William Gilbert (ou William Gylberde), né le 24 mai 1544, à Colchester, en Angleterre, mort de peste bubonique le 10 décembre 1603, probablement à Londres est un savant et médecin anglais.Ce premier médecin de la reine Élisabeth Ire puis de Jacques Ier se révèle un physicien pionnier, un véritable chercheur scientifique qui découvre et publie des lois relatives au magnétisme et à l’électricité.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • William Gilbert (ou William Gylberde), né le 24 mai 1544, à Colchester, en Angleterre, mort de peste bubonique le 10 décembre 1603, probablement à Londres est un savant et médecin anglais.Ce premier médecin de la reine Élisabeth Ire puis de Jacques Ier se révèle un physicien pionnier, un véritable chercheur scientifique qui découvre et publie des lois relatives au magnétisme et à l’électricité.
 • William Gilbert (24. května 1544, Colchester – 30. listopadu 1603, Londýn), byl anglický lékař a vědec. Léčil anglickou královnu Alžbětu I. a po její smrti i krále Jamese I. V odborných kruzích je považován za otce vědy o elektřině a magnetismu. Názvy jako „elektřina“, „elektrická síla“ a „přitažlivost elektřiny“ pocházejí právě od něho. Předpokládal také existenci vztahu mezi statickou elektřinou a magnetismem a publikoval první a zároveň také nejvýznamnější knihu postihující fenomén elektřiny a magnetismu – De Magnete, Magneticisque Corporibus et de Magno Magnete Tellure (O magnetu, magnetická tělesa a veliký magnet zemský). Jeho princip elektromagnetismu se stal základem mnoha moderních komunikačních technologií, např. telefonu, rádia, televize či mobilního telefonu. Byl současníkem Tychona Brahe a Johannese Keplera.
 • 윌리엄 길버트(William Gilbert, 1544년 5월 24일~1603년 11월 30일)는 영국의 물리학자, 의사이다. 자기학의 아버지 또는 영국 실험과학의 아버지라고 불린다.콜체스터에서 출생하여 케임브리지에서 의학을 배우고 런던에서 개업하였다. 뒤에 엘리자베스 1세의 시의로 일하였다. 과학의 태두(泰斗)로 잘 알려진 갈릴레이보다 생년월일이 더 빠른 관계로 실제로 최초의 과학자라는 칭호를 받을 만한 자격이 있는 인물이다. 하지만 이는 ‘최초의 과학자’이기 보다는 ‘자기의 아버지’로 더 잘 알려져 있다. 길버트는 왕립내과협회의 모든 공직을 두루 맡았던 대단히 성공적이고 저명한 내과의사였으며, 여왕 엘리자베스 1세의 주치의로 임명되기까지도 하였다. 이로써 의학 쪽으로 명성이 높았던 그는 화학에도 관심이 있었고, 이내 전기와 자기에 대한 연구로 방향을 틀었다. 자기의 성질에 대한 철저한 탐구로 과학의 한 분야인 물리학에 거대한 발자취를 남긴 그는 18년 동안의 연구 끝에 1600년, 《자석에 관하여》라는 책을 출판까지 하였다. 주요 저서 《자석에 관하여》에서 자기 및 지자기(地磁氣)에 관한 학설을 경험적·귀납적 방법에 의하여 전개하였다. 또 전기 현상에 관한 이론을 기록하였는데, 이것은 뒤에 케플러, 갈릴레이, 데카르트 등에 이용되었다. 또 '전기'라는 명칭은 그로부터 유래한다.이 책에서 중요한 것은 ‘그가 무엇을’ 발견했는지 보다는 ‘그가 어떻게’ 발견했는지 그 과정 속에서의 의미가 있는 책이다. 특히 이 책은 실험적 관찰에 대한 중요성을 강조하는 내용으로 갈릴레이에게 깊은 감명을 줬기로 유명하다.
 • ウィリアム・ギルバート(William Gilbert またはWilliam Gylberde、1544年5月24日-1603年12月10日)は16世紀のイギリスの医師、物理学者、自然哲学者である。コペルニクスの地動説を早くから支持し、当時支配的だったアリストテレス哲学とそれに基づく学校教育を積極的に拒絶した。医師としての仕事のかたわら静電気、磁石の研究をおこなった。今日、主に著書 De Magnete (1600) で知られており、電気 (electricity) という言葉を作った1人とされている。また、versorium と名付けた回転する針のような検電器を発明しており、電気計測機器の祖とされている。ギルバートの研究は、実験を用いた近代的な科学の先駆けとして、多くの科学者に多大な影響を及ぼし、電気工学や電気と磁気の父とされることもある。なお、姓はギルバード (Gilberd) とされることもある。コルチェスターにある墓碑銘にはこちらの綴りで刻まれており、De Magnete の中の回想録的部分でもこの綴りが使われているし、コルチェスターには彼の名を冠した Gilberd School という学校もある。CGS単位系における、磁位・起磁力の単位ギルバート[Gb]はウィリアム・ギルバートの名にちなんでいる。
 • Уилям Гилбълт (на английски William Gilbert) е английски физик, лекар и философ. Той е известен с едни от първите изследвания на магнетизма и електричеството. Той въвежда и самия термин електричество.Основното произведение на Гилбърт е „De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure“ („За магнита, магнетичните очи и за Големия земен магнит“), публикувано през 1600. В книгата той описва много от своите експерименти с умален модел на Земята (терела). Той стига до извода, че самата Земя е магнетична и че това е причината компасите да сочат на север (дотогава има предположения, че те сочат към полярната звезда или към голям магнитен остров на Северния полюс). В книгата си Гилбърт изследва и статичното електричество, използвайки кехлибар. Кехлибарът е наричан на гръцки електрон, затова той решава да нарече наблюдаваните ефекти електрическа сила.Гилбърт смята, че електричеството и магнетизмът са напълно различни явления. Той сочи за доказателство неправилното наблюдение, че електрическото привличане изчезва при нагряване, а магнитното се запазва. Едва Джеймс Максуел два века и половина по-късно демонстрира връзката между двете явления.
 • William Gilbert (Colchester, 24 de maig de 1544 - Londres, 10 de desembre de 1603) fou un metge anglès, filòsof natural, i físic investigador en els camps del magnetisme i l'electricitat. Va ser el metge dels reis anglesos Elisabet I i Jaume I. La seva primera obra va ser De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure (Sobre el magnetisme i els cossos magnètics, i el gran imant de la Terra) publicada el 1600. En aquest llibre descriu moltes de les seves experiències amb un model de terra anomenat terrella. D'aquestes experiències va concloure que la Terra és magnètica i que per això la brúixola indica el nord (fins aleshores es pensava que era degut a l'estrella polar o una gran illa magnètica en el Pol Nord). Al seu llibre, va estudiar igualment l'electricitat estàtica utilitzant l'ambre, nom que a partir del grec elektron llatinitzat electricus va a passar a denominar l'electricitat (amb el significat «com l'ambre») gràcies a Gilbert.L'existència de l'electricitat ja era coneguda a l'antiguitat, però se'n desconeixia la manera de produir-la. El 1600 Gilbert n'exposà la teoria moderna, tot i que la recerca restà reduïda a l'obtenció de màquines productores per fricció i la manera d'utilitzar aquesta energia.Una unitat de força magnetomotriu s'anomena gilbert (Gi) en el seu honor.
 • William Gilbert (/ˈɡɪlbərt/; 24 May 1544 – 30 November 1603), also known as Gilberd, was an English physician, physicist and natural philosopher. He passionately rejected both the prevailing Aristotelian philosophy and the Scholastic method of university teaching. He is remembered today largely for his book De Magnete (1600), and is credited as one of the originators of the term "electricity". He is regarded by some as the father of electrical engineering or electricity and magnetism. While today he is generally referred to as William Gilbert, he also went under the name of William Gilberd. The latter was used in his and his father's epitaph, the records of the town of Colchester, and in the Biographical Memoir in De Magnete, as well as in the name of The Gilberd School in Colchester.A unit of magnetomotive force, also known as magnetic potential, was named the gilbert in his honour.
 • William Gilbert (Colchester, 24 maggio 1544 – Londra, 30 novembre 1603) è stato un fisico britannico.Fu medico di Elisabetta I e di Giacomo I, e studiò l'elettricità ed il magnetismo. Fu lui ad inventare il termine elettricità.Il suo principale lavoro fu il De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure Physiologia Nova (Nuova fisiologia sul magnete, sui corpi magnetici e sul gran magnete terrestre), pubblicato nel 1600. In questa opera descrive numerosi esperimenti eseguiti su di un modello del campo magnetico terrestre ricostruito in laboratorio.Da questi esperimenti conclude che il campo magnetico terrestre è esso stesso originato da un magnete ed è la causa del comportamento delle bussole.Precedentemente si credeva che le bussole puntassero al Nord perché attratte dalla stella Polare o da una grande isola magnetica posta vicino al Polo Nord.In questo stesso lavoro Gilbert studiò l'elettricità statica generata dall'ambra, e dal nome greco di questo materiale (electron) coniò il termine forza elettrica.L'unità di misura del potenziale magnetico prende il nome di gilbert in suo onore.
 • Britainiar sendagile eta fisikaria (Colchester, 1554 - Londres, 1603). Cambridgeko St. John´s Collegen egin zituen ikasketak. Elisabet erreginaren lehen sendagilea izan zen, eta Errege Sendagile Eskolako lehendakari izendatu zuten 1600ean. Urte horretan bertan, magnetismoari buruzko lehen ikerketa egin zuen: De magnete, magneticisque corporibus et de magno magnete tellure, Ingalaterran argitaratu zen fisikako lehen liburu garrantzitsua. Mundua iman handi bat balitz bezala deskribatu zuen. Elektrizitate estatikoa aurkitu zuen, anbarra eta bestelako gai batzuk igurtziz. Elektrizitate hitza asmatu zuen, anbarraren grekozko izenetik, elektronetik, eratorria.
 • William Gilbert (ya da William Gylberde) (d. 24 Mayıs 1544, Colchester (Essex, İngiltere) - ö. 10 Aralık 1603 Londra veya Colchester) İngiliz hekim ve fizikçi.Kraliçe I. Elizabeth'in özel doktoru; 1600 yılında "De magnete, magnetisque corporibus, et de magno magnete tellure"yı yazdı ve yermanyetizmasının yerin içinden kaynaklandığını gösterdi. Gilbert bu kitabında, dünyanın küresel bir mıknatıs olduğunu ve pusulanın ibresinin dünyanın magnetik kutbunu gösterdiğini ortaya koyarak jeomagnetizma teorisine çok büyük bir katkıda bulundu. Pusula ibresinin, kuzey - güney doğrultusunun yanı sıra düşey yönde sapma gösterdiğini ilk kez söyleyen de Gilbert olmuştur.
 • William Gilbert (auch William Gylberde; * 24. Mai 1544 in Colchester, Essex, England; † 10. Dezember 1603 in London oder Colchester) war ein englischer Arzt und als Physiker einer der Wegbereiter der modernen naturwissenschaftlichen Forschung, insbesondere auf dem Gebiet der Elektrizität.
 • William Gilbert, (Colchester, Essex, 24 de mayo de 1544 – Londres, 10 de diciembre de 1603). Filósofo natural y médico inglés.En mayo de 1558 ingresó en el St st wellington John's College de Cambridge. En 1560 obtiene su B.A. (Bachelor of Arts); en 1564, su M.A. (Master of Arts). Finalmente, se doctora en 1569. Tras un paréntesis del que no existen pruebas fehacientes sobre su trayectoria vital, sabemos que se instala en Londres en 1573 como médico en ejercicio. Al poco tiempo ingresa en el colegio de Physicians londinense, donde tenta la Presidencia de dicho órgano colegiado en torno a 1600. En 1601 fue nombrado médico de la reina Isabel I y, posteriormente, también de su sucesor, James I, aunque Gilbert apenas sobrevivió a la reina seis meses. Falleció probablemente víctima de una gran peste. Fue uno de los primeros filósofos naturales de la era moderna en realizar experimentos con la electrostática y el magnetismo, realizando para tal fin incontables experimentos que describía con todo lujo detalles en su obra. Definió el término de fuerza eléctrica el fenómeno de atracción que se producía al frotar ciertas sustancias. A través de sus experiencias clasificó los materiales en conductores y aislantes e ideó el primer electroscopio. Descubrió la imantación por influencia, y observó que la imantación del hierro se pierde cuando se calienta al rojo. Estudió la inclinación de una aguja magnética concluyendo que la Tierra se comporta como un gran imán. Su principal obra fue [Guilielmi Gilberti Colcestrensis, Medici Londinenses] De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure; Physiologia noua, plurimis & argumentis, & experimentis demostrata (Sobre el imán y los cuerpos magnéticos y sobre el gran imán la Tierra) publicada en Londres en el año 1600, conocido popularmente como "De Magnete". El último libro que apareció fue un volumen titulado [Guilielmi Gilberti Colcestrensis, Medici Regii] De Mundo Nostro Sublunari Philosophia Nova. Opus posthumum, Ab Authoris fratre collectum pridem & dispositum, nunc Ex duobus Mss.. codicibus editum., mejor conocido como "De Mundo" publicado en Ámsterdam en 1651 este trata de una recopilación de escritos preparada por su hermanastro William Gilbert de Melford, que constaba de dos partes bien diferenciadas: "Physiologia Nova Contra Aristotelem”, donde desarrolla temas cósmicos y astronómicos; y “Nova Meteorologia contra Aristotelem”, que trata fenómenos naturales como los vientos, las mareas, las nubes, el arco iris y los cometas.En su honor se nombró la unidad de fuerza magnetomotriz en el sistema CGS, que corresponde a la necesaria para hacer pasar un flujo de un Weber en una reluctancia de un Oersted. (1 gilbert = 0,79577 ampere • vuelta)
 • William Gilbert ( Colchester, 24 mei 1544 – Londen, 30 november 1603 ) , ook bekend als Gilberd, was een Engelse arts en natuurfilosoof.Hij was de lijfarts van koningin Elizabeth I and Jacobus I van Engeland. Als natuurfilosoof werd Gilbert vooral bekend om zijn onderzoek naar magnetisme en elektriciteit. Gilbert is de uitvinder van het woord "elektriciteit" en velen zien hem als de grondlegger van de elektrotechniek.Gilbert's belangrijkste werk was De Magnete|De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure (Over de magneet en magnetische lichamen, en over de grote magneet Aarde) uit 1600. Hierin beschrijft hij veel van zijn experimenten met een model van de aarde, de terrella, en met een apparaat dat elektrostatische krachten kon waarnemen, het versorium. Uit zijn experimenten concludeerde Gilbert dat Aarde magnetisch was geladen en dat kompassen om deze reden naar het noorden wezen. Daarvoor dacht men dat kompassen naar de Poolster of naar een magnetisch eiland op de Noordpool wezen. In het boek doet hij tevens met behulp van barnsteen onderzoek naar statische elektriciteit. Het Griekse woord voor barnsteen is "elektron", waarop Gilbert besloot om de statische lading van barnstenen "elektrische kracht" te noemen.Gilbert betoogde dat elektriciteit en magnetisme van elkaar verschilden. Zo beweerde hij, ten onrechte, dat magnetische aantrekkingskracht bij hitte in stand bleef, terwijl elektrische aantrekkingskracht verdween. James Clerk Maxwell toonde in A Treatise on Electricity and Magnetism (Een verhandeling over elektriciteit en magnetisme) aan dat beide effecten een vorm van elektromagnetisme waren.Gilbert's magnetisme was de onzichtbare kracht die vele andere natuurfilosofen, zoals Johannes Kepler, ook ten onrechte, gebruikten om de bewegingen die zij in de natuur zagen te verklaren. Hoewel Gilbert magnetisme niet verbond met aantrekkingskracht tussen de sterren, wees hij er, twintig jaar voor Galileo Galilei, op dat de beweging van de hemelen door de draaiing van de aarde kwam, en niet door de rotatie van de sferen.De eenheid van de magnetomotorische kracht, of magnetische spanning, de gilbert, is naar hem vernoemd.Gilbert stierf op 30 november 1603, waarschijnlijk aan de builenpest.Hoewel hij vandaag de dag vooral bekendstaat als William Gilbert, gebruikte hij ook wel eens de naam William Gilberd. Voorbeelden hiervan zijn Gilbert's grafsteen en de grafsteen van zijn vader, de archieven van de stad Colchester, het boek De Magnete, en in de naam van de Gilberd School in Colchester, die naar William Gilbert is genoemd.
 • Уильям Гильберт (англ. William Gilbert, 24 мая 1544 года, Колчестер (графство Эссекс) — 30 ноября 1603 года, Лондон) — английский физик, придворный врач Елизаветы I и Якова I. Изучал магнитные и электрические явления, первым ввёл термин «электрический».
 • William Gilbert (ur. 24 maja 1544 w Colchester - zm. 10 grudnia 1603 w Londynie) — angielski fizyk i lekarz, odkrywca zjawiska magnetyzmu ziemskiego, indukcji magnetycznej i elektryzowania się ciał na skutek tarcia.Jako pierwszy przeprowadził ok. 1600 roku szczegółowe badania magnetyzmu i wykazał, że oprócz bursztynu można naelektryzować jeszcze wiele materiałów.Gilbert wprowadził do języka angielskiego nowe terminy, takie jak biegun magnetyczny, siła magnetyczna czy przyciąganie magnetyczne. Jako pierwszy spopularyzował termin "elektryczność".Główne dzieło Gilberta nosi tytuł De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure (O Magnesach i ciałach magnetycznych, oraz o wielkim magnesie Ziemi) zostało opublikowane w 1600 r. Opisuje w nim wiele doświadzczeń ze swoim modelem Ziemi zwanym terrella. Wywnioskował z tych eksperymentów, że Ziemia sama jest namagnesowana i dlatego igła kompasu wskazuje na północ (poprzednio wierzono, że to gwiazda polarna lub wielka wyspa magnetyczna na biegunie północnym są odpowiedzialne za przyciąganie igły kompasu).Na jego cześć jednostkę siły magnetomotorycznej (napięcie magnetyczne) nazwano gilbert (Gb).
 • William Gilbert (ou William Gylberde) (Colchester, 24 de Maio de 1544 — Londres, 10 de Dezembro de 1603) foi um físico e médico inglês de Elizabeth I e James I e pesquisador no campos do magnetismo e eletricidade. Estudou na Faculdade Saint John's, Universidade de Cambridge. Iniciou a prática da medicina em Londres em 1573 e em 1601 foi nomeado médico de Elizabeth I, rainha da Inglaterra.O principal trabalho de Gilbert foi De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure (Sobre os ímãs, os corpos magnéticos e o grande imã terrestre) publicado em 1600. Em seu trabalho descreve diversas de suas experiências com seu modelo de terra chamado terrella. Das experiências, ele conclui que a Terra era magnética e esse era o motivo pelo qual as bússolas apontam para o norte (anteriormente, era se dito que isto se devia a estrela polar ou as grandes ilhas magnéticas no pólo norte que atraiam a bússola).Em seu livro, ele também estudou eletricidade estática usando âmbar; em grego, âmbar é chamado elektron, então, Gilbert decidiu chamar isso de eletricidade.Ele foi o primeiro a usar os termos de força elétrica, atração elétrica, e pólo magnético. Ele também foi o primeiro intérprete na Inglaterra da mecânica celestial copérnica, e postulou que estrelas fixas não estão todas a mesma distância da Terra.Morreu de peste bubônica,em Londres. A unidade de força magnetomotriz, também conhecida como potencial magnético, é nomeado de gilbert em sua homenagem.
dbpedia-owl:individualisedPnd
 • 12233020X
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 284443 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5028 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 40 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110433571 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • William Gilbert (ou William Gylberde), né le 24 mai 1544, à Colchester, en Angleterre, mort de peste bubonique le 10 décembre 1603, probablement à Londres est un savant et médecin anglais.Ce premier médecin de la reine Élisabeth Ire puis de Jacques Ier se révèle un physicien pionnier, un véritable chercheur scientifique qui découvre et publie des lois relatives au magnétisme et à l’électricité.
 • ウィリアム・ギルバート(William Gilbert またはWilliam Gylberde、1544年5月24日-1603年12月10日)は16世紀のイギリスの医師、物理学者、自然哲学者である。コペルニクスの地動説を早くから支持し、当時支配的だったアリストテレス哲学とそれに基づく学校教育を積極的に拒絶した。医師としての仕事のかたわら静電気、磁石の研究をおこなった。今日、主に著書 De Magnete (1600) で知られており、電気 (electricity) という言葉を作った1人とされている。また、versorium と名付けた回転する針のような検電器を発明しており、電気計測機器の祖とされている。ギルバートの研究は、実験を用いた近代的な科学の先駆けとして、多くの科学者に多大な影響を及ぼし、電気工学や電気と磁気の父とされることもある。なお、姓はギルバード (Gilberd) とされることもある。コルチェスターにある墓碑銘にはこちらの綴りで刻まれており、De Magnete の中の回想録的部分でもこの綴りが使われているし、コルチェスターには彼の名を冠した Gilberd School という学校もある。CGS単位系における、磁位・起磁力の単位ギルバート[Gb]はウィリアム・ギルバートの名にちなんでいる。
 • William Gilbert (auch William Gylberde; * 24. Mai 1544 in Colchester, Essex, England; † 10. Dezember 1603 in London oder Colchester) war ein englischer Arzt und als Physiker einer der Wegbereiter der modernen naturwissenschaftlichen Forschung, insbesondere auf dem Gebiet der Elektrizität.
 • Уильям Гильберт (англ. William Gilbert, 24 мая 1544 года, Колчестер (графство Эссекс) — 30 ноября 1603 года, Лондон) — английский физик, придворный врач Елизаветы I и Якова I. Изучал магнитные и электрические явления, первым ввёл термин «электрический».
 • William Gilbert (ur. 24 maja 1544 w Colchester - zm. 10 grudnia 1603 w Londynie) — angielski fizyk i lekarz, odkrywca zjawiska magnetyzmu ziemskiego, indukcji magnetycznej i elektryzowania się ciał na skutek tarcia.Jako pierwszy przeprowadził ok. 1600 roku szczegółowe badania magnetyzmu i wykazał, że oprócz bursztynu można naelektryzować jeszcze wiele materiałów.Gilbert wprowadził do języka angielskiego nowe terminy, takie jak biegun magnetyczny, siła magnetyczna czy przyciąganie magnetyczne.
 • William Gilbert ( Colchester, 24 mei 1544 – Londen, 30 november 1603 ) , ook bekend als Gilberd, was een Engelse arts en natuurfilosoof.Hij was de lijfarts van koningin Elizabeth I and Jacobus I van Engeland. Als natuurfilosoof werd Gilbert vooral bekend om zijn onderzoek naar magnetisme en elektriciteit.
 • William Gilbert (Colchester, 24 maggio 1544 – Londra, 30 novembre 1603) è stato un fisico britannico.Fu medico di Elisabetta I e di Giacomo I, e studiò l'elettricità ed il magnetismo. Fu lui ad inventare il termine elettricità.Il suo principale lavoro fu il De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure Physiologia Nova (Nuova fisiologia sul magnete, sui corpi magnetici e sul gran magnete terrestre), pubblicato nel 1600.
 • William Gilbert (ya da William Gylberde) (d. 24 Mayıs 1544, Colchester (Essex, İngiltere) - ö. 10 Aralık 1603 Londra veya Colchester) İngiliz hekim ve fizikçi.Kraliçe I. Elizabeth'in özel doktoru; 1600 yılında "De magnete, magnetisque corporibus, et de magno magnete tellure"yı yazdı ve yermanyetizmasının yerin içinden kaynaklandığını gösterdi.
 • Уилям Гилбълт (на английски William Gilbert) е английски физик, лекар и философ. Той е известен с едни от първите изследвания на магнетизма и електричеството. Той въвежда и самия термин електричество.Основното произведение на Гилбърт е „De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure“ („За магнита, магнетичните очи и за Големия земен магнит“), публикувано през 1600. В книгата той описва много от своите експерименти с умален модел на Земята (терела).
 • Britainiar sendagile eta fisikaria (Colchester, 1554 - Londres, 1603). Cambridgeko St. John´s Collegen egin zituen ikasketak. Elisabet erreginaren lehen sendagilea izan zen, eta Errege Sendagile Eskolako lehendakari izendatu zuten 1600ean. Urte horretan bertan, magnetismoari buruzko lehen ikerketa egin zuen: De magnete, magneticisque corporibus et de magno magnete tellure, Ingalaterran argitaratu zen fisikako lehen liburu garrantzitsua. Mundua iman handi bat balitz bezala deskribatu zuen.
 • William Gilbert (/ˈɡɪlbərt/; 24 May 1544 – 30 November 1603), also known as Gilberd, was an English physician, physicist and natural philosopher. He passionately rejected both the prevailing Aristotelian philosophy and the Scholastic method of university teaching. He is remembered today largely for his book De Magnete (1600), and is credited as one of the originators of the term "electricity". He is regarded by some as the father of electrical engineering or electricity and magnetism.
 • William Gilbert (ou William Gylberde) (Colchester, 24 de Maio de 1544 — Londres, 10 de Dezembro de 1603) foi um físico e médico inglês de Elizabeth I e James I e pesquisador no campos do magnetismo e eletricidade. Estudou na Faculdade Saint John's, Universidade de Cambridge.
 • William Gilbert (24. května 1544, Colchester – 30. listopadu 1603, Londýn), byl anglický lékař a vědec. Léčil anglickou královnu Alžbětu I. a po její smrti i krále Jamese I. V odborných kruzích je považován za otce vědy o elektřině a magnetismu. Názvy jako „elektřina“, „elektrická síla“ a „přitažlivost elektřiny“ pocházejí právě od něho.
 • William Gilbert (Colchester, 24 de maig de 1544 - Londres, 10 de desembre de 1603) fou un metge anglès, filòsof natural, i físic investigador en els camps del magnetisme i l'electricitat. Va ser el metge dels reis anglesos Elisabet I i Jaume I. La seva primera obra va ser De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure (Sobre el magnetisme i els cossos magnètics, i el gran imant de la Terra) publicada el 1600.
 • William Gilbert, (Colchester, Essex, 24 de mayo de 1544 – Londres, 10 de diciembre de 1603). Filósofo natural y médico inglés.En mayo de 1558 ingresó en el St st wellington John's College de Cambridge. En 1560 obtiene su B.A. (Bachelor of Arts); en 1564, su M.A. (Master of Arts). Finalmente, se doctora en 1569. Tras un paréntesis del que no existen pruebas fehacientes sobre su trayectoria vital, sabemos que se instala en Londres en 1573 como médico en ejercicio.
 • 윌리엄 길버트(William Gilbert, 1544년 5월 24일~1603년 11월 30일)는 영국의 물리학자, 의사이다. 자기학의 아버지 또는 영국 실험과학의 아버지라고 불린다.콜체스터에서 출생하여 케임브리지에서 의학을 배우고 런던에서 개업하였다. 뒤에 엘리자베스 1세의 시의로 일하였다. 과학의 태두(泰斗)로 잘 알려진 갈릴레이보다 생년월일이 더 빠른 관계로 실제로 최초의 과학자라는 칭호를 받을 만한 자격이 있는 인물이다. 하지만 이는 ‘최초의 과학자’이기 보다는 ‘자기의 아버지’로 더 잘 알려져 있다. 길버트는 왕립내과협회의 모든 공직을 두루 맡았던 대단히 성공적이고 저명한 내과의사였으며, 여왕 엘리자베스 1세의 주치의로 임명되기까지도 하였다. 이로써 의학 쪽으로 명성이 높았던 그는 화학에도 관심이 있었고, 이내 전기와 자기에 대한 연구로 방향을 틀었다.
rdfs:label
 • William Gilbert (astronome)
 • William Gilbert
 • William Gilbert
 • William Gilbert
 • William Gilbert
 • William Gilbert
 • William Gilbert
 • William Gilbert
 • William Gilbert
 • William Gilbert
 • William Gilbert (astronomer)
 • William Gilbert (fizyk)
 • Гильберт, Уильям
 • Уилям Гилбърт
 • ウィリアム・ギルバート (物理学者)
 • 윌리엄 길버트
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of