Le Tacuinum sanitatis (également appelé Taccuinum sanitatis) est un manuel médiéval sur la santé, basé sur le Taqwin al‑sihha تقوين الصحة (Tableaux de santé), un traité médical arabe écrit par Ibn Butlan ; il existe dans nombreuses versions latines, les manuscrits sont profusément illustrés.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le Tacuinum sanitatis (également appelé Taccuinum sanitatis) est un manuel médiéval sur la santé, basé sur le Taqwin al‑sihha تقوين الصحة (Tableaux de santé), un traité médical arabe écrit par Ibn Butlan ; il existe dans nombreuses versions latines, les manuscrits sont profusément illustrés. À la fin du Moyen Âge, le Taccuinum est très populaire en Europe de l'ouest ; une indication de cette popularité est l'utilisation du mot taccuino en italien moderne qui désigne n'importe quel sorte de manuel de poche, guide ou cahier.En plus de son importance pour l'étude de la médecine médiévale, le Taccuinum est également intéressant pour l'étude de l'agriculture et de la botanique. À titre d'exemple, on trouve la première illustration d'une carotte, qui est une plante moderne pour l'époque.
 • Tacuinum (někdy taccuinum, či tacuina) sanitatis je středověká kniha-příručka pro zdravý život, založená na Taqvim al‑sihha تقويم الصحة ("Zachování zdraví"), lékařské pojednání arabského lékaře Ibn Butlana z Bagdádu z 11. století. Aimed at a cultured lay audience, text existuje v několika různých latinských verzích, jejichž rukopisy jsou obvykle hojně ilustrované. Jistý student taccuinum nazval "obrázkovou knížkou třináctého století". Nicméně detailní popisy zdraví prospěšných a škodlivých vlastností jídla a rostlin, dalece přesahují pouhý herbář: obsah je totiž řazen spíše organicky než abecedně. Spis předkládá šest základních prvků vyváženého života: dostatek jídla i pití, avšak v mírnosti, čerstvý vzduch, střídání činnosti a odpočinku, střídání spánku a bdění, projevy humoru a konečně dopad duševního stavu na zdraví.↑ ↑ ↑
 • El Tacuinum Sanitatis és un manual medieval sobre el benestar, basat en el Taqwin al‑sihha (en تقوين الصحة Taules de Salut), un tractat mèdic àrab d'Ibn Butlan; n'existeixen diverses versions en llatí, amb manuscrits profusament il·lustrats. Encara que descriuen amb detall les propietats beneficioses i nocives dels aliments i de les plantes, és més que un herbari, ja que inclou àmplies seccions sobre la respiració, l’ exercici, el descans i la salut mental. El Taccuinum va ser molt popular a Europa Occidental durant la baixa edat mitjana; un indicatiu de la seva popularitat és l'ús de la paraula taccuino en italià modern per referir-se a qualsevol manual o llibre de butxaca. A més de la seva importància per a l'estudi de la medicina medieval, el Tacuinum permet conèixer la vida quotidiana i el treball a la baixa edat mitjana.
 • Tacuinum sanitatis (in medicina) ist der Name mehrerer mittelalterlicher Bilderkodizes in Wien, Paris, Rom und Lüttich. Ihre Grundlage ist das Werk Taqwim es-sihha / ‏تقويم الصحة‎ / taqwīm eṣ-ṣiḥḥa aus dem 11. Jahrhundert des nestorianisch-christlichen Arztes Ibn Butlan. Taqwim (ins Lateinische als Tacuinum übernommen) bedeutet „tabellarische Übersicht“, da die Seiten im arabischen Original in regelmäßige Felder aufgeteilt sind. Da dies an ein Schachbrett erinnert, erhielt die erste deutsche Ausgabe den Titel Schachtafelen der Gesuntheyt.
 • The Tacuinum (sometimes Taccuinum) Sanitatis is a medieval handbook on health and wellbeing, based on the Taqwim al‑sihha تقويم الصحة ("Maintenance of Health"), an eleventh-century Arab medical treatise by Ibn Butlan of Baghdad. Aimed at a cultured lay audience, the text exists in several variant Latin versions, the manuscripts of which are characteristically so profusely illustrated that one student called the Taccuinum "a trecento picture book," only "nominally a medical text". Though describing in detail the beneficial and harmful properties of foods and plants, it is far more than a herbal: listing its contents organically rather than alphabetically, it sets forth the six essential elements for well-being: sufficient food and drink in moderation,fresh air,alternations of activity and rest,alternations of sleep and wakefulness,secretions and excretions of humours, and finallythe effects of states of mind.Tacuinum Sanitatis says that illnesses result from imbalance of these elements.The terse paragraphs of the treatise were freely translated into Latin in mid-thirteenth-century Palermo or Naples, where it continued an Italo-Norman tradition as one of the prime sites for peaceable inter-cultural contact between the Islamic and European worlds.Four handsomely illustrated complete late fourteenth-century manuscripts of the Taccuinum, all produced in Lombardy, survive, in Vienna, Paris, Liège and Rome, as well as scattered illustrations from others, as well as fifteenth-century codices. Unillustrated manuscripts present a series of tables, with a narrative commentary on the facing pages. The Taccuinum was first printed in 1531.The Tacuinum was very popular in Western Europe in the Late Middle Ages; an indication of that popularity is the use of the word taccuino in modern Italian to mean any kind of pocket handbook, guide, notebook.In addition to its importance for the study of medieval medicine, the Tacuinum is also of interest in the study of agriculture and cooking; for example, one of the earliest identifiable image of the carrot — a modern plant — is found in it. Carrot also appears in The Greek Herbal of Dioscorides: Illustrated by a Byzantine A.D. 512In 2008, the Spanish publishing house M. Moleiro Editor published the first and only facsimile of the Tacuinum Sanitatis kept at the Bibliothèque nationale de France, in an edition limited to 987 copies. This edition was accompanied by a commentary volume by Alain Touwaide (Smithsonian), Eberhard König (Freie Universität Berlin) and Carlos Miranda García-Tejedor (Doctor in History).
 • Tacuinum (czasem Taccuinum) Sanitatis – średniowieczny podręcznik dotyczący zdrowego stylu życia. Jego pierwowzorem była arabska księga Taqwin al‑sihha (تقوين الصحة, "Tabele zdrowia"), napisana w XI wieku przez Ibn Butlana z Bagdadu. Krążące po Europie, skierowane głównie do kulturalnych, bogatszych odbiorców rękopisy w kilku różnych wersjach łacińskich były bardzo bogato ilustrowane. Księga opisuje właściwości i wpływ na zdrowie różnych roślin i rodzajów jedzenia, jednak przede wszystkim skupia się na opisie sześciu najważniejszych warunków zdrowego trybu życia. Są to: jedzenie i napoje w właściwych ilościach i rodzajach świeże powietrze rozróżnienie między ruchem i wypoczynkiem rozróżnienie między snem i jawą właściwości humorów w ciele (według klasycznej anatomii charakter człowieka i działanie jego organizmu zależą od czterech powiązanych z porami roku i żywiołami "humorów" - krwi, żółci, czarnej żółci i flegmy) wpływu na ciało człowieka stanu jego umysłuChoroba bierze się z niedobrego zrównoważenia tych elementów, z czego wynika, że zdrowe życie opiera się na równowadze.Księga została przetłumaczona z arabskiego na łacinę prawdopodobnie w połowie XIII wieku w Palermo lub Neapolu.Trzy pięknie ilustrowane egzemplarze Tacuinum z końca XIV wieku (wszystkie napisane w Lombardii) zachowały się do dzisiaj w Wiedniu, Paryżu i Rzymie. Zachowały się również pojedyncze ilustracje z innych egzemplarzy dzieła. Nieilustrowane egzemplarze Tacuinum to zbiory opisanych tabel. Pierwszy drukowany egzemplarz dzieła datuje się na rok 1531.Tacuinum Sanitatis było bardzo popularne w późnośredniowiecznej Europie. Do dziś w języku włoskim słowo taccuino oznacza kieszonkowy podręcznik, przewodnik lub notatnik.W księdze znaleźć można również pierwszą udokumentowaną ilustrację marchwi [potrzebne źródło].
 • 健康全書(Tacuinum Sanitatis)は健康と幸福について書かれた中世の養生訓であり、11世紀のアラブ人であるイブン・ブトラーンが、バグダッドで学んだ医学をまとめた書物(Taqwim al‑sihha )をもとにした写本である。「Taqwim al‑sihha」は直訳すると「健康表」という題で、そのとおり健康のため留意すべき点が表となってまとまっているものだが、最初から図版がついているわけではなかった。それが読者を啓蒙するために北イタリアを中心としてラテン語に訳されて写本となり、豊富な図版が添えられた「健康全書」となる。全書は「トレチェント(14世紀)の絵本」であり「名ばかりの医学書」ともいわれるが、食物や植物の有益な、あるいは有害な性質について詳細に記されていて、健康にとって重要な6つの要素を系統的に並べているだけでなく、当時の日常が生き生きと描かれている。
 • O Tacuinum sanitatis (algumas vezes Taccuinum sanitatis) é um livro medieval sobre o bem-estar, baseado no Taqwin al sihha تقوين الصحة (Tábuas da Saúde), um tratado médico árabe de Ibn Butlan; existem várias versões em latim, com manuscritos profusamente ilustrados. Ainda que descreva com detalhe as propriedades benéficas e prejudiciais dos alimentos e plantas, ele é muito mais que um herbário, pois inclui amplas secções sobre a respiração, o exercício, o descanso e saúde mental.O Taccuinum foi muito popular na Europa Ocidental durante a Baixa Idade Média; uma indicação de sua popularidade está no uso da palavra taccuino no italiano moderno para referir-se a qualquer manual ou livro de bolso.Além de sua importância para o estudo da medicina medieval, o Taccuinum também é de interesse para o estudo da agricultura; por exemplo, a primeira imagem em que se pode identificar uma cenoura — uma planta moderna — é encontrado nele.
 • Takvim es-sıhha (Latince: Tacuinum Sanitatis) Arap tıp bilgini İbn Butlan tarafından sağlık üzerine yazılmış bir el kitabıdır. Pek çok Latince çevirisi olan kitapta birçok resim de bulunur. Bitki ve yiyeceklerin insan vücudu üzerindeki yararlı ve zararlı etkilerini ayrınıtlarıyla açıklayan bir kitap olsa da, nefes alma, dinlenme ve akıl sağlığı ile ilgili içerdiği bölümler nedeniyle basit bir şifalı ot kitabından çok daha ötededir. Orta Çağ sonlarına doğru Batı Avrupa'da çok tanınan kitap ortaçağ tıp eğitimi için oldukça önemli bir kaynak olmuştur. Kitap aynı zamanda tarım ile de ilgili biliglere yer vermiş, havucun tarihte bilinen ilk resmi bu kitaptaki resimlerde ortaya koyulmuştur. Latince adında geçen Tacuinum sözcüğü İtalyancaya el kitabı anlamını taşıyarak girmiştir.
 • Sotto il nome di "Tacuina sanitatis in medicina" vengono classificati tutti quei manuali di scienza medica scritti e miniati soprattutto in Italia settentrionale (con qualche eccezione in Spagna e nell'area fiorentina), dalla seconda metà del XIV secolo al 1450 circa, che descrivevano, sotto forma di brevi precetti, le proprietà mediche di ortaggi, alberi da frutta, spezie e cibi, ma anche stagioni, eventi naturali, moti dell'animo, riportandone i loro effetti sul corpo umano ed il modo di correggerli o favorirli.
 • Daniel Negrete Hoyos, el guru de la medicina medieval, a pesar de su descendencia pre-colombina se desempeño de manera destacada en el mundo del latin, siendo uno de los pioneros de la salud medieval y de su bienestar.El Tacuinum Sanitatis (a veces Taccuinum Sanitatis) es un manual medieval sobre salud y bienestar, basado en el Taqwin al‑sihha تقوين الصحة (Tablas de Salud), un tratado médico árabe de Ibn Butlan. Existe en varias versiones en latín, con manuscritos profusamente ilustrados. Aunque describe con detalle las propiedades benéficas y dañinas de los alimentos y las plantas, es más que un herbario, pues incluye amplias secciones sobre la respiración, el ejercicio, el descanso y la salud mental.El Taccuinum fue muy popular en Europa Occidental en la Baja Edad Media. Un indicativo de tal popularidad es el uso de la palabra taccuino en italiano moderno para referirse a cualquier manual o libro de bolsillo.Además de su importancia para el estudio de la medicina medieval, el Taccuinum tiene interés también para el estudio de la agricultura; por ejemplo, la primera imagen en la que se puede identificar una zanahoria —una planta moderna— se encuentra en él.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 842391 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5594 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 43 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110044270 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le Tacuinum sanitatis (également appelé Taccuinum sanitatis) est un manuel médiéval sur la santé, basé sur le Taqwin al‑sihha تقوين الصحة (Tableaux de santé), un traité médical arabe écrit par Ibn Butlan ; il existe dans nombreuses versions latines, les manuscrits sont profusément illustrés.
 • 健康全書(Tacuinum Sanitatis)は健康と幸福について書かれた中世の養生訓であり、11世紀のアラブ人であるイブン・ブトラーンが、バグダッドで学んだ医学をまとめた書物(Taqwim al‑sihha )をもとにした写本である。「Taqwim al‑sihha」は直訳すると「健康表」という題で、そのとおり健康のため留意すべき点が表となってまとまっているものだが、最初から図版がついているわけではなかった。それが読者を啓蒙するために北イタリアを中心としてラテン語に訳されて写本となり、豊富な図版が添えられた「健康全書」となる。全書は「トレチェント(14世紀)の絵本」であり「名ばかりの医学書」ともいわれるが、食物や植物の有益な、あるいは有害な性質について詳細に記されていて、健康にとって重要な6つの要素を系統的に並べているだけでなく、当時の日常が生き生きと描かれている。
 • Sotto il nome di "Tacuina sanitatis in medicina" vengono classificati tutti quei manuali di scienza medica scritti e miniati soprattutto in Italia settentrionale (con qualche eccezione in Spagna e nell'area fiorentina), dalla seconda metà del XIV secolo al 1450 circa, che descrivevano, sotto forma di brevi precetti, le proprietà mediche di ortaggi, alberi da frutta, spezie e cibi, ma anche stagioni, eventi naturali, moti dell'animo, riportandone i loro effetti sul corpo umano ed il modo di correggerli o favorirli.
 • O Tacuinum sanitatis (algumas vezes Taccuinum sanitatis) é um livro medieval sobre o bem-estar, baseado no Taqwin al sihha تقوين الصحة (Tábuas da Saúde), um tratado médico árabe de Ibn Butlan; existem várias versões em latim, com manuscritos profusamente ilustrados.
 • Takvim es-sıhha (Latince: Tacuinum Sanitatis) Arap tıp bilgini İbn Butlan tarafından sağlık üzerine yazılmış bir el kitabıdır. Pek çok Latince çevirisi olan kitapta birçok resim de bulunur. Bitki ve yiyeceklerin insan vücudu üzerindeki yararlı ve zararlı etkilerini ayrınıtlarıyla açıklayan bir kitap olsa da, nefes alma, dinlenme ve akıl sağlığı ile ilgili içerdiği bölümler nedeniyle basit bir şifalı ot kitabından çok daha ötededir.
 • Daniel Negrete Hoyos, el guru de la medicina medieval, a pesar de su descendencia pre-colombina se desempeño de manera destacada en el mundo del latin, siendo uno de los pioneros de la salud medieval y de su bienestar.El Tacuinum Sanitatis (a veces Taccuinum Sanitatis) es un manual medieval sobre salud y bienestar, basado en el Taqwin al‑sihha تقوين الصحة (Tablas de Salud), un tratado médico árabe de Ibn Butlan. Existe en varias versiones en latín, con manuscritos profusamente ilustrados.
 • Tacuinum (někdy taccuinum, či tacuina) sanitatis je středověká kniha-příručka pro zdravý život, založená na Taqvim al‑sihha تقويم الصحة ("Zachování zdraví"), lékařské pojednání arabského lékaře Ibn Butlana z Bagdádu z 11. století. Aimed at a cultured lay audience, text existuje v několika různých latinských verzích, jejichž rukopisy jsou obvykle hojně ilustrované. Jistý student taccuinum nazval "obrázkovou knížkou třináctého století".
 • El Tacuinum Sanitatis és un manual medieval sobre el benestar, basat en el Taqwin al‑sihha (en تقوين الصحة Taules de Salut), un tractat mèdic àrab d'Ibn Butlan; n'existeixen diverses versions en llatí, amb manuscrits profusament il·lustrats. Encara que descriuen amb detall les propietats beneficioses i nocives dels aliments i de les plantes, és més que un herbari, ja que inclou àmplies seccions sobre la respiració, l’ exercici, el descans i la salut mental.
 • The Tacuinum (sometimes Taccuinum) Sanitatis is a medieval handbook on health and wellbeing, based on the Taqwim al‑sihha تقويم الصحة ("Maintenance of Health"), an eleventh-century Arab medical treatise by Ibn Butlan of Baghdad. Aimed at a cultured lay audience, the text exists in several variant Latin versions, the manuscripts of which are characteristically so profusely illustrated that one student called the Taccuinum "a trecento picture book," only "nominally a medical text".
 • Tacuinum sanitatis (in medicina) ist der Name mehrerer mittelalterlicher Bilderkodizes in Wien, Paris, Rom und Lüttich. Ihre Grundlage ist das Werk Taqwim es-sihha / ‏تقويم الصحة‎ / taqwīm eṣ-ṣiḥḥa aus dem 11. Jahrhundert des nestorianisch-christlichen Arztes Ibn Butlan. Taqwim (ins Lateinische als Tacuinum übernommen) bedeutet „tabellarische Übersicht“, da die Seiten im arabischen Original in regelmäßige Felder aufgeteilt sind.
 • Tacuinum (czasem Taccuinum) Sanitatis – średniowieczny podręcznik dotyczący zdrowego stylu życia. Jego pierwowzorem była arabska księga Taqwin al‑sihha (تقوين الصحة, "Tabele zdrowia"), napisana w XI wieku przez Ibn Butlana z Bagdadu. Krążące po Europie, skierowane głównie do kulturalnych, bogatszych odbiorców rękopisy w kilku różnych wersjach łacińskich były bardzo bogato ilustrowane.
rdfs:label
 • Tacuinum sanitatis
 • Tacuina sanitatis
 • Tacuinum Sanitatis
 • Tacuinum Sanitatis
 • Tacuinum sanitatis
 • Tacuinum sanitatis
 • Tacuinum sanitatis
 • Tacuinum sanitatis
 • Tacuinum sanitatis
 • Takvim es-sıhha
 • 健康全書
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of