En économie, une zone monétaire optimale (ZMO) est une région géographique dans laquelle il serait bénéfique d'établir une monnaie unique. La théorie de la zone monétaire optimale a été développée dans les années 1960, principalement par Robert Mundell.Une zone monétaire optimale peut regrouper plusieurs pays ; elle peut aussi ne concerner que quelques régions d'un grand pays.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En économie, une zone monétaire optimale (ZMO) est une région géographique dans laquelle il serait bénéfique d'établir une monnaie unique. La théorie de la zone monétaire optimale a été développée dans les années 1960, principalement par Robert Mundell.Une zone monétaire optimale peut regrouper plusieurs pays ; elle peut aussi ne concerner que quelques régions d'un grand pays. Par exemple, il pourrait être bénéfique de séparer les États-Unis en deux zones monétaires distinctes, la côte ouest et la côte est.[réf. nécessaire]
 • Die Theorie optimaler Währungsräume (oft wegen ihrer englischen Bezeichnung optimum currency area theory auch als OCA bezeichnet) ist ein Teilbereich der Volkswirtschaftslehre. Sie beschäftigt sich mit der ökonomisch sinnvollen Größe von Währungsräumen. Ihren Namen erhielt die Theorie durch eine 1999 mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnete Arbeit von Robert Mundell aus dem Jahre 1961.
 • Uma área monetária óptima corresponde a uma região geográfica em que maximiza-se a eficiência económica em ter uma moeda comum. A teoria descreve as características óptimas para a fusão de antigas moedas ou criação de uma nova moeda comum, sendo uma dos argumentos usados a favor ou contra para uma região avançar para uma união monetária, um dos estádios finais de integração económica.Robert Mundell foi um dos pioneiros da área monetária óptima.== Referências ==
 • Optymalny obszar walutowy - największy pod względem zasięgu geograficznego obszar, w którym efektywność ekonomiczna byłaby zmaksymalizowana, gdyby na tym obszarze obowiązywała jedna waluta.Powszechnie za prekursora koncepcji optymalnego obszaru walutowego uważa się kanadyjskiego ekonomistę Roberta Mundella, laureata nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1999 roku, który omówił ten problem w artykule opublikowanym w 1961 roku i zatytułowanym A Theory of Optimum Currency Areas. Niektórzy ekonomiści wskazują jednak, że tematykę tę analizował już wcześniej amerykański ekonomista Abba Lerner w wydanej w 1944 roku książce zatytułowanej The Economics of Control: Principles of Welfare Economics.Do zalet wprowadzenia wspólnej waluty na danym obszarze zaliczyć można niższe koszty transakcyjne oraz większą przejrzystość cenową. Z drugiej strony główną wadą takiego rozwiązania jest trudność utrzymania pełnego zatrudnienia na całym obszarze, w przypadku nierównomiernego zaburzenia gospodarki w obszarze walutowym. Gdy Mundell rozważał tę problematykę na początku lat 60. była ona zaledwie teoretyczną ciekawostką. Jednak jego badania stworzyły teoretyczne podstawy wprowadzenia kilkadziesiąt lat później wspólnej waluty euro oraz utworzenia unii monetarnej na obszarze wielu państw Unii Europejskiej. Mundell zauważył bowiem, że optymalny obszar walutowy może być większy niż obszar pojedynczego kraju. Jeżeli ma to miejsce, wówczas wprowadzenie unii monetarnej jest pożądane z punktu widzenia efektywności gospodarczej.Przykładowo, gdyby na obszarze Stanów Zjednoczonych i Kanady obowiązywała wspólna waluta oraz nastąpił niespodziewany i znaczny spadek popytu na surowiec drzewny, dotknąłby on gospodarkę Kanady w dużo większym stopniu niż gospodarkę Stanów Zjednoczonych. W przypadku obowiązywania różnych walut w tych dwóch krajach osłabienie kursu dolara kanadyjskiego względem dolara amerykańskiego mogłoby pomóc przezwyciężyć negatywne konsekwencje spadku popytu i częściowo zapobiec na przykład znacznemu spadkowi płac kanadyjskich drwali i wzrostu bezrobocia w tej grupie. Z drugiej strony, jeżeli Stany Zjednoczone i Kanada byłyby w tym samym obszarze walutowym, wówczas kurs pomiędzy ich walutami nie mógłby się zmienić, ponieważ oba kraje posługiwałyby się tą samą walutą. Tym samym kluczowym elementem pozwalającym przezwyciężyć negatywny efekt wspólnej waluty na obszarze walutowym jest duża mobilność siły roboczej. Dzięki niej osobom dotkniętym szokiem zewnętrznym łatwiej znaleźć pracę w tych regionach wspólnego obszaru walutowego, które nie zostały nim dotknięte. Dlatego wielu ekonomistów będących zwolennikami wprowadzenia unii monetarnej w części Europy było jednocześnie zwolennikami zniesienia restrykcji prawnych dotyczących przepływu siły roboczej na obszarze unii. Jednocześnie przeciwnicy unii monetarnej wskazywali często na czynniki takie jak bariery językowe lub ograniczenia prawne utrudniające swobodny przepływ siły roboczej w krajach Unii Europejskiej jako argumenty przeciwko wprowadzeniu wspólnej waluty.Obok swobody przepływu siły roboczej wśród czynników wpływających na rozmiar optymalnego obszaru walutowego wymienia się również poziom swobody przepływu kapitału na jego obszarze oraz automatyczne narzędzia polityki fiskalnej umożliwiające transfer pomiędzy różnymi regionami tego samego obszaru walutowego.Optymalny obszar walutowy teoretycznie może być również mniejszy niż obszar jednego kraju. Wówczas teoretycznie optymalne byłoby wprowadzenie w danym kraju dwóch lub więcej różnych walut.== Przypisy ==
 • Teorie optimální měnové oblasti (OCA - Optimum Currency Area) zkoumá podmínky, jejichž splnění umožňuje skupině dvou či více zemí vzdát se svých národních měn a ustavit měnovou unii. Tyto podmínky představuje šest kritérií vycházejících ze závěrů teorie, podle kterých lze rozhodnout, zda se jedná o optimální měnovou oblast. Tři z nich jsou hospodářská, další tři jsou politická. Hlavním problémem, který sledují, je dopad asymetrických šoků na měnovou oblast.
 • In economia internazionale un'area valutaria ottimale (AVO, o area monetaria ottimale, AMO - in inglese optimum currency area o optimum currency region, OCA o OCR) è un gruppo di paesi per i quali, vista la stretta integrazione per quel che riguarda gli scambi internazionali e la facilità nel movimento dei fattori produttivi, conviene creare un'area di cambi fissi o un'unione monetaria.
 • In economics, an optimum currency area (OCA), also known as an optimal currency region (OCR), is a geographical region in which it would maximize economic efficiency to have the entire region share a single currency.It describes the optimal characteristics for the merger of currencies or the creation of a new currency. The theory is used often to argue whether or not a certain region is ready to become a currency union, one of the final stages in economic integration.An optimal currency area is often larger than a country. For instance, part of the rationale behind the creation of the euro is that the individual countries of Europe do not each form an optimal currency area, but that Europe as a whole does form an optimal currency area. The creation of the euro is often cited because it provides the most modern and largest-scale case study of the engineering of an optimum currency area, and provides a comparative before-and-after model by which to test the principles of the theory.In theory, an optimal currency area could also be smaller than a country. Some economists have argued that the United States, for example, has some regions that do not fit into an optimal currency area with the rest of the country.The theory of the optimal currency area was pioneered by economist Robert Mundell. Credit often goes to Mundell as the originator of the idea, but others point to earlier work done in the area by Abba Lerner.
 • Een optimaal valutagebied (Engels: optimum currency area; verkort OCA) is een concept uit de economie, waarmee een geografische regio wordt aangeduid waarvan de economische efficiëntie gemaximaliseerd zou kunnen worden door de invoering van één munteenheid. Het concept beschrijft de optimale karakteristieken voor het samenvoegen van valuta's of voor het creëren van een nieuwe valuta. De theorie wordt vaak gebruikt om te helpen bepalen of een bepaald gebied wel of niet geschikt is om een monetaire unie te vormen, een van de laatste fases van economische integratie.Een optimaal valutagebied kan vaak groter zijn dan een land. Een deel van de gedachte achter de euro was bijvoorbeeld dat individuele landen in Europa geen OCA zijn, maar Europa in zijn geheel wel. Veel economen zijn het hier echter niet mee eens. In theorie kan een OCA ook kleiner zijn dan een land. Sommige economen zeggen dat de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, eigenlijk bestaat uit twee OCA's: het westen en het oosten.Een belangrijk criterium voor een OCA is dat de gebieden die er deel van uitmaken zeer dicht bij elkaar liggen wat betreft hun conjunctuurcyclus, dit omdat dan hetzelfde monetair beleid kan worden toegepast.De theorie van het optimale valutagebied werd bekend door de econoom Robert Mundell, alhoewel Abba Lerner ook al eerder werk op dit vlak deed.
 • En economía, una zona monetaria óptima (ZMO), también conocida como una región monetaria óptima (RMO), es una región geográfica en la que se maximizaría la eficiencia económica si la región entera compartiera una única divisa. Describe las características óptimas para la fusión de divisas o la creación de una divisa nueva. Esta teoría suele utilizarse para argumentar tanto a favor como en contra de la posibilidad de que una determinada región esté lista para convertirse en una unión monetaria, uno de los últimos pasos de la integración económica.Un área monetaria óptima suele ser normalmente más grande que un solo país. Por ejemplo, parte de la argumentación detrás de la creación del euro es que los países europeos, individualmente considerados, no forman por sí solos un área monetaria óptima, pero que Europa en conjunto si forma un área monetaria óptima. La creación del Euro suele citarse en este ámbito, porque provee del caso de estudio más reciente y de mayor envergadura de la creación de una zona monetaria óptima.La teoría de la zona monetaria óptima fue originalmente desarrollada por el economista Robert Mundell. Suele acreditarse a Mundell como el originador de la idea, pero también se señala como relevante en su concepción el trabajo académico previo desarrollado por Abba Lerner.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1178646 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 12509 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 26 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110607438 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1961 (xsd:integer)
 • 1963 (xsd:integer)
 • 1969 (xsd:integer)
 • 1970 (xsd:integer)
 • 1977 (xsd:integer)
 • 1986 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
prop-fr:auteursOuvrage
 • R. Mundell, A. Swoboda
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:lienAuteur
 • Robert Mundell
prop-fr:lienPériodique
 • American Economic Review
 • Revue française d'économie
prop-fr:lieu
 • Londres
prop-fr:mois
 • mai
prop-fr:nom
 • Cooper
 • McKinnon
 • Kindleberger
 • Bénassy-Quéré
 • Cesarano
 • Grubel
 • Kenen
 • Milewski
 • Mundell
 • Schalck
 • Sénégas
 • Tavlas
prop-fr:numéro
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Agnès
 • Charles
 • Christopher
 • P.
 • R.
 • Robert
 • George S.
 • Filippo
 • Veronika
 • Herbert G.
 • Marc-Alexandre
 • Ronald I.
prop-fr:périodique
 • American Economic Review
 • History of Political Economy
 • Revue française d'économie
 • The American Economic Review
 • Revue d'économie politique
 • Canadian journal of Economics
 • Economic integration, Worlwide, regional, sectoral
 • Review of International Economics
 • Revue française d'économie'
prop-fr:sousTitre
 • Survey et application à l'UEM
 • proposition d’un mécanisme automatique
prop-fr:titre
 • A theory of optimum currency areas
 • La Notion de zone monétaire optimale
 • Le paradoxe de Mundell
 • Optimum Currency Areas
 • Optimum-Currency-Area Paradoxes
 • Stabilisation budgétaire dans l’UEM
 • The Theory of Optimum currency areas
 • Une théorie des zones monétaires optimales
 • International public goods without international governement
 • The Origins of the Theory of Optimum Currency Areas
 • Worlwide versus regional integration The optimum size of the integrated area
 • La théorie des zones monétaires optimales au regard de l'euro
prop-fr:titreChapitre
 • The theory of optimum currency areas: an ecletic view
prop-fr:titreOuvrage
 • Monetary Problems of the international economy
prop-fr:trad
 • Damien Fréville et Christophe Morel
prop-fr:volume
 • 17 (xsd:integer)
 • 18 (xsd:integer)
 • 51 (xsd:integer)
 • 116 (xsd:integer)
 • 120 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Duke University Press
 • Chigaco University Press
 • F. Machlup
 • Mémoire en Administration publique, ENA
dcterms:subject
rdfs:comment
 • En économie, une zone monétaire optimale (ZMO) est une région géographique dans laquelle il serait bénéfique d'établir une monnaie unique. La théorie de la zone monétaire optimale a été développée dans les années 1960, principalement par Robert Mundell.Une zone monétaire optimale peut regrouper plusieurs pays ; elle peut aussi ne concerner que quelques régions d'un grand pays.
 • Die Theorie optimaler Währungsräume (oft wegen ihrer englischen Bezeichnung optimum currency area theory auch als OCA bezeichnet) ist ein Teilbereich der Volkswirtschaftslehre. Sie beschäftigt sich mit der ökonomisch sinnvollen Größe von Währungsräumen. Ihren Namen erhielt die Theorie durch eine 1999 mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnete Arbeit von Robert Mundell aus dem Jahre 1961.
 • Uma área monetária óptima corresponde a uma região geográfica em que maximiza-se a eficiência económica em ter uma moeda comum. A teoria descreve as características óptimas para a fusão de antigas moedas ou criação de uma nova moeda comum, sendo uma dos argumentos usados a favor ou contra para uma região avançar para uma união monetária, um dos estádios finais de integração económica.Robert Mundell foi um dos pioneiros da área monetária óptima.== Referências ==
 • Teorie optimální měnové oblasti (OCA - Optimum Currency Area) zkoumá podmínky, jejichž splnění umožňuje skupině dvou či více zemí vzdát se svých národních měn a ustavit měnovou unii. Tyto podmínky představuje šest kritérií vycházejících ze závěrů teorie, podle kterých lze rozhodnout, zda se jedná o optimální měnovou oblast. Tři z nich jsou hospodářská, další tři jsou politická. Hlavním problémem, který sledují, je dopad asymetrických šoků na měnovou oblast.
 • In economia internazionale un'area valutaria ottimale (AVO, o area monetaria ottimale, AMO - in inglese optimum currency area o optimum currency region, OCA o OCR) è un gruppo di paesi per i quali, vista la stretta integrazione per quel che riguarda gli scambi internazionali e la facilità nel movimento dei fattori produttivi, conviene creare un'area di cambi fissi o un'unione monetaria.
 • In economics, an optimum currency area (OCA), also known as an optimal currency region (OCR), is a geographical region in which it would maximize economic efficiency to have the entire region share a single currency.It describes the optimal characteristics for the merger of currencies or the creation of a new currency.
 • Een optimaal valutagebied (Engels: optimum currency area; verkort OCA) is een concept uit de economie, waarmee een geografische regio wordt aangeduid waarvan de economische efficiëntie gemaximaliseerd zou kunnen worden door de invoering van één munteenheid. Het concept beschrijft de optimale karakteristieken voor het samenvoegen van valuta's of voor het creëren van een nieuwe valuta.
 • Optymalny obszar walutowy - największy pod względem zasięgu geograficznego obszar, w którym efektywność ekonomiczna byłaby zmaksymalizowana, gdyby na tym obszarze obowiązywała jedna waluta.Powszechnie za prekursora koncepcji optymalnego obszaru walutowego uważa się kanadyjskiego ekonomistę Roberta Mundella, laureata nagrody Banku Szwecji im.
 • En economía, una zona monetaria óptima (ZMO), también conocida como una región monetaria óptima (RMO), es una región geográfica en la que se maximizaría la eficiencia económica si la región entera compartiera una única divisa. Describe las características óptimas para la fusión de divisas o la creación de una divisa nueva.
rdfs:label
 • Zone monétaire optimale
 • Area valutaria ottimale
 • Optimaal valutagebied
 • Optimum currency area
 • Optymalny obszar walutowy
 • Teorie optimální měnové oblasti
 • Theorie optimaler Währungsräume
 • Zona monetaria óptima
 • Área monetária ótima
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of