Au mois de septembre 1108, Bohémond de Tarente encerclé à Durazzo par les troupes d'Alexis Ier Comnène est contraint de faire soumission à l'empereur.C'est devant une grotte de la vallée du Devol qu'Alexis Comnène reçoit sèchement Bohémond de Tarente et lui présente le traité de paix qu'il doit signer.Hésitant, mais comprenant qu'il n'y a pas d'alternative, Bohémond de Tarente humblement agenouillé devant l'empereur byzantin, signe ce traité connu sous le nom de traité de Devol ou Déabolis.Voici les grandes lignes du traité de Devol : Bohémond reconnait ne pas avoir tenu son premier serment d'allégeance envers Alexis Comnène lors du début de la Première croisade en 1097 à Constantinople, et présente ses excuses pour cela.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Au mois de septembre 1108, Bohémond de Tarente encerclé à Durazzo par les troupes d'Alexis Ier Comnène est contraint de faire soumission à l'empereur.C'est devant une grotte de la vallée du Devol qu'Alexis Comnène reçoit sèchement Bohémond de Tarente et lui présente le traité de paix qu'il doit signer.Hésitant, mais comprenant qu'il n'y a pas d'alternative, Bohémond de Tarente humblement agenouillé devant l'empereur byzantin, signe ce traité connu sous le nom de traité de Devol ou Déabolis.Voici les grandes lignes du traité de Devol : Bohémond reconnait ne pas avoir tenu son premier serment d'allégeance envers Alexis Comnène lors du début de la Première croisade en 1097 à Constantinople, et présente ses excuses pour cela. Bohémond jure de devenir le vassal et homme-lige de l'empereur et de son héritier. Tous les devoirs de cette vassalité sont énumérés clairement. Bohémond reste prince d'Antioche sous la suzeraineté d'Alexis. Son territoire est délimité au nord, avec obligation de restituer la côte de Cilicie et les environs de Lattaquié, mais avec la possibilité de l'agrandir par des conquêtes sur les territoires des princes musulmans de Syrie. Il a interdiction de s'attaquer aux terres améniennes. Bohémond devra remplacer le patriarche latin par un patriarche grec. Si un des vassaux de Bohémond — plus particulièrement son neveu Tancrède de Hauteville — refuse d'honorer ce traité, Bohémond devra lui faire entendre raison.Ce traité brise les espoirs et les rêves de Bohémond de Hauteville, de Tarente, d'Antioche, fils de Robert Guiscard, une des plus flamboyantes et puissantes personnalités parmi les princes de la Première croisade.Il ne reviendra jamais en Terre sainte et meurt peu après en Italie méridionale.Portail de l’histoire Portail de l’histoire Portail du droit Portail du droit Portail des relations internationales Portail des relations internationales Portail du Moyen Âge central Portail du Moyen Âge central Portail des croisades Portail des croisades Portail du monde byzantin Portail du monde byzantin
 • El Tractat de Devol (en grec: συνθήκη της Δεαβόλεως) va ser un acord signat el 1108 entre Bohemond I d'Antioquia i l'emperador bizantí Aleix I Comnè a conseqüència de la Primera Croada. Encara que el tractat no va entrar en vigència immediatament, s'havia previst que convertís l'Principat d'Antioquia en un estat vassall de l'Imperi bizantí.L'inici de la Primera Croada, els exèrcits croats es van reunir a Constantinoble i van prometre tornar a l'Imperi Bizantí qualsevol territori que poguessin conquerir, però Bohemund, el fill de l'antic enemic d'Aleix, Robert Guiscard, va reclamar el Principat d'Antioquia per si. Aleix no va reconèixer la legitimitat del Principat i Bohemund va marxar a Europa a la recerca de reforços. Va entrar en guerra oberta contra Aleix, però va ser aviat forçat a rendir i a negociar amb Aleix en el camp imperial a diabolis (Devol), on va ser signat el tractat.Sota els termes del Tractat, Bohemund va acordar convertir-se en vassall de l'emperador i defensar l'Imperi, ja que aquest ho necessités. Així mateix, va acceptar el nomenament d'un Patriarca grec. A canvi, se li van donar els títols de Sebastià i duc d¡Antioquia. Així mateix, se li va garantir el dret d'heretar els seus descendents el Comtat d'Edessa. Més tard, Bohemund es va retirar a Pulla on va morir. El seu nebot, Tancred, que va ser regent a Antioquia, es va negar a acceptar els termes del Tractat. Temporalment, Antioquia va caure sota influència bizantí el 1137, però no va ser fins a 1158 quan en realitat es va convertir en vassalla bizantina.El Tractat de Devol és vist com un exemple típic de la tendència bizantina a resoldre disputes a través de la diplomàcia, més que per mitjà de la guerra. Així també, va ser tant un resultat com una causa de desconfiança entre els bizantins i els seus veïns de Europa Occidental.
 • Der Vertrag von Devol war eine Übereinkunft zwischen Bohemund I., Fürst von Antiochia, und dem byzantinischen Kaiser Alexios I. aus dem Jahr 1108 mit dem Ziel, Antiochia zu einem Vasallenstaat des Byzantinischen Reichs zu machen.
 • O Tratado de Devol foi um acordo firmado em 1108 entre Boemundo I de Antioquia e o imperador bizantino Aleixo I Comneno, como consequência da Primeira Cruzada. Foi assinado na fortaleza bizantina de Devol, na Macedónia. Embora o tratado não tivesse entrado em vigor, pretendia-se fazer do Principado de Antioquia um estado vassalo do Império Bizantino.No início da Primeira Cruzada, os exércitos cruzados haviam-se reunido em Constantinopla e prometido devolver ao Império Bizantino toda a terra que pudessem conquistar, dentro dos antigos domínios imperiais. Contudo, Boemundo, filho de um antigo inimigo de Aleixo entre os normandos, Roberto Guiscardo, reivindicou Antioquia para si mesmo após a conquista desta cidade.Aleixo não reconheceu a legalidade do principado de Antioquia e, após vários anos de conflito com o império, Boemundo foi à Europa procurar reforços. Lançou-se em guerra aberta contra Aleixo, mas de imediato foi forçado a render-se e negociar com o imperador no acampamento imperial em Devol. Sob os termos do tratado, Boemundo seria forçado a tornar-se vassalo do imperador e a defender o império sempre que necessário. Igualmente teria de ser renomeado o patriarca grego da cidade de Antioquia, João VII de Antioquia.Após a assinatura do tratado, Boemundo retirou-se para a Apúlia e ali morreu em 1111. O seu sobrinho e regente em Antioquia, Tancredo da Galileia, recusou-se a aceitar os termos do tratado.O Tratado de Devol é visto como exemplo da típica tendência bizantina para resolver disputas com a diplomacia, mais do que com a guerra, e foi consequência da desconfiança entre os bizantinos e os seus vizinhos europeus.
 • BohemundHet Verdrag van Devol is een in 1108 gesloten overeenkomst tussen Bohemund I van Antiochië en de Byzantijnse keizer Alexios I Komnenos, in de nadagen van de Eerste Kruistocht. Ondanks het feit dat het verdrag niet onmiddellijk bekrachtigd werd, was het bedoeld om van het Prinsdom Antiochië een vazalstaat van het Byzantijnse Rijk te maken.Aan het begin van de Eerste Kruistocht verzamelden kruisvaarders zich in Constantinopel, waar ze het Byzantijnse keizerrijk al het veroverde land beloofden. Bohemund, de zoon van Alexios' voormalige vijand Robert Guiscard, maakte echter aanspraak op het Vorstendom Antiochië. Alexios erkende de legitimiteit van het prinsdom niet, en Bohemund vertrok naar Europa op zoek naar versterkingen. Hij startte een openlijke oorlogsvoering tegen Alexios, maar werd snel gedwongen zich over te geven en met Alexios te onderhandelen in het keizerlijke kamp bij Diabolis (Devol), waar het verdrag ondertekend werd.In het verdrag beloofde Bohemund een vazal van de keizer te worden en het keizerrijk wanneer nodig te verdedigen. Hij accepteerde ook de benoeming van een Griekse Patriarch. In ruil ontving hij de titels sebastos en doux van Antiochië en het recht om het Graafschap Edessa over te dragen aan zijn erfgenamen. Hierna trok Bohemund zich terug naar Apulië, waar hij stierf. Zijn neef Tancred, die regent was over Antiochië, weigerde de voorwaarden van het verdrag te accepteren, waarna Antiochië tijdelijk door de Byzantijnen werd bezet in 1137. Het duurde echter tot 1158 voor het een echte Byzantijnse vazalstaat werd.Het verdrag wordt gezien als een typisch voorbeeld van de Byzantijnse neiging om conflicten op te lossen via diplomatie in plaats van oorlog en was zowel het gevolg als de oorzaak voor het wantrouwen tussen de Byzantijnen en hun West-Europese buren.
 • Il trattato di Devol fu un accordo concluso nel 1108 tra Boemondo I d’Antiochia e l’Imperatore bizantino Alessio I Comneno, nella scia della Prima crociata.Con esso si intendeva porre il Principato d'Antiochia in posizione di vassallaggio rispetto all’Impero bizantino, ma non fu immediatamente applicato.All’inizio della Prima crociata gli eserciti Crociati si riunirono a Costantinopoli e promisero di restituire all’Impero bizantino ogni territorio che avessero conquistato.Tuttavia Boemondo, figlio del vecchio nemico di Alessio, Roberto il Guiscardo, reclamò per se stesso il Principato d'Antiochia.Alessio non riconobbe la legittimità del Principato e Boemondo tornò in Europa a cercare rinforzi, poi si lanciò in una guerra aperta contro Alessio, ma fu presto costretto ad arrendersi ed a negoziare con Alessio nell’accampamento imperiale a Diabolis (Devol), dove il trattato fu sottoscritto.Secondo i termini del trattato, Boemondo accettò di divenire un vassallo dell’Imperatore e di difendere l’Impero quando necessario.Egli inoltre accettò la nomina di un Patriarca Greco Ortodosso.In cambio ricevette il titolo di sebastos e dux (duca) di Antiochia, e gli fu garantito il diritto di passare ai suoi eredi la Contea di Edessa.Dopo di ciò Boemondo si ritirò in Puglia dove morì.Suo nipote, Tancredi, che era reggente di Antiochia, rifiutò di accettare i termini del trattato.Antiochia entrò temporaneamente sotto l’influenza Bizantina nel 1137, ma solo nel 1158 divenne effettivamente vassalla dell'Impero.Il trattato di Devol è considerato un tipico esempio della tendenza bizantina a comporre le dispute per via diplomatica piuttosto che militare, e fu sia un risultato che una causa della sfiducia tra i Bizantini ed i loro vicini dell’Europa occidentale.
 • Девольский договор — договор, подписанный в 1108 году между Боэмундом I Тарентским, захватившим Антиохию, и Алексеем I Комнином, императором Византийской империи.Договор назван по имени византийской крепости Девол в Македонии (современная Албания). Хотя этот договор не было претворён в жизнь сразу же, его целью было сделать Антиохийское княжество вассалом Византийской империи.В начале Первого крестового похода армии крестоносцев встретились в Константинополе и пообещали вернуть Византийской империи все завоёванные ими территории. Тем не менее, Боэмунд, сын Роберта Гвискара, бывшего врага Алексея, предъявил претензии на княжество Антиохия. Алексей не признавал независимость княжества, и Боэмунд отправился в Европу в попытке найти там поддержку и подкрепления. Он начал открытую войну против Алексея, но вскоре был вынужден сдаться и вести переговоры с императором Алексеем в лагере Девол, где было подписано соглашение.В соответствии с соглашением Боэмунд согласился стать вассалом императора и защищать земли Византийской империи в случае необходимости. Он также согласился с назначением греческого патриарха. Взамен он получил титул севаста (греч. Σεβαστός) и дуки Антиохии, а также право завещать своим потомкам графство Эдессу. После подписания соглашения Боэмунд вернулся в Апулию, где и умер. Его племянник Танкред, принц Галилейский, который был регентом в Антиохии, отказался принять условия договора. Антиохия временно перешла под контроль Византийской империи в 1137 году и только после 1158 года стала по-настоящему вассалом Византии.Девольский договор представляет собой типичный пример склонности Византийской империи к разрешению споров путем дипломатических, а не военных мер. Договор был связан с отсутствием доверия между Византийской империей и её соседями в Западной Европе и внёс большой «вклад» в это недоверие.
 • 데볼 조약 (그리스어: συνθήκη της Δεαβόλεως)은 1108년에 안티오키아 공국의 보에몽 1세와 비잔티움 황제 알렉시우스 1세 사이에 체결한 조약이다. 조약의 명칭은 마케도니아 지방에 있는 비잔티움의 요새 데볼에서 따왔다. 비록 즉시 시행되지는 않았지만, 안티오키아 공국을 비잔티움 제국의 속주로 만들려는 비잔티움 황제 알렉시오스의 의도였다. 제1차 십자군이 시작될 때 십자군은 정복 지역을 비잔티움에 반환한다고 약속을 했다. 그러나 비잔티움의 옛 적수인 노르만의 로베르트 기스가르의 아들인 보에몽은 안티오키아 공국의 소유를 주장했다. 알렉시오스 황제는 안티오키아 공국의 합법성을 인정하지 않고 강제로 안티오키아를 수복하려고 하였다. 보에몽은 알렉시오스와 전쟁을 시작하였으나 곧 항복하게 되었고 데볼에 위치한 황제의 캠프에서 제국과 조약을 체결할 수밖에 없었다. 조약의 결과로 보에봉은 비잔티움 제국의 봉신이 되어 언제든지 제국 방어에 힘쓸 것을 동의하였다. 보에몽은 아풀리아로 보내졌고 1111년에 거기서 죽었다.데볼 조약은 분쟁을 전쟁보다는 외교로 해결하려는 비잔티움 제국의 성향을 보여주는 전형적인 예이기도 하지만, 반면 당시 서유럽과 불신으로 부터 발생된 결과로 보기도 한다.
 • Traktat Devol (bahasa Yunani: συνθήκη της Δεαβόλεως) adalah persetujuan yang dibuat pada tahun 1108 antara Bohemond I dari Antokhia dengan Kaisar Romawi Timur Alexios I Komnenos pada masa Perang Salib Pertama. Traktat ini dinamai dari benteng Romawi Timur di Devol, Albania. Meskipun traktat ini tidak langsung diterapkan, berdasarkan traktat ini, Pangeran Antiokhia menjadi vassal Kekaisaran Romawi Timur.Pada awal Perang Salib Pertama, Tentara Salib berkumpul di Konstantinopel dan berjanji akan mengembalikan wilayah Romawi Timur yang mereka taklukan. Namun, Bohemond, putra dari mantan musuh Alexios Robert Guiscard, mengklaim kekuasaan atas Kepangeranan Antiokhia. Alexios tidak mengakui keabsahan klaim ini, dan Bohemond pergi ke Eropa untuk mencari dukungan. Ia memulai perang melawan Alexios, namun terpaksa menyerah dan bernegosiasi dengan Alexios di Diabolis (Devol), dan di situ traktat ini ditandatangani.Berdasarkan traktat ini, Bohemond setuju untuk menjadi vassal Romawi Timur dan siap melindungi Romawi Timur kapanpun diperlukan. Ia juga menerima penunjukkan Patriark Yunani. Sebagai gantinya, ia memperoleh gelar sebastos dan doux (adipati) Antiokhia, dan hak untuk menurunkannya ke penerusnya juga dipastikan. Setelah ditandatanganinya traktat ini, Bohemond mundur ke Apulia dan meninggal di sana. Keponakannya, Tancred, yang merupakan seorang wali di Antiokhia, menolak menerima traktat ini. Antiokhia sempat dikuasai Romawi Timur pada tahun 1137, namun baru pada tahun 1158 negeri tersebut menjadi vassal Romawi Timur.Traktat ini umumnya dipandang sebagai contoh bahwa Romawi Timur cenderung menyelesaikan masalah melalui diplomasi daripada peperangan, dan merupakan akibat dan sebab kecurigaan antara Romawi Timur dengan tetangga-tetangga Eropa Baratnya.
 • El Tratado de Devol o Tratado de Diabolis fue un acuerdo firmado en 1108 entre Bohemundo de Antioquía y el emperador bizantino Alejo I Comneno a consecuencia de la Primera Cruzada. Aunque el tratado no entró en vigencia inmediatamente, se tenía previsto que convirtiera al Principado de Antioquía en un estado vasallo del Imperio bizantino.Al inicio de la Primera Cruzada, los ejércitos cruzados se reunieron en Constantinopla y prometieron devolver al Imperio Bizantino cualquier territorio que pudieran conquistar; sin embargo, Bohemundo, el hijo del ex enemigo de Alejo, Roberto Guiscardo, reclamó el Principado de Antioquía para sí. Alejo no reconoció la legitimidad del Principado y Bohemundo se marchó a Europa en busca de refuerzos. Entró en guerra abierta contra Alejo, pero fue pronto forzado a rendirse y a negociar con Alejo en el campo imperial en Diabolis (Devol), donde fue firmado el tratado.Bajo los términos del Tratado, Bohemundo acordó convertirse en vasallo del Emperador y defender el Imperio toda vez que este lo necesitara. Asimismo, aceptó el nombramiento de un Patriarca griego. A cambio, se le dieron los títulos de sebastos y doux (duque) de Antioquía. Asimismo, se le garantizó el derecho a heredar a sus descendientes el Condado de Edesa. Más tarde, Bohemundo se retiró a Apulia donde murió. Su sobrino, Tancredo, quien fue regente en Antioquía, se negó a aceptar los términos del Tratado. Temporalmente, Antioquía cayó bajo influjo bizantino en 1137, pero no fue hasta 1158 cuando en realidad se convirtió en vasalla bizantina.El Tratado de Devol es visto como un ejemplo típico de la tendencia bizantina a resolver disputas a través de la diplomacia, más que por medio de la guerra. Así también, fue tanto un resultado como una causa de desconfianza entre los bizantinos y sus vecinos de Europa Occidental.
 • The Treaty of Devol (Greek: συνθήκη της Δεαβόλεως) was an agreement made in 1108 between Bohemond I of Antioch and Byzantine Emperor Alexios I Komnenos, in the wake of the First Crusade. It is named after the Byzantine fortress of Devol (in modern Albania). Although the treaty was not immediately enforced, it was intended to make the Principality of Antioch a vassal state of the Byzantine Empire. At the beginning of the First Crusade, Crusader armies assembled at Constantinople and promised to return to the Byzantine Empire any land they might conquer. However, Bohemond, the son of Alexios' former enemy Robert Guiscard, claimed the Principality of Antioch for himself. Alexios did not recognize the legitimacy of the Principality, and Bohemond went to Europe looking for reinforcements. He launched into open warfare against Alexios, but he was soon forced to surrender and negotiate with Alexios at the imperial camp at Diabolis (Devol), where the Treaty was signed.Under the terms of the Treaty, Bohemond agreed to become a vassal of the Emperor and to defend the Empire whenever needed. He also accepted the appointment of a Greek Patriarch. In return, he was given the titles of sebastos and doux (duke) of Antioch, and he was guaranteed the right to pass on to his heirs the County of Edessa. Following this, Bohemond retreated to Apulia and died there. His nephew, Tancred, who was regent in Antioch, refused to accept the terms of the Treaty. Antioch came temporarily under Byzantine sway in 1137, but it was not until 1158 that it truly became a Byzantine vassal.The Treaty of Devol is viewed as a typical example of the Byzantine tendency to settle disputes through diplomacy rather than warfare, and was both a result of and a cause for the distrust between the Byzantines and their Western European neighbors.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1038290 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2368 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 22 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107274040 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Au mois de septembre 1108, Bohémond de Tarente encerclé à Durazzo par les troupes d'Alexis Ier Comnène est contraint de faire soumission à l'empereur.C'est devant une grotte de la vallée du Devol qu'Alexis Comnène reçoit sèchement Bohémond de Tarente et lui présente le traité de paix qu'il doit signer.Hésitant, mais comprenant qu'il n'y a pas d'alternative, Bohémond de Tarente humblement agenouillé devant l'empereur byzantin, signe ce traité connu sous le nom de traité de Devol ou Déabolis.Voici les grandes lignes du traité de Devol : Bohémond reconnait ne pas avoir tenu son premier serment d'allégeance envers Alexis Comnène lors du début de la Première croisade en 1097 à Constantinople, et présente ses excuses pour cela.
 • Der Vertrag von Devol war eine Übereinkunft zwischen Bohemund I., Fürst von Antiochia, und dem byzantinischen Kaiser Alexios I. aus dem Jahr 1108 mit dem Ziel, Antiochia zu einem Vasallenstaat des Byzantinischen Reichs zu machen.
 • Il trattato di Devol fu un accordo concluso nel 1108 tra Boemondo I d’Antiochia e l’Imperatore bizantino Alessio I Comneno, nella scia della Prima crociata.Con esso si intendeva porre il Principato d'Antiochia in posizione di vassallaggio rispetto all’Impero bizantino, ma non fu immediatamente applicato.All’inizio della Prima crociata gli eserciti Crociati si riunirono a Costantinopoli e promisero di restituire all’Impero bizantino ogni territorio che avessero conquistato.Tuttavia Boemondo, figlio del vecchio nemico di Alessio, Roberto il Guiscardo, reclamò per se stesso il Principato d'Antiochia.Alessio non riconobbe la legittimità del Principato e Boemondo tornò in Europa a cercare rinforzi, poi si lanciò in una guerra aperta contro Alessio, ma fu presto costretto ad arrendersi ed a negoziare con Alessio nell’accampamento imperiale a Diabolis (Devol), dove il trattato fu sottoscritto.Secondo i termini del trattato, Boemondo accettò di divenire un vassallo dell’Imperatore e di difendere l’Impero quando necessario.Egli inoltre accettò la nomina di un Patriarca Greco Ortodosso.In cambio ricevette il titolo di sebastos e dux (duca) di Antiochia, e gli fu garantito il diritto di passare ai suoi eredi la Contea di Edessa.Dopo di ciò Boemondo si ritirò in Puglia dove morì.Suo nipote, Tancredi, che era reggente di Antiochia, rifiutò di accettare i termini del trattato.Antiochia entrò temporaneamente sotto l’influenza Bizantina nel 1137, ma solo nel 1158 divenne effettivamente vassalla dell'Impero.Il trattato di Devol è considerato un tipico esempio della tendenza bizantina a comporre le dispute per via diplomatica piuttosto che militare, e fu sia un risultato che una causa della sfiducia tra i Bizantini ed i loro vicini dell’Europa occidentale.
 • El Tractat de Devol (en grec: συνθήκη της Δεαβόλεως) va ser un acord signat el 1108 entre Bohemond I d'Antioquia i l'emperador bizantí Aleix I Comnè a conseqüència de la Primera Croada.
 • BohemundHet Verdrag van Devol is een in 1108 gesloten overeenkomst tussen Bohemund I van Antiochië en de Byzantijnse keizer Alexios I Komnenos, in de nadagen van de Eerste Kruistocht.
 • O Tratado de Devol foi um acordo firmado em 1108 entre Boemundo I de Antioquia e o imperador bizantino Aleixo I Comneno, como consequência da Primeira Cruzada. Foi assinado na fortaleza bizantina de Devol, na Macedónia.
 • 데볼 조약 (그리스어: συνθήκη της Δεαβόλεως)은 1108년에 안티오키아 공국의 보에몽 1세와 비잔티움 황제 알렉시우스 1세 사이에 체결한 조약이다. 조약의 명칭은 마케도니아 지방에 있는 비잔티움의 요새 데볼에서 따왔다. 비록 즉시 시행되지는 않았지만, 안티오키아 공국을 비잔티움 제국의 속주로 만들려는 비잔티움 황제 알렉시오스의 의도였다. 제1차 십자군이 시작될 때 십자군은 정복 지역을 비잔티움에 반환한다고 약속을 했다. 그러나 비잔티움의 옛 적수인 노르만의 로베르트 기스가르의 아들인 보에몽은 안티오키아 공국의 소유를 주장했다. 알렉시오스 황제는 안티오키아 공국의 합법성을 인정하지 않고 강제로 안티오키아를 수복하려고 하였다. 보에몽은 알렉시오스와 전쟁을 시작하였으나 곧 항복하게 되었고 데볼에 위치한 황제의 캠프에서 제국과 조약을 체결할 수밖에 없었다. 조약의 결과로 보에봉은 비잔티움 제국의 봉신이 되어 언제든지 제국 방어에 힘쓸 것을 동의하였다.
 • Девольский договор — договор, подписанный в 1108 году между Боэмундом I Тарентским, захватившим Антиохию, и Алексеем I Комнином, императором Византийской империи.Договор назван по имени византийской крепости Девол в Македонии (современная Албания).
 • El Tratado de Devol o Tratado de Diabolis fue un acuerdo firmado en 1108 entre Bohemundo de Antioquía y el emperador bizantino Alejo I Comneno a consecuencia de la Primera Cruzada.
 • Traktat Devol (bahasa Yunani: συνθήκη της Δεαβόλεως) adalah persetujuan yang dibuat pada tahun 1108 antara Bohemond I dari Antokhia dengan Kaisar Romawi Timur Alexios I Komnenos pada masa Perang Salib Pertama. Traktat ini dinamai dari benteng Romawi Timur di Devol, Albania.
 • The Treaty of Devol (Greek: συνθήκη της Δεαβόλεως) was an agreement made in 1108 between Bohemond I of Antioch and Byzantine Emperor Alexios I Komnenos, in the wake of the First Crusade. It is named after the Byzantine fortress of Devol (in modern Albania). Although the treaty was not immediately enforced, it was intended to make the Principality of Antioch a vassal state of the Byzantine Empire.
rdfs:label
 • Traité de Déabolis
 • Tractat de Devol
 • Traktat Devol
 • Tratado de Devol
 • Tratado de Devol
 • Trattato di Devol
 • Treaty of Devol
 • Verdrag van Devol
 • Vertrag von Devol
 • Девольский договор
 • 데볼 조약
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of