Les titres subordonnés à durée indéterminée (ou TSDI) sont des émissions subordonnées sans durée précise.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les titres subordonnés à durée indéterminée (ou TSDI) sont des émissions subordonnées sans durée précise.
 • Nachrangige Darlehen (oder Nachrangdarlehen; engl. junior debt oder subordinated loans) gehören bei Unternehmen zum Mezzanine-Kapital und sind Finanzinstrumente, die im Falle der Liquidation oder Insolvenz im Rang hinter andere Forderungen gegen das schuldende Unternehmen zurücktreten.
 • In finance, subordinated debt (also known as subordinated loan, subordinated bond, subordinated debenture or junior debt) is debt which ranks after other debts should a company fall into liquidation or bankruptcy.Such debt is referred to as 'subordinate', because the debt providers (the lenders) have subordinate status in relationship to the normal debt. Subordinated debt has a lower priority than other bonds of the issuer in case of liquidation during bankruptcy, and ranks below: the liquidator, government tax authorities and senior debt holders in the hierarchy of creditors. Because subordinated debts are repayable after other debts have been paid, they are more risky for the lender of the money. The debts may be secured or unsecured. Subordinated loans typically have a lower credit rating, and, therefore, a higher yield than senior debt. A typical example for this would be when a promoter of a company invests money in the form of debt rather than in the form of stock. In the case of liquidation (e.g. the company winds up its affairs and dissolves), the promoter would be paid just before stockholders — assuming there are assets to distribute after all other liabilities and debts have been paid.While subordinated debt may be issued in a public offering, major shareholders and parent companies are more frequent buyers of subordinated loans. These entities may prefer to inject capital in the form of debt, but, due to the close relationship to the issuing company, they may be more willing to accept a lower rate of return on subordinated debt than general investors would.
 • El deute subordinat o deute júnior (en anglès: subordinated debt, subordinated loan, subordinated bond, subordinated debenture o junior debt) és un tipus de deute emès per les entitats financeres en la que el cobrament dels interessos està subordinat a la condició que hi hagi beneficis, i en què el titular té una prioritat de cobrament menor a la d'altres creditors generals en cas de fallida de l'entitat. Per aquest motiu es tracta de bons relativament arriscats, fet que es compensa amb una rendibilitat major a la mitja del mercat amb l'objectiu d'atraure als inversors i compensar el menor rang i pitjor ordre de prelació que confereix al seu titular en cas d'insolvència de l'entitat emissora, perquè en aquest cas els titulars del deute subordinat seran dels últims a poder recuperar la seva inversió respecte als creditors ordinaris. Aquest tipus de deute és emès normalment per entitats de crèdit i computa com a recursos propis —Tier 2 capital— de l'entitat emissora; per aquesta raó i perquè compleix certs requisits que el fan assemblar parcialment al Capital social de les entitats de crèdit, el deute subordinat és considerat, conjuntament amb les participacions preferents, un híbrid de capital.Si bé el titular d'aquests bons els pot vendre quan vulgui en el mercat secundari de renda fixa, ja que no hi ha cap impediment legal per a fer-ho, cal tenir present que en el cas que l'entitat presenti problemes financers serà difícil aconseguir-ne la venda donat el menor rang i pitjor ordre de prelació en cas de fallida. Així mateix, els problema de liquiditat també es dóna igualment en situacions no excepcionals perquè es tracta de valors no gaire líquids, situació que pot suposar no recuperar la totalitat de la inversió en cas de voler vendre abans del termini de venciment.
 • 劣後債(れつごさい、subordinated bond)とは、一般債権者よりも債務弁済の順位が劣る社債のこと。
 • La deuda subordinada son títulos valores de renta fija con rendimiento explícito, emitidos habitualmente por entidades de crédito y grandes sociedades, en los que el cobro de los intereses puede estar condicionado a la existencia de un determinado nivel de beneficios. De igual manera, en caso de liquidación o quiebra de la entidad emisora, al establecerse el orden de pago a los acreedores, esta deuda se coloca por detrás de los acreedores ordinarios, por tanto el reembolso de estos bonos subordinados se paga únicamente cuando ya se han satisfecho las deudas ordinarias; es decir con los bienes existentes en una empresa en liquidación, se paga en primer lugar las deudas ordinarias y con la cantidad que resta, en su caso, se satisface la deuda subordinada. A cambio de este mayor riesgo que asumen los compradores de bonos subordinados, suelen ofrecen una rentabilidad mayor a la del mercado de renta fija estricto, con el objetivo de atraer y captar los inversores y compensar el menor rango y peor orden de prelación de cobro.Pueden existir tres tipos de deuda subordinada:Redimible, cuyo principal tiene un vencimiento determinado en el tiempo.No redimible, cuyo principal no tiene vencimiento y produce un deuda perpetua.Convertible en acciones. En determinada fecha puede convertirse en acciones, bien a opción de la sociedad o de los titulares de los bonos.En el caso de las entidades financieras que son emisores habituales de este deuda subordinada, este tipo de deuda computa como recursos propios-Tier 2 en el capital de la entidad emisora, por esta razón y también porque cumple ciertos requisitos que lo asemejan parcialmente al capital social de las entidades de crédito, la deuda subordinada es considerada, junto con las participaciones preferentes, como un híbrido de capital.Aunque no son un producto de renta fija tradicional, los tenedores de estos bonos puede venderlos en cualquier momento en el mercado secundario de renta fija, sin embargo hay que tener presente que algunas de sus emisiones pueden contar con escasa liquidez, lo que complica las posibilidades de deshacer la inversión realizada.En el ámbito de la crisis financiera española, los tenedores de deuda subordinada de los bancos y cajas de ahorro que han tenido que ser rescatadas por el Estado y la Unión Europea, han contribuido a la reestructuración de las mismas, asumiendo unas pérdidas totales de 12.000 millones de euros.
 • Субординированный кредит (англ. subordinated debt) — форма движения денежного капитала, предоставляемого в виде кредита (депозита, займа, облигационного займа), который привлекается кредитной организацией на срок не менее 5 лет, который не может быть истребован кредитором до окончания срока действия договора, если заёмщик не нарушает его условия. Выплата основной суммы долга происходит одним платежом по окончании срока действия договора. Проценты по такому виду кредита не могут существенно отличаться от рыночных условий предоставления аналогичных кредитов и не могут меняться в течение срока договора. Без согласования с Банком России невозможны досрочное погашение кредита или его части, досрочная уплата процентов за пользование кредитом, досрочное расторжение договора кредита и (или) внесение в него изменений. В случае банкротства кредитной организации — заёмщика требования кредитора, предоставившего субординированный кредит, не могут быть удовлетворены до полного удовлетворения требований иных кредиторов.Сумма субординированного кредита включается в расчёт дополнительного капитала банка (в случае если такой кредит признаётся и подтверждается Центральным Банком как субординированный) в период, превышающий 5 лет до окончания срока действия договора, — в полной сумме, а в последние 5 лет до окончания срока действия договора — по остаточной стоимости. Величина субординированного кредита, включаемого в состав источников дополнительного капитала, не может превышать половину величины основного капитала кредитной организации. В случае если данная величина превышена, то он учитывается как привлечённые средства.
 • Pożyczka podporządkowana – pożyczka udzielana jednostce zależnej przez kontrolującą ją jednostkę dominującą (tzw. wierzyciela podporządkowanego). Charakteryzuje się ona tym, iż w przypadku upadłości, pożyczkodawca zaspokajany jest na końcu, co sprawia, że pożyczka ta cechuje się większym ryzykiem. Udzielana jest ona najczęściej poprzez obligacje podporządkowane emitowane przez podmiot zależny, a kupowane przez podmiot dominujący.Najczęściej ten rodzaj pożyczki wykorzystują banki, pomagając w ten sposób w rozwoju swojej spółki zależnej. Dzieje się tak dlatego, że pożyczki podporządkowane są zdecydowanie tańszym źródłem kapitału niż emisja akcji. Przykładami takich pożyczek w Polsce są: pożyczka udzielona w 2004 r. przez BRE Bank S.A. dla Domu Inwestycyjnego BRE Bank S.A., pożyczka udzielona w 2005 r. przez PKO BP S.A. jego spółce zależnej – Kredyt Bankowi (Ukraina) S.A.
 • 후순위채(Subordinated debt)나 후순위채권(subordinated bonds)은 은행 등의 회사가 파산 등으로 법정관리에 들어가거나 청산 절차를 밟을 경우, 다른 부채를 모두 갚고 난 다음에 돈을 받을 수 있는 권리를 가진 채권을 말한다.
 • Een achtergestelde lening is een krediet waarbij de schuldeiser in het geval van faillissement van de schuldenaar wordt achtergesteld: de achtergestelde schuldeiser komt in een faillissement in de volgorde van schuldeisers dus achter de concurrente (dat wil zeggen gewone) schuldeisers, en heeft slechts voorrang ten opzichte van de aandeelhouders, vennoten of inbrengers. Achterstelling kan men bereiken door dit contractueel met elkaar af te spreken.Door deze voorwaarden loopt de schuldeiser een hoger risico dat hij een deel van zijn verstrekte krediet niet terugbetaald krijgt. Om dit te compenseren wordt meestal een hoger rentepercentage vergoed. Soms is de rente zelfs winstafhankelijk. Over de ontvangen interest hoeft de verstrekker van de lening geen belasting te betalen aan de fiscus.Achtergestelde leningen kunnen er vaak voor zorgen dat een onderneming extra aantrekkelijk wordt om in te investeren (lees: geld aan uit te lenen) voor banken en investeerders. Wanneer de onderneming failliet gaat zullen de achtergestelde schuldeisers de eerste klap opvangen. De lening werkt hierdoor als een soort "kussen". Daarbij is het een middel om vertrouwen te wekken bij bepaalde investeringstransacties. Een bank, investeringsmaatschappij of investment manager die de transactie heeft opgezet en er zelf via een achtergestelde lening instapt laat hiermee zien dat het hem ook "menens" is.Achtergestelde leningen worden in de praktijk uitsluitend verstrekt door en aan ondernemingen. Door de aard van de lening kan deze soms bij het eigen vermogen gerekend worden. Verstrekkers van achtergestelde leningen zijn vaak het moederbedrijf van de onderneming of grote banken, die het risico beter kunnen inschatten. Ook overheden verstrekken vaak achtergestelde leningen als een vorm van subsidie. In securitisatietransacties komt achterstelling zeer veel voor. Er worden dan door de uitgever verschillende aan elkaar achtergestelde obligaties uitgegeven. Deze obligaties zijn niet zozeer achtergesteld in geval van faillissement (securitisatievehikels zijn immers in de regel "bankruptcy remote" of "faillissementsproof"), maar de achterstelling geldt met name bij iedere rente- en aflossingsbetaling die wordt gedaan. Zo ontstaat een ranglijst, ook wel "waterfall" genoemd. Een voorbeeld van een "waterfall" zou kunnen zijn: Betaling vindt eerst plaats aan alle dienstverleners (trustkantoren, accountants, advocatenhonoraria) Daarna aan de transactiepartijen voor hun transactie-gerelateerde diensten Daarna aan de A-obligatieshouders Daarna aan de B-obligatiehouders En alles wat overblijft, hoe veel of weinig dat ook is, aan de (meest achtergestelde) C-obligatiehouders.
 • Il debito non garantito (in lingua inglese junior debt) è il debito che, in caso di bancarotta dell'impresa che lo ha emesso, non è coperto da garanzie su specifici asset aziendali (detti anche, nella terminologia anglosassone, collaterals).Questo sarà quindi rimborsato solo dopo il debito garantito (in inglese senior debt) e prima del capitale proprio (in inglese equity).
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3448424 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 546 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 3 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 90499241 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les titres subordonnés à durée indéterminée (ou TSDI) sont des émissions subordonnées sans durée précise.
 • Nachrangige Darlehen (oder Nachrangdarlehen; engl. junior debt oder subordinated loans) gehören bei Unternehmen zum Mezzanine-Kapital und sind Finanzinstrumente, die im Falle der Liquidation oder Insolvenz im Rang hinter andere Forderungen gegen das schuldende Unternehmen zurücktreten.
 • 劣後債(れつごさい、subordinated bond)とは、一般債権者よりも債務弁済の順位が劣る社債のこと。
 • 후순위채(Subordinated debt)나 후순위채권(subordinated bonds)은 은행 등의 회사가 파산 등으로 법정관리에 들어가거나 청산 절차를 밟을 경우, 다른 부채를 모두 갚고 난 다음에 돈을 받을 수 있는 권리를 가진 채권을 말한다.
 • Il debito non garantito (in lingua inglese junior debt) è il debito che, in caso di bancarotta dell'impresa che lo ha emesso, non è coperto da garanzie su specifici asset aziendali (detti anche, nella terminologia anglosassone, collaterals).Questo sarà quindi rimborsato solo dopo il debito garantito (in inglese senior debt) e prima del capitale proprio (in inglese equity).
 • In finance, subordinated debt (also known as subordinated loan, subordinated bond, subordinated debenture or junior debt) is debt which ranks after other debts should a company fall into liquidation or bankruptcy.Such debt is referred to as 'subordinate', because the debt providers (the lenders) have subordinate status in relationship to the normal debt.
 • El deute subordinat o deute júnior (en anglès: subordinated debt, subordinated loan, subordinated bond, subordinated debenture o junior debt) és un tipus de deute emès per les entitats financeres en la que el cobrament dels interessos està subordinat a la condició que hi hagi beneficis, i en què el titular té una prioritat de cobrament menor a la d'altres creditors generals en cas de fallida de l'entitat.
 • Een achtergestelde lening is een krediet waarbij de schuldeiser in het geval van faillissement van de schuldenaar wordt achtergesteld: de achtergestelde schuldeiser komt in een faillissement in de volgorde van schuldeisers dus achter de concurrente (dat wil zeggen gewone) schuldeisers, en heeft slechts voorrang ten opzichte van de aandeelhouders, vennoten of inbrengers.
 • Pożyczka podporządkowana – pożyczka udzielana jednostce zależnej przez kontrolującą ją jednostkę dominującą (tzw. wierzyciela podporządkowanego). Charakteryzuje się ona tym, iż w przypadku upadłości, pożyczkodawca zaspokajany jest na końcu, co sprawia, że pożyczka ta cechuje się większym ryzykiem.
 • La deuda subordinada son títulos valores de renta fija con rendimiento explícito, emitidos habitualmente por entidades de crédito y grandes sociedades, en los que el cobro de los intereses puede estar condicionado a la existencia de un determinado nivel de beneficios.
 • Субординированный кредит (англ. subordinated debt) — форма движения денежного капитала, предоставляемого в виде кредита (депозита, займа, облигационного займа), который привлекается кредитной организацией на срок не менее 5 лет, который не может быть истребован кредитором до окончания срока действия договора, если заёмщик не нарушает его условия. Выплата основной суммы долга происходит одним платежом по окончании срока действия договора.
rdfs:label
 • Titres subordonnés à durée indéterminée
 • Achtergestelde lening
 • Debito non garantito
 • Deuda subordinada
 • Deute subordinat
 • Nachrangiges Darlehen
 • Pożyczka podporządkowana
 • Subordinated debt
 • Субординированный кредит
 • 劣後債
 • 후순위채
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of