Un tétrapode (Tetrapoda) est un animal du sous-embranchement des vertébrés dont le squelette comporte deux paires de membres et dont la respiration est normalement pulmonaire.Les premiers tétrapodes étaient des animaux exclusivement aquatiques, encore mal différenciés des poissons. Leurs proto-pattes semblent avoir servi aux déplacements dans les fouillis végétaux des berges immergées, et leurs poumons semblent une adaptation à des eaux pauvres en oxygène.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un tétrapode (Tetrapoda) est un animal du sous-embranchement des vertébrés dont le squelette comporte deux paires de membres et dont la respiration est normalement pulmonaire.Les premiers tétrapodes étaient des animaux exclusivement aquatiques, encore mal différenciés des poissons. Leurs proto-pattes semblent avoir servi aux déplacements dans les fouillis végétaux des berges immergées, et leurs poumons semblent une adaptation à des eaux pauvres en oxygène. Les tétrapodes actuels sont les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Des espèces ont perdu certaines des caractéristiques du groupe. Ainsi les pattes ont-elles disparu (des vestiges internes peuvent en subsister) indépendamment chez des animaux serpentiformes, dont les aïstopodes (éteints), les gymnophiones, les orvets, les serpents. Les pattes de devant se sont transformées en ailes chez les oiseaux, les ptérosaures ou les chiroptères. Les poumons ont disparu chez les salamandres de la famille des Plethodontidae.L'apparition des tétrapodes aquatiques date de « la fin du dévonien moyen, dans une fourchette étroite comprise entre 375 et 380 Ma ». Les premières sorties de l'eau connues dateraient de -365 Ma, avec Ichthyostega, « le plus ancien des vertébrés connus présentant des adaptations pour une locomotion autre que la nage ».
 • The superclass Tetrapoda (Ancient Greek τετραπόδηs tetrapodēs, "four-footed"), or the tetrapods, comprises the first four-limbed vertebrates and their descendants, including the living and extinct amphibians, reptiles, birds, and mammals. The tetrapods evolved from the lobe-finned fishes about 395 million years ago in the Devonian Period. The specific aquatic ancestors of the tetrapods, and the process by which land colonization occurred, remain unclear, and are areas of active research and debate among palaeontologists at present.While most species today are terrestrial, little evidence supports the idea that any of the earliest tetrapods could move about on land, as their limbs could not have held their midsections off the ground and the known trackways do not indicate they dragged their bellies around. Presumably, the tracks were made by animals walking along the bottoms of shallow bodies of water. Amphibians today generally remain semiaquatic, living the first stage of their lives as fish-like tadpoles. Several groups of tetrapods, such as the snakes and cetaceans, have lost some or all of their limbs. In addition, many tetrapods have returned to partially aquatic or fully aquatic lives throughout the history of the group (modern examples of fully aquatic tetrapods include cetaceans and sirenians). The first returns to an aquatic lifestyle may have occurred as early as the Carboniferous Period whereas other returns occurred as recently as the Cenozoic, as in cetaceans, pinnipeds, and several modern amphibians.A quadruped actually uses four limbs for locomotion; not all tetrapods are quadrupeds.
 • 四肢動物(ししどうぶつ)Tetrapoda とは、脊椎動物中、足(脚)やそれに類する付属器官を有するものをいう。すなわち両生類・爬虫類・哺乳類、そして鳥類である。四肢を持たないように進化した蛇や鯨なども四肢動物に含まれる。四足動物または四足類ともいう。Tetrapoda (τετραποδη) とはギリシャ語で「四つの足」の意味。
 • Четирикраките (Tetrapoda) са надклас хордови животни, който обединява всички гръбначни, с изключение на гръбначните риби. Те имат по четири крайника или са еволюирали от животни с четири крайника (например, змиите). Основните групи четирикраки са влечугите, птиците и динозаврите, земноводните и бозайниците.
 • Четвероно́гие, или назе́мные позвоно́чные (лат. Tetrapoda) — надкласс позвоночных из группы челюстноротых (Gnathostomata). Характерный признак четвероногих — наличие четырёх конечностей, обычно служащих для передвижения по суше. В некоторых группах конечности существенно видоизменились для полёта (птицы, рукокрылые, птерозавры), плавания (ластоногие, китообразные, сирены, мозазавры, ихтиозавры, плезиозавры) или редуцировались (безногие земноводные, змеи, некоторые ящерицы).Название Tetrapoda восходит к др.-греч. τετράπους: τετράς — «четыре», и πούς — «нога».
 • Dört üyeliler (Latince: Tetrapoda), sucul yaşamdan kara yaşamına geçiş ile birlikte ortaya çıkmış olan omurgalılara verilen isimdir.
 • Tetrapoda (grezieraz lau hanka) animalia ornodun klado bat da, lau adarrekin. Anfibio, narrasti, ugaztun eta hegaztiak tetrapodoak dira, baita sugeak edo hankarik gabeko anfibioak. Sarcopterigii taldetik eboluzionatu zuten Devoniar garaian.Lau luzakin dituzten animalia ornodunez esaten da. Tetrapodoen luzakinak agerikoak edo atrofiatuak izan daitezke. Arrainak izan ezik gainerako ornodun guztiak dira tetrapodoak, anfibioak, narrastiak, hegaztiak eta ugaztunak alegia.
 • Als Landwirbeltiere (Tetrapoda von altgr. τέτρα tetra ‚vier‘ und πόδι podi ‚Fuß‘) fasst man in der biologischen Systematik die Wirbeltiere zusammen, die über vier (gr. = tetra) Füße (gr. = podes) verfügen. Dazu gehören also die Amphibien (Amphibia), die Reptilien (Reptilia), die Vögel (Aves) und die Säugetiere (Mammalia) einschließlich des Menschen. Die vier Füße können im Laufe der Evolution sekundär wieder verloren gegangen sein, wie bei den Schlangen (Serpentes), oder die Vorderbeine haben sich zu Flossen (u. a. Wale) oder Flügeln (u. a. Vögel, Fledertiere, Flugsaurier) entwickelt. Heute gehören etwa 26.700 Tierarten zu den Landwirbeltieren. Einige sind daran angepasst, zeitweise in der Luft zu leben, darunter Vögel und Fledertiere. Einige Landwirbeltiere sind teilweise (Robben, Pinguine) oder vollständig (Wale, Seekühe, einige Seeschlangen und Amphibien) wieder zum Leben im Wasser zurückgekehrt.
 • Czworonogi, tetrapody (Tetrapoda) – grupa kręgowców obejmująca płazy, gady, ptaki i ssaki.W 1989 roku Jacques Gauthier i współpracownicy zdefiniowali nazwę Tetrapoda jako odnoszącą się do grupy koronowej, czyli obejmującej ostatniego wspólnego przodka grup Lissamphibia oraz owodniowców i wszystkich jego potomków, jednak niektórzy naukowcy rozszerzają znaczenie tego terminu na klad obejmujący wszystkie kręgowce mające kończyny z palcami. Według panującego konsensusu tetrapody wyodrębniły się z przedstawicieli grupy Tetrapodomorpha, takich jak Eusthenopteron, Panderichthys czy Tiktaalik, we wczesnym dewonie, prawdopodobnie w słodkowodnym lub słonawym środowisku w odpowiedzi na modyfikacje ekosystemów lądowych i nadwodnych, związane z intensywnym rozwojem roślinności. Najstarsze odnalezione skamieniałości ciał tetrapodów ocenia się na późny fran, jednak liczące około 395 mln lat odciski stóp odkryte w morskich osadach w Zachełmiu w Górach Świętokrzyskich są od nich starsze o około 18 milionów lat i mają około 10 milionów lat więcej niż najstarsze znane pozostałości przedstawicieli Elpistostegidae – domniemanych przodków tetrapodów – co sugeruje, że przekształcenie ryb w czworonogi miało miejsce znacznie wcześniej niż powszechnie uważano, a pierwsze tetrapody żyły w odmiennych ekosystemach. Pierwsze analizy przeprowadzone po odkryciu zachełmiańskich tropów sugerują, że czworonogi powstały we wczesnym dewonie, w emsie, około 403 mln lat temu. Dokładne ustalenie czasu wyewoluowania tetrapodów jest jednak trudne ze względu na niejasną pozycję filogenetyczną zwierząt, które pozostawiły ślady z Zachełmia – jeśli były one bazalnymi czworonogami, grupa ta mogła powstać około 399 mln lat temu, natomiast jeśli były one bliżej spokrewnione z grupą koronową, wówczas szacowany czas wyewoluowania pierwszych przedstawicieli Tetrapoda wynosiłby około 414 mln lat temu. Kladogram według Laurina w Tree of Life Web Project== Uwagi ==== Przypisy ==
 • 네발동물(고대 그리스어 τετραπόδηs tetrapodēs, "네 발을 가진"), 또는 사지동물(四肢動物)은 처음으로 네 발을 가졌던 척추동물과 그 후손들로 구성되며 현생 및 멸종한 양서류, 파충류, 새, 포유류를 포함한다. 네발동물은 육기어류로부터 약 3억 9500만 년 전 데본기에 진화했다. 물 속에서 살았던 네발동물의 조상이 어떤 것이었는지, 그리고 어떻게 육지를 점령했는지는 분명하지 않으며 지금도 고생물학자들 사이에 활발히 연구되고 논쟁이 일어나는 주제다.오늘날 살아있는 대부분의 종들은 육상생물이지만 최초의 네발동물이 땅 위에서 움직일수 있었다는 증거는 거의 없다. 처음에는 네 다리로 몸통을 바닥에서 완전히 들어올릴 수 없었을 것인데 알려진 흔적을 보면 배를 끌고 다니지 않았던 것으로 보이기 때문이다. 이런 흔적은 얕은 물에서 바닥을 걸어다녔던 동물이 만들었을 것이다. 현생 양서류는 대개 반수생으로 남아있어서 생애의 첫번째 단계에서는 물고기와 비슷한 모양의 올챙이로 살아간다. 뱀과 고래 등 몇몇 네발동물 그룹은 다리의 일부, 혹은 전부를 잃었다. 많은 네발동물이 부분적으로, 혹은 완전히 물 속에 사는 생활로 돌아갔다. 완전히 물 속에 사는 네발동물로는 고래와 바다소목이 있다. 물 속으로 돌아간 수중생활형태는 석탄기에 최초로 나타났을 수 있으며 다른 그룹들은 고래와 기각류, 그리고 몇몇 현생 양서류의 경우처럼 신생대에 나타나기도 했다.사족보행동물은 네 다리를 모두 이동에 사용한다. 모든 네발동물이 다 사족보행을 하는 것은 아니다.
 • Tetrapoda (Yunani τετραποδη tetrapoda, Latin quadrupedal, "berkaki-empat") adalah hewan vertebrata yang berkaki empat, kaki atau seperti kaki. Amfibia, reptil, dinosaurus, unggas, dan mamalia merupakan bagian dari tetrapoda, dan bahkan ular yang tidak memiliki kaki juga merupakan tetrapoda menurut keturunan. Tetrapoda awal berasal dari Sarcopterygii atau ikan bersirip lobus.
 • I tetrapodi (Tetrapoda Gaffney, 1979) sono una superclasse appartenente all'infraphylum Gnathostomata, del subphylum Vertebrata. In generale i tetrapodi sono terrestri, più o meno adattati alla vita in ambiente subaereo, con l'eccezione di gruppi ritornati alla vita acquatica. Appartengono al phylum Chordata, e comprendono quattro classi viventi, più una estinta: Classe Anfibi (Amphibia)Clade Amnioti Amniota Classe † Sinapsidi (Synapsida) Classe Rettili (Reptilia) Classe Uccelli (Aves) Classe Mammiferi (Mammalia)Le classi linneane dei Rettili e degli Uccelli in filogenesi fanno parte dello stesso clade e vengono anche chiamati collettivamente Sauropsidi, i mammiferi cladisticamente sono un sottogruppo dei sinapsidi, mentre gli Anfibi sono una classe valida (monofiletica) solamente se comprendente solo le specie attuali più i loro antenati comuni (la cui identità è tuttora dibattuta).
 • A négylábúak (Tetrapoda) az elsődlegesen négylábú gerinces állatok összefoglaló megjelölésére szolgáló fogalom. Közéjük tartoznak a kétéltűek, a hüllők (köztük a visszafejlődött lábú kígyók is), a madarak, az emlősök. Rendszertani kategóriaként ritkán használják, annak ellenére, hogy minden valószínűség szerint monofiletikus (egy közös őstől származó) kategóriáról van szó. Evolúciós szempontból a madarak is a négylábúak főosztályába tartoznak, mivel a szárnyak a mellső lábakból fejlődtek ki.A jelenleg leginkább elfogadott hipotézis szerint a négylábúak közös őse a csontos halak (Osteichthyes) osztálya, bojtosúszójúak alosztálya (Crossopterygii), mára már kihalt Rhipidistia (Osteolepiformes) rendjének tagjai között keresendő. Az első már valódi négylábúnak tekintett állatok minden bizonnyal a már szintén kihalt páncélos kétéltűek (Labyrinthodontia) alosztályának Ichthyostegalia rendjébe tartoztak. Az Ichthyostega fajok már kétéltűek, de még nagyon sok bélyegben a bojtosúszós halakra emlékeztetnek. Az Ichthyostegák életük nagy részét még a vízben tölthették, erre utal a még felismerhető heterocerk (félszárnyú) farokúszójuk és az oldalvonal-szerv. Apomorf jellemvonása viszont az ötujjú végtag, a váll- és medenceöv fejlettsége. Érdekes, hogy koponyájuk csak egy ízületi bütyökkel (condylus occipitalis) csatlakozik a gerincoszlophoz, amely a mai madarak és a hüllők többségének jellemzője. A ma élő ún. csupasz kétéltűek (Lissamphibia) esetében viszont két ízületi bütyök figyelhető meg hasonlóan az emlősökhöz. A kétéltűek a devon időszakban különültek el a halaktól, páncélos kétéltűek formájában. A páncélos kétéltűek Labyrinthodontia alosztályának egy másik rendjébe, az Anthracosauriák közé tartoztak azok a fajok is, amelyek az első közös anapszida hüllő-ős a Cotylosauria ősei voltak. A páncélos kétéltűek azonban a mezozoikumra (triász, jura és kréta) már fokozatosan kihaltak (erősen visszaszorultak) és átadták helyüket a hüllőknek. A ma élő Lissamphibia kétéltűek (gőték, szalamandrák, békák és lábatlan kétéltűek) fosszíliáit, megkövült maradványait csak a mezozoikum közepétől ismerjük, amikor a páncélos kétéltűek már rég kihaltak, így kapcsolatukról szinte semmit sem tudunk. A páncélos kétéltűekre jellemző bizonyos anatómiai jegyeket leginkább a gilisztagőték mutatnak (apró bőr alatti csontlemezek), ők viszont egy rendkívüli módon specializált, föld alatt élő és kevés fajt számláló csoport.Az első hüllőnek tekintett, mára már kihalt, Cotylosauria csoportba kicsi gyíkszerű, de anapszida koponyájú (a mai teknősökre jellemző) állatok tartoztak, amelyek a karbon második felében jelentek meg. A Cotylosauriák már szárazföldre lerakott meszeshéjú tojásokkal szaporodtak. Őket tekintjük minden ma élő magzatburkos állatok (Amnióta = hüllők, madarak, emlősök) ősének. Ebből következően a hagyományos hüllők (Reptilia) csoport rendszertani kategóriaként nem használható, legfeljebb, ha a madarakat és emlősöket is közéjük értjük. E nélkül a mai hüllők többszörösen is parafiletikus (egymástól független evolúciós fejlődésű) csoportot alkotnának, amelyekre csak ősi tulajdonságokban való (esetenként látszólagos) megegyezés (synplesiomorphia)lenne jellemző, amely biológiai csoportképzés alapja nem lehet. Egy taxont akkor érdemes használni, ha az monofiletikus, vagyis egy közös ős minden élő és kihalt leszármazottját magában foglalja, ennek bizonyítéka pedig csak a közös eredetű tulajdonságokban való megegyezés (synapomorphia) lehet. A mai madarak ősei a felső jurától (Archeopterix és korai társai), az emlősöké kicsit korábbról a felső triászból ismertek (Prototheria alosztály, az ősi tojásrakó emlősök).
 • De viervoeters of Tetrapoda zijn een infrastam van de gewervelden. De precieze eerste auteur van de naam is onbekend. De viervoeters worden traditioneel als volgt onderverdeeld: Amfibieën Reptielen Vogels ZoogdierenEen strikt cladistische classificatie op basis van fylogenie ziet er als volgt uit: Amphibia; amfibieën (kikkers, wormsalamanders en salamanders) Amniota (dieren met een vlies, het Amnion, om hun ei) Synapsida (de enige nog bestaande groep zijn de zoogdieren) Anapsida (de enige nog bestaande groep zijn de schildpadden) Diapsida (onder andere dinosauriërs, vogels en hagedissen) Archosauromorpha (onder andere dinosauriërs, vogels en krokodillen) Archosauria Crurotarsi Crocodilia (krokodilachtigen) Ornithodira (dinosauriërs, waaronder de vogels) Lepidosauromorpha (hagedissen, slangen, wormhagedissen en brughagedissen)
 • Els tetràpodes (terme derivat del grec que literalment significa 'quatre potes') són la branca d'animals sarcopterigis que van evolucionar per trepitjar la terra ferma. Es caracteritzen per l'aparició d'uns pulmons que els permeten de captar l'oxigen de l'atmosfera i pel fet que les aletes dels peixos dels que provenien van evolucionar a les dues potes davanteres i dues del darrere que dóna nom al grup. El terme és emprat per a referir-se als membres més primitius que irradiaren des dels sarcopterigis o peixos d'aletes lobulades als primers amfibis del període Devonià. Els tetràpodes només poden generar dos tipus de pigment, l'eumelanina (negre) i la feomelanina (vermell-taronja-groc). Els rèptils, amfibis, i fins i tot els ocells han trobat mecanismes alternatius per adoptar altres colors que els que permeten aquests dos pigments, com ara el verd o el blau. En canvi, els mamífers no han desenvolupat cap mecanisme alternatiu, cosa que fa que no existeixin mamífers de color verd malgrat els possibles avantatges que podria proporcionar-los a l'hora de camuflar-se.Els tetràpodes més petits coneguts són unes granotes de Nova Guinea del gènere Paedophryne els adults de les quals fan només 8-9 mm de llargada.
 • Los tetrápodos (Tetrapoda, gr. «cuatro patas») son un clado de animales vertebrados con cuatro extremidades ambulatorias o manipulatorias. Los anfibios, reptiles, mamíferos y aves son tetrápodos, (incluyendo los anfibios ápodos y serpientes, cuyos antepasados tenían cuatro patas). El término es especialmente útil para describir a los miembros más primitivos del grupo, que radiaron desde los sarcopterigios (peces de «aletas lobulares») a los primeros anfibios del período Devónico.
 • Čtyřnožci (Tetrapoda) je velká skupina obratlovců, kteří obydleli souš. Objevili se v devonu (asi před 365 miliony let), jako potomci svaloploutvých ryb (Sarcopterygii) v podobě rodů Acanthostega a Ichthyostega. Oba jsou řazeny do skupiny Sarcopterygii a vyvinuli se z lalokoploutvých ryb. Současný výzkum ukázal, že ryba nejblíže příbuzná tetrapodům je Tiktaalik roseae, jehož fosílie byly v roce 2004 nalezeny v kanadské Arktidě na ostrově Ellesmere v horninách starých 375 milionů let. Měla podobně zploštělou lebku a oči umístěny na horní straně lebky, která je dále od kostěného pletence lopatkového a začíná být volně pohyblivá. Na nově utvořených končetinách měla Acanthostega osm prstů a Ichthyostega sedm. Podle veslovitých končetin to byli stále ještě vodní živočichové částečně dýchající vnitřními žábrami, ale dokázaly dýchat i vzdušný kyslík plícemi. K dnešním Tetrapodům řadíme dnešní obojživelníky, savce, ptáky a plazy, ale některé tetrapodní znaky máji i mořští ďasi, kteří používají své ploutve pro kráčení, při kterém střídají pravou a levou břišní ploutvi.
 • Os tetrápodes (Tetrapoda) constituem uma superclasse de vertebrados terrestres, possuidores de quatro membros. Os tetrápodes evoluíram dos peixes-lobo de nadadeira cerca de 395 milhões de anos, no Período Devoniano.Em relação aos mamíferos, usa-se este termo (ou a expressão vulgar "quadrúpedes") para designar os animais que apoiam os 4 membros no solo, ao deslocarem-se, em contraposição aos animais que normalmente apoiam apenas dois, como o homem, e que são chamados bípedes. Os tetrápodes são descendentes de peixes de nadadeiras lobadas, os Sarcopterygii.Todos os animais que descendem deles são considerados tetrápodes, pois possuem 4 membros. As serpentes, apesar de não possuírem membros são tetrápodes, pois seus membros sofreram um processo denominado regressão e foram perdidos, mas como pertencem ao grupo dos Lepidossauros, são descendentes de um ancestral Tetrapoda.Note-se no entanto que existe uma nuance de significado entre tetrápode (do grego) e quadrúpede (do latim), com o mesmo significado etimológico. O conceito de tetrápode inclui todas as aves (as asas são membros), enquanto que quadrúpede neste caso não se aplica (as asas não são "patas"). Note-se ainda que embora os seres humanos possam em teoria deslocar-se sobre quatro membros, eles estão adaptados à marcha bípede dado que as pernas são razoavelmente mais longas que os braços. No entanto os seres humanos são considerados tetrápodes.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 128463 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 45145 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 259 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110871598 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:titre
 • L'arbre du vivant et la place des tétrapodes
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Un tétrapode (Tetrapoda) est un animal du sous-embranchement des vertébrés dont le squelette comporte deux paires de membres et dont la respiration est normalement pulmonaire.Les premiers tétrapodes étaient des animaux exclusivement aquatiques, encore mal différenciés des poissons. Leurs proto-pattes semblent avoir servi aux déplacements dans les fouillis végétaux des berges immergées, et leurs poumons semblent une adaptation à des eaux pauvres en oxygène.
 • 四肢動物(ししどうぶつ)Tetrapoda とは、脊椎動物中、足(脚)やそれに類する付属器官を有するものをいう。すなわち両生類・爬虫類・哺乳類、そして鳥類である。四肢を持たないように進化した蛇や鯨なども四肢動物に含まれる。四足動物または四足類ともいう。Tetrapoda (τετραποδη) とはギリシャ語で「四つの足」の意味。
 • Четирикраките (Tetrapoda) са надклас хордови животни, който обединява всички гръбначни, с изключение на гръбначните риби. Те имат по четири крайника или са еволюирали от животни с четири крайника (например, змиите). Основните групи четирикраки са влечугите, птиците и динозаврите, земноводните и бозайниците.
 • Dört üyeliler (Latince: Tetrapoda), sucul yaşamdan kara yaşamına geçiş ile birlikte ortaya çıkmış olan omurgalılara verilen isimdir.
 • Tetrapoda (grezieraz lau hanka) animalia ornodun klado bat da, lau adarrekin. Anfibio, narrasti, ugaztun eta hegaztiak tetrapodoak dira, baita sugeak edo hankarik gabeko anfibioak. Sarcopterigii taldetik eboluzionatu zuten Devoniar garaian.Lau luzakin dituzten animalia ornodunez esaten da. Tetrapodoen luzakinak agerikoak edo atrofiatuak izan daitezke. Arrainak izan ezik gainerako ornodun guztiak dira tetrapodoak, anfibioak, narrastiak, hegaztiak eta ugaztunak alegia.
 • Tetrapoda (Yunani τετραποδη tetrapoda, Latin quadrupedal, "berkaki-empat") adalah hewan vertebrata yang berkaki empat, kaki atau seperti kaki. Amfibia, reptil, dinosaurus, unggas, dan mamalia merupakan bagian dari tetrapoda, dan bahkan ular yang tidak memiliki kaki juga merupakan tetrapoda menurut keturunan. Tetrapoda awal berasal dari Sarcopterygii atau ikan bersirip lobus.
 • Los tetrápodos (Tetrapoda, gr. «cuatro patas») son un clado de animales vertebrados con cuatro extremidades ambulatorias o manipulatorias. Los anfibios, reptiles, mamíferos y aves son tetrápodos, (incluyendo los anfibios ápodos y serpientes, cuyos antepasados tenían cuatro patas). El término es especialmente útil para describir a los miembros más primitivos del grupo, que radiaron desde los sarcopterigios (peces de «aletas lobulares») a los primeros anfibios del período Devónico.
 • De viervoeters of Tetrapoda zijn een infrastam van de gewervelden. De precieze eerste auteur van de naam is onbekend.
 • Čtyřnožci (Tetrapoda) je velká skupina obratlovců, kteří obydleli souš. Objevili se v devonu (asi před 365 miliony let), jako potomci svaloploutvých ryb (Sarcopterygii) v podobě rodů Acanthostega a Ichthyostega. Oba jsou řazeny do skupiny Sarcopterygii a vyvinuli se z lalokoploutvých ryb. Současný výzkum ukázal, že ryba nejblíže příbuzná tetrapodům je Tiktaalik roseae, jehož fosílie byly v roce 2004 nalezeny v kanadské Arktidě na ostrově Ellesmere v horninách starých 375 milionů let.
 • The superclass Tetrapoda (Ancient Greek τετραπόδηs tetrapodēs, "four-footed"), or the tetrapods, comprises the first four-limbed vertebrates and their descendants, including the living and extinct amphibians, reptiles, birds, and mammals. The tetrapods evolved from the lobe-finned fishes about 395 million years ago in the Devonian Period.
 • Els tetràpodes (terme derivat del grec que literalment significa 'quatre potes') són la branca d'animals sarcopterigis que van evolucionar per trepitjar la terra ferma. Es caracteritzen per l'aparició d'uns pulmons que els permeten de captar l'oxigen de l'atmosfera i pel fet que les aletes dels peixos dels que provenien van evolucionar a les dues potes davanteres i dues del darrere que dóna nom al grup.
 • Als Landwirbeltiere (Tetrapoda von altgr. τέτρα tetra ‚vier‘ und πόδι podi ‚Fuß‘) fasst man in der biologischen Systematik die Wirbeltiere zusammen, die über vier (gr. = tetra) Füße (gr. = podes) verfügen. Dazu gehören also die Amphibien (Amphibia), die Reptilien (Reptilia), die Vögel (Aves) und die Säugetiere (Mammalia) einschließlich des Menschen.
 • Os tetrápodes (Tetrapoda) constituem uma superclasse de vertebrados terrestres, possuidores de quatro membros. Os tetrápodes evoluíram dos peixes-lobo de nadadeira cerca de 395 milhões de anos, no Período Devoniano.Em relação aos mamíferos, usa-se este termo (ou a expressão vulgar "quadrúpedes") para designar os animais que apoiam os 4 membros no solo, ao deslocarem-se, em contraposição aos animais que normalmente apoiam apenas dois, como o homem, e que são chamados bípedes.
 • 네발동물(고대 그리스어 τετραπόδηs tetrapodēs, "네 발을 가진"), 또는 사지동물(四肢動物)은 처음으로 네 발을 가졌던 척추동물과 그 후손들로 구성되며 현생 및 멸종한 양서류, 파충류, 새, 포유류를 포함한다. 네발동물은 육기어류로부터 약 3억 9500만 년 전 데본기에 진화했다. 물 속에서 살았던 네발동물의 조상이 어떤 것이었는지, 그리고 어떻게 육지를 점령했는지는 분명하지 않으며 지금도 고생물학자들 사이에 활발히 연구되고 논쟁이 일어나는 주제다.오늘날 살아있는 대부분의 종들은 육상생물이지만 최초의 네발동물이 땅 위에서 움직일수 있었다는 증거는 거의 없다. 처음에는 네 다리로 몸통을 바닥에서 완전히 들어올릴 수 없었을 것인데 알려진 흔적을 보면 배를 끌고 다니지 않았던 것으로 보이기 때문이다. 이런 흔적은 얕은 물에서 바닥을 걸어다녔던 동물이 만들었을 것이다.
 • A négylábúak (Tetrapoda) az elsődlegesen négylábú gerinces állatok összefoglaló megjelölésére szolgáló fogalom. Közéjük tartoznak a kétéltűek, a hüllők (köztük a visszafejlődött lábú kígyók is), a madarak, az emlősök. Rendszertani kategóriaként ritkán használják, annak ellenére, hogy minden valószínűség szerint monofiletikus (egy közös őstől származó) kategóriáról van szó.
 • Четвероно́гие, или назе́мные позвоно́чные (лат. Tetrapoda) — надкласс позвоночных из группы челюстноротых (Gnathostomata). Характерный признак четвероногих — наличие четырёх конечностей, обычно служащих для передвижения по суше.
 • I tetrapodi (Tetrapoda Gaffney, 1979) sono una superclasse appartenente all'infraphylum Gnathostomata, del subphylum Vertebrata. In generale i tetrapodi sono terrestri, più o meno adattati alla vita in ambiente subaereo, con l'eccezione di gruppi ritornati alla vita acquatica.
 • Czworonogi, tetrapody (Tetrapoda) – grupa kręgowców obejmująca płazy, gady, ptaki i ssaki.W 1989 roku Jacques Gauthier i współpracownicy zdefiniowali nazwę Tetrapoda jako odnoszącą się do grupy koronowej, czyli obejmującej ostatniego wspólnego przodka grup Lissamphibia oraz owodniowców i wszystkich jego potomków, jednak niektórzy naukowcy rozszerzają znaczenie tego terminu na klad obejmujący wszystkie kręgowce mające kończyny z palcami.
rdfs:label
 • Tetrapoda
 • Czworonogi
 • Dört üyeliler
 • Landwirbeltiere
 • Négylábúak
 • Tetrapod
 • Tetrapoda
 • Tetrapoda
 • Tetrapoda
 • Tetrapoda
 • Tetràpode
 • Tetrápodes
 • Viervoeters (biologie)
 • Čtyřnožci
 • Четвероногие
 • Четирикраки
 • 四肢動物
 • 네발동물
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of