La Wicca est un mouvement religieux basé sur l'« Ancienne Religion » définie par Gerald Gardner et incluant des éléments de croyances telles que le chamanisme, le druidisme, et les mythologies gréco-romaine, slave, celtique et nordique. Ses adeptes, les wiccans, prônent un culte envers la nature, et s'adonnent à la magie. La Wicca est un culte à mystères. De petits groupes considèrent la wicca comme une philosophie de vie et non comme une religion.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Wicca est un mouvement religieux basé sur l'« Ancienne Religion » définie par Gerald Gardner et incluant des éléments de croyances telles que le chamanisme, le druidisme, et les mythologies gréco-romaine, slave, celtique et nordique. Ses adeptes, les wiccans, prônent un culte envers la nature, et s'adonnent à la magie. La Wicca est un culte à mystères. De petits groupes considèrent la wicca comme une philosophie de vie et non comme une religion. Ces groupes sont nés du mouvement moderne du néo-paganisme et n'ont aucun lien avec la wicca traditionnelle appelée souvent British Traditional Wicca (en) ou BTW. Ces groupes nés des mouvements Néo-Païens et New-Age sont appelés « Éclectiques ». Les Éclectiques considèrent leur « Wicca » comme une philosophie de vie et une « croyance » dont la libre pratique est le point central de leur pensée. Ils pensent (par exemple) qu'un wiccan n'est pas obligé d'utiliser la magie.
 • Wicca je novodobé náboženství, jež je rozšířeno především v anglosaských zemích. Bylo založeno Geraldem B. Gardnerem kolem poloviny 20. století. Samotné slovo „Wicca“ ve staré angličtině označuje čarodějnici, čaroděje ale také slovo moudrý. Samotní příslušníci tohoto náboženství se také označují za čarodějnice či čaroděje, ale neztotožňují se s veškerým čarodějnictvím.
 • Wicca (English pronunciation: /ˈwɪkə/) is a modern pagan, witchcraft religion. It was developed in England during the first half of the 20th century and it was introduced to the public in 1954 by Gerald Gardner, a retired British civil servant. It draws upon a diverse set of ancient pagan and 20th century hermetic motifs for its theological structure and ritual practice. The word witch derives from Middle English wicche, Old English wicce (/ˈwɪttʃe/) (feminine) "witch" and wicca (/ˈwɪttʃɑ/) (masculine) "wizzard".Wicca is a diverse religion with no central authority or figure defining it. It is divided into various lineages and denominations, referred to as traditions, each with its own organisational structure and level of centralisation. Due to its decentralized nature, there is some disagreement over what actually constitutes Wicca. Some traditions, collectively referred to as British Traditional Wicca, strictly follow the initiatory lineage of Gardner and consider the term Wicca to apply only to such lineaged traditions, while other eclectic traditions do not.Wicca is typically duotheistic, worshipping a god and goddess traditionally viewed as a mother goddess and horned god. These two deities are sometimes viewed as facets of a greater pantheistic godhead. However, beliefs range from hard polytheism to even monotheism. Wiccan celebration follows approximately eight seasonally based festivals known as Sabbats. An unattributed statement known as the Wiccan Rede is the traditional basis of Wiccan morality. Wicca often involves the ritual practice of magic, though it is not always necessary.
 • Wicca é uma religião neopagã influenciada por crenças pré-cristãs e práticas da Europa ocidental que afirma a existência do poder sobrenatural (como a magia) e os princípios físicos e espirituais masculinos e femininos que interam a natureza, e que celebra os ciclos da vida e os festivais sazonais, conhecidos como Sabbats, os quais ocorrem, normalmente, oito vezes por ano. Autoridades como Alex Sanders referem-se a ela como religião natural, "a mais antiga do mundo". É muitas vezes referida como Witchcraft (em português: "bruxaria") ou the Craft por seus seguidores, que são conhecidos como Wiccanos ou Bruxos. Suas origens contestadas residem na Inglaterra no início do século XX, mas foi popularizada nos anos 50 por Gerald Gardner, que na época chamava a religião de "culto às bruxas" e "bruxaria", e seus seguidores "a Wicca". A partir dos anos 60 seu nome foi normalizado para "Wicca".A Wicca é uma religião politeísta, de culto basicamente dualista, que crê tradicionalmente na Mãe Tríplice e no Deus Cornífero, ou religião matriarcal de adoração à deusa mãe. Estas duas deidades são muitas vezes vistas como faces de uma divindade panteísta maior, ou que se manifestam como várias divindades politeístas. A Wicca também envolve a prática ritual da magia, em grande parte influenciada pela magia cerimonial do passado, muitas vezes em conjunto com um código de moralidade liberal conhecida como a Wiccan Rede, embora não seja uma regra. Embora algumas tradições adorem o celta Cernuno, símbolo da virilidade, e por vezes seja confundida com Satanismo, os wiccanos não creem em Lúcifer ou em Satã.Existem diversas tradições dentro da Wicca. Algumas, como a Wicca Gardneriana e a Alexandrina, seguem a linhagem iniciática de Gardner; ambas são frequentemente denominadas de wicca tradicional britânica, e muitos dos seus praticantes consideram que o termo "Wicca" possa ser aplicado unicamente a elas. Outras, como o cochranianismo, Feri e a Tradição Diânica, tomam como principal influência outras figuras e não insistem em qualquer tipo de linhagem iniciática. Alguns destes não usam o termo "Wicca", preferindo "Bruxaria", enquanto outros crêem que todas estas tradições podem ser consideradas wiccanas.
 • Wicca (korrekte Aussprache [ˈwitʃa], für männlich „Hexer”; eingebürgerte Aussprache [ˈwɪkə]) ist eine neureligiöse Bewegung und versteht sich als eine neu gestaltete Naturreligion (im modernen Sinne einer naturverbundenen Spiritualität) und als Mysterienreligion. Um eine Mysterienreligion handelt es sich in dem Sinne, dass auch auf Erkenntnis des eigenen Lebens und innere Transformation Wert gelegt wird. Wicca hat seinen Ursprung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ist eine Glaubensrichtung des Neuheidentums. Wicca sieht sich auch als die „Religion der Hexen“ und die meisten Anhänger bezeichnen sich selbst als Hexen. Die meisten der unterschiedlichen Wicca-Richtungen sind im Gegensatz zu rekonstruktiven neopaganen Bewegungen explizit synkretistisch.Es bestehen zahlreiche Parallelen zum Kult der Großen Göttin; im Wicca sind hingegen ein weiblicher und ein männlicher Gott gleichberechtigte Partner und Repräsentanten einer polaren Natur.Gemeinsam ist fast allen Wicca das Feiern der acht Jahreskreisfeste und die am Mondzyklus orientierten magischen Rituale (Esbats).
 • Wicca – rozpowszechniona w Europie i Stanach Zjednoczonych religia neopogańska. Została zainicjowana przez emerytowanego brytyjskiego urzędnika, Geralda B. Gardnera, prawdopodobnie w latach 40. XX wieku, ale upubliczniona dopiero od roku 1951. Od tego czasu zdobyła szeroką popularność i podzieliła się na kilka dużych i kilkanaście mniejszych gałęzi zwanych tradycjami. Pierwotnie jednak przez Wicca rozumiano wyłącznie tradycję stworzoną przez Gardnera – jest to inicjacyjna religia misteryjna, nawiązująca do tradycji przedchrześcijańskich.Wicca celebrowana klasycznie jest religią dualistyczną, zaś przewodnimi bóstwami są Potrójna Bogini oraz Rogaty Bóg. Bóstwa są często postrzegane jako aspekty większej panteistycznej istoty, manifestujące się jako różnorakie bóstwa politeistyczne w różnych kulturach. Niemniej jednak istnieje wiele odmiennych i równoważnych sposobów celebracji wśród wiccan – od monoteizmu do ateizmu. Nieodłącznym aspektem jest praktykowanie magii ceremonialnej, idącej w zgodzie z kodeksem etycznym znanym jako wiccańska porada (ang. Wiccan Rede). Kolejną charakterystyczną cechą jest obchodzenie świąt związanych z porami roku.
 • ウイッカ (Wicca) は、20世紀に興ったペイガニズム(キリスト教以前の古い多神教)の復興運動の一種で、欧州古代の多神教的信仰、特に女神崇拝を復活させたとされる。主に英語圏でみられるが、日本にも存在する。ウイッカを信仰する者をウイッカン (Wiccan) と呼ぶ。日本では、魔女の宗教としてのウイッチクラフトおよびウイッカの訳語として「魔女宗」という言葉も使われている。
 • 위카(Wicca)는 영어 문화권을 중심으로 전 세계에 널리 퍼진 신흥종교 또는 종교운동이다. 위카는 영국 마법법(魔法法)이 폐지된 이후, 제랄드 가드너라는 영국 공무원에 의하여 1954년 처음 공표되었다. 그는 이 종교가 유럽의 기독교 이전의 종교 운동에서 비롯되었으며 수백년 동안 비밀리에 존재해 온 마법 문화의 현대적 존재형태라고 주장하였다. 그래서 위카는 종종 “구 종교”라고 인식되기도 한다. 가드너의 주장의 진실성은 독자적으로 입증되지는 않으며 위카 이론은 1920년대 이후부터 형성되기 시작하였다. 위카는 자연주의적 성향과 여성중심적이고 생태주의적 관점 덕분에 더욱 각광받으며 그 교세를 급속히 확장하였다.
 • да не се бърка с първата финикийска колония в древна Либия (Африка) и Магреб - УтикаУика е съвременно неопаганистично (новоезическо) религиозно движение.Някои от празниците на Уика са:Белтейн-празник на Уика, който се чества на 30 април или на 1-ви май. Белтейн отбелязва символичния съюз на Богинята и Бога (божествата на традицията Уика). Свързва се с наближаващите летни месеци.Имболк-празник на Уика, който се чества на 2-ри февруари. Имболк бележи първото раздвижване на пролетта и е традиционно време за магически практики.Лугнасад-празник на Уика, който се чества на първи август. Той бележи първата жътва и е символичен за оттеглянето на слънчевите енергии.Мабон-празник на Уика, който се чества около 21-ви септември, когато е есенното равноденствие и бележи втората жътва. Есента се превръща в зима. Време за благодарност и размисъл.Мидсамър. Лятното слънцестоене (на или около 21-ви юни), е един от празниците на Уика и идеална нощ за правене на магя. Мидсамър бележи онзи момент от годината, когато слънцето символично се намира в апогеята на своята сила.Остара-празник на Уика, който се чества по времето на пролетното равноденствие (на или около21-ви март), когато се чества началото на пролетта. Огнен празник, на който се чества възраждането на плодородието на Землта и е идеално време за магия.Сабат-празник на Уика.Самхеин-празник ан Уика, който се чества на 31-ви октомври. Самхеин представя събиране на енергиите преди дългата зима. Древна нощ, в която е подходящо да се прави магия.Юл-празник на Уика, които се чества на или около 21-ви декември. Отбелязва новото раждане на Бога на Слънцето от Богинята. Време на радост и празнуване през мрачните зимни месеци. Юл се правежда по време на зимното слънцестоене.↑
 • La wicca è la più diffusa delle religioni e correnti spirituali appartenenti al movimento neopagano; spesso anche detta la "religione della natura" o, ormai più raramente, l'"antica religione" può essere considerata una religione/percorso spirituale di tipo misterico che venera principalmente il divino immanente; perciò da essa vengono celebrati i cicli della natura ed il divino considerato presente nel mondo sotto infinite forme, spesso riassunte in un principio divino femminile, la Dea, ed uno maschile, il Dio. Questi due principi cosmici, emanazioni dell'Uno, sono contrapposti ma complementari ed il loro continuo interscambio sta alla base del continuo divenire del mondo.La wicca venne presentata per la prima volta nel 1954 attraverso gli scritti di un ex funzionario pubblico britannico esperto di esoterismo, Gerald Gardner. Questi affermò di essere stato iniziato nella New Forest Coven, appartenente ad una vecchia tradizione misterica (la vecchia religione), continuazione dei culti esoterici medievali, perseguitati come stregoneria dalle autorità, culti che erano a loro volta imperniati sulle religioni pagane dell'Europa antica; la veridicità delle esperienze di Gardner rimane per alcuni controversa, visto il venir meno delle tesi dell'antropologa Margaret Murray sulla sopravvivenza di culti stregoneschi antichi. Gli storici ed accademici hanno dibattuto molto su questo argomento e se viene escluso ormai il "mito" di un culto stregonesco unico e di derivazione antica, sopravvissuto fino al XIX secolo, è invece provata la presenza fino all'Età Moderna, di notevoli residui pagani in vari ambiti, ad esempio nel folklore popolare o nell'esoterismo delle classi colte, e moltissimi di questi aspetti sono poi confluiti nella wicca, sia come ispirazione ideale che nella pratica vera e propria.Nello specifico è stato provato che Gardner stesso contribuì a riscrivere completamente (assieme a Doreen Valiente) gran parte della ritualistica, traendo spunto dall'esperienza delle grandi correnti esoteriche presenti in Inghilterra all'epoca (come la Golden Dawn) tanto è vero che gli studi più recenti sostengono che questa ritualistica non possa essere fatta risalire a prima degli anni venti.I wiccan odierni, nella maggior parte dei casi, accettano senza riserve i risultati di questi studi accademici e non si pongono più di tanto il problema, perché accolgono il racconto di Gardner più come un "mito di fondazione" della religione, che come un fatto storico accertabile. La wicca ha subito negli ultimi anni una capillare diffusione in tutto il mondo. Comunità, associazioni e "Chiese" sono oggi presenti particolarmente in America settentrionale, in Europa, in America meridionale, in Sudafrica, in India e in Oceania.Non esistono attualmente dati stabili sul numero di aderenti a questa religione. La vastità del fenomeno, oltre che le sue conseguenze e impatti culturali, lasciano pensare ad ogni modo che la stima più ottimistica si aggiri attorno ad una cifra che va dai 3 ai 5 milioni di praticanti nella sola America settentrionale (ma in questo caso comprendendo anche i praticanti saltuari).Altre stime molto più restrittive, risalenti al 1996, limitano il numero globale di aderenti a circa 800.000. Si può perciò stimare che attualmente i praticanti effettivi e continuativi si aggirino tra 1 e 2 milioni in tutto il mondo.Lo storico ed accademico britannico Ronald Hutton, nel suo fondamentale studio sulla wicca ha stimato in circa 250.000 gli iniziati nel suo solo paese e calcolato che mediamente nella partecipazione ai rituali pubblici neopagani tenuti in Gran Bretagna, ci sia un iniziato wiccan ogni sei o sette partecipanti, dei quali almeno più della metà sono wiccan non iniziati.
 • A wicca egy újpogány vallás, mely a világ számos országában megtalálható. Elsőként a brit Gerald Gardner kezdte népszerűsíteni 1954-ben. A wicca nem intézményes vallás, és az egyes hívek és csoportok hite és szertartásai nagyban eltérhetnek, de legtöbbjükre jellemző a hit két istenségben, az Úrnőben és az Úrban, valamint a Wicca Intelem („Ha nem ártasz vele, azt tégy, amit akarsz”) betartása és a „Háromszoros visszatérés törvényében” való hit, valamint a mágikus szertartások végrehajtása.
 • Wicca és una religió o un seguit de creences neopaganes que va sorgir a la llum pública a la dècada dels anys 50, per Gerald Gardner, suposadament sostinguda en tradicions transmeses de forma oral des d'edats arcaiques. Però encara es manté una dura discussió sobre aquest tema. Originalment aquesta tradició oral es va prendre com un fet, basat principalment en els escrits de Margaret Murray sobre el culte de les bruixes de l'edat mitjana. Després que aquests últims quedaren desautoritzats en la seva historicitat, hui en dia és creença estesa que la Wicca va nàixer més que res amb Gardner, fent ús de les pràctiques tradicionals i les teories de Murray en auge en aquell moment, amb elements de la màgia cerimonial.Els fonaments de la creença són relativament amplis: la reverència a la Naturalesa i els seus cicles i la responsabilitat personal del creient/practicant són les qualitats més evidents, juntament amb la relació i interacció directa entre el practicant i les deïtats. La pràctica tradicional també inclou un sistema màgic. Les celebracions i moltes de les idees de fons són degudes tant a Sir James Frazer com a Robert Graves.
 • Викка (англ. Wicca) — западная неоязыческая религия, основанная на почитании природы. Она стала популярна в 1954 году благодаря Джеральду Гарднеру, английскому государственному служащему в отставке, который в то время называл эту религию — колдовство (англ. Witchcraft). Он утверждал, что религия, в которую он был посвящён, — это выжившая современная религия древнего колдовства, которая тайно существовала в течение многих столетий, имеющая корни в дохристианском европейском язычестве. Истинность утверждений Гарднера не может быть однозначно доказана, поэтому считается, что викканская теология возникла не ранее 1920-х годов. По мнению последователей корни викки уходят в глубь веков, в доисторические культы Матери-Земли и Великой Богини.Виккане, как теперь называют последователей викки, обычно почитают Бога (традиционно Рогатого бога) и Богиню (традиционно Триединую Богиню), которые иногда представляются как части высшего пантеистического Божества, проявляющего себя в различных политеистических богах. К другим особенностям викки относят: применение ритуальной магии, свободные нормы морали и празднование восьми, соответствующих Колесу Года, праздников.Существует спор, что в действительности является виккой. Первоначально название относилось к направлению Чарльза Карделла, соперника Гарднера, однако с 1960-х годов виккой стали называть традиции мистического жречества, происходящие от Гарднера (Гарднерианская и Александрианская викка), известные в Северной Америке как Британская Традиционная Викка. В последние годы также используют обозначения "викка" для форм неоязыческого ведовства, схожих с оригинальной традицией, но независимых от неё, например: Ремесло Кокрейна, Дианическая Викка, Фейская Викка ,1734 Традиция и другие направления.
 • Wicca is de belangrijkste neoheidense natuurreligie, in 1954 gepopulariseerd door Gerald Gardner, die het toen 'hekserij' of 'heksencultus' noemde en haar aanhangers wiccans. Wicca is een min of meer georganiseerde vorm van hekserij, maar dit betekent niet dat deze begrippen synoniem zijn. Moderne wicca is behalve een natuurreligie vooral ook een ecologisch en feministisch geïnspireerde filosofie.Volgelingen van wicca inspireren zich op voorchristelijke bronnen, Europese folklore en mythologie. Zij beschouwen zichzelf als priesters en priesteressen van een voorchristelijke sjamanistische natuurreligie die een godin vereert die gerelateerd is aan de Moedergodin in haar drie aspecten van Maagd, Moeder en Heks. In heel wat tradities van wicca wordt ook een Gehoornde God vereerd die afgeleid is van de god van de dieren, de jacht, de dood en de wouden uit de oudheid. Veel wicca's zien zichzelf ook als de moderne erfgenamen van oude tradities uit onder meer Egypte, Kreta en Eleusis. Wicca wordt ook de Oude Religie genoemd, zonder echter de Oude Religie te zijn. Het is immers uiterst twijfelachtig of er wel een specifieke 'Oude Religie' is geweest. Wicca presenteert zichzelf dus als een voortzetting van de Oude Tradities, maar is zelf bijna volledig 20e-eeuws. Wat wicca gemeen heeft met andere neopaganistische bewegingen is het zich afzetten tegen het rationalisme en de dominantie van de wetenschap, en een keuze voor een meer spirituele, natuurlijke levensstijl. Hiermee neemt wicca stelling tegen het materialisme, de technologische excessen en de vervreemding die wetenschap lijkt in de hand te werken. Kenmerkend is dan ook dat het als tegencultuur vooral in hooggeïndustrialiseerde landen als Groot-Brittannië en de Verenigde Staten veel succes kent. De nadruk op nauwe banden met de natuur blijkt ook uit het belang van de seizoenen (de 8 jaarfeesten) en de maangetijden. Wicca kent verschillende stromingen, waaronder de Gardneriaanse en Alexandrijnse wicca.
 • Vika, kendi içinde çeşitli kollara ayrılan, doğa tabanlı, çağdaş bir pagan dinidir. Vika inanışına sahip olanlar, kendilerini Vikan olarak adlandırır. Hıristiyanlık öncesi Batı ve Kuzey Avrupa geleneklerine dayanan Vika, 1950'lerde İngiltere'de yayılmaya başlamış ve zamanla özellikle Avrupa ve ABD'de taraftar bulmuştur.Vika, organize bir din değildir ve merkezinde bir lider yoktur. Mezhepler Vika'da gelenekler olarak adlandırılır. Vika, duoteistik Tanrı ve Tanrıça inancı olarak tanımlanır. Bu Tanrı ve Tanrıça genellikle daha büyük bir panteist İlahın farklı yönleri olarak görülür. Vika'da bakış açısına bağlı olarak inançlar politeizm ile monoteizm arasında değişkenlik gösterebilir. Vikanlar sabbatlar olarak bilinen sekiz mevsimsel tabanlı festivali kutlar. Vikan nasihatı Vikan etiğinin temelini oluşturur.
 • La Wicca es una religión neopagana. Desarrollada en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XX, la Wicca se popularizó en la década de 1950 y a comienzos de 1960 por Gerald Gardner, quien a la vez llamó a la religión, "culto de brujas y brujerías", y a sus seguidores "la Wicca", incluyendo como práctica dentro de las búsquedas de "Witchcraft". A partir de la década de 1960, el nombre de la religión se normalizó y se redujo a "Wicca".A pesar de que en muchos casos y erróneamente, se hace referencia a la Wicca como sinónimo de 'brujería' o "Antigua Religión", existen tradiciones de brujería que no se identifican ni comparten orígenes con la Wicca. A estas tradiciones de brujería se les llama brujería tradicional y algunos ejemplos son la brujería Anderson Feri, Clan de Tubal Caín, Cultus Sabbati, entre otros.En anglosajón, o inglés antiguo, el término wiċċa (se pronuncia witcha) hacía referencia a los hechiceros varones, y wiċċe a las colegas femeninas. Ahora es normal referirse a los practicantes de la Wicca, como wiccanos y wiccanas.Su popularización tiene lugar inicialmente en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XX, coincidiendo con la abolición del delito de brujería y gracias a la influencia de los seguidores de Gardner, destacando también la figura de Doreen Valiente.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 127780 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 45560 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 197 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109288527 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:fr
 • The Summerland
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:trad
 • The Summerland
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La Wicca est un mouvement religieux basé sur l'« Ancienne Religion » définie par Gerald Gardner et incluant des éléments de croyances telles que le chamanisme, le druidisme, et les mythologies gréco-romaine, slave, celtique et nordique. Ses adeptes, les wiccans, prônent un culte envers la nature, et s'adonnent à la magie. La Wicca est un culte à mystères. De petits groupes considèrent la wicca comme une philosophie de vie et non comme une religion.
 • Wicca je novodobé náboženství, jež je rozšířeno především v anglosaských zemích. Bylo založeno Geraldem B. Gardnerem kolem poloviny 20. století. Samotné slovo „Wicca“ ve staré angličtině označuje čarodějnici, čaroděje ale také slovo moudrý. Samotní příslušníci tohoto náboženství se také označují za čarodějnice či čaroděje, ale neztotožňují se s veškerým čarodějnictvím.
 • ウイッカ (Wicca) は、20世紀に興ったペイガニズム(キリスト教以前の古い多神教)の復興運動の一種で、欧州古代の多神教的信仰、特に女神崇拝を復活させたとされる。主に英語圏でみられるが、日本にも存在する。ウイッカを信仰する者をウイッカン (Wiccan) と呼ぶ。日本では、魔女の宗教としてのウイッチクラフトおよびウイッカの訳語として「魔女宗」という言葉も使われている。
 • 위카(Wicca)는 영어 문화권을 중심으로 전 세계에 널리 퍼진 신흥종교 또는 종교운동이다. 위카는 영국 마법법(魔法法)이 폐지된 이후, 제랄드 가드너라는 영국 공무원에 의하여 1954년 처음 공표되었다. 그는 이 종교가 유럽의 기독교 이전의 종교 운동에서 비롯되었으며 수백년 동안 비밀리에 존재해 온 마법 문화의 현대적 존재형태라고 주장하였다. 그래서 위카는 종종 “구 종교”라고 인식되기도 한다. 가드너의 주장의 진실성은 독자적으로 입증되지는 않으며 위카 이론은 1920년대 이후부터 형성되기 시작하였다. 위카는 자연주의적 성향과 여성중심적이고 생태주의적 관점 덕분에 더욱 각광받으며 그 교세를 급속히 확장하였다.
 • A wicca egy újpogány vallás, mely a világ számos országában megtalálható. Elsőként a brit Gerald Gardner kezdte népszerűsíteni 1954-ben. A wicca nem intézményes vallás, és az egyes hívek és csoportok hite és szertartásai nagyban eltérhetnek, de legtöbbjükre jellemző a hit két istenségben, az Úrnőben és az Úrban, valamint a Wicca Intelem („Ha nem ártasz vele, azt tégy, amit akarsz”) betartása és a „Háromszoros visszatérés törvényében” való hit, valamint a mágikus szertartások végrehajtása.
 • Wicca is de belangrijkste neoheidense natuurreligie, in 1954 gepopulariseerd door Gerald Gardner, die het toen 'hekserij' of 'heksencultus' noemde en haar aanhangers wiccans. Wicca is een min of meer georganiseerde vorm van hekserij, maar dit betekent niet dat deze begrippen synoniem zijn.
 • Викка (англ. Wicca) — западная неоязыческая религия, основанная на почитании природы. Она стала популярна в 1954 году благодаря Джеральду Гарднеру, английскому государственному служащему в отставке, который в то время называл эту религию — колдовство (англ. Witchcraft). Он утверждал, что религия, в которую он был посвящён, — это выжившая современная религия древнего колдовства, которая тайно существовала в течение многих столетий, имеющая корни в дохристианском европейском язычестве.
 • Wicca (English pronunciation: /ˈwɪkə/) is a modern pagan, witchcraft religion. It was developed in England during the first half of the 20th century and it was introduced to the public in 1954 by Gerald Gardner, a retired British civil servant. It draws upon a diverse set of ancient pagan and 20th century hermetic motifs for its theological structure and ritual practice.
 • La wicca è la più diffusa delle religioni e correnti spirituali appartenenti al movimento neopagano; spesso anche detta la "religione della natura" o, ormai più raramente, l'"antica religione" può essere considerata una religione/percorso spirituale di tipo misterico che venera principalmente il divino immanente; perciò da essa vengono celebrati i cicli della natura ed il divino considerato presente nel mondo sotto infinite forme, spesso riassunte in un principio divino femminile, la Dea, ed uno maschile, il Dio.
 • Vika, kendi içinde çeşitli kollara ayrılan, doğa tabanlı, çağdaş bir pagan dinidir. Vika inanışına sahip olanlar, kendilerini Vikan olarak adlandırır. Hıristiyanlık öncesi Batı ve Kuzey Avrupa geleneklerine dayanan Vika, 1950'lerde İngiltere'de yayılmaya başlamış ve zamanla özellikle Avrupa ve ABD'de taraftar bulmuştur.Vika, organize bir din değildir ve merkezinde bir lider yoktur. Mezhepler Vika'da gelenekler olarak adlandırılır. Vika, duoteistik Tanrı ve Tanrıça inancı olarak tanımlanır.
 • La Wicca es una religión neopagana. Desarrollada en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XX, la Wicca se popularizó en la década de 1950 y a comienzos de 1960 por Gerald Gardner, quien a la vez llamó a la religión, "culto de brujas y brujerías", y a sus seguidores "la Wicca", incluyendo como práctica dentro de las búsquedas de "Witchcraft".
 • Wicca – rozpowszechniona w Europie i Stanach Zjednoczonych religia neopogańska. Została zainicjowana przez emerytowanego brytyjskiego urzędnika, Geralda B. Gardnera, prawdopodobnie w latach 40. XX wieku, ale upubliczniona dopiero od roku 1951. Od tego czasu zdobyła szeroką popularność i podzieliła się na kilka dużych i kilkanaście mniejszych gałęzi zwanych tradycjami.
 • Wicca é uma religião neopagã influenciada por crenças pré-cristãs e práticas da Europa ocidental que afirma a existência do poder sobrenatural (como a magia) e os princípios físicos e espirituais masculinos e femininos que interam a natureza, e que celebra os ciclos da vida e os festivais sazonais, conhecidos como Sabbats, os quais ocorrem, normalmente, oito vezes por ano. Autoridades como Alex Sanders referem-se a ela como religião natural, "a mais antiga do mundo".
 • да не се бърка с първата финикийска колония в древна Либия (Африка) и Магреб - УтикаУика е съвременно неопаганистично (новоезическо) религиозно движение.Някои от празниците на Уика са:Белтейн-празник на Уика, който се чества на 30 април или на 1-ви май. Белтейн отбелязва символичния съюз на Богинята и Бога (божествата на традицията Уика). Свързва се с наближаващите летни месеци.Имболк-празник на Уика, който се чества на 2-ри февруари.
 • Wicca és una religió o un seguit de creences neopaganes que va sorgir a la llum pública a la dècada dels anys 50, per Gerald Gardner, suposadament sostinguda en tradicions transmeses de forma oral des d'edats arcaiques. Però encara es manté una dura discussió sobre aquest tema. Originalment aquesta tradició oral es va prendre com un fet, basat principalment en els escrits de Margaret Murray sobre el culte de les bruixes de l'edat mitjana.
 • Wicca (korrekte Aussprache [ˈwitʃa], für männlich „Hexer”; eingebürgerte Aussprache [ˈwɪkə]) ist eine neureligiöse Bewegung und versteht sich als eine neu gestaltete Naturreligion (im modernen Sinne einer naturverbundenen Spiritualität) und als Mysterienreligion. Um eine Mysterienreligion handelt es sich in dem Sinne, dass auch auf Erkenntnis des eigenen Lebens und innere Transformation Wert gelegt wird. Wicca hat seinen Ursprung in der ersten Hälfte des 20.
rdfs:label
 • Wicca
 • Vika
 • Wicca
 • Wicca
 • Wicca
 • Wicca
 • Wicca
 • Wicca
 • Wicca
 • Wicca
 • Wicca
 • Wicca
 • Викка
 • Уика
 • ウィッカ
 • 위카
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:régionDeCulte of
is foaf:primaryTopic of