La Deutsche Zentrumspartei (en abrégé Zentrum, « Centre ») est un des principaux partis politiques de l'Empire allemand puis de la république de Weimar. Fondé en 1870 et dissous le 5 juillet 1933, il représente les idées des catholiques, minoritaires en Allemagne. Le parti est refondé après la Seconde Guerre mondiale mais est marginalisé rapidement par la CDU qui devient le principal parti de la démocratie chrétienne en Allemagne.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Deutsche Zentrumspartei (en abrégé Zentrum, « Centre ») est un des principaux partis politiques de l'Empire allemand puis de la république de Weimar. Fondé en 1870 et dissous le 5 juillet 1933, il représente les idées des catholiques, minoritaires en Allemagne. Le parti est refondé après la Seconde Guerre mondiale mais est marginalisé rapidement par la CDU qui devient le principal parti de la démocratie chrétienne en Allemagne.
 • El Partido de Centro (Deutsche Zentrumspartei o solamente Zentrum) fue un partido político católico en Alemania. Fue uno de los principales partidos alemanes durante el Segundo Reich (Kaiserreich) y la República de Weimar.
 • El Partit de Centre (Deutsche Zentrumspartei o solament Zentrum), sovint anomenatt Partit de Centre Catòlic, fou un partit polític catòlic a Alemanya durant el segon Imperi Alemany (Kaiserreich) i la República de Weimar. Va ser fundat el 21 de març de 1871 per a protegir els drets de la minoria catòlica a la nova Alemanya, el partit va guanyar força durant els anys 70 (1870-1880) en la seva reacció contra la 'lluita cultural' (Kulturkampf) de Bismarck contra l'Església Catòlica. El partit destacà per la barreja de classes a les quals va representar, des dels treballadors catòlics fins als aristòcrates. Després del final del Kulturkampf, el Partit del Centre va fer les paus amb el govern i sovint va formar part de les coalicions que van donar la majoria en el Reichstag a diversos governs. Si bé el partit donà suport al govern per a l'inici de la Primera Guerra Mundial, molts dels dirigents de la seva branca esquerrana, en particular Matthias Erzberger, es van mostrar a favor d'un acord negociat, sent ell una persona clau en el trànsit a la "Resolució de Pau" del Reichstag de 1917. El Partit de Centre, els principis pragmàtics del qual generalment deixaven obert el suport tant a una forma de govern monàrquica com republicana, va provar de ser un dels pilars de la República de Weimar participant en cada govern de Weimar entre 1919 i 1932, malgrat la defecció de la seva branca bavaresa en 1919 per a formar el Partit Popular de Baviera. El seu electorat també va demostrar ser menys susceptible a l'"encant" del nazisme enfront de la majoria de partits burgesos, degut en gran part als seus forts vincles amb l'Església. El Partit de Centre va entrar en l'oposició per primera vegada, després de la destitució com a Canceller del seu líder, Heinrich Brüning, en 1932. El partit es va mostrar ineficaç en l'oposició a la presa de poder pels nazis, quan la majoria dels seus delegats van votar a favor en l'acte d'investidura de Hitler, al març de 1933. El partit va ser dissolt poc després pels nazis. El Partit de Centre va ser refundat després de la Segona Guerra Mundial, però aviat la majoria dels seus membres es van barrejar amb altres partits confessionals per a formar la Unió Demòcrata Cristiana (abreujat CDU en alemany).
 • Die Deutsche Zentrumspartei (Kurzbezeichnung: ZENTRUM) ist eine deutsche Partei. Sie war bis zum Ende der Weimarer Republik 1933 als Vertreterin des katholischen Deutschlands und des politischen Katholizismus eine der wichtigsten Parteien im Deutschen Reich.Mit der Gründung der CDU als überkonfessioneller Sammlungspartei verlor das Zentrum nach dem Zweiten Weltkrieg seine Wähler- und Mitgliederbasis. Seit Mitte der 1950er Jahre stellt sie bis heute lediglich eine Kleinpartei dar. Die Partei hat sich selbst den Namenszusatz Älteste Partei Deutschlands – gegründet 1870 gegeben, obwohl die Sozialdemokratische Partei Deutschlands bereits 1863 in Form des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins gegründet wurde.
 • Merkez Partisi (Almanca: Zentrumspartei), Almanya'da Otto von Bismarck'ın iktidarda bulunduğu 1870'lerden 1933'e değin, II. Reich ve Weimar Cumhuriyeti sırasında etkinlik gösteren siyasi parti. İmparatorluk Almanyası'nda ülke çapında ve bütün sınıflar arasında örgütlenen ilk parti olmakla birlikte Katolikleri temsil etmesi nedeniyle hiçbir zaman çoğunluk partisi olamamıştır.1852'den başlayarak Prusya Diyetinde Katolik parlamenterleri bir araya getiren "Katolik Fraksiyon"un yerini alan "Merkez" grubu (Anayasa Partisi), Aralık 1870'te kuruldu. I. Reichstag seçimleri sırasında 58 milletvekilliği kazandı. Katolik sözcüğünün bırakılması, Merkez'in Protestan inanç sahiplerine de açılacağı anlamına da geliyordu. Gerçekteyse, Hıristiyan Demokrat Birliği (Christlich Demokratische Union-CDU) haline dönüştüğü 1945'e kadar, salt Katoliklerden oluştu. Bütün toplumsal sınıflar arasından gelen bu Katolikler arasında, başlangıçta soylular ve toprak sahipleri ağır basarken, sonradan burjuvalar, aydınlar ve Hıristiyan sendikacılar çoğunluğu ele geçirdi. İlkin Westfalenli Hermann von Mallinckrodt ve Hannoverli Ludwig Windthorst, ardından 1891'de Windthorst'un ölümünden sonra Hessenli Lieber ve Bavyeralı profesör Georg von Hertling, son olarak da I. Dünya Savaşı ve Weimar Cumhuriyeti sırasında Prusyalı Peter Spahn, Badenli Matthias Erzberger, şansölyelerden Konstantin Fehrenbach, Joseph Wirth, Wilhelm Marx, Heinrich Brüning ve sendikacı Stagerwald tarafından yürütülen grup yönetimi istedikleri gibi oy kullanmakta üyeleri her zaman özgür bıraktı; öyle ki Merkez, ancak din konusunda ve özellikle Kulturkampf (Kültür Savaşı) döneminde (1870-87) Bismarck'a karşı yöneltilen uzun savaşım sırasında parçalanmaz bir blok olarak göründü.Toplumsal, iktisadi ve askeri konulardaysa Merkez, sık sık temsilcilerinin bölgesel ilintilerine ve köken çevrelerine bölündü. İki savaş arasında Bavyeralılar, kendi öz partileri olan Bavyera Halk Partisi'ni kurdular. Bu partinin yöreciliği Reich hükümetinin siyasetini, 1925'te sosyalistler tarafından desteklenen merkezci Marx'a karşı Cumhurbaşkanlığına mareşal Paul von Hindenburg'un seçilmesini sağlayacak derecede etkiledi.1873'ten başlayarak Merkez Grubu, Prusya Diyeti'nde olduğu kadar Reichstag'ta da, hiçbir zaman 1,3-1,9 milyon arasında seçmen tarafından seçilen 90'dan az milletvekili çıkarmadı. Alsacelı ve Polonyalı protestocu temsilciler, ortak dinsel özgürlükleri tehlikeye düşüren oylamalarda Merkez'le birlikte oy kullandılar. Alman İmparatorluğu döneminde Katoliklere belirli bir yer verilmesine rağmen Merkez, hemen her zaman çoğunluğun ekseni olarak kaldı. Katolikler çoğu zaman en yüksek hükümet ve yönetim görevlerinden uzak tutuldular.1870'lerde, şansölye ile Katolik Kilisesi arasındaki Kulturkampf (Kültür Savaşı) nedeniyle Bismarck'tan uzaklaşan parti, 1877'den sonra, kiliseyle barışması ve tek tek devletlere yarar sağlayacak korumacı gümrük vergileri uygulaması koşuluyla Bismarck'a yeniden destek verdi. Ancak Merkez'e dayanmak zorunluluğu Bismarck'ı, özellikle din dışı konularda (örneğin yedi yıllık başkanlık oylamasında) bu partinin kendi siyasetini Papalık'ın öğütlerinden bağımsız olarak yürütmek istediğini anladığı zaman, Kulturkampf'a son vermek zorunda bıraktı.Bismarck'ın yerine geçen Caprivi kontu Georg Leo'yla din eğitiminin desteklenmesi konusunda anlaşmazlığa düşerek şansölyeye karşı muhalefete geçti. Ancak 1900'e doğru dinsel konularda daha ılımlı bir çizgi izlemeye başladı ve tabanını oluşturan köylülerin denizle bir ilgileri bulunmadığı halde güçlü bir donanmanın oluşturulması yönünde oy kullandı. Şansölye Caprivi ve şansölye Hohenlohe'yi oldukça yakından destekleyen, I. Dünya Savaşı'na değin pek çok konuda hükümeti destekleyen parti, bunun karşılığında çeşitli dinsel ayrıcalıklar sağladı. 1916'da, şansölyenin ordunun emrine alınmasında kilit rol oynadıysa da 1917'de barış girişimlerini destekledi.1918 yenilgisinden sonra Weimar Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla, yeni anayasayı hazırlayan Weimer koalisyonunda yer alan parti, 1928'e değin çeşitli koalisyonlara katılarak sonunda iktidar sorumluluklarına kavuştu. Ancak milliyetçiler, Merkez üyelerini ve özellikle Rethondes Mütarekesi'ni imzalayan -ve Nisan 1921'de öldürülen- Matthias Erzberger'i, bu yenilgiyi kolaylaştırmakla suçluyorlar ve bundan siyasal bakımdan yararlanmayı umuyorlardı. Yasal yetkililer karşısında meşrutiyetçi olan Merkez, Şansölye Brüning'le birlikte, nasyonal sosyalist hareketi yasal yoldan başarısızlığa uğratmaya girişti. Ancak Brüning, Mareşal Hindenburg tarafından kabaca uzaklaştırıldı (31 Mayıs 1932) ve eski bir Merkez Parti üyesi olan Franz von Papen, partinin istememesine rağmen Adolf Hitler'e iktidar yolunu açtı. Hitler iktidara geçtikten birkaç ay sonra da parti kapatıldı.Weimar Cumhuriyeti döneminde Konstantin Fehrenbach, Joseph Wirth, Wilhelm Marx, Heinrich Brüning ve Franz von Papen adlı beş parti üyesi şansölyelik yaptı. II. Dünya Savaşı'ndan sonra şansölye olarak görev yapmış olan Konrad Adenauer de Merkez Partisi üyesiydi.
 • Niemiecka Partia Centrum (niem. Deutsche Zentrumspartei lub po prostu Zentrum), często nazywana Katolicką Partią Centrum – niemiecka katolicka partia polityczna w czasach Cesarstwa Niemieckiego, Republiki Weimarskiej i III Rzeszy. Rozwiązała się 5 lipca 1933 roku, na krótko przed podpisaniem Reichskonkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a III Rzeszą. Po II wojnie światowej partia została reaktywowana, jednak nie zdołała osiągnąć dawnych wpływów, jako że większość jej członków odeszła do CSU. Pomimo tego była reprezentowana w parlamencie do 1957 roku. Ciągle istnieje, jako marginalne ugrupowanie, najsilniejsze w Nadrenii Północnej-Westfalii.
 • Il Partito di Centro Tedesco (in tedesco Deutsche Zentrumspartei, noto anche semplicemente come Zentrum, Centro) è stato un partito politico tedesco centrista di dichiarata ispirazione cattolica. Fu attivo sotto il regime imperiale e, in seguito, durante la Repubblica di Weimar.
 • Deutsche Zentrumspartei (zkráceně Zentrum, česky Německá strana centrum či Centrum, plným názvem Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870, česky Německá strana centrum - Nejstarší strana Německa založena 1870) je německá katolická klerikální strana. Ideologicky navazuje na historickou stranu, existující za Německého císařství a Výmarské republiky.
 • 中央党(ちゅうおうとう、独:Zentrumspartei)は、ドイツのカトリック系政党。ドイツ現存最古の政党である。現在のキリスト教民主同盟とキリスト教社会同盟(後者はバイエルン人民党の後継を自任している)は、人的にこの政党の流れを汲んでいる。
 • Германската партия център (на немски: Deutsche Zentrumspartei или само Zentrum) е католическа политическа партия в Германия по време на Германската империя (1871-1918) и Ваймарската република (1918-1933). Основана през 1870, тя води борба срещу политиката известна като Културкампф, която управлението на Прусия лансира за да намали влиянието на католическата църква. Партията скоро печели четвърт от местата в Райхстага (имперския парламент), а нейната позиция център по повечето въпроси ѝ позволява да играе решаваща роля при формирането на мнозинство.Когато нацистите идват на власт партията се саморазпуска на 05 юли 1933, като условие за сключване на конкордат между Светия престол и Германия.След Втората световна война, партията е основана отново, но не може да достигне отново до предишната си значимост, тъй като повечето от нейните членове са се присъединили към новия Християндемократически съюз (CDU). Централната партия е представена в парламента на Германия до 1957 г. Тя съществува като маргинална партия, предимно базирана в провинция Северен Рейн-Вестфалия.
 • The German Centre Party (German: Deutsche Zentrumspartei or just Zentrum) was a Catholic political party in Germany during the Kaiserreich and the Weimar Republic. In English it is often called the Catholic Centre Party. Formed in 1870, it battled the Kulturkampf which the Prussian government launched to reduce the power of the Catholic Church. It soon won a quarter of the seats in the Reichstag (Imperial Parliament), and its middle position on most issues allowed it to play a decisive role in the formation of majorities.When the Nazis came to power the party dissolved itself on 5 July 1933 as a condition of the conclusion of a Concordat between the Holy See and Germany.After World War II, the party was refounded, but could not rise again to its former importance, as most of its members joined the new Christian Democratic Union (CDU). The Centre Party was represented in the German parliament until 1957. It exists as a marginal party, mainly based in the state of North Rhine-Westphalia.
 • De Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 (Duitse Centrumpartij; kortweg ZENTRUM) is een Duitse katholieke partij (1870-1933; 1945-heden).
 • O Deutsche Zentrumspartei (Partido Alemão do Centro), foi o partido mais antigo a ser fundado na Alemanha - em 1870. Foi um partido orientado pelos valores católicos, forte nas zonas católicas da Alemanha (Baviera, Renânia, entre outras). Até 1933 foi um dos partidos mais importantes nos sistemas políticos do Império Alemão e da República de Weimar. A partir de de 1945 perdeu o seu espaço político para a CDU. Hoje continua a existir mas sem qualquer peso político.
 • Партия Центра (нем. Deutsche Zentrumspartei), Партия католического Центра — политическая партия в Германии, одна из самых влиятельных в период Германской империи и Веймарской республики. Выражала интересы католической части населения страны.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 69595 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 47172 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 223 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 104453437 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1961 (xsd:integer)
 • 1983 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
 • 1994 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:fr
 • Adam Stegerwald
 • Adelgunde Mertensacker
 • Aktion Gitter
 • Alois Degler
 • Arthur von Posadowsky-Wehner
 • August Reichensperger
 • Carl Spiecker
 • Eduard Müller
 • Ernst Lieber
 • Felix Porsch
 • Friedrich Wilhelm Weber
 • Fritz Stricker
 • Gerhard Ribbeheger
 • Gerhard Woitzik
 • Helene Wessel
 • Hugo Decker
 • Johannes Brockmann
 • Karl Hettlage
 • Otto Pannenbecker
 • Rudolf Amelunxen
 • Volksverein für das katholische Deutschland
 • Wilhelm Hamacher
prop-fr:group
 • "citation"
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
 • 3 (xsd:integer)
prop-fr:lang
 • de
 • en
prop-fr:lienAuteur
 • Thomas Nipperdey
prop-fr:lieu
 • Munich
 • Paris
 • Lille/Paris
prop-fr:nom
 • Bogdan
 • Richard
 • Nipperdey
 • Shirer
 • Colonge
prop-fr:pages
 • 1275 (xsd:integer)
prop-fr:passage
 • 336 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Henry
 • Lionel
 • Paul
 • Thomas
 • William L.
prop-fr:texte
 • Adam Stegerwald
 • Adelgunde Mertensacker
 • Alois Degler
 • August Reichensperger
 • Carl Spiecker
 • Eduard Müller
 • Ernst Lieber
 • Felix Porsch
 • Friedrich Wilhelm Weber
 • Fritz Stricker
 • Gerhard Ribbeheger
 • Gerhard Woitzik
 • Helene Wessel
 • Hugo Decker
 • Johannes Brockmann
 • Karl Hettlage
 • Otto Pannenbecker
 • Posadowsky
 • Rudolf Amelunxen
 • Wilhelm Hamacher
 • association populaire pour l'Allemagne catholique
 • persécutions
prop-fr:titre
 • dbpedia-fr:William_L._Shirer
 • Deutsche Geschichte
 • Histoire de l’Allemagne
 • Nazisme et barbarie
 • Deutsche Geschichte 1800-1866. Bürgerwelt und starker Staat
 • Ludwig Windthorst . Sa pensée et son action politique jusqu'en 1875
prop-fr:titreTome
 • 1866 (xsd:integer)
prop-fr:tome
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:trad
 • Adam Stegerwald
 • Adelgunde Mertensacker
 • Aktion Gitter
 • Alois Degler
 • Arthur von Posadowsky-Wehner
 • August Reichensperger
 • Carl Spiecker
 • Eduard Müller
 • Ernst Lieber
 • Ernst Maria Lieber
 • Felix Porsch
 • Friedrich Wilhelm Weber
 • Fritz Stricker
 • Gerhard Ribbeheger
 • Gerhard Woitzik
 • Helene Wessel
 • Hugo Decker
 • Johannes Brockmann
 • Karl Maria Hettlage
 • Otto Pannenbecker
 • Rudolf Amelunxen
 • Volksverein für das katholische Deutschland
 • Wilhelm Hamacher
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La Deutsche Zentrumspartei (en abrégé Zentrum, « Centre ») est un des principaux partis politiques de l'Empire allemand puis de la république de Weimar. Fondé en 1870 et dissous le 5 juillet 1933, il représente les idées des catholiques, minoritaires en Allemagne. Le parti est refondé après la Seconde Guerre mondiale mais est marginalisé rapidement par la CDU qui devient le principal parti de la démocratie chrétienne en Allemagne.
 • El Partido de Centro (Deutsche Zentrumspartei o solamente Zentrum) fue un partido político católico en Alemania. Fue uno de los principales partidos alemanes durante el Segundo Reich (Kaiserreich) y la República de Weimar.
 • Il Partito di Centro Tedesco (in tedesco Deutsche Zentrumspartei, noto anche semplicemente come Zentrum, Centro) è stato un partito politico tedesco centrista di dichiarata ispirazione cattolica. Fu attivo sotto il regime imperiale e, in seguito, durante la Repubblica di Weimar.
 • Deutsche Zentrumspartei (zkráceně Zentrum, česky Německá strana centrum či Centrum, plným názvem Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870, česky Německá strana centrum - Nejstarší strana Německa založena 1870) je německá katolická klerikální strana. Ideologicky navazuje na historickou stranu, existující za Německého císařství a Výmarské republiky.
 • 中央党(ちゅうおうとう、独:Zentrumspartei)は、ドイツのカトリック系政党。ドイツ現存最古の政党である。現在のキリスト教民主同盟とキリスト教社会同盟(後者はバイエルン人民党の後継を自任している)は、人的にこの政党の流れを汲んでいる。
 • De Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 (Duitse Centrumpartij; kortweg ZENTRUM) is een Duitse katholieke partij (1870-1933; 1945-heden).
 • O Deutsche Zentrumspartei (Partido Alemão do Centro), foi o partido mais antigo a ser fundado na Alemanha - em 1870. Foi um partido orientado pelos valores católicos, forte nas zonas católicas da Alemanha (Baviera, Renânia, entre outras). Até 1933 foi um dos partidos mais importantes nos sistemas políticos do Império Alemão e da República de Weimar. A partir de de 1945 perdeu o seu espaço político para a CDU. Hoje continua a existir mas sem qualquer peso político.
 • Партия Центра (нем. Deutsche Zentrumspartei), Партия католического Центра — политическая партия в Германии, одна из самых влиятельных в период Германской империи и Веймарской республики. Выражала интересы католической части населения страны.
 • Niemiecka Partia Centrum (niem. Deutsche Zentrumspartei lub po prostu Zentrum), często nazywana Katolicką Partią Centrum – niemiecka katolicka partia polityczna w czasach Cesarstwa Niemieckiego, Republiki Weimarskiej i III Rzeszy. Rozwiązała się 5 lipca 1933 roku, na krótko przed podpisaniem Reichskonkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a III Rzeszą. Po II wojnie światowej partia została reaktywowana, jednak nie zdołała osiągnąć dawnych wpływów, jako że większość jej członków odeszła do CSU.
 • El Partit de Centre (Deutsche Zentrumspartei o solament Zentrum), sovint anomenatt Partit de Centre Catòlic, fou un partit polític catòlic a Alemanya durant el segon Imperi Alemany (Kaiserreich) i la República de Weimar. Va ser fundat el 21 de març de 1871 per a protegir els drets de la minoria catòlica a la nova Alemanya, el partit va guanyar força durant els anys 70 (1870-1880) en la seva reacció contra la 'lluita cultural' (Kulturkampf) de Bismarck contra l'Església Catòlica.
 • The German Centre Party (German: Deutsche Zentrumspartei or just Zentrum) was a Catholic political party in Germany during the Kaiserreich and the Weimar Republic. In English it is often called the Catholic Centre Party. Formed in 1870, it battled the Kulturkampf which the Prussian government launched to reduce the power of the Catholic Church.
 • Die Deutsche Zentrumspartei (Kurzbezeichnung: ZENTRUM) ist eine deutsche Partei. Sie war bis zum Ende der Weimarer Republik 1933 als Vertreterin des katholischen Deutschlands und des politischen Katholizismus eine der wichtigsten Parteien im Deutschen Reich.Mit der Gründung der CDU als überkonfessioneller Sammlungspartei verlor das Zentrum nach dem Zweiten Weltkrieg seine Wähler- und Mitgliederbasis. Seit Mitte der 1950er Jahre stellt sie bis heute lediglich eine Kleinpartei dar.
 • Merkez Partisi (Almanca: Zentrumspartei), Almanya'da Otto von Bismarck'ın iktidarda bulunduğu 1870'lerden 1933'e değin, II. Reich ve Weimar Cumhuriyeti sırasında etkinlik gösteren siyasi parti.
 • Германската партия център (на немски: Deutsche Zentrumspartei или само Zentrum) е католическа политическа партия в Германия по време на Германската империя (1871-1918) и Ваймарската република (1918-1933). Основана през 1870, тя води борба срещу политиката известна като Културкампф, която управлението на Прусия лансира за да намали влиянието на католическата църква.
rdfs:label
 • Zentrum
 • Centre Party (Germany)
 • Deutsche Zentrumspartei
 • Deutsche Zentrumspartei
 • Deutsche Zentrumspartei
 • Merkez Partisi (Almanya)
 • Niemiecka Partia Centrum
 • Partido de Centro (Alemania)
 • Partido do Centro Alemão
 • Partit de Centre (Alemanya)
 • Partito di Centro Tedesco
 • Партия Центра (Германия)
 • Партия център (Германия)
 • 中央党 (ドイツ)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:party of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:coalition of
is prop-fr:groupeParlementaire of
is prop-fr:parti of
is foaf:primaryTopic of