Taï Sitou Rinpoché est, avec Gyaltsab Rinpoché, Jamgon Kongtrul Rinpoché et Shamar Rinpoché, l'un des Régents du Karmapa. Péma Tönyö Nyinjé, le 12e et actuel Taï Sitou Rinpoché a reconnu Orgyen Trinley Dorje comme 17e karmapa. Taï Sitou Rinpoché assure, tout comme Gyaltsab Rinpoché, l'instruction d'Orgyen Trinley Dorje, chef de la lignée karma-kagyu. Il réside en son monastère de Shérab Ling, en Inde du Nord.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Taï Sitou Rinpoché est, avec Gyaltsab Rinpoché, Jamgon Kongtrul Rinpoché et Shamar Rinpoché, l'un des Régents du Karmapa. Péma Tönyö Nyinjé, le 12e et actuel Taï Sitou Rinpoché a reconnu Orgyen Trinley Dorje comme 17e karmapa. Taï Sitou Rinpoché assure, tout comme Gyaltsab Rinpoché, l'instruction d'Orgyen Trinley Dorje, chef de la lignée karma-kagyu. Il réside en son monastère de Shérab Ling, en Inde du Nord.
 • Tai Situpa (tib.: ta’i si tu pa; auch: Situ Rinpoche oder Tai Situ; chin. Situ Ningboche) ist der Name einer bedeutenden Trülku-Linie der Karma-Kagyü-Schule des tibetischen Buddhismus. Die Tai Situpas gelten in dieser Schule traditionell als Emanation des Bodhisattva Maitreya, der im Buddhismus als Buddha der Zukunft und großer kommender Weltlehrer angesehen wird.
 • In Tibetan Buddhism the Tai Situpa is one of the oldest lineages of tulkus (said to be reincarnated lamas) in the Kagyu school. According to tradition, the Tai Situpa is an emanation of the bodhisattva Maitreya, who will become the next Buddha, and who has been incarnated as numerous Indian and Tibetan yogins since the time of the historical Buddha.The Tai Situpa is considered to be one of the highest ranking lamas of the Karma Kagyu lineage.Chokyi Gyaltsen was the first incarnation to bear the title Tai Situ, conferred upon him in 1407 by the Yongle Emperor of China in the Ming Dynasty. He was a close disciple of the 5th Karmapa who appointed him as abbot of Karma Goen, the Karmapa's principal monastery at the time. The full title bestowed was Kenting Naya Tang Nyontse Geshetse Tai Situpa which is shortened to Kuang Ting Tai Situ. The full title means "far reaching, unshakable, great master, holder of the command".The current, 12th Tai Situpa Pema Tönyö Nyinje, was born in a farming family named Liyultsang in 1954 in the village of Palmey, which is part of Palyul (dpal yul) or Baiyü County, in Sichuan Province, China that was formerly part of the old principality of Dege (Tibetan: སྡེ་དགེ, Wylie: sde dge, ZYPY: Dêgê).At the age of twenty-two, Situ Rinpoche founded his own new monastic seat, Palpung Sherab Ling in Himachal Pradesh, in Northern India. He traveled widely making his first visit to the West in 1981 to Samyé Ling Monastery in Scotland.The 12th Tai Situpa was instrumental in recognizing Ogyen Trinley Dorje, the 17th Karmapa, whom he coronated at Tsurphu Monastery outside Lhasa in August 1992. He also recognized Choseng Trungpa, born on February 6, 1989 in eastern Tibet, as the reincarnation of Chögyam Trungpa Rinpoche.
 • Тай Ситу — один из высших лам и один из держателей линии Карма Кагью тибетского буддизма. Согласно традиции является эманацией бодхисаттвы Майтреи, который должен стать следующим буддой этой эпохи. Основателем линии Тай Ситу был один из крупнейших средневековых политических лидеров Тибета, Чокьи Гьялцен, среди прошлых перерождений которого был тантрический практик, последователь Кагью, император Тогон-Тэмур. Титул Тай Ситу был дарован ему в 1407 году императором Юн Лэ из династии Мин. Полное имя звучит как Кентинг Найа Танг Ньонце Гешеце Тай Ситупа, или сокращенно Куангтинг Тай Ситу. Первый Тай Ситу был близким учеником 5-го Кармапы, который назначил его настоятелем Карма Гена, основного монастыря Кармапы в то время.Нынешнее (2011) перерождение — 12-й Тай Ситупа, Пема Тёньё Ньинчже родился в семье земледельцев 1954 году в селении Ачог, которое находится в уезде Пальюл в восточном Тибете. Он был распознан и возведен на трон 16-м Гьялванг Кармапой в возрасте 18 месяцев, а в 5 лет доставлен в Цурпу.В возрасте 5 лет он покинул Тибет, отправившись сначала в Бутан, а затем в монастырь Румтек в Сиккиме, где получил религиозное обучение от 16-го Кармапы.Когда ему было 22 года, Ситу Ринпоче основал свой новый монастырь Палпунг Шераб Линг в Химачал-Прадеш в Северной Индии, который стал его главной резиденцией в изгнании.12-й Тай Ситупа распознал Ургьен Тринле Дордже как 17-го Кармапу. Также он распознал Чосенг Трунгпу как перерождение Чогьяма Трунгпы Ринпоче, а также новое перерождение Калу Ринпоче — Калу Ринпоче Янгси.Линия Тай Ситу Чокьи Гьялцен (1377—1448) Таши Намгьял (1450—1497) Таши Палджор (1498—1541) Чокьи Гоча (1542—1585) Чокьи Гьялцен Палзанг (1586—1657) Мипхам Чогьял Рабтен (1658—1682) Наве Ньима (1683—1698) Чокьи Джунге (1700—1774) Пема Ньингче Вангпо (1774—1853) Пема Кунзанг Чогьял (1854—1885) Пема Ванчук Гьялпо (1886—1952) Пема Тёньё Ньинчже (1954-)↑
 • De tai situ, ook tai situpa is een Tibetaans is een tulku, ofwel een lama, die uit mededogen is geïncarneerd om gelovigen te leiden op het pad naar verlichting. Zijn volledige titel is Kenting Naya Tang Nyontse Geshetse Tai Situpa die ook wordt afgekort tot Kuang Ting Tai Situ. Deze volledige titel betekent vertaald: verreikende, niet van streek te brengen (En: unshaken), commandohoudende grote meester. De tai situ wordt beschouwd als een van de hoogste lama's van de karma kagyü-linie, maar ook van de kagyüsekte in het algemeen. De tai situ is een van de oudste reïncarnatielijnen in het Tibetaans boeddhisme.Chökyi Gyaltsen was de eerste reïncarnatie die de titel tai situ droeg. Deze werd hem in 1407 geschonken door de Chinese keizer Yongle uit de Ming-dynastie. Hij was een nabije discipel van de vijfde karmapa Deshin Shegpa die hem als abt van Goen benoemde, het voornaamste klooster van de karmapa in die tijd.Sinds 1954 is de twaalfde tai situ Pema Dönyö Nyinje. Hij werd geboren in het dorp Achog, dat deel uitmaakt van Palyul (dpal yul) of het huidige arrondissement Baiyü in Sichuan, Volksrepubliek China. Dit deel maakte tijdens zijn geboorte deel uit van het koninkrijk Derge.
 • A tibeti buddhizmusban a tai szitupa az egyik legrégibb tulku vonal (újjászületett lámák) a Kagyü iskolán belül. A hagyomány szerint a tai szitupa a Maitreja bodhiszattva egyik megtestesülése, akiből majd a következő Buddha lesz, és aki számos indiai és tibeti jógiként született újra a történelmi buddha óta.A karma kagyü vonalban a tai szitupát tekintik az egyik legmagasabb rangú lámának.Csöki Gyalcen volt a tai szitu legelső megtestesülése. Az elnevezést 1407-ben kapta a kínai Ming-dinasztia fiatal uralkodójától. Az 5. Karmapa közeli tanítványa volt, akit saját fő kolostorában nevezett ki a Karma Goen papjává. A teljes elnevezése Kenting Naja Tang Nyonce Geshetse Tai Szitupa volt, amelyet később lerövidítettek a Kuang Ting Tai Szitu elnevezésre. A teljes név annyit tesz, "messze elérő, megingathatatlan, nagy mester, a parancs birtokosa".A jelenlegi 12. tai szitupa, Pema Tönyö Nyinjé, egy földművelő családban született 1954-ben, egy Acsog nevű tibeti faluban, amely ma a kínai Szecsuán tartomány része.Szitu Rinpocse 22 éves korában megalapította saját kolostori székhelyét, a Palpung kolostort Észak-Indiában. Sok utazásban vett rész. Először 1981-ben járt nyugaton, Skóciában, ahol egy helyi buddhista kolostort látogatott meg.A 12. tai szitupa jelentős szerepet játszott Ogyen Trinle Dorzse felismerésében, aki a 17. Karmapa újjászületésének két jelölje közül volt az egyik. Szintén neki tulajdonítják Csoszeng Trungpa felismerését is, aki 1989. február 6-án született Kelet-Tibetben Csögyam Trungpa Rinpocse reinkarnációjaként.
 • Tai Situ je název užívaný v tibetském buddhismu pro jednu z nejstarších linií tulku (vědomě se znovuzrozující láma), která náleží k linii Karma-kagjü.Podle tradice je Tai Situ považován za emanaci bódhisattvy Maitréji (buddha příštího věku). Předtím, než dostal jméno Tai Situ, se podle tradice inkarnoval jako mahásidha Dombi heruka, poté jako Marpa a také jako Drogin Recien (hlavní učeň prvního karmapy, který ho ustanovil za vlastního duchovního regenta). Sám Guru Rinpočhe měl předpovědět příchod Tai Situpy na svět když prohlásil, že to bude jeho vlastní emanace a současně byl označen za duchovního regenta karmapy. Pod jménem Ješe Y sloužil jako blízký asistent II. karmapy. Jako veliký probuzený Ratna Bhadra z Ringo byl duchovním synem III. karmapy.Současný 12. Tai Situ Pema Dinjo Njindze Vangpo, se narodil v 1954 v Tai Jul v Tibetu. Zůstal intronizován v Palpungu 16. karmapou. Před invazí Číny odešel do Bhútánu a odtamtud do Rumteku, kde dostal od 16. karmapy kompletní nauky linie Kagju. Ve dvaceti dvou letech odešel do Sherab Ling, kde založil buddhistický klášter. Je zakladatelem institutu Maitréji na Havaji a vytvořil světovou síť propagující mírové soužití, nadnárodní vztahy lidí a jejich vyznání. Tai Situ je považován za výborného znalce dharmy.[zdroj?]
 • Tai Situpa dalam tradisi Agama Buddha di Tibet merupakan silsilah tertua dari mazhab tulku (reinkarnasi para lama) dalam aliran Kagyu. Menurut tradisi, Tai Situpa berasal dari bodhisattva Maitreya, yang nantinya akan menjadi Buddha yang akan datang, dan yang telah mengalami beberapa inkarnasi sebagai seorang yogi baik di India atau di Tibet sejak asal muasal Agama Buddha. Tai Situpa dianggap sebagai seorang Lama dari silsilah Karma Kagyu yang memiliki tingkat paling tinggi.. Chokyi Gyaltsen adalah inkarnasi pertama yang mendapatkan gelar Tai Situ, yang dianugerahkan oleh Raja Yongle dari Dinasti Ming (Cina) pada tahun 1407. Ia adalah pengikut Karmapa ke-5 yang paling akrab dan ditunjuk sebagai Bhikkhu Kepala di Karma Goen, yang pada saat itu merupakan Vihara utama Karmapa. Gelar lengkap yang dianugerahkan adalah Kenting Naya Tang Nyontse Geshetse Tai Situpa yang disingkat menjadi Kuang Ting Tai Situ. Gelar lengkap memiliki arti "jauh menjangkau, tak tergoyahkan, guru agung, pemegang peritnah".Tai Situpa ke-12, Péma Tönyö Nyinjé, berasal dari keluarga petani yang lahir pada tahun 1954 di sebuah desa di Achog, bagian dari Palyul ((dpal yul) atau Baiyü County, di provinsi Sichuan, Tiongkok yang dulunya adalah bagian dari kawasan Dege (Bahasa Tibet: སྡེ་དགེ ; Wylie: sde dge ; Pinyin : Dêgê)Pada usia dua-puluh-dua tahun, Situ Rinpoche mendapatkan kedudukan monastik baru, Palpung Sherab Ling di Himachal Pradesh, sebelah utara India. Ia aktif berkelana dan melakukan kunjungan pertamanya di dunia Barat pada tahun 1981 ke Vihara Samye Ling di SkotlandiaTai Situpa ke-12 merupakan penolong pengenalan Ogyen Trinley Dorje, satu dari dua kandidat yang dianggap sebagai Karmapa ke-17. Ia juga mengenali Choseng Trungspa, lahir pada 6 Februari 1989 di bagian timur Tibet, sebagai reinkarnasi dari Chögyam Trungpa Rinpoche.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1487172 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5817 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 101 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110760148 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Taï Sitou Rinpoché est, avec Gyaltsab Rinpoché, Jamgon Kongtrul Rinpoché et Shamar Rinpoché, l'un des Régents du Karmapa. Péma Tönyö Nyinjé, le 12e et actuel Taï Sitou Rinpoché a reconnu Orgyen Trinley Dorje comme 17e karmapa. Taï Sitou Rinpoché assure, tout comme Gyaltsab Rinpoché, l'instruction d'Orgyen Trinley Dorje, chef de la lignée karma-kagyu. Il réside en son monastère de Shérab Ling, en Inde du Nord.
 • Tai Situpa (tib.: ta’i si tu pa; auch: Situ Rinpoche oder Tai Situ; chin. Situ Ningboche) ist der Name einer bedeutenden Trülku-Linie der Karma-Kagyü-Schule des tibetischen Buddhismus. Die Tai Situpas gelten in dieser Schule traditionell als Emanation des Bodhisattva Maitreya, der im Buddhismus als Buddha der Zukunft und großer kommender Weltlehrer angesehen wird.
 • Тай Ситу — один из высших лам и один из держателей линии Карма Кагью тибетского буддизма. Согласно традиции является эманацией бодхисаттвы Майтреи, который должен стать следующим буддой этой эпохи. Основателем линии Тай Ситу был один из крупнейших средневековых политических лидеров Тибета, Чокьи Гьялцен, среди прошлых перерождений которого был тантрический практик, последователь Кагью, император Тогон-Тэмур. Титул Тай Ситу был дарован ему в 1407 году императором Юн Лэ из династии Мин.
 • A tibeti buddhizmusban a tai szitupa az egyik legrégibb tulku vonal (újjászületett lámák) a Kagyü iskolán belül. A hagyomány szerint a tai szitupa a Maitreja bodhiszattva egyik megtestesülése, akiből majd a következő Buddha lesz, és aki számos indiai és tibeti jógiként született újra a történelmi buddha óta.A karma kagyü vonalban a tai szitupát tekintik az egyik legmagasabb rangú lámának.Csöki Gyalcen volt a tai szitu legelső megtestesülése.
 • De tai situ, ook tai situpa is een Tibetaans is een tulku, ofwel een lama, die uit mededogen is geïncarneerd om gelovigen te leiden op het pad naar verlichting. Zijn volledige titel is Kenting Naya Tang Nyontse Geshetse Tai Situpa die ook wordt afgekort tot Kuang Ting Tai Situ. Deze volledige titel betekent vertaald: verreikende, niet van streek te brengen (En: unshaken), commandohoudende grote meester.
 • Tai Situpa dalam tradisi Agama Buddha di Tibet merupakan silsilah tertua dari mazhab tulku (reinkarnasi para lama) dalam aliran Kagyu. Menurut tradisi, Tai Situpa berasal dari bodhisattva Maitreya, yang nantinya akan menjadi Buddha yang akan datang, dan yang telah mengalami beberapa inkarnasi sebagai seorang yogi baik di India atau di Tibet sejak asal muasal Agama Buddha. Tai Situpa dianggap sebagai seorang Lama dari silsilah Karma Kagyu yang memiliki tingkat paling tinggi..
 • Tai Situ je název užívaný v tibetském buddhismu pro jednu z nejstarších linií tulku (vědomě se znovuzrozující láma), která náleží k linii Karma-kagjü.Podle tradice je Tai Situ považován za emanaci bódhisattvy Maitréji (buddha příštího věku). Předtím, než dostal jméno Tai Situ, se podle tradice inkarnoval jako mahásidha Dombi heruka, poté jako Marpa a také jako Drogin Recien (hlavní učeň prvního karmapy, který ho ustanovil za vlastního duchovního regenta).
 • In Tibetan Buddhism the Tai Situpa is one of the oldest lineages of tulkus (said to be reincarnated lamas) in the Kagyu school.
rdfs:label
 • Taï Sitou Rinpoché
 • Tai Situ
 • Tai Situpa
 • Tai Situpa
 • Tai Situpa
 • Tai Szitu
 • Tai situ
 • Тай Ситу
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:titre of
is foaf:primaryTopic of