Le téléphone est un appareil de communication, initialement conçu pour transmettre la voix humaine et permettre une conversation à distance.Pour fonctionner, le téléphone nécessite une infrastructure terrestre ou spatiale, le réseau téléphonique.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le téléphone est un appareil de communication, initialement conçu pour transmettre la voix humaine et permettre une conversation à distance.Pour fonctionner, le téléphone nécessite une infrastructure terrestre ou spatiale, le réseau téléphonique. Après y avoir raccordé son terminal fixe ou mis en marche son appareil mobile, l'utilisateur ayant souscrit à un abonnement auprès d'un opérateur de télécommunications peut passer un appel téléphonique à un destinataire également raccordé en composant son numéro attitré, ce qui déclenche généralement la sonnerie de l'appareil de destination. Si la personne appelée accepte l'appel, une conversation téléphonique peut commencer, ce qui se fait en général, en français, par le mot « Allô ».Exception faite des appels d'urgence passés à des numéros spéciaux, les appels passés via un téléphone ont un coût, lequel est déterminé par des tarifs d'appel établis en fonction de leur durée, de la localisation du destinataire de la qualité du numéro. La téléphonie représente ainsi un marché important du secteur des télécommunications.
 • Telefon (z gr. tele – daleko oraz phone – głos) – urządzenie końcowe dołączane do zakończenia łącza telefonicznego.
 • A telephone, or phone, is a telecommunications device that permits two or more users to conduct a conversation when they are not in the same vicinity of each other to be heard directly. A telephone converts sound, typically and most efficiently the human voice, into electronic signals suitable for transmission via cables or other transmission media over long distances, and replays such signals simultaneously in audible form to its user. The word telephone has been adapted into the vocabulary of many languages. It is derived from the Greek: τῆλε, tēle, "far" and φωνή, phōnē, "voice", together meaning "distant voice".First patented in 1876 by Alexander Graham Bell and further developed by many others, the telephone was the first device in history that enabled people to talk directly with each other across large distances. Telephones rapidly became indispensable to businesses, government, and households, and are today some of the most widely used small appliances.The essential elements of a telephone are a microphone (transmitter) to speak into and an earphone (receiver) which reproduces the voice of the distant person. In addition, most telephones contain a ringer which produces a sound to announce an incoming telephone call, and a dial used to enter a telephone number when initiating a call to another telephone. Until approximately the 1970s most telephones used a rotary dial, which was superseded by the modern Touch-Tone push-button dial, first introduced by AT&T in 1963. The receiver and transmitter are usually built into a handset which is held up to the ear and mouth during conversation. The dial may be located either on the handset, or on a base unit to which the handset is connected by a cord containing wires. The transmitter converts the sound waves to electrical signals which are sent through the telephone network to the receiving phone. The receiving telephone converts the signals into audible sound in the receiver, or sometimes a loudspeaker. Telephones are a duplex communications medium, meaning they allow the people on both ends to talk simultaneously.A landline telephone is connected by a pair of wires to the telephone network, while a mobile phone, such as a cellular phone, is portable and communicates with the telephone network by radio transmissions. A cordless telephone has a portable handset which communicates by radio transmission with the handset base station which is connected by wire to the telephone network.The telephone network, consisting of a worldwide net of telephone lines, fiberoptic cables, microwave transmission, cellular networks, communications satellites, and undersea telephone cables connected by switching centers, allows any telephone in the world to communicate with any other. Each telephone line has an identifying number called its telephone number. To initiate a telephone call the user enters the other telephone's number into a numeric keypad on the phone. Graphic symbols used to designate telephone service or phone-related information in print, signage, and other media include ℡ (U+2121), ☎ (U+260E), ☏ (U+260F), ✆ (U+2706), and ⌕ (U+2315).Although originally designed for simple voice communications, most modern telephones have many additional capabilities. They may be able to record spoken messages, send and receive text messages, take and display photographs or video, play music, and surf the Internet. A current trend is phones that integrate all mobile communication and computing needs; these are called smartphones.
 • 전화(電話, 영어: telephone)는 음성을 전기신호로 바꾸어 먼 곳에 전송하고, 이 신호를 다시 음성으로 재생하여 거리를 둔 두 사람 사이의 통화를 가능하게 하는 기술 또는 그러한 장치이다. 그러한 장치를 전화기(電話機)라고도 한다. 다양한 종류의 전화기가 있으며, 1980년대 중반부터는 상용 휴대전화가 개발되어 들고 다니면서 언제 어디서나 통화를 할 수 있게 되었다. 또한 1980년대 후반부터는 컴퓨터의 모뎀을 이용하여 컴퓨터끼리 통화를 할 수 있게 되었다. 많은 국가들은 또한 거리에 공중전화를 설치하여, 필요할 때마다 이용료를 내도록 하는 대신 공중전화에서 통화를 쉽게 할 수 있도록 하였다.
 • El telèfon (del grec τῆλε, tēle, "llunyà" i φωνή, phōnē, "veu") és un dispositiu de telecomunicacions que s'usa per transmetre i rebre so (normalment veu) a través de llargues distàncies. Normalment la conversa és entre dues persones, tot i que ocasionalment pot haver-n'hi tres o més. El telèfon és un dels electrodomèstics més comuns. La majoria de telèfons funcionen sobre una complexa Xarxa Telefònica Commutada. Inicialment transmetien el so mitjançant un senyal d'àudio que es codificava en un senyal elèctric analògic, a través de cables de coure. Avui dia han evolucionat fins als telèfons mòbils, que duen el senyal usant l'aire com a medi físic, en forma d'ones hertzianes, i codificant el senyal d'àudio de forma digital, que permet major compressió, correcció d'errors, etc.
 • Telefon birbirinden uzak yerlerde bulunan kişiler ve düzenekler arasında bilgi alışverişini sağlayan elektrikli ses alıp verme aygıtıdır. Telefonun çalışmasında ana ilke ağızdan çıkan ses dalgalarının önce elektrik sinyallerine çevrilmesi, bu sinyallerin çeşitli gönderme yöntemleriyle uzağa iletilmesinden sonra, bu defa elektrik sinyallerinin yeniden kulakla duyulabilecek ses dalgalarına çevrilmesidir.Önce kentlerde kurulan telefon şebekeleri daha sonra kentlerarası, uluslararası düzenekler durumuna dönüşmüş ve uydular aracılığıyla dünyanın her köşesinin birbiriyle iletişimi sağlanmıştır.
 • Il telefono è una tipologia di apparecchio terminale dell'impianto telefonico che si contraddistingue per essere destinata alla comunicazione vocale dal vivo. Più semplicemente è l'apparecchio con cui l'utente telefonico normalmente interagisce per telefonare. A tale fine l'unica alternativa al telefono è un computer dotato di specifico hardware e software. Come è facile intuire, il telefono rappresenta la principale tipologia di apparecchio terminale dell'impianto telefonico. Altre popolari tipologie di apparecchi terminali dell'impianto telefonico sono la segreteria telefonica, il telefax e il modem. Non sempre però il telefono, la segreteria telefonica e il telefax costituiscono apparecchi telefonici distinti. Alcuni modelli di telefoni possono infatti incorporare la segreteria telefonica, mentre alcuni modelli di telefax possono incorporare il telefono e/o la segreteria telefonica.
 • Telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara (terutama pesan yang berbentuk percakapan). Kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya.
 • Телефо́н (др.-греч. τῆλε «далеко» и φωνή «голос», «звук») — устройство для передачи и приёма звука (в основном — человеческой речи) на расстоянии. Современные телефоны осуществляют передачу посредством электрических сигналов.
 • A telefon – magyarosított, mára már elavult nevén távbeszélő – olyan távközlő eszköz, mely beszédet továbbít elektromos jelek formájában. A telefon lehetővé teszi, hogy emberek egymással olyankor is tudjanak beszélgetést folytatni, amikor hallótávolságon kívül tartózkodnak. Ennek természetesen feltétele, hogy mindkét fél rendelkezzen olyan készülékkel, amely a telefonhálózathoz van csatlakoztatva. A telefon ma az élet egyik legalapvetőbb és legismertebb készüléke.
 • Een telefoontoestel of telefoon is een toestel waarmee gesprekken mogelijk zijn tussen personen die zich buiten gehoorbereik van elkaar bevinden. Voor een dergelijk gesprek zijn minstens twee telefoons nodig en een netwerk waarop de telefoons zijn aangesloten.
 • Ein Telefon, früher auch Telephon (von altgriechisch τῆλε tēle „fern“ und φωνή phōnē „Laut, Ton, Stimme, Sprache“; Begriff geprägt von Philipp Reis), auch Fernsprechapparat (FeAp) oder Fernsprecher (bahninterne Abkürzung Fspr) genannt, ist ein Kommunikationsmittel zur Übermittlung von Tönen und speziell von Sprache mittels elektrischer Signale. Die Begriffe Fernsprecher und Fernsprechapparat gehen auf das Wirken des Generalpostdirektors und Sprachpflegers Heinrich von Stephan zurück.Umgangssprachlich wird mit dem Begriff „Telefon“ neben dem Endgerät des Telefonnetzesoft auch das Gesamt-Telefonsystem bezeichnet. In der Schweiz ist mit „Telefon“ oft auch ein Telefongespräch (Telefonat) gemeint: „Geben Sie mir ein Telefon“ bedeutet dann „Rufen Sie mich an“.Das Telefonsystem enthält drei Hauptkomponenten: Die Apparatur zur Umsetzung von Schall in elektrische Signale und zurück, sowie Komponenten zur Steuerung der Verbindung, den eigentlichen Telefonapparat (auch Endgerät) Die Fernsprech-Vermittlungsanlage (Ortsvermittlungsstelle) Der Übertragungskanal – ursprünglich eine mit Gleichstrom gespeiste Doppelader, heute auch Zeitschlitze oder Funkkanäle↑ ↑ ↑
 • 電話機(でんわき)とは、電話をするために通話者が会話や電話番号指定のためのインタフェースとして利用する装置である。日常会話では電話機のことを単に「電話」ということもある(例:「電話のベルが鳴る」など)。英語では telephone と呼び、語源となったギリシャ語のτῆλε (tēle) は「遠い」を意味し、φωνή (phōnē) は「声」を意味する。広義では、携帯電話端末も含まれると考えられるが、本稿では主に狭義の固定電話回線の端末設備について解説する。
 • Telefono edo urrutizkina, komunikatzeko tresna bat da, seinale elektrikoen bitartez ahotsa garraiatzeko diseinatua. Bere asmakuntza Alexander Graham Bell-en esku izan zen 1876. Nahiz eta gaur egun jakin den, Antonio Meucciren aparailua plagiatu zuela. Orain, telefonoaren asmatzailetzat Antonio Meucci hartzen da, baina Alexander Graham Bell izan zen patentatzailea.
 • Telefon (řecky: téle = vzdálený a fóné = hlas) je telekomunikační zařízení, které přenáší hovor prostřednictvím elektrických signálů. Existují ale i telefony založené na neelektrických principech.
 • Телефон (на гръцки: τῆλε — „далече“ и на гръцки: φωνή — “звук”) е телекомуникационен апарат, който предава и получава звук, най-често човешки глас, на големи разстояния. Телефоните са от така наречената от точка до точка тип комуникационна система, чиято основна функция е да позволи на двама души, разделени от големи разстояния, да разговарят помежду си. Той е един от най-често срещаните апарати в развития свят и отдавна се счита за абсолютна необходимост в предприятия, домакинства и правителствата. Думата телефон е приета и еднаква на много езици в целия свят.Всички телефонни апарати имат следните части: микрофон, слушалка, звънец и клавиатура (в миналото шайба за набиране на номерата). Микрофонът и слушалката обикновено са интегрирани в едно (слушалка), която се поставя близо до лицето, за да се говори. Клавиатурата може да бъде част базовата единица или от слушалката. Стационарен телефон е този, който е свързан с електрическа двойка кабели (чифт) към телефонната мрежа, а мобилен телефон или клетъчен телефон е преносимо устройство, което комуникира с телефонната мрежа посредством радиовълни. Безжичен телефон (също DECT телефон, на английски: Digital Enhanced Cordless Telecommunications — цифрова усилена безжична комуникация) е преносим стационарен телефон от две части: подвижна слушалка, комуникираща безжично с базата - телефонен апарат, свързан по кабел към телефонната мрежа и може да се използва само в ограничен периметър около него.Микрофонът преобразува звуковите вълни в електрически сигнали, които се изпращат чрез телефонната мрежа към друг телефон, който ги приема и преобразува обратно в звукови вълни в слушалката на другия телефон. Телефоните са дуплексна комуникационна среда, което означава, те позволяват на хората и от двете страни да говорят едновременно. Телефонната мрежа (състояща се най-общо от световната мрежа от телефонни кабели, фиброоптика, микровълново предаване, клетъчна мрежа, спътникови комуникации и подводни телефонни кабели, свързани с отделни пренасочващи центрове) позволява всеки телефон в света да се свързва с всички останали. Всяка телефонна линия има идентификационен номер, който се нарича телефонен номер (но в разговорния език се използва и само телефон). За да се започне телефонен разговор с друг телефон, потребителят въвежда номера на другия телефон посредством числовата клавиатура на своя, той изпраща сигнал, другият телефон го приема, звъни и връзката се осъществява. Графични символи, използвани за обозначаване на телефонна услуга или телефонна информация, включва ℡ ( U + 2121), ☎ ( U + 260E), ☏ ( U + 260F) и ✆ ( U + 2706).Въпреки че първоначално е проектирана за гласова комуникация, системата е пригодена и за предаване на данни - например по телекс, факс и Интернет.
 • El teléfono es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir señales acústicas a distancia por medio de señales eléctricas.Durante mucho tiempo Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono, junto con Elisha Gray. Sin embargo Graham Bell no fue el inventor de este aparato, sino solamente el primero en patentarlo. Esto ocurrió en 1876. El 11 de junio de 2002 el Congreso de Estados Unidos aprobó la resolución 269, por la que se reconocía que el inventor del teléfono había sido Antonio Meucci, que lo llamó teletrófono, y no Alexander Graham Bell. En 1871 Meucci solo pudo, por dificultades económicas, presentar una breve descripción de su invento, pero no formalizar la patente ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos.
 • O telefone é um dos dispositivos de telecomunicações desenhados para transmitir sons por meio de sinais elétricos nas vias telefônicas.É definido como um aparelho eletroacústico que permite a transformação, no ponto transmissor, de energia acústica em energia elétrica e, no ponto receptor, teremos a transformação da energia elétrica em acústica, permitindo desta forma a troca de informações (falada e ouvida) entre dois ou mais assinantes. Para haver êxito nessa comunicação, os aparelhos necessitam estar ligados a vários equipamentos, que formam uma central telefônica.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 4561362 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 13884 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 123 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110616808 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Telephone
prop-fr:fr
 • invention du téléphone
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:texte
 • invention du téléphone
prop-fr:trad
 • Invention of the telephone
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • téléphone
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le téléphone est un appareil de communication, initialement conçu pour transmettre la voix humaine et permettre une conversation à distance.Pour fonctionner, le téléphone nécessite une infrastructure terrestre ou spatiale, le réseau téléphonique.
 • Telefon (z gr. tele – daleko oraz phone – głos) – urządzenie końcowe dołączane do zakończenia łącza telefonicznego.
 • 전화(電話, 영어: telephone)는 음성을 전기신호로 바꾸어 먼 곳에 전송하고, 이 신호를 다시 음성으로 재생하여 거리를 둔 두 사람 사이의 통화를 가능하게 하는 기술 또는 그러한 장치이다. 그러한 장치를 전화기(電話機)라고도 한다. 다양한 종류의 전화기가 있으며, 1980년대 중반부터는 상용 휴대전화가 개발되어 들고 다니면서 언제 어디서나 통화를 할 수 있게 되었다. 또한 1980년대 후반부터는 컴퓨터의 모뎀을 이용하여 컴퓨터끼리 통화를 할 수 있게 되었다. 많은 국가들은 또한 거리에 공중전화를 설치하여, 필요할 때마다 이용료를 내도록 하는 대신 공중전화에서 통화를 쉽게 할 수 있도록 하였다.
 • Telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara (terutama pesan yang berbentuk percakapan). Kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya.
 • Телефо́н (др.-греч. τῆλε «далеко» и φωνή «голос», «звук») — устройство для передачи и приёма звука (в основном — человеческой речи) на расстоянии. Современные телефоны осуществляют передачу посредством электрических сигналов.
 • A telefon – magyarosított, mára már elavult nevén távbeszélő – olyan távközlő eszköz, mely beszédet továbbít elektromos jelek formájában. A telefon lehetővé teszi, hogy emberek egymással olyankor is tudjanak beszélgetést folytatni, amikor hallótávolságon kívül tartózkodnak. Ennek természetesen feltétele, hogy mindkét fél rendelkezzen olyan készülékkel, amely a telefonhálózathoz van csatlakoztatva. A telefon ma az élet egyik legalapvetőbb és legismertebb készüléke.
 • Een telefoontoestel of telefoon is een toestel waarmee gesprekken mogelijk zijn tussen personen die zich buiten gehoorbereik van elkaar bevinden. Voor een dergelijk gesprek zijn minstens twee telefoons nodig en een netwerk waarop de telefoons zijn aangesloten.
 • 電話機(でんわき)とは、電話をするために通話者が会話や電話番号指定のためのインタフェースとして利用する装置である。日常会話では電話機のことを単に「電話」ということもある(例:「電話のベルが鳴る」など)。英語では telephone と呼び、語源となったギリシャ語のτῆλε (tēle) は「遠い」を意味し、φωνή (phōnē) は「声」を意味する。広義では、携帯電話端末も含まれると考えられるが、本稿では主に狭義の固定電話回線の端末設備について解説する。
 • Telefono edo urrutizkina, komunikatzeko tresna bat da, seinale elektrikoen bitartez ahotsa garraiatzeko diseinatua. Bere asmakuntza Alexander Graham Bell-en esku izan zen 1876. Nahiz eta gaur egun jakin den, Antonio Meucciren aparailua plagiatu zuela. Orain, telefonoaren asmatzailetzat Antonio Meucci hartzen da, baina Alexander Graham Bell izan zen patentatzailea.
 • Telefon (řecky: téle = vzdálený a fóné = hlas) je telekomunikační zařízení, které přenáší hovor prostřednictvím elektrických signálů. Existují ale i telefony založené na neelektrických principech.
 • O telefone é um dos dispositivos de telecomunicações desenhados para transmitir sons por meio de sinais elétricos nas vias telefônicas.É definido como um aparelho eletroacústico que permite a transformação, no ponto transmissor, de energia acústica em energia elétrica e, no ponto receptor, teremos a transformação da energia elétrica em acústica, permitindo desta forma a troca de informações (falada e ouvida) entre dois ou mais assinantes.
 • Телефон (на гръцки: τῆλε — „далече“ и на гръцки: φωνή — “звук”) е телекомуникационен апарат, който предава и получава звук, най-често човешки глас, на големи разстояния. Телефоните са от така наречената от точка до точка тип комуникационна система, чиято основна функция е да позволи на двама души, разделени от големи разстояния, да разговарят помежду си.
 • El teléfono es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir señales acústicas a distancia por medio de señales eléctricas.Durante mucho tiempo Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono, junto con Elisha Gray. Sin embargo Graham Bell no fue el inventor de este aparato, sino solamente el primero en patentarlo. Esto ocurrió en 1876.
 • Il telefono è una tipologia di apparecchio terminale dell'impianto telefonico che si contraddistingue per essere destinata alla comunicazione vocale dal vivo. Più semplicemente è l'apparecchio con cui l'utente telefonico normalmente interagisce per telefonare. A tale fine l'unica alternativa al telefono è un computer dotato di specifico hardware e software. Come è facile intuire, il telefono rappresenta la principale tipologia di apparecchio terminale dell'impianto telefonico.
 • A telephone, or phone, is a telecommunications device that permits two or more users to conduct a conversation when they are not in the same vicinity of each other to be heard directly. A telephone converts sound, typically and most efficiently the human voice, into electronic signals suitable for transmission via cables or other transmission media over long distances, and replays such signals simultaneously in audible form to its user.
 • El telèfon (del grec τῆλε, tēle, "llunyà" i φωνή, phōnē, "veu") és un dispositiu de telecomunicacions que s'usa per transmetre i rebre so (normalment veu) a través de llargues distàncies. Normalment la conversa és entre dues persones, tot i que ocasionalment pot haver-n'hi tres o més. El telèfon és un dels electrodomèstics més comuns. La majoria de telèfons funcionen sobre una complexa Xarxa Telefònica Commutada.
 • Telefon birbirinden uzak yerlerde bulunan kişiler ve düzenekler arasında bilgi alışverişini sağlayan elektrikli ses alıp verme aygıtıdır.
 • Ein Telefon, früher auch Telephon (von altgriechisch τῆλε tēle „fern“ und φωνή phōnē „Laut, Ton, Stimme, Sprache“; Begriff geprägt von Philipp Reis), auch Fernsprechapparat (FeAp) oder Fernsprecher (bahninterne Abkürzung Fspr) genannt, ist ein Kommunikationsmittel zur Übermittlung von Tönen und speziell von Sprache mittels elektrischer Signale.
rdfs:label
 • Téléphone
 • Telefon
 • Telefon
 • Telefon
 • Telefon
 • Telefone
 • Telefonkészülék
 • Telefono
 • Telefono
 • Telefoontoestel
 • Telephone
 • Telepon
 • Telèfon
 • Teléfono
 • Телефон
 • Телефон
 • 電話機
 • 전화
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:composer of
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:product of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is dbpedia-owl:writer of
is prop-fr:auteur of
is prop-fr:auteurCompositeur of
is prop-fr:contrôleurs of
is prop-fr:produits of
is prop-fr:renomméPour of
is foaf:primaryTopic of