Le système Rhésus est, avec le système ABO, un des principaux systèmes de groupes sanguins. Il doit son nom à un singe d'Asie du Sud-Est, Macaque rhésus (Macaca mulatta), qui servit d'animal d'expérience à la fin des années 1930 dans les recherches sur le sang.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le système Rhésus est, avec le système ABO, un des principaux systèmes de groupes sanguins. Il doit son nom à un singe d'Asie du Sud-Est, Macaque rhésus (Macaca mulatta), qui servit d'animal d'expérience à la fin des années 1930 dans les recherches sur le sang.
 • El factor Rh és una proteïna integral de la membrana aglutinógena dels glòbuls vermells. Són Rh positives aquelles persones que presentin aquesta proteïna en els seus eritròcits i Rh negativa qui no presentin la proteïna.Un 85% de la població té en aquesta proteïna una estructura dominant, que correspon a una determinada seqüència d'aminoàcids que en llenguatge comú són denominats habitualment Rh+.Al voltant de la sisena setmana de gestació, l'antigen Rh comença a ser expressat en els glòbuls vermells humans.Tenir Rh- [erra hac negatiu] vol dir que es té la mateixa proteïna però amb modificacions en certs aminoàcids que determinen diferències significatives en la superfície dels glòbuls vermells, i fan als humans Rh- disposar d'anticossos (aglutinines) en el plasma que reaccionen contra els glòbuls vermells Rh+ [erra hac positiu].El principal antigen Rh és el D i l'anticòs present en els qui no tenen antigen D és l'anti-D. Si l'antigen D és present el fenotip és Rh positiu i si D està absent és Rh negatiu. S'han identificat més de 45 antígens del sistema Rh, però de tots ells només cinc són freqüents, aquests són: D, C, E, c, i. Els anticossos als diferents antígens Rh apareixen després d'exposar un individu Rh negatiu a eritròcits de sang Rh positiu.L'herència dels antígens Rh és determinada per un complex de dos gens, dels quals un codifica la proteïna transportadora d'antigen D i un altre codifica la proteïna transportadora d'antigen "C" o "c", o de "E" i "e ". Les persones Rh positives posseeixen gens RHD, que codifica la proteïna transportadora d'antigen D i RHCE, que codifica l'especificitat de la proteïna transportadora de C i E. Mentre les Rh negatives tenen únicament el gen RHCE.El 45% dels individus Rh positius és homozigot al factor D, i el 55% restant és heterozigot per haver heretat un factor D positiu i altre negatiu dels seus progenitors.La transfusió de sang d'un Rh+ a un Rh- que no té aquest aglutinogen indueix la formació d'anticossos, que en successives donacions pot aglutinar la sang (formar coàguls). Per aquest motiu en les donacions de sang i òrgans es tingui en compte aquest factor. El factor Rh (Rhesus) va ser descobert per Karl Landsteiner i Wiener el 1940.
 • Резус-фактор, или резус, Rh — одна из 29 систем групп крови, признаваемых в настоящее время Международным обществом трансфузиологов (ISBT). После системы ABO (англ.)русск. она клинически наиболее важна.Система резуса на сегодняшний день состоит из 50 определяемых группой крови антигенов, среди которых наиболее важны 5 антигенов: D, C, c, E и e. Часто используемые термины «резус-фактор», «отрицательный резус-фактор» и «положительный резус-фактор» относятся только к антигену D. Помимо своей роли в переливании крови, система резус-фактора групп крови, в частности антиген D, является важной причиной гемолитической желтухи новорождённых или эритробластоза плода, для предотвращения этих заболеваний ключевым фактором является профилактика резус-конфликта. Риск резус-конфликта при беременности возникает у пар с резус-отрицательной матерью и резус-положительным отцом.
 • Rh식 혈액형은 카를 란트슈타이너가 1940년 붉은털원숭이(rhesus monkey)의 혈액과 응집반응 여부를 통해 구분한 혈액형이다. 이 경우는 다음과 같다. Rh+ : Rh항원(ɕ)를 가지고 있다. Rh- : Rh항원(ɕ)를 가지고 있지 않다.이 혈액형은 어머니가 Rh-형이고 태아가 Rh+형인 경우, 첫 번째 출산으로 어머니의 몸 속에 Rh+에 대한 항체가 생겨 두 번째 아이의 임신에 영향을 주는 신생아 용혈성 빈혈에 중요하다(적아세포증). 또한 동양인은 Rh-형이 극히 적으므로, 수혈 시에 상당한 문제가 되기도 한다.Rh-형은 동양에서는 전체의 1%도 안 되는 반면, 서양에서는 Rh-형이 전체의 20%를 차지한다. 이런 희귀성 때문에 동양국가에서는 Rh-형인 사람들을 따로 등록해 두기도 한다.ɭ̩nl:Bloedgroep#Het resusbloedgroepsysteem
 • Il fattore Rh o fattore Rhesus, si riferisce alla presenza di un antigene, in questo caso in una proteina, sulla superficie dei globuli rossi o eritrociti.Dei tre determinanti antigenici, C, D ed E che possono essere presenti, il D ha importanza clinica.
 • The Rh (Rhesus) blood group system (including the Rh factor) is one of thirty-three current human blood group systems. It is the most important blood group system after ABO. At present, the Rh blood group system consists of 50 defined blood-group antigens, among which the five antigens D, C, c, E, and e are the most important. The commonly used terms Rh factor, Rh positive and Rh negative refer to the D antigen only. Besides its role in blood transfusion, the Rh blood group system—specifically, the D antigen—is used to determine the risk of hemolytic disease of the newborn (or erythroblastosis fetalis) as prevention is the best approach to the management of this condition. As part of prenatal care, a blood test may be used to find out the blood type of a fetus. If the Rh antigen is lacking, the blood is called Rh-negative. If the antigen is present, it is called Rh-positive.When the mother is Rh-negative and the father is Rh-positive, the fetus can inherit the Rh factor from the father. This makes the fetus Rh-positive too. Problems can arise when the fetus’s blood has the Rh factor and the mother’s blood does not.A mother who is Rh-negative may develop antibodies to an Rh-positive baby. If a small amount of the baby’s blood mixes with the mother's blood, which often happens in such situations, the mother's body may respond as if it were allergic to the baby. The mother's body may make antibodies to the Rh antigens in the baby’s blood. This means the mother has become sensitized and her antibodies may cross the placenta and attack the baby’s blood. Such an attack breaks down the fetus’s red blood cells, creating anemia (a low number of red blood cells). This condition is called hemolytic disease or hemolytic anemia. It can become severe enough to cause serious illness, brain damage, or even death in the fetus or newborn.Sensitization can occur any time the fetus’s blood mixes with the mother’s blood. It can occur if an Rh-negative woman has had a spontaneous or undetected miscarriage of a Rhesus positive fetus.
 • Rh faktorea Rhesus makako (Macaca mulatta) tximinoaren eritrozitoen zelula mintzean dagoen antigenoa da, gizaki gehienek ere (%85ak) dutena. Izena (Rh edo Rhesus faktorea) tximino horretatik dator. Haien eritrozitoetan aipatutako antigenoa dutenak Rh+ dira, gainontzeko guztiak Rh- izanik. Antigeno horrek egitura proteikoa du. Karl Landsteiner austriarrak eta Alexander Wiener estatubatuarrak 1940an aurkitu zuten estreinakoz Rh faktorea, Rhesus tximinoarekin lanean ari zirela.Rh antigenoa ez da antigeno bakarra, antigeno batzuen konbinazioa baizik. Ohikoenak 6 antigeno dira, letra hauekin izendatzen direnak: c, d, e, C, D eta E. D antigenoa da garrantzitsuena, eta Rh+ eragiten duena (konbinazio batean D antigenoa agertzen denean -cDe, adibidez- banakoa Rh+ da). Antigeno horiek kodetzen dituzten geneak gizakiaren 1. kromosoman daude, eta hiru alelo pare desberdinak dituzte: C/c, D/d eta E/e. Rh+ duen banako baten genotipoa, beraz, honako hau izan liteke: ccDDee, baina baita hau: ccDdee edo beste hau ere: CCDdee (DD eta Dd genotipoek Rh+ fenotipoa eragiten baitute).Rh- direnek Rh faktorearen aurkako antigorputzak sortzen dituzte mota horretako odola jasotzen badute (transfusio batean, esaterako). Odol taldeen (ABO) aldean, gizakiaren plasmak ez ditu Rh faktorearen aurkako antigorputzak; baina Rh- den pertsona bati Rh+ den beste pertsona baten odola injektatzen bazaio, egun gutxitan anti-Rh antigorputzak sortuko ditu, eta bigarren transfusio batean emailearen (Rh+) eritrozitoak deuseztatuko ditu. Antzeko mekanismo baten bidez, Rh+ duen umeki batek Rh- den amaren odolean antigorputzen sintesia eragingo du, eritroblastosi fetal izeneko gaitza sortuz.Odol eta organoak emateko orduan kontuan hartu behar dira Rh faktorearen bateraezintasunak (emaile eta hartzailaren artekoak), aurrean azaldutako arazoak ager ez daitezen.
 • Die Rhesusfaktoren sind ein 1940 von Karl Landsteiner und Alexander Solomon Wiener gefundenes Erythrozyten-Antigen-System. Rhesus-positive Individuen besitzen das System und spezielle Proteine auf der Zellmembran der Erythrozyten (roten Blutkörperchen), Rhesus-negative nicht. Der Name stammt von der Gewinnung des ersten Testserums aus dem Blut von Kaninchen, die mit Erythrozyten aus Rhesusaffen (Macaca mulatta) behandelt worden waren.Das Rhesus-Blutgruppensystem oder Rhesussystem bezeichnet das – nach dem AB0-System – zweitwichtigste Blutgruppensystem des Menschen. Es besteht insgesamt aus einer Gruppe von 50 zueinander ähnlicher Proteine, deren fünf wichtigste Vertreter (C, c, D, E, e) mit Testseren geprüft werden können. Der älteste und wichtigste Rhesusfaktor hat die Abkürzung D im Rhesussystem: Besitzt eine Person das Rhesusfaktor-D-Antigen, so ist sie Rhesus-positiv, und man schreibt „Rh(D)+“, „Rh+“, „Rh“ oder – abhängig vom Genotyp – „Dd“, „dD“, „DD“, selten auch „RH1“. Besitzt eine Person kein Rhesusfaktor-D-Antigen, so ist sie Rhesus-negativ, und man schreibt „Rh(D)−“, „Rh−“, „rh“ oder „dd“.Die Zugehörigkeit eines Menschen zu den fünf wichtigsten Faktoren C, c, D, E, e wird als Rhesusformel bezeichnet und etwa als ccD.Ee oder ccddee usw. dargestellt, siehe Abschnitte Vererbungsmuster und Rhesussystem.Etwa 85 % der weißen europäischen und amerikanischen Bevölkerung und fast 100 % aller Afrikaner, Asiaten und Indianer Nordamerikas sind Rhesus-positiv, der Rest jeweils Rhesus-negativ. Eine lebensbedrohliche Antigen-Antikörper-Reaktion kann bei wiederholter Bluttransfusion eines rh-Individuums mit Rh-Blut oder ab der zweiten Schwangerschaft einer rh-Frau mit einem Rh-Kind (Rhesus-Inkompatibilität) auftreten. Dabei bildet der rh-Organismus Antikörper gegen die Rh-Erythrozyten, und es kommt zur Hämagglutination (Spenderblutempfänger) oder Hämolyse (Kind).
 • Резус-факторът е протеин, намиращ се върху клетъчната мембрана на червените кръвни клетки в човешката кръв и е открит 1940 г. от Карл Ландщайнер (1868 - 1943) и от Александър Соломон Вийнер в нюйоркския Рокфелеровски университет при резусовата маймуна. Резус-системата описва един комплекс, чиито пет най-важни представители (C, c, D, E, e) се изследвани с тестови серуми. Най-старият и най-важен Rh-фактор се отнася до Резус-фактор D в резус системата.
 • Az Rh-faktor (Rhesus-faktor) a vörösvértestek felszínén található, antigén (ellenanyag termelését kiváltó) sajátságú fehérje. Karl Landsteiner és Alexander S. Wiener(en) fedezte fel. A rhesusmajom vérében mutatták ki először, innen az Rh jelölés.
 • Rh因子(アールエイチいんし、独:Rhesusfaktor)とは、血液型を決定する因子の一つ。
 • O fator Rh (AO 1945: factor Rh) é um dos dois grupos de antígenos eritrocitários de maior importância clínica, estando envolvido nas reações transfusionais hemolíticas e na Doença Hemolítica do Recém-Nascido (DHRN ou Eritroblastose fetal). Sua determinação, juntamente com a dos antígenos pertencentes ao sistema ABO, no procedimento laboratorial denominado Tipagem sanguínea (ABO e Rh) --- ou simplesmente tipagem sanguínea -- é obrigatória antes de qualquer transfusão sanguínea.
 • El factor Rh [factor erre hache] es una proteína integral de la membrana aglutinógena de los glóbulos rojos. Son Rh positivas aquellas personas que presentan dicha proteína en sus eritrocitos y Rh negativa quienes no presenten la proteína. Un 85% de la población tiene en esa proteína una estructura dominante, que corresponde a una determinada secuencia de aminoácidos que en lenguaje común son denominados habitualmente Rh+.Alrededor de la sexta semana de gestación, el antígeno Rh comienza a ser expresado en los glóbulos rojos humanos.Tener Rh– [erre hache negativo] significa que se tiene la misma proteína pero con modificaciones en ciertos aminoácidos que determinan diferencias significativas en la superficie de los glóbulos rojos, y hacen a los humanos Rh– disponer de anticuerpos (aglutininas) en el plasma que reaccionan contra los glóbulos rojos Rh+ [erre hache positivo].El principal antígeno Rh es el D y el anticuerpo presente en quienes carecen de antígeno D es el anti-D. Si el antígeno D está presente el fenotipo es Rh positivo y si D está ausente es Rh negativo. Se han identificado más de 45 antígenos del sistema Rh, pero de todos ellos apenas cinco son frecuentes, estos son: D, C, E, c, e. Los anticuerpos a los distintos antígenos Rh aparecen después de exponerse un individuo Rh negativo a eritrocitos de sangre Rh positivo. La herencia de los antígenos Rh es determinada por un complejo de dos genes, de los cuales uno codifica la proteína transportadora de antígeno D y otro codifica la proteína transportadora de antígeno "C" o "c", o de "E" y "e". Las personas Rh positivas poseen genes RHD, que codifica la proteína transportadora de antígeno D y RHCE, que codifica la especificidad de la proteína transportadora de C y E. Mientras las Rh negativas tienen únicamente el gen RHCE.El 45% de los individuos Rh positivos es homocigoto al factor D, y el 55% restante es heterocigoto por haber heredado un factor D positivo y otro negativo de sus progenitores.La transfusión de sangre de un Rh+ a un Rh– que no tiene dicho aglutinógeno induce la formación de anticuerpos, que en sucesivas donaciones puede aglutinar la sangre (formar coágulos). De ahí que en las donaciones de sangre y órganos se tenga en cuenta dicho factor. El factor Rh (Rhesus) fue descubierto por Karl Landsteiner y Wiener en 1940.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 486206 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 30059 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 85 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109391213 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le système Rhésus est, avec le système ABO, un des principaux systèmes de groupes sanguins. Il doit son nom à un singe d'Asie du Sud-Est, Macaque rhésus (Macaca mulatta), qui servit d'animal d'expérience à la fin des années 1930 dans les recherches sur le sang.
 • Rh식 혈액형은 카를 란트슈타이너가 1940년 붉은털원숭이(rhesus monkey)의 혈액과 응집반응 여부를 통해 구분한 혈액형이다. 이 경우는 다음과 같다. Rh+ : Rh항원(ɕ)를 가지고 있다. Rh- : Rh항원(ɕ)를 가지고 있지 않다.이 혈액형은 어머니가 Rh-형이고 태아가 Rh+형인 경우, 첫 번째 출산으로 어머니의 몸 속에 Rh+에 대한 항체가 생겨 두 번째 아이의 임신에 영향을 주는 신생아 용혈성 빈혈에 중요하다(적아세포증). 또한 동양인은 Rh-형이 극히 적으므로, 수혈 시에 상당한 문제가 되기도 한다.Rh-형은 동양에서는 전체의 1%도 안 되는 반면, 서양에서는 Rh-형이 전체의 20%를 차지한다. 이런 희귀성 때문에 동양국가에서는 Rh-형인 사람들을 따로 등록해 두기도 한다.ɭ̩nl:Bloedgroep#Het resusbloedgroepsysteem
 • Il fattore Rh o fattore Rhesus, si riferisce alla presenza di un antigene, in questo caso in una proteina, sulla superficie dei globuli rossi o eritrociti.Dei tre determinanti antigenici, C, D ed E che possono essere presenti, il D ha importanza clinica.
 • Резус-факторът е протеин, намиращ се върху клетъчната мембрана на червените кръвни клетки в човешката кръв и е открит 1940 г. от Карл Ландщайнер (1868 - 1943) и от Александър Соломон Вийнер в нюйоркския Рокфелеровски университет при резусовата маймуна. Резус-системата описва един комплекс, чиито пет най-важни представители (C, c, D, E, e) се изследвани с тестови серуми. Най-старият и най-важен Rh-фактор се отнася до Резус-фактор D в резус системата.
 • Az Rh-faktor (Rhesus-faktor) a vörösvértestek felszínén található, antigén (ellenanyag termelését kiváltó) sajátságú fehérje. Karl Landsteiner és Alexander S. Wiener(en) fedezte fel. A rhesusmajom vérében mutatták ki először, innen az Rh jelölés.
 • Rh因子(アールエイチいんし、独:Rhesusfaktor)とは、血液型を決定する因子の一つ。
 • O fator Rh (AO 1945: factor Rh) é um dos dois grupos de antígenos eritrocitários de maior importância clínica, estando envolvido nas reações transfusionais hemolíticas e na Doença Hemolítica do Recém-Nascido (DHRN ou Eritroblastose fetal). Sua determinação, juntamente com a dos antígenos pertencentes ao sistema ABO, no procedimento laboratorial denominado Tipagem sanguínea (ABO e Rh) --- ou simplesmente tipagem sanguínea -- é obrigatória antes de qualquer transfusão sanguínea.
 • Резус-фактор, или резус, Rh — одна из 29 систем групп крови, признаваемых в настоящее время Международным обществом трансфузиологов (ISBT). После системы ABO (англ.)русск. она клинически наиболее важна.Система резуса на сегодняшний день состоит из 50 определяемых группой крови антигенов, среди которых наиболее важны 5 антигенов: D, C, c, E и e. Часто используемые термины «резус-фактор», «отрицательный резус-фактор» и «положительный резус-фактор» относятся только к антигену D.
 • Die Rhesusfaktoren sind ein 1940 von Karl Landsteiner und Alexander Solomon Wiener gefundenes Erythrozyten-Antigen-System. Rhesus-positive Individuen besitzen das System und spezielle Proteine auf der Zellmembran der Erythrozyten (roten Blutkörperchen), Rhesus-negative nicht.
 • Rh faktorea Rhesus makako (Macaca mulatta) tximinoaren eritrozitoen zelula mintzean dagoen antigenoa da, gizaki gehienek ere (%85ak) dutena. Izena (Rh edo Rhesus faktorea) tximino horretatik dator. Haien eritrozitoetan aipatutako antigenoa dutenak Rh+ dira, gainontzeko guztiak Rh- izanik. Antigeno horrek egitura proteikoa du.
 • El factor Rh [factor erre hache] es una proteína integral de la membrana aglutinógena de los glóbulos rojos. Son Rh positivas aquellas personas que presentan dicha proteína en sus eritrocitos y Rh negativa quienes no presenten la proteína.
 • The Rh (Rhesus) blood group system (including the Rh factor) is one of thirty-three current human blood group systems. It is the most important blood group system after ABO. At present, the Rh blood group system consists of 50 defined blood-group antigens, among which the five antigens D, C, c, E, and e are the most important. The commonly used terms Rh factor, Rh positive and Rh negative refer to the D antigen only.
 • El factor Rh és una proteïna integral de la membrana aglutinógena dels glòbuls vermells.
rdfs:label
 • Système Rhésus
 • Factor Rh
 • Factor Rh
 • Fator Rh
 • Fattore Rh
 • Rh blood group system
 • Rh faktorea
 • Rh-faktor
 • Rhesusfaktor
 • Rh因子
 • Rh식 혈액형
 • Резус-фактор
 • Резус-фактор
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of