La vasopressine, ou hormone antidiurétique (aussi désignée par les sigles AVP, pour arginine-vasopressine et ADH, de l’anglais : Antidiuretic hormone), est une hormone peptidique synthétisée par les noyaux supra-optiques et paraventriculaires de l'hypothalamus, et libérée par l'hypophyse postérieure.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La vasopressine, ou hormone antidiurétique (aussi désignée par les sigles AVP, pour arginine-vasopressine et ADH, de l’anglais : Antidiuretic hormone), est une hormone peptidique synthétisée par les noyaux supra-optiques et paraventriculaires de l'hypothalamus, et libérée par l'hypophyse postérieure. Elle a principalement un rôle anti-diurétique au niveau du rein, où elle provoque une réabsorption d'eau via une action sur le segment distal du néphron lors d'une déshydratation corporelle.
 • Antidiuretisch hormoon (ADH) of vasopressine is een hormoon en een neurotransmitter. Het is een cyclisch nonapeptide dat is opgebouwd uit negen aminozuren. Qua structuur lijkt het erg op oxytocine. In het lichaam wordt het geproduceerd door de hypothalamus en aan de bloedbaan afgegeven in de achterkwab van de hypofyse. De afgifte van ADH wordt gereguleerd door osmotische receptoren in de hypothalamus en bloeddrukreceptoren in het hart, de longvaten, de sinus carotidicus en door de aanwezigheid van angiotensine II.
 • 알기닌 바소프레신(Arginine Vasopressin;AVP)은 뇌하수체 후엽에서 분비하는 펩티드호르몬으로, 알기프레신(Argipressin) 또는 항이뇨호르몬(Antidiuretic hormone;ADH)으로도 알려져 있다.
 • Антидиуретичният хормон (наричан още Вазопресин) отговаря за обратното всмукване на вода в бъбречните каналчета, както и за течния баланс в човешкото тяло. При изпиването на големи количества алкохол неговата секреция се потиска и предизвиква обезводняване на организма. При по-малко количество от този хормон в човешкото тяло се появява болестта безвкусен диабет. За нея е характерно, че болният изпитва мъчителна, неутолима жажда и изпива огромни количества вода. Съответно и количеството отделена урина е голямо до 20-30 литра на ден, но тя съдържа нисък процент урея и други токсични вещества.Вазопресин се синтезира, складира, транспортира и отдава в кръвта от хипоталамо-неврохипофизния апарат. Синтезът се осъществява от невросекреторни клетки, чиито клетъчни тела лежат в две нервни ядра на хипоталамуса - nucleus supraopticus и nucleus paraventricularis.Функционално изследване на неврохипофизата е необходино, за да се оцени има ли или не наличие на патологично изменена функция на задната хипофиза, от която да следват нарушения в синтезата на вазопресин или окситоцин.При повишаване на плазмения осмолалитет, се стимулират осморецепторите на хипоталамуса и се освобождава вазопресин.
 • L'hormona antidiürètica (ADH) o arginina vasopressina (AVP), és una hormona alliberada principalment en resposta a canvis en l'osmolaritat sèrica o en el volum sanguini. També coneguda com a argipressina. Fa que els ronyons conservin aigua mitjançant la concentració d'orina i la reducció del seu volum, estimulant la reabsorció d'aigua. Rep el seu nom d'aquesta important funció com a regulador homeostàtic de fluids. També té funcions en el cervell i en els vasos sanguinis.És una hormona petita constituïda per nou aminoàcids: NH2-Cys-Tyr-Phe-Gln-ASN-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2.Les vasopressines són hormones peptídiques produïdes en l'hipotàlem. La majoria s'emmagatzemen a la part posterior de la glàndula pituïtària (neurohipòfisi) amb la finalitat de ser alliberades a la corrent sanguínia, essent algunes d'elles alliberades fins i tot directament en el cervell. La vasopressina està en elevades concentracions en el locus coeruleus i en la substància negra, que són nuclis catecolaminèrgics.
 • Az antidiuretikus hormon (ADH, adiuretin, régi elnevezés: vazopresszin) feladata, hogy a vesében fokozza a vízvisszatartást, és így segítsen a szervezetnek a megfelelő mennyiségű víz megtartásában. Hatására kevesebb víz választódik ki a vizelettel, azaz a vizelet koncentrálódik, a fajsúlya megnő.
 • Vasopresin (bahasa Inggris: Arginine Vasopressin, AVP, VP, Argipressin, Antidiuretic Hormone, ADH) adalah hormon yang dapat ditemui hampir di semua mamalia, termasuk manusia. VP adalah sebuah hormon peptida yang mengatur penyerapan kembali molekul yang berada pada ginjal dengan memengaruhi permeabilitas jaringan dinding tubulus ginjal, sehingga berfungsi untuk mengatur pengeluaran urin. VP maupun oksitosin/OT disintesis oleh magnocellular neurons dari hypothalamic supraoptic nuclei (SON) dan paraventricular nuclei (PVN) hipotalamus dan disimpan di dalam vesikel hipofisis posterior sebagai bagian dari precursor (substrat bahan baku) bagi preprohormone. Setiap bagian dipisahkan untuk diedarkan dalam bentuk nonapeptida, neurophysin, dan dari VP sebuah glikopeptida jenis kopeptin, ke dalam sirkulasi darah atau langsung menuju ke dalam otak.Pada sirkulasi darah, VP akan mengatur homeostasis antara Natrium dan air, sementara OT mengatur parturition dan lactation.VP bersama dengan OT merupakan hormon neurohipofisis (bahasa Inggris: neurohypophysial) yang ditemukan pertama kali oleh Oliver and Schafer pada tahun 1895 dengan pengamatan ekstrak hipofisis yang memengaruhi tekanan darah. Beberapa dekade kemudian, ekstrak hipofisis posterior ditengarai mempunyai efek yang lain yaitu kontraksi uterus pada tahun 1906, sekresi kelenjar susu pada tahun 1910, efek antidiuretik pada tahun 1913. Hingga pada tahun 1952, du Vigneaud dan koleganya menemukan dua jenis peptida dalam hormon ini, sehingga deret dan struktur asam amino untuk VP dan OT beserta fungsi dan sintesisnya dapat dijelaskan.OT dan VP merupakan neuropeptida purba yang merupakan keluarga peptida dengan konservasi tinggi meliputi berbagai phylum yang timbul dari duplikasi gen vasotosin purba. Pada organisme primitif seperti freshwater hydra ditemukan senyawa yang mirip dengan OT/VP pada mamalia, tetrapod memakai mesotosin dan vasotosin, ikan mempunyai isotosin dan vasotosin. Kedua nonapeptida mempunyai rumus bangun yang tersusun oleh disulfida. Hanya residu asam amino ketiga dan kedelapan yang membedakan kedua jenis peptida ini.
 • Vasopressin, also known as arginine vasopressin (AVP), antidiuretic hormone (ADH), or argipressin, is a neurohypophysial hormone found in most mammals. Its two primary functions are to retain water in the body and to constrict blood vessels. Vasopressin regulates the body's retention of water by acting to increase water reabsorption in the collecting ducts of the kidney nephron. Vasopressin is a peptide hormone that increases water permeability of the kidney's collecting duct and distal convoluted tubule by inducing translocation of aquaporin-CD water channels in the kidney nephron collecting duct plasma membrane. It also increases peripheral vascular resistance, which in turn increases arterial blood pressure. It plays a key role in homeostasis, by the regulation of water, glucose, and salts in the blood. It is derived from a preprohormone precursor that is synthesized in the hypothalamus and stored in vesicles at the posterior pituitary. Most of it is stored in the posterior pituitary to be released into the bloodstream. However, some AVP may also be released directly into the brain, and accumulating evidence suggests it plays an important role in social behavior, sexual motivation and pair bonding, and maternal responses to stress. It has a very short half-life between 16-24 minutes.
 • La hormona antidiurética (HAD o por sus siglas en inglés ADH), también conocida como arginina vasopresina (AVP), o argipresina, es una hormona neurohipofisaria presente en la mayoría de mamíferos, incluyendo a los humanos. La vasopresina es una hormona peptídica que controla la reabsorción de moléculas de agua mediante la concentración de orina y la reducción de su volumen, en los túbulos renales, afectando así la permeabilidad tubular. La vasopresina es liberada principalmente en respuesta a cambios en la osmolaridad sérica o en el volumen sanguíneo incrementando la resistencia vascular periférica y a su vez la presión arterial. Recibe su nombre debido a que cumple un papel clave como regulador homeostático de fluidos, glucosa y sales en la sangre.Es una hormona pequeña (oligopéptido) constituida por nueve aminoácidos:NH2-Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-COOH. Las vasopresinas son hormonas peptídicas producidas por el hipotálamo, pero almacenadas y secretadas por la glándula hipófisis. La mayoría se almacenan en la parte posterior de la glándula pituitaria (neurohipófisis) con el fin de ser liberadas en la corriente sanguínea, siendo algunas de ellas liberadas incluso directamente en el cerebro. La vasopresina está en elevadas concentraciones en el locus coeruleus y en la sustancia negra, que son núcleos catecolaminérgicos.
 • A vasopressina, também conhecida como arginina vasopressina (AVP) ou argipressina ou hormônio antidiurético (HAD, em inglês ADH, antidiuretic hormone), é um hormônio humano secretado em casos de desidratação e queda da pressão arterial; fazendo com que os rins conservem a água no corpo, concentrando e reduzindo o volume da urina. Este hormônio é chamado de vasopressina, pois aumenta a pressão sanguínea ao induzir uma vasoconstrição moderada sobre as arteríolas do corpo. O ADH atua no néfron, favorecendo a abertura dos canais de água (aquaporinas) nas células do túbulo de conexão e túbulo coletor.
 • Antidiuretický hormon (ADH, též vazopresin) je peptidický hormon o délce 9 aminokyselin (takže se jedná o oligopeptid. V nejběžnější formě má sekvenci Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-amid (ale vyskytuje se i forma s lysinem na pozici 8 místo argininu). Název „antidiuretický hormon“ je odvozen ze skutečnosti, že působí proti diurézi, tedy tvorbě moči v ledvinách. Synonymum „vazopresin“ odkazuje na mechanismus tohoto účinku – má schopnost zužovat periferní tepénky a vlásečnice v ledvinách.Vazopresin (a příbuzný oxytocin) se vyskytují zejména u obratlovců a zřejmě vznikly jistou genovou duplikací. Situaci však komplikuje skutečnost, že i u některých bezobratlých existují peptidy s podobnou strukturou a funkcí, jako vazopresin a oxytocin.
 • Vasopressin, ve Antidiüretik Hormon (ADH) olarak da bilinen Arginin Vasopressin (AVP), insan dahil olmak üzere memelilerin büyük çoğunluğunda bulunan bir hormondur. Vasopressin'in birincil görevi, böbreklerden su geri emilimini arttırmaktır.Vasopressin, peptid yapısında bir hormondur. Hipotalamusta sentezlenip arka hipofizdeki keseciklerde (veziküllerde) depolanan bir preprohormon öncüsünden sentezlenir. Vasopressinin bir kısmı direkt olarak beyne salıverilirken büyük çoğunluğu arka hipofizde, kana salıverilmek üzere depolanır.
 • バソプレッシン(英: Vasopressin)は、ヒトを含む多くの動物で見られるペプチドホルモンである。下垂体後葉から分泌され、抗利尿ホルモン(英: Antidiuretic hormone:ADH)、血圧上昇ホルモン、バゾプレシン、バゾプレッシンとも呼ばれる。多くの動物ではアルギニンバソプレッシン(英: Arginine vasopressin:VP)であるが、豚ではリジンバソプレッシン、鳥類ではアルギニンバゾトシンである。
 • Вазопресси́н, или антидиурети́ческий гормо́н (АДГ) — гормон гипоталамуса, который накапливается в задней доле гипофиза (в нейрогипофизе) и оттуда секретируется в кровь. Секреция увеличивается при повышении осмолярности плазмы крови и при уменьшении объёма внеклеточной жидкости. Вазопрессин увеличивает реабсорбцию воды почкой, таким образом повышая концентрацию мочи и уменьшая её объём. Имеет также ряд эффектов на кровеносные сосуды и головной мозг.
 • Das Antidiuretische Hormon (ADH), auch Adiuretin, Vasopressin (INN) oder AVP (Arginin-Vasopressin) ist ein Peptidhormon. Es wird aus einem gemeinsamen Prohormon zusammen mit Neurophysin II und Copeptin (CT-proAVP) freigesetzt. Der Name Vasopressin bezieht sich auf seine gefäßverengende Wirkung bei höheren Dosen (von lateinisch vas = (Blut-)Gefäß und lateinisch pressio = Druck).
 • La vasopressina (o ADH acronimo dell'inglese antidiuretic hormone) è un peptide di nove aminoacidi con funzioni di ormone, neurotrasmettitore e modulatore della trasmissione nervosa. È nota anche come ormone antidiuretico, adiuretina o arginin-vasopressina (AVP).
 • Hormon antydiuretyczny (wazopresyna, adiuretyna, ATC: H01 BA01, skróty: AVP od arginine vasopressin oraz ADH od antidiuretic hormone) – organiczny związek chemiczny z grupy oligopeptydów, pełniący u ssaków (także u człowieka) funkcję hormonu.
 • Hormona antidiuretiko (ADH) edo basopresina oxitozinarekin batera neurohipofisiak jariatutako hormona da. Hipotalamoko gorputz neuronaletan ekoizten da eta besikuletan sartuta neuronaren axoiaren bukaeraraino garraiatzen da. Axoiaren bukaera hau neurohipofisiraino heltzen da eta bertan exozitosiz askatzen da.Hormona antidiuretikoak giltzurrunetako hodiska biltzaileetako eta hodiska distaletako zelulen mintzak urarekiko iragazkor bihurtzen ditu. Normalean zelula horiek urarekiko iragaztezinak izaten dira, beraz, ur birxurgapena areagotzen du hormona honek.Giltzurrunetan uraren birxurgapena erraztuz basopresinak gehiegizko ur galera eragozten du.Hormona hau bederatzi aminoazidoz osatua dago, honako hau izanik bere egitura: NH2-Cys-Tyr-Phe-Gln-ASN-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2.Bere jariaketaren erregulazioa bi faktoreren menpe dago: Gorputzeko likidoen osmolaritatearen igoera. Osmolaritatearen aldaketak hipotalamoan kokatzen diren osmohartzaileek hautematen dituzte. Igoera hau sodio kontzentrazio igoera batek edo ur bolumen jaitsiera batek sortutakoa da. Osmolaritatearen igoera honek ADH-ren jariaketa aktibatzen du, estimulu zuzena eta erantzun bizkorrekoa da hau. Gorputzeko likidoen bolumen igoera. Likido bolumena areagotzen denean, bihotzeko aurikulen zabalkuntza ematen da eta zabalkuntza hori hautematen duten hartzaileak aktibatzean ADH-ren jariaketa inhibitzen da.Giltzurrunetan odola garbitzen da, daramatzan molekula toxikoak (katabolismoaren ondorioz sortutakoak: urea, azido urikoa, NH3...) gernuarekin kanporatzen direlako. Molekula toxiko hauek xurgatzeaz gain, ura ere xurgatzen da giltzurrunetan, geroago basopresinaren aurrean birxurgatzen dena giltzurrunetako hodi biltzaileetan. Alkoholaren kontsumoak hormona honen inhibizioa eragiten du, ondorioz ez da ura birxurgatuko eta gernuaren bidez iraiztuko da.Basopresinaren gabeziak diabete geza izeneko gaitza sortzen du: gaixoak ur asko galtzen du gernuaren bidez (eguneko 10 litro), honek dauzkan ondorio kaltegarriak jasoz (egarri handia, deshidratazioa...)
dbpedia-owl:inchi
 • 1/C46H65N15O12S2.C46H65N13O12S2/c47-27-22-74-75-23-33(45(73)61-17-5-9-34(61)44(72)56-28(8-4-16-53-46(51)52)39(67)54-21-37(50)65)60-43(71)32(20-36(49)64)59-40(68)29(14-15-35(48)63)55-41(69)31(18-24-6-2-1-3-7-24)58-42(70)30(57-38(27)66)19-25-10-12-26(62)13-11-25;47-17-5-4-9-29(40(65)52-22-38(51)63)54-45(70)35-10-6-18-59(35)46(71)34-24-73-72-23-28(48)39(64)55-31(20-26-11-13-27(60)14-12-26)43(68)56-32(19-25-7-2-1-3-8-25)42(67)53-30(15-16-36(49)61)41(66)57-33(21-37(50)62)44(69)58-34/h1-3,6-7,10-13,27-34,62H, 4-5,8-9,14-23,47H2,(H2,48,63)(H2,49,64)(H2,50,65)(H, 54,67)(H, 55,69)(H, 56,72)(H, 57,66)(H, 58,70)(H, 59,68)(H, 60,71)(H4,51,52,53);1-3,7-8,11-14,28-35,60H, 4-6,9-10,15-24,47-48H2,(H2,49,61)(H2,50,62)(H2,51,63)(H, 52,65)(H, 53,67)(H, 54,70)(H, 55,64)(H, 56,68)(H, 57,66)(H, 58,69)
dbpedia-owl:smiles
 • N1([C@@H](CCC1)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(NCC(N)=O)=O)=O)C([C@@H]1NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@@H](Cc2ccccc2)NC([C@@H](NC([C@@H](CSSC1)N)=O)Cc1ccc(cc1)O)=O)=O)CCC(N)=O)=O)CC(N)=O)=O)=O.N1([C@@H](CCC1)C(N[C@@H](C(NCC(N)=O)=O)CCCCN)=O)C([C@@H]1NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@@H](Cc2ccccc2)NC([C@@H](NC([C@@H](CSSC1)N)=O)Cc1ccc(O)cc1)=O)=O)CCC(N)=O)=O)CC(N)=O)=O)=O
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3788756 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 14299 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 51 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110221722 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:c
 • 46 (xsd:integer)
prop-fr:commons
 • Category:Vasopressin
prop-fr:drugbank
 • DB00067
prop-fr:h
 • 65 (xsd:integer)
prop-fr:image
 • Arginine vasopressin3d.png
prop-fr:inchi
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:n
 • 15 (xsd:integer)
prop-fr:nom
 • Vasopressine
prop-fr:o
 • 12 (xsd:integer)
prop-fr:s
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:smiles
 • N1C=O.N1C=O
prop-fr:tailleimage
 • 200 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikidata
 • Q183011
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La vasopressine, ou hormone antidiurétique (aussi désignée par les sigles AVP, pour arginine-vasopressine et ADH, de l’anglais : Antidiuretic hormone), est une hormone peptidique synthétisée par les noyaux supra-optiques et paraventriculaires de l'hypothalamus, et libérée par l'hypophyse postérieure.
 • 알기닌 바소프레신(Arginine Vasopressin;AVP)은 뇌하수체 후엽에서 분비하는 펩티드호르몬으로, 알기프레신(Argipressin) 또는 항이뇨호르몬(Antidiuretic hormone;ADH)으로도 알려져 있다.
 • Az antidiuretikus hormon (ADH, adiuretin, régi elnevezés: vazopresszin) feladata, hogy a vesében fokozza a vízvisszatartást, és így segítsen a szervezetnek a megfelelő mennyiségű víz megtartásában. Hatására kevesebb víz választódik ki a vizelettel, azaz a vizelet koncentrálódik, a fajsúlya megnő.
 • バソプレッシン(英: Vasopressin)は、ヒトを含む多くの動物で見られるペプチドホルモンである。下垂体後葉から分泌され、抗利尿ホルモン(英: Antidiuretic hormone:ADH)、血圧上昇ホルモン、バゾプレシン、バゾプレッシンとも呼ばれる。多くの動物ではアルギニンバソプレッシン(英: Arginine vasopressin:VP)であるが、豚ではリジンバソプレッシン、鳥類ではアルギニンバゾトシンである。
 • Вазопресси́н, или антидиурети́ческий гормо́н (АДГ) — гормон гипоталамуса, который накапливается в задней доле гипофиза (в нейрогипофизе) и оттуда секретируется в кровь. Секреция увеличивается при повышении осмолярности плазмы крови и при уменьшении объёма внеклеточной жидкости. Вазопрессин увеличивает реабсорбцию воды почкой, таким образом повышая концентрацию мочи и уменьшая её объём. Имеет также ряд эффектов на кровеносные сосуды и головной мозг.
 • Das Antidiuretische Hormon (ADH), auch Adiuretin, Vasopressin (INN) oder AVP (Arginin-Vasopressin) ist ein Peptidhormon. Es wird aus einem gemeinsamen Prohormon zusammen mit Neurophysin II und Copeptin (CT-proAVP) freigesetzt. Der Name Vasopressin bezieht sich auf seine gefäßverengende Wirkung bei höheren Dosen (von lateinisch vas = (Blut-)Gefäß und lateinisch pressio = Druck).
 • La vasopressina (o ADH acronimo dell'inglese antidiuretic hormone) è un peptide di nove aminoacidi con funzioni di ormone, neurotrasmettitore e modulatore della trasmissione nervosa. È nota anche come ormone antidiuretico, adiuretina o arginin-vasopressina (AVP).
 • Hormon antydiuretyczny (wazopresyna, adiuretyna, ATC: H01 BA01, skróty: AVP od arginine vasopressin oraz ADH od antidiuretic hormone) – organiczny związek chemiczny z grupy oligopeptydów, pełniący u ssaków (także u człowieka) funkcję hormonu.
 • Антидиуретичният хормон (наричан още Вазопресин) отговаря за обратното всмукване на вода в бъбречните каналчета, както и за течния баланс в човешкото тяло. При изпиването на големи количества алкохол неговата секреция се потиска и предизвиква обезводняване на организма. При по-малко количество от този хормон в човешкото тяло се появява болестта безвкусен диабет. За нея е характерно, че болният изпитва мъчителна, неутолима жажда и изпива огромни количества вода.
 • Vasopressin, also known as arginine vasopressin (AVP), antidiuretic hormone (ADH), or argipressin, is a neurohypophysial hormone found in most mammals. Its two primary functions are to retain water in the body and to constrict blood vessels. Vasopressin regulates the body's retention of water by acting to increase water reabsorption in the collecting ducts of the kidney nephron.
 • Antidiuretisch hormoon (ADH) of vasopressine is een hormoon en een neurotransmitter. Het is een cyclisch nonapeptide dat is opgebouwd uit negen aminozuren. Qua structuur lijkt het erg op oxytocine. In het lichaam wordt het geproduceerd door de hypothalamus en aan de bloedbaan afgegeven in de achterkwab van de hypofyse.
 • Vasopressin, ve Antidiüretik Hormon (ADH) olarak da bilinen Arginin Vasopressin (AVP), insan dahil olmak üzere memelilerin büyük çoğunluğunda bulunan bir hormondur. Vasopressin'in birincil görevi, böbreklerden su geri emilimini arttırmaktır.Vasopressin, peptid yapısında bir hormondur. Hipotalamusta sentezlenip arka hipofizdeki keseciklerde (veziküllerde) depolanan bir preprohormon öncüsünden sentezlenir.
 • Antidiuretický hormon (ADH, též vazopresin) je peptidický hormon o délce 9 aminokyselin (takže se jedná o oligopeptid. V nejběžnější formě má sekvenci Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-amid (ale vyskytuje se i forma s lysinem na pozici 8 místo argininu). Název „antidiuretický hormon“ je odvozen ze skutečnosti, že působí proti diurézi, tedy tvorbě moči v ledvinách.
 • Hormona antidiuretiko (ADH) edo basopresina oxitozinarekin batera neurohipofisiak jariatutako hormona da. Hipotalamoko gorputz neuronaletan ekoizten da eta besikuletan sartuta neuronaren axoiaren bukaeraraino garraiatzen da. Axoiaren bukaera hau neurohipofisiraino heltzen da eta bertan exozitosiz askatzen da.Hormona antidiuretikoak giltzurrunetako hodiska biltzaileetako eta hodiska distaletako zelulen mintzak urarekiko iragazkor bihurtzen ditu.
 • L'hormona antidiürètica (ADH) o arginina vasopressina (AVP), és una hormona alliberada principalment en resposta a canvis en l'osmolaritat sèrica o en el volum sanguini. També coneguda com a argipressina. Fa que els ronyons conservin aigua mitjançant la concentració d'orina i la reducció del seu volum, estimulant la reabsorció d'aigua. Rep el seu nom d'aquesta important funció com a regulador homeostàtic de fluids.
 • Vasopresin (bahasa Inggris: Arginine Vasopressin, AVP, VP, Argipressin, Antidiuretic Hormone, ADH) adalah hormon yang dapat ditemui hampir di semua mamalia, termasuk manusia. VP adalah sebuah hormon peptida yang mengatur penyerapan kembali molekul yang berada pada ginjal dengan memengaruhi permeabilitas jaringan dinding tubulus ginjal, sehingga berfungsi untuk mengatur pengeluaran urin.
 • La hormona antidiurética (HAD o por sus siglas en inglés ADH), también conocida como arginina vasopresina (AVP), o argipresina, es una hormona neurohipofisaria presente en la mayoría de mamíferos, incluyendo a los humanos. La vasopresina es una hormona peptídica que controla la reabsorción de moléculas de agua mediante la concentración de orina y la reducción de su volumen, en los túbulos renales, afectando así la permeabilidad tubular.
 • A vasopressina, também conhecida como arginina vasopressina (AVP) ou argipressina ou hormônio antidiurético (HAD, em inglês ADH, antidiuretic hormone), é um hormônio humano secretado em casos de desidratação e queda da pressão arterial; fazendo com que os rins conservem a água no corpo, concentrando e reduzindo o volume da urina. Este hormônio é chamado de vasopressina, pois aumenta a pressão sanguínea ao induzir uma vasoconstrição moderada sobre as arteríolas do corpo.
rdfs:label
 • Vasopressine
 • Antidiuretický hormon
 • Antidiuretikus hormon
 • Antidiuretisch hormoon
 • Antidiuretisches Hormon
 • Hormon antydiuretyczny
 • Hormona antidiuretiko
 • Hormona antidiurética
 • Hormona antidiürètica
 • Vasopresin
 • Vasopressin
 • Vasopressina
 • Vasopressina
 • Vazopressin
 • Антидиуретичен хормон
 • Антидиуретический гормон
 • バソプレッシン
 • 바소프레신
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Vasopressine
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of