Un synthétiseur, ou trivialement synthé, est un instrument de musique électronique capable de créer et de manipuler des sons électroniques au moyen de tables d'ondes, d'échantillons ou d'oscillateurs électroniques produisant des formes d'ondes que l'on modifie à l'aide de circuits composés de filtres, de modulateurs d'amplitude, de générateurs d'enveloppe.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un synthétiseur, ou trivialement synthé, est un instrument de musique électronique capable de créer et de manipuler des sons électroniques au moyen de tables d'ondes, d'échantillons ou d'oscillateurs électroniques produisant des formes d'ondes que l'on modifie à l'aide de circuits composés de filtres, de modulateurs d'amplitude, de générateurs d'enveloppe. Parmi les techniques de base, les plus répandues sont la synthèse additive, la synthèse soustractive, la synthèse FM, la modélisation physique ou la modulation de phase.
 • Syntezator – instrument muzyczny z grupy elektrofonów elektronicznych, w którym dźwięk jest syntezowany w układach elektronicznych poprzez niezależne modelowanie poszczególnych aspektów dźwięku.
 • Um sintetizador é um instrumento musical eletrônico projetado para produzir sons gerados através da manipulação direta de correntes elétricas (sintetizadores analógicos), leitura de dados contidos numa memória (sintetizadores digitais), ou manipulação matemática de valores discretos com o uso de tecnologia digital incluindo computadores (modulação física) ou uma combinação de diversos métodos. No estágio final, as correntes elétricas são usadas para causar vibrações no diafragma de caixas de som, fones de ouvido, etc. O som sintetizado é diferente da gravação de um som natural, onde a energia mecânica da onda sonora é transformada em um sinal que então é convertido de volta à energia mecânica quando tocado (embora o método de amostragem mascare esta distinção).
 • シンセサイザー(英語: synthesizer)は、一般的には主に電子工学的手法により楽音等を合成(英語: synthesize:シンセサイズ)する楽器「ミュージック・シンセサイザー」の総称。電子楽器、音源と呼ばれることもある。以降、記述の煩雑化を避けるため、正式名称「シンセサイザー」を適宜「シンセ」と略記する。
 • A sound synthesizer (often abbreviated as "synthesizer" or "synth") is an electronic musical instrument capable of producing a wide range of sounds. Synthesizers may either imitate other instruments ("imitative synthesis") or generate new timbres. They can be played (controlled) via a variety of different input devices (including keyboards, music sequencers and instrument controllers). Synthesizers generate electric signals (waveforms), and can finally be converted to sound through loudspeakers or headphones.Synthesizers use a number of different technologies or programmed algorithms to generate signal, each with their own strengths and weaknesses. Among the most popular waveform synthesis techniques are subtractive synthesis, additive synthesis, wavetable synthesis, frequency modulation synthesis, phase distortion synthesis, physical modeling synthesis and sample-based synthesis. Also other sound synthesis methods including subharmonic synthesis used on mixture trautonium, granular synthesis resulting Soundscape or Cloud, are rarely used. (See #Types of synthesis)Synthesizers are often controlled with a piano-style keyboard. Other forms of controllers resemble fingerboards, guitars (guitar synthesizer), violins, wind instruments (wind controller), drums and percussions (electronic drum), etc. (See #Control interfaces) Synthesizers without built-in controllers are often called sound modules, and are controlled via MIDI or CV/Gate methods.
 • El término "sintetizador" también se usa frecuentemente para referirse a un sintetizador de frecuencia, un sistema electrónico relacionado con las comunicaciones. Este artículo trata el instrumento musical.No debe ser confundido este instrumento con la mesa de mezclas, que se emplea para editar el sonido, y no producirlo.Un sintetizador es un instrumento musical electrónico diseñado para producir sonido generado artificialmente, usando técnicas como síntesis aditiva, substractiva, de modulación de frecuencia, de modelado físico o modulación de fase, para crear sonidos.El sintetizador crea sonidos mediante manipulación directa de corrientes eléctricas (como los sintetizadores analógicos), mediante la manipulación de una onda FM digital (sintetizadores digitales), manipulación de valores discretos usando ordenadores (sintetizadores basados en software), o combinando cualquier método.En la fase final del sintetizador, las corrientes eléctricas se usan para producir vibraciones en altavoces, auriculares, etc.Este sonido sintético se distingue de la grabación de sonido natural, donde la energía mecánica de una onda de sonido se transforma en una señal que más tarde se convertirá de nuevo en energía mecánica durante su reproducción.El término "sintetización del habla" se usa también en el procesado electrónico de voz, a menudo en relación con decodificadores de voz.
 • El sintetitzador és un instrument musical electròfon, d'estesa utilització a partir de l'últim terç del segle XX, que utilitza variacions de voltatge per a la producció de so, en els models analògics, i d'altres tècniques com el mostreig o la FM (modulació de freqüència) en els models digitals.Des de finals del segle XIX s'havien construït diversos aparells per produir so per mitjans elèctrics i electrònics, alguns cops utilitzats en la música culta d'avantguarda en combinació amb instruments tradicionals (per exemple, el Theremin, el Trautonium o les Ones Martenot). Però no va ser fins a finals dels 60 quan, gràcies a l'abaratiment de la producció de components electrònics i al treball d'enginyers com Robert Moog o Don Buchla, que el sintetitzador prengué la forma definitiva i s'incorporà a la música popular.Els primers sintetitzadors analògics eren grans acumulacions de circuits de la mida d'armaris, i utilitzaven variacions de tensió per generar i donar forma a un so al llarg del temps. Eren, a més, modulars, ço vol dir que constaven d'un nombre de mòduls o unitats independents amb una funció específica. Cadascun dels mòduls o circuits modificava un o altre aspecte físic del so (to, timbre, intensitat, ressonància, trémolo, vibrato, atac, decaïment, evolució temporal...). En aquest sentit, els mòduls o elements principals d'un sintetitzador bàsic, i que avui en dia encara trobem en la majoria d'aquests instruments, són: VCO (Oscil·lador controlat per voltatge). Controla el timbre o "color" d'un so a partir d'una sèrie de formes d'ona disponibles, amb més o menys contingut en harmònics. Per exemple, per crear un so similar una flauta o clarinet, es pot partir d'una forma d'una triangular, mentre que per emular instruments de vent de metall el millor és partir d'una ona de "dent de serra" (sawtooth), o utilitzar una ona aleatòria (soroll blanc) per crear efectes similars al vent o a un salt d'aigua. L'oscil·lador proveeix el material bàsic al qual donarem forma posteriorment amb altres mòduls. VCF (Filtre controlat per voltatge). Modifica el component espectral del so (major realçament de greus, mitjos o aguts, entre moltes altres opcions). VCA (Amplificador controlat per voltatge). Controla el volum del so (fort - fluix). LFO (Oscil·lador de baixa freqüència). Permet introduir variacions cícliques (repetides en el temps) sobre altres paràmetres. Per exemple, aplicant un LFO sobre un filtre amb ressonància permet crear efectes de wah-wah; aplicant-lo sobre l'amplificador permet generar un trémolo, etc. EG (Generador d'envolvent). Controla l'evolució en el temps d'un altre mòdul. Per exemple, aplicat sobre l'amplificador permet de crear sons amb un atac ràpid o lent, que mantingui la seva intensitat en el temps, que cessi de cop o es vagi esmorteint, etc. En un principi, fins a l'aparició dels sintetitzadors "hard-wired" o compactes (per exemple, el Moog Minimoog el 1971), aquests mòduls i molts d'altres havien de ser interconnectats per l'intèrpret mitjançant cables per obtenir el so desitjat. La configuració de cables s'havia de modificar per canviar de so, ja que en aquells temps els sintetitzadors no disposaven de memòries. Això els feia poc pràctics per a la interpretació en directe, però a canvi donava una flexibilitat enorme per a l'obtenció de timbres creatius i personals.Els sintetitzadors, almenys durant un parell de dècades, no tenien un so definit o "propi" en el sentit en què podem pensar en un violí, un gong o una trompeta, per exemple. Una de les seves principals característiques era que el seu so podia ser (i molts cops, "havia" de ser) creat o modificat per l'instrumentista segons les seves necessitats i dins de les possibilitats de configuració de l'aparell. Així i tot, hi ha sintetitzadors amb un "so" característic ben identificable, i hi ha sintetitzadors més adequats que d'altres per aconseguir determinats tipus de timbres.Tot i amb això, fins ben entrats els anys vuitanta els sintetitzadors no van ser instruments imitatius; és a dir, no podien reproduir amb fidelitat el so d'instruments acústics. Més aviat podien "evocar" o recordar el so de cordes, metalls o vent. Això no ha de ser vist com un inconvenient sinó com una ampliació de la paleta de sons de què els músics podien disposar a l'hora de crear un tema. Podien optar per instruments tradicionals o per sons electrònics que tenien poca o cap semblança amb qualsevol altre instrument que l'audiència hagués escoltat mai.El següent gran pas en la història dels sintetitzadors va ser la incorporació de la polifonia, o capacitat de reproduir més una nota simultàniament, fent possible la interpretació d'acords (Moog Polymoog, Oberheim 4-Voice, Prophet 5). Fins aleshores (mitjans dels anys 70), la interpretació estava limitada a una nota cada vegada, relegant els sintetitzadors a interpretar línies solistes o efectes sonors. Mentrestant, la qualitat i fiabilitat dels components electrònics analògics millorava, resultant en una major estabilitat, facilitat d'ús i afinació dels sintetitzadors.Més tard (a partir del 1983) feren la seva aparició comercial els primers sintetitzadors basats en tècniques digitals, com el DX7 de Yamaha. Partien d'una concepció totalment diferent per a la creació de sons, sense seguir l'arquitectura tradicional VCO-VCF-VCA. Això suposà una major comoditat per part del músic i una paleta sonora molt més àmplia, encara que molts cops a costa d'importants retallades en la llibertat de manipulació dels sons d'una forma intuïtiva i creativa.A partir d'aquest moment les tècniques de creació de so es multipliquen. Cada marca desenvolupa tecnologies específiques, digitals en la major part dels casos, per oferir una major facilitat d'operació dels teclats, molts més paràmetres d'edició i la possibilitat d'imitar fidelment instruments tradicionals. També cal esmentar, ni que sigui de passada, l'aparició en aquesta època d'altres aparells sense els quals no es podria concebre la música actual i l'electrònica en particular. Són els samplers o mostrejadors, i els seqüenciadors.A mitjans dels noranta es visqué un període de revival dels sintetitzadors analògics, reivindicant algunes de les seves característiques que havien quedat arraconades des de la invasió de la tecnologia digital dels anys vuitanta. Actualment alguns fabricants estan especialitzats en la producció de sintetitzadors purament analògics amb els avantatges de la tecnologia moderna, i amb grans resultats artístics i comercials.També cal esmentar l'aparició i ràpid creixement dels sintetitzadors per programari, que es basen en un programa que s'executa en un ordinador corrent amb targeta de so. Pot tractar-se de programes independents o de plug-ins (aplicacions que necessiten d'un programa mare, normalment un seqüenciador programari, que els hostatgi). Hi ha sintetitzadors completament nous, a vegades utilitzant tècniques innovadores o de difícil implementació en un sintetitzador físic. També trobem emulacions fidedignes o millorades de models ja existents, com l'Arturia V (emulació del MiniMoog). Aquests instruments, forçosament digitals, destaquen per la seva gran versatilitat i facilitat d'edició (pantalla a color, ratolí, etc); però, com en qualsevol programa informàtic, el seu funcionament correcte depèn en gran mesura de les especificacions i de la qualitat de la targeta de so de l'ordinador on s'executen, a diferència d'un sintetitzador físic (maquinari) destinat específicament a la generació de sons.
 • Penyintesis (bahasa Inggris: Synthesizer) adalah sebuah perangkat elektronik yang memproduksi suara dalam bentuk sinyal suara (disebut juga gelombang suara) dan mengirimkannya kepada pembangkit suara. Alat ini juga memungkinkan penggunanya untuk mengganti karakteristik suara seperti tinggi-rendahnya nada, warna suara, dan volume suara.
 • Ein Synthesizer ([ˈzʏntəsa͜izɐ]; englische Aussprache [ˈsɪnθəsaɪzɚ]) ist ein Musikinstrument, welches auf elektronischem Wege per Klangsynthese Töne erzeugt. Er ist eines der zentralen Werkzeuge in der Produktion elektronischer Musik. Man unterscheidet analoge und digitale Synthesizer. Ebenso wie in vielen anderen Technikbereichen haben digitale Geräte die Analogtechnik fast vollständig abgelöst. Viele ältere Analoggeräte werden jedoch wegen ihrer charakteristischer Eigenschaften immer noch eingesetzt und haben teilweise Kultstatus unter Musikern erreicht. Der charakteristische Klang bestimmter verbreiteter Geräte und die kreative Nutzung von deren Eigenarten hat vielfach die Entwicklung ganzer Musikrichtungen beeinflusst, etwa bei Acid House und Techno.
 • 신시사이저(영어: synthesizer)는 각종 악기의 음색을 전자적으로 합성하여 연주할 수 있는 전자 악기이다. 대형 음향 합성장치. 전자회로에 의한 장치로 스튜디오용의 큰 규모의 것부터 소형 건반악기풍의 것까지 다양하다. 현대적인 디지털 신시사이저는 수학적인 함수들을 계산하기 위해 여러가지 주파수 신호들을 발생시키는 주파수 신시사이저(오실레이터) 마이크로프로세서를 사용한다. 신시사이저는 작동 방식에 따라 아날로그 신시사이저, 디지털 신시사이저, 소프트웨어 신시사이저로 나눌 수 있다.장치의 음향 신호계의 기본 회로는 발진(發振)·여파(濾波)·증폭(增幅) 등 3개의 회로로서 저전압 직류로 제어된다. 회로망의 제어방법에 따라서 악기음이나 음성과 비슷한 환상적인 음을 비롯하여 바람, 천둥, 동물의 소리 등 자연계의 음까지 다채로운 음을 만들 수 있다. 작곡, 편곡 및 연주 악기로도 사용된다.
 • Sintetizadorea musika tresna elektroniko bat da, artifizialki soinua sortzeko gai dena hainbat teknikaz baliatuz, hala nola sintesi gehigarria, sintesi kengarria, maiztasun modulazioa edo fase modulazioa.Sintetizadoreak korronte elektrikoen manipulazio zuzenaren bidez (sintesi analogikoa), FM uhin digitalen manipulazioaren bidez (sintesi digitala), ordenagailu batean balio diskretuen manipulazioaren bidez (softwarean oinarrituriko sintetizadoreak) edota teknika hauen nahasketa baten bidez sor dezake soinua.Sintetizadorearen azken fasean, korronte elektrikoa bozgorailu edo aurikularren bidez bibrazioak sortzeko erabiltzen da.Soinu sintetiko hau soinu naturalen grabazioekiko ezberdina da, bigarren kasu honetan seinale mekaniko bat hartzen baita azkenean beste seinale mekaniko bat lortzeko.Hizkeraren sintetizadorea terminoa ahotsaren prozesamendu elektronikoaren arloan ere erabiltzen da, askotan ahots dekodifikagailuekin erlazionaturik.
 • Синтезаторът е музикален инструмент от групата на електронните инструменти. Той генерира звук по електронен път, използвайки техники като адитивен и субтрактивен синтез, честотна модулация, физическо моделиране или фазово изкривяване. В него са събрани много видове музикални инструменти. Прилича на пиано, но може да звучи като различни видове инструменти (струнни, ударни, духови). Съвременните синтезатори имат запаметени мелодии, които могат да бъдат редактирани (като се качат на компютър) или да се свири успоредно с тях. Съвременните синтезатори позволяват всякакви интерфейси на връзка с други устройства (чрез кабел, USB флаш памет, дискета и т.н.)
 • Syntezátor nebo syntetizér, řidčeji syntetizátor, je elektronický hudební nástroj, který tvoří výsledný zvuk syntézou. Označení syntéza použil poprvé Thaddeus Cahill při popisu přístroje pro vytváření zvuků kombinací harmonických složek ve svém patentu na „Zařízení pro elektrické generování hudby“ který podal v roce 1895. Syntezátory mohou být analogové nebo digitální, podle formy zpracovávaných signálů nebo dat, hardwarové nebo softwarové, podle toho, je-li vlna tvořena přímo specializovaným přístrojem nebo vypočítána univerzálním počítačem.Syntezátor jako samostatné zařízení je obvykle vybaven klaviaturou, nemusí tomu ale tak být vždy. Může být vybaven i jiným ovladačem nebo může mít i podobu zvukového modulu.
 • Синтеза́тор (англ. Synthesizer) — электронный музыкальный инструмент, создающий (синтезирующий) звук при помощи одного или нескольких генераторов звуковых волн. Требуемое звучание достигается за счёт изменения свойств электрического сигнала (в аналоговых синтезаторах) или же методом настройки параметров центрального процессора (в цифровых синтезаторах). Синтезатор, выполненный в виде корпуса с клавиатурой, называется клавишным синтезатором. Синтезатор в виде корпуса без клавиатуры называется синтезаторным модулем и управляется от MIDI-клавиатуры или другого устройства, например, MIDI-гитары. В случае, если клавишный синтезатор оборудован встроенным секвенсором, он называется рабочей станцией. Синтезатор в виде компьютерной программы (например, Reason), использующей универсальную звуковую плату для озвучивания и стандартные средства ввода-вывода (компьютерные клавиатуру, мышь, монитор, а также, возможно, MIDI-клавиатуру), называется программным синтезатором.
 • A szintetizátor hangok mesterséges előállítására alkalmas elektronikus zenei eszköz.
 • Il sintetizzatore (abbreviato anche a synth dal termine in inglese) è uno strumento musicale che appartiene alla famiglia degli elettrofoni. È un apparato in grado di generare autonomamente segnali audio, sotto il controllo di un musicista o di un sequencer. Si tratta infatti di uno strumento che può generare imitazioni di strumenti musicali reali o creare suoni ed effetti non esistenti in natura. Attualmente troviamo anche sintetizzatori virtuali (VST), che assolvono a questo compito interamente a livello software e che si appoggiano su schede sonore interne o esterne collegate ad un Personal Computer.Il sintetizzatore è generalmente comandato per mezzo di una tastiera simile a quella del pianoforte, ma non mancano realizzazioni destinate ad essere gestite mediante il fiato, la pressione, le corde di una chitarra o altri tipi di controller come sensori a raggi infrarossi.
 • Synthesizer farklı türde bir müzik yaratmak ve elektriksel sinyaller üretmek için kullanılan bir müzik aletidir. Synthesizer,amfilerden ses çıkarmak için elektriksel sinyalleri amfilere gönderir.Synthesizerler elektriksel sinyaller yaratmak için çeşitli teknoloji ve programlanmış algoritmalar kullanır. Genellikle piyano benzeri klavye aracılığı ile kontrol edilir. İçerisinde yerleşik olarak kontroler bulunmayan Synthesizerler MIDI veya CV/Gate metodu ile kontrol edilir.İlk elektrikli synthesizer 1876 yılında Elisha Gray tarafından yapılmıştır.
 • Een synthesizer is een elektronisch muziekinstrument dat klanken en geluiden kunstmatig (meestal elektronisch) opwekt. Met een synthesizer is het mogelijk het op te wekken geluid vergaand te beïnvloeden, zodat nieuwe, nog niet bestaande klanken gemaakt kunnen worden. Ook kunnen sommige synthesizers de klanken van reeds bestaande (akoestische) instrumenten, bijna perfect nabootsen (bijvoorbeeld piano of orgel).De uitvinding van de synthesizer is een belangrijke revolutie geweest in de muziekwereld. De synthesizer is een van de meest veelzijdige instrumenten ter wereld vanwege het oneindig aantal mogelijke klankkleuren dat er mee gemaakt kan worden. Muziekgenres als trance, dance, synthpop, electro, elektronische muziek, techno, house etc. zouden zonder de uitvinding van de synthesizer nooit ontstaan zijn.Veel synthesizers hebben een eigen toetsenbord, maar dat is niet altijd het geval. Er bestaan ook synthesizer-'modules' zonder toetsenbord die via een extern (MIDI)-toetsenbord kunnen worden bespeeld. (Zie ook MIDI-controller)
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 22254 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 22678 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 418 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111036293 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Un synthétiseur, ou trivialement synthé, est un instrument de musique électronique capable de créer et de manipuler des sons électroniques au moyen de tables d'ondes, d'échantillons ou d'oscillateurs électroniques produisant des formes d'ondes que l'on modifie à l'aide de circuits composés de filtres, de modulateurs d'amplitude, de générateurs d'enveloppe.
 • Syntezator – instrument muzyczny z grupy elektrofonów elektronicznych, w którym dźwięk jest syntezowany w układach elektronicznych poprzez niezależne modelowanie poszczególnych aspektów dźwięku.
 • シンセサイザー(英語: synthesizer)は、一般的には主に電子工学的手法により楽音等を合成(英語: synthesize:シンセサイズ)する楽器「ミュージック・シンセサイザー」の総称。電子楽器、音源と呼ばれることもある。以降、記述の煩雑化を避けるため、正式名称「シンセサイザー」を適宜「シンセ」と略記する。
 • Penyintesis (bahasa Inggris: Synthesizer) adalah sebuah perangkat elektronik yang memproduksi suara dalam bentuk sinyal suara (disebut juga gelombang suara) dan mengirimkannya kepada pembangkit suara. Alat ini juga memungkinkan penggunanya untuk mengganti karakteristik suara seperti tinggi-rendahnya nada, warna suara, dan volume suara.
 • 신시사이저(영어: synthesizer)는 각종 악기의 음색을 전자적으로 합성하여 연주할 수 있는 전자 악기이다. 대형 음향 합성장치. 전자회로에 의한 장치로 스튜디오용의 큰 규모의 것부터 소형 건반악기풍의 것까지 다양하다. 현대적인 디지털 신시사이저는 수학적인 함수들을 계산하기 위해 여러가지 주파수 신호들을 발생시키는 주파수 신시사이저(오실레이터) 마이크로프로세서를 사용한다. 신시사이저는 작동 방식에 따라 아날로그 신시사이저, 디지털 신시사이저, 소프트웨어 신시사이저로 나눌 수 있다.장치의 음향 신호계의 기본 회로는 발진(發振)·여파(濾波)·증폭(增幅) 등 3개의 회로로서 저전압 직류로 제어된다. 회로망의 제어방법에 따라서 악기음이나 음성과 비슷한 환상적인 음을 비롯하여 바람, 천둥, 동물의 소리 등 자연계의 음까지 다채로운 음을 만들 수 있다. 작곡, 편곡 및 연주 악기로도 사용된다.
 • Sintetizadorea musika tresna elektroniko bat da, artifizialki soinua sortzeko gai dena hainbat teknikaz baliatuz, hala nola sintesi gehigarria, sintesi kengarria, maiztasun modulazioa edo fase modulazioa.Sintetizadoreak korronte elektrikoen manipulazio zuzenaren bidez (sintesi analogikoa), FM uhin digitalen manipulazioaren bidez (sintesi digitala), ordenagailu batean balio diskretuen manipulazioaren bidez (softwarean oinarrituriko sintetizadoreak) edota teknika hauen nahasketa baten bidez sor dezake soinua.Sintetizadorearen azken fasean, korronte elektrikoa bozgorailu edo aurikularren bidez bibrazioak sortzeko erabiltzen da.Soinu sintetiko hau soinu naturalen grabazioekiko ezberdina da, bigarren kasu honetan seinale mekaniko bat hartzen baita azkenean beste seinale mekaniko bat lortzeko.Hizkeraren sintetizadorea terminoa ahotsaren prozesamendu elektronikoaren arloan ere erabiltzen da, askotan ahots dekodifikagailuekin erlazionaturik.
 • A szintetizátor hangok mesterséges előállítására alkalmas elektronikus zenei eszköz.
 • Синтеза́тор (англ. Synthesizer) — электронный музыкальный инструмент, создающий (синтезирующий) звук при помощи одного или нескольких генераторов звуковых волн. Требуемое звучание достигается за счёт изменения свойств электрического сигнала (в аналоговых синтезаторах) или же методом настройки параметров центрального процессора (в цифровых синтезаторах). Синтезатор, выполненный в виде корпуса с клавиатурой, называется клавишным синтезатором.
 • El sintetitzador és un instrument musical electròfon, d'estesa utilització a partir de l'últim terç del segle XX, que utilitza variacions de voltatge per a la producció de so, en els models analògics, i d'altres tècniques com el mostreig o la FM (modulació de freqüència) en els models digitals.Des de finals del segle XIX s'havien construït diversos aparells per produir so per mitjans elèctrics i electrònics, alguns cops utilitzats en la música culta d'avantguarda en combinació amb instruments tradicionals (per exemple, el Theremin, el Trautonium o les Ones Martenot).
 • Een synthesizer is een elektronisch muziekinstrument dat klanken en geluiden kunstmatig (meestal elektronisch) opwekt. Met een synthesizer is het mogelijk het op te wekken geluid vergaand te beïnvloeden, zodat nieuwe, nog niet bestaande klanken gemaakt kunnen worden.
 • A sound synthesizer (often abbreviated as "synthesizer" or "synth") is an electronic musical instrument capable of producing a wide range of sounds. Synthesizers may either imitate other instruments ("imitative synthesis") or generate new timbres. They can be played (controlled) via a variety of different input devices (including keyboards, music sequencers and instrument controllers).
 • Syntezátor nebo syntetizér, řidčeji syntetizátor, je elektronický hudební nástroj, který tvoří výsledný zvuk syntézou. Označení syntéza použil poprvé Thaddeus Cahill při popisu přístroje pro vytváření zvuků kombinací harmonických složek ve svém patentu na „Zařízení pro elektrické generování hudby“ který podal v roce 1895.
 • Um sintetizador é um instrumento musical eletrônico projetado para produzir sons gerados através da manipulação direta de correntes elétricas (sintetizadores analógicos), leitura de dados contidos numa memória (sintetizadores digitais), ou manipulação matemática de valores discretos com o uso de tecnologia digital incluindo computadores (modulação física) ou uma combinação de diversos métodos.
 • Synthesizer farklı türde bir müzik yaratmak ve elektriksel sinyaller üretmek için kullanılan bir müzik aletidir. Synthesizer,amfilerden ses çıkarmak için elektriksel sinyalleri amfilere gönderir.Synthesizerler elektriksel sinyaller yaratmak için çeşitli teknoloji ve programlanmış algoritmalar kullanır. Genellikle piyano benzeri klavye aracılığı ile kontrol edilir.
 • El término "sintetizador" también se usa frecuentemente para referirse a un sintetizador de frecuencia, un sistema electrónico relacionado con las comunicaciones.
 • Ein Synthesizer ([ˈzʏntəsa͜izɐ]; englische Aussprache [ˈsɪnθəsaɪzɚ]) ist ein Musikinstrument, welches auf elektronischem Wege per Klangsynthese Töne erzeugt. Er ist eines der zentralen Werkzeuge in der Produktion elektronischer Musik. Man unterscheidet analoge und digitale Synthesizer. Ebenso wie in vielen anderen Technikbereichen haben digitale Geräte die Analogtechnik fast vollständig abgelöst.
 • Il sintetizzatore (abbreviato anche a synth dal termine in inglese) è uno strumento musicale che appartiene alla famiglia degli elettrofoni. È un apparato in grado di generare autonomamente segnali audio, sotto il controllo di un musicista o di un sequencer. Si tratta infatti di uno strumento che può generare imitazioni di strumenti musicali reali o creare suoni ed effetti non esistenti in natura.
 • Синтезаторът е музикален инструмент от групата на електронните инструменти. Той генерира звук по електронен път, използвайки техники като адитивен и субтрактивен синтез, честотна модулация, физическо моделиране или фазово изкривяване. В него са събрани много видове музикални инструменти. Прилича на пиано, но може да звучи като различни видове инструменти (струнни, ударни, духови).
rdfs:label
 • Synthétiseur
 • Penyintesis
 • Sintetitzador
 • Sintetizador
 • Sintetizador
 • Sintetizadore
 • Sintetizzatore
 • Syntezator
 • Syntezátor
 • Synthesizer
 • Synthesizer
 • Synthesizer
 • Synthesizer
 • Szintetizátor
 • Синтезатор
 • Синтезатор
 • シンセサイザー
 • 신시사이저
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:bandMember of
is dbpedia-owl:formerBandMember of
is dbpedia-owl:genre of
is dbpedia-owl:instrument of
is dbpedia-owl:product of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:genre of
is prop-fr:instrument of
is prop-fr:instruments of
is prop-fr:type of
is prop-fr:variantes of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of