La classification Hornbostel-Sachs ou système Hornbostel-Sachs (parfois Sachs-Hornbostel) est un système de classification des instruments de musiques (en) conçu par Erich von Hornbostel (en) et Curt Sachs en 1914. Il s'agit du système le plus utilisé actuellement en organologie, en ethnomusicologie ou toute autre discipline qui demande une classification des instruments.↑

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La classification Hornbostel-Sachs ou système Hornbostel-Sachs (parfois Sachs-Hornbostel) est un système de classification des instruments de musiques (en) conçu par Erich von Hornbostel (en) et Curt Sachs en 1914. Il s'agit du système le plus utilisé actuellement en organologie, en ethnomusicologie ou toute autre discipline qui demande une classification des instruments.
 • Sachs-Hornbostelova klasifikace hudebních nástrojů je nejpoužívanějším systémem pro třídění hudebních nástrojů. Zakládá se na způsobu tvoření zvuku, nikoli na způsobu hry, nebo konstrukčních vlastnostech nástrojů jako klasifikace předešlé (např. rozdělení na dechové, smyčcové, klávesové nástroje atd.). Její uveřejnění roku 1914 znamenalo zásadní změnu ve způsobu klasifikace hudebních nástrojů. Především v etnomuzikologii a organologii se tato klasifikace používá téměř výhradně. Tento systém vytvořili muzikologové Erich Moritz von Hornbostel (1877-1935) a Curt Sachs (1881-1959) původně pro potřeby systematického třídění hudebních nástrojů z celého světa, uložených v muzejních sbírkách. Označování nástrojů vychází z Deweyova desetinného systému - každý typ hudebního nástroje je charakterizován číselným kódem. První číslo označuje hlavní skupinu nástrojů podle fyzikální podstaty tvoření tónu, následující čísla označují podskupinu podle způsobu hry na nástroj a základních principů stavby. Další čísla, oddělená tečkou, nástroje blíže specifikují. Navržený systém autoři publikovali v německém časopise Zeitschrift für Ethnologie v roce 1914. Jsou vymezeny čtyři základní skupiny: Idiofony - samozvučné nástroje, u nichž zvuk vzniká kmitáním tělesa nástroje. Membranofony - blanozvučné nástroje, u nichž zvuk vzniká kmitáním membrány. Chordofony - strunozvučné nástroje, u nichž zvuk vzniká kmitáním struny. Aerofony - vzduchozvučné nástroje, u nichž zvuk vzniká kmitáním vzduchu.Později byly přidány: Elektrofony - elektrické nástroje, u nichž je zvuk vytvářen elektricky. Spíše teoretickou skupinu tvoří: Hydrofony - vodozvučné nástroje, u nichž zvuk vzniká kmitáním vody.První dvě úrovně třídění ukazuje následující tabulka:
 • A Sachs–Hornbostel-féle osztályozás a hangszerek osztályozásának Erich Moritz von Hornbostel és Curt Sachs által publikált rendszere, amely először a Zeitschrift für Ethnologie című kiadványban, 1914-ben jelent meg. Ez napjainkban a hangszerek tudományos osztályozásának legelterjedtebb módszere.Az osztályozás alapjait még a 19. században Victor-Charles Mahillon fektette le, aki a brüsszeli konzervatórium hangszergyűjteményének kurátora volt. Mahillon a hangszereket négy fő kategóriába sorolta elsődleges hangképzésük természete alapján, tehát hogy levegőoszlop, kifeszített húr, membrán vagy a szilárd hangszertest rezgése következtében jön-e létre bennük a hang. Ez a rendszer elsősorban a klasszikus nyugati zenéhez használt hangszereket osztályozta, a Hornbostel–Sachs-rendszertan ezt kibővítve lehetővé tette, hogy szinte bármely zenekultúra akármelyik hangszere a rendszerbe illeszthető legyen.Formailag hasonlít a könyvtári besorolásra használt Dewey-féle tizedes osztályozásra. Négy fő kategóriája van, azt osztja tovább lépésről lépésre, szintről szintre, minden szinten egy-egy decimális számjegyet rendelve hozzá. Végeredményképpen minden hangszernek így egyértelműen megfeleltethető egy sokjegyű szám.Például a hegedű a következőképpen helyezkedik el a rendszerben: 3 kordofonok (egy vagy több húr van két pont között kifeszítve) 32 összetett kordofonok (a hangszer egy húrhordozóból és a szervesen hozzáépült rezonanciatestből áll) 321 lantok (a húrok a tetővel párhuzamos síkban vannak) 321.3 nyeles lantok (a húrhordozó egyetlen nyélszerű nyúlvány) 321.32 nyaklantok (a nyél a testből indul ki) 321.322 doboz-nyaklantok (a test dobozszerű) 321.322–7 dörzsöléssel szólaltatják meg 321.322–71 vonós
 • Hornbostel-Sachs o Sachs-Hornbostel,es un sistema de clasificación de instrumentos musicales creado por Erich Moritz von Hornbostel y Kurt Sachs, y publicado por primera vez en el Zeitschrift für Musik en 1914. En 1961 se publicó una traducción al inglés en el Galpin Society Journal. Constituye el sistema de clasificación más ampliamente usado por los etnomusicólogos y organólogos.Se basa en un sistema desarrollado a fines del Siglo XIX por Victor Mahillon, restaurador de la colección del Conservatorio de beire]]. El sistema Mahillon fue uno de los primeros en clasificar de acuerdo con el material o parte del instrumento que producía el sonido, pero estaba limitado en su mayor parte a los instrumentos occidentales usados en música clásica. El sistema Hornbostel-Sachs es una expansión de aquel, en el que es posible clasificar cualquier instrumento musical de cualquier cultura. == Estructura del sistema ==y celia binoFormalmente, Hornbostel-Sachs se basa en la clasificación decimal de Devey. Tiene cuatro niveles superiores de clasificación, con varios niveles debajo de éstos, agregando más de 300 categorías en total. Los niveles superiores del esquema, con su explicación, son los que se detallan: 1. Idiófonos - El sonido es originado en el mismo cuerpo del instrumento vibrante, en lugar de una cuerda, membrana o columna de aire. En esencia, esto incluye a gran parte de los instrumentos de percusión (excepto los tambores, que son membrafonos) como los címbalos o xilófonos. 12. Idiófonos punteados - idiófonos puestos en vibración ser punteados, por ejemplo, el arpa judía o mbira. 13. Idiófonos por fricción - idiófonos que son raspados, por ejemplo el "violín clavo" , un instrumento con piezas sólidas de metal en lugar de cuerdas. 14. Idiófonos soplados - puestos en vibración por el movimiento del aire, por ejemplo el clave aéreo, un instrumento consistente en varias piezas de madera que vibran cuando el aire es enviado dentro de ellas. 2. Membranófonos - el sonido es originado por una membrana. Este grupo incluye a los tambores y kazoos. 21. Tambores golpeados - instrumentos que tienen una membrana que se golpea, incluyendo la mayoría de tipos de tambores, como el timbal y el redoblante. 22. Tambores punteados - tambores con una cuerda sobre la membrana. Cuando la cuerda es pulsada, ésta pasa la vibración a la membrana, que vibra para dar el sonido. Algunos tipos de tambores usados en India tienen este sistema. Algunos creen que los instrumentos de esta clase deberían incluirse en los cordófonos. 23. Tambores de fricción - tambores que son raspados, ya sea con la mano o con un palo, en lugar de pegar sobre ellos. 24. Membranas resonantes - este grupo incluye al kazoo, que no produce sonido por sí mismo, sino que modifica otros por medio de una membrana vibrante. 3. Cordófonos - en los que el sonido es producido por la vibración de una o más cuerdas. Este grupo incluye a todos los instrumentos generalmente llamados instrumentos de cuerda o cuerdas en Occidente, así como algunos instrumentos de teclado (pero no todos) como el piano y el clave. 31. Cordómfonos simples - instrumentos que son en esencia cuerdas sobre un soporte tensor. Estos instrumentos pueden tener una caja de resonancia, pero sin ella, el instrumento igualmente puede tocar, aun cuando el sonido resultante sea diferente. Se incluye aquí al piano, (pianoforte), así como la cítara, el arco musical y varios tipos de arpa no occidentales. 32. Cordómfonos compuestos - instrumentos acústicos o elctroacústicos en los que la caja de resonancia es una parte integral e inseparable, y cordómfonos de cuerpo sólido. Esto incluye la mayoría de los instrumentos de cuerda occidental, como el violín, la guitarra y el arpa orquestal. 4. Aerófonos - el sonido es producido por la vibración del aire. Los instrumentos en sí no vibran, y no hay cuerdas o membranas que lo hagan. 41. Aerófonos libres - donde el aire no está encerrado por el instrumento mismo, por ejemplo una bocina de automóvil, una sirena rotativa, o la bramadera, churinga, zumbador o Bullroarer. 42. Instrumentos de viento - donde el aire se encuentra dentro del instrumento. Este grupo incluye la mayoría de los instrumentos llamados "de viento" en Occidente, como la flauta traversa, la flauta dulce, la trompa o el clarinete, o la quena el siku o el shakuchachi.Posteriormente se ha agregado un quinto grupo de primer nivel, los electrófonos, que producen sonido mediante osciladores electrónicos, como los sintetizadores.El mismo Sachs parece haberlo previsto como un grupo separado en 1940, en su libro Historia de los Instrumentos Musicales, donde este grupo es listado informalmente al mismo nivel que los cuatro principales. Sin embargo no parece existir una clasificación oficial de los electrófonos con subnivel, y el sistema original de 1914 no los incluía.
 • Система Хорнбостеля — Закса — систематическая классификация музыкальных инструментов, разработанная австрийским музыковедом Эрихом Морицем фон Хорнбостелем (1877—1935) совместно с немецким музыковедом Куртом Заксом (1881—1959). Впервые опубликована в 1914 году в журнале Zeitschrift für Ethnologie. Система принята за основу в инструментоведении многих европейских странах, США, России.Хорнбостель и Закс классифицировали музыкальные инструменты по двум основным критериям: источнику звука и способу извлечения звука.По первому признаку инструменты подразделяются на самозвучащие (идиофоны), мембранные (мембранофоны), струнные (хордофоны) и духовые (аэрофоны).
 • Hornbostel-Sachs (ou Sachs-Hornbostel) é um sistema de classificação dos instrumentos musicais criado por Erich von Hornbostel e Curt Sachs e publicado pela primeira vez no Zeitschrift für Musik in 1914. Uma versão revisada e em inglês foi publicada no Galpin Society Journal em 1961. Embora tenha sofrido muitas críticas, é o método mais utilizado por profissionais de etnomusicologia e organologia para classificar instrumentos musicais.O problema das classificações tradicionais que dividem os instrumentos em sopros, cordas e percussão é a diversidade de critérios. No primeiro caso é a força produtora de som (ou estímulo) que é utilizada. No segundo, o elemento vibrante e no terceiro, o método utilizado para produzir o som. Segundo Curt Sachs, este método seria tão lógico como "dividir os americanos em californianos, banqueiros e católicos". No final do século XIX, um método de classificação foi desenvolvido por Victor Mahillon, o curador do museu de instrumentos musicais do conservatório musical de Bruxelas. O sistema de Mahillon foi um dos primeiros no ocidente a classificar os instrumentos de acordo com o elemento produtor de som do instrumento (já havia um sistema semelhante na Índia). Mas o sistema de Mahillon era limitado, em sua maior parte, aos instrumentos ocidentais usados na música clássica. Também dava importância exagerada aos instrumentos de teclado, muito importantes na música européia, mas praticamente inexistente em muitas outras culturas. O sistema Hornbostel-Sachs é uma expansão do sistema de Mahillon para que pudesse ser utilizado na classificação de instrumentos de qualquer cultura.
 • Системата на Хорнбостел-Закс е класификация на музикалните инструменти, предложена от Ерих Мориц фон Хорнбостел и Курт Закс и за първи път публикувана в германското списание Zeitschrift für Ethnologie през 1914 г. Това е най-широко използваната система за класификация на музикалните инструменти в сравнителната музикология и органология.Системата на Хорнбостел-Закс се основава на предложената в края на 19 век класификация на музикалните инструменти от Виктор Маийон (Victor Mahillon), уредник на колекцията на музикални инструменти към Брюкселската консерватория. Системата на Мейлон е една от първите, които класифицират инструментите според това каква част участва в самия процес на звукоизвличане, но е била приложена предимно за инструменти от западната класическа музика.
 • La classificazione Hornbostel–Sachs è un sistema di classificazione degli strumenti musicali sviluppato da Erich Moritz von Hornbostel e Curt Sachs, pubblicato per la prima volta in Zeitschrift für Ethnologie nel 1914. Una traduzione in inglese è stata pubblicata dal Galpin Society Journal nel 1961. La classificazione Hornbostel-Sachs è il sistema più usato per classificare gli strumenti musicali in etnomusicologia ed organologia.Hornbostel e Sachs svilupparono le loro idee a partire da un sistema risalente al tardo XIX secolo, sviluppato da Victor-Charles Mahillon, curatore degli strumenti musicali presso il Conservatorio di Brussel. Mahillon divise gli strumenti in quattro categorie, in base alla natura del materiale che emette il suono: colonna d'aria, corda, membrana o il corpo stesso dello strumento. Queste categorie non erano una novità, in quanto erano già utilizzate nel Natya Sastra, un trattato di musica e drammaturgia indiano risalente a circa duecento anni prima. Mahillon limitò il suo sistema principalmente agli strumenti della musica colta occidentale, mentre Hornbostel e Sachs svilupparono in sistema che permettesse di classificare qualsiasi strumento, senza barriere culturali.La classificazione Hornbostel-Sachs impiega la classificazione decimale Dewey: ha quattro categorie di primo livello (ampliate a cinque con gli elettrofoni) che si articolano in numerose sottocategorie, fino a raggiungere circa trecento ramificazioni.
 • Hornbostel-Sachs (o Sachs-Hornbostel) és un sistema per a la classificació dels instruments musicals dissenyat per Erich Moritz von Hornbostel i Curt Sachs, que fou publicat per primera vegada l'any 1914 al Zeitschrift für Ethnologie. La traducció anglesa no va aparèixer fins a l'any 1961 al Butlletí de la Galpin Society (Galpin Society Journal). És el sistema més emprat pels etnomusicòlegs i pels organòlegs per a l'estudi i la classificació dels instruments de totes les cultures.El sistema es basa en un altre que havia estat dissenyat al segle XIX per Victor-Charles Mahillon, el conservador de la col·lecció d'instruments musicals del Conservatori de Brussel·les. Mahillon va dividir els instruments en quatre grans categories segons la naturalesa del material que produïa el so. Va agafar aquestes quatre categories del Natya Sastra, un tractat teòric sobre música i dramatúrgia aparegut a l'Índia uns dos-cents anys abans. La major part del sistema de Mahillon només era aplicable als instruments de la música clàssica occidental. El sistema Hornbostel-Sachs és una expansió del de Mahillon pel fet que permet la classificació de qualsevol instrument de qualsevol cultura.
 • Die Hornbostel-Sachs-Systematik ist ein Klassifikationssystem für Musikinstrumente. Sie wurde 1914 von Erich Moritz von Hornbostel und Curt Sachs in der Zeitschrift für Ethnologie unter dem Titel Systematik der Musikinstrumente. Ein Versuch. veröffentlicht. Sie ist das heute am weitesten verbreitete System zur Einteilung von Musikinstrumenten.Die Autoren basierten ihre Systematik auf dem System von Victor-Charles Mahillon, der im 19. Jahrhundert als Kurator des Brüsseler Konservationsmuseums tätig war. Mahillon hatte im Jahr 1888 Instrumente nach der Art des schwingenden Körpers in vier Hauptgruppen eingeteilt: selbstklingende Instrumente, Membraninstrumente, Saiteninstrumente und Windinstrumente (Blasinstrumente). Mahillons Systematik gründete sich jedoch primär auf die in Europa verbreiteten Instrumente. Hornbostel und Sachs erweiterten das Klassifikationssystem so, dass es eine Einordnung aller Instrumente aus allen Kulturen der Welt erlaubte.Die Hornbostel-Sachs-Systematik erwies sich als so brauchbar, dass sie bis heute das wichtigste Klassifikationssystem in der Instrumentenkunde ist. Mit dem Aufkommen elektrischer Musikinstrumente wurde im Jahr 1948 die Systematik um eine fünfte Hauptgruppe erweitert.Die Hornbostel-Sachs-Systematik ist hierarchisch aufgebaut. Jeder Kategorie entspricht eine Zahl, wobei in jedem Detaillierungsschritt eine Ziffer angefügt wird, so dass die Anzahl der Ziffern mit zunehmender Konkretisierung anwächst. Punkte erlauben eine verbesserte Lesbarkeit der Zahl, während weitere Zeichen (-, :, ], +) die Notation spezieller Bedeutungen ermöglichen.
 • Klasyfikacja Hornbostela-Sachsa (lub Sachsa-Hornbostela) jest systemem podziału instrumentów muzycznych opracowanym przez Ericha Moritza von Hornbostela i Curta Sachsa i pierwszy raz opublikowanym w czasopiśmie "Zeitschrift für Ethnologie" w 1914 roku. System Hornbostela-Sachsa jest obecnie najpowszechniej stosowanym kryterium podziału instrumentów muzycznych.Hornbostel i Sachs oparli swoją klasyfikację na innej, opracowanej w 1888 roku przez Victora-Charlesa Mahillona, której podstawą był podział według rodzaju wibratora, czyli źródła dźwięku w instrumencie muzycznym. Hornbostel i Sachs rozbudowali ograniczony głównie do instrumentów kultury zachodniej używanych w muzyce poważnej system Mahillona, w sposób umożliwiający zaklasyfikowanie każdego instrumentu muzycznego niezależnie od jego przeznaczenia i pochodzenia.
 • Hornbostel–Sachs (or Sachs–Hornbostel) is a system of musical instrument classification devised by Erich Moritz von Hornbostel and Curt Sachs, and first published in the Zeitschrift für Ethnologie in 1914. An English translation was published in the Galpin Society Journal in 1961. It is the most widely used system for classifying musical instruments by ethnomusicologists and organologists (people who study musical instruments).Hornbostel and Sachs based their ideas on a system devised in the late 19th century by Victor-Charles Mahillon, the curator of musical instruments at Brussels Conservatory. Mahillon divided instruments into four broad categories according to the nature of the sound-producing material: air column; string; membrane; and the body of the instrument. Mahillon limited his system, for the most part, to instruments used in European classical music. From this basis, Hornbostel and Sachs expanded Mahillon's system to make it possible to classify any instrument from any culture.Formally, the Sachs–Hornbostel is modeled on the Dewey Decimal Classification for libraries. It has five top-level classifications, with several levels below those, adding up to over 300 basic categories in all. The top five levels of the scheme are described below.
 • Hornbostel–Sachs atau Sachs–Hornbostel adalah sistem klasifikasi alat musik yang dirancang oleh Erich Moritz von Hornbostel dan Curt Sachs. Sistem ini pertama kali dipublikasikan di Zeitschrift für Ethnologie pada tahun 1914. Versi bahasa Inggris dari sistem ini dipublikasikan pertama kali di Galpin Society Journal pada tahun 1961. Sistem ini adalah sitem yang paling sering digunakan untuk mengklasifikasikan alat musik, terutama oleh etnomusikologis dan organologis (orang yang mempelajari alat musik).Hornbostel dan Sachs mendasarkan ide mereka pada sistem yang dirancang pada akhir abad 19 oleh Victor-Charles Mahillon, seorang kurator alat musik di Brussels Conservatory. Mahillon membagi alat musik kedalam empat kategori kasar berdasarkan sifat material penghasil suara: kolom udara; senar; membran; dan tubuh instrumen. Namun, kategori tersebut bukanlah hal baru; kategori tersebut diperoleh dari Natya Sastra, sebuah risalah teoritikal seni musik dari India yang berusia dua ribu tahun. Mahillon membatasi sistem rancangannya pada alat musik yang digunakan di musik klasik Eropa. Atas dasar ide tersebut, Hornbostel dan Sachs mengembangkan sistem Mahillon untuk memungkinkan klasifikasi setiap alat musik dari setiap kebudayaan. Hasilnya adalah sistem klasifikasi Sachs–Hornbostel.Secara formal, sistem Sachs–Hornbostel menggunakan model klasifikasi desimal Dewey. Sistem klasifikasi ini memiliki 4 tingkatan utama, dengan beberapa tingakatan turunan, dengan total lebih dari 300 kategori dasar. Tiga tingkatan teratas dari sistem ini dijabarkan di bawah.
 • 호른보스텔-작스 (Hornbostel-Sachs, 또는 작스-호른보스텔)는 에리히 모리츠 폰 호른보스텔과 쿠르트 작스가 세운 악기 분류 체계를 말한다. 1914년 〈자이트슈리프트 퓨어 에뜨놀리지〉 (Zeitschrift für Ethnologie)에 처음으로 출간하였고, 영어 번역은 〈갈핀 소사이어티 저널〉에서 1961년 출간하였다. 이 체계는 민족음악학자와 악기학자들이 악기를 분류하는데 가장 많이 사용하는 체계이다.이 체계는 19세기 후반 브뤼셀의 악기 박물관 큐레이터 빅토르 샤를 마히용의 악기 해설 목록인 〈분류시론〉에 근거를 두고 있다. 마히용은 소리를 만들어내는 재료의 성질 (기주, 현, 막, 몸체)에 따라 악기를 크게 네 가지로 나누었다. 이것은 2000여 년 전에 쓰여진 인도의 음악 및 연극론서 《나티야 샤스트라》에서 차용한 것이다. 마히용의 체계는 대부분이 서양 고전 음악에 쓰이는 악기를 분류하는 것에만 한정되어 있었다. 호른보스텔-작스 체계는 마히용의 체계를 확장시켜 모든 문화권의 악기를 분류할 수 있도록 만들었다.호른보스텔-작스는 듀이십진분류법의 형태에 바탕을 두었다. 몇 가지 하단 분류로 나뉘는 네 가지 상위 분류로 이루어져 있으며, 300개가 넘는 기본 분류가 추가되었다. 상위 세 가지 분류는 아래에 나와있다.
 • Hornbostel-Sachs (of Sachs-Hornbostel) is een systeem voor de classificatie van muziekinstrumenten gebaseerd op het geluidsvoortbrengingsmechanisme. Het is het meest gebruikte systeem voor dit doel door etnomusicologen en organologen.Het systeem is ontworpen door Erich Moritz von Hornbostel en Curt Sachs, en werd voor het eerst beschreven in het Zeitschrift für Musik in 1914. Een Engelse vertaling verscheen in 1961 in het Galpin Society Journal.De oorsprong van de methode is het systeem dat eind 19e eeuw ontworpen werd door Victor Mahillon, de conservator van de collectie muziekinstrumenten van het conservatorium van Brussel. Dit systeem beperkte zich hoofdzakelijk tot de instrumenten die gewoonlijk gebruikt worden in de West-Europese klassieke muziek, maar het was wel een van de eerste systemen die onderscheid maakte in wat er trilt, de manier waarop het geluid wordt veroorzaakt in een instrument. Het systeem van Hornbostel-Sachs maakte het onderscheid van Mahillon toepasbaar op instrumenten uit elke cultuur. Idiofonen (1) Aangeslagen idiofonen (11) (xylofoon) Getokkelde idiofonen (12) (mondharp) Frictie-idiofonen (13) (zingende zaag) Geblazen idiofonen (14) Niet-geclassificeerde idiofonen (15) Membranofonen (2) Aangeslagen membranofonen (21) (pauk) Getokkelde membranofonen (22) Frictie-membranofonen (23) (rommelpot) Geblazen membranofonen (24) (kazoo) Niet-geclassificeerde membranofonen (25) Chordofonen (3) Enkelvoudige chordofonen (31) Samengestelde chordofonen (32) (viool, harp) Niet-geclassificeerde chordofonen (33) Aerofonen (4) Vrije aerofonen (41) (snorrebot) Gesloten aerofonen (42) (fluit, trompet enz.) Niet-geclassificeerde aerofonen (43) Elektrofonen (5) Elektrisch aangestuurde instrumenten (51) Elektrisch versterkte instrumenten (52) Instrumenten met elektronisch gegenereerd geluid (53) (theremin, synthesizer)De laatste groep - door Sachs toegevoegd in 1940 - is eigenlijk een buitenbeentje in de zin dat hier de geluidsbron werd losgelaten als primaire onderverdeling. Moderne musicologen zullen een pijporgel - ook al wordt het elektromechanisch bespeeld - toch tot de aerofonen rekenen, en de elektrische gitaar tot de chordofonen.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3894534 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 13704 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 61 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 96959491 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1984 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Collectif
prop-fr:fr
 • Erich von Hornbostel
 • classification des instruments de musiques
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:langue
 • en
 • fr
prop-fr:lieu
 • Londres
prop-fr:titre
 • Ethnomusicologie.net
 • The New Grove Dictionary of Music
prop-fr:trad
 • Erich von Hornbostel
 • Musical instrument classification
prop-fr:url
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Macmillan
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La classification Hornbostel-Sachs ou système Hornbostel-Sachs (parfois Sachs-Hornbostel) est un système de classification des instruments de musiques (en) conçu par Erich von Hornbostel (en) et Curt Sachs en 1914. Il s'agit du système le plus utilisé actuellement en organologie, en ethnomusicologie ou toute autre discipline qui demande une classification des instruments.↑
 • Система Хорнбостеля — Закса — систематическая классификация музыкальных инструментов, разработанная австрийским музыковедом Эрихом Морицем фон Хорнбостелем (1877—1935) совместно с немецким музыковедом Куртом Заксом (1881—1959). Впервые опубликована в 1914 году в журнале Zeitschrift für Ethnologie.
 • Hornbostel-Sachs (o Sachs-Hornbostel) és un sistema per a la classificació dels instruments musicals dissenyat per Erich Moritz von Hornbostel i Curt Sachs, que fou publicat per primera vegada l'any 1914 al Zeitschrift für Ethnologie. La traducció anglesa no va aparèixer fins a l'any 1961 al Butlletí de la Galpin Society (Galpin Society Journal).
 • A Sachs–Hornbostel-féle osztályozás a hangszerek osztályozásának Erich Moritz von Hornbostel és Curt Sachs által publikált rendszere, amely először a Zeitschrift für Ethnologie című kiadványban, 1914-ben jelent meg. Ez napjainkban a hangszerek tudományos osztályozásának legelterjedtebb módszere.Az osztályozás alapjait még a 19. században Victor-Charles Mahillon fektette le, aki a brüsszeli konzervatórium hangszergyűjteményének kurátora volt.
 • Системата на Хорнбостел-Закс е класификация на музикалните инструменти, предложена от Ерих Мориц фон Хорнбостел и Курт Закс и за първи път публикувана в германското списание Zeitschrift für Ethnologie през 1914 г.
 • Klasyfikacja Hornbostela-Sachsa (lub Sachsa-Hornbostela) jest systemem podziału instrumentów muzycznych opracowanym przez Ericha Moritza von Hornbostela i Curta Sachsa i pierwszy raz opublikowanym w czasopiśmie "Zeitschrift für Ethnologie" w 1914 roku.
 • Hornbostel–Sachs (or Sachs–Hornbostel) is a system of musical instrument classification devised by Erich Moritz von Hornbostel and Curt Sachs, and first published in the Zeitschrift für Ethnologie in 1914. An English translation was published in the Galpin Society Journal in 1961.
 • Sachs-Hornbostelova klasifikace hudebních nástrojů je nejpoužívanějším systémem pro třídění hudebních nástrojů. Zakládá se na způsobu tvoření zvuku, nikoli na způsobu hry, nebo konstrukčních vlastnostech nástrojů jako klasifikace předešlé (např. rozdělení na dechové, smyčcové, klávesové nástroje atd.). Její uveřejnění roku 1914 znamenalo zásadní změnu ve způsobu klasifikace hudebních nástrojů. Především v etnomuzikologii a organologii se tato klasifikace používá téměř výhradně.
 • La classificazione Hornbostel–Sachs è un sistema di classificazione degli strumenti musicali sviluppato da Erich Moritz von Hornbostel e Curt Sachs, pubblicato per la prima volta in Zeitschrift für Ethnologie nel 1914. Una traduzione in inglese è stata pubblicata dal Galpin Society Journal nel 1961.
 • Hornbostel-Sachs (of Sachs-Hornbostel) is een systeem voor de classificatie van muziekinstrumenten gebaseerd op het geluidsvoortbrengingsmechanisme. Het is het meest gebruikte systeem voor dit doel door etnomusicologen en organologen.Het systeem is ontworpen door Erich Moritz von Hornbostel en Curt Sachs, en werd voor het eerst beschreven in het Zeitschrift für Musik in 1914.
 • Hornbostel-Sachs o Sachs-Hornbostel,es un sistema de clasificación de instrumentos musicales creado por Erich Moritz von Hornbostel y Kurt Sachs, y publicado por primera vez en el Zeitschrift für Musik en 1914. En 1961 se publicó una traducción al inglés en el Galpin Society Journal.
 • Hornbostel–Sachs atau Sachs–Hornbostel adalah sistem klasifikasi alat musik yang dirancang oleh Erich Moritz von Hornbostel dan Curt Sachs. Sistem ini pertama kali dipublikasikan di Zeitschrift für Ethnologie pada tahun 1914. Versi bahasa Inggris dari sistem ini dipublikasikan pertama kali di Galpin Society Journal pada tahun 1961.
 • Hornbostel-Sachs (ou Sachs-Hornbostel) é um sistema de classificação dos instrumentos musicais criado por Erich von Hornbostel e Curt Sachs e publicado pela primeira vez no Zeitschrift für Musik in 1914. Uma versão revisada e em inglês foi publicada no Galpin Society Journal em 1961.
 • Die Hornbostel-Sachs-Systematik ist ein Klassifikationssystem für Musikinstrumente. Sie wurde 1914 von Erich Moritz von Hornbostel und Curt Sachs in der Zeitschrift für Ethnologie unter dem Titel Systematik der Musikinstrumente. Ein Versuch. veröffentlicht. Sie ist das heute am weitesten verbreitete System zur Einteilung von Musikinstrumenten.Die Autoren basierten ihre Systematik auf dem System von Victor-Charles Mahillon, der im 19.
 • 호른보스텔-작스 (Hornbostel-Sachs, 또는 작스-호른보스텔)는 에리히 모리츠 폰 호른보스텔과 쿠르트 작스가 세운 악기 분류 체계를 말한다. 1914년 〈자이트슈리프트 퓨어 에뜨놀리지〉 (Zeitschrift für Ethnologie)에 처음으로 출간하였고, 영어 번역은 〈갈핀 소사이어티 저널〉에서 1961년 출간하였다. 이 체계는 민족음악학자와 악기학자들이 악기를 분류하는데 가장 많이 사용하는 체계이다.이 체계는 19세기 후반 브뤼셀의 악기 박물관 큐레이터 빅토르 샤를 마히용의 악기 해설 목록인 〈분류시론〉에 근거를 두고 있다. 마히용은 소리를 만들어내는 재료의 성질 (기주, 현, 막, 몸체)에 따라 악기를 크게 네 가지로 나누었다. 이것은 2000여 년 전에 쓰여진 인도의 음악 및 연극론서 《나티야 샤스트라》에서 차용한 것이다. 마히용의 체계는 대부분이 서양 고전 음악에 쓰이는 악기를 분류하는 것에만 한정되어 있었다.
rdfs:label
 • Système Hornbostel-Sachs
 • Classificazione Hornbostel-Sachs
 • Hornbostel-Sachs
 • Hornbostel-Sachs
 • Hornbostel-Sachs
 • Hornbostel-Sachs-Systematik
 • Hornbostel–Sachs
 • Hornbostel–Sachs
 • Klasyfikacja Hornbostela-Sachsa
 • Sachs-Hornbostel
 • Sachs–Hornbostel-féle osztályozás
 • Система Хорнбостеля — Закса
 • Sachs-Hornbostelova klasifikace hudebních nástrojů
 • Система на Хорнбостел-Закс
 • 호른보스텔-작스
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of