La tactique (militaire) est l'art de conduire une bataille, en disposant les différentes armes (infanterie, arme blindée cavalerie, artillerie, génie ; puis aviation tactique, etc.) sur le terrain et en en combinant l'action en vue d'obtenir le maximum d'effet sur l'ennemi.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La tactique (militaire) est l'art de conduire une bataille, en disposant les différentes armes (infanterie, arme blindée cavalerie, artillerie, génie ; puis aviation tactique, etc.) sur le terrain et en en combinant l'action en vue d'obtenir le maximum d'effet sur l'ennemi. En dehors du domaine militaire et par extension, ce terme s'applique à toute confrontation (économique, commerciale, sportive, ludique, diplomatique, etc.) et décrit l'art de combiner de manière optimale les modes opératoires et les moyens dont on dispose, pour emporter un gain ou une décision.
 • Military tactics can be described as the science and art of organizing a military force, and the techniques for using weapons or military units in combination for engaging and defeating an enemy in battle. Changes in philosophy and technology over time have been reflected in changes to military tactics. In current military thought, tactics are the lowest of three planning levels. The highest tier of planning is the strategy, which is about how force is translated into political objectives, or more specifically how you bridge the means and ends of war together. An intermediate level, which converts strategy into tactics is the operational level that deals with formations of units. In common vernacular, "tactical" decisions are those made to achieve greatest immediate value and "strategic" decisions are those made to achieve the greatest overall value irrespective of immediate return.
 • Taktyka (gr. taktiká ) – teoria i praktyka posługiwania się jednostkami wojskowymi dla osiągnięcia zamierzonego celu. Taktyka jest najniższym poziomem sztuki wojennej. Wyższymi szczeblami sztuki wojennej są: sztuka operacyjna i strategia.Taktyka jest sztuką osiągania zwycięstwa (czy ogólniej: zamierzonych celów) w konkretnych warunkach. Przyjmuje się też, że taktyka dotyczy ograniczonej przestrzeni (np. do XX w. do terenu, który można objąć wzrokiem) i czasu (rzędu doby).Taktyka (w odróżnieniu od sztuki operacyjnej i strategii) jest silnie związana i zależna od zmian organizacyjnych i technicznych w wojsku. Przykładowo kawaleria, której podstawowym sposobem użycia (taktyką) przez wieki była szarża, wraz z wprowadzeniem karabinu maszynowego i szybkostrzelnej artylerii zaczęła używać koni jedynie do szybkiego przemieszczania się, a do walki kawalerzyści zsiadali z koni, wykonując szarżę jedynie w wyjątkowych, sprzyjających okolicznościach. Nawet drobna zmiana w wyposażeniu może skutkować istotną zmianą sposobu walki (taktyki). Bardzo skuteczna taktyka wilczego stada polegająca na grupowym ataku przeprowadzanym przez okręty podwodne w nocy z wynurzenia musiała zostać porzucona po wprowadzeniu radaru.Taktyka może być też specyficzna dla warunków terenowych lub pogodowych. Zdarza się, że sposób walki (taktyka) jest opracowywany na użytek jednej bitwy, jak np. w przypadku ataku na Eben Emael.W innym ujęciu taktyka to bezpośrednia walka zbrojna, mająca na celu bezpośrednie zniszczenie (zgładzenie, definitywne rozbicie) sił i środków walki, bez względu na ich wielkość (skalę). Taktyka prowadzona jest w dwóch podstawowych rodzajach: natarciu i obronie, przy czym najczęściej prowadzone są one w formie pozycyjnej. Manewr w taktyce, zwłaszcza mający na celu okrążenie (osaczenie) przeciwnika, jest bardzo rzadko stosowany. Najczęstszym manewrem taktycznym jest rotacja (luzowanie) jednostek tak w natarciu, jak i oporze.
 • 전술(戰術, 영어: military tactics)은 본래 군사에서 쓰이는 낱말로, 특정한 목표를 수행하기 위한 행동 계획을 가리키는 전략(strategy)과는 별개이다. 전술은 적의 병력을 격멸함으로써 전략 목적을 달성하는 데 그 목적을 둔다.
 • Vojenská taktika (respektive bojová taktika) je soubor konkrétních metod používaných válčícími stranami za účelem napadení a zničení nepřítele v bitvě. V průběhu času prodělávala dlouhé období stagnace či prudkého vývoje v závislosti na technickém vývoji zbraní a filosofickém náhledu na válku.
 • Tática militar (grego: Taktikē, a arte de organizar um exército) é um nome coletivo para métodos de atacar e se defender de um inimigo em batalha. Mudanças na filosofia e na tecnologia ao longo do tempo têm se refletido em mudanças nas táticas militares.Até o século XIX, muitas táticas militares estavam confinadas aos aspectos do campo de batalha, tais como a melhor forma de manobrar unidades durante combate em campo aberto, campo aberto é maior do que o campo de batalha, segundo os irmãos J. S. Vasconcellos. No pensamento militar da atualidade, a tática incorpora o uso operacional de forças numa situação particular de combate, visando o maior. Ganhar à Batalha e à Guerra, simultaneamente, segundo os irmãos J. S. Vasconcellos. As táticas devem ser diferenciadas da estratégia militar( a Guerra, propriamente dita), segundo os irmãos Vasconcellos, a qual se preocupa com o plano e os meios gerais para obter aos diversos e as vezes conflitantes resultado a curto, curtíssimo a longo prazos e da chamada "arte operacional da Guerra", segundo Sun Tzu, num estágio intermediário no qual o objetivo é converter a Estratégia em Tática e vice - versa segundo os irmâos J. S. Vasconcellos.
 • La tattica militare è una delle cinque branche che compongono l'arte militare: strategia militare, arte operativa, Tattica militare, logistica militare, organica militare (quest'ultima detta anche logistica del personale). Essa tratta dei metodi di impiego delle forze nel combattimento riferiti al livello tattico, che giunge fino al Corpo d'armata.La parola tattica deriva dal greco e significa "ordinamento sul campo di battaglia". Il termine è associato in particolar modo all'ambito militare, ma è possibile usare e trovare il termine anche in ambiti completamente diversi. Tra questi quello: economico, commerciale, e sportivo oltreché in una grande varietà di altri campi come la negoziazione.
 • Тактика (др.-греч. τακτικός «относящийся к построению войск», от τάξις «строй и расположение») — составная часть военного искусства, включающая теорию и практику подготовки и ведения боя соединениями, частями (кораблями) и подразделениями различных видов вооружённых сил, родов войск (сил) и специальных войск на суше, в воздухе (космосе), на море и информационном пространстве; военно-теоретическая дисциплина. Тактика охватывает изучение, разработку, подготовку и ведение всех видов боевых действий: наступления, обороны, встречного боя, тактических перегруппировок и так далее.В Вооружённых силах России (а ранее — СССР, Российской Империи), в военном деле, тактика занимает подчинённое положение по отношению к оперативному искусству и военной стратегии. Оперативное искусство определяет задачи и направление развития тактики с учётом тактических возможностей соединений и частей, характера и особенностей их действий. Под влиянием изменений способов ведения военных действий, вызванных принятием на вооружение войск (сил авиации и флота) ядерного оружия и усовершенствованных обычных средств поражения, взаимосвязь и взаимозависимость между стратегией, оперативным искусством и тактикой становятся более многогранными и динамичными. Тактическое ядерное оружие позволяет тактическому командованию проявлять известную самостоятельность в выборе способов боевых действий и быстрее добиваться успехов, которые обусловливают достижение оперативных результатов. В то же время стратегическое и оперативное командование нанесением мощных ядерных ударов по важным объектам и крупным группировкам войск (сил) противника может решать крупные стратегические (оперативные) задачи и создавать благоприятные условия для выполнения тактических задач.
 • La táctica militar es la parte de la estrategia militar que trata sobre el empleo de los medios de acción en la coronación de una campaña o la derrota del enemigo. Se refiere a la actuación de los mandos y sus tropas en relación con el enemigo existente y con las misiones a su cargo; por tanto la táctica conduce y guía las operaciones de los ejércitos o de una parte de ellos. Cuando llega el momento del choque o enfrentamiento bélico, lo que la estrategia militar concibe, la táctica militar lo prosigue y pone en práctica, lo ejecuta, si puede ser con celeridad y sigilo, y debe hacer entrar la táctica militar en sus múltiples combinaciones. Considera los accidentes del terreno, los obstáculos que conviene oponer, o los abrigos que es oportuno utilizar, a favor de los ríos, riberas, bosques, etc. Así pues, la táctica militar es una acción y la estrategia es el diseño y una serie de movimientos preparatorios. La táctica militar es la ciencia de hacer obrar la fuerza en circunstancias dadas. Puede ser uno un buen táctico, sin ser buen estratega, y viceversa. Nadie puede ser gran general si no reúne las dos cualidades, en un balance, que muchas veces es un arte. La táctica requiere como mínimo del análisis del enemigo, de las condiciones tanto ambientales como geográficas del escenario de la escaramuza.Por otra parte, son las armas las que más inmediatamente imprimen innovaciones y progreso a la táctica militar, como se comprueba con algunos ejemplos históricos: La táctica de Grecia cambia cuando Filipo II de Macedonia modifica la armadura y el armamento. Roma conquista por su capacidad de asimilación y mejora de sus armas y tácticas de otros pueblos y donde había una superioridad, aunque fuera del enemigo, era examinada y puesta en práctica, y ningún otro pueblo preparó la guerra con mayor prudencia ni la hizo con mayor audacia y fortuna (Antonie La Roche Aymon, en su obra en 4 tomos de historia militar). Los iberos resisten con su espada hasta que los romanos la adoptan. Los mismos romanos, ya en su periodo de decadencia en tiempos de Graciano, se desnudan de sus armas defensivas {José Almirante, en su Diccionario militar) y son sojuzgados por tribus bárbaras. El feudalismo se sostiene por negar el señor feudal la armadura y caballo al villano. La aparición de la pólvora trastorna las anteriores bases históricas de la táctica, y la introducción de las armas de fuego hizo abandonar progresivamente el uso de las armaduras, ya bastante en desuso debido a los arcos largos galeses, que después se quiso restablecer inútilmente, ya que una bala disparada hería con igual peligro al noble o señor feudal que al villano o plebeyo sobre el campo de batalla. Ya Bulow a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX dividió el "arte de la guerra" en cinco principales partes: estrategia militar, táctica, logística, táctica de las armas, arte del ingeniero.↑
 • Taktik im militärischen Sinn (von altgriechisch τακτικά taktiká „Kunst, ein Heer in Schlachtordnung zu stellen“) ist nach Clausewitz "die Lehre vom Gebrauch der Streitkräfte im Gefecht". Taktik kann auch als "die koordinierte Anwendung von militärischen Mitteln zur Erreichung eines gegebenen/gewollten Ziels unter Bewertung, Einbeziehung und zieldienlicher Verwendung von vorgefundener Lage, vorhandenen Kräften, räumlichen und zeitlichen Gegebenheiten" beschrieben werden. Dieser untergeordnet ist der Gefechtsdienst auf Einheitsebene und Teileinheitsebene, übergeordnet die Operationsführung.Unter dem Einfluss von Technik und Philosophie ist die Geschichte der militärischen Taktiken im stetigen Wandel. So sind taktische Körper veraltet und taktische Zeichen unverzichtbar für die Organisation geworden.Vorgefertigte taktische Muster und Aufstellungen werden als Elementartaktik bezeichnet. Die Übungen auf dem Gebiet der angewandten Taktik nennt man im kleineren Maßstab Felddienstübungen, im größeren Maßstab Truppenübungen oder Manöver.
 • Тактиката е теория и практика за подготовка и водене на боя, съставна част на военното изкуство. Изучава същността, закономерността, организацията и воденето на боя. Определя мястото и начина на бойното използване на всеки от родовете войски, в зависимост от неговите тактически и технически възможности. Всеки вид въоръжени сили има своя специфична обща тактика и тактика на родовете войски. Тактиката се дели на: елементарна тактика (уставна) и приложна тактика (интелектуална).
 • Taktik perang adalah cabang ilmu militer berurusan dengan manuver rinci untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh strategi. Taktik juga merupakan rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Taktik perang adalah penggunaan kekuatan bersenjata untuk menjalankan pertempuran. Taktik perang sebagai ilmu dan seni tentang pelaksanaan manuver pasukan dan penggunaan alat senjata untuk memenangkan pertempuran. Strategi medan tempur, terkenal dengan istilah taktik. Merumuskan dan melaksanakan taktik adalah sangat penting dalam sebuah pertempuran karena sebuah negara pun masih bisa kalah dalam medan pertempuran meskipun strategi perang yang sudah terkoordinasi baik, strategi militer yang tepat, dan strategi operasi yang terancang baik.
 • Tactiek is een term uit krijgskunde, management en sport en spel.
 • Tàctica Militar (grec: Taktik) és el conjunt dels mètodes d'atac i defensa contra un enemic en la batalla. La tàctica s'ha de distingir de l'estratègia militar, que té a veure amb el pla general i els mitjans per a obtenir un resultat a llarg termini i l'art operacional, que és l'etapa intermèdia en què l'objectiu és convertir l'estratègia en tàctica. Contràriament, la tàctica se centra en la petita escala, és a dir, es limita al camp de batalla.Fins al segle XIX, l'estratègia militar es limitava en molts aspectes a la tàctica, és a dir, en la millor manera de manejar les unitats sobre el camp de batalla durant el combat a camp obert. Tanmateix, en el pensament militar d'avui en dia, hom distingeix perfectament les tàctiques de l'estratègia general de la guerra, incorporant l'ús de les forces que operen en situacions de combat diverses.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 88610 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7305 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 47 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110465097 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La tactique (militaire) est l'art de conduire une bataille, en disposant les différentes armes (infanterie, arme blindée cavalerie, artillerie, génie ; puis aviation tactique, etc.) sur le terrain et en en combinant l'action en vue d'obtenir le maximum d'effet sur l'ennemi.
 • 전술(戰術, 영어: military tactics)은 본래 군사에서 쓰이는 낱말로, 특정한 목표를 수행하기 위한 행동 계획을 가리키는 전략(strategy)과는 별개이다. 전술은 적의 병력을 격멸함으로써 전략 목적을 달성하는 데 그 목적을 둔다.
 • Vojenská taktika (respektive bojová taktika) je soubor konkrétních metod používaných válčícími stranami za účelem napadení a zničení nepřítele v bitvě. V průběhu času prodělávala dlouhé období stagnace či prudkého vývoje v závislosti na technickém vývoji zbraní a filosofickém náhledu na válku.
 • Тактиката е теория и практика за подготовка и водене на боя, съставна част на военното изкуство. Изучава същността, закономерността, организацията и воденето на боя. Определя мястото и начина на бойното използване на всеки от родовете войски, в зависимост от неговите тактически и технически възможности. Всеки вид въоръжени сили има своя специфична обща тактика и тактика на родовете войски. Тактиката се дели на: елементарна тактика (уставна) и приложна тактика (интелектуална).
 • Tactiek is een term uit krijgskunde, management en sport en spel.
 • Military tactics can be described as the science and art of organizing a military force, and the techniques for using weapons or military units in combination for engaging and defeating an enemy in battle. Changes in philosophy and technology over time have been reflected in changes to military tactics. In current military thought, tactics are the lowest of three planning levels.
 • Tàctica Militar (grec: Taktik) és el conjunt dels mètodes d'atac i defensa contra un enemic en la batalla. La tàctica s'ha de distingir de l'estratègia militar, que té a veure amb el pla general i els mitjans per a obtenir un resultat a llarg termini i l'art operacional, que és l'etapa intermèdia en què l'objectiu és convertir l'estratègia en tàctica.
 • La táctica militar es la parte de la estrategia militar que trata sobre el empleo de los medios de acción en la coronación de una campaña o la derrota del enemigo. Se refiere a la actuación de los mandos y sus tropas en relación con el enemigo existente y con las misiones a su cargo; por tanto la táctica conduce y guía las operaciones de los ejércitos o de una parte de ellos.
 • La tattica militare è una delle cinque branche che compongono l'arte militare: strategia militare, arte operativa, Tattica militare, logistica militare, organica militare (quest'ultima detta anche logistica del personale). Essa tratta dei metodi di impiego delle forze nel combattimento riferiti al livello tattico, che giunge fino al Corpo d'armata.La parola tattica deriva dal greco e significa "ordinamento sul campo di battaglia".
 • Taktik perang adalah cabang ilmu militer berurusan dengan manuver rinci untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh strategi. Taktik juga merupakan rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Taktik perang adalah penggunaan kekuatan bersenjata untuk menjalankan pertempuran. Taktik perang sebagai ilmu dan seni tentang pelaksanaan manuver pasukan dan penggunaan alat senjata untuk memenangkan pertempuran. Strategi medan tempur, terkenal dengan istilah taktik.
 • Тактика (др.-греч. τακτικός «относящийся к построению войск», от τάξις «строй и расположение») — составная часть военного искусства, включающая теорию и практику подготовки и ведения боя соединениями, частями (кораблями) и подразделениями различных видов вооружённых сил, родов войск (сил) и специальных войск на суше, в воздухе (космосе), на море и информационном пространстве; военно-теоретическая дисциплина.
 • Taktyka (gr. taktiká ) – teoria i praktyka posługiwania się jednostkami wojskowymi dla osiągnięcia zamierzonego celu. Taktyka jest najniższym poziomem sztuki wojennej. Wyższymi szczeblami sztuki wojennej są: sztuka operacyjna i strategia.Taktyka jest sztuką osiągania zwycięstwa (czy ogólniej: zamierzonych celów) w konkretnych warunkach. Przyjmuje się też, że taktyka dotyczy ograniczonej przestrzeni (np. do XX w.
 • Taktik im militärischen Sinn (von altgriechisch τακτικά taktiká „Kunst, ein Heer in Schlachtordnung zu stellen“) ist nach Clausewitz "die Lehre vom Gebrauch der Streitkräfte im Gefecht". Taktik kann auch als "die koordinierte Anwendung von militärischen Mitteln zur Erreichung eines gegebenen/gewollten Ziels unter Bewertung, Einbeziehung und zieldienlicher Verwendung von vorgefundener Lage, vorhandenen Kräften, räumlichen und zeitlichen Gegebenheiten" beschrieben werden.
 • Tática militar (grego: Taktikē, a arte de organizar um exército) é um nome coletivo para métodos de atacar e se defender de um inimigo em batalha. Mudanças na filosofia e na tecnologia ao longo do tempo têm se refletido em mudanças nas táticas militares.Até o século XIX, muitas táticas militares estavam confinadas aos aspectos do campo de batalha, tais como a melhor forma de manobrar unidades durante combate em campo aberto, campo aberto é maior do que o campo de batalha, segundo os irmãos J.
rdfs:label
 • Tactique militaire
 • Military tactics
 • Tactiek
 • Taktik (Militär)
 • Taktik perang
 • Taktyka
 • Tattica militare
 • Tàctica militar
 • Táctica militar
 • Tática militar
 • Vojenská taktika
 • Военна тактика
 • Тактика
 • 전술
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:thème of
is foaf:primaryTopic of