Le traitement automatique du langage naturel ou de la langue naturelle (abr. TALN) ou des langues (abr. TAL) est une discipline à la frontière de la linguistique, de l'informatique et de l'intelligence artificielle, qui concerne l'application de programmes et techniques informatiques à tous les aspects du langage humain.Ainsi, le TAL ou TALN est parfois nommé ingénierie linguistique.↑ Charniak, Eugene: Introduction to artificial intelligence, page 2. Addison-Wesley, 1984.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le traitement automatique du langage naturel ou de la langue naturelle (abr. TALN) ou des langues (abr. TAL) est une discipline à la frontière de la linguistique, de l'informatique et de l'intelligence artificielle, qui concerne l'application de programmes et techniques informatiques à tous les aspects du langage humain.Ainsi, le TAL ou TALN est parfois nommé ingénierie linguistique.
 • Обработка естественного языка (Natural Language Processing, NLP) — общее направление искусственного интеллекта и математической лингвистики. Оно изучает проблемы компьютерного анализа и синтеза естественных языков. Применительно к искусственному интеллекту анализ означает понимание языка, а синтез — генерацию грамотного текста. Решение этих проблем будет означать создание более удобной формы взаимодействия компьютера и человека.
 • 자연 언어 처리(自然言語處理) 또는 자연어 처리(自然語處理)는 인간이 발화하는 언어 현상을 기계적으로 분석해서 컴퓨터가 이해할 수 있는 형태로 만드는 자연 언어 이해 혹은 그러한 형태를 다시 인간이 이해할 수 있는 언어로 표현하는 제반 기술을 의미한다.컴퓨터가 이해할 수 있는 형태로 표현하고자 한다는 점에서 인공지능과 대단히 밀접한 관련이 있으며, 전산언어학과 거의 구별없이 비슷한 의미로 사용된다.
 • El Processament del llenguatge natural (PLN o NLP del seu nom en anglés, Natural Language Processing) és la disciplina informàtica que s'encarrega de tractar computacionalment les llengües naturals, o llenguatges humans.El PLN va néixer a finals de la dècada dels 40, però els intents de fer traducció automàtica entre anglès i rus (per part els Estats Units, degut a la Guerra Freda) no van tindre èxit, ja que s'utilitzaven models lingüístics molt simples, i la potència dels ordinadors era molt escassa. Durant les dècades dels seixanta i setanta, amb objectius més humils, s'aconseguiren importants avenços en la implementació d'interfícies d'accés a dades en llenguatge natural. Ja a partir dels anys vuitanta, gràcies a la potència en augment dels ordinadors, així com en l'adopció de teories lingüístiques més complexes, s'estan aconseguint resultats importants en diverses àrees, com pot ser la traducció automàtica.
 • Hizkuntzaren prozesamendua (ingelesez, NLP - Natural Language Processing edo Computational Linguistics) informatika, adimen artifizial eta hizkuntzalaritzaren alorra da, hizkuntzalaritza konputazionaleko ingeniaritza lantzen duena. Hizkuntzaren bidez pertsona eta makinen arteko komunikazioa, baita pertsonen artekoa ere, errazteko tresna konputazionalak ikertzeaz arduratzen da. Hizkuntzaren prozesamendua izenarekin ezagutzen dugunari hizkuntzalaritza konputazionala ere esaten zaio askotan, hitz biak ia sinonimotzat har daitezke. Batzuetan hizkuntzalaritza konputazionala terminoa lehenesten da hizkuntzalaritzaren ikuspuntua azpimarratzeko, eta hizkuntzaren prozesamendua, aldiz, ikuspuntu teknologikoa azpimarratzeko, baina bereizketa hori ez da zurruna. Bestalde, Ingelesezko Wikipedian Computational_linguistics (Hizkuntzalaritza Konputazionala) kategoriaren barruan Natural Language Processing (Hizkuntzaren prozesamendua) eta Speech Recognition (Hizketaren tratamendua) kategoriak bereizten dira, nonbait hizkuntzaren prozesamendua hizkuntza idatziarekin lotuz, eta hizketaren tratamendua ahozkoarekin, baina gero erabilera mailan Computational linguistics eta Natural Language Processing kontzeptuen arteko bereizketa hori ez dago hain garbi. Euskaraz Hizkuntza naturalaren prozesamendua edota Lengoaia naturalaren prozesamendua ere erabili izan dira aurreko urteetan, baina joera dago azken bi izen horiek baztertzeko, eta hizkuntzaren prozesamenduaren erabilera lehenesteko.
 • Обработката на естествен език (ОЕЕ) (на английски: Natural language processing, NLP) е подобласт на изкуствения интелект и лингвистиката. Тя изучава задачите, свързани с автоматичното генериране и разбиране на естествени човешки езици. Системите за генериране на естествен език преобразуват информация от компютърни бази от данни в обикновен човешки език, а системите за разбиране на естествен език преобразуват текстове на човешки език във формално представяне, по-лесно за обработка от компютърни програми.
 • Natural language processing (NLP) is a field of computer science, artificial intelligence, and linguistics concerned with the interactions between computers and human (natural) languages. As such, NLP is related to the area of human–computer interaction. Many challenges in NLP involve natural language understanding, that is, enabling computers to derive meaning from human or natural language input, and others involve natural language generation.
 • El procesamiento de lenguajes naturales —abreviado PLN, o NLP del idioma inglés Natural Language Processing— es una subdisciplina de la inteligencia artificial y la rama ingenieria de la lingüística computacional. El PLN se ocupa de la formulación e investigación de mecanismos eficaces computacionalmente para la comunicación entre personas o entre personas y máquinas por medio de lenguajes naturales. El PLN no trata de la comunicación por medio de lenguajes naturales de una forma abstracta, sino de diseñar mecanismos para comunicarse que sean eficaces computacionalmente —que se puedan realizar por medio de programas que ejecuten o simulen la comunicación—. Los modelos aplicados se enfocan no sólo a la comprensión del lenguaje de por sí, sino a aspectos generales cognitivos humanos y a la organización de la memoria. El lenguaje natural sirve sólo de medio para estudiar estos fenómenos.
 • 自然言語処理(しぜんげんごしょり、英語: natural language processing、略称:NLP)は、人間が日常的に使っている自然言語をコンピュータに処理させる一連の技術であり、人工知能と言語学の一分野である。「計算言語学」(computational linguistics)も同じ意味であるが、前者は工学的な視点からの言語処理をさすのに対して、後者は言語学的視点を重視する手法をさす事が多い。データベース内の情報を自然言語に変換したり、自然言語の文章をより形式的な(コンピュータが理解しやすい)表現に変換するといった処理が含まれる。自然言語の理解をコンピュータにさせることは、自然言語理解とされている。自然言語理解と、自然言語処理の差は、意味を扱うか、扱わないかという説もあったが、最近は数理的な言語解析手法(統計や確率など)が広められた為、パーサ(統語解析器)などが一段と精度や速度が上がり、その意味合いは違ってきている。もともと自然言語の意味論的側面を全く無視して達成できることは非常に限られている。このため、自然言語処理には形態素解析と構文解析、文脈解析、意味解析などをSyntaxなど表層的な観点から解析をする学問であるが、自然言語理解は、意味をどのように理解するかという個々人の理解と推論部分が主な研究の課題になってきており、両者の境界は意思や意図が含まれるかどうかになってきている。
 • L'Elaborazione del linguaggio naturale, detta anche NLP (dall'inglese Natural Language Processing), è il processo di trattamento automatico mediante un calcolatore elettronico delle informazioni scritte o parlate nel linguaggio umano o naturale.Questo processo è reso particolarmente difficile e complesso a causa delle caratteristiche intrinseche di ambiguità del linguaggio umano. Per questo motivo il processo di elaborazione viene suddiviso in fasi diverse, tuttavia simili a quelle che si possono incontrare nel processo di elaborazione di un linguaggio di programmazione:analisi lessicale: scomposizione di un'espressione linguistica in token (in questo caso le parole)analisi grammaticale: associazione delle parti del discorso a ciascuna parola nel testoanalisi sintattica: arrangiamento dei token in una struttura sintattica (ad albero: parse tree)analisi semantica: assegnazione di un significato (semantica) alla struttura sintattica e, di conseguenza, all'espressione linguisticaNell'analisi semantica la procedura automatica che attribuisce all'espressione linguistica un significato tra i diversi possibili è detta disambiguazione.
 • Pemrosesan bahasa alami, disingkat PBA atau NLP (natural language processing), adalah cabang ilmu komputer dan linguistik yang mengkaji interaksi antara komputer dengan bahasa (alami) manusia . NLP sering dianggap sebagai cabang dari kecerdasan buatan dan bidang kajiannya bersinggungan dengan linguistik komputasional. Kajian NLP antara lain mencakup segmentasi tuturan (speech segmentation), segmentasi teks (text segmentation), penandaan kelas kata (part-of-speech tagging), serta pengawataksaan makna (word sense disambiguation). Meskipun kajiannya dapat mencakup teks dan tuturan, pemrosesan tuturan (speech processing) telah berkembang menjadi suatu bidang kajian terpisah.
 • Przetwarzanie języka naturalnego (ang. natural language processing, NLP) – interdyscyplinarna dziedzina, łącząca zagadnienia sztucznej inteligencji i językoznawstwa, zajmująca się automatyzacją analizy, rozumienia, tłumaczenia i generowania języka naturalnego przez komputer. System generujący język naturalny przekształca informacje zapisane w bazie danych komputera na język łatwy do odczytania i zrozumienia przez człowieka. Zaś system rozumiejący język naturalny przekształca próbki języka naturalnego na bardziej formalne symbole, łatwiejsze do przetworzenia dla programów komputerowych. Wiele problemów NLP wiąże się zarówno z generacją, jak i rozumieniem języka np. model morfologiczny zdania (struktura słów), który komputer powinien zbudować, jest potrzebny zarazem do tego by zdanie było zrozumiałe, jak i gramatycznie poprawne.NLP pokrywa się również w znacznej mierze z działem lingwistyki komputerowej i często uważany jest za poddział sztucznej inteligencji. Natomiast termin język naturalny używany jest, by odróżnić języki ludzkie (takie jak hiszpański czy szwedzki) od języka formalnego czy komputerowego (jak C++, Java lub Lisp). Choć analiza języka naturalnego może zajmować się i tekstem, i mową, prace nad syntezą mowy rozwinęły się jako oddzielny dział.
 • Počítačové zpracování přirozeného jazyka (Natural language processing, NLP, též počítačová lingvistika neboli computational linguistics) je obor na pomezí lingvistiky, informatiky (umělé inteligence), popř. též akustiky a dalších. Zkoumá problémy analýzy či generování textů nebo mluveného slova, které vyžadují určitou (ne absolutní) míru porozumění přirozenému jazyku strojem.Významné úkoly v NLP: Syntéza řeči (text-to-speech) Rozpoznávání řeči Generování přirozeného jazyka (en:Natural language generation) Strojový překlad (en:Machine translation) Odpovídání na otázky (en:Question answering) Získávání informací (en:Information retrieval) Extrakce informací (en:Information extraction) Korektura textu Výtah z textu (en:Automatic summarization)
 • Processamento de linguagem natural (PLN) é uma subárea da inteligência artificial e da linguística que estuda os problemas da geração e compreensão automática de linguas humanas naturais. Sistemas de geração de linguagem natural convertem informação de bancos de dados de computadores em linguagem normalmente compreensível ao ser humano, e sistemas de compreensão de linguagem natural convertem ocorrências de linguagem humana em representações mais formais, mais facilmente manipuláveis por programas de computador.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 65589 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7204 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 47 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108831224 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le traitement automatique du langage naturel ou de la langue naturelle (abr. TALN) ou des langues (abr. TAL) est une discipline à la frontière de la linguistique, de l'informatique et de l'intelligence artificielle, qui concerne l'application de programmes et techniques informatiques à tous les aspects du langage humain.Ainsi, le TAL ou TALN est parfois nommé ingénierie linguistique.↑ Charniak, Eugene: Introduction to artificial intelligence, page 2. Addison-Wesley, 1984.
 • Обработка естественного языка (Natural Language Processing, NLP) — общее направление искусственного интеллекта и математической лингвистики. Оно изучает проблемы компьютерного анализа и синтеза естественных языков. Применительно к искусственному интеллекту анализ означает понимание языка, а синтез — генерацию грамотного текста. Решение этих проблем будет означать создание более удобной формы взаимодействия компьютера и человека.
 • 자연 언어 처리(自然言語處理) 또는 자연어 처리(自然語處理)는 인간이 발화하는 언어 현상을 기계적으로 분석해서 컴퓨터가 이해할 수 있는 형태로 만드는 자연 언어 이해 혹은 그러한 형태를 다시 인간이 이해할 수 있는 언어로 표현하는 제반 기술을 의미한다.컴퓨터가 이해할 수 있는 형태로 표현하고자 한다는 점에서 인공지능과 대단히 밀접한 관련이 있으며, 전산언어학과 거의 구별없이 비슷한 의미로 사용된다.
 • Natural language processing (NLP) is a field of computer science, artificial intelligence, and linguistics concerned with the interactions between computers and human (natural) languages. As such, NLP is related to the area of human–computer interaction. Many challenges in NLP involve natural language understanding, that is, enabling computers to derive meaning from human or natural language input, and others involve natural language generation.
 • 自然言語処理(しぜんげんごしょり、英語: natural language processing、略称:NLP)は、人間が日常的に使っている自然言語をコンピュータに処理させる一連の技術であり、人工知能と言語学の一分野である。「計算言語学」(computational linguistics)も同じ意味であるが、前者は工学的な視点からの言語処理をさすのに対して、後者は言語学的視点を重視する手法をさす事が多い。データベース内の情報を自然言語に変換したり、自然言語の文章をより形式的な(コンピュータが理解しやすい)表現に変換するといった処理が含まれる。自然言語の理解をコンピュータにさせることは、自然言語理解とされている。自然言語理解と、自然言語処理の差は、意味を扱うか、扱わないかという説もあったが、最近は数理的な言語解析手法(統計や確率など)が広められた為、パーサ(統語解析器)などが一段と精度や速度が上がり、その意味合いは違ってきている。もともと自然言語の意味論的側面を全く無視して達成できることは非常に限られている。このため、自然言語処理には形態素解析と構文解析、文脈解析、意味解析などをSyntaxなど表層的な観点から解析をする学問であるが、自然言語理解は、意味をどのように理解するかという個々人の理解と推論部分が主な研究の課題になってきており、両者の境界は意思や意図が含まれるかどうかになってきている。
 • Przetwarzanie języka naturalnego (ang. natural language processing, NLP) – interdyscyplinarna dziedzina, łącząca zagadnienia sztucznej inteligencji i językoznawstwa, zajmująca się automatyzacją analizy, rozumienia, tłumaczenia i generowania języka naturalnego przez komputer. System generujący język naturalny przekształca informacje zapisane w bazie danych komputera na język łatwy do odczytania i zrozumienia przez człowieka.
 • Počítačové zpracování přirozeného jazyka (Natural language processing, NLP, též počítačová lingvistika neboli computational linguistics) je obor na pomezí lingvistiky, informatiky (umělé inteligence), popř. též akustiky a dalších.
 • L'Elaborazione del linguaggio naturale, detta anche NLP (dall'inglese Natural Language Processing), è il processo di trattamento automatico mediante un calcolatore elettronico delle informazioni scritte o parlate nel linguaggio umano o naturale.Questo processo è reso particolarmente difficile e complesso a causa delle caratteristiche intrinseche di ambiguità del linguaggio umano.
 • Hizkuntzaren prozesamendua (ingelesez, NLP - Natural Language Processing edo Computational Linguistics) informatika, adimen artifizial eta hizkuntzalaritzaren alorra da, hizkuntzalaritza konputazionaleko ingeniaritza lantzen duena. Hizkuntzaren bidez pertsona eta makinen arteko komunikazioa, baita pertsonen artekoa ere, errazteko tresna konputazionalak ikertzeaz arduratzen da.
 • Обработката на естествен език (ОЕЕ) (на английски: Natural language processing, NLP) е подобласт на изкуствения интелект и лингвистиката. Тя изучава задачите, свързани с автоматичното генериране и разбиране на естествени човешки езици.
 • El procesamiento de lenguajes naturales —abreviado PLN, o NLP del idioma inglés Natural Language Processing— es una subdisciplina de la inteligencia artificial y la rama ingenieria de la lingüística computacional. El PLN se ocupa de la formulación e investigación de mecanismos eficaces computacionalmente para la comunicación entre personas o entre personas y máquinas por medio de lenguajes naturales.
 • El Processament del llenguatge natural (PLN o NLP del seu nom en anglés, Natural Language Processing) és la disciplina informàtica que s'encarrega de tractar computacionalment les llengües naturals, o llenguatges humans.El PLN va néixer a finals de la dècada dels 40, però els intents de fer traducció automàtica entre anglès i rus (per part els Estats Units, degut a la Guerra Freda) no van tindre èxit, ja que s'utilitzaven models lingüístics molt simples, i la potència dels ordinadors era molt escassa.
 • Processamento de linguagem natural (PLN) é uma subárea da inteligência artificial e da linguística que estuda os problemas da geração e compreensão automática de linguas humanas naturais.
 • Pemrosesan bahasa alami, disingkat PBA atau NLP (natural language processing), adalah cabang ilmu komputer dan linguistik yang mengkaji interaksi antara komputer dengan bahasa (alami) manusia . NLP sering dianggap sebagai cabang dari kecerdasan buatan dan bidang kajiannya bersinggungan dengan linguistik komputasional.
rdfs:label
 • Traitement automatique du langage naturel
 • Doğal dil işleme
 • Elaborazione del linguaggio naturale
 • Hizkuntzaren prozesamendu
 • Natural language processing
 • Pemrosesan bahasa alami
 • Procesamiento de lenguajes naturales
 • Processament de llenguatge natural
 • Processamento de linguagem natural
 • Przetwarzanie języka naturalnego
 • Zpracování přirozeného jazyka
 • Обработка на естествен език
 • Обработка естественного языка
 • 自然言語処理
 • 자연 언어 처리
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:secteursD'activités of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of