L’unitarisme est une doctrine qui affirme que le Dieu du christianisme est une seule personne, et non pas une seule nature ou "ousie" en trois hypostases comme l'affirme le dogme de la Trinité : Père, Fils et Esprit. Selon le dogme de la Trinité, ces trois personnes divines participent d'une seule nature divine unique . Le « trinitarisme » est la doctrine officielle du christianisme depuis le premier concile de Nicée (325) et le concile de Chalcédoine (451).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’unitarisme est une doctrine qui affirme que le Dieu du christianisme est une seule personne, et non pas une seule nature ou "ousie" en trois hypostases comme l'affirme le dogme de la Trinité : Père, Fils et Esprit. Selon le dogme de la Trinité, ces trois personnes divines participent d'une seule nature divine unique . Le « trinitarisme » est la doctrine officielle du christianisme depuis le premier concile de Nicée (325) et le concile de Chalcédoine (451). Les trois grandes Églises chrétiennes (catholicisme, orthodoxie et protestantisme) sont trinitariennes. Luther écrit par exemple : « Dieu, en lui-même, n'est pas autre chose que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité et les choses qui sont dites à l'accoutumée à propos de l'Unité et de la Procession. »Le courant unitarien se définit comme « antitrinitaire » et nie la divinité de Jésus-Christ. Selon cette doctrine, Jésus est l'homme le plus proche de Dieu ou encore son principal prophète, mais il n'est pas Dieu. L'unitarisme rejette le christianisme majoritaire en l'accusant de ne pas être strictement monothéiste. Il trouve son origine dans des mouvements antérieurs au concile de Chalcédoine, dont le plus connu est l'arianisme, au IVe siècle . Après la disparition de l'arianisme, l'unitarisme renaît en Europe presque simultanément en Pologne-Lituanie et en Transylvanie au milieu du XVIe siècle, sous l'impulsion de Ferenc Dávid et Jean Sigismond Zápolya. La première église unitarienne en Angleterre est créé en 1774 et la doctrine apparaît officiellement aux États-Unis en 1784 avec James Freeman (en).L'unitarisme ne doit pas être confondu avec les Églises uniates ou encore les Églises unies.
 • Az unitarizmus azon keresztény gyökerű irányzatok gyűjtőneve, amelyek Isten egységében hisznek, és elutasítják a Szentháromság tanítását.
 • Unitarianizm – obok luteranizmu, kalwinizmu i anglikanizmu, jeden z głównych nurtów reformacji. Jego nazwa pochodzi od łacińskich słów „unus”, czyli jeden i „unitas”, czyli jedność.Jednym z pierwszych jego głosicieli był hiszpański lekarz i teolog Miguel Servet, który pod naciskiem Jana Kalwina został przez władze Genewy skazany na karę śmierci i spłonął na stosie. Do Polski unitarianizm dotarł na początku lat 60. XVI wieku. W latach 1562-1563 wyznający go bracia polscy, stworzyli własny zbór, tzw. zbór reformowany mniejszy, który był owocem rozłamu w małopolskim kalwinizmie. Ośrodkiem działania braci polskich, wśród których najbardziej znani byli Piotr z Goniądza, Grzegorz Paweł z Brzezin czy Szymon Budny. Odrzucali oni panujące powszechnie porządki feudalne i sami uprawiali ziemię. Sprzeciwiali się również służbie wojskowej, a na znak pacyfizmu nosili drewniane miecze.W drodze ewolucji poglądów, do których przyczynił się reformator i myśliciel religijny Faustyn Socyn, dotychczasowe silne wpływy anabaptyzmu powoli wypierały elementy racjonalistyczne. Od jego nazwiska polski unitarianizm określany był często socynianizmem i pod taką nazwą znany był poza granicami. Socyn w swoich pracach twierdził, wbrew tradycji chrześcijańskiej, że grzech pierworodny obecnie nie istnieje, gdyż obciążył tylko Adama. Uznał więc, że chrzest jest sprawą drugorzędną i można go przyjąć lub nie. Człowiek ma wolną wolę, a zatem Bóg nie ma przedwiedzy, czyli nie zna przyszłych ludzkich uczynków.Zdaniem Socyna do zbawienia potrzebna jest wiara w niewielką ilość tzw. prawd koniecznych, które nie mogą być sprzeczne z zasadami rozumu (tak jak nie jest sprzeczne objawienie). Jeśli więc w doktrynie religijnej znajdą się dogmaty sprzeczne z rozumem to znaczy, że doktryna jest w tych punktach nieprawdziwa.Socyn głosił człowieczeństwo Jezusa, który został wybrany przez Boga do realizacji jego celów; zaprzeczał dogmatowi Trójcy Świętej oraz karom wiecznym: piekłu, potępieniu czy mękom, które jego zdaniem są tylko przenośniami.Socynianizm był jednym z najbardziej znienawidzonych wyznań, i to nawet w krajach tradycyjnie tak tolerancyjnych jak Polska czy Siedmiogród. Przykładowo jedynym wyznaniem, które nie wzięło udziału w konfederacji warszawskiej w 1573 roku, (którą to można określić jako wewnętrzny pokój pomiędzy wszystkimi wyznaniami-podpisał ją nawet jeden biskup katolicki), byli właśnie bracia polscy. Ostatecznym skutkiem było wygnanie arian z Polski w 1658 roku. Osiedlili się oni w Holandii, gdzie rozwinęli szeroko swoją działalność naukową i religijną, publikując m.in. Bibliotheca Fratrum Polonorum.Bracia polscy cieszą się obecnie coraz większą popularnością wśród historyków, pojawia się coraz więcej prac na ich temat, także monograficznych.Obecnie w Polsce istnieje kilka grup określających się jako unitariańskie.W Warszawie w klubie esperantystów zbiera się stołeczna grupa unitarian związanych ze świeckim Stowarzyszeniem Unitarian.Od 1993 roku istnieje w Chorzowie Wspólnota Unitarian Uniwersalistów w Rzeczypospolitej Polskiej (wpisana do rejestru wyznań pod poz. 81).W Nysie od 2010 roku istnieje nyska grupa unitarian, która organizuje spotkania o charakterze religijnym.
 • O unitarismo (ou unitarianismo) é uma corrente de pensamento teológico que afirma a unidade absoluta de Deus. Há dois ramos principais do unitarismo, os Unitários Bíblicos que consideram a Bíblia como única regra de fé e prática, assemelhando as demais religiões cristãs evangélicas, exceto, claro, pela concepção unitária de Deus, e os Unitários Universalistas, surgido recentemente nos Estados Unidos, que pregam a liberdade de cada ser humano para buscar a sua própria Verdade e a necessidade de cada um buscar o crescimento espiritual sem a necessidade de religiões, dogmas e doutrinas.Os unitários não devem ser confundidos com os Unicistas. Os primeiros entendem que Deus é um e único, o Pai de Jesus Cristo .Já os Unicistas entendem que o Pai, o Filho e o Espírito são apenas manifestações diferentes do mesmo Deus.Apesar de sua origem em igrejas Cristãs, é geralmente identificado com as correntes de combate ao Trinitarianismo, teve diversas manifestações ao longo da História, com apoio por vezes parcial ou total com outros movimentos que compartilham seu comum desacordo com o dogma da Trindade, como o subordinacionismo, o arianismo, o serventismo ou o socianismo.Desde o século XIX, uma ala do unitarismo contemporâneo, conhecido atualmente nos Estados Unidos como unitarismo universalista, deixou de impor credos ou de fazer provas de doutrina como critério de participação, enquanto a ala mais antiga, conhecido como unitarismo bíblico ou restauracionista procura seguir os preceitos cristãos conforme ensinados na Bíblia Sagrada.
 • Унитарианская церковь (Унитарианство) (англ. Unitarian Church) — движение в протестантизме, основанное на неприятии догмата о Троице, учения о грехопадении и таинств.Имеет антитеистический характер, что делает возможным его сочетание с пантеизмом и деизмом. В США унитарианская церковь возникла в 1796 г. Активно участвует в общественной жизни страны, занимая либертариальные позиции. Ряд священников унитарианской церкви стоял у истоков современного религиозного гуманизма (с середины 1910-х гг.).Ключевыми фигурами здесь стали преподобные Мэри Сэффорд (Mary Safford) и Куртис В. Ризе (Curtis W. Reese) из унитарианской церкви в г. Де-Мойн (штат Айова), а также преподобный Джон Х. Дитрих (John H. Dietrich) из унитарианской церкви в Миннеаполисе (штат Миннесота), которые сочли возможным начать кампанию по демократизации религиозных институтов под знаменем религиозного гуманизма.
 • L'unitarisme és una de les famílies teològiques sorgides abans de la Reforma Protestant i que es va desenvolupar el mateix segle que aquesta. Està considerat com una de les tendències de la Reforma Radical i es caracteritza pel seu rebuig del dogma de la Trinitat i la seva afirmació de la unitat de Déu i la naturalesa humana de Jesús de Natzaret, així com pel seu liberalisme en els àmbits teològic i social. No representa una doctrina única, sinó que ha tingut diferents manifestacions al llarg de la Història. Es consideren teologies unitaristes el subordinacionisme, l'arrianisme, el servetisme i el socinianisme, entre altres.Actualment, dins la tradició cristiana hi ha diferents grups que tenen una teologia no trinitària, com els Testimonis de Jehovà o els Cristadelfians, que comparteixen en comú el rebuig a la Trinitat, però no reben la denominació de "unitaris" ni s'identifiquen amb els postulats ni les polítiques lliberals de les esglésies unitàries, per la qual cosa no és apropiat relacionar-los amb elles.Alguns personatges històrics famosos que defensaven creences unitàries van ser Isaac Newton, John Milton, Miguel Servet, Joseph Priestley, John Adams, Thomas Jefferson i Ralph Waldo Emerson, entre altres.
 • El unitarismo es una corriente de pensamiento teológico de origen cristiano que afirma la unidad de Dios. En sentido genérico se ha etiquetado así a diversas corrientes que rechazan el dogma de la Trinidad, tales como el adopcionismo, el arrianismo, el servetismo o el socinianismo. Algunos personajes históricos famosos con creencias unitaristas fueron Elizabeth Gaskell, Arrio, Isaac Newton, John Milton, Miguel Servet, Joseph Priestley, Blanco White, Ralph Waldo Emerson y Frank Lloyd Wright, entre otros. Algunos personajes famosos en la actualidad que están o estuvieron adscritos al unitarismo son o fueron el científico Tim Berners-Lee, el escritor Kurt Vonnegut, el fallecido actor Christopher Reeve y los músicos Pete Seeger y Billy Gibbons, entre otros.
 • Unitarisme is een christelijke stroming die de leer van de goddelijke drie-eenheid of triniteit verwerpt (vandaar de aanduiding 'unitarisme'). In hun opvatting van het één-zijn van God wordt Jezus Christus niet als (mede) goddelijk beschouwd, dit in tegenstelling tot de hoofdmoot van het christendom.Voorlopers van deze opvatting waren onder meer Arius, Michael Servet, Adam Pastor, de zogenoemde antitrinitariërs en de socinianen.Het tegenwoordige unitarisme, ontstaan onder invloed van de Verlichting in de 17e en 18e eeuw, is een moderne variant van het oude arianisme en vooral van het socinianisme. Het recent opgekomen unitarisme binnen het Messiasbelijdend jodendom beweert terug te grijpen op de lering van de eerste gemeente die Jezus (Jesjoea) volgde.
 • Unitarianism is a theological movement, named for its understanding of God as one person, in direct contrast to Trinitarianism, which defines God as three persons coexisting consubstantially as one being. Unitarians maintain that Jesus is in some sense the "son" of God, but not the one God. Unitarianism is also known for the rejection of several conventional Christian doctrines besides the Trinity, including the soteriological doctrines of original sin and predestination, and, in more recent history, biblical inerrancy. In J. Gordon Melton's Encyclopedia of American Religions it is classified among "the 'liberal' family of churches".The Unitarian movement, although not called "Unitarian" initially, began almost simultaneously in Poland-Lithuania and Transylvania in the mid-sixteenth century. Among the adherents were a significant number of Italians. In England the first Unitarian Church was established in 1774 on Essex Street, London, where today's British Unitarian headquarters are still located. The first official acceptance of the Unitarian faith on the part of a congregation in America was by King's Chapel in Boston, from where James Freeman began teaching Unitarian doctrine in 1784, and was appointed rector and revised the Prayer Book according to Unitarian doctrines in 1786.
 • 유니테리언(Unitarianism)은 18세기 등장한, 이신론의 영향을 받은 반삼위일체론 계통의 기독교 교회이다. 이들은 신은 하나라는 유일신 신앙 즉, 단일신론(Unitheolism)을 주장하여 예수를 하느님이라고 믿지 않기 않기 때문에, 삼위일체 신앙을 갖고 있는 주류 기독교와는 교리적으로 차이가 있다.
 • L'Unitarianesimo è un movimento religioso cristiano che rifiuta l'idea di Trinità - la dottrina secondo cui in Dio sussistano tre persone coeterne e coeguali - e quindi pone in dubbio la divinità di Cristo e dello Spirito Santo in favore dell'unicità di Dio come persona. Si tratta di un concetto già presente in alcune correnti del cristianesimo primitivo, soprattutto fra i giudeo-cristiani (I secolo d.C.) e fra gli ebioniti (II e III secolo).
 • Der Unitarismus (zu lat. unitas „Einheit“) entwickelte sich aus dem Antitrinitarismus der radikalen Reformation. Die Antitrinitarier lehnten das Dogma der Trinität ab, weil sie hierin Luthers reformatorisches Prinzip sola scriptura („allein durch die Schrift“) verletzt sahen. Die Vertreter des Unitarismus lassen sich heute im Wesentlichen in zwei Gruppen einteilen: Vertreter eines antitrinitarischen und liberalen Christentums, Vertreter einer pantheistischen humanistischen Religion, die historisch aus der Kritik an der Trinität entstanden ist.Diese beiden Gruppen haben sich (zusammen mit Unitarier-Universalisten) mehrheitlich im Internationalen Rat der Unitarier und Universalisten zusammengeschlossen. Im weiteren Sinne lassen sich auch Vertreter eines biblizistischen Christentums, das die Trinität ablehnt, zu den Unitariern zählen. Hierzu zählen insbesondere die Christadelphians, die theologisch in vielen Punkten mit den früheren Sozinianern übereinstimmen. Des Weiteren lassen sich die Bibelforscherbewegung sowie die Anhänger von William Branham und der konkordanten Übersetzungsmethode nennen.Die Deutschen Unitarier haben sich dagegen nicht aus dem Unitarismus, sondern aus der Freireligiösen Bewegung des 19. Jahrhunderts entwickelt und die Bezeichnung Unitarier erst im 20. Jahrhundert angenommen. Als weitere Strömung gibt es in Deutschland einen völkisch ausgerichteten Unitarismus. Diese Richtung einer „arteigenen Religion“ ist aus der völkischen Bewegung entstanden und negiert die liberal-christliche Tradition des Unitarismus.
 • Unitářství je organizačně nejednotný proud vrámci protestantské liberální teologie. K základním teologickým stanoviskůmpatří zejména odmítání trinitárního dogmatu a odmítání plného božství apre-existence Krista.Unitářství volně navazuje na starověké astředověké „hereze“, vymezující se vůči ortodoxním teologickým dogmatům,ustanovených na církevních koncilech. Určitěji lze jeho kořeny spojovat s antitrinitářskýmhnutím, objevujícím se během 16. století v některých evropských zemích (Švýcarsko,Holandsko, Anglie, Polsko, Maďarsko), a to zejména v prostředí komunitanabaptistů (novokřtěnců). Na základě impulzů anglického a německéhoosvícenství se unitářství stává během 18. - 19. století předním reprezentantemliberální teologie v Evropě i ve Spojených státech amerických. V současnostispočívá jeho výjimečnost mezi křesťanskými denominacemi zejména v absencizávazných náboženských kréd. Do svých řad tak unitáři přijímají i vyznavačeeklektických a synkretických teologií, nebo dokonce explicitní nekřesťany čiagnostiky. Navzdory evropské provenienci představují zhruba od poloviny 19. století zemi s největším rozšířením a vlivem unitářskýchdenominací Spojené státy americké. V někdejším Československu se běhemmeziválečného období rozšířilo unitářství právě na základě vlivů z USA.K unitářům se hlásila také manželka prvního československého prezidentaCharlotta Garrigue-Masaryková.
 • Unitarianisme adalah suatu ajaran bidah atau heresi yang menekankan ketunggalan Allah. Ajaran ini muncul pertama kali di Transylvania di sekitar gereja Lutheran. Ajaran Unitarianisme ini menolak persoalan Trinitas yang mengatakan bahwa Allah adalah tiga pribadi yang menjadi satu. Ajaran Trinitas ini adalah ajaran tentang tabiat Kristus yang dianut oleh Luther maupun Calvin pada zaman reformasi. Selain masalah Trinitas, Unitarianisme juga menolak doktrin tentang dosa asal dan Predestinasi. Dalam hal pengajaran dan ibadah, ajaran ini tidak menaikkan doa kepada Kristus. Penolakan ajaran ini terhadap Trinitas, maka Roh Kudus pun ditolak atau tidak diakui sama sekali. Yang menjadi penekanan juga pada ajaran Unitarianisme ini adalah kebebasan manusia dan kebaikan Allah. Dalam ajaran ini, kesamaan dengan ajaran lainnya, yaitu Alkitab dijadikan sebagai otoritas kehidupan manusia. Kristologi yang dipegang oleh ajaran Unitarianisme bisa dibilang sebagi Monoteisme yang kuat. Ajaran ini mengakui adanya Allah, namun bagi Kristus tidak diakui sebagi Tuhan. Bagi pengikut Unitarianism, Yesus hanyalah orang besar, seorang nabi Allah atau bisa juga disebut sebagai orang yang ajaib karena mampu melakukan mujizat.
 • ユニテリアン主義(ユニタリアン主義 、ユニタリアニズム、英語:Unitarianism)とは、キリスト教で伝統的に用いられてきた三位一体(父と子と聖霊)の教理を否定し、神の唯一性を強調する主義の総称をいう。歴史的には、ユニテリアンはイエス・キリストを宗教指導者としては認めつつも、その神としての超越性は否定する。
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 51025 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 29108 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 319 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110862006 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2013 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Marie-Claire Weber-Lefeuvre
prop-fr:fr
 • Hosea Ballou
 • James Freeman
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:langue
 • fr
prop-fr:lieu
 • Saint-Denis
prop-fr:mois
 • septembre
prop-fr:pagesTotales
 • 261 (xsd:integer)
prop-fr:préface
 • pasteur Pierre-Jean Ruff
prop-fr:texte
 • James Freeman
prop-fr:titre
 • Interroger sa foi du calvinisme au judéo-christianisme libéral
prop-fr:trad
 • James Freeman
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Edilivre
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L’unitarisme est une doctrine qui affirme que le Dieu du christianisme est une seule personne, et non pas une seule nature ou "ousie" en trois hypostases comme l'affirme le dogme de la Trinité : Père, Fils et Esprit. Selon le dogme de la Trinité, ces trois personnes divines participent d'une seule nature divine unique . Le « trinitarisme » est la doctrine officielle du christianisme depuis le premier concile de Nicée (325) et le concile de Chalcédoine (451).
 • Az unitarizmus azon keresztény gyökerű irányzatok gyűjtőneve, amelyek Isten egységében hisznek, és elutasítják a Szentháromság tanítását.
 • 유니테리언(Unitarianism)은 18세기 등장한, 이신론의 영향을 받은 반삼위일체론 계통의 기독교 교회이다. 이들은 신은 하나라는 유일신 신앙 즉, 단일신론(Unitheolism)을 주장하여 예수를 하느님이라고 믿지 않기 않기 때문에, 삼위일체 신앙을 갖고 있는 주류 기독교와는 교리적으로 차이가 있다.
 • L'Unitarianesimo è un movimento religioso cristiano che rifiuta l'idea di Trinità - la dottrina secondo cui in Dio sussistano tre persone coeterne e coeguali - e quindi pone in dubbio la divinità di Cristo e dello Spirito Santo in favore dell'unicità di Dio come persona. Si tratta di un concetto già presente in alcune correnti del cristianesimo primitivo, soprattutto fra i giudeo-cristiani (I secolo d.C.) e fra gli ebioniti (II e III secolo).
 • ユニテリアン主義(ユニタリアン主義 、ユニタリアニズム、英語:Unitarianism)とは、キリスト教で伝統的に用いられてきた三位一体(父と子と聖霊)の教理を否定し、神の唯一性を強調する主義の総称をいう。歴史的には、ユニテリアンはイエス・キリストを宗教指導者としては認めつつも、その神としての超越性は否定する。
 • O unitarismo (ou unitarianismo) é uma corrente de pensamento teológico que afirma a unidade absoluta de Deus.
 • Unitarisme is een christelijke stroming die de leer van de goddelijke drie-eenheid of triniteit verwerpt (vandaar de aanduiding 'unitarisme').
 • Unitarianizm – obok luteranizmu, kalwinizmu i anglikanizmu, jeden z głównych nurtów reformacji. Jego nazwa pochodzi od łacińskich słów „unus”, czyli jeden i „unitas”, czyli jedność.Jednym z pierwszych jego głosicieli był hiszpański lekarz i teolog Miguel Servet, który pod naciskiem Jana Kalwina został przez władze Genewy skazany na karę śmierci i spłonął na stosie. Do Polski unitarianizm dotarł na początku lat 60. XVI wieku.
 • Unitarianisme adalah suatu ajaran bidah atau heresi yang menekankan ketunggalan Allah. Ajaran ini muncul pertama kali di Transylvania di sekitar gereja Lutheran. Ajaran Unitarianisme ini menolak persoalan Trinitas yang mengatakan bahwa Allah adalah tiga pribadi yang menjadi satu. Ajaran Trinitas ini adalah ajaran tentang tabiat Kristus yang dianut oleh Luther maupun Calvin pada zaman reformasi. Selain masalah Trinitas, Unitarianisme juga menolak doktrin tentang dosa asal dan Predestinasi.
 • Unitarianism is a theological movement, named for its understanding of God as one person, in direct contrast to Trinitarianism, which defines God as three persons coexisting consubstantially as one being. Unitarians maintain that Jesus is in some sense the "son" of God, but not the one God.
 • Унитарианская церковь (Унитарианство) (англ. Unitarian Church) — движение в протестантизме, основанное на неприятии догмата о Троице, учения о грехопадении и таинств.Имеет антитеистический характер, что делает возможным его сочетание с пантеизмом и деизмом. В США унитарианская церковь возникла в 1796 г. Активно участвует в общественной жизни страны, занимая либертариальные позиции.
 • Der Unitarismus (zu lat. unitas „Einheit“) entwickelte sich aus dem Antitrinitarismus der radikalen Reformation. Die Antitrinitarier lehnten das Dogma der Trinität ab, weil sie hierin Luthers reformatorisches Prinzip sola scriptura („allein durch die Schrift“) verletzt sahen.
 • Unitářství je organizačně nejednotný proud vrámci protestantské liberální teologie. K základním teologickým stanoviskůmpatří zejména odmítání trinitárního dogmatu a odmítání plného božství apre-existence Krista.Unitářství volně navazuje na starověké astředověké „hereze“, vymezující se vůči ortodoxním teologickým dogmatům,ustanovených na církevních koncilech. Určitěji lze jeho kořeny spojovat s antitrinitářskýmhnutím, objevujícím se během 16.
 • L'unitarisme és una de les famílies teològiques sorgides abans de la Reforma Protestant i que es va desenvolupar el mateix segle que aquesta. Està considerat com una de les tendències de la Reforma Radical i es caracteritza pel seu rebuig del dogma de la Trinitat i la seva afirmació de la unitat de Déu i la naturalesa humana de Jesús de Natzaret, així com pel seu liberalisme en els àmbits teològic i social.
 • El unitarismo es una corriente de pensamiento teológico de origen cristiano que afirma la unidad de Dios. En sentido genérico se ha etiquetado así a diversas corrientes que rechazan el dogma de la Trinidad, tales como el adopcionismo, el arrianismo, el servetismo o el socinianismo.
rdfs:label
 • Unitarisme (théologie)
 • Unitarianism
 • Unitarianisme
 • Unitarianismo
 • Unitarianizm
 • Unitarisme
 • Unitarisme (theologie)
 • Unitarismo
 • Unitarismo
 • Unitarismus
 • Unitárius vallás
 • Unitářství
 • Унитарианская церковь
 • ユニテリアン主義
 • 유니테리언
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:religion of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:courant of
is prop-fr:religion of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of