesem. Edwin byl zabit v bitvě roku 632, také on byl zastáncem křesťanství. Král východní Anglie Readwald je pohřben u Sutton Hoo v dřevěné lodi - nedávno to potvrdil archeologický průzkum - dle něj Sasové byli na stejné řemeslné úrovni jako Římané v době svého vrcholného rozvoje.Středověkou Anglii tvořila tzv. heptarchie - sedm království situovaných na jihu, jihovýchodě a středu Anglie. Království byla vytvořena Sasy: Northumbrie, Mercie, Kent, Východní Anglie, Essex, Sussex a Wessex. Sasové v Anglii zavedli dnešní názvosloví Sussex (South Saxons), Essex (East Saxons), Middlessex (Middle Saxons) a Wessex (West Saxons), např. Wales je odvozeno z germánského výrazu pro cizince.Tato území pak vytvořila v 9. století království, sjednotil je král Wessexu Egbert (roku 827 jmenován anglickým králem) a pod vedením Alfréda Velikého (848 - 899) vzkvétalo. Sedm království se změnilo v hrabství a dodnes tento správní systém funguje, ovšem pro celou Anglii. Vytvořili na hranicích opevněná města a dovedli se tak účinně bránit proti nájezdům Keltů a hlavně Vikingů, kteří vytvořili své území na východě Anglie (Danelaw). Království padlo až vpádem Normanů roku 1066 - bitva u Hastingsu.
 • Англоса́ксы (англ. Anglo-Saxons, нем. Angelsachsen, дат. Angelsakser) — историки дают это название германским племенам англов и саксов, к которым примкнули и юты. Эти племена, жившие между реками Эльбой и Рейном (область расселения саксов) и на Ютландском полуострове (область расселения англов и ютов), в середине V века, как и многие племена Северной Европы, скорее всего, в результате климатических изменений, начали переселяться в Британию.
 • Az angolszászok (Anglo-Saxons, a 9. században óangolul még Angul-Saxons) a mai Nagy-Britannia keleti és déli részeit az i. sz. 5. században megszálló germán törzsek, az anglik és a szászok, valamint a jütök etnikai egyesülési folyamatára utal. A bencés szerzetes, Béda úgy határozta meg az angolszászokat, mint e három germán törzs leszármazottait.
 • Anglo-saxão é a denominação dada à fusão dos povos germânicos (anglos, saxões e jutos) que se fixaram no sul e leste da Grã-Bretanha no século V, e a criação da nação inglesa, para a conquista normanda da Inglaterra de 1066. Em relação aos saxões, podemos dizer que eram um antigo povo da Germânia, habitantes da região próxima da foz do rio Álbis (atual Elba) e correspondente à atual região de Holstein na Alemanha. O indivíduo desse povo é o saxônico, saxônio ou saxão.
 • Il termine anglosassone (plurale anglosassoni) è un termine collettivo con cui si descrivono di solito popoli germanici culturalmente e linguisticamente simili, che vissero nella Britannia. La loro classe dominante parlava lingue germaniche.
 • Anglosajón es un término que designa a los pueblos germánicos que invadieron el sur y el este de la Gran Bretaña, desde principios del siglo V hasta la conquista normanda en el año 1066. La era anglosajona denota el período de la historia inglesa entre aproximadamente el año 550 y la conquista normanda. Además, el término es utilizado para denominar al lenguaje ahora llamado (en inglés) Old english, hablado y escrito por los anglosajones y sus descendientes en gran parte de lo que ahora es Inglaterra y la parte sureste de Escocia entre mediados del siglo V y mediados del siglo XII.El monje benedictino Beda escribió a principios del siglo VIII identificando a los ingleses como descendientes de tres tribus germánicas: Los anglos, que provenían de Anglia (en la Alemania moderna); Beda escribió que su nación íntegra habría llegado a Gran Bretaña, dejando sus anteriores tierras vacías. El nombre England (del anglosajón Engla land o Ængla land) se origina a partir del nombre de esta tribu. Los sajones, que provenían de la Baja Sajonia (en la Alemania moderna; en alemán: Niedersachsen) y de los Países Bajos. Los jutos, posiblemente de Jutlandia (en la Dinamarca moderna; en danés: Jylland).Su lenguaje deriva del dialecto germánico occidental "ingvaeonico" y evolucionó a partir del siglo XI al inglés medio. El anglosajón se divide en cuatro dialectos principales: el sajón occidental, el dialecto mercio, el dialecto northumbrio y el kéntico.
 • Anglosasi – tym mianem określa się rozmaite plemiona, wywodzące się z terenu obecnych Niemiec i Skandynawii, takie jak Anglowie, Sasi i Jutowie. Począwszy od V wieku plemiona te zasiedliły większą część Wysp Brytyjskich. Współczesny język angielski pochodzi od języka, którym Anglosasi posługiwali się 1500 lat temu.Współcześnie termin „Anglosasi” używany bywa także w rozmaitych kontekstach na oznaczenie wspólnoty narodów wywodzących się od plemion anglosaskich (Afrykanerzy, Amerykanie, Australijczycy, Brytyjczycy, Irlandczycy, Kanadyjczycy, Nowozelandczycy - należy jednak podkreślić, że nacisk jest także kładziony na biały kolor skóry, wyznanie chrześcijańskie i posługiwanie się językiem angielskim, jako pierwszym lub drugim językiem ojczystym), przede wszystkim w wyrażeniach związanych z prawem, typu anglosaski system prawny.
 • The Anglo-Saxons were a people who inhabited Great Britain from the 5th century. They included people from Germanic tribes who migrated to the southern half of the island from continental Europe, and their descendants; as well as indigenous people who adopted the Anglo-Saxon culture and language. The Anglo-Saxon period denotes the period of British history after their initial settlement, until the Norman conquest, between about 450 and 1066.The Anglo-Saxon period includes the creation of an English nation, with many of the aspects that survive today including regional government of shires and hundreds; the re-establishment of Christianity; a flowering in literature and language; and the establishment of charters and law. The term Anglo-Saxon is also used for the language, more correctly called Old English, that was spoken and written by the Anglo-Saxons in England and eastern Scotland between at least the mid 5th century and the mid 12th century.The history of the Anglo-Saxons is the history of a cultural identity, and how this developed from divergent groups, grew with the adoption of Christianity, was used in the establishment of various kingdoms, and, in the face of a threat from Danish settlers, re-established itself as one identity until after the Norman Conquest. The outward appearance of Anglo-Saxon culture can be seen in the material culture of buildings, dress styles, illuminated texts and grave goods. Behind the symbolic nature of these cultural emblems there are strong elements of tribal and lordship ties, and an elite that became kings who developed burhs, and saw themselves and their people in Biblical terms. Above all, as Helena Hamerow has observed, "local and extended kin groups remained...the essential unit of production throughout the Anglo-Saxon period".Use of the term Anglo-Saxon assumes that the words Angles, Saxons or Anglo-Saxon have the same meaning in all the sources. Assigning ethnic labels such as "Anglo-Saxon" is fraught with difficulties and the term itself only began to be used in the 8th century to distinguish "Germanic" groups in Britain from those on the continent. Catherine Hills summarised the views of many modern scholars that attitudes towards Anglo-Saxon and hence the interpretation of their culture and history has been "more contiguent on contemporary political and religious theology as on any kind of evidence."
 • Anglosaksonlar, 5. yüzyıldan itibaren günümüzde İngiltere olarak adlandırılan bölgeyi istila eden ve 1066'daki Norman İstilası'na kadar yöneten Cermen halkı. Angluslar, Saksonlar ve Jütilerden oluşur.
 • Англосаксонци (Anglo-Saxon) е термин, използван от някои историци за обозначаване на германските племена, които нахлуват и се заселват на юг и на изток на остров Великобритания, започнало в началото на 5 век и периода от създаването на английската нация до Норманското нашествие. Англо-саксонската епоха е периодът от английската история между 550 и 1066 г. Възможно е терминът да се използва и за езика, известен също като староанглийски, който е говорен и писан от англосаксонците и техните потомци в Англия (и в част от югоизточна Шотландия), между средата на 5-ти и средата на 12-ти век.Бенедиктинският монах Беде пише в началото на 8-ми век, идентифицирайки англичаните като потомци на три германски племена: англи (на английски: Angles), които вероятно са дошли от Angeln (в съвременна Германия): Беде пише, че цялата им нация отива във Великобритания, напускайки бившите си земи. Името Англия произхожда от това племе. саксите от Долна Саксония (в съвременна Германия) и Холандия юти, вероятно от полуостров Ютланд (в съвременната Дания; на датски Jylland).Техният език е англо-саксонски или староанглийски, който е получен от Ingvaeonic - западно-германски диалекти, преобразувани в близкия английски език от 11-век. Езикът е бил разделен на четири основни диалекта: Западносаксонски, Merician, Northumbrian и Kentish.
 • アングロ・サクソン人(Anglo-Saxons)は、5世紀頃、現在のドイツ北岸、南部よりグレートブリテン島に侵入してきたアングル人、ジュート人、サクソン人のゲルマン系の3つの部族の総称である。この中でアングル人が、イングランド人としてイングランドの基礎を築いた。
 • 앵글로-색슨(Anglo-Saxons, 문화어: 앵글로색손)은 앵글족과 색슨족과 주트족을 아울러 일컫는 명칭이다.
 • Anglosaxons, en anglès: Anglo-Saxons foren les tribus germàniques que envaïren el sud i l'est de Gran Bretanya al començament del segle V de la nostra era, i el període (anglosaxó) des de la seva creació fins a la conquesta normanda d'Anglaterra. El període anglosaxó va de l'any 550 a 1066. El terme també es fa servir per anomenar l'anglès antic (Old English), parlat i escrit pels anglosaxons i els seus descendents en gran part del territori que ara és Anglaterra i part del sud d'Escòcia entre almenys mitjans del segle V i mitjans del segle XII. L'Old English, derivava de l'"ingvaeònic". El monjo benedictí Beda el Venerable, que escrivia el segle VIII, identificava els anglesos com a descendents de tres tribus germàniques:Els Angles, que potser provenien d'Angeln (en la moderna Alemanya); Segons Beda tota la nació es traslladà a la Gran Bretanya. El nom d'Anglaterra (England) s'originà d'aquesta tribu.Els saxons, de la Baixa Saxònia (a Alemanya) i els Països Baixos.Els juts, possiblement de la península de Jutlàndia a l'actual Dinamarca.↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
 • Angelsaksen is de verzamelnaam voor de verschillende Germaanse stammen die zich, na het vertrek van de Romeinen in 407, in de loop van de 5e eeuw en later, in Engeland vestigden. Hierbij werden de tijdens de Romeinse bezetting van Brittania geromaniseerde Kelten, de Romano-Britten, naar de uithoeken van het eiland verdreven. Deze werden de voorouders van de huidige bewoners van Wales en Cornwall.
 • Die Angelsachsen waren ein germanisches Sammelvolk, hauptsächlich bestehend aus Sachsen und Angeln. Als Verband treten diese Stämme, mit aus Jüten, Friesen und Niederfranken bestehenden Gruppen, ab dem 5. Jahrhundert auf. Die ethnische Entstehung (Ethnogenese) der Angelsachsen war das Ergebnis eines längeren Vorganges der Einwanderung und der Aufnahme von Teilen der keltisch-romanischen Vorbevölkerung Britanniens.Aus diesem Völkerverband bildete sich zunächst eine angelsächsische Kultur heraus. Später, ergänzt um Skandinavier, Dänen und im 11. Jahrhundert frankophone Normannen, formierte sich im Laufe der Zeit und dieser Entwicklungen im Hochmittelalter die englische Nation und Kultur.Oft wird der Begriff heute im übertragenen Sinn in Bezug auf die Bewohner der Britischen Inseln und auf die englischen Sprachvölker in Nordamerika und Ozeanien angewendet.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 49598 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 9677 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 74 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107491856 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le terme d’Anglo-Saxons désigne a posteriori les peuples germaniques (Jutes, Saxons, Angles) qui s'installent dans l'île de Bretagne à partir du début du Ve siècle, sur un territoire qui va être appelé Angleterre.
 • Англоса́ксы (англ. Anglo-Saxons, нем. Angelsachsen, дат. Angelsakser) — историки дают это название германским племенам англов и саксов, к которым примкнули и юты. Эти племена, жившие между реками Эльбой и Рейном (область расселения саксов) и на Ютландском полуострове (область расселения англов и ютов), в середине V века, как и многие племена Северной Европы, скорее всего, в результате климатических изменений, начали переселяться в Британию.
 • Az angolszászok (Anglo-Saxons, a 9. században óangolul még Angul-Saxons) a mai Nagy-Britannia keleti és déli részeit az i. sz. 5. században megszálló germán törzsek, az anglik és a szászok, valamint a jütök etnikai egyesülési folyamatára utal. A bencés szerzetes, Béda úgy határozta meg az angolszászokat, mint e három germán törzs leszármazottait.
 • Anglo-saxão é a denominação dada à fusão dos povos germânicos (anglos, saxões e jutos) que se fixaram no sul e leste da Grã-Bretanha no século V, e a criação da nação inglesa, para a conquista normanda da Inglaterra de 1066. Em relação aos saxões, podemos dizer que eram um antigo povo da Germânia, habitantes da região próxima da foz do rio Álbis (atual Elba) e correspondente à atual região de Holstein na Alemanha. O indivíduo desse povo é o saxônico, saxônio ou saxão.
 • Il termine anglosassone (plurale anglosassoni) è un termine collettivo con cui si descrivono di solito popoli germanici culturalmente e linguisticamente simili, che vissero nella Britannia. La loro classe dominante parlava lingue germaniche.
 • Anglosaksonlar, 5. yüzyıldan itibaren günümüzde İngiltere olarak adlandırılan bölgeyi istila eden ve 1066'daki Norman İstilası'na kadar yöneten Cermen halkı. Angluslar, Saksonlar ve Jütilerden oluşur.
 • アングロ・サクソン人(Anglo-Saxons)は、5世紀頃、現在のドイツ北岸、南部よりグレートブリテン島に侵入してきたアングル人、ジュート人、サクソン人のゲルマン系の3つの部族の総称である。この中でアングル人が、イングランド人としてイングランドの基礎を築いた。
 • 앵글로-색슨(Anglo-Saxons, 문화어: 앵글로색손)은 앵글족과 색슨족과 주트족을 아울러 일컫는 명칭이다.
 • Angelsaksen is de verzamelnaam voor de verschillende Germaanse stammen die zich, na het vertrek van de Romeinen in 407, in de loop van de 5e eeuw en later, in Engeland vestigden. Hierbij werden de tijdens de Romeinse bezetting van Brittania geromaniseerde Kelten, de Romano-Britten, naar de uithoeken van het eiland verdreven. Deze werden de voorouders van de huidige bewoners van Wales en Cornwall.
 • Anglo-Saxon adalah negara-negara maritim kepulauan yang terletak di Eropa. Sebutan ini dapat disederhanakan, Anglo-Saxon merupakan negara-negara yang termasuk Inggris Raya dan negara-negara lainnya di kepulauan Inggris. Anglo Saxon merupakan negara-negara berbudaya khas dan berbeda sejarah sosial budaya dengan negara-negara di daratan Eropa Barat lainnya yang disebut kontinental.
 • Die Angelsachsen waren ein germanisches Sammelvolk, hauptsächlich bestehend aus Sachsen und Angeln. Als Verband treten diese Stämme, mit aus Jüten, Friesen und Niederfranken bestehenden Gruppen, ab dem 5. Jahrhundert auf. Die ethnische Entstehung (Ethnogenese) der Angelsachsen war das Ergebnis eines längeren Vorganges der Einwanderung und der Aufnahme von Teilen der keltisch-romanischen Vorbevölkerung Britanniens.Aus diesem Völkerverband bildete sich zunächst eine angelsächsische Kultur heraus.
 • Anglosasi – tym mianem określa się rozmaite plemiona, wywodzące się z terenu obecnych Niemiec i Skandynawii, takie jak Anglowie, Sasi i Jutowie. Począwszy od V wieku plemiona te zasiedliły większą część Wysp Brytyjskich.
 • Anglosaxoiak V. mendetik aurrera Britainiaren hegoalde eta ekialdea eraso eta bereganatu zuten hainbat germaniar herrialderen nahastetik sortutako populazioa izan ziren. Anglosaxoien aroa tribu horien hasierako asentamendutik Ingalaterraren sorreraraino doa, hau da, 550. urte ingurutik 1066. urtera. Juto, anglo eta saxoiek gaur egun Ingalaterra den lurraldea inbaditu eta biztanle berri hauei guztiei anglosaxoi izendapen orokorra ezarri zitzaien.
 • Anglosajón es un término que designa a los pueblos germánicos que invadieron el sur y el este de la Gran Bretaña, desde principios del siglo V hasta la conquista normanda en el año 1066. La era anglosajona denota el período de la historia inglesa entre aproximadamente el año 550 y la conquista normanda.
 • The Anglo-Saxons were a people who inhabited Great Britain from the 5th century. They included people from Germanic tribes who migrated to the southern half of the island from continental Europe, and their descendants; as well as indigenous people who adopted the Anglo-Saxon culture and language.
 • Anglosaxons, en anglès: Anglo-Saxons foren les tribus germàniques que envaïren el sud i l'est de Gran Bretanya al començament del segle V de la nostra era, i el període (anglosaxó) des de la seva creació fins a la conquesta normanda d'Anglaterra. El període anglosaxó va de l'any 550 a 1066.
 • Англосаксонци (Anglo-Saxon) е термин, използван от някои историци за обозначаване на германските племена, които нахлуват и се заселват на юг и на изток на остров Великобритания, започнало в началото на 5 век и периода от създаването на английската нация до Норманското нашествие. Англо-саксонската епоха е периодът от английската история между 550 и 1066 г.
 • Anglosasové je kolektivní označení obvykle užívané k popisu kulturně a jazykově spřízněných kmenů žijících na jihu a východě ostrova Velká Británie zhruba od poloviny 5. století až do doby normanského dobytí země v roce 1066. Anglosasové hovořili germánskými dialekty a podle Bedy Ctihodného byli potomky dvou mocných germánských kmenů, Anglů a Sasů původem ze současného severního Německa, a Jutů z dnešního Dánska.Prosluli hlavně dobýváním Anglie od 5. století.
rdfs:label
 • Anglo-Saxons
 • Angelsachsen
 • Angelsaksen
 • Anglo-Saxon
 • Anglo-Saxons
 • Anglo-saxões
 • Anglosajones
 • Anglosaksonlar
 • Anglosasi
 • Anglosasové
 • Anglosassoni
 • Anglosaxoi
 • Anglosaxons
 • Angolszászok
 • Англосаксонци
 • Англосаксы
 • アングロ・サクソン人
 • 앵글로색슨
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:combattants of
is foaf:primaryTopic of