La vidéo regroupe l'ensemble des techniques permettant l'enregistrement ainsi que la restitution d'images animées, accompagnées ou non de son, sur un support électronique et non de type photochimique. Le mot « vidéo » vient du latin « video » qui signifie : « je vois ». C'est l'apocope de vidéophonie ou vidéogramme. Le substantif vidéo s'accorde en nombre, cependant, l'adjectif reste toujours invariable.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La vidéo regroupe l'ensemble des techniques permettant l'enregistrement ainsi que la restitution d'images animées, accompagnées ou non de son, sur un support électronique et non de type photochimique. Le mot « vidéo » vient du latin « video » qui signifie : « je vois ». C'est l'apocope de vidéophonie ou vidéogramme. Le substantif vidéo s'accorde en nombre, cependant, l'adjectif reste toujours invariable.
 • El vídeo (que en llatí, i accentuat a la e, vol dir "veig") és la branca de la tecnologia que es dedica al processament de senyals electrònics que representen imatges en moviment.La principal aplicació del món del vídeo és, òbviament, la televisió, seguida, possiblement pels vídeos domèstics. No obstant això, mercès a internet s'ha produït una proliferació de diferents formats de vídeo comprimits que en permeten la difusió per aquest mitjà a una audiència planetària (vegeu també videoblog). El vídeo també s'utilitza per a aplicacions científiques, de seguretat, d'enginyeria i de producció.La paraula "vídeo" s'utilitza amb molta freqüència per a referir-se als diferents formats dels suports en què s'emmagatzemen aquests senyals. Podem trobar vídeo digital (DVD, WMF, QuickTime, Ogg, DivX, ...) i cintes de vídeo analògiques (VHS, Betamax).Una productora de vídeo és l'empresa dedicada a la creació de vídeos.Cal afegir la definició de vídeo didàctic, que és aquell que ha sigut dissenyat i produït per a transmetre uns continguts, habilitats o activitats per propiciar l'aprenentatge en els alumnes.El vídeo educatiu permet informar sobre un tema, és una activitat motivadora i permet formar a l'alumne i al professor. Per una banda, l'alumne pot obtenir informació i recursos audiovisuals. Per l'altra, el professor pot preparar les classes d'una manera més didàctica.El segon ús que els mestres fan del vídeo és per a motivar als seus estudiants (Cabero i altres, 1999). El seu "poder" emana directament de les possibilitats d'atraure i capturar l'atenció que desperta el llenguatge audiovisual, i les seues influències directes en les emocions.Aquesta utilització no sol ha de centrar-se únicament en materials produïts, bé comercialment o pels mestres, sinó també incorporant directament la càmera a classe. En aquest sentit Fandos (1994), ens parla de diferents propostes en les quals pot ser introduït el vídeo en Educació Primària:- El vídeoendevinalla: individualment o per grups, es graven objectes, cossos, etc. , que siguen difícil de reconèixer des de molt prop. Cercant en la seua introducció que els alumnes accepten l'objecte gravat.- El vídeoenigma: semblant a l'anterior, però en la gravació es va obrint progressivament el zoom fins que es descobrisca l'objecte complet.- Relat en cadena: l'alumne o el mestre davant de la càmera comença a contar un relat, que dura un temps fixat amb anterioritat, a aquest li seguix altre alumne que ha de continuar la història. Posteriorment s'observa el material.- Vídeoanimació: prepara la càmera per què gravi cada cert temps,, els alumnes realitzaran una sèrie d'accions que posteriorment seran observades de forma conjunta a classe.Utilitzacions del vídeo com les indicades, servixen no sols per a motivar i animar als alumnes a classe, sinó també, per a crear una dinàmica participativa, i perfeccionar determinades habilitats expressives i perceptives. Sense oblidar-nos que al mateix temps aprenen a dominar noves ferramentes de comunicació, aspecte al qual se li dóna prou importància en els nous plans d'estudis no universitari.A l'hora de començar a parlar del vídeo del ensenyament, devem diferenciar entre vídeo didàctic i utilització didàctica del vídeo. Per vídeo didàctic entenem aquell que ha sigut dissenyat i produït per transmetre uns continguts, habilitats o activitats i que, en funció dels seus sistemes simbòlics, forma de estructurar-los i utilització, propicie l'aprenentatge en els alumnes; per el contrari, amb la seua utilització didàctica ens referim a una visió més àmplia de les diverses formes de utilització que pot desenvolupar en la ensenyança.
 • Видео (на латински: video — гледам, виждам) е термин, който включва широк спектър от техники и технологии на записа, обработката, предаването, съхраняването и възпроизвеждането на поредица от образи в движение, със или без звук. Когато в ежедневието се използва думата видео, се има предвид видеоматериал, записан на физически видеоносител. За създаването на видео обикновено се използва видеокамера. Исторически първи са възникнали черно-белите, без звук. Видеото може да бъде записано на видеокасета, а след 2000 г. — и на диск. Сега такива могат да се създават и на компютър с уеб камера. Известни уеб сайтове, където може да се гледат видеоклипове в Интернет са Vbox7, Youtube и други. Видеото не трябва да се бърка с видеорекордер.
 • Video (z latiny, vidět) je technologie pro zachycování, zaznamenávání, přehrávání, přenos a obnovu pohyblivých obrázků používající elektronické signály nebo digitální média. Je spojena především s televizní výrobou.
 • ビデオ(英: video、ヴィデオ)En-us-video.ogg 聞くとは、狭義にはテレビジョン技術において、電気信号を用いた映像(映像信号またはビデオ信号)の処理技術と、それを利用した周辺技術全般に関わる用語である。広義に用いると、コンピュータのディスプレイ装置など、テレビジョンで用いられるビデオ信号によらない画像を利用する機器全般に用いることも一般的である。基本的には、動画を扱う場合が多い。通常、次のように修飾的に用いる。 ビデオカメラ:風景、人物など実物を撮影してビデオ信号を得る機器(撮像機器ともいう)。家庭用のものは、後述のビデオ信号記録装置(ビデオテープレコーダ)と一体になっている物が多い(→カムコーダ)。 ビデオ信号処理装置:ビデオ信号を加工(処理)する装置。 ビデオ信号記録装置:ビデオ信号を記録する装置。一般にはビデオテープレコーダ、ハイブリッドビデオレコーダなど。家庭用ビデオテープレコーダを「ホームビデオ」「ビデオデッキ」または、単に「ビデオ」と表記することがある。同様にディスク媒体(記録型DVDやハードディスクドライブを用いたビデオレコーダあるいはプレーヤも「ビデオ」と呼ばれることがある。 ビデオグラム:ビデオによる映像を利用したコンテンツまたはソフトウェア。電気的録音録画物、ビデオソフトともいう。 媒体別 ビデオテープ:磁気テープを用いる映像記録媒体。VHS、ベータマックスなど。 ビデオディスク:ディスクメディアの映像記録媒体。DVD、Blu-ray Discなど。 流通別 セルビデオ:販売するために制作されたビデオソフト。 レンタルビデオまたはビデオレンタル:作品が収録されたビデオを有料で貸し出すサービス。 分野 オリジナルビデオ - 劇場公開を前提としないパッケージ専用の映画。ビデオ映画、Vシネマなどとも。 ビデオ表示端末(英: Video Display Terminal, VDT):いわゆるビデオモニター。 ビデオカード:コンピュータの表示回路(VGAなど)を実装したプリント基板。 ビデオメール:動画付き電子メール。 ビデオゲーム(英: video game):日本ではテレビゲームと呼ばれる。 ビデオポーカー:ビデオモニターに表示されたトランプでポーカーの役を作るゲーム。ビデオ技術はアナログ信号を用いた技術のほか、デジタルビデオ技術を含む。また、ビデオ信号に必須の時間軸管理技術は、他のデジタル技術も応用した記録型DVDやハードディスクを用いたレコーダにあっても必須のものである。
 • Wideo (z łaciny "widzę") – technika elektroniczna bazująca na sekwencji nieruchomych obrazów, które mogą być nagrywane, przetwarzane, transmitowane, a następnie odtwarzane dając złudzenie ruchu. Terminem tym określa się również sekwencję obrazów zarejestrowaną na nośniku danych.Formaty pozwalające na przechowywanie wideo dzielą się na analogowe (starsze i coraz rzadziej stosowane – VHS i Betamax) oraz cyfrowe (m. in. Blu-ray, DVD, QuickTime i MPEG-4). Analogowe kamery wideo rejestrują sygnały w formacie PAL lub NTSC na taśmie magnetycznej. Kamery cyfrowe rejestrują sygnały w formacie MPEG-4 lub DV na taśmie magnetycznej, dyskach twardych, kartach pamięci lub płytach DVD.W krajach takich jak Wielka Brytania, Australia, Holandia, Finlandia, Węgry i Nowa Zelandia terminem wideo często określa się nieformalnie magnetowid i kasety wideo; znaczenie wynika z kontekstu.
 • Video (letterlijk "ik zie" (Latijn), van videre, "zien") is een techniek om bewegende beelden als een elektronisch signaal weer te geven.Een videosignaal wordt geproduceerd door een videocamera en weergegeven door een televisietoestel.Een videosignaal kan worden uitgezonden (draadloos of via de kabel) en op een videorecorder (die kortweg ook wel 'video' wordt genoemd) worden opgenomen.Moderne videostandaarden kunnen met meer informatie gecombineerd worden, bijvoorbeeld tekst voor een synchrone ondertiteling.Film (in de strikte betekenis) is in tegenstelling tot video niet elektronisch, maar fotografisch. Film bestaat in feite uit een serie dia's. Tegenwoordig overlapt het woord "video" de term "film".Televisie is bij niet-live-uitzendingen door de opname, montage en weergave een toepassing van video, waarbij het videosignaal via zenders of kabel verzonden wordt.
 • Bideoa irudiak mugimenduan grabatzen dituen sistema da. Telebistaren kume bat bezala kontsideratu daiteke.Etimologikoki, latinetik dator, videre aditzetik hain zuzen ere, bere esanahia "nik dakusat" delarik. Hasieran zinemako euskarri berdina erabiltzen bazen ere, bideoak askatasun eta arintasun handia eskaini zion telebistari.Ondoren etxeetara ere heldu zen teknologia hau. Video Home Sistem delakoarekin (VHS) 1980ko hamarkadan, futboleko nazioarteko lehiaketak eta olinpiaden zabalkundeari lotuta, telebista berriekin batera, etxe gehienetara zabaldu zen tresna hau: ia-ea ezinbestekoa zen famili moderno batean bideoa edukitzea.
 • Video adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak. Aplikasi umum dari sinyal video adalah televisi, tetapi dia dapat juga digunakan dalam aplikasi lain di dalam bidang teknik, saintifik, produksi dan keamanan. Kata video berasal dari kata Latin, "Saya lihat".Istilah video juga digunakan sebagai singkatan dari videotape, dan juga perekam video serta pemutar video.Video analog format encoding NTSC PAL SECAMVideo analog format elektrik RF composite video component video S-Video RGBVideo analog format kaset Ampex VERA (BBC) U-matic (Sony) Betamax (Sony) Betacam Betacam SP VHS (JVC) S-VHS (JVC) VHS-C (JVC) Video 2000 (Philips) 8mm tape Hi8Video digital format kaset D1 (Sony) D2 (Sony) D3 D4 D5 Digital Betacam (Sony) Betacam IMX (Sony) D-VHS (JVC) DV MiniDV MicroMV Digital8 (Sony)Disk optik format penyimpanan: DVD LaserdiscVideo digital terpilih format encoding: CCIR 601 MPEG-2 H.261 H.263 H.264
 • Video is an electronic medium for the recording, copying and broadcasting of moving visual images.
 • O vídeo, do latim eu vejo, é uma tecnologia de processamento de sinais eletrônicos, analógicos ou digitais, para capturar, armazenar e transmitir ou apresentar uma sucessão de imagens com impressão de movimento. A aplicação principal da tecnologia de vídeo resultou na televisão, com todas as suas inúmeras utilizações, seja no entretenimento, na educação, engenharia, ciência, indústria, segurança, defesa, artes visuais.O termo vídeo ganhou com o tempo uma grande abrangência. Chama-se também de vídeo uma gravação de imagens em movimento, uma animação composta por fotos sequenciais que resultam em uma imagem animada, e principalmente as diversas formas de gravar imagens eletronicamente em fitas (analógicas ou digitais) ou outras mídias (cartões de memória, discos etc.).Estas formas de gravação e armazenamento de imagens se corporificam através de diferentes formatos e mídias com características de codificação próprias, como vemos descrito abaixo.
 • Die Videotechnik (lat. video = ich sehe, von videre sehen) umfasst die elektronischen Verfahren zur Aufnahme, Übertragung, Bearbeitung und Wiedergabe von bewegten Bildern sowie ggf. des Begleittons (siehe: Audio). Dazu gehören ferner die eingesetzten Geräte, wie Videokamera, Videorekorder und Bildschirm. Aber auch die rein digitale Verarbeitung optischer Signale wird zur Videotechnik gezählt.
 • Il video (dal latino "vidēre") è l'informazione elettronica rappresentante un'immagine che può variare nel tempo, quindi sia la cosiddetta immagine fissa (immagine che non varia nel tempo) che le cosiddette immagini in movimento (immagine che varia nel tempo). In particolare il video è un flusso informativo in quanto sia l'immagine fissa che le immagini in movimento presentano sempre una dimensione temporale. Flusso informativo che scorre all'interno di apparecchiature elettroniche sotto forma di corrente elettrica per essere manipolato, viaggia nello spazio sotto forma di onde elettromagnetiche, o all'interno di cavi per telecomunicazioni sotto forma di corrente elettrica o luce, per essere trasmesso a distanza, viene memorizzato sotto varie forme su vari tipi di supporti per essere conservato.
 • El vídeo o videoes la tecnología de la grabación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de imágenes y reconstrucción por medios electrónicos digitales o analógicos de una secuencia de imágenes que representan escenas en movimiento. Etimológicamente la palabra video proviene del verbo latino video, vides, videre, que se traduce como el verbo ‘ver’. Se suele aplicar este término a la señal de vídeo y muchas veces se la denomina «el vídeo» o «la vídeo» a modo de abreviatura del nombre completo de la misma.La tecnología de vídeo fue desarrollada por primera vez para los sistemas de televisión, pero ha derivado en muchos formatos para permitir la grabación de vídeo de los consumidores y que además pueda ser visto a través de Internet.En algunos países se llama así también a una grabación de imágenes y sonido en cinta magnética o en disco óptico, aunque con la aparición de estos últimos dicho término se identifica generalmente con las grabaciones anteriores en cinta magnética, del tipo VHS, Betamax. Muchos vídeos se cuelgan en sitios web, como YouTube. Inicialmente la señal de vídeo está formada por un número de líneas agrupadas en varios cuadros y estos a la vez divididos en dos campos portan la información de luz y color de la imagen. El número de líneas, de cuadros y la forma de portar la información del color depende del estándar de televisión concreto. La amplitud de la señal de vídeo es de 1Vpp (1 voltio de pico a pico) estando la parte de la señal que porta la información de la imagen por encima de 0V y la de sincronismos por debajo el nivel de 0V. La parte positiva puede llegar hasta 0,7V para el nivel de blanco, correspondiendo a 0V el negro y los sincronismos son pulsos que llegan hasta -0,3V. En la actualidad hay multitud de estándares diferentes, especialmente en el ámbito informático.
 • 비디오(video, 문화어: 비데오)는 전기 신호를 이용한 영상 (신호)의 처리 기술과 그것을 이용한 주변 기술 전반에 관련되는 용어이고 오디오에 대응하는 분야이다. 인간 의식으로서의 내적 이미지에 대하여 렌즈를 통하여 형성되는 물적 이미지이다. 비디오는 사진, 영화뿐만 아니라 방송, 영상디자인 등 많이 사용되고 있다. 영상은 영상을 표현하는 기술의 발전과 더불어 하나의 문화로 자리를 잡아가고 있다. 영상문화는 20세기 후반을 상징하는 새로운 문화적 현상으로 인식되고 있어서 오랜 역사를 가진 언어문화, 그중에서도 활자문화는 흔히 대비적으로 설명된다. 영상은 각기 재생 메커니즘에 따라 전달양식을 달리하지만, 어떤 양식이든 인쇄, 영화, 방송들의 미디어에 의한 복제 수단이다. 오늘날 매스커뮤니케이션 문화는 지나치게 거대화, 획일화한 영상의 대량반복으로 영상신앙을 대중의 일상심리에 깊숙이 심고 있다.빛을 사용하는 것으로 컴퓨터의 디스플레이 장치 등 텔레비전에서 쓰이는 영상 신호가 아닌 화상을 이용하는 기기 전반에 이용하는 것도 일반적이다. 기본적으로는 동영상(footage)을 취급하는 경우가 많다.
 • Görüntü sinyali her hangi bir görüntünün iletilmek veya saklanmak için elektromanyetik enerjiye çevrilmiş halidir. Bu sinyale yaygın olarak video (VF) de denilmektedir. Farklı amaçlar için görüntü sinyali üretilebilirse de burada televizyondaki görüntü sinyali üzerinde durulacaktır. Verilen sayısal değerler ülkemizde kullanılan B/G sistemine ilişkindir. (Bu sistem Dünya’nın büyük bölümünde kullanılır. Fakat ABD, Japonya, Rusya ve Fransa gibi ülkelerde farklı sistemler kullanılır.)
 • Ви́део (от лат. video — смотрю, вижу) — электронная технология формирования, записи, обработки, передачи, хранения и воспроизведения сигналов изображения, основанная на принципах телевидения, а также аудиовизуальное произведение, записанное на физическом носителе (видеокассете, видеодиске и т. п.). Видеоза́пись — электронная технология записи визуальной информации, представленной в форме видеосигнала или цифрового потока видеоданных, на физический носитель с целью сохранения этой информации и возможности последующего её воспроизведения и отображения на устройстве вывода (монитора, экрана или дисплея). Результатом видеозаписи является видеограмма.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 31356 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 35004 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 169 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 103932112 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Video
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • vidéo
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La vidéo regroupe l'ensemble des techniques permettant l'enregistrement ainsi que la restitution d'images animées, accompagnées ou non de son, sur un support électronique et non de type photochimique. Le mot « vidéo » vient du latin « video » qui signifie : « je vois ». C'est l'apocope de vidéophonie ou vidéogramme. Le substantif vidéo s'accorde en nombre, cependant, l'adjectif reste toujours invariable.
 • Video (z latiny, vidět) je technologie pro zachycování, zaznamenávání, přehrávání, přenos a obnovu pohyblivých obrázků používající elektronické signály nebo digitální média. Je spojena především s televizní výrobou.
 • ビデオ(英: video、ヴィデオ)En-us-video.ogg 聞くとは、狭義にはテレビジョン技術において、電気信号を用いた映像(映像信号またはビデオ信号)の処理技術と、それを利用した周辺技術全般に関わる用語である。広義に用いると、コンピュータのディスプレイ装置など、テレビジョンで用いられるビデオ信号によらない画像を利用する機器全般に用いることも一般的である。基本的には、動画を扱う場合が多い。通常、次のように修飾的に用いる。 ビデオカメラ:風景、人物など実物を撮影してビデオ信号を得る機器(撮像機器ともいう)。家庭用のものは、後述のビデオ信号記録装置(ビデオテープレコーダ)と一体になっている物が多い(→カムコーダ)。 ビデオ信号処理装置:ビデオ信号を加工(処理)する装置。 ビデオ信号記録装置:ビデオ信号を記録する装置。一般にはビデオテープレコーダ、ハイブリッドビデオレコーダなど。家庭用ビデオテープレコーダを「ホームビデオ」「ビデオデッキ」または、単に「ビデオ」と表記することがある。同様にディスク媒体(記録型DVDやハードディスクドライブを用いたビデオレコーダあるいはプレーヤも「ビデオ」と呼ばれることがある。 ビデオグラム:ビデオによる映像を利用したコンテンツまたはソフトウェア。電気的録音録画物、ビデオソフトともいう。 媒体別 ビデオテープ:磁気テープを用いる映像記録媒体。VHS、ベータマックスなど。 ビデオディスク:ディスクメディアの映像記録媒体。DVD、Blu-ray Discなど。 流通別 セルビデオ:販売するために制作されたビデオソフト。 レンタルビデオまたはビデオレンタル:作品が収録されたビデオを有料で貸し出すサービス。 分野 オリジナルビデオ - 劇場公開を前提としないパッケージ専用の映画。ビデオ映画、Vシネマなどとも。 ビデオ表示端末(英: Video Display Terminal, VDT):いわゆるビデオモニター。 ビデオカード:コンピュータの表示回路(VGAなど)を実装したプリント基板。 ビデオメール:動画付き電子メール。 ビデオゲーム(英: video game):日本ではテレビゲームと呼ばれる。 ビデオポーカー:ビデオモニターに表示されたトランプでポーカーの役を作るゲーム。ビデオ技術はアナログ信号を用いた技術のほか、デジタルビデオ技術を含む。また、ビデオ信号に必須の時間軸管理技術は、他のデジタル技術も応用した記録型DVDやハードディスクを用いたレコーダにあっても必須のものである。
 • Video is an electronic medium for the recording, copying and broadcasting of moving visual images.
 • Die Videotechnik (lat. video = ich sehe, von videre sehen) umfasst die elektronischen Verfahren zur Aufnahme, Übertragung, Bearbeitung und Wiedergabe von bewegten Bildern sowie ggf. des Begleittons (siehe: Audio). Dazu gehören ferner die eingesetzten Geräte, wie Videokamera, Videorekorder und Bildschirm. Aber auch die rein digitale Verarbeitung optischer Signale wird zur Videotechnik gezählt.
 • Görüntü sinyali her hangi bir görüntünün iletilmek veya saklanmak için elektromanyetik enerjiye çevrilmiş halidir. Bu sinyale yaygın olarak video (VF) de denilmektedir. Farklı amaçlar için görüntü sinyali üretilebilirse de burada televizyondaki görüntü sinyali üzerinde durulacaktır. Verilen sayısal değerler ülkemizde kullanılan B/G sistemine ilişkindir. (Bu sistem Dünya’nın büyük bölümünde kullanılır. Fakat ABD, Japonya, Rusya ve Fransa gibi ülkelerde farklı sistemler kullanılır.)
 • Ви́део (от лат. video — смотрю, вижу) — электронная технология формирования, записи, обработки, передачи, хранения и воспроизведения сигналов изображения, основанная на принципах телевидения, а также аудиовизуальное произведение, записанное на физическом носителе (видеокассете, видеодиске и т. п.).
 • O vídeo, do latim eu vejo, é uma tecnologia de processamento de sinais eletrônicos, analógicos ou digitais, para capturar, armazenar e transmitir ou apresentar uma sucessão de imagens com impressão de movimento. A aplicação principal da tecnologia de vídeo resultou na televisão, com todas as suas inúmeras utilizações, seja no entretenimento, na educação, engenharia, ciência, indústria, segurança, defesa, artes visuais.O termo vídeo ganhou com o tempo uma grande abrangência.
 • Видео (на латински: video — гледам, виждам) е термин, който включва широк спектър от техники и технологии на записа, обработката, предаването, съхраняването и възпроизвеждането на поредица от образи в движение, със или без звук. Когато в ежедневието се използва думата видео, се има предвид видеоматериал, записан на физически видеоносител. За създаването на видео обикновено се използва видеокамера. Исторически първи са възникнали черно-белите, без звук.
 • 비디오(video, 문화어: 비데오)는 전기 신호를 이용한 영상 (신호)의 처리 기술과 그것을 이용한 주변 기술 전반에 관련되는 용어이고 오디오에 대응하는 분야이다. 인간 의식으로서의 내적 이미지에 대하여 렌즈를 통하여 형성되는 물적 이미지이다. 비디오는 사진, 영화뿐만 아니라 방송, 영상디자인 등 많이 사용되고 있다. 영상은 영상을 표현하는 기술의 발전과 더불어 하나의 문화로 자리를 잡아가고 있다. 영상문화는 20세기 후반을 상징하는 새로운 문화적 현상으로 인식되고 있어서 오랜 역사를 가진 언어문화, 그중에서도 활자문화는 흔히 대비적으로 설명된다. 영상은 각기 재생 메커니즘에 따라 전달양식을 달리하지만, 어떤 양식이든 인쇄, 영화, 방송들의 미디어에 의한 복제 수단이다.
 • Video (letterlijk "ik zie" (Latijn), van videre, "zien") is een techniek om bewegende beelden als een elektronisch signaal weer te geven.Een videosignaal wordt geproduceerd door een videocamera en weergegeven door een televisietoestel.Een videosignaal kan worden uitgezonden (draadloos of via de kabel) en op een videorecorder (die kortweg ook wel 'video' wordt genoemd) worden opgenomen.Moderne videostandaarden kunnen met meer informatie gecombineerd worden, bijvoorbeeld tekst voor een synchrone ondertiteling.Film (in de strikte betekenis) is in tegenstelling tot video niet elektronisch, maar fotografisch.
 • El vídeo o videoes la tecnología de la grabación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de imágenes y reconstrucción por medios electrónicos digitales o analógicos de una secuencia de imágenes que representan escenas en movimiento. Etimológicamente la palabra video proviene del verbo latino video, vides, videre, que se traduce como el verbo ‘ver’.
 • Il video (dal latino "vidēre") è l'informazione elettronica rappresentante un'immagine che può variare nel tempo, quindi sia la cosiddetta immagine fissa (immagine che non varia nel tempo) che le cosiddette immagini in movimento (immagine che varia nel tempo). In particolare il video è un flusso informativo in quanto sia l'immagine fissa che le immagini in movimento presentano sempre una dimensione temporale.
 • Wideo (z łaciny "widzę") – technika elektroniczna bazująca na sekwencji nieruchomych obrazów, które mogą być nagrywane, przetwarzane, transmitowane, a następnie odtwarzane dając złudzenie ruchu. Terminem tym określa się również sekwencję obrazów zarejestrowaną na nośniku danych.Formaty pozwalające na przechowywanie wideo dzielą się na analogowe (starsze i coraz rzadziej stosowane – VHS i Betamax) oraz cyfrowe (m. in. Blu-ray, DVD, QuickTime i MPEG-4).
 • El vídeo (que en llatí, i accentuat a la e, vol dir "veig") és la branca de la tecnologia que es dedica al processament de senyals electrònics que representen imatges en moviment.La principal aplicació del món del vídeo és, òbviament, la televisió, seguida, possiblement pels vídeos domèstics. No obstant això, mercès a internet s'ha produït una proliferació de diferents formats de vídeo comprimits que en permeten la difusió per aquest mitjà a una audiència planetària (vegeu també videoblog).
 • Video adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak. Aplikasi umum dari sinyal video adalah televisi, tetapi dia dapat juga digunakan dalam aplikasi lain di dalam bidang teknik, saintifik, produksi dan keamanan.
 • Bideoa irudiak mugimenduan grabatzen dituen sistema da. Telebistaren kume bat bezala kontsideratu daiteke.Etimologikoki, latinetik dator, videre aditzetik hain zuzen ere, bere esanahia "nik dakusat" delarik. Hasieran zinemako euskarri berdina erabiltzen bazen ere, bideoak askatasun eta arintasun handia eskaini zion telebistari.Ondoren etxeetara ere heldu zen teknologia hau.
rdfs:label
 • Vidéo
 • Bideo
 • Görüntü Sinyali
 • Video
 • Video
 • Video
 • Video
 • Video
 • Videotechnik
 • Vídeo
 • Vídeo
 • Vídeo
 • Wideo
 • Видео
 • Видео
 • ビデオ
 • 비디오
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:product of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activités of
is prop-fr:format of
is prop-fr:genre of
is prop-fr:secteursD'activités of
is prop-fr:type of
is foaf:primaryTopic of