PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Zénon d'Élée (en grec ancien Ζήνων / Zếnôn), né vers 490 et mort vers 430 av. J.-C., est un philosophe grec présocratique.Surnommé « le Palamède d'Élée », selon une interprétation de Diogène Laërce qui identifie un palamède, c'est-à-dire un habile dialecticien, dont parle Platon dans le Phèdre, avec Zénon. Il serait le principal disciple de Parménide, qui fut aussi son amant : Platon, dans le dialogue du Parménide, rapporte non sans complaisance, une rumeur ambiguë selon laquelle Zénon aurait été l'amant de son maître. Zénon vécut comme Parménide à Élée, ville située dans le sud de l'Italie. C'est l'un des représentants de l'École d'Élée.À l'âge de 40 ans environ, il est probable qu'il accompagna son maître lors d'un voyage à Athènes, ville où il enseigna quelques années. Périclès et Callias auraient été de ses élèves.Diogène Laërce raconte qu'il serait mort torturé pour avoir pris part à une conspiration contre un tyran d'Élée. Toujours selon Diogène Laërce, Aristote attribue à Zénon d'être l'inventeur de la dialectique (méthode de raisonnement qui cherche à établir la vérité en défendant successivement des thèses opposées) ; l'œuvre de Zénon a été consacrée à argumenter contre les contradicteurs de son maître. Il est principalement connu de nos jours pour ses paradoxes restés célèbres dans l'histoire de la philosophie, en particulier à cause des réfutations d'Aristote. Ces paradoxes, souvent présentés comme ayant pour but de montrer l'impossibilité du mouvement, sont aussi interprétés par certains chercheurs comme des arguments dirigés contre l’École de Pythagore qui affirmait la divisibilité du mouvement.
 • Зено́н Эле́йский (др.-греч. Ζήνων ὁ Ἐλεάτης) (ок. 490 до н. э. — ок. 430 до н. э.), древнегреческий философ, ученик Парменида. Родился в Элее, Лукания. Знаменит своими апори́ями, которыми он пытался доказать противоречивость концепций движения, пространства и множества. Научные дискуссии, вызванные этими парадоксальными рассуждениями, существенно углубили понимание таких фундаментальных понятий, как роль дискретного и непрерывного в природе, адекватность физического движения и его математической модели и др. Эти дискуссии продолжаются и в настоящее время (см. список литературы).
 • エレアのゼノン(希: Ζήνων Έλεάτης、羅: Zeno Eleates、英: Zeno of Elea、仏: Zénon d'Élée、独: Zenon von Elea、 紀元前490年頃 - 紀元前430年頃)は、古代ギリシアの自然哲学者で、南イタリアの小都市エレアの人。ゼノンのパラドックスを唱えたことで有名。ゼノン (ストア派)とは別人物。
 • Zenão de Eleia, (em grego antigo: Ζήνων ὁ Ἐλεάτης; cerca de 490/485 a.C.?--430 a.C.?) foi um filósofo pré-socrático da escola eleática que nasceu em Eleia, hoje Vélia, Itália. Discípulo de Parmênides de Eleia, defendeu de modo apaixonado a filosofia do mestre. Seu método consistia na elaboração de paradoxos. Deste modo, não pretendia refutar diretamente as teses que combatia mas sim mostrar os absurdos daquelas teses (e, portanto, sua falsidade). Acredita-se que Zenão tenha criado cerca de quarenta destes paradoxos, todos contra a multiplicidade, a divisibilidade e o movimento (que nada mais são que ilusões, segundo a escola eleática).A citação padronizada usa DK29para Zenão.Ao contrário de Heráclito de Éfeso, Zenão exerceu atividade política. Consta que teria participado de uma conspiração contra o tirano local, sendo preso e torturado até a morte.Aristóteles o considera o criador da dialética.
 • 엘레아의 제논(그리스어: Ζήνων ὁ Ἐλεάτης 제논 호 엘레아테스[*], 기원전 490년경 ~ 기원전 430년경)은 고대 그리스의 철학자, 수학자이다. 이탈리아의 엘레아에서 태어났으며,불생불멸의 유일한 실재를 인정하였다. 엘레아 학파의 파르메니데스의 제자로 파르메니데스를 따라 '운동 불가능론'을 주장하였다. 이것은 파르메니데스를 옹호하는 입장에서 제논이 나눌 수 없으며, 영원하고 사라지지 않는 존재인 일자(一者)를 증명하기 위해 내놓은 것이다. 그에 따르면 일자가 아니라 구별 가능한 성질과 운동이 가능한 사물들을 일컫는 다자(多者)를 믿는 것은 논리적으로 자기 모순에 빠지게 된다.그는 파르메니데스가 발전시킨 고도의 추상화와 분석적 기법을 이용하였다. 또한 반대자들의 논리에서 출발하여 스스로 자가당착에 빠지도록 하였다. 그와 논쟁했던 상대는 아마 피타고라스 학파로 추정되는데, 자세히 밝혀지지는 않았다.엘레아의 제논이라고 하여 스토아학파의 개조인 제논과 구별된다. 그는 제논의 역설을 통해 물질의 다원성과 운동성을 인정했을 때의 자가당착을 생생하게 보여주었다. 여기서 그는 높은 수준의 수학적 방법론을 선보인다. 훗날 아리스토텔레스는 제논을 변증법의 발견자라고 칭송하였다.제논의 자세한 생애는 전해지지 않으나, 폭군에 반대하였다가 목이 잘려 죽었다고 한다.일설에 따르면, 죽기 전에 왕에게 할말이 있다고 귀를 대보라고 한 뒤 귀를 물어뜯었고, 놀란 사형 집행관이 즉시 목을 자르자 제논의 목은 여전히 왕의 귀에 매달려 있었다고 한다.그의 모습은 플라톤의 대화편에 나오는 〈파르메니데스〉에 일부 전해져 온다. 거기에 소크라테스와 대화를 나누는 40세 가량의 제논이 나온다. 물론 소크라테스가 기원전 469년에 태어났기 때문에 연대 상으로는 불가능한 일이지만, 대화편 자체는 제논의 사상이 잘 드러나 있다.또한 제논은 젊은 시절에 자신의 주장을 1권의 책으로 묶었는데, 플라톤은 이 책이 제논도 알지 못하는 사이에 널리 퍼졌다고 기록하였다.
 • Zénón z Eleje (:zɛnoʊ, ɛlɛɑ, řecky Ζήνων ὁ Ἐλεάτης) (cca. 490 př. n. l.? – cca. 430 př. n. l.?) byl předsókratovský řecký filosof; náleží k jihoitalské tzv. elejské škole, jejíž vůdčí postavou byl Zénónův učitel a přítel Parmenidés. Často bývá označován pouze jako Zenón a následně tak zaměňován se Zénonem z Kitia. Již od antiky je znám především díky svým paradoxům, které měly podpořit Parmenidovo učení a popřít učení Pythagorovo. O Zénónově životě nevíme téměř nic. Je sice jednou z postav Platónova dialogu Parmenidés, ovšem Platónovi v dialozích nešlo o věrné zobrazení skutečných osob. Aristotelés jej označil za objevitele dialektiky. Svůj hlavní úkol spatřoval v obhajobě Parmenidovy nauky o nedělitelnosti bytí a nemožnosti pohybu; snažil se dokázat, že přijetí opaku vede k neřešitelným rozporům. Pomocí dialektiky dokázal rozebrat a rozostřit argumenty protivníků, takže se jevily pochybné a rozporuplné - proslulé jsou zejména dva důkazy, o nichž hovoří Aristotelés ve Fyzice: Závod Achillea se želvouPokud má želva sebemenší náskok, pak ve chvíli, kdy se Achilles dostane z bodu A na bod B, je želva již v bodě C. Když je Achilles v bodě C, je želva už v bodě D. Vzdálenosti mezi body se neustále snižují, ale podle Zénóna Achilleus želvu nikdy nedohoní. Letící šíp Letící šíp pozorovaný v jakýkoliv okamžik svého pohybu se nachází na jednom místě, v kterém je de facto v klidu. Pokud je ale v klidu v každém okamžiku svého letu, znamená to, že je v klidu i v čase, což znamená, že se nepohybuje.Jak je z argumentace zřejmo, Zénón radikálně upřednostňuje formální myšlení před smyslovým vnímáním. Kromě těchto argumentů předložil Zénón mnoho dalších (Proklos hovoří až o 40 paradoxech). Z dnešního hlediska by se mohlo zdát, že si fyzici a matematici s jeho argumenty poradí; nějaký čas se mělo za to, že se to podařilo Newtonovi a Leibnizovi s objevem diferenciálního a integrálního počtu, ovšem dodnes jsou Zénónovy argumenty předmětem sporu filosofů i matematiků. Z filozofického hlediska dokázal ovšem Zénonovy aporie popřít již AristotelesPodstata této teorie se později objevuje v díle Tak pravil Zarathustra od německého filozofa Friedricha Nietzscheho.
 • Elealı Zenon veya Zeno, Parmenides'in izleyicisi olan Antik Yunan filozofu. Elea Okulu'nun en önemli filozofları arasında yer alır.Zeno, hocası Parmenides'in Bir'ci anlayışını ve yalnızca Varlık'ın değişmez gerçek olduğunu öne süren görüşünü geliştirmiş, çokluk ve değişmenin gerçek olduğunu savunan karşıt görüşlerin tezlerine karşı mantıksal güçlükleri gözler önüne seren dolaylı kanıtlarla değişimin olanaksızlığını göstermeye çalışmış, ileri sürdüğü örneklemeleriyle felsefe tarihinde ün kazanmıştır. MÖ 490 - MÖ 430 yılları arasında yaşadığı rivâyet edilse de doğum ve ölüm tarihi kesin değildir.Zeno bir mantık ustası ve diyalektik düşüncenin en önemli geliştiricilerinden biridir. İleri sürdüğü önermeler, felsefe tarihinin en önemli paradoksları arasında yer almaktadır. Bunlardan en ünlüleri Aşil paradoksu ve Ok paradoksu olarak belirtilebilir. Zeno bu örneklemelerden hareketle değişimi bir yanılsama olarak formüle eden felsefesini temellendirir.İlk paradoksta, ünlü bir yunanlı koşucu olan Aşil, bir kaplumbağayla yarışacaktır. Kaplumbağa biraz daha önde olacaktır koşuya başlarken. Zeno, bu koşuda hızlı Aşil'in hiçbir zaman kaplumbağayı geçemeyeceği, bunun mantıksal olarak mümkün olmadığını öne sürer. Çünkü her seferinde Aşil'in aşması gereken bir mesafe kalacaktır, kaplumbağanın bulunduğu noktaya her gelişinde kaplumbağa bir başka noktaya geçmiş olacaktır ve Aşil'in onu geçebilmesi için her seferinde bu noktaları öncelikle geçmiş olması gerekir. Ok paradoksunda da benzer bir sonuca varılır.Buradaki temel argüman şöyledir: Mesafe sonsuz noktalardan oluşmaktadır ve bunlar sonlu bir süre içinde geçilemezdir. Böylece Zeno mantıksal ve diyalektik olarak bilinen diyalektikcilerin tam karşıt yönünde hareketin ve değişmenin olanaksız olduğunu, bunların bir yanılsama olduğunu ve temelde varlık'ın değişmeyen bir halinde bulunduğunu öne sürer.
 • Zeno dari Elea (pengucapan: /ˈziːnoʊ əv ˈɛliə/, Yunani: Ζήνων ὁ Ἐλεάτης) (ca. 490 BC? – ca. 430 BC?) adalah filsuf Yunani pra-Socrates dan anggota Sekolah Eleatic yang didirikan oleh Parmenides. Aristotles menjulukinya penemu dialektik, dan Bertrand Russell menyatakan ia telah menyebabkan didirikannya logika modern. Ia paling terkenal untuk paradoksnya.Sedikit yang diketahui mengenai kehidupannya.
 • Zenó d'Elea (Zenon, Ζήνων) (490 aC-430 aC), fill de Teleutàgores, fou un filòsof presocràtic grec membre de l'escola d'Elea fundada per Parmènides, originari de la ciutat d'Elea, empori comercial grec situat a la Magna Grècia, a l'actual regió de Campània, Itàlia. Fou deixeble de Parmènides i potser conegut de Melissos; va conèixer Sòcrates, que era molt més jove. Va residir a Atenes força temps. Va lluitar contra el tirà que governava Elea però no se sap si el va veure enderrocat o si va morir intentant enderrocar-lo. El nom del tirà és indicat de manera diferent segons les fonts.
 • Zenon Eleakoa, grekoz Ζήνων ó Ελεάτης, Zínon ó Eleátis, (Elea, K. a. 490 inguru - K. a. 430 inguru) eskola eleatikoko filosofo greziar bat izan zen. Gutxi ezagutzen da bere bizitzari buruz. Suda entziklopediaren arabera, bere bizitzaren gorenera (akme) 78. Olinpiadan (K. a. 468-465 urteak) heldu zen . Platonen Parmenides lanean aipatzen da Parmenidesen jarraitzailea izan zela eta Atenasera lagundu zuela. Bertan, Zenonek dialektikaz jotzen zuen Parmenidesen teoriak arbuiatzen zituztenen aurka. Horrela, Parmenidesen ustezko monismoa defendatzearren , mugimendua eta izatearen pluraltasuna ukatzen duten paradoxengatik da ezaguna. Horrela, Zenon mundua homogeneoa eta bakarra izan behar zuela probatzen saiatu zen, eta espazioa ez zegoela elementu ez-jarraiez osatuta baizik eta unibertso osoa unitate bakar bat zela. Historian zehar gutxietsia izan bada ere, bere dialektika hitz-joko hutsa dela argudiatuz, filosofo modernoek, Bertrand Russell kasu, bere paradoxen sakontasuna goraipatu dute .
 • Zenon von Elea (altgriechisch Ζήνων Zḗnōn, latinisiert Zeno, auch Zeno der Ältere; * um 490 v. Chr. in Elea; † um 430 v. Chr. vermutlich in Elea oder Syrakus) war ein antiker griechischer Philosoph. Er wird zu den Vorsokratikern gezählt. Es gibt starke Hinweise, dass er Freund und Schüler des Parmenides von Elea war. Allerdings ist dies nicht zweifelsfrei geklärt.
 • Zenón de Elea (en griego clásico: Ζήνων ο Ελεάτης) fue un filósofo griego nacido en Elea perteneciente a la escuela eleática (c. 490-430 a. C.). Fue discípulo directo de Parménides de Elea y se le recuerda por el amplio arsenal conceptual con que defendió las tesis de su maestro. No estableció ni conformó ninguna doctrina positiva de su propia mano, en tanto que todo lo que defiende lo toma de Parménides, sino que se limitó a atacar todo planteamiento que no parta de las tesis eleáticas.
 • De Griek Zeno van Elea (Grieks: Ζήνων ὁ Ἐλεάτης) (ca. 490 v. Christus - ca. 430 v. Christus) wordt beschouwd als de grondlegger van de dialectiek. Hij bedacht allerlei argumenten om de uitspraken van Parmenides – over de onmogelijkheid van verscheidenheid en verandering – te verdedigen. Beroemd – en berucht – zijn zijn uiteenzettingen over de onmogelijkheid van beweging, zoals Achilles en de schildpad en de vliegende pijl.
 • Eleai Zénón, Zeno (Elea, kb. i. e. 488 – i. e. 430) görög filozófus
 • Zenone di Elea (in greco: Ζήνων, Zenon; 489 a.C. – 431 a.C.) è stato un filosofo greco antico presocratico della Magna Grecia e un membro della Scuola eleatica fondata da Parmenide.Aristotele lo definisce inventore della dialettica. È conosciuto soprattutto per i suoi paradossi, che Bertrand Russell definì come «smisuratamente sottili e profondi».
 • Zenon z Elei (gr. Ζήνων ὁ Ἐλεάτης Zenon ho Eleates; ok. 490 p.n.e. - ok. 430 p.n.e.), filozof grecki. Był uczniem Parmenidesa i należał do szkoły eleatów z Elei. Doskonalił sztukę prowadzenia sporów, którą rozumiał jako wykazywanie na drodze samego zestawiania pojęć prawdy własnej i cudzego fałszu, co w ówczesnych pojęciach było dialektyką i co pozwoliło później Arystotelesowi uznać go za jej twórcę.Jego dzieło O przyrodzie, napisane schematyczną prozą w formie pytań i odpowiedzi, stało się wzorem dla formy dialogowej. Sam był wytrawnym polemistą. Znany również ze swoich paradoksów lub dowodów na niemożność istnienia wielości rzeczy i ruchu. Cztery jego dowody o niemożności ruchu znane są pod nazwami: dychotomii, Achillesa, strzały i stadionu.
 • Зенон от Елея, Зенон Елейски (старогръцки — Ζήνων ὁ Ἐλεάτης) е античен философ от досократовия период, един от най-важните представители на философската школа на „елеатите”.
 • Zeno of Elea (/ˈziːnoʊ əv ˈɛliə/; Greek: Ζήνων ὁ Ἐλεάτης; c. 490 – c. 430 BC) was a pre-Socratic Greek philosopher of southern Italy and a member of the Eleatic School founded by Parmenides. Aristotle called him the inventor of the dialectic. He is best known for his paradoxes, which Bertrand Russell has described as "immeasurably subtle and profound".
dbpedia-owl:influenced
dbpedia-owl:influencedBy
dbpedia-owl:mainInterest
dbpedia-owl:notableIdea
dbpedia-owl:philosophicalSchool
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:thumbnailCaption
 • Zénon montre les portes de la vérité et de fausseté (Veritas et Falsitas). Fresque dans labibliothèque de l'Escorial,Madrid.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 41378 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 15158 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 88 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109685089 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:aInfluencé
prop-fr:décès
 • 430 (xsd:integer)
prop-fr:idéesRemarquables
prop-fr:influencéPar
prop-fr:légende
 • Zénon montre les portes de la vérité et de fausseté . Fresque dans la bibliothèque de l'Escorial, Madrid.
prop-fr:naissance
 • 490 (xsd:integer)
prop-fr:nom
 • Zénon d'Élée
prop-fr:principauxIntérêts
prop-fr:région
 • Philosophe occidental
prop-fr:traditionPhilosophique
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:époque
 • Antiquité
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Zénon d'Élée (en grec ancien Ζήνων / Zếnôn), né vers 490 et mort vers 430 av. J.-C., est un philosophe grec présocratique.Surnommé « le Palamède d'Élée », selon une interprétation de Diogène Laërce qui identifie un palamède, c'est-à-dire un habile dialecticien, dont parle Platon dans le Phèdre, avec Zénon.
 • エレアのゼノン(希: Ζήνων Έλεάτης、羅: Zeno Eleates、英: Zeno of Elea、仏: Zénon d'Élée、独: Zenon von Elea、 紀元前490年頃 - 紀元前430年頃)は、古代ギリシアの自然哲学者で、南イタリアの小都市エレアの人。ゼノンのパラドックスを唱えたことで有名。ゼノン (ストア派)とは別人物。
 • Zeno dari Elea (pengucapan: /ˈziːnoʊ əv ˈɛliə/, Yunani: Ζήνων ὁ Ἐλεάτης) (ca. 490 BC? – ca. 430 BC?) adalah filsuf Yunani pra-Socrates dan anggota Sekolah Eleatic yang didirikan oleh Parmenides. Aristotles menjulukinya penemu dialektik, dan Bertrand Russell menyatakan ia telah menyebabkan didirikannya logika modern. Ia paling terkenal untuk paradoksnya.Sedikit yang diketahui mengenai kehidupannya.
 • Zenon von Elea (altgriechisch Ζήνων Zḗnōn, latinisiert Zeno, auch Zeno der Ältere; * um 490 v. Chr. in Elea; † um 430 v. Chr. vermutlich in Elea oder Syrakus) war ein antiker griechischer Philosoph. Er wird zu den Vorsokratikern gezählt. Es gibt starke Hinweise, dass er Freund und Schüler des Parmenides von Elea war. Allerdings ist dies nicht zweifelsfrei geklärt.
 • Zenón de Elea (en griego clásico: Ζήνων ο Ελεάτης) fue un filósofo griego nacido en Elea perteneciente a la escuela eleática (c. 490-430 a. C.). Fue discípulo directo de Parménides de Elea y se le recuerda por el amplio arsenal conceptual con que defendió las tesis de su maestro. No estableció ni conformó ninguna doctrina positiva de su propia mano, en tanto que todo lo que defiende lo toma de Parménides, sino que se limitó a atacar todo planteamiento que no parta de las tesis eleáticas.
 • De Griek Zeno van Elea (Grieks: Ζήνων ὁ Ἐλεάτης) (ca. 490 v. Christus - ca. 430 v. Christus) wordt beschouwd als de grondlegger van de dialectiek. Hij bedacht allerlei argumenten om de uitspraken van Parmenides – over de onmogelijkheid van verscheidenheid en verandering – te verdedigen. Beroemd – en berucht – zijn zijn uiteenzettingen over de onmogelijkheid van beweging, zoals Achilles en de schildpad en de vliegende pijl.
 • Eleai Zénón, Zeno (Elea, kb. i. e. 488 – i. e. 430) görög filozófus
 • Zenone di Elea (in greco: Ζήνων, Zenon; 489 a.C. – 431 a.C.) è stato un filosofo greco antico presocratico della Magna Grecia e un membro della Scuola eleatica fondata da Parmenide.Aristotele lo definisce inventore della dialettica. È conosciuto soprattutto per i suoi paradossi, che Bertrand Russell definì come «smisuratamente sottili e profondi».
 • Зенон от Елея, Зенон Елейски (старогръцки — Ζήνων ὁ Ἐλεάτης) е античен философ от досократовия период, един от най-важните представители на философската школа на „елеатите”.
 • Zeno of Elea (/ˈziːnoʊ əv ˈɛliə/; Greek: Ζήνων ὁ Ἐλεάτης; c. 490 – c. 430 BC) was a pre-Socratic Greek philosopher of southern Italy and a member of the Eleatic School founded by Parmenides. Aristotle called him the inventor of the dialectic. He is best known for his paradoxes, which Bertrand Russell has described as "immeasurably subtle and profound".
 • Zenão de Eleia, (em grego antigo: Ζήνων ὁ Ἐλεάτης; cerca de 490/485 a.C.?--430 a.C.?) foi um filósofo pré-socrático da escola eleática que nasceu em Eleia, hoje Vélia, Itália. Discípulo de Parmênides de Eleia, defendeu de modo apaixonado a filosofia do mestre. Seu método consistia na elaboração de paradoxos. Deste modo, não pretendia refutar diretamente as teses que combatia mas sim mostrar os absurdos daquelas teses (e, portanto, sua falsidade).
 • Zenon Eleakoa, grekoz Ζήνων ó Ελεάτης, Zínon ó Eleátis, (Elea, K. a. 490 inguru - K. a. 430 inguru) eskola eleatikoko filosofo greziar bat izan zen. Gutxi ezagutzen da bere bizitzari buruz. Suda entziklopediaren arabera, bere bizitzaren gorenera (akme) 78. Olinpiadan (K. a. 468-465 urteak) heldu zen . Platonen Parmenides lanean aipatzen da Parmenidesen jarraitzailea izan zela eta Atenasera lagundu zuela. Bertan, Zenonek dialektikaz jotzen zuen Parmenidesen teoriak arbuiatzen zituztenen aurka.
 • Elealı Zenon veya Zeno, Parmenides'in izleyicisi olan Antik Yunan filozofu.
 • Zenó d'Elea (Zenon, Ζήνων) (490 aC-430 aC), fill de Teleutàgores, fou un filòsof presocràtic grec membre de l'escola d'Elea fundada per Parmènides, originari de la ciutat d'Elea, empori comercial grec situat a la Magna Grècia, a l'actual regió de Campània, Itàlia. Fou deixeble de Parmènides i potser conegut de Melissos; va conèixer Sòcrates, que era molt més jove. Va residir a Atenes força temps.
 • Зено́н Эле́йский (др.-греч. Ζήνων ὁ Ἐλεάτης) (ок. 490 до н. э. — ок. 430 до н. э.), древнегреческий философ, ученик Парменида. Родился в Элее, Лукания. Знаменит своими апори́ями, которыми он пытался доказать противоречивость концепций движения, пространства и множества.
 • Zenon z Elei (gr. Ζήνων ὁ Ἐλεάτης Zenon ho Eleates; ok. 490 p.n.e. - ok. 430 p.n.e.), filozof grecki. Był uczniem Parmenidesa i należał do szkoły eleatów z Elei.
 • Zénón z Eleje (:zɛnoʊ, ɛlɛɑ, řecky Ζήνων ὁ Ἐλεάτης) (cca. 490 př. n. l.? – cca. 430 př. n. l.?) byl předsókratovský řecký filosof; náleží k jihoitalské tzv. elejské škole, jejíž vůdčí postavou byl Zénónův učitel a přítel Parmenidés. Často bývá označován pouze jako Zenón a následně tak zaměňován se Zénonem z Kitia. Již od antiky je znám především díky svým paradoxům, které měly podpořit Parmenidovo učení a popřít učení Pythagorovo. O Zénónově životě nevíme téměř nic.
 • 엘레아의 제논(그리스어: Ζήνων ὁ Ἐλεάτης 제논 호 엘레아테스[*], 기원전 490년경 ~ 기원전 430년경)은 고대 그리스의 철학자, 수학자이다. 이탈리아의 엘레아에서 태어났으며,불생불멸의 유일한 실재를 인정하였다. 엘레아 학파의 파르메니데스의 제자로 파르메니데스를 따라 '운동 불가능론'을 주장하였다. 이것은 파르메니데스를 옹호하는 입장에서 제논이 나눌 수 없으며, 영원하고 사라지지 않는 존재인 일자(一者)를 증명하기 위해 내놓은 것이다. 그에 따르면 일자가 아니라 구별 가능한 성질과 운동이 가능한 사물들을 일컫는 다자(多者)를 믿는 것은 논리적으로 자기 모순에 빠지게 된다.그는 파르메니데스가 발전시킨 고도의 추상화와 분석적 기법을 이용하였다. 또한 반대자들의 논리에서 출발하여 스스로 자가당착에 빠지도록 하였다. 그와 논쟁했던 상대는 아마 피타고라스 학파로 추정되는데, 자세히 밝혀지지는 않았다.엘레아의 제논이라고 하여 스토아학파의 개조인 제논과 구별된다.
rdfs:label
 • Zénon d'Élée
 • Eleai Zénón
 • Elealı Zenon
 • Zeno dari Elea
 • Zeno of Elea
 • Zeno van Elea
 • Zenon Eleakoa
 • Zenon von Elea
 • Zenon z Elei
 • Zenone di Elea
 • Zenão de Eleia
 • Zenó d'Elea
 • Zenón de Elea
 • Zénón z Eleje
 • Зенон Элейский
 • Зенон от Елея
 • ゼノン (エレア派)
 • 엘레아의 제논
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Zénon d'Élée
is dbpedia-owl:influenced of
is dbpedia-owl:influencedBy of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:aInfluencé of
is prop-fr:influencéPar of
is foaf:primaryTopic of