Le tourisme rural est une forme de tourisme en milieu rural, notamment chez les agriculteurs (agritourisme ou agrotourisme) ou les viticulteurs (œnotourisme) mais aussi chez des gens du pays ne vivant pas de la terre.Ce type de tourisme englobe des prestations d'hébergement (gîtes ruraux, chambres d'hôtes, ...), de restauration (table d'hôtes, dégustation de vins, de produits du terroir, ...) et des activités touristiques (tourisme de randonnée, activités de pleine nature, cours de cuisine, visites et animations du patrimoine rural, etc.).« Le tourisme rural désigne un tourisme local, voulu et maîtrisé par les gens du pays, un tourisme de rencontre et de partage, puisant ses arguments dans la richesse des terroirs et la convivialité des habitants.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le tourisme rural est une forme de tourisme en milieu rural, notamment chez les agriculteurs (agritourisme ou agrotourisme) ou les viticulteurs (œnotourisme) mais aussi chez des gens du pays ne vivant pas de la terre.Ce type de tourisme englobe des prestations d'hébergement (gîtes ruraux, chambres d'hôtes, ...), de restauration (table d'hôtes, dégustation de vins, de produits du terroir, ...) et des activités touristiques (tourisme de randonnée, activités de pleine nature, cours de cuisine, visites et animations du patrimoine rural, etc.).« Le tourisme rural désigne un tourisme local, voulu et maîtrisé par les gens du pays, un tourisme de rencontre et de partage, puisant ses arguments dans la richesse des terroirs et la convivialité des habitants. » Pour certains, il est considéré comme une forme de tourisme alternatif.
 • Agroturistika je způsob trávení volného času, jde o turistiku, v typických venkovských podmínkách, někdy i spojenou s dobrovolnou, neplacenou prací v zemědělství na venkově (která může být spojena s pokrytím části nákladů na pobyt), nebo napodobováním tradičních (nebo současných) venkovských prací a zvyků. Smyslem je poznání života zemědělců a venkova, blízký kontakt s zvířaty, zemědělskými plodinami, zlepšení vztahu k půdě, posílení vlasteneckých pocitů – sounáležitosti s kořeny českého národa, obyvateli venkova, poznání jejich každodenní dřiny apod.. Podílí se na udržování a rozšiřování kulturních a sociálních tradic. Návštěva vinařských sklípků spojená s prohlídkou vinic, výroby vína a konzumací alkoholu lze považovat také za agroturistiku.
 • O TER - Turismo em espaço rural é uma modalidade do turismo que tem por objetivo permitir a todos um contato mais direto e genuíno com a natureza, a agricultura e as tradições locais, através da hospitalidade privada em ambiente rural e familiar.Desde a década de 70, como resposta ao aumento e diversificação da procura turística, assim como a procura de soluções para o declínio e desagregação das sociedades rurais, assiste-se ao desenvolvimento do turismo em espaço rural, constituindo-se estas como um meio privilegiado de promoção dos recursos existentes nos territórios rurais, um factor de revitalização do tecido económico e social e uma oportunidade para o desenvolvimento destes territórios.O Turismo no Espaço Rural constitui uma atividade geradora de desenvolvimento económico para o mundo rural quer por si só, quer através da dinamização de muitas outras atividades económicas que dele são tributarias e que com ele interagem.
 • アグリツーリズムとは、都市居住者などが農場や農村で休暇・余暇を過ごすこと。日本では一般にグリーンツーリズムと呼ばれる「グリーン」は緑の意味の他、エコロジーの意味もあるのでエコツーリズムと混同されやすいが異なる。「農村民泊」などとほぼ同義。地域行政ではアグリツーリズムによって都市と農村が交流し、地域振興が図られる。
 • Селският туризъм е подотрасъл на туризма. Характерен е с това, че целта на туристическите посещения са малките населени места. Понякога туристите се настаняват в традиционни селски къщи и се запознават с местния начин на живот, а в други, модерни хотели се построяват в малки села с чиста природа.Селският туризъм е резултат на политическата сила на страните от европейския съюз - политика на повишаване на доходите на селските стопани в тези региони. Създават се възможности за подобряване на селскостопанските структури с цел да се задържат стопаните там и да се ограничи имиграцията към града. Градските жители се явяват бъдещите потребители на всички атракции на селската среда. Селският туризъм се появява през 60-те години като една евтина алтернатива на масовия туризъм. По-късно през 70-те години туристите започват индивидуално да избират своя маршрут и да планират самостоятелно почивката си.Оформят се 2 групи туристи: туристи изследователи - търсещи нови места и маршрути, но свикнали и търсещи удобствата на индустриалното общество. туристи скитници - не интересуващи се и не търсещи удобна развита туристическа инфраструктура.В България има условия за създаване и развитие за селски туризъм, но за целта е необходимо да бъдат опознати ресурсите, гарантирано устойчиво развитие на нови аграрни форми на туризма, както и на целенасочени действия за развитие на селския туризъм: разнообразяване в предлагането на туристически продукти и приложение на световните стандарти, обучение на кадрите в сферата на туризма като цяло и на специализираните му форми, развитие на традиционните занаяти, популяризирането на по-отдалечени и изостанали райони във вътрешността на страната, одобряване и развитие на общата инфраструктура, опознаване и прилагане на опита на водещите страни в Европа в развитието на селския тирузъм - Франция, Германия, Испания и Португалия.
 • Agroturystyka – forma wypoczynku w warunkach zbliżonych do wiejskich. Może być połączona z pracą u osoby zapewniającej nocleg. Traktowana jako alternatywne do rolnictwa źródło dochodu mieszkańców wsi.Ta forma masowej turystyki obejmuje różnego rodzaju usługi, począwszy od zakwaterowania, poprzez częściowe lub całodniowe posiłki, wędkarstwo i jazdę konną, po uczestnictwo w pracach gospodarskich. Polega na wykorzystaniu piękna krajobrazu wiejskiego i uatrakcyjnianiu gościom pobytu udziałem w codziennych zajęciach w gospodarstwie, w tradycyjnym rzemiośle artystycznym (np. haftowanie, szydełkowanie), w obrzędach ludowych oraz w przygotowywaniu potraw regionalnych, połączonym z wypiekiem chleba, wyrobem serów lub wędlin.Agroturystyka to rodzaj turystyki wiejskiej, znanej w Polsce od dawna jako wczasy pod gruszą. Jest to forma wypoczynku u rolnika, w funkcjonującym gospodarstwie rolnym, gdzie można mieszkać, jadać wspólne posiłki z gospodarzami, uczestniczyć w wielu pracach polowych, obserwować jak na co dzień wygląda hodowla zwierząt i produkcja roślinna.Celem Agroturystyki jest przeciwdziałanie wyludnieniu wsi i miejscowości górskich, wzrost dochodów ludności miejscowej, wytwarzanie wyrobów pamiątkarskich, wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich, wyrażający się we wzroście cen gruntów, a przez to wartości terenów rolnych i wiejskich oraz rozwój infrastruktury wspierającej ekologiczne wzory turystyki.Według danych GUS za 2009 rok zasoby indywidualnej bazy noclegowej w kwaterach agroturystycznych obejmują w Polsce łącznie ponad 57 tys. miejsc noclegowych oferowanych przez 5474 obiektów agroturystycznych. Najwięcej kwater agroturystycznych zlokalizowanych jest w województwach: małopolskim (9845), podkarpackim (8482) i pomorskim (4861). Pod względem liczby obiektów agroturystycznych wyróżniają się województwa: podkarpackie (995), małopolskie (819)i podlaskie (478).
 • Plattelandstoerisme zoals Hoevetoerisme (België), Kamperen bij de boer (Nederland) of Agriturismo (Italië) is een vorm van toerisme waarbij gebruikgemaakt wordt van de typische kwaliteiten van landelijke gebieden zoals agrarische bedrijvigheid, rust, ruimte en kleinschaligheid. Plattelandstoerisme onderscheidt zich van andere vormen van toerisme in landelijke gebieden zoals het bezoek aan attractieparken of dagrecreatiegebieden. We spreken van plattelandstoerisme als het economisch, historisch en ruimtelijk een afspiegeling vormt van de plattelandssamenleving. In de praktijk gaat het om kleinschalige, extensieve vormen van recreatie en toerisme.Agrotoerisme is een onderdeel van plattelandstoerisme en heeft betrekking op het aanbieden van faciliteiten voor toeristen op agrarische bedrijven.
 • Der Begriff Agrotourismus oder auch Landtourismus bezeichnet eine touristische Sparte mit Urlaubs- und Freizeitangeboten in dörflich-ländlichem Umfeld. Traditionell üblich ist die Einbeziehung der Urlauber in landwirtschaftliche Betriebsabläufe und der Kontakt zu Tieren, wodurch besonders Familien mit Kindern angesprochen werden. Neuere Angebote umfassen Aktivitäten wie geführtes Wanderreiten und vereinfachtes Golfen, aber auch alternative kleinbäuerliche Lebensformen.
 • El turisme rural o agroturisme és l'activitat turística que es realitza en un espai rural, habitualment en petites localitats (menors de 1.000 o 2.000 habitants) o fora del casc urbà en localitats d'una mida més gran.A l'Estat espanyol la legislació sobre aquest assumpte és competència de cada Comunitat Autònoma. La inexistència d'una legislació comuna i, fins i tot, la falta de legislació en algunes comunitats autònomes, impedeix destacar unes característiques comunes d'aquesta activitat.Típicament, i en algunes zones de manera obligada, s'estableixen en edificis històrics o de construcció tradicional de la comarca. Dins de les diverses categories hi ha diverses modalitats de turisme rural.L'alta proliferació d'aquesta fórmula de turisme està provocant un gran creixement de l'oferta d'aquests establiments, arribant a la massificació d'algunes comarques.La comercialització d'allotjaments rurals es realitza majoritàriament per Internet a través de portals de turisme rural especialitzats, on s'agrupen els establiments en funció de les seves qualitats, característiques o emplaçament.
 • Сельский туризм — сектор туристской индустрии, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и её особенностей для создания комплексного туристского продукта.Разновидностью агротуризма является совмещение работы с отдыхом, когда в обмен на участие в сельхозработах часть дня турист / земледелец получает жилье и питание, без денежных платежей между двумя сторонами. Такой тип взаимодействия фермеров и туристов организовывается во многих странах мира через программу WWOOF.Это достаточно молодое направление туризма для России. В настоящее время данный вид отдыха пока не имеет среди соотечественников столь широкого распространения как за рубежом, где сельский ту­ризм очень популярен. Интерес к нему обусловлен небольшими затратами и близостью к природе по сравнению с другими видами отдыха.Положительная социальная составляющая сельского туризма заключается в обеспечения занятости сельского населения в сфере услуг на селе. Поэтому, развитие данного направления можно рассматривать как путь социального развития депрессивных сельских районов и позволяет остановить деградацию сельской местности, страдающей от постоянного оттока населения, в частности, по причине отсутствия работы.Услуги, предоставляемые в рамках программ сельского туризма, обычно включают в себя: проживание в уютных частных усадьбах; питание на заказ из экологически чистых продуктов; знакомство с историей края; походы за грибами и ягодами; участие в народных обрядах; катание на лодках и лошадях.↑ ↑ ↑
 • Landa-turismoa ingurune landatarrean egiten den turismoa. Herri txikietako etxeetako logelak alokatzen dira edo etxe osoak. Normalean egun gutxitarako.Ez da ekoturismoaren sinonimoa; turismoa non egiten den, ez nola egiten den, adierazten du. Baserri turismoa eta landa-turismoa ez dira sinonimoak, maiz halakotzat erabiltzen badira ere; baserri-turismoa landa-turismoa egiteko moduetako bat da.
 • Rural tourism focuses on actively participating in a rural lifestyle. It can be a variant of ecotourism. Many rural villages can facilitate tourism because many villagers are hospitable and eager to welcome (and sometime even host) visitors. Agriculture is becoming highly mechanized and therefore, requires less manual labor. This trend is causing economic pressure on some villages, which in turn causes young people to move to urban areas. There is however, a segment of the urban population that is interested in visiting the rural areas and understanding the lifestyle. This segment in the tourism industry has been rapidly growing in the past decade, leading to rural tourism becoming not just a good business prospect, but a genuine vacation trend.
 • L'agriturismo è una forma di turismo nella quale il turista è ospitato presso un'azienda agricola.È praticato, con diverse norme e denominazioni, in diversi paesi del mondo, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti.
 • El turismo rural es una actividad turística que se realiza en un espacio rural, habitualmente en pequeñas localidades (menores a los 1.000 o 2.000 habitantes) o fuera del casco urbano en localidades de mayor tamaño. Las instalaciones suelen ser antiguas masías y caseríos que, una vez rehabilitados, reformados y adaptados, suelen estar regentados familiarmente, ofreciendo un servicio de calidad, en ocasiones por los mismos propietarios.
 • 관광농업(觀光農業)은 상품화 농업의 변형으로 파는 농업이 아닌 사는 농업이며, 농업과 관광이 결합된 형태의 농업이다. 지역 농산물의 재배를 거의 동시에 이루어 관광객이 수확하는 것을 여가로 삼는다. 재배 시기를 길게 늘리면서 매우 맛 좋고 영양 좋은 것을 기르는 데 신경을 써야 한다. 대상작물은 과실, 채소, 축산 등이 있다. 종류로는 농업 자체가 관광대상이 되는 현단계의 대한민국 관광농업이 있고, 도시의 소비시장 기능을 연장시킨 분야식 관광지 농업이 있다(예를 들어 제주도의 감귤농장 부양 등.). 최근에는 도시 근교의 제한된 범위를 벗어나 점차 원거리로 진출하는 경향이 있다. 그러나, 농업지대의 관광지 겸용이 반드시 농업에 이득 되는 것이 아니다. 산 속의 관광시설로 인한 인근의 수자원 오염 및 지반 침하현상이 생기는 문제점이 있다.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 607560 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6147 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 50 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110154013 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le tourisme rural est une forme de tourisme en milieu rural, notamment chez les agriculteurs (agritourisme ou agrotourisme) ou les viticulteurs (œnotourisme) mais aussi chez des gens du pays ne vivant pas de la terre.Ce type de tourisme englobe des prestations d'hébergement (gîtes ruraux, chambres d'hôtes, ...), de restauration (table d'hôtes, dégustation de vins, de produits du terroir, ...) et des activités touristiques (tourisme de randonnée, activités de pleine nature, cours de cuisine, visites et animations du patrimoine rural, etc.).« Le tourisme rural désigne un tourisme local, voulu et maîtrisé par les gens du pays, un tourisme de rencontre et de partage, puisant ses arguments dans la richesse des terroirs et la convivialité des habitants.
 • O TER - Turismo em espaço rural é uma modalidade do turismo que tem por objetivo permitir a todos um contato mais direto e genuíno com a natureza, a agricultura e as tradições locais, através da hospitalidade privada em ambiente rural e familiar.Desde a década de 70, como resposta ao aumento e diversificação da procura turística, assim como a procura de soluções para o declínio e desagregação das sociedades rurais, assiste-se ao desenvolvimento do turismo em espaço rural, constituindo-se estas como um meio privilegiado de promoção dos recursos existentes nos territórios rurais, um factor de revitalização do tecido económico e social e uma oportunidade para o desenvolvimento destes territórios.O Turismo no Espaço Rural constitui uma atividade geradora de desenvolvimento económico para o mundo rural quer por si só, quer através da dinamização de muitas outras atividades económicas que dele são tributarias e que com ele interagem.
 • アグリツーリズムとは、都市居住者などが農場や農村で休暇・余暇を過ごすこと。日本では一般にグリーンツーリズムと呼ばれる「グリーン」は緑の意味の他、エコロジーの意味もあるのでエコツーリズムと混同されやすいが異なる。「農村民泊」などとほぼ同義。地域行政ではアグリツーリズムによって都市と農村が交流し、地域振興が図られる。
 • Der Begriff Agrotourismus oder auch Landtourismus bezeichnet eine touristische Sparte mit Urlaubs- und Freizeitangeboten in dörflich-ländlichem Umfeld. Traditionell üblich ist die Einbeziehung der Urlauber in landwirtschaftliche Betriebsabläufe und der Kontakt zu Tieren, wodurch besonders Familien mit Kindern angesprochen werden. Neuere Angebote umfassen Aktivitäten wie geführtes Wanderreiten und vereinfachtes Golfen, aber auch alternative kleinbäuerliche Lebensformen.
 • Landa-turismoa ingurune landatarrean egiten den turismoa. Herri txikietako etxeetako logelak alokatzen dira edo etxe osoak. Normalean egun gutxitarako.Ez da ekoturismoaren sinonimoa; turismoa non egiten den, ez nola egiten den, adierazten du. Baserri turismoa eta landa-turismoa ez dira sinonimoak, maiz halakotzat erabiltzen badira ere; baserri-turismoa landa-turismoa egiteko moduetako bat da.
 • L'agriturismo è una forma di turismo nella quale il turista è ospitato presso un'azienda agricola.È praticato, con diverse norme e denominazioni, in diversi paesi del mondo, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti.
 • El turismo rural es una actividad turística que se realiza en un espacio rural, habitualmente en pequeñas localidades (menores a los 1.000 o 2.000 habitantes) o fuera del casco urbano en localidades de mayor tamaño. Las instalaciones suelen ser antiguas masías y caseríos que, una vez rehabilitados, reformados y adaptados, suelen estar regentados familiarmente, ofreciendo un servicio de calidad, en ocasiones por los mismos propietarios.
 • 관광농업(觀光農業)은 상품화 농업의 변형으로 파는 농업이 아닌 사는 농업이며, 농업과 관광이 결합된 형태의 농업이다. 지역 농산물의 재배를 거의 동시에 이루어 관광객이 수확하는 것을 여가로 삼는다. 재배 시기를 길게 늘리면서 매우 맛 좋고 영양 좋은 것을 기르는 데 신경을 써야 한다. 대상작물은 과실, 채소, 축산 등이 있다. 종류로는 농업 자체가 관광대상이 되는 현단계의 대한민국 관광농업이 있고, 도시의 소비시장 기능을 연장시킨 분야식 관광지 농업이 있다(예를 들어 제주도의 감귤농장 부양 등.). 최근에는 도시 근교의 제한된 범위를 벗어나 점차 원거리로 진출하는 경향이 있다. 그러나, 농업지대의 관광지 겸용이 반드시 농업에 이득 되는 것이 아니다. 산 속의 관광시설로 인한 인근의 수자원 오염 및 지반 침하현상이 생기는 문제점이 있다.
 • El turisme rural o agroturisme és l'activitat turística que es realitza en un espai rural, habitualment en petites localitats (menors de 1.000 o 2.000 habitants) o fora del casc urbà en localitats d'una mida més gran.A l'Estat espanyol la legislació sobre aquest assumpte és competència de cada Comunitat Autònoma.
 • Agroturistika je způsob trávení volného času, jde o turistiku, v typických venkovských podmínkách, někdy i spojenou s dobrovolnou, neplacenou prací v zemědělství na venkově (která může být spojena s pokrytím části nákladů na pobyt), nebo napodobováním tradičních (nebo současných) venkovských prací a zvyků.
 • Rural tourism focuses on actively participating in a rural lifestyle. It can be a variant of ecotourism. Many rural villages can facilitate tourism because many villagers are hospitable and eager to welcome (and sometime even host) visitors. Agriculture is becoming highly mechanized and therefore, requires less manual labor. This trend is causing economic pressure on some villages, which in turn causes young people to move to urban areas.
 • Agroturystyka – forma wypoczynku w warunkach zbliżonych do wiejskich. Może być połączona z pracą u osoby zapewniającej nocleg. Traktowana jako alternatywne do rolnictwa źródło dochodu mieszkańców wsi.Ta forma masowej turystyki obejmuje różnego rodzaju usługi, począwszy od zakwaterowania, poprzez częściowe lub całodniowe posiłki, wędkarstwo i jazdę konną, po uczestnictwo w pracach gospodarskich.
 • Селският туризъм е подотрасъл на туризма. Характерен е с това, че целта на туристическите посещения са малките населени места. Понякога туристите се настаняват в традиционни селски къщи и се запознават с местния начин на живот, а в други, модерни хотели се построяват в малки села с чиста природа.Селският туризъм е резултат на политическата сила на страните от европейския съюз - политика на повишаване на доходите на селските стопани в тези региони.
 • Plattelandstoerisme zoals Hoevetoerisme (België), Kamperen bij de boer (Nederland) of Agriturismo (Italië) is een vorm van toerisme waarbij gebruikgemaakt wordt van de typische kwaliteiten van landelijke gebieden zoals agrarische bedrijvigheid, rust, ruimte en kleinschaligheid. Plattelandstoerisme onderscheidt zich van andere vormen van toerisme in landelijke gebieden zoals het bezoek aan attractieparken of dagrecreatiegebieden.
 • Сельский туризм — сектор туристской индустрии, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и её особенностей для создания комплексного туристского продукта.Разновидностью агротуризма является совмещение работы с отдыхом, когда в обмен на участие в сельхозработах часть дня турист / земледелец получает жилье и питание, без денежных платежей между двумя сторонами.
rdfs:label
 • Tourisme rural
 • Agriturismo
 • Agrotourismus
 • Agroturistika
 • Agroturystyka
 • Landa-turismo
 • Plattelandstoerisme
 • Rural tourism
 • Turisme rural
 • Turismo rural
 • Turismo rural
 • Селски туризъм
 • Сельский туризм
 • アグリツーリズム
 • 관광농업
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:but of
is foaf:primaryTopic of