Le Tripitaka (sanskrit IAST : Tripiṭaka ; pali : Tipiṭaka ; tri : trois, piṭaka : corbeille) ou Trois corbeilles est l'ensemble des textes du canon bouddhique. Il s'agit d'un très vaste recueil de textes fondateurs sur lesquels s'appuient l'ensemble des courants bouddhistes theravâda.Son nom viendrait du fait que les textes anciens, rédigés sur des feuilles de palme, auraient été rangés dans des paniers.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le Tripitaka (sanskrit IAST : Tripiṭaka ; pali : Tipiṭaka ; tri : trois, piṭaka : corbeille) ou Trois corbeilles est l'ensemble des textes du canon bouddhique. Il s'agit d'un très vaste recueil de textes fondateurs sur lesquels s'appuient l'ensemble des courants bouddhistes theravâda.Son nom viendrait du fait que les textes anciens, rédigés sur des feuilles de palme, auraient été rangés dans des paniers. Les « trois corbeilles » sont les trois sections du tripitaka : Sūtra Piṭaka (Sutta Pitaka), Vinaya Piṭaka (Vinaya Pitaka), et Abhidharma Piṭaka (Abhidhamma Pitaka). Il aurait été mis par écrit pour la première fois au Sri Lanka au Ier siècle av. J.-C., à l’occasion du quatrième concile,. La première version imprimée date du XIXe siècle et fut réalisée en Birmanie. Il existe au XXIe siècle des versions sur CD-ROM ou en ligne.
 • Tripitaka («Hiru saskiak») budismoan hegoaldeko eskolen kanona osatzen duten liburuen zerrenda, zenbaitetan gutxiespenez Hinayana («Bide txikia») deitua. Tripitakan, Budaren ondorengo 500 urteetan idatzitako liburuak jasotzen dira. Bi hizkuntzatan idatziak dira: paliz eta sanskritoz. Hiru multzotan banatzen dira: Vinaya pitaka («Diziplinaren saskia»), Sutra pitaka («Hitzaldien saskia») eta Abhidarma pitaka («Dotrina bereziaren saskia»).
 • 三蔵(さんぞう、巴: Tipitaka, ティピタカ、梵: Tripiṭaka, トリピタカ)は、仏教用語で、仏教の聖典(仏典)の総称。原語は、Ti, Triは「3」、pitaka は「籠」で、3つの籠という意味である。
 • Tipitaka – zbiór nauk buddyjskich, spisany w języku palijskim. Tipitaka nazywana jest kanonem palijskim, składa się z trzech części – koszy (w Polsce spotyka się określenie "Trójkosz"): Vinaja Pitaka – Kosz reguł zakonnych, Sutta Pitaka – Kosz nauk (sutt), Abhidhamma Pitaka – Kosz dodatkowej nauki (abhidhammy) - zawiera dodatkowe objaśnienia i teksty filozoficzne.Kanon palijski obejmuje religijne teksty – sutty – obowiązujące we wczesnych szkołach buddyjskich tradycji sthaviravady. Każda szkoła sthaviravady, a było ich ok. 30, posiadała własny zbiór sutt. Choć wiele tekstów było wspólnych, to w zależności od wyznawanych poglądów szkoły odrzucały niektóre sutty jako nieautentyczne (zwłaszcza te, które później weszły w skład Abhidhamma Pitaki). Do naszych czasów dotrwała tylko jedna szkoła sthaviravady – theravada, a wraz z nią cały jej kanon oraz resztki zbiorów pozostałych szkół.
 • Tipitaka (páli nyelven: hármas kosár, szanszkritul Tripitaka), az úgynevezett hínajána buddhizmus páli nyelvű szent iratainak gyűjteménye a Kr. e. utolsó századokból. Három részből (kosár) áll: 1. Vinaja-pitaka (fegyelem kosara), amely a szerzetesi élet szabályainak gyűjteménye. Tárgyalja a vétségeket, azok megvallásának módját (pl. a tett nyilvános beismerését) és a szabály megszegésének következményeit, valamint a szerzetesek és az apácák mindennapi életének szabályait. Minden szabálynál szerepel egy történet is, amely a szabály eredetét mutatja be. Így szerepel benne számtalan legenda a Buddha életéről (tanítóútjának kezdetéről, ellenfeleiről, alapvető tanításáról) is.2. Szutta-pitaka (prédikációk kosara), Buddha beszédeit tartalmazza, a Tipitaka legjelentősebb, irodalmi szempontból legértékesebb része. Öt gyűjteményből áll: Dígha-nikája (hosszú gyűjtemény), 34 hosszú beszéd, amelyek közül a legfontosabb a Maháparinibbána-szutta (nagy beszéd az örök nirvánába jutásról, t. i. Buddha haláláról); Maddzshima-nikája (középső gyűjtemény), 152 beszéd, köztük vannak a legrégebbi és legszebb, valóban Buddhától származó prédikációk; Szanjutta-nikája (csoportosított gyűjtemény), 2889 dogmatikai fejtegetés és legenda; Anguttara-nikája (dolgok felsorolása növekvő sorrendben) „mi az egy", „mi a kettő" stb. felépítésű dogmatikai felsorolás; Khuddaka-nikája (rövid gyűjtemény), 15 különböző műfajú gyűjtemény (nem prédikációk) összefoglalása: vallásos versek, bölcs mondások, állatmesék stb. 3. Abhidhamma-pitaka (hittételek kosara), dogmatikai fejtegetéseket, illetve meghatározásokat tartalmazó gyűjtemény.A prédikációk formája próza, néha verses lezárással, a szövegek stiláris felépítése kötött. Bevezető mondatuk az évszázadokon át történő szóbeli hagyományozásra utal: „Így hallottam. Egyszer a Magasztos (itt és itt) tartózkodott"; ezután vagy kérdéssel fordult valaki Buddhához, és ő válaszolt, vagy Buddha fordult tanításával az összegyűlt szerzetesekhez. Nyelve, a páli, a hindu papság hivatalos nyelvével, a szanszkrittal egyetemben egy fajta lingua franca volt a korban, nem egyetlen népcsoport által beszélt, de sokak által megértett "szent nyelv".
 • Трипи́така (санскр. त्रिपिटक, «Три корзины»; пали, Типи́така ; кит. 三藏, Сань Цзан; яп. 三藏, Сандзō) — свод буддийских священных текстов, составленный вскоре после смерти Будды Шакьямуни на Первом Буддийском соборе. В буддийском мире существует множество версий Трипитаки, в которые входит огромное количество различных текстов. Наибольшей известностью пользуется палийский канон традиции Тхеравада, или Типитака.«Трипитака» в переводе означает «три корзины», что соответствует разделению священных книг на три раздела: Винайя-питака (Виная-питака), Сутра-питака (пали: Сутта-питака) и Абхидхарма-питака (пали: Абхидхамма-питака). Название питака («корзина») традиционно объясняется тем, что свитки из пальмовых листьев, на которых были написаны тексты, хранились в трёх плетёных корзинах. Однако нельзя исключить и того, что ещё до собственно письменной фиксации Трипитаки слово питака употреблялось в санскрите и пали в переносном смысле для обозначения собрания, коллекции чего-либо.Первый раздел, Винайя-питака, содержит тексты, призванные регулировать жизнь сангхи — буддийской монашеской общины. В него входят более 500 правил поведения монахов и монахинь, а также правила и процедуры, призванные способствовать сохранению гармонии в монашеской общине в целом. Первая питака не ограничивается сводом дисциплинарных правил, в ней также рассматривается история происхождения каждого правила, включены притчи, рассказывающие о том, как сам Будда Гаутама решал вопросы сохранения гармонии в большой и разнородной духовной общине.В Сутра-питаке собрано более 10 000 сутр, приписываемых лично Будде или, иногда, его ближайшим ученикам. Во многие редакции включаются джатаки, повествующие о жизни Будды.Третий раздел, Абхидхарма-питака, представляет собой сборник философских трактатов, содержащих систематизацию учения Будды и предлагающих глубокий, практически научный, анализ основных доктринальных положений Дхармы. Если первые два раздела Трипитаки излагают практическое учение о достижении Просветления, то третья корзина посвящена теоретической разработке основ учения. Авторство многих текстов, входящих в Абхидхарма-питаку, приписываются непосредственно Будде Шакьямуни, но многие буддологи склоняются к более позднему происхождению этих текстов, вовзводя их к эпохе царя Ашоки. В махаянические и ваджраянические редакции этой питаки входят также пояснительные комментарии, называемые шастрами.Долгое время Трипитака передавалась устно, в соответствии с индийской традицией заучивания священных текстов наизусть. Около 80 г до н. э., в связи с угрозой утраты текстов, Трипитака была впервые записана на пальмовых листьях монахами тхеравады на Шри-Ланке.Вопрос о датировке отдельных текстов из различных канонов Трипитаки является весьма сложным. Большинство текстов были сочинены задолго до того, как были впервые зафиксированы письменно. Некоторые тексты китайского канона были, по-видимому, написаны по-китайски, а затем задним числом переведены на санскрит. Сложно установить, какие тексты тибетского канона были созданы уже в Тибете, а какие восходят к индийской традиции.Несмотря на то, что в исходные тексты Трипитаки на протяжении веков вносились изменения, это собрание остаётся главным источником изучения раннего буддизма. Другие направления буддизма не оставили после себя значительных письменных памятников. В текстах Трипитаки содержится множество сведений, касающихся культурной, экономической и социальной жизни Индии первых веков до нашей эры.
 • Tripiṭaka (bahasa Pali: Tipiṭaka; bahasa Sanskerta: Tripiṭaka) merupakan istilah yang digunakan oleh berbagai sekte Buddhis untuk menggambarkan berbagai naskah kanon mereka.. Sesuai dengan makna istilah tersebut, Tripiṭaka pada mulanya mengandung tiga "keranjang" atau tiga "kelompok" akan berbagai pengajaran: Sūtra Piṭaka (Sanskrit; Pali: Sutta Pitaka), Vinaya Piṭaka (Sanskrit & Pali) dan Abhidharma Piṭaka (Sanskrit; Pali: Abhidhamma Piṭaka).Sutta Pitaka berisi kotbah-kotbah Buddha selama 45 tahun membabarkan Dharma berjumlah 84.000 sutta. Vinaya Pitaka berisi peraturan Bhikkhu/ni, sedangkan Abhidhamma Pitaka berisi ilmu filsafat dan metafisika Agama Buddha.
 • Tripiṭaka (Pali: Tipitaka) is a Pali word meaning Three Baskets. It is the traditional term used by Buddhist traditions to describe their various canons of scriptures. The expression Three Baskets originally referred to three receptacles containing the scrolls on which the Buddhist scriptures were originally preserved.[citation needed] Hence, the Tripiṭaka traditionally contains three "baskets" of teachings: a Sūtra Piṭaka (Sanskrit; Pali: Sutta Pitaka), a Vinaya Piṭaka (Sanskrit & Pali) and an Abhidharma Piṭaka (Sanskrit; Pali: Abhidhamma Piṭaka).
 • Tripitaka (त्रिपिटक, do páli ti, "três" e pitaka, "cesto") é uma compilação dos ensinamentos budistas tradicionais, conforme preservados pela escola Theravada. Ele também é conhecido como cânon páli, por ter sido originalmente escrito nesta língua.Ele é um compêndio doutrinário composto por três grandes grupos ou pitakas:Sutta Pitaka contém os discursos proferidos pelo Buda a seus discípulos, admiradores e adversários.Vinaya Pitaka define as regras para a comunidade monástica, tendo um conjunto de regras para a comunidade masculina (Bhikkhu Sangha) e outro para a comunidade feminina (Bhikkhuni Sangha).Abhidhamma Pitaka uma obra de composição posterior que aprofunda os ensinamentos específicos da tradição Theravada, detalhando o processo de renascimento, processos mentais sutis, a prática meditativa, dentre outros assuntos.Encontra-se algumas pequenas diferenças entre o Tripitaka de acordo com o país onde foi preservado (p.ex. Tailândia, Myanmar), mas de maneira geral não são variações significativas. O cânon páli birmanês, entretanto, inclui o livro As Questões do Rei Milinda, geralmente considerado como uma produção pós-canônica. Eruditos acreditam que esta tenha se originado a partir da escola Sarvastivada.
 • Tripitaka (Sanskriet voor drie manden; Pali: Tipitaka) verwijst naar de collectie vroegste geschriften van het boeddhisme.De Tripitaka is tijdens de Eerste Boeddhistische Raadsvergadering (circa 500 voor Christus) samengesteld onder leiding van de monnik Mahakasyapa. De toenmalige versie kende echter maar twee manden, die beide voornamelijk uit de woorden van de Boeddha bestaan: De Sutta-pitaka, gereciteerd door de monnik Ananda. De Vinaya-pitaka, gereciteerd door de monnik Upali. Ongeveer 250 jaar later werd ook de Abhidhamma-pitaka toegevoegd, die in de daaraan voorafgaande periode geleidelijk aan vorm kreeg, en waaraan verschillende monniken hebben bijgedragen. Volgens traditie is de Abhidhamma-pitaka rechtstreeks van de Boeddha afkomstig, maar dit verhaal is waarschijnlijk niet gebaseerd op de werkelijkheid.
 • I testi sacri del Buddhismo (tradizionalmente indicati come Tripiṭaka) sono attualmente raccolti in tre canoni: il Canone pāli (o Pāli Tipiṭaka), il Canone cinese (大藏經, Dàzàng jīng), e il Canone tibetano (composto dal Kanjyur e dal Tenjyur) così denominati in base alla lingua degli scritti.
 • Toto heslo pojednává o buddhistických kanonických textech. Mnichovi, který se stal předobrazem postavy Tripitaky v románu Opičí král, je věnováno heslo Süan-cang.Tipitaka (páli, v sanskrtu Tripitaka) je souhrnný název pro buddhistické kanonické texty. Existuje mnoho různých verzí, přičemž nejznámější je Pálijský kánon théravádinské školy, pojmenovaný podle jazyka, v němž byl původně napsán.Tipitaka se skládá ze dvou slov. Ti (sa. Tri) označuje číslovku tři a pitaka, v překladu znamená koš. Překlad tedy zní Trojí koš, případně "trojkoš".Texty Tipitaky, které byly původně předávány ústní tradicí, se rozdělují na tři části. Podle tradice jejich jméno vzniklo tak, že svitky (psané na palmových listech) byly kdysi přechovávány ve třech koších, nicméně se zdá, že rozdělení textů na "Tři koše" se objevilo ještě před jejich zapsáním. Těsně po Buddhově smrti se konal první buddhistický koncil, na kterém byly všechny jeho výroky zpaměti recitovány, roztříděny a kodifikovány.
 • Трипитака (на Пали: Tipitaka), или Трите Кошници са три големи сборника с различни групи поучения: Виная, Сутра и Абидхарма, давани от историческия Буда Шакямуни в течение на четиридесет и петгодишния период от неговото просветление до самата му смърт, наричана от Будистите Махапаринирвана. Те са систематизирани години по-късно от неговите основни ученици в Раджгир при първия Будистки събор. Упали предава Виная, Ананда — Сутра и Кашяпа — Абидхарма. Самото наименование Питака или кошница, както се смята произлиза от плетените кошове, в които са разпределяни текстовете макар, че тази дума вероятно и тогава е имала преносен смисъл. На следващите събори те допълнително са кодифицирани и обработени, за да бъдат по- лесно използвани. В началото и в края на текстовете са добавяни определени формули на почитание и благодарности, които правят възможно разбирането кой текст от коя група е.Виная се отнася предимно до монасите и монахините, правилата за поведение в изключителни детайли. В тях обект на възхвала е само Буда. Главната тема на Сутра е предимно медитационната практика. Тук се отправя възхвала към Будите и Бодхисатвите. Предмет на Абидхарма са обектите на познанието, устройството, функционирането, пораждането и разпадането на вселените и различните същества в тях. В тях се възхвалява Бодхисатва Манджушри, обединената мъдрост на Будите. Смята се, че Виная работи предимно с привързаността, Сутра с гнева и Абидхарма с невежеството и объркаността. Така Трипитака премахва трите т.нар. отрови на ума.
 • 삼장(三藏)은 불교의 경전을 경, 율, 논의 3가지로 분류하고 이를 합쳐서 부르는 것이다. 대체적으로 경은 깨달은 자로서의 고타마 붓다의 말씀 또는 가르침, 논은 고타마 붓다 이후의 제자들이 경과 율에 대한 주석 등을, 율은 특히 계율에 대한 내용이다. 하지만 흔히 이 세가지를 모두 합쳐 경이라고 하기도 한다.산스크리트어의 pitaka(한문 번역: 藏)는 '둥우리, 모음집'을 뜻하며, 고타마 붓다의 제자들이 고타마 붓다의 직접적 혹은 간접적 가르침을 모아서 그 성격에 따라 세가지 모음집으로 편성하여 'Tripitaka'(삼장(三藏))라 불렀다. 세친의 《섭대승론석》에 따르면 장(藏)은 '능히 포섭한다[能攝]'는 뜻으로, '마땅히 알아야 할 모든 의미[義]를 포섭한다'는 뜻이라고 말하고 있다.고타마 붓다의 말씀을 아함(阿含, Āgama)이라 일컬으며, 이를 직접 받아 적은 글들을 경(經, Sūtra)이라 부르고 있다. 이 경전을 고타마 붓다의 제자들이 후에 해설한 글들을 논(論, Sāstra)이라는 이름 하에 모아 편성하였다. 그리고 불교의 여러 가지 규칙과 의식 등에 관해 설명한 글 들은 율(律, Vinaya)이라고 부르고 있다. 흔히 대장경, 일체경이라는 낱말은 위의 세가지 불교의 경전을 총칭하는데 쓰이고 있다.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2467394 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 15086 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 69 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110317178 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Pali Canon
prop-fr:commonsTitre
 • Le Tipitaka
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le Tripitaka (sanskrit IAST : Tripiṭaka ; pali : Tipiṭaka ; tri : trois, piṭaka : corbeille) ou Trois corbeilles est l'ensemble des textes du canon bouddhique. Il s'agit d'un très vaste recueil de textes fondateurs sur lesquels s'appuient l'ensemble des courants bouddhistes theravâda.Son nom viendrait du fait que les textes anciens, rédigés sur des feuilles de palme, auraient été rangés dans des paniers.
 • Tripitaka («Hiru saskiak») budismoan hegoaldeko eskolen kanona osatzen duten liburuen zerrenda, zenbaitetan gutxiespenez Hinayana («Bide txikia») deitua. Tripitakan, Budaren ondorengo 500 urteetan idatzitako liburuak jasotzen dira. Bi hizkuntzatan idatziak dira: paliz eta sanskritoz. Hiru multzotan banatzen dira: Vinaya pitaka («Diziplinaren saskia»), Sutra pitaka («Hitzaldien saskia») eta Abhidarma pitaka («Dotrina bereziaren saskia»).
 • 三蔵(さんぞう、巴: Tipitaka, ティピタカ、梵: Tripiṭaka, トリピタカ)は、仏教用語で、仏教の聖典(仏典)の総称。原語は、Ti, Triは「3」、pitaka は「籠」で、3つの籠という意味である。
 • I testi sacri del Buddhismo (tradizionalmente indicati come Tripiṭaka) sono attualmente raccolti in tre canoni: il Canone pāli (o Pāli Tipiṭaka), il Canone cinese (大藏經, Dàzàng jīng), e il Canone tibetano (composto dal Kanjyur e dal Tenjyur) così denominati in base alla lingua degli scritti.
 • 삼장(三藏)은 불교의 경전을 경, 율, 논의 3가지로 분류하고 이를 합쳐서 부르는 것이다. 대체적으로 경은 깨달은 자로서의 고타마 붓다의 말씀 또는 가르침, 논은 고타마 붓다 이후의 제자들이 경과 율에 대한 주석 등을, 율은 특히 계율에 대한 내용이다. 하지만 흔히 이 세가지를 모두 합쳐 경이라고 하기도 한다.산스크리트어의 pitaka(한문 번역: 藏)는 '둥우리, 모음집'을 뜻하며, 고타마 붓다의 제자들이 고타마 붓다의 직접적 혹은 간접적 가르침을 모아서 그 성격에 따라 세가지 모음집으로 편성하여 'Tripitaka'(삼장(三藏))라 불렀다. 세친의 《섭대승론석》에 따르면 장(藏)은 '능히 포섭한다[能攝]'는 뜻으로, '마땅히 알아야 할 모든 의미[義]를 포섭한다'는 뜻이라고 말하고 있다.고타마 붓다의 말씀을 아함(阿含, Āgama)이라 일컬으며, 이를 직접 받아 적은 글들을 경(經, Sūtra)이라 부르고 있다.
 • Tripiṭaka (bahasa Pali: Tipiṭaka; bahasa Sanskerta: Tripiṭaka) merupakan istilah yang digunakan oleh berbagai sekte Buddhis untuk menggambarkan berbagai naskah kanon mereka..
 • Tripitaka (त्रिपिटक, do páli ti, "três" e pitaka, "cesto") é uma compilação dos ensinamentos budistas tradicionais, conforme preservados pela escola Theravada.
 • Tripitaka (Sanskriet voor drie manden; Pali: Tipitaka) verwijst naar de collectie vroegste geschriften van het boeddhisme.De Tripitaka is tijdens de Eerste Boeddhistische Raadsvergadering (circa 500 voor Christus) samengesteld onder leiding van de monnik Mahakasyapa. De toenmalige versie kende echter maar twee manden, die beide voornamelijk uit de woorden van de Boeddha bestaan: De Sutta-pitaka, gereciteerd door de monnik Ananda. De Vinaya-pitaka, gereciteerd door de monnik Upali.
 • Tipitaka – zbiór nauk buddyjskich, spisany w języku palijskim. Tipitaka nazywana jest kanonem palijskim, składa się z trzech części – koszy (w Polsce spotyka się określenie "Trójkosz"): Vinaja Pitaka – Kosz reguł zakonnych, Sutta Pitaka – Kosz nauk (sutt), Abhidhamma Pitaka – Kosz dodatkowej nauki (abhidhammy) - zawiera dodatkowe objaśnienia i teksty filozoficzne.Kanon palijski obejmuje religijne teksty – sutty – obowiązujące we wczesnych szkołach buddyjskich tradycji sthaviravady.
 • Toto heslo pojednává o buddhistických kanonických textech. Mnichovi, který se stal předobrazem postavy Tripitaky v románu Opičí král, je věnováno heslo Süan-cang.Tipitaka (páli, v sanskrtu Tripitaka) je souhrnný název pro buddhistické kanonické texty. Existuje mnoho různých verzí, přičemž nejznámější je Pálijský kánon théravádinské školy, pojmenovaný podle jazyka, v němž byl původně napsán.Tipitaka se skládá ze dvou slov. Ti (sa. Tri) označuje číslovku tři a pitaka, v překladu znamená koš.
 • Tipitaka (páli nyelven: hármas kosár, szanszkritul Tripitaka), az úgynevezett hínajána buddhizmus páli nyelvű szent iratainak gyűjteménye a Kr. e. utolsó századokból. Három részből (kosár) áll: 1. Vinaja-pitaka (fegyelem kosara), amely a szerzetesi élet szabályainak gyűjteménye. Tárgyalja a vétségeket, azok megvallásának módját (pl. a tett nyilvános beismerését) és a szabály megszegésének következményeit, valamint a szerzetesek és az apácák mindennapi életének szabályait.
 • Трипитака (на Пали: Tipitaka), или Трите Кошници са три големи сборника с различни групи поучения: Виная, Сутра и Абидхарма, давани от историческия Буда Шакямуни в течение на четиридесет и петгодишния период от неговото просветление до самата му смърт, наричана от Будистите Махапаринирвана. Те са систематизирани години по-късно от неговите основни ученици в Раджгир при първия Будистки събор. Упали предава Виная, Ананда — Сутра и Кашяпа — Абидхарма.
 • Трипи́така (санскр. त्रिपिटक, «Три корзины»; пали, Типи́така ; кит. 三藏, Сань Цзан; яп. 三藏, Сандзō) — свод буддийских священных текстов, составленный вскоре после смерти Будды Шакьямуни на Первом Буддийском соборе. В буддийском мире существует множество версий Трипитаки, в которые входит огромное количество различных текстов.
 • Tripiṭaka (Pali: Tipitaka) is a Pali word meaning Three Baskets. It is the traditional term used by Buddhist traditions to describe their various canons of scriptures.
rdfs:label
 • Tripitaka
 • Canone buddhista
 • Tipitaka
 • Tipitaka
 • Tipitaka
 • Tipitaka
 • Tipiṭaka
 • Tripitaka
 • Tripitaka
 • Tripiṭaka
 • Трипитака
 • Трипитака
 • 三蔵
 • 삼장
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of