L’université de Paris était l’une des plus importantes et des plus anciennes universités médiévales. Apparue dès le milieu du XIIe siècle, elle est reconnue par le roi Philippe Auguste en 1200 et par le pape Innocent III en 1215. Elle acquiert rapidement un très grand prestige, notamment dans les domaines de la philosophie et de la théologie.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’université de Paris était l’une des plus importantes et des plus anciennes universités médiévales. Apparue dès le milieu du XIIe siècle, elle est reconnue par le roi Philippe Auguste en 1200 et par le pape Innocent III en 1215. Elle acquiert rapidement un très grand prestige, notamment dans les domaines de la philosophie et de la théologie. Constituée comme l’association de tous les collèges parisiens situés sur la rive gauche, elle assurait la formation de tous les clercs, c’est-à-dire de tous les cadres et agents administratifs des institutions royales (conseil d’État, parlements, tribunaux, cours des comptes, impôts, etc.) et ecclésiastiques (enseignement, hôpitaux, libraires, recherche, évêques, abbés).L’université de Paris, après une longue période de déclin à l’époque moderne, est supprimée en 1793, et remplacée par des écoles supérieures spécialisées de droit, de médecine, d’ingénieurs, par les écoles normales, etc.Un peu plus d'un siècle plus tard, en 1896, l’université de Paris est réinstituée sur des bases différentes avec quatre facultés (droit, médecine, lettres, sciences), et environ encore un siècle plus tard, en 1971, elle est divisée en treize universités indépendantes.Hormis les établissements situés à la périphérie de Paris et à l'exception notable de l'Université Panthéon-Sorbonne (environ 37 000 étudiants) associée à l'HESAM, celles de ces universités qui sont proprement parisiennes et issues de l'ancienne université, tendent à se reconstituer en deux ensembles fédérant autour d'eux quelques grandes écoles, Sorbonne Paris Cité (environ 106 000 étudiants) et Sorbonne Universités (environ 66 000 étudiants).
 • Tarihi Paris Üniversitesi (Fransızca: Université de Paris) 12. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır, fakat 1970 yılında özerk üniversite olarak yeniden yapılandırılmıştır.Paris Üniversitesinde, Kilise hukuku, Tıp ve sanatlar fakültesi bulunuyordu. Beş yıl öğrenim gördükten sonra öğrenciler sözlü sınava tabi tutuluyorlardı. Sınavın sonunda “Determinatio” denilen bir konuyu muhtelif açılardan ele alarak savunma zarureti bulunan sınavı başarıyla bitirenlerin “Bacalori” unvanı veriliyordu. Öğrenim pahalıydı. Öğrenciler kiraladıkları evlerde veya hayır kurumları tarafından tesis edilen yurtlarda kalıyorlardı.Paris üniversitesi kendisinin tanrı tarafından yeryüzüne indirilmiş ilahi bilginin merkezi sayıyordu. Paris üniversitesinin kurulmasında Papa, kraldan daha fazla gayret sarf etmiştir. Buraya Avrupa’nın her tarafından öğrenci gelmekteydi.Paris Üniversitesi’nin çekirdeğini Chartles okullarında yetişmiş olan elemanlar teşkil ediyordu. Onlar Arapçadan, Latinceye yapılan tercümeler sonucunda Aristoteles’i yakında tanıma imkanı bulmuştur. Bu sebeple üniversitenin kuruluşundan kısa bir süre sonra Aristoteles’in yanı sıra Kindi, Farabi, İbni Sina İbni Rüşt gibi İslâm düşünürlerinin fikirleri yayılmaya başladı. Böylece kilise tarafından kabul edilen klasik eğitim sisteminin ana unsuru olan yedi Hür Sanat’ın yanı sıra Fizik, Metafizik ve Ahlak gibi disiplinlerde öğretim programına girdi. Ortaçağ üniversitelerinin en meşhur ve en eski üniversitesi Paris üniversitesidir. Burada Aristoteles’ten ve onun Müslüman şarihlerinden tercümeler görülmekteydi.13. yy başlarında Paris’te İslam felsefecilerinin münakaşa ettikleri meselelere çok benzeyen konularda, çeşitli ihtilaflar görünmekle birlikte bunlar gerçekte İslam felsefesinden değil başka kaynaklardan geliyordu. İslam ilim ve felsefesinin batıya geçişinde kaynak eserlerin yasak edilmiş olması dolayısıyla tercüme ve nakiller konusunda Paris okulunun pek fazla bir katkısının olduğu söylenemez. Paris ortaçağ Latin kültüründe önemli meselelerin ele alındığı bir kültür merkezi haline gelecektir. Paris üniversitesini Batı Hıristiyan aleminin efsanevi dinsel merkezi olarak diğerlerinden ayrı tutmak gerekir. Paris üniversitesi gerek ilk üniversitelerden biri olması gerekse yapısal olarak üniversitelerin özerkleşme girişimlerini bünyesinde barındırması açısından dikkati çekmektedir. Bu üniversitede öğrenci ve öğretim üyelerinin birlikte örgütlendikleri bir yapı söz konusuydu. Bağımsız bilim ve düşünce anlayışının en canlı temsilcileri İbni rüştçüler Paris üniversitesinin özellikle sanatlar fakültesinin kürsülerini ellerine geçirmişlerdi. Serbest düşünceye karşı kilisenin kontrolünde ve emrinde bilim ve düşünceye taraftar olanlar ise aydın kitlelerin gözünde arka planda kalmışlardı. Paris üniversitesinin gerçek kurucusu papa 3. Innocentius’tu ve bu kurumu yönlendirerek ve yöneterek daha sonraki gelişmesini sağlayan Innocent’in halefleri ve hepsinden önce Papa IX Gregorios olmuştur. Paris üniversitesi papaların müdahalesi olmadan kurulmuştu. Fakat papalığın net bir şekilde belirlenmiş dinsel amaçlarını ve aktif müdahalelerini göz önünde bulundurmazsak ortaçağ üniversiteleri arasında ona bu özel konumu sağlayan şeyi anlamamız imkânsız olur. Bu üniversite sürekli olarak iki zıt eğilim arasında kalmıştı; ki bu eğilimlerden biri bu üniversiteyi çıkar gütmeden tamamen bilimsel bir eğitim merkezine dönüştürme niyetindeydi. Diğeri ise bu eğitimleri dinsel gayelere bağlı kılma peşindeydi ve bunun gerçek bir entelektüel teokrasinin hizmetine sunmak istiyordu.
 • Парижский университет (фр. Université de Paris) — французский университет в Париже, один из старейших в мире; основан в середине XII века; будучи интернациональным образовательным учреждением, очень скоро заслужил европейскую репутацию. Его центром является здание Сорбонны в Латинском квартале на левом берегу Сены.Как полудуховное общество магистров (преподавателей), подчинённое духовной власти, Парижский университет представлял полный контраст со светскими, республиканскими университетами североитальянских городов; в качестве основного образования (Studium generale) он был, главным образом, высшей школой богословия и свободных искусств, включал в свои программы юриспруденцию только в виде канонического права, а в медицине уступал первенство другим studia generalia.Став величайшей школой всей Западной Европы, имея среди своих учеников и учителей представителей всех наций и величайших учёных средневековья — Фому Аквинского, Альберта Великого, Раймунда Луллия, Роджера Бэкона, Дунса Скота, Уильяма Оккама, — университет стал высшим авторитетом в вопросах веры и разума и во время падения папства, в эпоху великого раскола, в лице Д’Альи, Герсона и Клеманжи был руководителем католической церкви и сделал попытку реформировать её во главе и членах.После майских событий 1968 года был преобразован в 1970 году в 13 парижских независимых университетов.
 • パリ大学(パリだいがく、Université de Paris)は、フランス共和国の、パリ、クレテイユおよびヴェルサイユの3大学区にある13の大学の総称である。多くのノーベル賞受賞者を送り出している他、政治学、科学、物理学、神学などの分野で優秀な学者を多数輩出。また芸術の教育機関としても名高い。
 • Pařížská univerzita (Université de Paris) je dnes historický termín, který označuje starobylou univerzitu v Paříži. Byla jednou z nejstarších a nejvýznamnějších evropských univerzit a zastřešovala několik akademických fakult a kolejí, z nichž nejvýznamnější byla Sorbonna. Její název se také stal synonymem pro Pařížskou univerzitu. Vznikla ve středověku jako centrum scholastiky. Za Velké francouzské revoluce byla zrušena a nahrazena specializovanými vysokými školami, po sto letech na konci 19. století byla obnovena, ale po studentských nepokojích v roce 1968 opět zanikla. V roce 1970 byla na základě nového vysokoškolského zákona zrušena a od 1. ledna 1971 rozdělena do třinácti samostatných univerzit, z nichž některé se nacházejí i na území mimo města Paříže.
 • Die Universität von Paris war das Dach der berühmtesten akademischen Lehreinrichtungen in Paris, nicht zuletzt der Sorbonne, deren Name im allgemeinen Sprachgebrauch zur synonymen Bezeichnung der Universität wurde. Sie entwickelte sich vom Hort der Scholastik zur Kaderschmiede für Nobelpreisträger. Sie hat Monarchie, Revolution und Restauration überlebt, aber nicht die Studentenunruhen von 1968. Seit 1970 erfolgte eine so gründliche Dezentralisierung und Neugründungswelle, dass ein Erkennen der Traditionsnachfolge schwer möglich ist. Die Paris Universitas (2005-2010) entsprach organisatorisch der alten Universität von Paris noch am ehesten.
 • 파리 대학교(Université de Paris)는 가장 중요한 대학 중 하나였고 중세시대부터 이어져온 가장 오래된 대학중 하나이다. 12세기경 출현하였고 1200년에 프랑스왕 필립 2세, 그리고 1215년에 교황 인노첸시오 3세에게 인정을 받았다. 파리 대학교는 특히 신학과 철학에서 엄청난 명성을 얻었다.파리 대학교는 근세의 긴 쇠퇴기를 거치다 프랑스 혁명기인 1793년 폐쇄되었고 이후 1896년 다시 설립되었으나, 5월혁명의 영향으로 1971년 여러 개의 독립적인 대학교들로 분할되었다.
 • La antigua Universidad de París (en francés: Université de Paris) fue fundada a mediados del siglo XII a la vera de la Catedral Notre Dame de París por el obispo de la ciudad. Ya para el siglo XIII contaba con varios colegios (Colleges) independientes, entre ellos La Sorbona, fundada en el año 1215 y con gran prestigio durante la Edad Media debido a su facultad de teología.Después de las reformas de 1968–1971 la universidad se dividió en trece universidades independientes: Universidad de París I Panthéon-Sorbonne Universidad de París II Panthéon-Assas Universidad de París III Sorbonne Nouvelle Universidad de París IV Paris-Sorbonne Universidad de París V René Descartes Universidad de París VI Pierre et Marie Curie Universidad de París VII Denis Diderot Universidad de París VIII Vincennes-Saint-Denis Universidad de París IX Paris-Dauphine (actualmente se llama Universidad de Tecnología en Ciencias de las Organizaciones y de la Decisión de París-Dauphine) Universidad de París X Nanterre Universidad de París XI Paris-Sud Universidad de París XII Val de Marne Universidad de París XIII Paris-Nord
 • Парижкият университет, известен и като Сорбоната (по името на един от колежите му, днес име на историческото здание на университета, на френски: La Sorbonne) е университет във френската столица Париж, съществувал като едно цяло до 1971 г. Основан в средата на XII век, той е един от първите университети в Европа. През вековете се е радвал на завидна репутация в широк кръг от области от човешкото познание. В него са изучавали науки и изкуства и провеждали научни изследвания личности като Франсоа Рабле, Дени Дидро, Анри Поанкаре, Пиер и Мария Кюри, Жозеф Лиувил, Жак Моно и много други. Произлезлите от него университети и до днес привличат студенти и учени от високо ниво. С Парижкия университет са свързани 47 нобелови лауреата, както и 7 филдсови медалиста (в това число са включени завършили или работили в Парижкия университет и произлезлите от него университети). Сред тях са и най-скорошните френски носители на споменатите награди: лауретатът на Нобеловата награда по физика за 2012 г. Серж Арош и филдсовият лауреат за 2010 г. Седрик Вилани. В Парижките университети са учили, защитавали докторски дисертации, преподавали и провеждали научни изследвания множество политици, икономисти, учени, хора на изкуството и личности, свързани с френския и световен интелектуален елит. След студентските вълнения от 1968 година Парижкият университет е разделен на 13 университета, всеки от които е наследник на определени факултети и катедри на стария университет. В историческите сгради на Университета се помещават университетите „Париж I - Пантеон-Сорбона“, „Париж II - Пантеон-Асас“, „Париж III - Новата Сорбона“, „Париж IV - Париж-Сорбона“ и „Париж V - Рене Декарт“.13-те университета, наследници на Парижкия университет са:
 • Parisko Unibertsitatea edo Sorbona Frantziako zaharrena , 1150 inguruan sortutakoa. Halaber, Europako urtetsuenetarikoa da, Oxfordekoa, Bolognakoa, Salamancakoa eta Coimbrakoarekin batera.
 • La Universitat de París (en francès: Université de Paris) fou la universitat de París i una de les primeres d'Europa fins que al 1970 fou dividida en tretze universitats. Fou fundada al segle XII, i reconeguda oficialment com a universitat entre 1160 i 1170 (fins i tot potser ja al 1150). Després de molts canvis (fins i tot una suspensió entre 1793-1896), la Universitat de París va desapareixer com a tal al 1970, quan es crearen 13 unitats autonomes (Universitat de París I - XIII). La Universitat de Paris es sovint coneguda com La Sorbonne, degut a la institució original (Collège de Sorbonne) establert cap el 1257 per Robert de Sorbon. Actualment totes les universitats de París són independents, i algunes es troben integrades dins l'Académie de Créteil o bé l'Académie de Versailles. Algunes funcions administratives residuals de les tretze universitats queden sota supervisió d'un mateix canceller, el Rector de l'Académie de Paris que té despatx a la Sorbonne. Des de 2006, Patrick Gérard ocupa la plaça de rector i canceller de les universitats de París, i Pierre Gregory n'és el vice-canceller.
 • Universitas Paris (bahasa Perancis: Université de Paris) pertama kali muncul pada pertengahan kedua abad ke-12, tetapi pada 1970 diatur kembali sebagai 13 universitas otonomi (University of Paris I–XIII). Universitas ini seringkali disebut sebagai Sorbonne atau La Sorbonne karena institusi kolese (Collège de Sorbonne) yang didirikan pada 1257 oleh Robert de Sorbon, tetapi universitas tersebut lebih tua dan tidak pernah berpusat seluruhnya ke Sorbonne. Dari ketigabelas universitas tersebut, empat universitas pertamanya terletak di Sorbonne, dan tiga di antaranya menggunakan nama Sorbonne.Ketigabelas universitas tersebut masih berdiri dan berada di bawah rektor umum dari Akademi Paris, dengan kantor-kantor berada di Sorbonne. Pada 2006, Rektor Akademi Paris dan Chancellor dari Universitas Paris adalah Maurice Quénet. Wakil Rektor Universitas Paris adalah Pierre Gregory. [1] [2].Universitas Paris tetap menjadi salah satu universitas paling terkenal dan prestisius di dunia, dan telah menciptakan pemenang Penghargaan Nobel dari fakultas dan badan pelajarnya, serta beberapa intelektual, politikus teori, ilmuwan, teknisi, fisikawan, teolog, dan artis besar.Banyak ilmuwan besar lahir di universitas ini. Contohnya adalah Victor Hugo, Claude Levi-Strauss, Roland Barthes, Jean Baudrillard,Paul Ricouer, Henri Lefebvre, dan masih banyak lagi.Bahkan novelis Indonesia, Andrea Hirata juga merupakan lulusan Universitas tersebut.Nama-nama ilmuwan lulusan Universitas Paris dapat dilihat disini.
 • De Universiteit van Parijs (Frans: Université de Paris), ook bekend onder de naam Sorbonne, was tot 1970 de universiteit van Parijs. Na de gebeurtenissen in mei 1968 werd de universiteit gesplitst en heropgericht als dertien afzonderlijke universiteiten.
 • A Universidade de Paris (em francês: Université de Paris) é uma das mais antigas instituições de ensino superior da Europa, e localiza-se na França. Já não existe como uma única universidade, uma vez que, em 1970, foi dividida em treze universidades independentes umas das outras.
 • L'Università di Parigi, conosciuta anche come la Sorbona, fu fondata nel 1170 circa. Soppressa nel 1793, fu rifondata nel 1896.In seguito ai fatti del maggio 1968, l'università di Parigi fu divisa nel 1970 in 13 diverse università autonome: Université Paris I - Panthéon-Sorbonne Université Paris II - Panthéon-Assas Université Paris III - Sorbonne-Nouvelle Université Paris IV - Paris-Sorbonne Université Paris V - René-Descartes Université Paris VI - Pierre-et-Marie-Curie Université Paris VII - Denis-Diderot Université Paris VIII - Vincennes poi Vincennes-Saint-Denis Université Paris IX - Paris-Dauphine Université Paris X - Nanterre poi Paris Ouest Nanterre La Défense Université Paris XI - Paris-Sud (inizialmente a Orsay) Université Paris XII - Paris-Val-de-Marne (Créteil) poi Paris-Est Créteil Val de Marne Université Paris XIII - Paris-Nord (Saint-Denis - Villetaneuse)
 • The University of Paris (French: Université de Paris) was a famous university in Paris, France, and one of the earliest to be established in Europe. It was founded in the middle of the 12th century and was officially recognized as a university from between 1160 and 1250 approximately. After many changes, including a century of suspension (from 1793 to 1896), it was divided into thirteen autonomous universities in 1970. The university is often referred to as the Sorbonne or la Sorbonne, after the collegiate institution (Collège de Sorbonne) founded around 1257 by Robert de Sorbon, although the university was never completely centered on the Sorbonne. Of the thirteen current successor universities, four have premises in the historical Sorbonne building, and three of them include "Sorbonne" in their names.The universities in Paris are independent from each other, and some of them fall within the Créteil or Versailles education authorities instead of the Parisian one. Some residual administrative functions of the thirteen universities are formally supervised by a common chancellor, the rector of the Paris education authority, whose offices are at the Sorbonne. Recently, those universities have tended to reunite themselves into two university groups: Sorbonne Paris Cité and Sorbonne University.
dbpedia-owl:city
dbpedia-owl:location
dbpedia-owl:locationCountry
dbpedia-owl:motto
 • Hic et ubique terrarum
 • « Ici et partout sur la terre »
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 71697 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 37394 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 348 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110428942 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:blason
 • Armes de l universite de paris.png
prop-fr:devise
 • Hic et ubique terrarum
 • « Ici et partout sur la terre »
prop-fr:dissolution
 • 1970-12-31 (xsd:date)
prop-fr:fondation
 • .
 • Supprimée en 1793, refondée en 1896.
prop-fr:géolocalisation
 • Paris
prop-fr:latitude
 • 48.848611 (xsd:double)
prop-fr:longitude
 • 2.343333 (xsd:double)
prop-fr:nom
 • Université de Paris
prop-fr:pays
prop-fr:tailleBlason
 • 200 (xsd:integer)
prop-fr:type
 • Université corporative puis publique
prop-fr:ville
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L’université de Paris était l’une des plus importantes et des plus anciennes universités médiévales. Apparue dès le milieu du XIIe siècle, elle est reconnue par le roi Philippe Auguste en 1200 et par le pape Innocent III en 1215. Elle acquiert rapidement un très grand prestige, notamment dans les domaines de la philosophie et de la théologie.
 • パリ大学(パリだいがく、Université de Paris)は、フランス共和国の、パリ、クレテイユおよびヴェルサイユの3大学区にある13の大学の総称である。多くのノーベル賞受賞者を送り出している他、政治学、科学、物理学、神学などの分野で優秀な学者を多数輩出。また芸術の教育機関としても名高い。
 • 파리 대학교(Université de Paris)는 가장 중요한 대학 중 하나였고 중세시대부터 이어져온 가장 오래된 대학중 하나이다. 12세기경 출현하였고 1200년에 프랑스왕 필립 2세, 그리고 1215년에 교황 인노첸시오 3세에게 인정을 받았다. 파리 대학교는 특히 신학과 철학에서 엄청난 명성을 얻었다.파리 대학교는 근세의 긴 쇠퇴기를 거치다 프랑스 혁명기인 1793년 폐쇄되었고 이후 1896년 다시 설립되었으나, 5월혁명의 영향으로 1971년 여러 개의 독립적인 대학교들로 분할되었다.
 • Parisko Unibertsitatea edo Sorbona Frantziako zaharrena , 1150 inguruan sortutakoa. Halaber, Europako urtetsuenetarikoa da, Oxfordekoa, Bolognakoa, Salamancakoa eta Coimbrakoarekin batera.
 • De Universiteit van Parijs (Frans: Université de Paris), ook bekend onder de naam Sorbonne, was tot 1970 de universiteit van Parijs. Na de gebeurtenissen in mei 1968 werd de universiteit gesplitst en heropgericht als dertien afzonderlijke universiteiten.
 • A Universidade de Paris (em francês: Université de Paris) é uma das mais antigas instituições de ensino superior da Europa, e localiza-se na França. Já não existe como uma única universidade, uma vez que, em 1970, foi dividida em treze universidades independentes umas das outras.
 • Universitas Paris (bahasa Perancis: Université de Paris) pertama kali muncul pada pertengahan kedua abad ke-12, tetapi pada 1970 diatur kembali sebagai 13 universitas otonomi (University of Paris I–XIII). Universitas ini seringkali disebut sebagai Sorbonne atau La Sorbonne karena institusi kolese (Collège de Sorbonne) yang didirikan pada 1257 oleh Robert de Sorbon, tetapi universitas tersebut lebih tua dan tidak pernah berpusat seluruhnya ke Sorbonne.
 • Pařížská univerzita (Université de Paris) je dnes historický termín, který označuje starobylou univerzitu v Paříži. Byla jednou z nejstarších a nejvýznamnějších evropských univerzit a zastřešovala několik akademických fakult a kolejí, z nichž nejvýznamnější byla Sorbonna. Její název se také stal synonymem pro Pařížskou univerzitu. Vznikla ve středověku jako centrum scholastiky. Za Velké francouzské revoluce byla zrušena a nahrazena specializovanými vysokými školami, po sto letech na konci 19.
 • The University of Paris (French: Université de Paris) was a famous university in Paris, France, and one of the earliest to be established in Europe. It was founded in the middle of the 12th century and was officially recognized as a university from between 1160 and 1250 approximately. After many changes, including a century of suspension (from 1793 to 1896), it was divided into thirteen autonomous universities in 1970.
 • Парижский университет (фр. Université de Paris) — французский университет в Париже, один из старейших в мире; основан в середине XII века; будучи интернациональным образовательным учреждением, очень скоро заслужил европейскую репутацию.
 • Парижкият университет, известен и като Сорбоната (по името на един от колежите му, днес име на историческото здание на университета, на френски: La Sorbonne) е университет във френската столица Париж, съществувал като едно цяло до 1971 г. Основан в средата на XII век, той е един от първите университети в Европа. През вековете се е радвал на завидна репутация в широк кръг от области от човешкото познание.
 • La Universitat de París (en francès: Université de Paris) fou la universitat de París i una de les primeres d'Europa fins que al 1970 fou dividida en tretze universitats. Fou fundada al segle XII, i reconeguda oficialment com a universitat entre 1160 i 1170 (fins i tot potser ja al 1150). Després de molts canvis (fins i tot una suspensió entre 1793-1896), la Universitat de París va desapareixer com a tal al 1970, quan es crearen 13 unitats autonomes (Universitat de París I - XIII).
 • La antigua Universidad de París (en francés: Université de Paris) fue fundada a mediados del siglo XII a la vera de la Catedral Notre Dame de París por el obispo de la ciudad.
 • Die Universität von Paris war das Dach der berühmtesten akademischen Lehreinrichtungen in Paris, nicht zuletzt der Sorbonne, deren Name im allgemeinen Sprachgebrauch zur synonymen Bezeichnung der Universität wurde. Sie entwickelte sich vom Hort der Scholastik zur Kaderschmiede für Nobelpreisträger. Sie hat Monarchie, Revolution und Restauration überlebt, aber nicht die Studentenunruhen von 1968.
 • Tarihi Paris Üniversitesi (Fransızca: Université de Paris) 12. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır, fakat 1970 yılında özerk üniversite olarak yeniden yapılandırılmıştır.Paris Üniversitesinde, Kilise hukuku, Tıp ve sanatlar fakültesi bulunuyordu. Beş yıl öğrenim gördükten sonra öğrenciler sözlü sınava tabi tutuluyorlardı. Sınavın sonunda “Determinatio” denilen bir konuyu muhtelif açılardan ele alarak savunma zarureti bulunan sınavı başarıyla bitirenlerin “Bacalori” unvanı veriliyordu.
 • L'Università di Parigi, conosciuta anche come la Sorbona, fu fondata nel 1170 circa.
rdfs:label
 • Université de Paris
 • Paris Üniversitesi
 • Parisko Unibertsitatea
 • Pařížská univerzita
 • Universidad de París
 • Universidade de Paris
 • Universitas Paris
 • Universitat de París
 • Universiteit van Parijs
 • University of Paris
 • Università di Parigi
 • Universität von Paris
 • Парижки университет
 • Парижский университет
 • パリ大学
 • 파리 대학교
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Université de Paris
is dbpedia-owl:affiliation of
is dbpedia-owl:education of
is dbpedia-owl:institution of
is dbpedia-owl:otherFunction of
is dbpedia-owl:university of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:diplôme of
is prop-fr:formation of
is prop-fr:institutions of
is prop-fr:université of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of