Le thalamus (du grec θάλαμος, chambre à coucher) est une structure anatomique paire de substance grise cérébrale diencéphalique. Les deux thalamus sont situés de part et d'autre du IIIe ventricule dont ils constituent les parois latérales.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le thalamus (du grec θάλαμος, chambre à coucher) est une structure anatomique paire de substance grise cérébrale diencéphalique. Les deux thalamus sont situés de part et d'autre du IIIe ventricule dont ils constituent les parois latérales. Situé en position intermédiaire entre cortex et tronc cérébral, le thalamus a principalement une fonction de relais et d'intégration des afférences sensitives et sensorielles et des efférences motrices, ainsi que de régulation de la conscience, de la vigilance et du sommeil. On doit la dénomination du thalamus à Galien qui lui donna le nom de couche optique (thalamus nervorum opticorum, le mot thalamos signifiant littéralement dans ce contexte chambre nuptiale ou plus exactement couche nuptiale), car aux yeux des premiers anatomistes qui disséquaient le cerveau en partant de sa face inférieure, les voies optiques semblaient étendues sur cette couche.
 • El tálamo es una estructura neuronal que se origina en el diencéfalo (división del prosencéfalo en el embrión), es la estructura más voluminosa de esta zona. Se halla en el centro del cerebro, encima del hipotálamo y separado de éste por el surco hipotalámico de Monro.Su localización es muy importante ya que si ésta sufriera algún daño no podríamos recibir ciertos estímulos, por este motivo está en el centro de nuestro encéfalo.Los estímulos sensoriales que llegan al cerebro, con excepción del olfato (debido a que las vías olfatorias se desarrollan en el embrión antes que el tálamo y estas llegan directamente al cerebro), deberán pasar previamente por el tálamo. Se trata de un derivado conformado por 80 núcleos neuronales agrupados en territorios. Los estímulos dirigidos a la corteza cerebral se filtran en el tálamo, donde se decide si siguen o terminan su camino; esto último ocurre cuando se considera que son triviales. También al estar conectado a la corteza cerebral por la vía córtico-talámica es un interconector. Si hay una disfunción en el tálamo, afecta a la corteza.El tálamo presenta una orientación anteromedial y en su parte posterior dos núcleos cuerpos geniculados y el pulvinar. La lámina medular interna que tiene forma de "Y", define los territorios anterior, medial, lateral con sus dos derivaciones ventral y posterior (o pulvinar). Esta lámina se compone de sustancia blanca.
 • Il talamo è una struttura del sistema nervoso centrale, più precisamente del diencefalo, posto bilateralmente ai margini laterali del terzo ventricolo.
 • 視床(ししょう、英: thalamus)は、脳の構造のうち、間脳の一部を占める部位。また、広義の脳幹の最吻側部に当たる。嗅覚を除き、視覚、聴覚、体性感覚などの感覚入力を大脳新皮質へ中継する重要な役割を担う。
 • Talamus (dari Bahasa Yunani θάλαμος = ruang bagian dalam) adalah midline struktur simetris di dalam otak vertebrata termasik manusia, terletak di antara Korteks otak besar dan Otak tengah. Fungsinya termasuk menyampaikan sensor dan sinyal motorik kepada Korteks otak besar, sepanjang dengan aturan Kesadaran, tidur, dan kewaspadaan. Talamus mengelilingi ventrikel ketiga. Ini adalah produk utama dari embrionik diencephalon.
 • 시상은 간뇌의 일부분이며 대뇌피질로 궤환을 이루는 경로이다. 이 궤환의 수는 대뇌피질이 원래 보내는 신경망의 10배 정도이다. 궤환의 경로가 많은 이유는 밝혀지지 않았다.
 • Таламус (лат. Thalamus, латинское произношение: талямус; от греч. θάλαμος — «внутренняя камера») — область головного мозга, отвечающая за перераспределение информации от органов чувств, за исключением обоняния, к коре головного мозга. Эта информация (импульсы) поступает в ядра таламуса. Сами ядра состоят из серого вещества, которое образовано нейронами. Каждое ядро представляет собой скопление нейронов. Ядра разделяет «белое вещество».В таламусе можно выделить четыре основных ядра: группа нейронов перераспределяющая зрительную информацию; ядро перераспределяющее слуховую информацию; ядро перераспределяющее тактильную информацию и ядро перераспределяющее чувство равновесия и баланса.После того как информация о каком-либо ощущении поступила в ядро таламуса, там происходит её первичная обработка, то есть впервые осознается температура, зрительный образ и т. д.Считается, что таламус играет важную роль в осуществлении процессов запоминания. Фиксация информации осуществляется следующим образом: первой стадией формирования энграммы является сенсорный след — когда стимул возбуждает периферические рецепторы. От рецепторов по проводящим путям нервные импульсы идут в таламус, а затем в корковый отдел. В нем осуществляется высший синтез ощущения.Повреждение таламуса может привести к антероградной амнезии, а также вызвать тремор — непроизвольную дрожь конечностей в состоянии покоя, отсутствующую когда пациент выполняет движения осознанно.С таламусом связано редкое заболевание, называемое «фатальная семейная бессонница».
 • Таламус (на гръцки: θάλαμος) е структура от междинния мозък, която отговоря за обработката и по-нататъшното разпределяне към кората на главния мозък на информацията от сетивните органи, с изключение на обонянието. Тази информация под формата на електрически импулси постъпва в ядрото на таламуса, което се състои от две заоблени тела (ляв и десен таламус) от сиво мозъчно вещество, заграждащи третия мозъчен вентрикул.Благодарение на силните реципрочни връзки между таламуса и мозъчната кора, той играе важна роля и за регулиране на сънното и будното състояния, възбудата, и степента на съзнание. Увреждането на таламуса може да доведе до перманентно състояние на кома.
 • El tàlem és un nucli gris de la base del cervell, parió, situat per fora del tercer ventricle, davant i fora dels tubercles quadrigeminats, darrere i per dins del nucli caudat en el trajecte dels peduncles cerebrals. És constituït fonamentalment per substància grisa, però en les seves cares superior i externa queda recobert, respectivament, per l'estrat zonal i la làmina medul·lar externa, formacions de substància blanca. És dividit en diversos compartiments grans per una altra estructura blanca, la làmina medul·lar interna, disposada en forma de Y vertical: regió anterior o rostral, regió interna i regions externes. Les regions externes se subdivideixen en compartiments dorsoextern i ventrointern. Cadascuna de les regions talàmiques contenen diversos grups nuclears principals: Grup anterior (rostral), situat a la regió talàmica anterior. Grup intern, que s'estén des de la làmina medul·lar interna fins a gairebé el tercer ventricle. Grup extern o meitat dorsoexterna de la regió talàmica externa. Grup ventral o meitat ventroexterna de la regió talàmica externa. Grup intralaminar, encastat en la làmina medul·lar interna. Nuclis de la línia mediana, entremesclats amb fibres periventriculars, i nuclis talàmics reticulars, que formen una làmina prima que separa la làmina medul·lar externa del braç posterior de la càpsula interna. El tàlem es connecta, per mitjà de fascicles axònics amb el tronc cerebral, la medul·la espinal, el cerebel, l'hipotàlem i el cos estriat i, recíprocament, amb diverses àrees corticals. Les radiacions talàmiques recíproques són anomenades peduncles talàmics. El grup nuclear talàmic anterior conté tres nuclis, anomenats anterodorsal, anterointern i anteroventral. El grup intern inclou el gran nucli intern dorsal i els petits nuclis parafasciculars, subintern (nucleus sumedius), paracentral i central extern; el nucli intern dorsal posseeix una part magnocel·lular, anterior (rostral), i una part parvocel·lular, posteroexterna, i representa una formació integrant de les estructures límbiques associades. El grup nuclear talàmic ventral conté els nuclis ventral anterior, ventral intermedi o extern i ventral posterior; aquest darrer se subdivideix en dos nuclis: ventral posteroextern i ventral posterointern. El grup nuclear talàmic extern presenta els nuclis extern dorsal, extern posterior i, més caudalment, el pulvinar.
 • Talamoa ornodunek duten garuneko osagaietako bat da, gai grisak osatua eta dientzefaloan kokatua. Hipotalamoaren gainean dago, entzefaloaren hirugarren bentrikuluaren alde batean eta bestean (garunaren erdialdean, gutxi gorabehera). Talamo optikoa ere deitzen zaio.Talamoaren funtzio nagusia nerbio sentsorialen kinadak kortexera transmititzean datza. Izan ere, zentzumen-bide guztiek (usain-bideak izan ezik) talamoan geldialdia egiten dute, kortexera iritsi aurretik. Bide horietan bidaiatzen duten sentipenak kontzienteak egiten dira kortexen.Talamoak iragazki baten gisa jarduten du, garrantzirik gabeko sentipenak baztertuz eta jasotzen duen zentzumen-informazioaren zati bat kortexera eramanez. Bi zati oboideek osatzen dute talamoa, eta bere ikerketa anatomikorako hainbat nukleo desberdinetan banatzen da.
 • Wzgórze (łac. thalamus, ang. thalamus) - część międzymózgowia znajdująca się pod spoidłem wielkim. Przylega do niego podwzgórze. Odpowiada za wstępną ocenę bodźców zmysłowych i przesyłanie ich do kory mózgowej (oprócz węchu). Pełni kluczową rolę w integracji informacji czuciowych i ruchowych, w procesach uwagi i kontrolowania dostępu do danych czuciowych.Stanowi największą ilość istoty szarej międzymózgowia. Wzgórze tworzą skupienia istoty szarej (jądra) pooddzielane przez pasma istoty białej. Stanowi ograniczenie komór: komory bocznej oraz komory trzeciej.
 • De thalamus (afgeleid van het Griekse θάλαμος = slaapkamer) is een belangrijke hersenkern. Samen met de hypothalamus en de daaraan hangende hypofyse, wordt het gerekend tot het diencephalon (tussenhersenen). Het is een, evolutionair gezien, zeer oude hersenkern. De thalamus is het verbindingsstation in de hersenen. Hier wordt de informatiestroom tussen het perifere zenuwstelsel en de hogere lagen van de hersenen gecoördineerd. Een belangrijke kern in de thalamus is bijvoorbeeld het corpus geniculatum laterale, dat een cruciale rol speelt bij het overbrengen van informatie van de ogen naar de hersenen. De thalamus is een belangrijk schakelstation voor allerlei informatie van zintuigen op weg naar de hersenschors, maar vormt ook een onderdeel van circuits in de hersenen die betrokken zijn bij de sturing van beweging en emoties.
 • Der Thalamus (von griech. ϑάλαμος thálamos „Schlafgemach“, „Kammer“) bildet den größten Teil des Zwischenhirns. Er setzt sich aus vielen Kerngebieten zusammen, die eine besonders starke Verbindung zur gesamten Großhirnrinde aufweisen.Im Laufe der Hirnentwicklung spaltet sich der Thalamus in zwei Anteile. Der „eigentliche“ Thalamus muss daher genauer als Thalamus dorsalis bezeichnet werden. Seine Aufgabe ist die Modulation der ein- und ausgehenden Informationen zum Großhirn und somit der kortikalen Erregung. Der Thalamus ventralis (nicht zu verwechseln mit der ventralen Kerngruppe des Thalamus dorsalis), kontrolliert und moduliert wiederum die Erregung des eigentlichen Thalamus (dorsalis). Alternativ wird auch das Begriffspaar Thalamus (für Thalamus dorsalis) und Subthalamus (für Thalamus ventralis) verwendet.Bei den meisten Menschen sind der rechte und linke Thalamus entwicklungsbedingt über eine dünne Bindegewebsbrücke, die Adhaesio interthalamica (auch Massa intermedia) verwachsen. Diese enthält jedoch nur in Ausnahmefällen kreuzende Fasern (Kommissuren).
 • A talamusz egy nagy, ovoid szürkeállomány tömeg, amely a köztiagy nagyobb részét alkotja. A harmadik agykamra két oldalán helyezkedik el. Lateralis felszínét a lencsemagtól (nucleus lentiformistól) egy igen fontos fehérállomány köteg, a belső tok (capsula interna) választja el. A talamusz egy igen fontos sejtes állomás, amely fogadja a fő érző pályákat (a szaglópálya kivételével). Úgy tekinthető, mint egy olyan központ, ahol sok információ integrálódik és kapcsolódik át az agykéreg és sok más kéregalatti központ felé. Kulcsszerepet játszik a zsigeri (visceralis) és a testi (szomatikus) funkciók integrálásában is. A talamusz az agytörzs elülső végénél helyezkedik el, és fontos átkapcsoló valamint információkat integráló állomásként működik azon ingerületek viszonylatában, amelyek az agykéreg valamelyik részéhez, a törzsdúcokhoz, a hipotalamuszhoz és az agytörzshöz futnak. Az alábbiak egy igen rövid áttekintést adnak az idegrendszer egy nagyon komplex részéről, kihangsúlyozva azt, hogy a talamusz az idegrendszer nagyon sok, az idegrendszer más részeihez futó felszálló és leszálló pályájában foglal el központi helyet. Elülső vége keskeny, és hátulról határolja a Monro-féle nyílást. A hátulsó vége kiszélesedik, és hátrafelé túlnyúlik a felső ikertestek szintjén. Az alsó felszíne összefügg a középagy tegmentumával. A talamusz felső és oldalsó felszínét egy-egy vékony fehérállomány réteg borítja. Szürke állományát egy fehérállományból álló Y alakú függőleges lemez három fő részre osztja. A lemezt olyan idegrostok kötegei alkotják, amelyek talamusz magvakat kötnek össze. A talamusz mind a három része talamusz magokat: idegsejt-csoportokat tartalmaz. Ezek neuronjain történik meg a pályák átkapcsolódása. A magrendszer túl bonyolult ahhoz, hogy itt részletesen tárgyaljuk.
 • Talamus, diensefalonun bir parçasıdır. Koku duyusu hariç, tüm sistemlerden gelen afferent impulslar için bir kapı olarak kabul edilir. Ayrıca amaca yönelik bilinçli davranışlardan sorumludur. Vücuda gelen çeşitli uyaranlara bir çeşit filtre görevi yapar. Bu sayede konsantrasyon sağlanabilir. Koku hariç tüm duysal uyaranlar için ara istasyondur. Uyaranları azaltma, güçlendirme, iletmeme fonksiyonu mevcuttur, önemsiz uyaranlar filtrede azaltılırken, önemliler artırılır, bu sayede konsantrasyon mümkün olmaktadır. Serebral korteks ile duysal sistemin kontrolünde de rol alır. Ayrıca bazal gangliyonlardan ve serebellumdan gelen uyaranları motor kortekse gönderir, bu yolla istemli hareket düzenlenmesinde önemli rol oynar.
 • Thalamus (česky hrbol mezimozkový) je spolu s epithalamem součástí zadní části mezimozku (diencephalon) a je seskupením senzorických, asociačních a nespecifických jader. Zprostředkovává převod informací přicházejících z periférie do specifických projekčních a asociačních oblastí mozkové kůry a do důležitých center mozečku. Umožňuje také vzájemnou interakci vyšších oddílů CNS.
 • The thalamus (from Greek θάλαμος, "chamber") is a midline symmetrical structure of two halves, within the vertebrate brain, situated between the cerebral cortex and the midbrain. Some of its functions are the relaying of sensory and motor signals to the cerebral cortex, and the regulation of consciousness, sleep, and alertness. The two thalami surround the third ventricle. It is the main product of the embryonic diencephalon.
 • O tálamo é uma região de substância cinzenta (núcleos de neurônios) do encéfalo. São duas massas neuronais situadas na profundidade dos hemisférios cerebrais.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 318822 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 15612 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 43 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109773077 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Thalamus
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikidata
 • Q184215
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le thalamus (du grec θάλαμος, chambre à coucher) est une structure anatomique paire de substance grise cérébrale diencéphalique. Les deux thalamus sont situés de part et d'autre du IIIe ventricule dont ils constituent les parois latérales.
 • Il talamo è una struttura del sistema nervoso centrale, più precisamente del diencefalo, posto bilateralmente ai margini laterali del terzo ventricolo.
 • 視床(ししょう、英: thalamus)は、脳の構造のうち、間脳の一部を占める部位。また、広義の脳幹の最吻側部に当たる。嗅覚を除き、視覚、聴覚、体性感覚などの感覚入力を大脳新皮質へ中継する重要な役割を担う。
 • Talamus (dari Bahasa Yunani θάλαμος = ruang bagian dalam) adalah midline struktur simetris di dalam otak vertebrata termasik manusia, terletak di antara Korteks otak besar dan Otak tengah. Fungsinya termasuk menyampaikan sensor dan sinyal motorik kepada Korteks otak besar, sepanjang dengan aturan Kesadaran, tidur, dan kewaspadaan. Talamus mengelilingi ventrikel ketiga. Ini adalah produk utama dari embrionik diencephalon.
 • 시상은 간뇌의 일부분이며 대뇌피질로 궤환을 이루는 경로이다. 이 궤환의 수는 대뇌피질이 원래 보내는 신경망의 10배 정도이다. 궤환의 경로가 많은 이유는 밝혀지지 않았다.
 • Thalamus (česky hrbol mezimozkový) je spolu s epithalamem součástí zadní části mezimozku (diencephalon) a je seskupením senzorických, asociačních a nespecifických jader. Zprostředkovává převod informací přicházejících z periférie do specifických projekčních a asociačních oblastí mozkové kůry a do důležitých center mozečku. Umožňuje také vzájemnou interakci vyšších oddílů CNS.
 • The thalamus (from Greek θάλαμος, "chamber") is a midline symmetrical structure of two halves, within the vertebrate brain, situated between the cerebral cortex and the midbrain. Some of its functions are the relaying of sensory and motor signals to the cerebral cortex, and the regulation of consciousness, sleep, and alertness. The two thalami surround the third ventricle. It is the main product of the embryonic diencephalon.
 • O tálamo é uma região de substância cinzenta (núcleos de neurônios) do encéfalo. São duas massas neuronais situadas na profundidade dos hemisférios cerebrais.
 • Wzgórze (łac. thalamus, ang. thalamus) - część międzymózgowia znajdująca się pod spoidłem wielkim. Przylega do niego podwzgórze. Odpowiada za wstępną ocenę bodźców zmysłowych i przesyłanie ich do kory mózgowej (oprócz węchu). Pełni kluczową rolę w integracji informacji czuciowych i ruchowych, w procesach uwagi i kontrolowania dostępu do danych czuciowych.Stanowi największą ilość istoty szarej międzymózgowia. Wzgórze tworzą skupienia istoty szarej (jądra) pooddzielane przez pasma istoty białej.
 • A talamusz egy nagy, ovoid szürkeállomány tömeg, amely a köztiagy nagyobb részét alkotja. A harmadik agykamra két oldalán helyezkedik el. Lateralis felszínét a lencsemagtól (nucleus lentiformistól) egy igen fontos fehérállomány köteg, a belső tok (capsula interna) választja el. A talamusz egy igen fontos sejtes állomás, amely fogadja a fő érző pályákat (a szaglópálya kivételével).
 • Talamoa ornodunek duten garuneko osagaietako bat da, gai grisak osatua eta dientzefaloan kokatua. Hipotalamoaren gainean dago, entzefaloaren hirugarren bentrikuluaren alde batean eta bestean (garunaren erdialdean, gutxi gorabehera). Talamo optikoa ere deitzen zaio.Talamoaren funtzio nagusia nerbio sentsorialen kinadak kortexera transmititzean datza. Izan ere, zentzumen-bide guztiek (usain-bideak izan ezik) talamoan geldialdia egiten dute, kortexera iritsi aurretik.
 • Der Thalamus (von griech. ϑάλαμος thálamos „Schlafgemach“, „Kammer“) bildet den größten Teil des Zwischenhirns. Er setzt sich aus vielen Kerngebieten zusammen, die eine besonders starke Verbindung zur gesamten Großhirnrinde aufweisen.Im Laufe der Hirnentwicklung spaltet sich der Thalamus in zwei Anteile. Der „eigentliche“ Thalamus muss daher genauer als Thalamus dorsalis bezeichnet werden.
 • Talamus, diensefalonun bir parçasıdır. Koku duyusu hariç, tüm sistemlerden gelen afferent impulslar için bir kapı olarak kabul edilir. Ayrıca amaca yönelik bilinçli davranışlardan sorumludur. Vücuda gelen çeşitli uyaranlara bir çeşit filtre görevi yapar. Bu sayede konsantrasyon sağlanabilir. Koku hariç tüm duysal uyaranlar için ara istasyondur.
 • Таламус (лат. Thalamus, латинское произношение: талямус; от греч. θάλαμος — «внутренняя камера») — область головного мозга, отвечающая за перераспределение информации от органов чувств, за исключением обоняния, к коре головного мозга. Эта информация (импульсы) поступает в ядра таламуса. Сами ядра состоят из серого вещества, которое образовано нейронами. Каждое ядро представляет собой скопление нейронов.
 • Таламус (на гръцки: θάλαμος) е структура от междинния мозък, която отговоря за обработката и по-нататъшното разпределяне към кората на главния мозък на информацията от сетивните органи, с изключение на обонянието.
 • El tàlem és un nucli gris de la base del cervell, parió, situat per fora del tercer ventricle, davant i fora dels tubercles quadrigeminats, darrere i per dins del nucli caudat en el trajecte dels peduncles cerebrals. És constituït fonamentalment per substància grisa, però en les seves cares superior i externa queda recobert, respectivament, per l'estrat zonal i la làmina medul·lar externa, formacions de substància blanca.
 • De thalamus (afgeleid van het Griekse θάλαμος = slaapkamer) is een belangrijke hersenkern. Samen met de hypothalamus en de daaraan hangende hypofyse, wordt het gerekend tot het diencephalon (tussenhersenen). Het is een, evolutionair gezien, zeer oude hersenkern. De thalamus is het verbindingsstation in de hersenen. Hier wordt de informatiestroom tussen het perifere zenuwstelsel en de hogere lagen van de hersenen gecoördineerd.
 • El tálamo es una estructura neuronal que se origina en el diencéfalo (división del prosencéfalo en el embrión), es la estructura más voluminosa de esta zona.
rdfs:label
 • Thalamus
 • Talamo
 • Talamo
 • Talamus
 • Talamus
 • Talamusz
 • Thalamus
 • Thalamus
 • Thalamus
 • Thalamus
 • Tàlem
 • Tálamo (SNC)
 • Tálamo (anatomia)
 • Wzgórze (anatomia)
 • Таламус
 • Таламус
 • 視床
 • 시상
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:distribution of
is foaf:primaryTopic of