Le système éducatif russe, et l'éducation en Russie sont principalement fournis par l'État, régularisés par le Ministère de l'enseignement et de la science. Les autorités locales réglementent l'éducation dans le cadre des lois fédérales. Néanmoins, le droit à l'instruction est garanti par l'article 43 de la Constitution.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le système éducatif russe, et l'éducation en Russie sont principalement fournis par l'État, régularisés par le Ministère de l'enseignement et de la science. Les autorités locales réglementent l'éducation dans le cadre des lois fédérales. Néanmoins, le droit à l'instruction est garanti par l'article 43 de la Constitution. En 2004, les dépenses de l'État pour l'éducation s'élevait à 3,6 % du PIB, soit 13 % du budget de l'État, et les établissements privés représentent 1 % de pré-inscription à l'école[1]; de 0,5 % du taux de scolarisation primaireAvant 1990, dans le système éducatif soviétique, l'instruction était obligatoire de 7 ans jusqu'à 16 ans et, était gratuite.Le taux d'alphabétisation en Russie, est depuis 2008 de 100 % pour les 15-24 ans, et a donc augmenté depuis 2002.
 • System oświaty w Rosji – struktura szkolnictwa w Rosji, obejmująca przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, policealne, artystyczne oraz inne placówki edukacyjne, jak również organizacja prawno-administracyjna tej struktury, łącznie z zapewnieniem źródeł finansowania.Edukacja w Rosji jest zapewniana przede wszystkim przez państwo i regulowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej. Władze poszczególnych autonomicznych republik Federacji Rosyjskiej oraz jednostek administracyjnych regulują działalność edukacyjną w ramach własnego prawodawstwa, ale zawsze na warunkach dopuszczonych przez ustawodawstwo federalne. Przed rokiem 2007 w Rosji obowiązywał 9-letni program (cykl) nauczania z jego opcjonalnym wydłużeniem do 10–11 lat. Począwszy od 1 września 2007 minimalny cykl obowiązkowej edukacji został wydłużony do 11 lat (do 17–18 roku życia). Obowiązkowe wykształcenie na poziomie podstawowym zostało zastąpione przez obowiązkowe wykształcenie na poziomie średnim. Przed 2007 rokiem podmioty federalne mogły wprowadzić większy obowiązkowy standard edukacyjny. Moskwa wprowadziła przymusowy 11-letni cykl edukacyjny w 2005 roku; podobne ustawodawstwo, wydłużające obowiązkowy 9-letni program nauczania istniało przed 2007 w Kraju Ałtajskim, Jakucji oraz w obwodzie tiumeńskim. Uczeń pomiędzy 15 a 18 rokiem życia może opuścić szkołę za zgodą rodziców oraz władz lokalnych, a bez tej zgody – po ukończeniu 18 roku życia. Wydalenie ze szkoły za wielokrotne naruszanie regulaminu szkolnego jest możliwe w przypadku gdy uczeń ukończył 15 roku życia. Edukacja w należących do państwa szkołach podstawowych oraz średnich jest wolna od opłat; edukacja na poziomie szkoły wyższej jest również co do zasady darmowa, jednakże z pewnymi wyjątkami: znaczna liczba studentów musi opłacać pełne czesne. Mężczyźni i kobiety mają równy dostęp do wszystkich poziomów kształcenia, jak również równy udział procentowy w edukacji, z wyjątkiem poziomu uniwersyteckiego, gdzie kobiety stanowią 57% wszystkich studentów. Obowiązująca federalna ustawa „O edukacji w Federacji Rosyjskiej” ((ros.) Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации") z 31 grudnia 2012 (weszła w życie 1 września 2013) w przypisie art. 67 wskazuje, iż edukacja przygotowawcza dzieci w placówkach oświatowych, które zapewniają podstawowy program edukacji rozpoczyna się – w przypadku braku przeciwwskazań zdrowotnych – w wieku sześciu lat i sześciu miesięcy, jednak nie później niż w wieku ośmiu lat. Na wniosek rodziców (prawnych przedstawicieli) założyciel instytucji edukacyjnej może zezwolić na rozpoczęcie edukacji dziecka w młodszym wieku. Ten sam przypis wskazuje, iż edukacja przedszkolna w placówkach oświatowych może rozpocząć po osiągnięciu przez dzieci wieku dwóch miesięcy. Według spisu powszechnego z 2002 roku poziom alfabetyzmu w Rosji wynosił 99,4% (99,7% wśród mężczyzn i 99,2% wśród kobiet. Według danych Banku Światowego 54% ludzi w wieku produkcyjnym w Rosji posiada co najmniej wykształcenie na poziomie uniwersyteckim lub inżynierskim, co daje Rosji pod tym względem pozycję światowego lidera. 47,7% ukończyło edukację na stopniu szkoły średniej , 26,5% ukończyło gimnazjum , a 8,1% posiada wykształcenie podstawowe. Najwyższy procentowy udział – wynoszący 24,7% – w poziomie wykształcenia na stopniu uniwersyteckim obserwuje się u kobiet w wieku 35–39 lat (ten sam współczynnik dla mężczyzn w tym samym wieku wynosi 19,5%). Do prywatnych placówek edukacyjnych uczęszcza 1% dzieci w przedszkolach, 0,5% dzieci w szkołach podstawowych oraz 17% studentów w szkołach wyższych.
 • ロシアの教育(ロシアのきょういく)として、この項目ではロシアの教育を解説する。
 • Образование в Российской Федерации — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
 • Das Bildungswesen in Russland umfasst die Schulen und Hochschulen des Landes. Es gliedert sich in vier Abschnitte, die allgemeine Schulausbildung, die Berufsausbildung, die Hochschulausbildung sowie die Postgraduierte Ausbildung
 • Education in Russia is provided predominantly by the state and is regulated by the Ministry of Education and Science. Regional authorities regulate education within their jurisdictions within the prevailing framework of federal laws. In 2004 state spending for education amounted to 3.6% of GDP, or 13% of consolidated state budget. In 2011, the spending on education amounted to $ 20 billion. Private institutions account for 1% of pre-school enrollment, 0.5% of elementary school enrollment and 17% of university-level students.Before 1990 the course of school training in Soviet Union was 10-years, but at the end of 1990 the 11-year course had been officially entered. Education in state-owned secondary schools are free; first tertiary (university level) education is free with reservations: a substantial number of students are enrolled for full pay. Male and female students have equal shares in all stages of education, except tertiary education where women lead with 57%.The literacy rate in Russia, according to the 2002 census, is 99.4% (99.7% men, 99.2% women). According to a 2008 World Bank statistic 54% of the Russian labor force has attained a tertiary (college) education, giving Russia the highest attainment of college-level education in the world. 47.7% have completed secondary education (9 or 10 years old); 26.5% have completed middle school (8 or 9 years old) and 8.1% have elementary education (5 years old). Highest rates of tertiary education, 24.7% are recorded among women aged 35–39 years (compared to 19.5% for men of the same age bracket).
 • 러시아의 교육은 대부분 주정부가 하며 연방교육과학기술부가 감독하고 있다. 주정부는 연방법의 범위 내에서 주의 사정에 맞게 교육과정을 조정하여 지역 특색에 맞게 운영할 수 있다. 2004년에는 러시아 정부 예산의 13%에 해당하는 금액이 교육예산으로 책정되었다. 사립교육기관들은 유치원 학령인구의 1%, 초등교육기관 학령인구의 0.5%를 수용하며, 고등교육기관의 학령인구의 17%가량이 사립학교에 취학중이다.1990년 이전까지 소련의 교육은 10년이었지만, 1990년 말부터는 11년 교육을 하였다. 주립 중등학교는 무료이며, 고등교육기관의 학비도 무료이다. 중등교육과정까지는 남녀학생의 수가 거의 같지만, 고등교육기관에서는 여성의 비율이 57%이다.2002년의 러시아인구주택총조사에 의하면 문식률은 99.4%(남성 : 99.7%, 여성 : 99.2%)이다. 15세 이상의 인구 중 16%가량이 고등교육을 받았으며, 47.7%가량은 중등교육과정을 졸업하였다.
 • A Rússia possui um dos níveis de analfabetismo mais baixos do mundo - apenas 0,6%. Ou, em termos de alfabetização, 99,4% da população sabe ler e escrever.Isto deve-se ao sistema educacional criado durante a era da URSS (era em que praticamente 100% da população sabia ler e escrever). Cerca de três milhões de estudantes estavam inscritos em cerca de 519 institutos superiores e em 48 universidades. Com grande ênfase à Ciência e à Tecnologia, quase todos os estudantes acabavam os cursos com diplomas de altas referências e qualidades.Hoje em dia, a Rússia possui 618 institutos superiores de educação pertencentes ao Estado - todos eles com referências do governo. No ano lectivo de 2003/2004, 5 947 500 de estudantes estavam inscritos em institutos superiores. Ainda existem outros 619 institutos privados, dos quais metade têm também referência do governo russo. [carece de fontes?]
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 5140174 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 9171 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 25 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110465184 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Andreeva, L. V. et al.
prop-fr:format
 • PDF
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • Unesco
 • Académie Aix-Marseille
 • Education for all by 2015: Will we make it?
 • Version russe
 • Participation in formal technical and vocational training and education worldwide. An initial statistical study
 • Education of disabled people in the context of UNESCO EFA program: experience of Russia
 • Teachers and educational quality: Monitoring global needs for 2015
 • Education counts: Benchmarking process in 19 WEI countries. World economic indicators - 2007
 • Ministère de l'enseignement et la science de la Fédération de Russie
 • Children out of school. Measuring exclusion from primary education
prop-fr:url
 • http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001547/154743e.pdf
 • http://www.uis.unesco.org/template/pdf/wei/2007/WEI2007report.pdf
 • http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001248/124842f.pdf
 • http://fr.russia.edu.ru/
 • http://www.ecole-internationale.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article159
 • http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/Teachers2006/TeachersReport.pdf
 • http://www.uis.unesco.org/template/pdf/educgeneral/OOSC_EN_WEB_FINAL.pdf
 • http://www.unesco.ru/files/docs/educ/2007/publications/efa/Andreeva_2007_efa.pdf
 • http://www.unevoc.net/fileadmin/user_upload/pubs/UNEVOC_UIS_Report.pdf
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Montreal: UNESCO Institute of Statistics
 • UNESCO, Oxford University Press
 • Saint Petersburg: Herzen University publishing house
 • UNESCO International center for technical and vocational education and training
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le système éducatif russe, et l'éducation en Russie sont principalement fournis par l'État, régularisés par le Ministère de l'enseignement et de la science. Les autorités locales réglementent l'éducation dans le cadre des lois fédérales. Néanmoins, le droit à l'instruction est garanti par l'article 43 de la Constitution.
 • ロシアの教育(ロシアのきょういく)として、この項目ではロシアの教育を解説する。
 • Образование в Российской Федерации — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
 • Das Bildungswesen in Russland umfasst die Schulen und Hochschulen des Landes. Es gliedert sich in vier Abschnitte, die allgemeine Schulausbildung, die Berufsausbildung, die Hochschulausbildung sowie die Postgraduierte Ausbildung
 • 러시아의 교육은 대부분 주정부가 하며 연방교육과학기술부가 감독하고 있다. 주정부는 연방법의 범위 내에서 주의 사정에 맞게 교육과정을 조정하여 지역 특색에 맞게 운영할 수 있다. 2004년에는 러시아 정부 예산의 13%에 해당하는 금액이 교육예산으로 책정되었다. 사립교육기관들은 유치원 학령인구의 1%, 초등교육기관 학령인구의 0.5%를 수용하며, 고등교육기관의 학령인구의 17%가량이 사립학교에 취학중이다.1990년 이전까지 소련의 교육은 10년이었지만, 1990년 말부터는 11년 교육을 하였다. 주립 중등학교는 무료이며, 고등교육기관의 학비도 무료이다. 중등교육과정까지는 남녀학생의 수가 거의 같지만, 고등교육기관에서는 여성의 비율이 57%이다.2002년의 러시아인구주택총조사에 의하면 문식률은 99.4%(남성 : 99.7%, 여성 : 99.2%)이다. 15세 이상의 인구 중 16%가량이 고등교육을 받았으며, 47.7%가량은 중등교육과정을 졸업하였다.
 • Education in Russia is provided predominantly by the state and is regulated by the Ministry of Education and Science. Regional authorities regulate education within their jurisdictions within the prevailing framework of federal laws. In 2004 state spending for education amounted to 3.6% of GDP, or 13% of consolidated state budget. In 2011, the spending on education amounted to $ 20 billion.
 • A Rússia possui um dos níveis de analfabetismo mais baixos do mundo - apenas 0,6%. Ou, em termos de alfabetização, 99,4% da população sabe ler e escrever.Isto deve-se ao sistema educacional criado durante a era da URSS (era em que praticamente 100% da população sabia ler e escrever). Cerca de três milhões de estudantes estavam inscritos em cerca de 519 institutos superiores e em 48 universidades.
 • System oświaty w Rosji – struktura szkolnictwa w Rosji, obejmująca przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, policealne, artystyczne oraz inne placówki edukacyjne, jak również organizacja prawno-administracyjna tej struktury, łącznie z zapewnieniem źródeł finansowania.Edukacja w Rosji jest zapewniana przede wszystkim przez państwo i regulowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej.
rdfs:label
 • Système éducatif russe
 • Bildungssystem in Russland
 • Education in Russia
 • Educação na Rússia
 • System oświaty w Rosji
 • Образование в России
 • ロシアの教育
 • 러시아의 교육
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of