En chimie, la tacticité est le degré et la forme de régularité de la répartition des groupements substituants par rapport à la chaîne aliphatique principale dans les homopolymères vinyliques, acryliques et apparentés. Pour un même composé, la tacticité peut varier en fonction des conditions de polymérisation. Pour les copolymères, on parle de cotacticité.L'appréciation de la tacticité fait usage d'un ensemble de motifs de répétition.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En chimie, la tacticité est le degré et la forme de régularité de la répartition des groupements substituants par rapport à la chaîne aliphatique principale dans les homopolymères vinyliques, acryliques et apparentés. Pour un même composé, la tacticité peut varier en fonction des conditions de polymérisation. Pour les copolymères, on parle de cotacticité.L'appréciation de la tacticité fait usage d'un ensemble de motifs de répétition. Pour décrire la conformation (disposition dans l'espace) des séquences plus longues, on emploie les termes « diade », « triade », « tétrade », etc. Les possibilités stéréochimiques sont nombreuses.
 • Takticita udává, jak jsou substituenty v makromolekule uspořádány. Například při polymeraci propenu vznikají dlouhé řetězce s methylovými skupinami. Podle podmínek polymerace, například účinkem katalyzátorů (Zieglerovy a Nattovy katalyzátory), jsou methylové skupiny v polypropylenu (PP) pravidelně uspořádány. Podobné struktury najdeme i v jiných polymerech. V PVC takticita zaznamená uspořádání atomů chloru v řetězci.Z takticity polymeru vyplývají jeho vlastnosti. Pokud jsou substituenty uspořádány pravidelně jako v izotaktickém a syndiotaktickém polypropylenu, je polymer tvrdší než při uspořádání ataktickém.V polymeru jsou totiž krystalické oblasti, v nichž jsou makromolekuly uspořádány těsně. Ataktická struktura vede k nižší hustotě, látka je měkčí.
 • Tacticity (from Greek τακτικός taktikos "of or relating to arrangement or order") is the relative stereochemistry of adjacent chiral centers within a macromolecule. The practical significance of tacticity rests on the effects on the physical properties of the polymer. The regularity of the macromolecular structure influences the degree to which it has rigid, crystalline long range order or flexible, amorphous long range disorder. Precise knowledge of tacticity of a polymer also helps understanding at what temperature a polymer melts, how soluble it is in a solvent and its mechanical properties. A tactic macromolecule in the IUPAC definition is a macromolecule in which essentially all the configurational (repeating) units are identical. Tacticity is particularly significant in vinyl polymers of the type -H2C-CH(R)- where each repeating unit with a substituent R on one side of the polymer backbone is followed by the next repeating unit with the substituent on the same side as the previous one, the other side as the previous one or positioned randomly with respect to the previous one. In a hydrocarbon macromolecule with all carbon atoms making up the backbone in a tetrahedral molecular geometry, the zigzag backbone is in the paper plane with the substituents either sticking out of the paper or retreating into the paper. This projection is called the Natta projection after Giulio Natta. Monotactic macromolecules have one stereoisomeric atom per repeat unit, ditactic to n-tactic macromolecules have more than one stereoisomeric atom per unit.
 • In chimica la tatticità è la configurazione stereochimica relativa tra atomi di carbonio asimmetrici (o stereogenici) adiacenti lungo la catena di un polimero.L'importanza della tatticità è nel suo riflettersi sulle proprietà fisiche e reologiche del polimero, che ne influenzano le possibilità applicative.Un polimero è detto: isotattico - quando tutti gli atomi di carbonio hanno la stessa configurazione relativa, ovvero tutti i sostituenti che sporgono dalla catena principale sono sullo stesso lato; sindiotattico - quando gli atomi di carbonio adiacenti hanno configurazioni opposte alternate, ovvero i sostituenti sporgono dalla catena principale alternativamente in una direzione e nell'altra; atattico - quando le configurazioni degli atomi di carbonio sono distribuite casualmente lungo la catena, ovvero i sostituenti sporgono in una direzione o nell'altra senza regolarità;I polimeri atattici sono generalmente gomme amorfe, dalle scarse possibilità applicative; quelli isotattici e sindiotattici invece, data la maggiore facilità nell'assumere una struttura cristallina o semi-cristallina, sono in genere plastiche rigide ampiamente utilizzate nell'industria.La scoperta di catalizzatori capaci di orientare la sintesi del polipropilene verso la configurazione isotattica o sindiotattica è valsa ai suoi scopritori - Giulio Natta e Karl Ziegler - il premio Nobel per la chimica nel 1963.
 • Ataktik, simetrik olmayan monomerlerden meydana gelen bir polimerde, simetrik olmayan grup zincir boyunca gelişigüzel dizildiğinde oluşan yapıya verilen addır.
 • Die Taktizität (griech. taxis - Anordnung), auch Stereoregularität, beschreibt die in bestimmten Intervallen wiederkehrende Anordnung von Seitenketten in einem Polymer. Prinzipiell kann Taktizität nur bei Polymeren auftreten, die aus asymmetrischen Monomeren aufgebaut sind, so z. B. bei Polypropylen oder Polystyrol, jedoch nicht bei Polyethylen oder Polytetrafluorethylen.
 • Tacticidad proviene del griego taktikos, "orden" o "arreglo". En polímeros se refiere al arreglo esteroquímico en centros quirales de la macromolécula. De acuerdo con la IUPAC, una macromolécula con tacticidad es aquella en la cual la configuración de las unidades repetitivas es constante o igual. La tacticidad es particularmente significativa para polímeros como los de vinilo, del tipo: -H2C-CH(R)- en la cual cada substituyente 'R' de cada unidad repetitiva en la cadena principal del polímero, es seguido por la inmediata unidad repetitiva, cuyo substituyente se encuentra en la misma posición que el substituyenye previo.Son por ejemplo polímeros con centros quírales: PP, PS, pero no lo son PE, PTFE.
 • Taktyczność – ogólna nazwa na stereoregularność głównych łańcuchów polimerów. Według definicji IUPAC za taktyczny uważa się taki polimer, w którym konfiguracja absolutna wszystkich merów jest jednakowa, lub powtarza się w regularnych blokach albo sekwencjach.. Gdy tego rodzaju regularności nie ma, mówi się o ataktyczności polimeru.W uproszczeniu taktyczność polega na tym, że patrząc wzdłuż wyprostowanego głównego łańcucha polimeru, podstawniki jednego rodzaju przyłączone do atomów tworzących ten łańcuch regularnie znajdują się po jednej lub drugiej stronie. Przykładem jest polistyren, który do jednego z dwóch atomów węgla w każdym merze tworzących główny łańcuch ma przyłączony atom wodoru i grupę fenylową. Grupa fenylowa może występować tylko po jednej stronie, lub też naprzemiennie.Taktyczność polimerów ma bardzo silny wpływ na ich własności fizyczne takie jak wytrzymałość mechaniczna, temperatury mięknięcia i krzepnięcia, gęstość, lepkość w stopie, ciepło właściwe, właściwości elektryczne, krystaliczność i wiele innych. W wielu przypadkach polimery taktyczne zwykle mają lepsze własności z punktu widzenia potencjalnych zastosowań niż polimery ataktyczne. Powoduje to, że nie jest to czysto akademicki problem lecz ma on często decydujące znaczenie technologiczne. Przykładowo ataktyczny polipropylen ma własności zbliżone do gutaperki. Jest kruchą, półelastyczną masą, która jest technologicznie bezużyteczna. Dopiero opracowanie w 1954 r. przez Giulio Nattę metody syntezy izotaktycznego polipropylenu, który jest stałym w temperaturze pokojowej tworzywem termoplastycznym umożliwiło jego praktyczne zastosowanie.
 • Bij de vorming van een polymeer uit monomeren zoals propeen, styreen en chlooretheen,zijn er in principe drie mogelijkheden, “kop – staart”, “kop – kop” en “staart – staart” bindingen.In praktijk ontstaan in de meeste gevallen kop-staart polymeren. Bij dergelijke polymeren staat er dus om de twee koolstofatomen een R-groep gesubstitueerd.Op elke koolstofatoom (dat zich in de sp³ - hybridisatietoestand bevindt) waarop zich zo'n R-groep bevindt zijn er verder twee mogelijkheden, naargelang de ruimtelijke stand van de R-groep: de R-groep kan ofwel naar voor, ofwel naar achter gericht staan.De relatieve stand van de R-groepen bepaalt de tacticiteit van het polymeer. Er kunnen voor de tacticiteit drie gevallen worden onderscheiden. Atactisch, de groepen R staan willekeurig naar voren of naar achteren.atactic polymers Isotactisch, alle groepen R wijzen dezelfde kant op vanuit de ruggengraat van het polymeer.isotactic polymers Syndiotactisch, de groepen R staan om-en-om naar voren en naar achteren vanuit de ruggengraat van het polymeer.syndiotactic polymersBij radicalaire polymerisatie ontstaan overwegend atactische polymeren, terwijl bij het gebruik van Ziegler-Natta katalysatoren vooral isotactische polymeren worden gevormd. En dit verschil is van groot belang! De tacticiteit blijkt immers een zeer grote invloed uit te oefenen op de eigenschappen van polymeren.Zo is Polypropeen dat radicalair wordt geproduceerd een viskeuze pasta, die totaal ongeschikt is voor de verdere verwerking tot voorwerpen. Alle polypropyleen dat in voorwerpen wordt omgezet is dus isotactisch, en is verkregen via een productie met vaste katalysatoren.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 4438128 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4063 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 39 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 90669114 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • En chimie, la tacticité est le degré et la forme de régularité de la répartition des groupements substituants par rapport à la chaîne aliphatique principale dans les homopolymères vinyliques, acryliques et apparentés. Pour un même composé, la tacticité peut varier en fonction des conditions de polymérisation. Pour les copolymères, on parle de cotacticité.L'appréciation de la tacticité fait usage d'un ensemble de motifs de répétition.
 • In chimica la tatticità è la configurazione stereochimica relativa tra atomi di carbonio asimmetrici (o stereogenici) adiacenti lungo la catena di un polimero.L'importanza della tatticità è nel suo riflettersi sulle proprietà fisiche e reologiche del polimero, che ne influenzano le possibilità applicative.Un polimero è detto: isotattico - quando tutti gli atomi di carbonio hanno la stessa configurazione relativa, ovvero tutti i sostituenti che sporgono dalla catena principale sono sullo stesso lato; sindiotattico - quando gli atomi di carbonio adiacenti hanno configurazioni opposte alternate, ovvero i sostituenti sporgono dalla catena principale alternativamente in una direzione e nell'altra; atattico - quando le configurazioni degli atomi di carbonio sono distribuite casualmente lungo la catena, ovvero i sostituenti sporgono in una direzione o nell'altra senza regolarità;I polimeri atattici sono generalmente gomme amorfe, dalle scarse possibilità applicative; quelli isotattici e sindiotattici invece, data la maggiore facilità nell'assumere una struttura cristallina o semi-cristallina, sono in genere plastiche rigide ampiamente utilizzate nell'industria.La scoperta di catalizzatori capaci di orientare la sintesi del polipropilene verso la configurazione isotattica o sindiotattica è valsa ai suoi scopritori - Giulio Natta e Karl Ziegler - il premio Nobel per la chimica nel 1963.
 • Ataktik, simetrik olmayan monomerlerden meydana gelen bir polimerde, simetrik olmayan grup zincir boyunca gelişigüzel dizildiğinde oluşan yapıya verilen addır.
 • Die Taktizität (griech. taxis - Anordnung), auch Stereoregularität, beschreibt die in bestimmten Intervallen wiederkehrende Anordnung von Seitenketten in einem Polymer. Prinzipiell kann Taktizität nur bei Polymeren auftreten, die aus asymmetrischen Monomeren aufgebaut sind, so z. B. bei Polypropylen oder Polystyrol, jedoch nicht bei Polyethylen oder Polytetrafluorethylen.
 • Tacticity (from Greek τακτικός taktikos "of or relating to arrangement or order") is the relative stereochemistry of adjacent chiral centers within a macromolecule. The practical significance of tacticity rests on the effects on the physical properties of the polymer. The regularity of the macromolecular structure influences the degree to which it has rigid, crystalline long range order or flexible, amorphous long range disorder.
 • Takticita udává, jak jsou substituenty v makromolekule uspořádány. Například při polymeraci propenu vznikají dlouhé řetězce s methylovými skupinami. Podle podmínek polymerace, například účinkem katalyzátorů (Zieglerovy a Nattovy katalyzátory), jsou methylové skupiny v polypropylenu (PP) pravidelně uspořádány. Podobné struktury najdeme i v jiných polymerech. V PVC takticita zaznamená uspořádání atomů chloru v řetězci.Z takticity polymeru vyplývají jeho vlastnosti.
 • Taktyczność – ogólna nazwa na stereoregularność głównych łańcuchów polimerów. Według definicji IUPAC za taktyczny uważa się taki polimer, w którym konfiguracja absolutna wszystkich merów jest jednakowa, lub powtarza się w regularnych blokach albo sekwencjach..
 • Tacticidad proviene del griego taktikos, "orden" o "arreglo". En polímeros se refiere al arreglo esteroquímico en centros quirales de la macromolécula. De acuerdo con la IUPAC, una macromolécula con tacticidad es aquella en la cual la configuración de las unidades repetitivas es constante o igual.
 • Bij de vorming van een polymeer uit monomeren zoals propeen, styreen en chlooretheen,zijn er in principe drie mogelijkheden, “kop – staart”, “kop – kop” en “staart – staart” bindingen.In praktijk ontstaan in de meeste gevallen kop-staart polymeren.
rdfs:label
 • Tacticité
 • Ataktik
 • Tacticidad
 • Tacticiteit
 • Tacticity
 • Takticita
 • Taktizität
 • Taktyczność polimerów
 • Tatticità
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of