Le yéti, ou « abominable homme des neiges », est une créature anthropomorphe du folklore de la région himalayenne, en particulier du Népal, de l'Inde et du Tibet. Il est considéré au sein de la communauté scientifique comme un être légendaire du fait de l'absence de preuve matérielle incontestable de son existence. Il a de nombreux équivalents dans d'autres régions du monde, dont le Bigfoot en Amérique du Nord ou l’almasty dans le Caucase.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le yéti, ou « abominable homme des neiges », est une créature anthropomorphe du folklore de la région himalayenne, en particulier du Népal, de l'Inde et du Tibet. Il est considéré au sein de la communauté scientifique comme un être légendaire du fait de l'absence de preuve matérielle incontestable de son existence. Il a de nombreux équivalents dans d'autres régions du monde, dont le Bigfoot en Amérique du Nord ou l’almasty dans le Caucase.
 • Lo Yeti è una creatura leggendaria che fa parte cultura e delle credenze popolari delle popolazioni locali dell'Himalaya, entrata ormai anche nell'immaginario collettivo della cultura mondiale.Conosciuto anche come abominevole uomo delle nevi, termine originato da un'errata traduzione giornalistica dell'espressione in lingua nepalese Metoh Kangmi (letteralmente "uomo-orso delle nevi"), il termine Yeti deriva invece da yeh-teh che significa "Quella cosa là", espressione tipica usata dagli sherpa per indicare la mitica creatura.La figura dello Yeti dell'Himalaya sembra avere "parentele" simili sparse in tutto il mondo: nella regione caucasica e nella vasta fascia che va dal Pamir, attraverso l'Asia Centrale e la Mongolia, fino alla Siberia Orientale vivrebbe l'"Alma"; sulle montagne della Cina Centrale, in Indocina e in Malesia si nasconderebbe lo Xuèrén o "uomo selvatico"; negli altipiani della Russia il Chuchunaa; nel nord ovest americano, tra le Montagne Rocciose e il Pacifico, si dice vivrebbe il "Sasquatch" o "Bigfoot".Ogni stato citato ha promosso proprie ricerche scientifiche per indagare e fare luce sull'effettiva presunta esistenza di queste creature. Ma dal primo presunto avvistamento effettuato dal Colonnello Britannico A.L. Waddell, nel 1889, ad una quota di 5.000 metri di altezza, alla frontiera tra Nepal, Tibet e Buthan, fino ad oggi sono state avvistate e fotografate solo impronte, con l'eccezione di scalpi e pellicce rinvenuti e conservati come reliquie da alcuni monaci, che si sono rivelati poi appartenere a specie animali note. Nel 1980 Meng Quingbao ha avvistato un migliaio di impronte di cui ha riportato alcuni calchi, addirittura della lunghezza di 46 cm, di forma e dimensioni dissimili da quelle della fauna circostante conosciuta, oltre ad alcuni peli. C'è chi sostiene che appartengano ad un antenato del Gigantopiteco, vissuto nel tardo Pliocene, ritenuto estinto, ma di cui potrebbero essere rimasti in vita alcuni esemplari isolati (d'altronde non sono poche in zoologia le cosiddette "specie Lazzaro").In base alle conoscenze zoologiche e antropologiche, sarebbe comunque impossibile, per una specie così antica e isolata, vivere in piccoli gruppi familiari in un ambiente di altissima quota dove è difficile trovare nutrimento e con l'isolamento che genererebbe una progenie malata nel DNA per riproduzione tra consanguinei. È opportuno inoltre ricordare come, fino ad oggi, non sia mai stato rinvenuto neppure un reperto osseo riconducibile direttamente alla leggendaria creatura.Il 17 ottobre 2013 gli scienziati, confrontando il DNA di alcuni peli presumibilmente appartenenti allo Yeti con quello di un orso polare, hanno stabilito che la creatura leggendaria coinciderebbe in realtà con una sottospecie ibrida di orso, alla base del mito popolare, fornendo così una prova sperimentale alla teoria mitologica sostenuta per primo dall'himalaysta Reinhold Messner alla fine degli anni novanta.
 • Jetinek a nyugati civilizációban egy nagy, főemlősszerű, a jelentések szerint a Himalájában élő lényt neveznek. A név a tibeti yeh-teh-ből származik; ennek jelentése (zavaró módon) „kicsi, emberszerű állat”. A Himalája más népei jeren néven ismerik.Bizonyos fizikai bizonyítékok (mint például fészkek) azt sugallják, hogy a jeti egy ismeretlen főemlős, egy megmaradt emberszabású, esetleg egy medvefajta lehet.A legtöbb tudós és szakember elégtelennek minősíti a bizonyítékokat, és a jetit legendának, vagy bizonyos valós jelenségek rossz értelmezésének tartja. Mindezek dacára sokan hisznek a jetiben.A jeti talán a legismertebb kriptid a Loch Ness-i szörny mellett.Az oxfordi Brooks Egyetem kutatói két Északkelet-Indiában talált – a helyiek szerint a „vad erdei embertől” (a jeti egy helyi változatától) származó – szőrszál genetikai vizsgálata alapján arra jutottak, hogy viselőjük egyetlen ismert fajhoz sem tartozik. Ez a lelet később tévedésnek bizonyult.A jeti elképzelése feltűnő hasonlatosságot mutat a világszerte minden kevésbé lakott területen elterjedt, óriás majomemberekről szóló történetekkel, amelynek révén amatőr kutatók általában összemossák ezeket az elnevezéseket. Mindazonáltal jeti néven a Himalájában megfigyelt jelenségeket tartjuk számon.
 • Kocaayak veya Yeti, bazılarının Himalayalar'da yaşadığına inandığı, primat-benzeri, büyük bir yaratıktır. Her ne kadar varlığına inananlar mevcut olsa da bilim adamlarının çoğu, yetinin var olduğu ihtimalinin eldeki verilere göre çok zayıf olduğunu ve bu nedenle onun efsanevi bir yaratık olduğu fikrindedir. Batı'da ona verilen isim, yeti, Tibetçe yeh-teh (transliterasyonu:gYa' dred) lafından gelmektedir ki bunun anlamı "küçük insan-benzeri hayvan"dır. Ormanda yaşayan yarı insan yarı hayvan yaratıklara halk masallarında çok sık rastlanmaktadır Yüzyıllar boyunca bu yaratıkların kadim zamanlarda yaşadıkları düşünülmüştür. Bazılarıda bu yaratıkların tamamen hayal ürünü olduğunu iddia etmişlerdir. Kocaayak adı bu dev yaratıkların bıraktıkları ayakizleri nedeniyle takılmıştır. Çoğunlukla izler beş parmaklıdır. Fakat 2,3,4 ve 6 parmaklı izler de görülmüştür.İnsan ayağına benzemektedir fakat insan ayağından çok büyüktür.Yüzlerce tanığın verdiği ifadelerden boylarının 1,80 ile 2,50 metre olduğu anlaşılmaktadır. Bulunan büyük ayak izlerinde, ayak altı geniş yağ dokusu ve kemikleri maymunlarınki ile örtüşmektedir. Bazı izlerde ise sakat veya kırılmış olan ayak izleri, ortopedik olarak incelendiğinde çoğu doktorun bile bu izlerde yapamayacağı detaylar bulunmuştur.
 • Yeti – przyjęta powszechnie na Zachodzie nazwa mitycznego przedstawiciela niezidentyfikowanego gatunku (gatunków) zwierzęcia lub człowieka, występującego jakoby w odludnych, wysokogórskich rejonach Himalajów (Indie, Nepal, Tybet, Bhutan) oraz Syberii; obiekt badań kryptozoologii. Tybetańczycy tę rzekomą, tajemniczą, budzącą strach istotę nazywają kanguli, Nepalczycy natomiast Yeti.Wiara w istnienie yeti jest dość powszechna wśród tubylców. Tajemnicze istoty były również kilkunastokrotnie obserwowane przez zachodnich podróżników himalaistów, znacznie częściej jednak zauważano przypisywane im odciski stóp na powierzchni śniegu (pierwsze wzmianki w zachodniej literaturze z XIX wieku). Zoologowie po raz pierwszy dowiedzieli się o przypuszczalnym występowaniu takiego stworzenia w 1832 roku. Anglik B.H. Hodgson pisał wtedy, że jego miejscowi tragarze uciekli wysoko w górach przed dużą, przypominającą małpę istotą. On sam jednak jej nie widział.Na podstawie opisów tubylców, analizy odkrytych śladów oraz relacji z domniemanych obserwacji, yeti można scharakteryzować jako dużą, dwunożną istotę, o postawie wyprostowanej, silnie owłosioną lub raczej pokrytą ciemnym, rzadziej rudym albo srebrzystym futrem, zbliżoną wyglądem do niedźwiedzia, wielkiej małpy człekokształtnej czy wręcz istoty ludzkiej. Niekiedy mowa jest o zbliżonej do ludzkiej budowie twarzy i łap (dłoni), itp. Według innych relacji są to istoty podobne do wielkich małp.Przeważająca liczba kryptozoologów zaprzecza jednak istnieniu yeti, uważając je za istoty legendarne. Przemawia za tym brak przekonujących, bezpośrednich dowodów na ich istnienie, np. w postaci fotografii, zwłok czy wreszcie schwytania żywego osobnika tego gatunku. Yeti rzekomo żyje na wysokości ponad 5000 m n.p.m., w miejscach odludnych, pokrytych śniegiem i w większości dotąd nie zbadanych. Większość obserwacji była dokonywana w niesprzyjających warunkach, zazwyczaj z dużej odległości. Widziane obiekty mogły być złudzeniami optycznymi, znanymi gatunkami zwierząt lub po prostu ludźmi, przykładowo wędrującymi buddyjskimi czy hinduskimi ascetami (sadhu), prowadzącymi pustelniczy tryb życia w bezludnych obszarach. Odkryte ślady olbrzymich stóp, należące jakoby do yeti, można interpretować również jako tropy niedźwiedzia wytopione przez słońce i w ten sposób powiększone do nienaturalnych rozmiarów. Tak zwane „skalpy yeti”, przechowywane m.in. w tybetańskich klasztorach, w większości przypadków okazywały się fragmentami futer niedźwiedzi lub małp, niektórych z nich jednak nie udało się jednoznacznie przypisać do znanych dotychczas gatunków. Nie można wykluczyć fantazjowania obserwatorów lub nawet faktu, że stali się oni ofiarami celowych mistyfikacji. Wątpliwe jest to w przypadku obserwacji dokonywanych przez himalaistów na znacznych wysokościach i w dużym oddaleniu od siedzib ludzkich. Niektóre opowieści o spotkaniu z yeti są tak kuriozalne, iż trudno uznać je za wiarygodne. Relacja kapitana d'Auvergue z 1938 r. głosi, że gdy podczas samotnej podróży przez Himalaje uległ ślepocie śnieżnej, od niechybnej śmierci uratowała go prawie trzymetrowa istota, wyglądająca jak prehistoryczny człowiek, która opiekowała się nim do momentu odzyskania zdrowia. (Relacje tubylców wspominają raczej o wrogim stosunku yeti do ludzi, spotkania kończyły się czasami zranieniem, porwaniem lub zabiciem człowieka). Mało prawdopodobnym wydaje się fakt niemożności bezpośredniego zaobserwowania czy schwytania tak wielkiego zwierzęcia. Z drugiej strony, inne duże małpy człekokształtne – Szympansy z Lasu Bili, zostały odkryte dopiero w 2004 r. Żadna z organizowanych w XX w. dużych ekspedycji nie zdołała dostarczyć dowodów na istnienie yeti. Wśród nich najbardziej znana była wyprawa sir Edmunda Hillary'ego w 1960 r. W ciągu 10 miesięcy, mimo wykorzystania nowoczesnego sprzętu obserwacyjnego i działań na szeroką skalę, nie uzyskała ona nawet poszlak wskazujących na jego obecność. Zdaje się, że taka metoda poszukiwań z góry skazana była na niepowodzenie, ponieważ (zakładając istnienie yeti) należałoby je uznać za istoty płochliwe i unikające, o ile to możliwe, spotkań z większymi grupami ludźmi. Dotychczasowe, bezpośrednie kontakty tubylców z yeti były raczej przypadkowe i niespodziewane dla obu stron. 4 listopada 1979 polska ekspedycja atakująca zimą szczyt Lhotse kierowana przez Andrzeja Zawadę znalazła w śniegu ślady przypisywane yeti, a Jerzy Surdel jako pierwszy w historii himalaista zdołał je sfilmować. 20 października 2008 japońska ekspedycja badająca ślady Yeti w Nepalu odkryła i udokumentowała odcisk stopy w śniegu, który kształtem przypominał stopę ludzką, lecz miał 20 cali długości czyli około 51 cm.↑ ↑ 2,0 2,1 ↑
 • Сне́жный челове́к (йети, сасквоч, бигфут англ. bigfoot, энжей, леший, авдошка, алмасты) — легендарное человекообразное существо, якобы встречающееся в различных высокогорных или лесных районах Земли. Его существование утверждается многими энтузиастами, но на текущий момент не подтверждено. Есть мнение, что это реликтовый гоминид, то есть млекопитающее, принадлежащее отряду приматов и роду человек, сохранившееся до наших дней с доисторических времен.
 • El yeti o abominable hombre de las nieves (o Migou para los tibetanos del Himalaya) podría ser un críptido interpretado como un simio gigante emparentado con el Pie Grande norteamericano. Ante la ausencia total de pruebas, sólo se cuenta con relatos que lo describen como un simio gigante bípedo que se cree está localizado en las zonas boscosas de la cordillera del Himalaya, pero otras fuentes indican que podría ser una variedad de oso albo lanudo similar al Oso polar.
 • Тази статия е за хипотетичното същество. За автомобила на Шкода Ауто със същото име вижте Шкода Йети.Йети, наричан също Големият снежен човек, е хипотетично човекоподобно създание, чието предполагаемо местообитание са високите части на Хималаите между Индия и Китай. Името му произлиза от тибетските думи „я“ („скалист“, „скалисто място“) и „дред“ („мечка“).
 • De yeti, migyur of verschrikkelijke sneeuwman, een vermeende reusachtige primaat in de Himalaya, in uiterlijk verwant aan de hypothetische Bigfoot uit Amerika, wordt door de wetenschap nog steeds als een mythe beschouwd. Dit is echter niet het geval onder de lokale bevolking, die er van overtuigd is dat hij bestaat. De Yeti is een typisch onderzoeksobject voor de cryptozoölogie. Volgens de expeditie waar de documentaire Yeti: hunt for the wildman uit voort is gekomen, zijn er sterke aanwijzingen dat er iets rondloopt dat de wetenschap nog niet beschreven heeft.Men heeft een haar gevonden in een holle boom die volgens een koninklijke migyurjager bewoond zou zijn geweest door een migyur. Het haar is getest in Engeland op het DNA van de mens, beren, primaatachtigen en een heleboel andere dieren die in die gebieden leven, het bleek van de geitachtige Himalayagoral te zijn. In 2013 werd bekend dat andere onderzochte haren genetisch verwant zijn aan die van de ijsbeer, waardoor de mogelijkheid dat het hier om een onbekende berensoort gaat niet uitgesloten kan worden.
 • El Ieti, o abominable home de les neus, és un ésser llegendari de la mitologia del Tibet i del Nepal. És considerat un críptid en la criptozoologia i interpretat com un simi gegant emparentat amb el Peus Grans nord-americà. Mesura uns 3 metres i pesa entre 300 i 500 kg. Davant l'absència total de proves, només es compta amb relats que el descriuen com a un simi gegant bípede que es creu està localitzat en les zones boscoses de la serralada de l'Himàlaia, on habiten els monjos tibetans els quals temen el Ieti per robar i violar petits monjos nepalesos. També hom afirma que hi ha ietis a una zona remota de les Muntanyes de Luang Prabang.
 • イエティ (yeti) は、ヒマラヤ山脈に住むと言われているUMA(未確認動物)である。全身が毛に覆われ、直立歩行するとされる。
 • Yeti atau Manusia Salju Menakutkan adalah sejenis primata besar yang menyerupai manusia yang menghuni wilayah pegunungan Himalaya di Nepal dan Tibet. Nama Yeti dan Meh-Teh umummnya digunakan secara luas oleh penduduk asli di wilayah tersebut, dan merupakan bagian dari kisah sejarah dan mitologi mereka. Orang-orang Nepal juga menyebutnya Bonmanche yang berarti "manusia liar" atau "Kanchanjunga rachyyas" yang berarti "Iblis Kanchanjunga."
 • Als Yeti (tib.: g.ya' dred) oder Schneemensch, lokal begrenzt auch Kangchendzönga-Dämon, bezeichnet man ein zweibeiniges, behaartes Fabelwesen des Himalaya, das in Europa insbesondere durch Fotos von Spuren im Schnee bekannt wurde. Die Sherpa leiten sich den Begriff aus Ye = Fels und The = Tier her. In Tibet wird der Yeti als Migö (Wilder Mann) oder auch Gang Mi (Gletschermann) bezeichnet. Die Lepcha haben viele Sagen über den Yeti erhalten und nennen ihn Lomung (Berggeist) oder auch Chumung (Schneegeist), wobei sie ihn als Gott der Jagd und Herrn allen Rotwilds verehren.
 • Yetti je označení neznámého druhu dvounohého hominida, který se údajně vyskytuje v pohoří Himalájí. Jeho existence nikdy nebyla spolehlivě prokázána nebo zdokumentována. Yetti je údajně až 2,5 metru vysoký chlupatý tvor podobný lidoopovi nebo pravěkému člověku.
 • Yetia edo Elurretako Gizon Nardagarria Tibet eta Nepaleko mitologiako izakia da. Pertsonaia tximu handi baten moduan interpretatzen da, bere oinak oso handiak direla ere esaten delarik. Ez dago bere existentzia frogatzeko haina froga zientifiko, hori dela eta, zientzialarien ustez, ez da Yetirik existitzen.
 • The Yeti or Abominable Snowman (Nepali: हिममानव, lit. "mountain man") is an ape-like cryptid taller than an average human that is said to inhabit the Himalayan region of Nepal and Tibet. The names Yeti and Meh-Teh are commonly used by the people indigenous to the region, and are part of their history and mythology. Stories of the Yeti first emerged as a facet of Western popular culture in the 19th century.The scientific community generally regards the Yeti as a legend, given the lack of conclusive evidence, but it remains one of the most famous creatures of cryptozoology. Analysis of samples associated with claimed yetis found a sequence of mitochondrial DNA that matched a sample from an ancient polar bear jawbone found in Norway, that dates back to between 40,000 and 120,000 years ago.
 • 예티(티베트어 gYa' dred에서 옴)는 히말라야에 있다고 믿어지는 전설적인 유인원과 비슷한 설인(雪人)이다. 지구 상의 다른 지역에서도 유사한 존재들이 보고되고 있다. 예컨대 북아메리카의 ‘빅풋’(bigfoot) 혹은 ‘사스콰치’(Sasquatch) 또는 인도네시아의 ‘오랑 펜덱’(orang pendek) 등이 그것이다. 그 외에도 중국, 오스트레일리아, 러시아 및 아프리카, 스코틀랜드에서도 나온다고 한다.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 44024 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 25345 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 140 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110001934 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1955 (xsd:integer)
prop-fr:consultéLe
 • 2013-03-29 (xsd:date)
prop-fr:journal
 • Hodder and Stoughton
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:nom
 • Izzard
prop-fr:prénom
 • Ralph
prop-fr:titre
 • The Abominable Snowman Adventure
 • Groupe de recherche sur l'abominable homme des neiges
prop-fr:url
 • http://www.abominablesnowman.co.uk/
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le yéti, ou « abominable homme des neiges », est une créature anthropomorphe du folklore de la région himalayenne, en particulier du Népal, de l'Inde et du Tibet. Il est considéré au sein de la communauté scientifique comme un être légendaire du fait de l'absence de preuve matérielle incontestable de son existence. Il a de nombreux équivalents dans d'autres régions du monde, dont le Bigfoot en Amérique du Nord ou l’almasty dans le Caucase.
 • Сне́жный челове́к (йети, сасквоч, бигфут англ. bigfoot, энжей, леший, авдошка, алмасты) — легендарное человекообразное существо, якобы встречающееся в различных высокогорных или лесных районах Земли. Его существование утверждается многими энтузиастами, но на текущий момент не подтверждено. Есть мнение, что это реликтовый гоминид, то есть млекопитающее, принадлежащее отряду приматов и роду человек, сохранившееся до наших дней с доисторических времен.
 • El yeti o abominable hombre de las nieves (o Migou para los tibetanos del Himalaya) podría ser un críptido interpretado como un simio gigante emparentado con el Pie Grande norteamericano. Ante la ausencia total de pruebas, sólo se cuenta con relatos que lo describen como un simio gigante bípedo que se cree está localizado en las zonas boscosas de la cordillera del Himalaya, pero otras fuentes indican que podría ser una variedad de oso albo lanudo similar al Oso polar.
 • Тази статия е за хипотетичното същество. За автомобила на Шкода Ауто със същото име вижте Шкода Йети.Йети, наричан също Големият снежен човек, е хипотетично човекоподобно създание, чието предполагаемо местообитание са високите части на Хималаите между Индия и Китай. Името му произлиза от тибетските думи „я“ („скалист“, „скалисто място“) и „дред“ („мечка“).
 • イエティ (yeti) は、ヒマラヤ山脈に住むと言われているUMA(未確認動物)である。全身が毛に覆われ、直立歩行するとされる。
 • Yeti atau Manusia Salju Menakutkan adalah sejenis primata besar yang menyerupai manusia yang menghuni wilayah pegunungan Himalaya di Nepal dan Tibet. Nama Yeti dan Meh-Teh umummnya digunakan secara luas oleh penduduk asli di wilayah tersebut, dan merupakan bagian dari kisah sejarah dan mitologi mereka. Orang-orang Nepal juga menyebutnya Bonmanche yang berarti "manusia liar" atau "Kanchanjunga rachyyas" yang berarti "Iblis Kanchanjunga."
 • Yetti je označení neznámého druhu dvounohého hominida, který se údajně vyskytuje v pohoří Himalájí. Jeho existence nikdy nebyla spolehlivě prokázána nebo zdokumentována. Yetti je údajně až 2,5 metru vysoký chlupatý tvor podobný lidoopovi nebo pravěkému člověku.
 • Yetia edo Elurretako Gizon Nardagarria Tibet eta Nepaleko mitologiako izakia da. Pertsonaia tximu handi baten moduan interpretatzen da, bere oinak oso handiak direla ere esaten delarik. Ez dago bere existentzia frogatzeko haina froga zientifiko, hori dela eta, zientzialarien ustez, ez da Yetirik existitzen.
 • 예티(티베트어 gYa' dred에서 옴)는 히말라야에 있다고 믿어지는 전설적인 유인원과 비슷한 설인(雪人)이다. 지구 상의 다른 지역에서도 유사한 존재들이 보고되고 있다. 예컨대 북아메리카의 ‘빅풋’(bigfoot) 혹은 ‘사스콰치’(Sasquatch) 또는 인도네시아의 ‘오랑 펜덱’(orang pendek) 등이 그것이다. 그 외에도 중국, 오스트레일리아, 러시아 및 아프리카, 스코틀랜드에서도 나온다고 한다.
 • El Ieti, o abominable home de les neus, és un ésser llegendari de la mitologia del Tibet i del Nepal. És considerat un críptid en la criptozoologia i interpretat com un simi gegant emparentat amb el Peus Grans nord-americà. Mesura uns 3 metres i pesa entre 300 i 500 kg.
 • De yeti, migyur of verschrikkelijke sneeuwman, een vermeende reusachtige primaat in de Himalaya, in uiterlijk verwant aan de hypothetische Bigfoot uit Amerika, wordt door de wetenschap nog steeds als een mythe beschouwd. Dit is echter niet het geval onder de lokale bevolking, die er van overtuigd is dat hij bestaat. De Yeti is een typisch onderzoeksobject voor de cryptozoölogie.
 • Kocaayak veya Yeti, bazılarının Himalayalar'da yaşadığına inandığı, primat-benzeri, büyük bir yaratıktır. Her ne kadar varlığına inananlar mevcut olsa da bilim adamlarının çoğu, yetinin var olduğu ihtimalinin eldeki verilere göre çok zayıf olduğunu ve bu nedenle onun efsanevi bir yaratık olduğu fikrindedir. Batı'da ona verilen isim, yeti, Tibetçe yeh-teh (transliterasyonu:gYa' dred) lafından gelmektedir ki bunun anlamı "küçük insan-benzeri hayvan"dır.
 • Yeti – przyjęta powszechnie na Zachodzie nazwa mitycznego przedstawiciela niezidentyfikowanego gatunku (gatunków) zwierzęcia lub człowieka, występującego jakoby w odludnych, wysokogórskich rejonach Himalajów (Indie, Nepal, Tybet, Bhutan) oraz Syberii; obiekt badań kryptozoologii. Tybetańczycy tę rzekomą, tajemniczą, budzącą strach istotę nazywają kanguli, Nepalczycy natomiast Yeti.Wiara w istnienie yeti jest dość powszechna wśród tubylców.
 • The Yeti or Abominable Snowman (Nepali: हिममानव, lit. "mountain man") is an ape-like cryptid taller than an average human that is said to inhabit the Himalayan region of Nepal and Tibet. The names Yeti and Meh-Teh are commonly used by the people indigenous to the region, and are part of their history and mythology.
 • Jetinek a nyugati civilizációban egy nagy, főemlősszerű, a jelentések szerint a Himalájában élő lényt neveznek. A név a tibeti yeh-teh-ből származik; ennek jelentése (zavaró módon) „kicsi, emberszerű állat”.
 • Lo Yeti è una creatura leggendaria che fa parte cultura e delle credenze popolari delle popolazioni locali dell'Himalaya, entrata ormai anche nell'immaginario collettivo della cultura mondiale.Conosciuto anche come abominevole uomo delle nevi, termine originato da un'errata traduzione giornalistica dell'espressione in lingua nepalese Metoh Kangmi (letteralmente "uomo-orso delle nevi"), il termine Yeti deriva invece da yeh-teh che significa "Quella cosa là", espressione tipica usata dagli sherpa per indicare la mitica creatura.La figura dello Yeti dell'Himalaya sembra avere "parentele" simili sparse in tutto il mondo: nella regione caucasica e nella vasta fascia che va dal Pamir, attraverso l'Asia Centrale e la Mongolia, fino alla Siberia Orientale vivrebbe l'"Alma"; sulle montagne della Cina Centrale, in Indocina e in Malesia si nasconderebbe lo Xuèrén o "uomo selvatico"; negli altipiani della Russia il Chuchunaa; nel nord ovest americano, tra le Montagne Rocciose e il Pacifico, si dice vivrebbe il "Sasquatch" o "Bigfoot".Ogni stato citato ha promosso proprie ricerche scientifiche per indagare e fare luce sull'effettiva presunta esistenza di queste creature.
 • Als Yeti (tib.: g.ya' dred) oder Schneemensch, lokal begrenzt auch Kangchendzönga-Dämon, bezeichnet man ein zweibeiniges, behaartes Fabelwesen des Himalaya, das in Europa insbesondere durch Fotos von Spuren im Schnee bekannt wurde. Die Sherpa leiten sich den Begriff aus Ye = Fels und The = Tier her. In Tibet wird der Yeti als Migö (Wilder Mann) oder auch Gang Mi (Gletschermann) bezeichnet.
rdfs:label
 • Yéti
 • Ieti
 • Ieti
 • Jeti
 • Kocaayak
 • Verschrikkelijke sneeuwman
 • Yeti
 • Yeti
 • Yeti
 • Yeti
 • Yeti
 • Yeti
 • Yeti
 • Yetti
 • Йети
 • Снежный человек
 • イエティ
 • 예티
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of