STANAG est l'abréviation de Standardization Agreement, en français Accords de normalisation.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • STANAG est l'abréviation de Standardization Agreement, en français Accords de normalisation.
 • En la OTAN un Standardization Agreement (STANAG, en español "Acuerdo de Normalización") define procesos, procedimientos, términos y condiciones de equipamiento o procedimientos y técnicas militares comunes entre los países miembros de la alianza. Cada estado de la OTAN ratifica un STANAG y lo implementa con sus propias fuerzas armadas. La propuesta provee procedimientos administrativos y operacionales y logística comunes, de tal forma que las FFAA de una nación miembro pueden usar los almacenes y el apoyo de otro miembro. Las STANAG también proveen las bases para la interoperabilidad de una amplia variedad de sistemas de comunicación e información, esenciales para las operaciones de la OTAN y sus aliados.Las STANAG son publicadas en inglés y francés, las dos lenguas oficiales de la OTAN, por la Agencia de Normalización de la OTAN en Bruselas.Cientos de los acuerdos de normalización (el total actual es de poco menos de 1300) son para los calibres de las armas portátiles, las marcas de los mapas, procedimientos de comunicaciones y la clasificación de los puentes.
 • STANAG (Standardization Agreement), NATO üyesi ülkelerin askeri alandaki standartlarını belirleyen bir bildirimdir. NATO üyesi ülkeler ürettiği bütün askeri malzemeler de bu standartlara uymak zorundadır. Standartlara ulaşması için, ordusu modernize gerektiren ülkelere diğer ülkeler yardım etmektedir. Bu direk olarak malzemeyi vermekten çok teknoloji/bilgi transferi ile olur. STANAG İngilizce ve Fransızca olarak iki dilde hazırlandı. NATO Standartlarını belirleyen merkez ajans Brüksel'dedir. STANAG'a örnek olarak STANAG'ın silahların mermi ölçülerin belirleyen STANAG şarjör standartı verilebilir. Böyle birçok standartlandırma getirilmiş ve bunlar STANAG's (STANAG'lar) olarak adlandırılmıştır.
 • STANAG는 나토 협의체 구성원 간의 규격서 약어로 군사용 또는 기술적 프로시저, 장비들에 대한 프로세스, 프로시저, 용어 및 조건들 기술하였다. 각 나토 회원국 STANAG를 비준하였고, 자국 내 군사 분야 적용하였다. 이 규격의 목적은 동일한 동작 및 프로시저, 군수지원을 제공하며, 한 회원국 군사용품을 다른 회원국에 저장, 지원이 가능하도록 하였다. STANAG는 또한 토대를 형성하여 기술적 상호 운영성을 나토회원국 간의 연합 임무 수행에 필수적인 다양한 통신, 정보시스템 사이를 원할하도록 하게 한다. STANAG는 두 개 공식 언어인 영어와 프랑스어로 발행되며, 벨기에 브레쉘에 위치한 나토 본부(NATO Standardization Agency)에 의해 이루어진다.규격서의 종류는 다음과 같다.
 • In NATO a Standardization Agreement (STANAG) defines processes, procedures, terms, and conditions for common military or technical procedures or equipment between the member countries of the alliance. Each NATO state ratifies a STANAG and implements it within their own military. The purpose is to provide common operational and administrative procedures and logistics, so one member nation's military may use the stores and support of another member's military. STANAGs also form the basis for technical interoperability between a wide variety of communication and information (CIS) systems essential for NATO and Allied operations.STANAGs are published in English and French, the two official languages of NATO, by the NATO Standardization Agency in Brussels.Among the hundreds of standardization agreements (current total is just short of 1300) are those for calibres of small arms ammunition, map markings, communications procedures, and classification of bridges.
 • STANAG adalah singkatan dalam bahasa Inggris untuk Standardization Agreement (bahasa Indonesia : Perjanjian Standarisasi) yang memuat proses, prosedur, syarat-syarat dalam bidang militer umum dan prosedur teknis dan juga peralatan militer antar sesama anggota NATO. Setiap kebijakan STANAG diratifikasi dan diaplikasikan di negara anggota NATO masing-masing, tujuannya adalah untuk membuat suatu prosedur operasi dan administratif juga distribusi logistik yang sama, hal ini untuk mempermudah militer anggota NATO untuk menggunakan logistik dan dukungan yang sama pada saat operasi. STANAG juga memuat dasar-dasar teknis komunikasi dan informasi (communication and information (CIS)) untuk para anggotanya.Kebijakan STANAG dibuat dalam bahasa Inggris dan Perancis yang mana dua bahasa ini merupakan bahasa resmi NATO yang ditentukan oleh NATO Standardisation Agency, kantor perwakilan ini terdapat di Brusel. Di antara banyak dari perjanjian standardisasi ini (kurang lebih 1300 perjanjian) antara lain memuat tentang ukuran peluru (kaliber) senjata api ringan, pemetaan, prosedur komunikasi dan hubungan antar klasifikasi.
 • STANAG to skrót NATO oznaczający Standardization Agreement, a więc Umowę Standaryzacyjną, która określa procesy, procedury, pojęcia i warunki dla wspólnych wojskowych lub technicznych procedur i wyposażenia dla krajów członkowskich tego związku. Każdy członek NATO ratyfikuje STANAG i wprowadza go w swojej własnej armii. Celem jest zapewnienie wspólnych operacyjnych i administracyjnych procedur oraz logistyki, tak by armia jednego państwa zrzeszonego mogła korzystać z zasobów i wsparcia armii innego państwa zrzeszonego. Umowy STANAG tworzą też podstawę technicznej zgodności dla różnorodnych systemów komunikacyjnych i informacyjnych (CIS), niezbędnych dla NATO i prowadzonych wspólnie operacji.Normy STANAG są publikowane po angielsku i francusku, czyli w dwóch oficjalnych językach NATO, przez Agencję Standaryzacyjną NATO w Brukseli.Wśród setek umów standaryzacyjnych (obecnie jest ich około 1300) część dotyczy kalibrów broni ręcznej, amunicji, oznaczeń na mapach, procedur komunikacyjnych, a także klasyfikacji mostów.
 • A STANAG-ok a NATO Egységesítési Egyezményeinek (angolul Standardization Agreement for procedures and systems and equipment components) rövidítése, melyek tartalmaznak folyamatokat, eljárásokat, terminológiai szakkifejezéseket és magyarázataikat, a katonai szövetség egyes tagjai között fellépő kapcsolatok feltételeit, technikai eljárásait, felszereléseinek egységes alkalmazásmódját. Minden NATO-tagállam ratifikálta a STANAG-okat és saját rendszerébe integrálta, vagy folyamatosan integrálja azokat, szemben saját eljárásaival. Célja, hogy a közös katonai műveletekben, adminisztrációs feladatokban és a logisztikában csökkentsék a reagálási időt és az üzemeltetési költségeket, ezzel növelve a többnemzetiségű NATO-haderő működési hatékonyságát. A STANAG-ok tehát alapvető eszközök a „technikai interoperabilitás” és a Kommunikációs és Információs Rendszerek széles skálája között, amelyek nélkülözhetetlenek a NATO és szövetségeseik közös műveleteiben.A STANAG-ok angolul és franciául – a NATO két hivatalos nyelvén – vannak publikálva, rendszergazdájuk a brüsszeli székhelyű NATO Szabványosítási Ügynökség (NATO Standardization Agency).A szabványosítási eljárások között több száz – több mint 4400 db megállapodás van érvényben – a kézifegyver-töltények űrméreteiről, térképkészítésről, kommunikációs és titkosítási eljárásokról szól.Az eljárásokat folyamatosan módosítják, hogy azok naprakészen álljanak az alkalmazók rendelkezéseire. A módosítást a kiadási sorszám (Edition x) mutatja.
 • STANAG ist die Abkürzung für Standardization Agreement, ein Standardisierungsübereinkommen der NATO-Vertragsstaaten über die Anwendung standardisierter Verfahren oder ähnlicher Ausrüstung. Die Stanag-Richtlinien werden von der NATO Standardization Agency (NSA) herausgegeben.
 • STANAG è l'abbreviazione NATO di Standardization Agreement (in lingua inglese: «accordo sulle norme»): una convenzione che stabilisce processi, termini e condizioni per equipaggiamenti o procedure tecniche in ambito militare tra i paesi membri dell'alleanza. Ciascuno stato aderente al patto Atlantico ratifica ogni STANAG e lo "implementa" nelle proprie strutture e "comunità" militari. Lo scopo di tutto ciò è garantire l'uniformità delle procedure comuni sul piano operativo, amministrativo e logistico, in modo che ciascun apparato militare nazionale possa, all'occorrenza, fare affidamento sulle analoghe organizzazioni alleate. I vari STANAG costituiscono altresì la base per l'interoperabilità tecnica tra una multiforme varietà di sistemi di comunicazione e di informazione (Communication and Information Systems - CIS) essenziali per le operazioni della NATO e dei singoli stati partecipanti.Gli STANAG sono pubblicati in inglese e in francese (le due lingue ufficiali della NATO) dalla NATO Standardization Agency sita in Bruxelles. Tra le centinaia di standardization agreement (attualmente quasi 1300), vi sono quelle sul calibro delle munizioni delle armi portatili, la notazione cartografica, le procedure nelle comunicazioni, i gradi militari e la classificazione dei ponti.
 • STANAG — аббревиатура, принятая в НАТО — от англ. Standardization Agreement — «Соглашение по стандартизации». Устанавливает и определяет способы, порядок действий, терминологию и условия для унификации в рамках единых вооруженных сил или технических операций или оборудования (материальной части) среди государств-участниц Организации. Каждое государство, входящее в НАТО, ратифицирует Соглашение и внедряет его в собственные вооруженные силы. Целью Соглашения является обеспечение единых оперативных и административных мероприятий, материально-технического обеспечения таким образом, чтобы вооруженные силы одного государства-участника могли использовать материальные средства и материально-техническое обеспечение вооруженных сил другого государства-участника. Кроме того, Соглашение создают основу для технической взаимозаменяемости среди большого разнообразия систем связи и информации, важных для проведения операций НАТО и Объединенных вооруженных сил.Соглашения по стандартизации публикуются на английском и французском языках, — двух официальных языках НАТО, Агентством по стандартизации НАТО, расположенном в Брюсселе.В число сотен соглашений по стандартизации (в настоящее время их общее число составляет чуть меньше 1300) входят соглашения по калибрам боеприпасов, самим боеприпасам, по картографическим обозначениям, по способам связи, классификации мостов и многому другому.
 • STANAG(Standardization Agreement)とは北大西洋条約機構(NATO)加盟国の間で軍事技術や弾薬装備兵站などを共通化するための規格である。NATOの2つの公用語である英語とフランス語で出版されている。7.62x51mm NATO弾などNATOにより標準化されている物は全てSTANAGで定義されている。規格の一部はアメリカのMIL規格とも重複しており、例えばSTANAG 2324とMIL-STD-1913はピカティニー・レールについて定めた同じ内容である。
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 968644 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2157 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 12 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 101858570 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • STANAG est l'abréviation de Standardization Agreement, en français Accords de normalisation.
 • STANAG는 나토 협의체 구성원 간의 규격서 약어로 군사용 또는 기술적 프로시저, 장비들에 대한 프로세스, 프로시저, 용어 및 조건들 기술하였다. 각 나토 회원국 STANAG를 비준하였고, 자국 내 군사 분야 적용하였다. 이 규격의 목적은 동일한 동작 및 프로시저, 군수지원을 제공하며, 한 회원국 군사용품을 다른 회원국에 저장, 지원이 가능하도록 하였다. STANAG는 또한 토대를 형성하여 기술적 상호 운영성을 나토회원국 간의 연합 임무 수행에 필수적인 다양한 통신, 정보시스템 사이를 원할하도록 하게 한다. STANAG는 두 개 공식 언어인 영어와 프랑스어로 발행되며, 벨기에 브레쉘에 위치한 나토 본부(NATO Standardization Agency)에 의해 이루어진다.규격서의 종류는 다음과 같다.
 • STANAG ist die Abkürzung für Standardization Agreement, ein Standardisierungsübereinkommen der NATO-Vertragsstaaten über die Anwendung standardisierter Verfahren oder ähnlicher Ausrüstung. Die Stanag-Richtlinien werden von der NATO Standardization Agency (NSA) herausgegeben.
 • STANAG(Standardization Agreement)とは北大西洋条約機構(NATO)加盟国の間で軍事技術や弾薬装備兵站などを共通化するための規格である。NATOの2つの公用語である英語とフランス語で出版されている。7.62x51mm NATO弾などNATOにより標準化されている物は全てSTANAGで定義されている。規格の一部はアメリカのMIL規格とも重複しており、例えばSTANAG 2324とMIL-STD-1913はピカティニー・レールについて定めた同じ内容である。
 • STANAG è l'abbreviazione NATO di Standardization Agreement (in lingua inglese: «accordo sulle norme»): una convenzione che stabilisce processi, termini e condizioni per equipaggiamenti o procedure tecniche in ambito militare tra i paesi membri dell'alleanza. Ciascuno stato aderente al patto Atlantico ratifica ogni STANAG e lo "implementa" nelle proprie strutture e "comunità" militari.
 • A STANAG-ok a NATO Egységesítési Egyezményeinek (angolul Standardization Agreement for procedures and systems and equipment components) rövidítése, melyek tartalmaznak folyamatokat, eljárásokat, terminológiai szakkifejezéseket és magyarázataikat, a katonai szövetség egyes tagjai között fellépő kapcsolatok feltételeit, technikai eljárásait, felszereléseinek egységes alkalmazásmódját.
 • STANAG (Standardization Agreement), NATO üyesi ülkelerin askeri alandaki standartlarını belirleyen bir bildirimdir. NATO üyesi ülkeler ürettiği bütün askeri malzemeler de bu standartlara uymak zorundadır. Standartlara ulaşması için, ordusu modernize gerektiren ülkelere diğer ülkeler yardım etmektedir. Bu direk olarak malzemeyi vermekten çok teknoloji/bilgi transferi ile olur. STANAG İngilizce ve Fransızca olarak iki dilde hazırlandı. NATO Standartlarını belirleyen merkez ajans Brüksel'dedir.
 • En la OTAN un Standardization Agreement (STANAG, en español "Acuerdo de Normalización") define procesos, procedimientos, términos y condiciones de equipamiento o procedimientos y técnicas militares comunes entre los países miembros de la alianza. Cada estado de la OTAN ratifica un STANAG y lo implementa con sus propias fuerzas armadas.
 • STANAG — аббревиатура, принятая в НАТО — от англ. Standardization Agreement — «Соглашение по стандартизации». Устанавливает и определяет способы, порядок действий, терминологию и условия для унификации в рамках единых вооруженных сил или технических операций или оборудования (материальной части) среди государств-участниц Организации. Каждое государство, входящее в НАТО, ратифицирует Соглашение и внедряет его в собственные вооруженные силы.
 • STANAG to skrót NATO oznaczający Standardization Agreement, a więc Umowę Standaryzacyjną, która określa procesy, procedury, pojęcia i warunki dla wspólnych wojskowych lub technicznych procedur i wyposażenia dla krajów członkowskich tego związku. Każdy członek NATO ratyfikuje STANAG i wprowadza go w swojej własnej armii.
 • In NATO a Standardization Agreement (STANAG) defines processes, procedures, terms, and conditions for common military or technical procedures or equipment between the member countries of the alliance. Each NATO state ratifies a STANAG and implements it within their own military. The purpose is to provide common operational and administrative procedures and logistics, so one member nation's military may use the stores and support of another member's military.
 • STANAG adalah singkatan dalam bahasa Inggris untuk Standardization Agreement (bahasa Indonesia : Perjanjian Standarisasi) yang memuat proses, prosedur, syarat-syarat dalam bidang militer umum dan prosedur teknis dan juga peralatan militer antar sesama anggota NATO.
rdfs:label
 • Accords de normalisation
 • STANAG
 • STANAG
 • STANAG
 • STANAG
 • STANAG
 • STANAG
 • STANAG
 • STANAG
 • STANAG
 • STANAG
 • Standardization Agreement
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of