Tyrannosauroidea (« formes de lézards tyrans ») est une super-famille ou clade de dinosaures théropodes coelurosauriens qui comprend la famille Tyrannosauridae ainsi que des parents plus basaux. Les Tyrannosauroidea vivaient sur le supercontinent Laurasie au début du Jurassique. À la fin du Crétacé, les Tyrannosauroidea étaient les grands prédateurs dominants dans l'hémisphère nord, culminant avec l'apparition du gigantesque Tyrannosaurus.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Tyrannosauroidea (« formes de lézards tyrans ») est une super-famille ou clade de dinosaures théropodes coelurosauriens qui comprend la famille Tyrannosauridae ainsi que des parents plus basaux. Les Tyrannosauroidea vivaient sur le supercontinent Laurasie au début du Jurassique. À la fin du Crétacé, les Tyrannosauroidea étaient les grands prédateurs dominants dans l'hémisphère nord, culminant avec l'apparition du gigantesque Tyrannosaurus. Les fossiles de Tyrannosauroidea ont été recueillis sur ce que sont maintenant les continents de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique du Sud et peut-être de l'Australie.Les Tyrannosauroidea étaient des carnivores bipèdes, comme l'étaient la plupart des théropodes, et ont été caractérisées par de nombreuses particularités du squelette, notamment le crâne et le bassin. Au début de leur existence, les Tyrannosauroidea étaient de petits prédateurs avec de longues pattes avant munies de trois doigts. Les genres du Crétacé supérieur sont devenus beaucoup plus grands, incluant certains des plus grands prédateurs terrestres qui n'aient jamais existé, mais la plupart de ces genres plus récents avaient des pattes avant proportionnellement plus petites avec seulement deux doigts. Des plumes primitives ont été identifiées dans les restes fossiles de deux espèces, et sont peut-être également présentes chez d'autres Tyrannosauroidea. Des crêtes osseuses remarquables dans la variété de formes et de tailles, présentes sur les crânes de nombreux Tyrannosauroidea, ont peut-être servi de fonction d'apparat.
 • Tyrannosauroidea (meaning 'tyrant lizard forms') is a superfamily (or clade) of coelurosaurian theropod dinosaurs that includes the family Tyrannosauridae as well as more basal relatives. Tyrannosauroids lived on the Laurasian supercontinent beginning in the Jurassic Period. By the end of the Cretaceous Period, tyrannosauroids were the dominant large predators in the Northern Hemisphere, culminating in the gigantic Tyrannosaurus itself. Fossils of tyrannosauroids have been recovered on what are now the continents of North America, Europe, Asia, South America and possibly Australia.Tyrannosauroids were bipedal carnivores, as were most theropods, and were characterized by numerous skeletal features, especially of the skull and pelvis. Early in their existence, tyrannosauroids were small predators with long, three-fingered forelimbs. Late Cretaceous genera became much larger, including some of the largest land-based predators ever to exist, but most of these later genera had proportionately small forelimbs with only two digits. Primitive feathers have been identified in fossils of two species, and may have been present in other tyrannosauroids as well. Prominent bony crests in a variety of shapes and sizes on the skulls of many tyrannosauroids may have served display functions.
 • A Tyrannosauroidea (jelentése 'zsarnokgyíkalakúak') a coelurosaurus theropoda dinoszauruszok öregcsaládja (vagy kládja), melybe beletartozik a Tyrannosauridae család és több bazális rokona. A tyrannosauroideák a laurázsiai szuperkontinensen éltek a jura időszak kezdetétől a kréta időszak végéig, mikorra az északi félgömb domináns nagy testű húsevőivé váltak. A tyrannosauroideák fosszíliái a mai Észak-Amerika, Európa és Ázsia területén egyaránt megtalálhatók, legismertebb képviselőjük az óriás Tyrannosaurus.A tyrannosauroideák a legtöbb theropodához hasonlóan két lábon járó húsevők voltak és számos csontszerkezeti jellegzetességük (szünapomorfiájuk) volt, például a koponyán és a medencén. Megjelenésükkor még kis termetű, hosszú, háromujjú mellső lábakkal rendelkező ragadozók voltak. A késő kréta idejére egyes nemek sokkal nagyobbá váltak, közéjük tartoztak a leghosszabb szárazföldi ragadozók, melyek valaha éltek a Földön, de e késői nemek többségének aránylag kis, kétujjú mellső lábai voltak. Egy Kínából előkerült korai tyrannosauroidea, a Dilong maradványain kezdetleges tollak nyomait fedezték fel, és a feltételezések szerint más tyrannosauroideáknak is hasonló kültakarójuk lehetett. Sok tyrannosauroidea koponyáján feltűnő, különböző méretű és formájú csontos kinövések helyezkedtek el, melyek feltehetően a párkeresés közbeni pózolásra szolgáltak.
 • Els tiranosauroïdeus (Tyrannosauroidea) són una superfamília de dinosaures teròpodes celurosaures, formada per la família dels tiranosàurids i els seus parents més basals. Els tiranosauroïdeus visqueren al supercontinent de Lauràsia a partir del període Juràssic. A finals del Cretaci ja eren els depredadors de gran envergadura dominants a l'hemisferi nord, culminant en el gegantesc tiranosaure. S'han trobat restes fòssils de tiranosauroïdeus al que avui en dia són els continents de Nord-amèrica, Europa, Àsia i possiblement Austràlia.Els tiranosauroïdeus eren carnívors bípedes, com la majoria de teròpodes, i es caracteritzaven per nombrosos caràcters ossis, especialment del crani i la pelvis. Al principi, els tiranosauroïdeus eren uns depredadors petits dotats d'uns braços llargs amb tres dits. Els gèneres del Cretaci superior assoliren una mida molt més gran, incloent-hi alguns dels depredadors terrestres més grans que mai han existit, però la majoria de gèneres tardans tenien braços relativament petits amb només dos dits. S'han trobat plomes primitives a Dilong, un tiranosauroïdeu primitiu de la Xina, que podrien haver estat presents en altres tiranosauroïdeus. Les crestes òssies cranials de molts tiranosauroïdeus, de forma i mida variades, podrien haver tingut funcions d'exhibició.
 • Тираннозавры, или тираннозавроиды (лат. Tyrannosauria, Tyrannosauroidea — что означает «ящерица-тиран») — надсемейство хищных динозавров подотряда тероподов, живших с юрского по меловой периоды (около 167—65 млн. лет назад) на территориях современных Северной Америки, Европы, Азии и Австралии.
 • Tyrannosauroidea je název nadčeledi (nebo kladu) malých až obrovských dravých dinosaurů (teropodů). Do této skupiny patří jak vývojově odvození zástupci čeledi Tyrannosauridae, tak i jejich primitivnější příbuzní ze starších období. Tyranosauroidi žili v období jury a křídy na pevninách Laurasie (severní polokoule). Jejich fosilní pozůstatky jsou dnes známy ze Severní Ameriky, Evropy a Asie. Tyranosauroidi byli bipední (po dvou nohách chodící) masožravci, kteří vykazovali některé specifické znaky (především ve stavbě lebky a pánve). Původně šlo o malé tvory s tříprstými předními končetinami, jejich rozměry se však s časem zvětšovaly. Spolu s tím se proporcionálně zmenšovaly také přední končetiny, a to až do podoby zakrnělých dvouprstých "ruček" tyranosaura. Jeden z nejprimitivnějších zástupců skupiny, čínský rod Dilong dokonce vykazoval primitivní opeření na povrchu těla. To mohl být znak sdílený všemi primitivními tyranosauroidy. Vystupující kostěné hřebínky na lebkách mnohých tyranosauroidů sloužily zřejmě k signalizačním a komunikačním účelům.
 • Tyrannosauroidea é uma superfamília de dinossauros terópodos coelurossaurianos, que viveram desde o período Jurássico até o Cretáceo, no que hoje é a Ásia, Europa e América do Norte.
 • I tirannosauroidi (Tyrannosauroidea) sono una superfamiglia di dinosauri carnivori vissuta nel Giurassico e nel Cretaceo.
 • Die Tyrannosauroidea ist eine Überfamilie der Coelurosaurier (Coelurosauria) innerhalb der theropoden Dinosaurier. Sie umfasst die Tyrannosauridae, zu denen etwa der bekannte Tyrannosaurus rex gehört, sowie die basalen, also die am Beginn der Entwicklungsreihe stehenden Arten. Tyrannosauroideen lebten auf dem nördlichen Superkontinent Laurasia und tauchten erstmals im Mitteljura vor etwa 168 Millionen Jahren auf. In der Oberkreide waren sie die dominierenden großen Prädatoren der Nordhalbkugel. Ihre Fossilien wurden in Nordamerika, Europa und Asien entdeckt.Tyrannosauroiden waren wie die meisten Theropoden bipede Fleischfresser. Die Gruppe ist durch zahlreiche gemeinsam abgeleitete Merkmale (Synapomorphien) charakterisiert, die sich besonders in den Schädel- und Beckenknochen finden. Früh in ihrer Evolution waren Tyrannosauroiden kleine Prädatoren mit langen, dreifingrigen Armen. Arten der Oberkreide wurden wesentlich größer und schlossen einige der größten landlebenden Fleischfresser mit ein, die jemals existiert haben – die meisten dieser späten Arten hatten jedoch proportional kleine Arme mit nur zwei Fingern. Primitive Federn sind von Dilong bekannt, einem frühen Tyrannosauroiden aus China, sowie von Yutyrannus und waren bei anderen Tyrannosauroiden vielleicht ebenfalls vorhanden. Viele Arten trugen auffällige Knochenkämme in verschiedenen Formen, die vielleicht der Zurschaustellung dienten.
 • Tyranozauroidy (Tyrannosauroidea) – nadrodzina teropodów z grupy celurozaurów (Coelurosauria), obejmująca rodzinę tyranozaurów (Tyrannosauridae) oraz liczne formy bazalne, takie jak Guanlong, Dilong, Raptorex czy Xiongguanlong. Najstarszym znanym tyranozauroidem jest proceratozaur, żyjący w środkowej jurze. Według definicji filogenetycznej przedstawionej w 2009 roku przez Paula Sereno i Stephena Brusatte, Tyrannosauroidea to klad obejmujący zwierzęta bliżej spokrewnione z Tyrannosaurus rex niż z Ornithomimus velox, Troodon formosus lub Velociraptor mongoliensis. Analizy kladystyczne są w większości zgodne co do filogenezy tyranozauroidów, niejasna jest jednak pozycja aliorama na drzewie rodowym tyranozauroidów – niektóre analizy sugerują, że jest on bazalnym przedstawicielem Tyrannosauroidea, podczas gdy według innych należy on do bardziej zaawansowanej grupy Tyrannosaurinae.Paul Sereno i współpracownicy (2009) wyróżniają trzy stadia morfologiczne w ewolucji tyranozauroidów – pierwsze z nich obejmuje formy niewielkie, wykazujące niektóre ze specjalizacji przedstawicieli Tyrannosauridae. W drugim stadium obecnych jest większość specjalizacji funkcjonalnych tyranozaurów – stosunkowo duża czaszka, budowa zębów przedszczękowych, silne mięśnie szczęk, skarłowaciałe kończyny przednie, budowa kończyn tylnych. Trzecie stadium obejmuje rodzinę Tyrannosauridae, której przedstawiciele charakteryzują się znacznie większymi rozmiarami od bazalnych tyranozauroidów.Większość znanych tyranozauroidów odkryto na kontynentach powstałych z rozpadu Laurazji. Benson i współpracownicy (2010) opisali jednak kość łonową odkrytą w Australii ("Dinosaur Cove" w stanie Wiktoria) w osadach z aptu, prawdopodobnie należącą do tyranozauroida blisko spokrewnionego z rodziną Tyrannosauridae; może to dowodzić, że przynajmniej we wczesnej kredzie tyranozauroidy miały ogólnoświatowy zasięg występowania. Herne i in. nie zgodzili się z identyfikacją tej kości jako należącej do tyranozauroida i uznali ją za skamieniałość nieokreślonego neotetanura, prawdopodobnie przedstawiciela Carcharodontosauria, Paraves – gdyż szczątki dinozaurów należących do tych grup odnaleziono w Australii – lub nieznanej grupy neotetanurów. Benson i współpracownicy podtrzymali jednak swoją hipotezę, stwierdzając, że skamieniałość ta wykazuje cechy charakterystyczne tyranozauroidów. W późniejszej publikacji Benson i współpracownicy (2012) dodatkowo uznali za prawdopodobnego przedstawiciela Tyrannosauroidea australijskiego teropoda Timimus hermani; autorzy nie wykluczyli, że również opisana w 2010 r. kość łonowa może należeć do przedstawiciela tego właśnie gatunku.
 • Los tiranosauroideos (Tyrannosauroidea, nombre que significa "[forma de] lagartos tiranos") es una superfamilia (o clado) de dinosaurios terópodos celurosaurios que incluye a la familia Tyrannosauridae así como a varios parientes suyos más basales. Los tiranosauroideos vivieron en el supercontinente de Laurasia comenzando en el período Jurásico. A finales del período Cretácico, los tiranosauroideos eran los grandes depredadores en el Hemisferio Norte, culminando en el gigantesco Tyrannosaurus, que da nombre al grupo. Los fósiles de tiranosauroideos se han recuperado en lo que ahora son las masas continentales de Norteamérica, Europa, Asia y posiblemente Australia.Los tiranosauroideos eran carnívoros bípedos, como muchos terópodos, y se caracterizaban por numerosos rasgos esqueléticos, especialmente del cráneo y la pelvis. A principio de su existencia, los tiranosauroideos eran pequeños depredadores con largos brazos de tres dedos. Sus descendientes en el Cretácico Superior se volvieron mucho más grandes, incluyendo a algunos de los mayores depredadores terrestres que hayan existido, pero muchos de estos géneros tenían brazos proporcionalmente pequeños de sólo dos dedos. Se han hallado plumas primitivas en Dilong, un tiranosauroideo temprano de China, y pudieron haber estado presentes en otros tiranosauroideos también. Prominentes crestas y protuberancias óseas de diferentes tamaños y formas encontradas en los cráneos de muchos tiranosauroideos les pueden haber servido para funciones de exhibición.
 • De Tyrannosauroidea of Tyrannosauroïden zijn een groep van grote vleesetende dinosauriërs uit de Coelurosauria, een groep uit de Theropoda, een onderverdeling van de Saurischia. De superfamilie Tyrannosauroidea is impliciet benoemd door Osborn in 1906; de eerste die de naam echt gebruikte was Walter in 1964, voor een wel zeer uitgebreide groep die ook de Ornithosuchidae en Spinosauridae omvatte, zoals we tegenwoordig weten zijn dit geen verwante groepen. Bij het paleontologisch onderzoek naar dinosauriërs worden dergelijke taxonrangen steeds minder gebruikt. De klade Tyrannosauroidea is voor het eerst door Paul Sereno in 1998 gedefinieerd als de groep bestaande uit alle soorten die nauwer verwant zijn aan Tyrannosaurus rex dan aan de Neornithes, de modernere vogels. De Amerikaanse paleontoloog Thomas Holtz definieerde de groep in 2004 exacter als de klade die bestaat uit Tyrannosaurus rex en alle soorten die nauwer verwant zijn aan Tyrannosaurus dan aan Deinonychus antirrhopus, Ornithomimus velox en Allosaurus fragilis. Deze wat ingewikkelde definitie weerspiegelt de onzekerheid over de verwantschap tussen deze groepen: het is niet zeker welke van de laatste drie het dichtst bij Tyrannosaurus staat en een simpeler definitie zou het gevaar in zich dragen dat de naam achteraf die zou blijken te zijn van een oninteressant ruime groep met een misplaatste naam.Sereno vond in 2005 de keuze van Holtz wat misplaatst aangezien niemand de Allosauridae of de Neornithes als mogelijke nauwe verwanten beschouwt; wel zouden dat de Therizinosauria, Alvarezsauridae, Oviraptorosauria en Troodontidae kunnen zijn. Hij gaf dan ook deze andere definitie: de groep bestaande uit Tyrannosaurus rex en alle soorten nauwer verwant aan Tyrannosaurus dan aan Ornithomimus edmontonicus, Therizinosaurus cheloniformis, Shuvuuia deserti, Oviraptor philoceratops en Troodon formosus. De basale vormen laten zien dat de eerste tyrannosauroïden uit het Jura vrij kleine dieren waren. Dilong paradoxus is een recent ontdekte basale tyrannosauroïde met veren. Pas in het Krijt werden de tyrannosauroïden de dominante roofdieren: de zeer grote Tyrannosauriden waartoe ook de bekendste soort uit deze groep behoort: de naamgever Tyrannosaurus rex. Verder omvatten de Tyrannosauroidea verschillende wegens hun fragmentarisch karakter lastig te interpreteren primitieve vormen als Stokesosaurus, Itemirus, Labocania, Siamotyranus, Aublysodon en Alectrosaurus.De Tyrannosauroidea vormen wellicht een zustergroep van de Maniraptoriformes binnen de Tyrannoraptora.
 • 티라노사우루스상과(-上科, Tyrannosauroidea)는 수각아목 코엘루로사우리아류 공룡의 상과(또는 분기군)으로, 티라노사우루스과를 포함하는 보다 상위의 갈래이다. 티라노사우루스상과의 공룡들은 지질 시대상 쥐라기에 처음 나타나 로라시아 대륙에 살았으며, 백악기 후기에는 북반구에서 가장 강력한 포식 동물로서 군림하며 거대한 티라노사우루스에 이르러 최고조에 달하게 된다. 티라노사우루스상과의 화석은 북아메리카와 유럽, 아시아 대륙 등에서 발굴되었으며, 오스트레일리아에서 발굴된 화석 중에도 있을 수 있다.이들은 대부분 수각아목과 마찬가지로 이족 보행을 하는 육식 공룡으로, 두개골과 골반 등의 많은 골격상 특징을 근거로 규정된다. 현존 초기의 부류는 덩치가 작은 포식자였으며 세 개의 발톱이 남아 있는 긴 앞발을 가지고 있었는데, 백악기 후기의 부류는 매우 커져서 이제까지 존재했던 가장 거대한 육상 포식자의 반열까지 오른다. 그러나 앞발은 균형상 짧아졌고 발톱은 두 개만 남았다. 이들 중에는 중국에서 발견된 초기 티라노사우루스상과 공룡인 딜롱과 같이 원시적인 깃털이 발견된 종류도 있다. 이들 중 많은 것이 뼈로 된 볏이 두개골에 다양한 모양과 크기로 두드러져 있는데, 과시용으로 쓰였을 것이다.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 8058722 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 33452 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 133 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110587233 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Tyrannosauroidea (« formes de lézards tyrans ») est une super-famille ou clade de dinosaures théropodes coelurosauriens qui comprend la famille Tyrannosauridae ainsi que des parents plus basaux. Les Tyrannosauroidea vivaient sur le supercontinent Laurasie au début du Jurassique. À la fin du Crétacé, les Tyrannosauroidea étaient les grands prédateurs dominants dans l'hémisphère nord, culminant avec l'apparition du gigantesque Tyrannosaurus.
 • Тираннозавры, или тираннозавроиды (лат. Tyrannosauria, Tyrannosauroidea — что означает «ящерица-тиран») — надсемейство хищных динозавров подотряда тероподов, живших с юрского по меловой периоды (около 167—65 млн. лет назад) на территориях современных Северной Америки, Европы, Азии и Австралии.
 • Tyrannosauroidea é uma superfamília de dinossauros terópodos coelurossaurianos, que viveram desde o período Jurássico até o Cretáceo, no que hoje é a Ásia, Europa e América do Norte.
 • I tirannosauroidi (Tyrannosauroidea) sono una superfamiglia di dinosauri carnivori vissuta nel Giurassico e nel Cretaceo.
 • A Tyrannosauroidea (jelentése 'zsarnokgyíkalakúak') a coelurosaurus theropoda dinoszauruszok öregcsaládja (vagy kládja), melybe beletartozik a Tyrannosauridae család és több bazális rokona. A tyrannosauroideák a laurázsiai szuperkontinensen éltek a jura időszak kezdetétől a kréta időszak végéig, mikorra az északi félgömb domináns nagy testű húsevőivé váltak.
 • Los tiranosauroideos (Tyrannosauroidea, nombre que significa "[forma de] lagartos tiranos") es una superfamilia (o clado) de dinosaurios terópodos celurosaurios que incluye a la familia Tyrannosauridae así como a varios parientes suyos más basales. Los tiranosauroideos vivieron en el supercontinente de Laurasia comenzando en el período Jurásico.
 • Die Tyrannosauroidea ist eine Überfamilie der Coelurosaurier (Coelurosauria) innerhalb der theropoden Dinosaurier. Sie umfasst die Tyrannosauridae, zu denen etwa der bekannte Tyrannosaurus rex gehört, sowie die basalen, also die am Beginn der Entwicklungsreihe stehenden Arten. Tyrannosauroideen lebten auf dem nördlichen Superkontinent Laurasia und tauchten erstmals im Mitteljura vor etwa 168 Millionen Jahren auf. In der Oberkreide waren sie die dominierenden großen Prädatoren der Nordhalbkugel.
 • Tyranozauroidy (Tyrannosauroidea) – nadrodzina teropodów z grupy celurozaurów (Coelurosauria), obejmująca rodzinę tyranozaurów (Tyrannosauridae) oraz liczne formy bazalne, takie jak Guanlong, Dilong, Raptorex czy Xiongguanlong. Najstarszym znanym tyranozauroidem jest proceratozaur, żyjący w środkowej jurze.
 • Els tiranosauroïdeus (Tyrannosauroidea) són una superfamília de dinosaures teròpodes celurosaures, formada per la família dels tiranosàurids i els seus parents més basals. Els tiranosauroïdeus visqueren al supercontinent de Lauràsia a partir del període Juràssic. A finals del Cretaci ja eren els depredadors de gran envergadura dominants a l'hemisferi nord, culminant en el gegantesc tiranosaure.
 • De Tyrannosauroidea of Tyrannosauroïden zijn een groep van grote vleesetende dinosauriërs uit de Coelurosauria, een groep uit de Theropoda, een onderverdeling van de Saurischia. De superfamilie Tyrannosauroidea is impliciet benoemd door Osborn in 1906; de eerste die de naam echt gebruikte was Walter in 1964, voor een wel zeer uitgebreide groep die ook de Ornithosuchidae en Spinosauridae omvatte, zoals we tegenwoordig weten zijn dit geen verwante groepen.
 • Tyrannosauroidea (meaning 'tyrant lizard forms') is a superfamily (or clade) of coelurosaurian theropod dinosaurs that includes the family Tyrannosauridae as well as more basal relatives. Tyrannosauroids lived on the Laurasian supercontinent beginning in the Jurassic Period. By the end of the Cretaceous Period, tyrannosauroids were the dominant large predators in the Northern Hemisphere, culminating in the gigantic Tyrannosaurus itself.
 • Tyrannosauroidea je název nadčeledi (nebo kladu) malých až obrovských dravých dinosaurů (teropodů). Do této skupiny patří jak vývojově odvození zástupci čeledi Tyrannosauridae, tak i jejich primitivnější příbuzní ze starších období. Tyranosauroidi žili v období jury a křídy na pevninách Laurasie (severní polokoule). Jejich fosilní pozůstatky jsou dnes známy ze Severní Ameriky, Evropy a Asie.
 • 티라노사우루스상과(-上科, Tyrannosauroidea)는 수각아목 코엘루로사우리아류 공룡의 상과(또는 분기군)으로, 티라노사우루스과를 포함하는 보다 상위의 갈래이다. 티라노사우루스상과의 공룡들은 지질 시대상 쥐라기에 처음 나타나 로라시아 대륙에 살았으며, 백악기 후기에는 북반구에서 가장 강력한 포식 동물로서 군림하며 거대한 티라노사우루스에 이르러 최고조에 달하게 된다. 티라노사우루스상과의 화석은 북아메리카와 유럽, 아시아 대륙 등에서 발굴되었으며, 오스트레일리아에서 발굴된 화석 중에도 있을 수 있다.이들은 대부분 수각아목과 마찬가지로 이족 보행을 하는 육식 공룡으로, 두개골과 골반 등의 많은 골격상 특징을 근거로 규정된다. 현존 초기의 부류는 덩치가 작은 포식자였으며 세 개의 발톱이 남아 있는 긴 앞발을 가지고 있었는데, 백악기 후기의 부류는 매우 커져서 이제까지 존재했던 가장 거대한 육상 포식자의 반열까지 오른다. 그러나 앞발은 균형상 짧아졌고 발톱은 두 개만 남았다.
rdfs:label
 • Tyrannosauroidea
 • Tiranosauroïdeu
 • Tyrannosauroidea
 • Tyrannosauroidea
 • Tyrannosauroidea
 • Tyrannosauroidea
 • Tyrannosauroidea
 • Tyrannosauroidea
 • Tyrannosauroidea
 • Tyrannosauroidea
 • Tyrannosauroidea
 • Tyranozauroidy
 • Тираннозавры
 • 티라노사우루스상과
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of