La valeur travail est un concept théorique formalisé par Adam Smith et développé par David Ricardo puis Karl Marx. Suivant William Petty, pour qui le travail est le père et la nature la mère de la richesse, John Locke, qui justifie la propriété individuelle par le travail, et David Hume selon qui tout dans le monde s'achète avec le travail, ces auteurs identifient le travail comme jouant un rôle essentiel dans la détermination de la valeur d'un bien.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La valeur travail est un concept théorique formalisé par Adam Smith et développé par David Ricardo puis Karl Marx. Suivant William Petty, pour qui le travail est le père et la nature la mère de la richesse, John Locke, qui justifie la propriété individuelle par le travail, et David Hume selon qui tout dans le monde s'achète avec le travail, ces auteurs identifient le travail comme jouant un rôle essentiel dans la détermination de la valeur d'un bien. Pour les économistes classiques et marxistes, la valeur d'un bien peut être objectivement déterminée par le travail. Cette position s'oppose aux concepts de valeur d'usage et d'utilité défendue par l'école néoclassique reposant sur les préférences subjectives des agents économiques.
 • The labor theories of value (LTV) are heterodox economic theories of value that argue the value of a commodity is only related to the labor needed to produce or obtain that commodity and not to other factors of production (except as those elements can be regarded as embodied labour.) Presently the concept is most often associated with Marxian economics, although it appears as a foundation to earlier classical economic theorists such as Adam Smith and David Ricardo and later also in anarchist economics.
 • Arbeidswaardetheorieën (AWT) zijn economische waardetheorieën volgens dewelke de waarden van commodities gerelateerd zijn aan de arbeid die nodig is om deze commodities te produceren.Onder eind achttiende-eeuwse en vroeg negentiende-eeuwse klassieke economen, waaronder Adam Smith en David Ricardo, deden verschillende arbeidswaardetheorieën de ronde. De arbeidswaardetheorie kwam voor in de socialistische theorieën van Karl Marx, maar is oorspronkelijk toe te schrijven aan de mutualistische economie van Pierre-Joseph Proudhon. Sindsdien wordt het begrip arbeidswaardeleer meestal met de marxistische economie geassocieerd, terwijl de moderne hoofdstroom van de economie de arbeidswaardeleer heeft vervangen door de grensnutaanpak.
 • Трудови теории за стойността (на английски: в ед. ч. labor theory of value или в множествено число - labor theories of value, LTV) са икономически теории за стойността, според които стойността на стоките е относима към труда, необходим за тяхното произвеждане.Различни трудови теории за стойността доминирали сред класическите икономисти, включително Адам Смит и Давид Рикардо, които обаче кулуминират в социалистическите теории на Карл Маркс. Оттогава концепцията е най-често асоциирана с марксистката икономика, докато модерният мейнстрийм в икономиката заменя този подход с този за пределната полезност (вж Карл Менгер).
 • Emek - Değer teorileri heteredoks ekonomik değer teorileridir. En çok Marksist ekonomiyle anılmakla birlikte Adam Smith ve David Ricardo gibi klasik ekonomi teorisyenlerine de temel oluşturur.
 • A munkaérték-elmélet a klasszikus közgazdaságtan egyik fő elmélete volt. A fő kérdés, amire választ keresett, hogy a megtermelt jövedelem nagy társadalmi csoportok (tőkések, földbirtokosok és munkások) közötti elosztása mikor igazságos. A munkaérték-elmélet a gazdasági értékteremtés forrását az annak eredményében testet öltő munkában kereste.A munkaérték-elmélet teljes kidolgozása David Ricardo nevéhez fűződik. Eszerint az előállított javak értékét, így az árát is, kizárólag a beléjük fektetett munka határozza meg. Két jószág árának aránya megegyezik az előállításukhoz szükséges munkamennyiségek arányával.Ricardo szerint azonban a munka tényleges kifejtője, a munkásosztály nem kapja meg az általa termelt javak értékének egészét. A tőketulajdonosok csak annyit fizetnek ki a munkásoknak, amennyi a létfenntartáshoz és a szaporodáshoz szükséges. A fennmaradó részt, a profitot kisajátítják. A bér–profit arány megváltoztatásáért állandó harc, osztályharc folyik a munkás- és tőkésosztály között. Ricardo ezen megállapításai később Karl Marx politikai-közgazdasági nézeteinek alapjává váltak.Ricardóval szemben Adam Smith úgy vélte, hogy a munka csak a társadalmi fejlettség alacsony fokán volt valódi értékmérő; később a munkából származó értékhez hozzáadódott a tőke és a föld járadéka, amelyek összege képezi a javak „természetes árát”. Say szerint az érték nem a munkából, hanem a javak által a fogyasztóikban keltett hasznosságból ered. Malthus sem zárta ki a fogyasztói oldal szerepét az érték, így az ár kialakulásában, ezért ő sem fogadta el a munkaérték-elméletet.A klasszikus közgazdaságtan és a neoklasszikus közgazdaságtan közötti fő különbség, hogy az utóbbi, újabb elmélet már nem keres egy objektív értékmérőt a dolgok értéke mögött, hanem az értéket csak az egyes emberek szubjektív értékelése szempontjából vizsgálja, azaz szubjektív értékelmélet.
 • Трудовая теория стоимости (ТТС) — экономическая теория, в соответствии с которой товары обмениваются между собой в таких количествах, чтобы обеспечить равенство затрат труда (количества рабочего времени), общественно необходимого для их производства в данных социально-экономических условиях. Эти пропорции обмена обуславливают стоимость товаров.Логичным следствием трудовой теории стоимости является признание труда единственным источником богатства.Различные варианты трудовой теории стоимости выдвигались основателями классической политической экономии, такими как Уильям Петти, Адам Смит и Давид Рикардо. Наибольшее развитие эта теория получила в трудах Карла Маркса. Сейчас она обычно ассоциируется именно с марксизмом.
 • 労働価値説(ろうどうかちせつ、labour theory of value)とは、人間の労働が価値を生み、労働が商品の価値を決めるという理論。アダム・スミス、デヴィッド・リカードを中心とする古典派経済学の基本理論として発展し、カール・マルクスに受け継がれた。
 • Die Arbeitswerttheorie (Kurzform AWT, auch Arbeitswertlehre) ist ein Ansatz aus der klassischen Nationalökonomie. Danach wird der Wert einer Ware durch die Arbeitszeit bestimmt, die zu deren Produktion gesellschaftlich notwendig ist. Außerdem muss die Ware einen Gebrauchswert aufweisen. Ausgehend von diesen Voraussetzungen, werden in einer arbeitsteiligen Warenwirtschaft sowohl die Austauschverhältnisse (Tauschwert) bestimmt als auch das Wirtschaftswachstum und die Verteilung des Einkommens, und zwar je nach dessen Entstehungsart auf die unterschiedlichen Klassen von Einkommensbeziehern.Die Arbeitswerttheorie gilt als wirtschaftspolitisch links und insofern als Gegensatz zur Grenznutzentheorie. Die AWT wird von Ökonomen unterschiedlich bewertet. Auf der einen Seite wird sie für „falsch“ oder „tot“ erklärt. Dahingegen verteidigen fast alle Marxisten die AWT in der marxschen Form, wenn doch ihre präzise Explikation auch hier äußerst umstritten ist. Einige Nicht-Marxisten leiten die Arbeitswertlehre in Wachstumsmodellen unter bestimmten Annahmen her, ohne dies als Bestätigung Marxscher Theorie anzusehen.1927 hatte der spätere Nobelpreisträger Gunnar Myrdal mit seiner Kritik der AWT promoviert. Eberhard Feess-Dörr suchte 1988 in seiner Dissertation Ricardo gegenüber Marx wieder ins rechte Licht zu rücken sowie die Redundanz der AWT gegenüber dem neo-ricardianischen Ansatz nachzuweisen. Nils Fröhlich hat 2009 wieder die Aktualität der recht verstandenen AWT zu beweisen unternommen.Tatsächlich wird die AWT von Adam Smith ziemlich inkonsistent verwendet. Ob bzw. wie David Ricardo die AWT einsetzt, ist umstritten. Wie auch all die damit verbundenen Kontroversen ausgehen mögen, so wird die AWT nach wie vor ein wichtiger Bezugspunkt im Theorievergleich innerhalb der Politischen Ökonomie sowie den angrenzenden Wissenschaftsdisziplinen bleiben.
 • A teoria do valor-trabalho é uma teoria econômica associada maioritariamente a Adam Smith, David Ricardo e, por vezes, a Karl Marx.Por outro lado, a teoria do valor-trabalho parte da ideia de que a atividade econômica é essencialmente coletiva. Ou seja, ela não interessa no estudo da ciência econômica, enquanto atividade individual. É claro que os indivíduos, vez por outra, fazem coisas para si próprios, isoladamente.Segundo essa teoria, o valor econômico de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho que, em média, é necessário para a produzir, incluindo aí todo o trabalho anterior (para produzir suas as matérias primas, máquinas, etc.).Por esta teoria o preço de uma mercadoria reproduz a quantidade de tempo de trabalho nela colocado, sendo o trabalho o único elemento que realmente gera valor. Num exemplo clássico entre os teóricos do valor-trabalho, a razão porque um diamante é mais valioso que um copo de água é porque dá, em média, mais trabalho, encontrar e extrair um diamante do que um copo de água.Na economia, a escola neoclássica faz grandes objeções às concepções em torno da teoria do valor-trabalho e considera a escola marxista como tributária de tais concepções.Karl Marx, por outro lado, foi ao mesmo tempo um grande crítico da teoria clássica do valor-trabalho e um teórico que procurou compreendê-la de outras perspectivas, em relação a Smith e Ricardo. Marx encontra no fato de a riqueza social, ou os valores de uso dos produtos, serem medidos com base no tempo de trabalho necessário para produzir mercadorias a grande limitação da forma de produção capitalista, enquanto os economistas clássicos enxergavam como um fenômeno natural da humanidade. Ocorre que o desenvolvimento tecnológico faz com que cada vez menos trabalho direto seja necessário para a produção de mercadorias ao mesmo tempo em que ele continua a ser a principal referência para compor o seu valor. Marx distingue, ainda, valor e preço. Em síntese, enquanto o segundo está sujeito a flutuações geradas por fatores políticos (intervenção cambial, medidas protecionistas, etc) e de demanda, o primeiro está ligado aos fatores necessários para a sua produção (matérias primas, máquinas e trabalho).Tal crítica, presente em O Capital (1867), provocou uma intensa movimentação entre os economistas de sua época levando vários teóricos a proporem abordagens alternativas à teoria tradicional do valor-trabalho, como a tese da Teoria do Valor Subjetivo e a do valor marginal, desenvolvida simultânea e separadamente por três pensadores, Leon Walras, Stanley Jevons e Carl Menger, na década de 1870.Os economistas da Escola Austríaca, como Carl Menger e Ludwig von Mises criticam a teoria do valor-trabalho, dizendo que o valor seria atribuído conforme a utilidade e raridade do bem ou serviço em questão. Sendo o trabalho considerado por estes um serviço, este, segundo a escola, se trataria de um bem valorável e negociável.
 • La teoria del lavoro socialmente necessario è la parte della teoria marxiana del valore che intende spiegare quel processo di livellamento dei valori delle merci dello stesso tipo. Questo processo di livellamento, inoltre, spinge i produttori di una stessa branca di produzione a uniformare le tecnologie e i metodi produttivi.Sulla base della teoria marxiana del feticismo della merce, il meccanismo di distribuzione del lavoro sociale dell'economia mercantile agisce solo sulle merci - appiccicandogli un feticcio, il valore - e necessariamente devono essere tipizzate; dunque un valore unico di mercato per ogni tipo di merce: esso agisce come se tutti i produttori di una determinata merce impiegassero lo stesso tempo di lavoro. Tuttavia, nella realtà, Marx nota che non è così: vi sono lavoratori più o meno precisi, più o meno veloci, più o meno abili nella produzione della stessa merce.Nonostante ciò, però, il mercato attribuisce lo stesso valore ai prodotti di questi differenti quantità (e qualità) di lavoro concreto. Questo livellamento ha l'effetto di far realizzare ai produttori più produttivi (le cui merci avrebbero un valore singolo più ridotto di quello di mercato) un sovrapprofitto, mentre i produttori più pigri ricavano meno dell'equivalente che la società attribuisce alle ore di lavoro che hanno effettivamente svolto; questo nel capitalismo è l'incentivo maggiore al progresso tecnico, alla riduzione costante del valore delle merci sotto quello di mercato.Per Marx i valore di mercato si stabilisce come risultato della concorrenza di un gran numero di venditori che producono in condizioni tecniche differenti, determinato in ultima istanza dal livello di produttività più diffusa in un dato mercato, quello che apporta la maggior massa di merci . La coincidenza dei valori sociali delle merci di un determinato settore e i prezzi di mercato di quelle merci corrisponde alla situazione di equilibrio all'interno del ramo produttivo.Infine, guardando all'equilibrio complessivo della società, una variazione della forza produttiva media del lavoro in un dato settore, modificandone le condizioni di equilibrio rispetto agli altri a causa di sovrapprofitti/sottoprofitti, modifica insieme le dimensioni del lavoro socialmente necessario per la produzione di quelle merci e il relativo valore.Ad esempio, supponiamo la condizione di equilibrio fra le branche della produzione (dunque la vendita delle merci ai loro valori-lavoro) e che il settore tessile venda merci per un miliardo di sterline, corrispondenti ad un milione di ore-lavoro come tempo di lavoro socialmente necessario alla produzione tessile. Ammettiamo che si verifichi un raddoppio delle forze produttive del settore; si verificherà allora un aumento della produzione tale da continuare la stessa produzione di prima con la metà del lavoro (nuovo lavoro socialmente necessario, pari a mezzo milione di ore-lavoro), pur continuando a trarre dal mercato un miliardo di sterline. Questo extra-guadagno rispetto al lavoro effettivamente contenuto spingerà gli altri produttori a impiegare il loro lavoro nel settore tessile, fintanto che la concorrenza livellerà i prezzi al nuovo valore, in totale a mezzo miliardo di sterline, corrispondente al nuovo tempo di lavoro socialmente necessario: mezzo milione di ore-lavoro.
 • Laborystyczna teoria wartości jest teorią ekonomiczną, wedle której prawdziwa wartość towarów jest związana z pracą potrzebną do ich wyprodukowania.Występuje wiele różnych sposobów obliczania wartości pracy, które posiadają jednak jeden wspólny element, mianowicie tezę, że "wartość" wymienianego dobra lub usługi jest, powinna być, ma skłonności by być lub może być rozpatrywana jako proporcjonalna do ilości pracy potrzebnej do jej wytworzenia (wliczając pracę potrzebną do wykonania lub wydobycia surowców i półproduktów oraz użytych narzędzi).Różnorakie laborystyczne teorie wartości dominowały wśród ekonomistów klasycznych do połowy dziewiętnastego wieku. Szczególnie związani z nimi byli Adam Smith i David Ricardo. Od tego czasu laborystyczna teoria wartości jest najczęściej utożsamiana z ekonomią marksistowską, gdyż leżała u jej podstaw, podczas gdy dzisiejsi ekonomiści głównego nurtu opowiadają się w większości za użytecznością krańcową.
 • La teoría del valor-trabajo (TVL) es una teoría que considera que el valor de un bien o servicio depende de la cantidad de trabajo que lleva incorporado.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 642428 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 17467 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 48 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 106231435 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:fr
 • Problème de transformation
 • capital variable
prop-fr:lang
 • de
 • en
prop-fr:texte
 • Le problème de transformation chez Marx
prop-fr:trad
 • Transformation problem
 • Variables Kapital
 • Tendency of the rate of profit to fall
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La valeur travail est un concept théorique formalisé par Adam Smith et développé par David Ricardo puis Karl Marx. Suivant William Petty, pour qui le travail est le père et la nature la mère de la richesse, John Locke, qui justifie la propriété individuelle par le travail, et David Hume selon qui tout dans le monde s'achète avec le travail, ces auteurs identifient le travail comme jouant un rôle essentiel dans la détermination de la valeur d'un bien.
 • The labor theories of value (LTV) are heterodox economic theories of value that argue the value of a commodity is only related to the labor needed to produce or obtain that commodity and not to other factors of production (except as those elements can be regarded as embodied labour.) Presently the concept is most often associated with Marxian economics, although it appears as a foundation to earlier classical economic theorists such as Adam Smith and David Ricardo and later also in anarchist economics.
 • Emek - Değer teorileri heteredoks ekonomik değer teorileridir. En çok Marksist ekonomiyle anılmakla birlikte Adam Smith ve David Ricardo gibi klasik ekonomi teorisyenlerine de temel oluşturur.
 • 労働価値説(ろうどうかちせつ、labour theory of value)とは、人間の労働が価値を生み、労働が商品の価値を決めるという理論。アダム・スミス、デヴィッド・リカードを中心とする古典派経済学の基本理論として発展し、カール・マルクスに受け継がれた。
 • La teoría del valor-trabajo (TVL) es una teoría que considera que el valor de un bien o servicio depende de la cantidad de trabajo que lleva incorporado.
 • Arbeidswaardetheorieën (AWT) zijn economische waardetheorieën volgens dewelke de waarden van commodities gerelateerd zijn aan de arbeid die nodig is om deze commodities te produceren.Onder eind achttiende-eeuwse en vroeg negentiende-eeuwse klassieke economen, waaronder Adam Smith en David Ricardo, deden verschillende arbeidswaardetheorieën de ronde.
 • A teoria do valor-trabalho é uma teoria econômica associada maioritariamente a Adam Smith, David Ricardo e, por vezes, a Karl Marx.Por outro lado, a teoria do valor-trabalho parte da ideia de que a atividade econômica é essencialmente coletiva. Ou seja, ela não interessa no estudo da ciência econômica, enquanto atividade individual.
 • La teoria del lavoro socialmente necessario è la parte della teoria marxiana del valore che intende spiegare quel processo di livellamento dei valori delle merci dello stesso tipo.
 • Трудови теории за стойността (на английски: в ед. ч. labor theory of value или в множествено число - labor theories of value, LTV) са икономически теории за стойността, според които стойността на стоките е относима към труда, необходим за тяхното произвеждане.Различни трудови теории за стойността доминирали сред класическите икономисти, включително Адам Смит и Давид Рикардо, които обаче кулуминират в социалистическите теории на Карл Маркс.
 • Die Arbeitswerttheorie (Kurzform AWT, auch Arbeitswertlehre) ist ein Ansatz aus der klassischen Nationalökonomie. Danach wird der Wert einer Ware durch die Arbeitszeit bestimmt, die zu deren Produktion gesellschaftlich notwendig ist. Außerdem muss die Ware einen Gebrauchswert aufweisen.
 • Laborystyczna teoria wartości jest teorią ekonomiczną, wedle której prawdziwa wartość towarów jest związana z pracą potrzebną do ich wyprodukowania.Występuje wiele różnych sposobów obliczania wartości pracy, które posiadają jednak jeden wspólny element, mianowicie tezę, że "wartość" wymienianego dobra lub usługi jest, powinna być, ma skłonności by być lub może być rozpatrywana jako proporcjonalna do ilości pracy potrzebnej do jej wytworzenia (wliczając pracę potrzebną do wykonania lub wydobycia surowców i półproduktów oraz użytych narzędzi).Różnorakie laborystyczne teorie wartości dominowały wśród ekonomistów klasycznych do połowy dziewiętnastego wieku.
 • Трудовая теория стоимости (ТТС) — экономическая теория, в соответствии с которой товары обмениваются между собой в таких количествах, чтобы обеспечить равенство затрат труда (количества рабочего времени), общественно необходимого для их производства в данных социально-экономических условиях.
 • A munkaérték-elmélet a klasszikus közgazdaságtan egyik fő elmélete volt. A fő kérdés, amire választ keresett, hogy a megtermelt jövedelem nagy társadalmi csoportok (tőkések, földbirtokosok és munkások) közötti elosztása mikor igazságos. A munkaérték-elmélet a gazdasági értékteremtés forrását az annak eredményében testet öltő munkában kereste.A munkaérték-elmélet teljes kidolgozása David Ricardo nevéhez fűződik.
rdfs:label
 • Valeur travail (économie)
 • Arbeidswaardetheorie
 • Arbeitswerttheorie
 • Emek değer teorisi
 • Трудова теория за стойността
 • Labor theory of value
 • Laborystyczna teoria wartości
 • Munkaérték-elmélet
 • Teoria del lavoro socialmente necessario
 • Teoria do valor-trabalho
 • Teoría del valor-trabajo
 • Трудовая теория стоимости
 • 労働価値説
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:renomméPour of
is foaf:primaryTopic of