Le travail des enfants est la participation de personnes mineures à des activités à finalité économique et s’apparentant plus ou moins fortement à l’exercice d’une profession par un adulte.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le travail des enfants est la participation de personnes mineures à des activités à finalité économique et s’apparentant plus ou moins fortement à l’exercice d’une profession par un adulte. Au niveau international, l’Organisation internationale du travail (OIT) le définit en comparant l’âge à la pénibilité de la tâche, du moins pour les enfants de plus de douze ans (voir plus bas pour les détails).En pratique, parmi les enfants travailleurs, on distingue le travail « acceptable » (léger, s’intégrant dans l’éducation de l’enfant et dans la vie familiale, permettant la scolarisation) et le travail « inacceptable » (trop longtemps, trop jeune, trop dangereux, etc.) ; c’est ce dernier que recouvre généralement la notion de « travail des enfants ». On estime en 2000 que plus de 210 millions d’enfants de 5 à 14 ans et de 140 millions d'adolescents de 15 à 17 ans exerceraient une activité économique sont concernés dans le monde ; plus de 8 millions se trouvent dans une des « pires formes de travail des enfants » : enfants soldats, prostitution, pornographie, travail forcé, trafics et activités illicites.En 2013, le Bureau international du Travail avance le chiffre de 168 millions d'enfants qui travaillent dans le monde dont environ 85 millions feraient un travail dangereux. Des chiffres donc à la baisse qui témoignent d'un changement des législations plus en faveur des enfants, mais le mouvement doit indéniablement se poursuivre avec un engagement plus fort de la part des entreprises et des États.Le travail des enfants est le sujet de nombreuses idées reçues dans le monde occidental, car il est surtout connu par les scandales médiatisés : un enfant au travail est vu typiquement comme un « enfant-esclave », dans un pays du tiers monde, employé dans un atelier textile asiatique pour une grande marque de vêtements ou enfant des rues en Amérique du Sud. En réalité, il y a des enfants au travail dans quasiment tous les pays du monde, y compris des pays développés comme l’Italie ou les États-Unis ; les usines et les ateliers textiles masquent le fait que plus des trois quarts de ce travail se trouve dans l’agriculture ou les activités domestiques, dans la sphère familiale ; et si les enfants-esclaves existent, ils ne forment qu’une minorité. Il existait aussi bien avant l’industrialisation ou la mondialisation, même si ces deux phénomènes ont rendu le travail des enfants plus visible.Si l’élimination des « pires formes de travail » n’est pas discutée, l’abolition est en revanche un sujet de débat pour les autres enfants ; la lutte contre la pauvreté et les mauvaises conditions de travail reste un objectif commun aux « abolitionnistes » comme aux organisations plus pragmatiques. Depuis 1992, le programme IPEC tente de fédérer les actions entreprises.
 • El treball infantil és l'ús de nens per realitzar treball a canvi de remuneració econòmica o en espècies. Normalment aquests ingressos són gestionats pels seus pares o tutors. Actualment al món desenvolupat el treball infantil és prohibit per llei a molts països a l'empara de tractats internacionals especialment de la promoguts per UNICEF. No obstant això el treball infantil ha estat àmpliament acceptat sobretot als segles XVIII i XIX a l'Europa Occidental. El Dia Internacional contra l'esclavitud infantil se celebra el 16 d'abril.Es parla d'"explotació infantil" en els casos següents: Tots els nens i nenes menors de 18 anys que realitzen qualsevol activitat econòmica de producció que afecti el seu desenvolupament personal o li negui els seus drets: Nens i nenes que són obligats a mantenir un constant treball perquè després els hi confisquin els diners recaptats. Nens i nenes en edats compreses entre els 12 i els 14 anys que realitzen qualsevol treball que impliqui un risc i siga evidentment perillós. Tots aquells menors d'edat que són víctimes de las pitjors formes d'explotació infantil com les següents: Nens i nenes víctimes del tràfic (drogues, armes,...) Que pateixen qualsevol forma d'esclavitud Obligats a prostituir-se. Reclutats per la força, obligats o induïts a realitzar activitats il·legals o que amenacen la seva pròpia integritat.↑
 • 아동 노동(兒童勞動, 영어: child labour) 또는 어린이 노동은 5∼17살의 빈곤층 미성년자의 노동을 가리킨다.대한민국에서는 아동 노동을 금지하고 아동 노동은 아동 학대죄로 처리해 징역 10년 이상의 형을 받으며, 일부 서아시아 국가에서는 태형 150~300대, 싱가포르에서는 태형 200~450대로 아동노동을 엄격하게 처벌한다.
 • 児童労働(じどうろうどう)とは、15才に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者が労働することを指す。日本では、労働基準法など一部の法令によって児童労働が制限されている。具体的には15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了する日以降からを適法な労働者としている。13歳以上の15歳以下(15歳に達した場合は以後の最初の3月31日が終了する日まで)の者については新聞配達などの年少者にとって有害でなく軽易な労働を修学時間外にさせる条件を満たした場合は労働基準監督署の許可をもとにを認めているが、13歳に満たない者の就労については、児童の福祉を侵害するとして、映画の製作、演劇の事業の労働(子役など)を修学時間外にさせることを除いて認めていない。このように学齢期の労働をできる限り回避する規定になっている。なお、労働基準法等の法律用語では「児童労働」の語は使用されていない(「年少者」を使用している)。しかしながら、上記の規制はあくまで労働基準法によるものであるから、雇用関係のない方式での就労においては上記の規制の適用外となる。
 • Van kinderarbeid is sprake als kinderen een belangrijk deel van de dag (of nacht) werk verrichten. Vaak is sprake van slecht betaald werk, in een aantal situaties worden de kinderen helemaal niet betaald. In de meeste landen wordt kinderarbeid als in strijd met de mensenrechten beschouwd en gelden strengste regels voor de minimumleeftijd van werkenden en het maximumaantal werkuren voor kinderen. Dat betekent echter niet dat kinderarbeid in ontwikkelde landen niet voorkomt. Ook in Nederland en België werken kinderen vaak al onder de minimaal toegestane leeftijd van 13 jaar.
 • Детский труд — это привлечение детей к работе на регулярной основе. В настоящее время в большинстве стран детский труд считается формой эксплуатации и признан незаконным. В прошлом детский труд был широко распространён, но после появления и признания концепций безопасности труда и прав детей области применения детского труда постепенно стали сокращаться. Среди видов детского труда, существующих в цивилизованных странах, можно отметить работу в шоу-бизнесе (кино, театр, эстрада). Дети часто бывают вовлечены в различные виды преступной деятельности, в том числе проституцию и порнографию. В некоторых странах Африки детей вооружают и заставляют участвовать в боевых действиях.ООН и Международная организация труда рассматривают детский труд как эксплуатацию. Статья 32 Конвенции о правах ребёнка гарантирует «на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию».
 • Trabalho infantil é toda forma de trabalho exercido por crianças e adolescentes, abaixo da idade mínima legal permitida para o trabalho, conforme a legislação de cada país.O trabalho infantil, em geral, é proibido por lei. Especificamente, as formas mais nocivas ou cruéis de trabalho infantil não apenas são proibidas, mas também constituem crime.A exploração do trabalho infantil é comum em países subdesenvolvidos, e países emergentes como no Brasil, onde nas regiões mais pobres este trabalho é bastante comum. Na maioria das vezes isto ocorre devido à necessidade de ajudar financeiramente a famílias. Muitas destas famílias são geralmente de pessoas pobres que possuem muitos filhos.Apesar de existir legislações que proíbam oficialmente este tipo de trabalho, é comum nas grandes cidades brasileiras a presença de menores em cruzamentos de vias de grande tráfego, vendendo bens de pequeno valor monetário.Apesar de os pais serem oficialmente responsáveis pelos filhos, não é hábito dos juízes puni-los. A ação da justiça aplica-se mais a quem contrata menores, mesmo assim as penas não chegam a ser aplicadas.
 • La explotación infantil es la utilización, para fines económicos o de otra índole, de menores de edad por parte de adultos y que afecta, como consecuencia, el desarrollo personal y emocional de los menores y el disfrute de sus derechos.
 • Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.Di beberapa negara, hal ini dianggap tidak baik bila seorang anak di bawah umur tertentu, tidak termasuk pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan sekolah. Seorang 'bos' dilarang untuk mempekerjakan anak di bawah umur, namun umum minimumnya tergantung dari peraturan negara tersebut.Meskipun ada beberapa anak yang mengatakan dia ingin bekerja (karena bayarannya yang menarik atau karena anak tersebut tidak suka sekolah), hal tersebut tetap merupakan hal yang tidak diinginkan karena tidak menjamin masa depan anak tersebut. Namun beberapa kelompok hak pemuda merasa bahwa pelarangan kerja di bawah umur tertentu melanggar hak manusia.Penggunaan anak kecil sebagai pekerja sekarang ini dianggap oleh negara-negara kaya sebagai pelanggaran hak manusia, dan melarangnya, tetapi negara miskin mungkin masih mengijinkan karena keluarga seringkali bergantung pada pekerjaan anaknya untuk bertahan hidup dan kadangkala merupakan satu-satunya sumber pendapatan.
 • Dětská práce je pracovní činnost vykonávána dítětem, která negativně ovlivňuje jeho zdraví a duševní rozvoj a znemožňuje mu dosáhnout vzdělání. V roce 2004 bylo na světě podle údajů Mezinárodní organizace práce (ILO) 218 milionů pracujících dětí. Tato statistika však započítává jen ty děti, které za svou práci dostávají - i když minimálně - zaplaceno. Několikanásobně více dětí však pracuje v domácnosti či na polích zdarma, do školy však také chodit nemohou. Dětskou práci omezují dvě hlavní konvence ILO, ale ne všechny státy se k nim připojily. Protože většina velkých firem dnes vyrábí v rozvojových zemích, je třeba si uvědomit, že děti se podílely na výrobě velké části produktů v evropských obchodech.
 • Kinderarbeit ist von Kindern zu Erwerbszwecken verrichtete Arbeit.
 • Il lavoro infantile o minorile è un fenomeno che coinvolge i bambini di età compresa fra i 5 e i 14 anni in tutto il pianeta.Le aree principalmente interessate dal lavoro minorile sono i Paesi in via di sviluppo o non sviluppati, quali: Asia, Oceania, Europa dell'Est, (soprattutto i paesi dell'estremo oriente dell'Europa), Africa e America del Sud, ma soprattutto Colombia e Brasile. Non sono però esclusi dal fenomeno Stati Uniti ed Europa. Pur essendo presente in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo si presentano determinate condizioni che favoriscono questo fenomeno. Il lavoro infantile si presenta dunque anche in regioni ricche di risorse e con un’economia florida, in cui però il reddito pro capite è molto basso e vi è un numero consistente di persone in stato di sottosviluppo e di Paesi dove, ad esempio nel settore dell'agricoltura, solo un'élite controlla buona parte dei fondi coltivabili.
 • Çocuk işçi yasalar veya gelenekler açısından belirlenmiş bir yaşın altında çocukları ifade eder. Bu uygulama birçok ülke ve uluslararası yapı tarafından insani sömürü olarak kabul edilmektedir.Tarih boyunca çocuk işçiler değişik sınırlar içerisinde kullanılmıştır ancak evrensel okullaşmanın başlaması, sanayileşme döneminde çalışma koşullarındaki değişiklikler, işçi kavramının ve çocuk haklarının ortaya çıkması ile kamuoyunun tepkisini çekmiştir. Çocuk işçiler bazı yerlerde hala yoğun bir şekilde çalıştırılmaktadır.Çocuk işçi olgusu, üretimin emek yoğun biçimde gerçekleştiği sektörlerde kayıt dışı istihdam ve fason üretimin parça başı emek karşılığı ücret biçiminde gerçekleşmesi ile bir bütündür. Bunda çalışabilecek çağda olan nüfus yerine çocuk işçi kullanımı, iş gücü maliyetlerinin en düşük seviyeye indirilmesinin bir aracısıdır. Bunlarla beraber ekonomik anlamda elde edilmesi beklenen karın çoğaltılması için sektörün esnek iç gücü talebi göstermesi de çalışamayacak yaştaki nüfusun iş gücü olarak kullanılması tercihini tetiklemektedir. Çocuk işçi kullanımına; sanayi, tarım, madencilik, küçük aile işletmeleri, çıraklık gibi alanlarda sıkça rastlanmaktadır.
 • Child labour refers to the employment of children in any work that deprives children of their childhood, interferes with their ability to attend regular school, and that is mentally, physically, socially or morally dangerous and harmful. This practice is considered exploitative by many international organisations. Legislations across the world prohibit child labour. These laws do not consider all work by children as child labour; exceptions include work by child artists, supervised training, certain categories of work such as those by Amish children, and others.Child labour was employed to varying extents through most of history. Before 1940, numerous children aged 5–14 worked in Europe, the United States and various colonies of European powers. These children worked in agriculture, home-based assembly operations, factories, mining and in services such as newsies. Some worked night shifts lasting 12 hours. With the rise of household income, availability of schools and passage of child labour laws, the incidence rates of child labour fell.In developing countries, with high poverty and poor schooling opportunities, child labour is still prevalent. In 2010, sub-saharan Africa had the highest incidence rates of child labour, with several African nations witnessing over 50 percent of children aged 5–14 working. Worldwide agriculture is the largest employer of child labour. Vast majority of child labour is found in rural settings and informal urban economy; children are predominantly employed by their parents, rather than factories. Poverty and lack of schools are considered as the primary cause of child labour.The incidence of child labour in the world decreased from 25% to 10% between 1960 and 2003, according to the World Bank. Nevertheless, the total number of child labourers remains high, with UNICEF and ILO acknowledging an estimated 168 million children aged 5-17 worldwide, were involved in child labour in 2013.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 88183 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 111334 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 442 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110924833 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:align
 • right
prop-fr:commons
 • Category:Child labour
prop-fr:commonsTitre
 • le travail des enfants
prop-fr:date
 • 2007-09-08 (xsd:date)
prop-fr:fr
 • Cinzia Torrini
 • International Cocoa Initiative
prop-fr:lang
 • en
 • it
prop-fr:légende
 • Victor Hugo, Les Contemplations, 1856
prop-fr:oldid
 • 20466577 (xsd:integer)
prop-fr:texte
 • Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ? Ces doux êtres pensifs, que la fièvre maigrit ? Ces filles de huit ans qu’on voit cheminer seules ? Ils s’en vont travailler quinze heures sous des meules ; Ils vont, de l’aube au soir, faire éternellement Dans la même prison le même mouvement. Accroupis sous les dents d’une machine sombre, Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l’ombre, Innocents dans un bagne, anges dans un enfer, Ils travaillent. Tout est d’airain, tout est de fer. Jamais on ne s’arrête et jamais on ne joue. Aussi quelle pâleur ! la cendre est sur leur joue. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien las. Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas ! Ils semblent dire à Dieu : « Petits comme nous sommes, « Notre père, voyez ce que nous font les hommes ! » Ô servitude infâme imposée à l’enfant ! Rachitisme ! travail dont le souffle étouffant Défait ce qu’a fait Dieu ; qui tue, œuvre insensée, La beauté sur les fronts, dans les cœurs la pensée, Et qui ferait — c’est là son fruit le plus certain — D’Apollon un bossu, de Voltaire un crétin ! Travail mauvais qui prend l’âge tendre en sa serre, Qui produit la richesse en créant la misère, Qui se sert d’un enfant ainsi que d’un outil ! Progrès dont on demande : « Où va-t-il ? Que veut-il ? » Qui brise la jeunesse en fleur ! qui donne, en somme, Une âme à la machine et la retire à l’homme ! Que ce travail, haï des mères, soit maudit ! Maudit comme le vice où l’on s’abâtardit, Maudit comme l’opprobre et comme le blasphème ! Ô Dieu ! qu’il soit maudit au nom du travail même, Au nom du vrai travail, saint, fécond, généreux, Qui fait le peuple libre et qui rend l’homme heureux !
 • Cinzia Torrini
 • International Cocoa Initiative
prop-fr:trad
 • Cinzia Torrini
 • International Cocoa Initiative
prop-fr:vote
 • BA
prop-fr:width
 • 300 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le travail des enfants est la participation de personnes mineures à des activités à finalité économique et s’apparentant plus ou moins fortement à l’exercice d’une profession par un adulte.
 • 아동 노동(兒童勞動, 영어: child labour) 또는 어린이 노동은 5∼17살의 빈곤층 미성년자의 노동을 가리킨다.대한민국에서는 아동 노동을 금지하고 아동 노동은 아동 학대죄로 처리해 징역 10년 이상의 형을 받으며, 일부 서아시아 국가에서는 태형 150~300대, 싱가포르에서는 태형 200~450대로 아동노동을 엄격하게 처벌한다.
 • 児童労働(じどうろうどう)とは、15才に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者が労働することを指す。日本では、労働基準法など一部の法令によって児童労働が制限されている。具体的には15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了する日以降からを適法な労働者としている。13歳以上の15歳以下(15歳に達した場合は以後の最初の3月31日が終了する日まで)の者については新聞配達などの年少者にとって有害でなく軽易な労働を修学時間外にさせる条件を満たした場合は労働基準監督署の許可をもとにを認めているが、13歳に満たない者の就労については、児童の福祉を侵害するとして、映画の製作、演劇の事業の労働(子役など)を修学時間外にさせることを除いて認めていない。このように学齢期の労働をできる限り回避する規定になっている。なお、労働基準法等の法律用語では「児童労働」の語は使用されていない(「年少者」を使用している)。しかしながら、上記の規制はあくまで労働基準法によるものであるから、雇用関係のない方式での就労においては上記の規制の適用外となる。
 • La explotación infantil es la utilización, para fines económicos o de otra índole, de menores de edad por parte de adultos y que afecta, como consecuencia, el desarrollo personal y emocional de los menores y el disfrute de sus derechos.
 • Kinderarbeit ist von Kindern zu Erwerbszwecken verrichtete Arbeit.
 • El treball infantil és l'ús de nens per realitzar treball a canvi de remuneració econòmica o en espècies. Normalment aquests ingressos són gestionats pels seus pares o tutors. Actualment al món desenvolupat el treball infantil és prohibit per llei a molts països a l'empara de tractats internacionals especialment de la promoguts per UNICEF. No obstant això el treball infantil ha estat àmpliament acceptat sobretot als segles XVIII i XIX a l'Europa Occidental.
 • Van kinderarbeid is sprake als kinderen een belangrijk deel van de dag (of nacht) werk verrichten. Vaak is sprake van slecht betaald werk, in een aantal situaties worden de kinderen helemaal niet betaald. In de meeste landen wordt kinderarbeid als in strijd met de mensenrechten beschouwd en gelden strengste regels voor de minimumleeftijd van werkenden en het maximumaantal werkuren voor kinderen. Dat betekent echter niet dat kinderarbeid in ontwikkelde landen niet voorkomt.
 • Детский труд — это привлечение детей к работе на регулярной основе. В настоящее время в большинстве стран детский труд считается формой эксплуатации и признан незаконным. В прошлом детский труд был широко распространён, но после появления и признания концепций безопасности труда и прав детей области применения детского труда постепенно стали сокращаться. Среди видов детского труда, существующих в цивилизованных странах, можно отметить работу в шоу-бизнесе (кино, театр, эстрада).
 • Trabalho infantil é toda forma de trabalho exercido por crianças e adolescentes, abaixo da idade mínima legal permitida para o trabalho, conforme a legislação de cada país.O trabalho infantil, em geral, é proibido por lei.
 • Il lavoro infantile o minorile è un fenomeno che coinvolge i bambini di età compresa fra i 5 e i 14 anni in tutto il pianeta.Le aree principalmente interessate dal lavoro minorile sono i Paesi in via di sviluppo o non sviluppati, quali: Asia, Oceania, Europa dell'Est, (soprattutto i paesi dell'estremo oriente dell'Europa), Africa e America del Sud, ma soprattutto Colombia e Brasile. Non sono però esclusi dal fenomeno Stati Uniti ed Europa.
 • Dětská práce je pracovní činnost vykonávána dítětem, která negativně ovlivňuje jeho zdraví a duševní rozvoj a znemožňuje mu dosáhnout vzdělání. V roce 2004 bylo na světě podle údajů Mezinárodní organizace práce (ILO) 218 milionů pracujících dětí. Tato statistika však započítává jen ty děti, které za svou práci dostávají - i když minimálně - zaplaceno. Několikanásobně více dětí však pracuje v domácnosti či na polích zdarma, do školy však také chodit nemohou.
 • Çocuk işçi yasalar veya gelenekler açısından belirlenmiş bir yaşın altında çocukları ifade eder. Bu uygulama birçok ülke ve uluslararası yapı tarafından insani sömürü olarak kabul edilmektedir.Tarih boyunca çocuk işçiler değişik sınırlar içerisinde kullanılmıştır ancak evrensel okullaşmanın başlaması, sanayileşme döneminde çalışma koşullarındaki değişiklikler, işçi kavramının ve çocuk haklarının ortaya çıkması ile kamuoyunun tepkisini çekmiştir.
 • Praca dzieci oznacza stałe zatrudnienie dzieci jako najemników. Wiele międzynarodowych organizacji uważa taką praktykę za wyzysk. W wielu krajach jest nielegalna. Zjawisko to występowało w historii w różnym nasileniu.
 • Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.Di beberapa negara, hal ini dianggap tidak baik bila seorang anak di bawah umur tertentu, tidak termasuk pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan sekolah.
 • Child labour refers to the employment of children in any work that deprives children of their childhood, interferes with their ability to attend regular school, and that is mentally, physically, socially or morally dangerous and harmful. This practice is considered exploitative by many international organisations. Legislations across the world prohibit child labour.
rdfs:label
 • Travail des enfants
 • Child labour
 • Dětská práce
 • Explotación infantil
 • Kinderarbeid
 • Kinderarbeit
 • Lavoro infantile
 • Pekerja anak
 • Praca dzieci
 • Trabalho infantil
 • Treball infantil
 • Çocuk işçiler
 • Детский труд
 • 児童労働
 • 아동 노동
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of