La Waffen-SS (littéralement « armée de l'escadron de protection ») était la branche militaire de la Schutzstaffel (SS), dont elle constitua l'une des composantes les plus importantes avec l'Allgemeine SS, le Sicherheitsdienst (SD) et les SS-Totenkopfverbände.Elle fut conçue à l'origine par Heinrich Himmler comme une armée politique, uniquement constituée de nationaux-socialistes convaincus, soumis à de sévères critères de sélection notamment basés sur les théories raciales nazies.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Waffen-SS (littéralement « armée de l'escadron de protection ») était la branche militaire de la Schutzstaffel (SS), dont elle constitua l'une des composantes les plus importantes avec l'Allgemeine SS, le Sicherheitsdienst (SD) et les SS-Totenkopfverbände.Elle fut conçue à l'origine par Heinrich Himmler comme une armée politique, uniquement constituée de nationaux-socialistes convaincus, soumis à de sévères critères de sélection notamment basés sur les théories raciales nazies. Au fil du temps, et surtout à partir de la fin de l'année 1942, elle intégra des troupes de toutes origines, des Volksdeutsche (personnes d'origine germanique mais hors du Reich) et des malgré-nous Alsaciens et Mosellans dans une première phase, puis des personnes essentiellement issues des pays occupés, de la Belgique à l'Albanie, du Danemark à l'Ukraine, sans se soucier de leur éventuelle origine germanique. Ces unités non allemandes furent largement majoritaires à partir de 1944, avec près de 700 000 hommes sur un total de près d'un million de membres de la Waffen-SS pendant toute la durée du conflit. Avec des motivations diverses, allant de l'engagement nazi ou des convictions anticommunistes jusqu'aux conflits ethniques locaux, les unités étrangères de la Waffen-SS furent un appoint important aux opérations militaires allemandes.Présentes sur tous les fronts de 1939 à 1945, à l'exception de l'Afrique du Nord, les unités de la Waffen-SS se révélèrent de qualité variable : nombre d'entre elles firent preuve d'une grande combativité, essentiellement sur le front de l'Est, à partir de 1943. Elles se singularisèrent par le nombre de leurs exactions et de leurs crimes sur tous leurs théâtres d'opérations.
 • Waffen-SS (niem. Zbrojne SS) – zbrojne oddziały niemieckiej nazistowskiej formacji paramilitarnej Schutzstaffel (niem. eskadra ochronna), znane również pod skrótem SS.
 • Waffen-SS war ab 1939 die Bezeichnung für die schon früher gegründeten militärischen Verbände der nationalsozialistischen Parteitruppe SS. Seit Mitte 1940 war sie organisatorisch eigenständig und unterstand dem direkten Oberbefehl des Reichsführers-SS Heinrich Himmler. Ihr gehörten sowohl Kampfverbände als auch die Wachmannschaften der Konzentrationslager an.Ihre Kampfverbände wurden im Zweiten Weltkrieg dem Oberbefehl der Wehrmacht unterstellt, kämpften an der Front und wurden zur Sicherung besetzter Gebiete gegen Partisanen und potenzielle Gegner eingesetzt. Aufgrund ihrer Beteiligung am Holocaust, Porajmos und an zahlreichen Kriegsverbrechen wurde sie 1946 vom Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg zur verbrecherischen Organisation erklärt. In der Bundesrepublik Deutschland sind zudem die Verbreitung von Propagandamaterial und Verwendung von Symbolen der SS (§§ 86 und 86a StGB) strafbar.
 • Войска СС (иначе «Ваффен-СС», нем. die Waffen-SS, при нацистах обычно die Waffen-Рунические «СС») — военные формирования СС, возникшие на основе так называемых «политических частей» и зондеркоманд СС, вначале называлась «резервные войска СС». Название «Ваффен-СС» (Войска СС) было впервые использовано зимой 1939—1940 годов. В ходе войны эти части находились под личным командованием рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.Части войск СС принимали участие как в военных действиях, так и в акциях айнзатцгрупп, осуществлявших геноцид.На Нюрнбергском процессе войска СС были обвинены в военных преступлениях. В заключении трибуналом были объявлены преступной группой члены войск СС, совершавшие преступления, а также знавшие об использовании войск СС в преступных целях и оставшиеся при этом в членах организации — исключая тех лиц, которые были призваны в войска СС государственными органами, причём таким способом, что они не имели права выбора, а также тех лиц, которые не совершали рассматриваемых трибуналом преступлений, а также тех лиц, которые перестали быть членами СС до 1 сентября 1939 года. Комиссия ООН по правам человека осудила прославление бывших военнослужащих войск СС, и, в частности, открытие памятников и мемориалов, а также проведения публичных демонстраций бывших военнослужащих войск СС.
 • Waffen-SS (česky: Zbraně SS, respektive Ozbrojené SS) byly jednotky SS, určené k běžným vojenským operacím. Představovaly zvláštní a cizinecké jednotky nacistické armády, zahrnovaly přibližně 950 000 mužů, většinou dobrovolníků. Byly vedeny Heinrichem Himmlerem. V norimberských procesech byly pro válečnou krutost prohlášeny za zločineckou organizaci. Vyvinuly se z dvousetčlenné jednotky Hitlerovy osobní ochranky (die SchutzStaffel der NSDAP, odtud zkratka SS) ještě v dobách, kdy Hitler nebyl kancléřem, ale pouze vůdcem NSDAP v roce 1929.Většina členů Waffen-SS tehdy rekrutovala z bývalých Freikorps, jejichž členové vstoupili do takzvané 1. SS-Panzer Division „Leibstandarte SS Adolf Hitler“, která byla vytvořena Himmlerem na Hitlerovu žádost jako Hitlerova ochranka. Posléze ale byly Waffen-SS nasazovány do běžných vojenských úkolů na frontě (často jako elitní jednotky), vykonávali stráž v koncentračních táborech a po celou dobu své existence byli jejich členové také osobní stráží Hitlera.Členové Waffen-SS byli, jak už bylo zmíněno, převážně dobrovolníci, prošli dobrým tělesným tréninkem, vynikajícím vojenským výcvikem a důkladným ideologickým zpracováním, které mnohdy hraničilo s brainwashingem, byli zejména specialisty na boj s lehkými palnými zbraněmi. Po takovémto základním výcviku prošli případným speciálním výcvikem (například v ovládání tanku). Waffen-SS kromě daleko lepšího výcviku, než měla většina německé armády, přesto často dostávali horší výzbroj (převážně konfiskovanou československé a rakouské armádě). V jednotkách Waffen-SS panoval také mnohem lepší přístup k vojákům než ve většině německé armády, vojáci Waffen-SS byli velmi cenní a velení si jich velmi vážilo. Proto v jednotkách Waffen-SS panoval poněkud volnější režim, než bylo v německé armádě zvykem, Waffen-SS měly lepší příděly jídla a vůbec lepší podmínky. Mezi veliteli a vojáky panovala spíše kamarádská atmosféra, v jednotkách Waffen-SS například bylo zvykem nadřízenému tykat.První bojové ztráty Waffen-SS představovali dva mrtví příslušníci 3.SS-Panzer-Division Totenkopf, zabití československými vojáky při bitvě u Czajankových kasáren. Jednotky Waffen-SS se účastnily kromě jiného invaze do Polska v roce 1939, byly nasazovány především v Polsku, na západní frontě zejména ve Francii a také na Balkáně. Významnou úlohu hrály jednotky Waffen-SS při dobývání Skandinávie, účastnily se (a vyhrály) třetí bitvu o Charkov v roce 1943 i operace Citadela včetně bojů poblíž Prochorovky.Ve Waffen-SS byl brán nejprve ohled na „čistotu rasy,“ ale později v ní nemuseli sloužit „rasově čistí“ Němci jako v ostatních jednotkách SS, velkou část z vojáků Waffen-SS dokonce tvořili kolaborující cizinci z podmaněných zemí, zejména Slováci, Dánové, Francouzi, Ázerbajdžánci, Vlámové, Norové, Finové, Holanďané, Chorvati, Litevci, Estonci a Ukrajinci, dokonce Indové a Britové (resp. obyvatelé zemí Britského impéria). Tito vojáci byli nazýváni Freiwilligen (Dobrovolníci), a většina z národů, jejichž příslušníci takto sloužili, měla své vlastní jednotky (např. 28. SS-Freiwilligen Panzergrenadier Division „Wallonien“, či 5. SS-Panzer Division „Wiking“).Z válečných zločinů, kterých se dopustily jednotky Waffen-SS na západní frontě, je nejznámější Malmédský masakr, kdy jednotky Waffen-SS v Belgii roku 1944 postřílely 71 amerických zajatců. Známé jsou také skupiny Dirlewangera a Kaminského, které na dobytém území v Polsku a Rusku zavraždily mnoho civilistů a také ruské válečné zajatce, vypálily několik stovek vesnic, prováděly ty nejohavnější německé válečné zločiny ve druhé světové válce. Jednotky také pomáhaly potlačovat odpor polských Židů ve varšavském ghettu. Zejména v Polsku a v Sovětském svazu byly jednotky Waffen SS součástí uskupení tzv. Einsatzgruppen, jejichž činností bylo „očisťování“ prostoru od Židů a jiných „méněcenných“ ras.Uprostřed území Protektorátu Čechy a Morava zabraly Waffen-SS území 65 obcí. Obyvatelstvo vyhnaly a zřídily zde pro své příslušníky výcvikový tábor. V tomto prostoru byla i pobočka koncentračního tábora Flossenbürg.
 • 武装親衛隊(ぶそうしんえいたい、独:Waffen-SS)は、親衛隊の軍事組織。
 • Las Waffen-SS (traducción libre del alemán: SS armadas) eran el cuerpo de combate de élite de las Schutzstaffel (más conocidas como las SS, o escuadras de protección). Dirigidas por el Reichsführer-SS Heinrich Himmler, las Waffen-SS participaron en la Segunda Guerra Mundial. Finalizada la guerra, algunos de sus líderes fueron juzgados por crímenes de guerra. Comenzaron como unidad de protección y choque de la dirección del Partido Nazi, hasta convertirse en una fuerza de combate de 950.000 soldados aproximadamente, de los que 352.000 murieron en acción y 50.000 desaparecieron. Combatieron bajo el signo de las Waffen-SS hombres de unas veintiséis nacionalidades. En los Juicios de Núremberg, las Waffen-SS fueron condenadas como parte de una organización criminal debido a su participación en atrocidades y crímenes de guerra e inmediatamente abolidas.
 • De Waffen-SS was een paramilitaire organisatie en later ook een volwaardig deel van de Wehrmacht, het leger van nazi-Duitsland. De organisatie was de militaire tak van de SS en werd in 1934 opgericht onder de naam SS-Verfügungstruppe. Zij kreeg in 1940 de naam Waffen-SS. Als onderdeel van de SS stond de Waffen-SS onder de formele leiding van Heinrich Himmler.Tijdens het overgrote deel van de Tweede Wereldoorlog was de Waffen-SS een organisatie met leden uit verschillende landen, met in 1944 900.000 soldaten waarvan 22.000 Nederlanders. In België wordt het aantal Vlaamse Waffen-SS'ers gedurende de oorlog geschat op zo'n 10.000 soldaten en het aantal Waalse Waffen-SS'ers op 6.700 soldaten op een totaal van ca. 42.000 Belgen die tijdens de Tweede Wereldoorlog de wapens opnamen aan de zijde van Duitsland.Om administratieve redenen werden ook de Totenkopfverbände, de bewakers van de concentratiekampen, en de Leibstandarte Adolf Hitler, de persoonlijke lijfwacht van Hitler, tot de Waffen-SS gerekend.In 1945 werd de Waffen-SS, na de Duitse nederlaag, ontbonden. Op 30 september 1946 werd de Waffen-SS door een geallieerde rechtbank tijdens de processen van Neurenberg veroordeeld als misdadige organisatie en verboden.
 • 무장 친위대(武裝親衛隊, Waffen-SS)는 나치 독일의 친위대(Schutzstaffel) 소속 무장 전투집단으로서 제2차 세계 대전 당시 육·해·공군에 이은 제4의 군대로 활약했다. 총사령관은 SS전국지도자 하인리히 힘러였으나, 전쟁 기간 중 전투 지휘는 국방군(Wehrmacht) 최고사령부(OKW)의 지휘를 받았다.비록 첫 출발은 민족사회주의 독일 노동자당 즉, 나치의 지도부를 경호하는 소박한 조직으로 출발했지만, 나중에 무장친위대는 90만 명을 상회하는 병력으로 구성된 38개 전투 사단과 기타 엘리트 부대를 갖춘 군대로 성장했다. 뉘른베르크 전범 재판에서 무장친위대는 잔혹 행위에 가담한 것 때문에 범죄 조직으로 간주되었고, 무장친위대의 베테랑들은 다른 독일군 참전 군인들과 달리 군인으로서 많은 권리를 거부당했다. 그러나 다수의 징집병들은 독일 정부에 의해 무장친위대로 배치되었기 때문에 범죄자 낙인에서는 제외되었다. 하지만 대부분의 무장 친위대원들은 순전히 전투병들이었고 실제로 학살을 수행했던 부대는 아인자츠그루펜과 디클레 방어사단과 같은 인종말살 부대이다. 따라서 인종말살을 목표로 했던 이들과 순전히 전투를 했던 일반 무장 친위대원들이랑 서로 구별해야 된다는 의견도 많다. 상당한 특권과 사회적 지위 보장, 최신무기와 전투장비를 갖추었다. 무기가 부족해도 최우선 지급대상이었다.
 • As Waffen-SS tem sua fundação derivada da chamada Schutzstaffel (SS) no início do Partido Nazista como forma de proteção a Adolf Hitler em um período conturbado politicamente (as décadas de 20 e 30 do século XX). Hitler exigia que sua tropa de elite fosse composta por cidadãos com comprovada origem germânica, uma condição fisica e mental excepcional e que cumprissem as normas da ideologia nazista. Para isso colocou à frente da tropa especial Heinrich Himmler, que em alguns anos, mais exatamente em 1933, conseguiu aliciar nada menos do que 52.000 homens para o seu exército. Com a ascensão da organização, Himmler conseguiu anexar aos seus domínios o Ordnungspolizei (a polícia regular), e o Sicherheitspolizei (a polícia de segurança). O Sicherheitspolizei foi dividido mais adiante no Kriminalpolizei ou Kripo (a polícia Criminal) e o Geheime Staatspolizei ou Gestapo (a polícia secreta), todas subordinadas ao escritório de Segurança Geral do Reich.Suas implicações eram as seguintes: Tropas regulares (Verfügungstruppe, SS-VT) servindo como tropas de elite lutando ao lado da Wehrmacht (e muitas vezes liderando as operações da Segunda Guerra Mundial) Guarda pessoal de Hitler, Leibstandarte Adolf Hitler (LAH) Controlo de Guetos
 • Вафен-СС (на немски: Waffen-SS – Войски на СС) е военното подразделение на СС.Основано е в Германия през 1939 г., след като СС се разделя на две. Името "Вафен-СС" става официално на 2 март 1940 г. Въпреки, че организацията е оглавявана от Хайнрих Химлер, тя взема участие във Втората световна война (ВСВ) под командването на Вермахта. По време на войната се разраства до 38 дивизии, които служат като елитни бойни части.След войната, по време на Нюрнбергските процеси, Вафен-СС е осъдена от победителите във ВСВ като престъпна организация поради политическите връзки с Националсоциалистическата германска работническа партия (НСДАП) и заради участието си във военни престъпления. Изключение правят войниците, положили клетва след 1943 г. (на основание, че са принудени от обстоятелствата). По тази причина на тях са отказани много от правата, предложени на другите бойни ветерани служили в германската армия, Луфтвафе и Кригсмарине. Войниците от Вафен-СС са държани отделно, в затвори с по-строг режим от западните Съюзници и са наказвани строго от Съветския съюз, който държи известен брой от тях затворени до 1956 г. (Вилхелм Монке). Много от доброволците от окупираните от Германия страни са съдени по-късно в родните им страни.През 1950-те и 1960-те години групи ветерани от Вафен-СС водят съдебни дела, без резултат, в новосъздадената Западна Германия, за премахване на решенията на Нюрнбергските процеси и спечелване на пенсионни права за техните членове.
 • A Waffen-SS (magyarul fegyveres védosztag) az SS (Schutzstaffel) katonai szárnya volt.Az önkéntesekből álló SS Karhatalmi Csoportból nőtt ki, amit azért hoztak létre, hogy az általános SS (Algemeine SS) tagjai – kezdetben önkéntes alapon – ott tölthessék le katonai szolgálati idejüket. Mozgósítás esetén azonban már eredetileg is a hadsereggel együtt szándékoztak bevetni.1939-ben gépesített hadosztállyá szervezték, ekkor létszáma 56 ezer fő volt. 1940-ben kapta a Waffen SS nevet. A háború idején folyamatosan nőtt, a háború végére már 38 hadosztályt, mintegy 950 000 tagot foglalt magába. A bővüléssel arányosan csökkent a németek aránya az SS hadosztályokban. Egyes becslések szerint a Waffen-SS-ben szolgált katonák mindössze 40%-a volt német állampolgár.Harcászati szempontból a Wehrmacht irányítása alá tartozott, ellátását azonban az SS-től kapta, és fegyelmileg is neki volt alárendelve. Elvileg önkéntesekből állt, de 1940-től sorozottak is megtalálhatók soraiban. Kiegészítése kiterjedt a Német Birodalmon kívülre is. Több hadosztálya jött létre – elsősorban kelet-európai – német kisebbségekhez tartozókból (úgynevezett népi németek), de fölállítottak lett, litván, holland és norvég SS-alakulatokat is. A kezdetben germán önkéntesekre korlátozott toborzás idővel kiterjedt minden mozgósítható európai népcsoportra. Így alakult francia, horvát, bosnyák, albán, orosz, ukrán, román, sőt tatár SS alakulat is. Magyar Waffen-SS alakulatokat is szerveztek. Ilyen volt a Hunyadi és a Hungaria SS hadosztály, illetve a Deák és a Ney csoport.
 • Waffen-SS adalah unit bersenjata dari barisan pengawal Hitler yang ditakuti, SS atau Schutzstaffel. Pada mulanya, Para anggotanya terdiri atas para pemuda pilihan yang memiliki fisik kuat dan telah teruji kemurnian ras Arya mereka.Unit ini terbentuk dari tiga bagian SS, yaitu : Leibstandarte (pasukan pengawal pribadi Hitler); SSVT (SS-Verfuegungstruppe, atau pasukan khusus SS); dan SSVT (SS-Totenkopfverbaende, unit penjaga kamp konsentrasi SS).Ketiganya, beserta sebuah unit kepolisian yang dimiliterisasikan, digabungkan di bawah bendera Waffen-SS pada bulan Desember 1940.Selama Perang Dunia II, kekuatan Waffen-SS membengkak menjadi kira-kira 40 divisi. Akan tetapi tidak semuanya beranggotakan orang Jerman. Ketika jumlah korban semakin meningkat, Waffen-SS menerima para sukarelawan asing untuk bertempur di bawah panjinya. Dimulai dari orang-orang Eropa Barat yang dianggap berkerabat dengan orang Jerman (Skandinavia, Belgia, Perancis, dan Belanda), barisan bersenjata SS ini kemudian dibanjiri oleh para sukarelawan Ukraina, Rusia, Cossack, Baltik (seperti Estonia), kaum Muslim Balkan, serta India.Di medan perang, Waffen-SS, terutama divisi-divisi panzernya, sangat disegani oleh lawan maupun kawan. Akan tetapi kebanyakan unit lainnya, terutama yang berasal dari sukarelawan Balkan dan Uni Soviet kebanyakan tidak terpercaya.Setelah perang, unit ini dihukum oleh Pengadilan Nuremberg sebagai sebuah organisasi kriminal. Hal ini bukan hanya dikarenakan keterkaitannya dengan kamp-kamp konsentrasi dan unit-unit pembunuh mobil SS namun juga karena tindakan kekejaman terhadap penduduk sipil maupun tawanan perang yang dilakukan sejumlah unit tempurnya.
 • Les Waffen-SS eren el cos de combat d'èlit del Schutzstaffel (més coneguda com a SS, o cos de protecció). Dirigida pel Reichsführer-SS Heinrich Himmler; els Waffen-SS actuaren durant la Segona Guerra Mundial. Finalitzada la guerra foren perseguits i duts a camps de Rússia i els seus líders jutjats per crims de guerra.Després de principis humils com a unitat de la protecció per a la direcció del Partit Nazi, les Waffen-SS creixeren eventualment com a una força de combat que abastaven 950.000 homes, en total es batrien sota el signe de les Waffen SS homes de vint-i-cinc nacionalitats; entre ells, albanesos, armenis, flamencs, valons, búlgars, txecs, eslovacs, croats, danesos, estonians, espanyols, finlandesos, francesos, grecs, holandesos, indis, anglesos, italians, letons, lituans, noruecs, romanesos, russos, suecs, turcs i ucraïnesos. Als Judicis de Nuremberg, les Waffen-SS foren condemnades com a part d'una organització criminal degut a la seva participació en atrocitats i crims de guerra, encara que els soldats en foren eximits.
 • The Waffen-SS (German pronunciation: [ˈvafən.ɛs.ɛs], Armed SS) was created as the armed wing of the Nazi Party's Schutzstaffel ("Protective Squadron"), and gradually developed into a multi-ethnic and multi-national military force of Nazi Germany.The Waffen-SS grew from three regiments to over 38 divisions during World War II, and served alongside the Heer (regular army) but was never formally part of it. Adolf Hitler resisted integrating the Waffen-SS into the army, as it was to remain the armed wing of the Party and to become an elite police force once the war was won. Prior to the war it was under the control of the SS Führungshauptamt (SS operational command office) beneath Reichsführer-SS Heinrich Himmler. Upon mobilization its tactical control was given to the High Command of the Armed Forces (Oberkommando der Wehrmacht).Initially membership was only open to people of Germanic "Aryan" origin, who were said to be the Herrenvolk (master race), according to Nazi racial ideology. The rules were partially relaxed in 1940, although nations considered by Nazis to be "sub-human" like ethnic Poles or Jews remained excluded. Hitler authorized the formation of units composed largely or solely of foreign volunteers and conscripts. Foreign SS units made up from recruits in Denmark, Norway, Sweden, Slovakia, Finland, Estonia, the Netherlands, Belgium, Yugoslavia, Albania, Ukraine, Latvia, Spain, France, and a small number of British troops, with the latter unit being a significant propaganda tool.At the post-war Nuremberg Trials the Waffen-SS was condemned as a criminal organization due to its connection to the Nazi Party and involvement in numerous war crimes. Waffen-SS veterans were denied many of the rights afforded to veterans who had served in the Heer (army), Luftwaffe (air force), or Kriegsmarine (navy). An exception was made for Waffen-SS conscripts sworn in after 1943, who were exempted because of their involuntary servitude.
 • Waffen-SS Nazi Almanyası'nda SS'in sonradan kurulma iki askeri kolundan biridir. Diğeri Allgemeine SS'dir. Sadece Alman ordusunun ağır silahlara sahip olmasının herşeye sahip olma hırsıyla çeliştiğini fark eden Heinrich Himmler'in İkinci Dünya Savaşı başlamadan önce NSDAP'ni koruma görevi olan 3 birliğin (Leibstandarte SS "Adolf Hitler, SS-Verfügungstruppen (SSVT), Totenkopf Standarten (SSTK)) birleştirmesiyle oluşmuştur. Waffen-SS'e bağlı olan Tümenlerin hemen hemen hepsinin savaş suçlarına işledikleri ve iştirak ettikleri yönünde iddialar mevcuttur ve bunların bir kısmı Nürnberg Mahkemelerinde kanıtlanmıştır.
 • Le Waffen-SS ("SS Combattenti") erano una forza armata della germania nazista che, dopo aver inizialmente adottato una rigida selezione razziale e fisica dei loro componenti, permisero negli ultimi anni della seconda guerra mondiale l'arruolamento anche di volontari stranieri di etnia tedesca o comunque ideologicamente legati al nazismo e al fascismo.Il corpo costituì dal marzo 1933 il ramo militare delle Schutzstaffel e partecipò a quasi tutte le battaglie sostenute dalla Germania durante la seconda guerra mondiale; i suoi soldati diedero prova di combattività, efficienza e forte motivazione ideologica. Peraltro i reparti delle Waffen-SS furono spesso responsabili di episodi di violenza sommaria o rappresaglia contro civili o prigionieri nemici. Al termine della loro esperienza storica le Waffen-SS giunsero a comprendere 38 divisioni più numerosi reparti speciali, arrivando a contare nelle loro file quasi un milione di soldati delle più disparate provenienze religiose, nazionali ed etniche.Al Processo di Norimberga le SS, da cui dipendevano le Waffen-SS, vennero condannate come organizzazione criminale, in quanto connesse al Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi (NSDAP), nonché responsabili di crimini di guerra.
dbpedia-owl:country
dbpedia-owl:motto
 • Meine Ehre heißt Treue(Mon honneur s’appelle fidélité)
dbpedia-owl:notableCommander
dbpedia-owl:numberOfStaff
 • 1200000 (xsd:integer)
dbpedia-owl:parentOrganisation
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:type
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 83802 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 62789 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 318 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110870527 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1967 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Georges H. Stein
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:commandantHistorique
prop-fr:creation
 • 1939 (xsd:integer)
prop-fr:date
 • 2007-08-26 (xsd:date)
prop-fr:devise
prop-fr:dissolution
 • 1945 (xsd:integer)
prop-fr:effectif
 • 1200000 (xsd:integer)
prop-fr:faitpartie
prop-fr:groupe
 • N
prop-fr:guerres
prop-fr:id
 • St
prop-fr:legende
 • Emblème de la SS
prop-fr:lieu
 • Paris
prop-fr:nomUnite
 • Waffen-SS
prop-fr:oldid
 • 19944254 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 338 (xsd:integer)
prop-fr:pays
 • Allemagne et autres pays d'Europe
prop-fr:tailleImage
 • 200 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • La Waffen S.S.
prop-fr:type
prop-fr:vote
 • BA
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Stock
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La Waffen-SS (littéralement « armée de l'escadron de protection ») était la branche militaire de la Schutzstaffel (SS), dont elle constitua l'une des composantes les plus importantes avec l'Allgemeine SS, le Sicherheitsdienst (SD) et les SS-Totenkopfverbände.Elle fut conçue à l'origine par Heinrich Himmler comme une armée politique, uniquement constituée de nationaux-socialistes convaincus, soumis à de sévères critères de sélection notamment basés sur les théories raciales nazies.
 • Waffen-SS (niem. Zbrojne SS) – zbrojne oddziały niemieckiej nazistowskiej formacji paramilitarnej Schutzstaffel (niem. eskadra ochronna), znane również pod skrótem SS.
 • 武装親衛隊(ぶそうしんえいたい、独:Waffen-SS)は、親衛隊の軍事組織。
 • Les Waffen-SS eren el cos de combat d'èlit del Schutzstaffel (més coneguda com a SS, o cos de protecció). Dirigida pel Reichsführer-SS Heinrich Himmler; els Waffen-SS actuaren durant la Segona Guerra Mundial.
 • As Waffen-SS tem sua fundação derivada da chamada Schutzstaffel (SS) no início do Partido Nazista como forma de proteção a Adolf Hitler em um período conturbado politicamente (as décadas de 20 e 30 do século XX). Hitler exigia que sua tropa de elite fosse composta por cidadãos com comprovada origem germânica, uma condição fisica e mental excepcional e que cumprissem as normas da ideologia nazista.
 • A Waffen-SS (magyarul fegyveres védosztag) az SS (Schutzstaffel) katonai szárnya volt.Az önkéntesekből álló SS Karhatalmi Csoportból nőtt ki, amit azért hoztak létre, hogy az általános SS (Algemeine SS) tagjai – kezdetben önkéntes alapon – ott tölthessék le katonai szolgálati idejüket. Mozgósítás esetén azonban már eredetileg is a hadsereggel együtt szándékoztak bevetni.1939-ben gépesített hadosztállyá szervezték, ekkor létszáma 56 ezer fő volt. 1940-ben kapta a Waffen SS nevet.
 • 무장 친위대(武裝親衛隊, Waffen-SS)는 나치 독일의 친위대(Schutzstaffel) 소속 무장 전투집단으로서 제2차 세계 대전 당시 육·해·공군에 이은 제4의 군대로 활약했다. 총사령관은 SS전국지도자 하인리히 힘러였으나, 전쟁 기간 중 전투 지휘는 국방군(Wehrmacht) 최고사령부(OKW)의 지휘를 받았다.비록 첫 출발은 민족사회주의 독일 노동자당 즉, 나치의 지도부를 경호하는 소박한 조직으로 출발했지만, 나중에 무장친위대는 90만 명을 상회하는 병력으로 구성된 38개 전투 사단과 기타 엘리트 부대를 갖춘 군대로 성장했다. 뉘른베르크 전범 재판에서 무장친위대는 잔혹 행위에 가담한 것 때문에 범죄 조직으로 간주되었고, 무장친위대의 베테랑들은 다른 독일군 참전 군인들과 달리 군인으로서 많은 권리를 거부당했다. 그러나 다수의 징집병들은 독일 정부에 의해 무장친위대로 배치되었기 때문에 범죄자 낙인에서는 제외되었다.
 • Waffen-SS (česky: Zbraně SS, respektive Ozbrojené SS) byly jednotky SS, určené k běžným vojenským operacím. Představovaly zvláštní a cizinecké jednotky nacistické armády, zahrnovaly přibližně 950 000 mužů, většinou dobrovolníků. Byly vedeny Heinrichem Himmlerem. V norimberských procesech byly pro válečnou krutost prohlášeny za zločineckou organizaci.
 • Waffen-SS war ab 1939 die Bezeichnung für die schon früher gegründeten militärischen Verbände der nationalsozialistischen Parteitruppe SS. Seit Mitte 1940 war sie organisatorisch eigenständig und unterstand dem direkten Oberbefehl des Reichsführers-SS Heinrich Himmler.
 • Waffen-SS Nazi Almanyası'nda SS'in sonradan kurulma iki askeri kolundan biridir. Diğeri Allgemeine SS'dir. Sadece Alman ordusunun ağır silahlara sahip olmasının herşeye sahip olma hırsıyla çeliştiğini fark eden Heinrich Himmler'in İkinci Dünya Savaşı başlamadan önce NSDAP'ni koruma görevi olan 3 birliğin (Leibstandarte SS "Adolf Hitler, SS-Verfügungstruppen (SSVT), Totenkopf Standarten (SSTK)) birleştirmesiyle oluşmuştur.
 • The Waffen-SS (German pronunciation: [ˈvafən.ɛs.ɛs], Armed SS) was created as the armed wing of the Nazi Party's Schutzstaffel ("Protective Squadron"), and gradually developed into a multi-ethnic and multi-national military force of Nazi Germany.The Waffen-SS grew from three regiments to over 38 divisions during World War II, and served alongside the Heer (regular army) but was never formally part of it.
 • Las Waffen-SS (traducción libre del alemán: SS armadas) eran el cuerpo de combate de élite de las Schutzstaffel (más conocidas como las SS, o escuadras de protección). Dirigidas por el Reichsführer-SS Heinrich Himmler, las Waffen-SS participaron en la Segunda Guerra Mundial. Finalizada la guerra, algunos de sus líderes fueron juzgados por crímenes de guerra.
 • Le Waffen-SS ("SS Combattenti") erano una forza armata della germania nazista che, dopo aver inizialmente adottato una rigida selezione razziale e fisica dei loro componenti, permisero negli ultimi anni della seconda guerra mondiale l'arruolamento anche di volontari stranieri di etnia tedesca o comunque ideologicamente legati al nazismo e al fascismo.Il corpo costituì dal marzo 1933 il ramo militare delle Schutzstaffel e partecipò a quasi tutte le battaglie sostenute dalla Germania durante la seconda guerra mondiale; i suoi soldati diedero prova di combattività, efficienza e forte motivazione ideologica.
 • Waffen-SS zirelakoak Schutzstaffel edo SS indar armatuen elitezko borroka talde bat zen. Heinrich Himmler komandantea buru zutelarik, Waffen-SS indar armatuek Bigarren Mundu Gerran parte hartu zuten. Gerra hau amaitu ostean buruzagietako batzuk gerra krimenengatik epaituak izan ziren.
 • Вафен-СС (на немски: Waffen-SS – Войски на СС) е военното подразделение на СС.Основано е в Германия през 1939 г., след като СС се разделя на две. Името "Вафен-СС" става официално на 2 март 1940 г. Въпреки, че организацията е оглавявана от Хайнрих Химлер, тя взема участие във Втората световна война (ВСВ) под командването на Вермахта.
 • De Waffen-SS was een paramilitaire organisatie en later ook een volwaardig deel van de Wehrmacht, het leger van nazi-Duitsland. De organisatie was de militaire tak van de SS en werd in 1934 opgericht onder de naam SS-Verfügungstruppe. Zij kreeg in 1940 de naam Waffen-SS.
 • Waffen-SS adalah unit bersenjata dari barisan pengawal Hitler yang ditakuti, SS atau Schutzstaffel.
 • Войска СС (иначе «Ваффен-СС», нем. die Waffen-SS, при нацистах обычно die Waffen-Рунические «СС») — военные формирования СС, возникшие на основе так называемых «политических частей» и зондеркоманд СС, вначале называлась «резервные войска СС». Название «Ваффен-СС» (Войска СС) было впервые использовано зимой 1939—1940 годов.
rdfs:label
 • Waffen-SS
 • Waffen-SS
 • Waffen-SS
 • Waffen-SS
 • Waffen-SS
 • Waffen-SS
 • Waffen-SS
 • Waffen-SS
 • Waffen-SS
 • Waffen-SS
 • Waffen-SS
 • Waffen-SS
 • Waffen-SS
 • Waffen-SS
 • Вафен-СС
 • Войска СС
 • 武装親衛隊
 • 무장 친위대
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Waffen-SS
is dbpedia-owl:militaryBranch of
is dbpedia-owl:parentOrganisation of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:arme of
is prop-fr:branche of
is prop-fr:faitpartie of
is prop-fr:grade of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of