Sylla ou Sulla (Lucius Cornelius Sulla en latin) est un homme d'État romain né en 138 av. J.-C. et mort à Cumes en 78 av. J.-C.. Il est le chef de file des optimates, qui s'opposent aux populares de Marius ; il vainc ces derniers lors d'une guerre civile puis, après une expédition en Grèce contre le roi Mithridate VI, il s'oppose à nouveau à Marius et à ses populares au cours d'une seconde guerre civile, dont il sort également victorieux.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Sylla ou Sulla (Lucius Cornelius Sulla en latin) est un homme d'État romain né en 138 av. J.-C. et mort à Cumes en 78 av. J.-C.. Il est le chef de file des optimates, qui s'opposent aux populares de Marius ; il vainc ces derniers lors d'une guerre civile puis, après une expédition en Grèce contre le roi Mithridate VI, il s'oppose à nouveau à Marius et à ses populares au cours d'une seconde guerre civile, dont il sort également victorieux. Il se fait nommer dictateur et mène à bien une œuvre constitutionnelle de grande ampleur, qui ne lui survit cependant que quelques années.
 • Lucius Cornelius Sulla Felix (/ˈsʌlə/; c. 138 BC – 78 BC), known commonly as Sulla, was a Roman general and statesman. He had the distinction of holding the office of consul twice, as well as reviving the dictatorship. Sulla was awarded a grass crown, the most prestigious and rarest Roman military honor, during the Social War. His life was habitually included in the ancient biographical collections of leading generals and politicians, originating in the biographical compendium of famous Romans, published by Marcus Terentius Varro. In Plutarch's Parallel Lives Sulla is paired with the Spartan general and strategist Lysander.Sulla's dictatorship came during a high point in the struggle between optimates and populares. The former sought a conservative approach to maintain the traditional oligarchic structure of power in the Republic, while the latter challenged the existing order with the avowed aim of increasing the influence of the plebs. Sulla was a gifted and skillful general and won many victories against barbarians as well as fellow Romans and Italians. One of his rivals, Gnaeus Papirius Carbo, described Sulla as having the cunning of a fox and the courage of a lion. This mixture was later referred to by Machiavelli in his description of the ideal characteristics of a ruler.In a series of constitutional crises, Sulla used his armies to march on Rome twice, and after the second time he revived the office of dictator, which had not been used since the Second Punic War over a century before. He used his powers to enact a series of reforms to the Roman constitution, meant to restore the balance of power between the Senate and the tribunes. Already in poor health, he stunned the world (and posterity) by resigning his near-absolute powers, restoring constitutional government in late 81 BC. After seeking election to and holding a second consulship, he retired to private life and died shortly after.
 • Луций Корнелий Сула Феликс (на латински: Lucius Cornelius Sulla Felix) е римски държавник и военачалник. Избран е за диктатор през 82 пр.н.е. и за консул през 88 и 80 пр.н.е. Сула винаги е включван в биографичните колекции за водещите римски генерали и политици, които водят началото си от биографичния сборник на известните римляни, публикуван от Марк Теренций Варон. В биографията от Плутарх — „Живота на Сула“ в известните „Успоредни животописи“, живота му е описан заедно с този на спартанския политик и стратег Лисандър.Диктатурата на Сула е по време на връхната точка на борбата между оптимати и популари, първите от които се мъчат да запазят властта на олигархията в сената, а вторите в много случаи прибягват до гол популизъм с кулминация диктатурата на Цезар. Сула е изключително талантлив и умел генерал и през военната си кариера е печелил много битки; той е единственият човек в историята, който атакува и окупира и Атина и Рим. Неговия конкурент Гней Папирий Карбон казва за Сула, „че е хитър като лисица и смел като лъв“. Тази комбинация е използвана по-късно от Николо Макиавели в неговото описание на идеалната характеристика за един управник.Сула използва армията си за два похода към Рим и след втория е обявен за диктатор — титла която не е използвана от времето на Втората Пуническа война. По време на диктатурата си предприема серия от реформи в римската конституция, с цел възстановяване на баланса на силите межди сената и народните трибуни; след това Сула изумява римския свят (и идните поколения), като се отказва от поста на диктатор, възстановявайки нормалното конституционно управление, а след втория си консулски мандат се оттегля и от политическия живот.
 • Luci Corneli Sul·la Fèlix (138 aC - 78 aC) fou un polític i general romà, cònsol l'any 88 aC i 80 aC i cap del partit dels optimats. Reformà amb profunditat l'estructura de l'estat romà i feu diversos canvis legislatius importants. L'any 88 aC es va presentar al consolat per primera vegada, que va obtenir, per un cantó gràcies als seus mèrits militars, i per altre, sembla, gràcies al suport aconseguit, després del seu quart matrimoni amb Cecília Metela, emparentant amb una de les més importants famílies de Roma, els Cecilis Metels. El govern autocràtic de Sul·la com a dictador va significar la distribució de terres entre els veterans, l'enfortiment del Senat com a institució rectora de la vida política a Roma i el debilitament del tribunat de la plebs, que fou privat de tot contingut legislatiu i coercitiu.
 • ルキウス・コルネリウス・スッラ・フェリクス(ラテン語: Lucius Cornelius Sulla Felix, 紀元前138年 - 紀元前78年)は、共和政ローマ期の軍人・政治家。スッラと呼ばれることが多いが、スラと表記されることもある。貴族階層の出身者として閥族派(オプティマテス)の指導者となり、かつて自らも仕えた民衆派(ポプラレス)の指導者ガイウス・マリウスと激しい内戦を繰り広げた。マリウスの病死によって民衆派が動揺するとこれを突いてキンナ、小マリウスら主な政敵を葬って民衆派を粛清、更に独裁官としてスッラ体制とも言うべき強固な閥族派の政権を作り上げた。スッラによって築き上げられた体制はローマの共和制に最後の安定をもたらしたが、マリウスの義理の甥であるガイウス・ユリウス・カエサルによって閥族派は倒され、更にその大甥に当たるアウグストゥスによって共和制ローマは終焉を迎えた。
 • Лу́ций Корне́лий Су́лла Счастли́вый (Фе́ликс, с 27—28 января 81 до н. э.); лат. Lucius Cornelius Sulla (Felix); (138—78 гг. до н. э.) — древнеримский государственный деятель и военачальник, бессрочный диктатор «для написания законов и укрепления республики» (82—79 до н. э.), консул 88 и 80 годов до н. э., император, организатор кровавых проскрипций и реформатор государственного устройства. Стал первым римлянином, который захватил Вечный город силой, причём дважды. Остался в памяти потомков как жестокий тиран, добровольно отказавшийся от неограниченной власти. Идейный предшественник римских императоров.
 • Ez a szócikk a dictatorról szól. Ha a többi Sullára vagy kíváncsi, az egyértelműsítő lapon megtalálod őket!Lucius Cornelius Sulla Felix (Róma, Kr. e. 138 – Puteoli, Kr. e. 78) konzervatív római politikus, hadvezér, a patrícius származású Cornelia gens tagja volt. Leginkább Caius Marius elleni polgárháborújáról és véres dictaturájáról ismert.
 • Lucius Cornelius Sulla Felix (Latince: L·CORNELIVS·L·F·P·N·SVLLA·FELIX) (MÖ 138–MÖ 78), kısaca Sulla Romalı general ve diktatör.
 • Lúcio Cornélio Sula ou Sila ou ainda Silas (em latim Lucius Cornelius Sulla; ca. 138 a.C. — 78 a.C.) foi um general e estadista romano.
 • Luzio Cornelio Sila (latinez Lucius Cornelius Sylla Felix) (Erroma, K. a. 138 inguru - Kumas, K. a. 78) Antzinako Erromako jeneral eta politikaria izan zen. Felix izengoitia hil ondoren eman zioten, borroketan zorionekoa zelako.
 • Lucio Cornelio Silla (latino: Lucius Cornelius Sulla Felix, IPA:'luːkius kor'neː.lius 'sʉlːa 'feːliks, nelle epigrafi L·CORNELIVS·L·F·P·N·SVLLA·FELIX; Roma, 138 a.C. – Cuma, 78 a.C.) è stato un militare e dittatore romano.
 • Lucius Cornelius Sulla Felix (ca. 138 v.Chr. - 78 v.Chr.), algemeen bekend als Sulla, was een Romeinse generaal en staatsman. Hij vervulde tweemaal het ambt van consul, wat een zeldzaamheid was in het republikeinse Rome, evenals dat van dictator. Hij was een van de canonieke grote mannen van de Romeinse geschiedenis, opgenomen in de biografische collecties van vooraanstaande generaals en politici, van oorsprong uit het biografische compendium van bekende Romeinen, gepubliceerd door Marcus Terentius Varro Reatinus. In Plutarchus' Sulla, in de beroemde serie - Parallelle Levens, wordt Sulla gekoppeld aan de Spartaanse generaal en strategist Lysander.Sulla's dictatuur kwam tijdens een hoogtepunt van de strijd tussen optimates en populares, waarvan de eerstgenoemden de macht van de oligarchie probeerden te behouden in de vorm van de Senaat terwijl de laatstgenoemden hun toevlucht namen in veel gevallen van naakt populisme, culminerend in de dictatuur van Julius Caesar. Sulla was een zeer originele, begaafde en bekwame generaal, die nooit een veldslag verloor; hij blijft de enige man in de geschiedenis die zowel Athene en Rome heeft aangevallen en bezet. Zijn rivaal, Gnaius Papirius Carbo, beschreef Sulla als met de sluwheid van een vos en de moed van een leeuw - maar het was het eerste dat veruit het gevaarlijkste was. Deze mix werd later genoemd door Machiavelli in zijn beschrijving van de ideale kenmerken van een heerser.Sulla gebruikte twee keer zijn legers om naar Rome te marcheren en na de tweede keer deed hij het ambt van dictator herleven, dat niet meer was gebruikt sinds de Tweede Punische Oorlog meer dan een eeuw eerder. Hij gebruikte zijn macht om een reeks van hervormingen van de Romeinse grondwet vast te stellen, bedoeld om de machtsverhoudingen tussen de Senaat en de tribunen te herstellen; vervolgens verbijsterde hij de Romeinse Wereld (en nageslacht) door ontslag te nemen van het dictatorschap, zodat de normale constitutionele regering werd hersteld en na zijn tweede consulaat zich terug te trekken naar zijn privé-leven. Hij was van essentieel belang voor de transformatie van Rome van een Republiek naar een Keizerrijk.
 • Lucius Cornelius Sulla Felix (* um 138 v. Chr.; † 78 v. Chr.; kurz Sulla, manchmal auch Sylla oder Silla geschrieben) war ein römischer Politiker, Feldherr und Diktator in der Spätphase der Republik.Korruption sowie Konflikte um die Landverteilung und das Bürgerrecht hatten die römische Republik in einen Zustand innerer Gewalt geführt. In dieser Krise stieg Sulla als bedeutender Kommandeur auf. Als Quästor des Feldherrn Gaius Marius beendete er den Jugurthinischen Krieg und wurde nach seinen Erfolgen im Bundesgenossenkrieg zum Konsul des Jahres 88 v. Chr. gewählt. In den folgenden Jahren drängte er Mithridates VI. von Pontus zurück. Als führender Vertreter der konservativen Adelspartei (Optimaten) marschierte er in den Jahren 88 und 83 v. Chr. auf Rom, um seine popularen Gegenspieler zu beseitigen.Nach dem Sieg im Bürgerkrieg ließ Sulla sich 82 v. Chr. zum Diktator ernennen. Auf der Grundlage seiner zeitlich unbeschränkten Kompetenz legibus scribundis et rei publicae constituendae („Gesetze zu geben und den Staat zu ordnen“) führte er die ersten Proskriptionen der römischen Geschichte durch und ließ tausende römische Adlige töten. Seine Verfassungsreformen zielten auf nachhaltige Restauration der Senatsherrschaft und die Schwächung demokratischer Institutionen wie des Volkstribunats. Im Jahre 79 v. Chr. legte Sulla die Diktatur nieder und zog sich in das Privatleben zurück. Seine Schreckensherrschaft konnte den Bürgerkrieg und den Untergang der alten Republik indes nur kurzzeitig aufhalten. Sullas Name steht bis zur Gegenwart für Grausamkeit und Terror.
 • 루키우스 코르넬리우스 술라 펠릭스 (Lucius Cornelius Sulla Felix, 기원전 138년 - 기원전 78년), 로마 시대의 정치가, 장군이었다. 뛰어난 술수와 군사적 재능으로 군대를 이끌고 로마에 두 번이나 진격하였고 독재관이 되어 반대파에 대한 무자비한 숙청으로 공포정치를 실시했다.
 • Lucius Cornelius Sulla (Lucjusz Korneliusz Sulla) zwany Felix (ur. 138 p.n.e. – zm. 78 p.n.e.) – rzymski polityk, dowódca i dyktator.
 • Lucius Cornelius Sulla Felix (sek. 138 SM – 78 SM), lebih dikenal sebagai Sulla saja, adalah jenderal dan negarawan Romawi. Dia pernah menjadi konsul dua kali, serta menjadi diktator. Kediktatoran Sulla muncul dalam persaingan antara kelompok opimas dengan popularis. Sulla merupakan jenderal yang cakap dan tangguh, dia tak pernah sekalipun kalah dalam pertempuran. Dia menjadi satu-satunya orang dalam sejarah yang pernah menyerang dan menduduki Athena dan Roma. Sulla mempergunakan jabatan diktatornya untuk memulihkan keseimbangan antara Senat dan Tribun. Setelah beberapa lama menjabat, Sulla mundur sendiri dari jabatannya, mengembalikan pemerintahan konstitusional seperti sedia kala, dan setelah menjabat sebagai konsul untuk kedua kalinya, dia pensiun dari politik.
 • Lucio Cornelio Sila Félix (Latín: Lucius Cornelius Sulla Felix; Roma, 138 a. C. - Puteoli, 78 a. C.), fue uno de los más notables políticos y militares romanos de la era tardorrepublicana, perteneciente al bando de los optimates. Cónsul en los años 88 a. C. y 80 a. C. y dictador entre los años 81 a. C. y 80 a. C.Tras distinguirse en la Guerra de Jugurta, la Guerra Cimbria, y la Guerra Social, los intentos de Cayo Mario por arrebatarle el control del ejército que debía combatir a Mitrídates VI de Ponto le llevaron a marchar sobre Roma y restaurar el statu-quo anterior por la fuerza de las armas, siendo la primera vez que un ejército romano expugnó la propia Urbe. Dejó Roma en manos de un cónsul popular, Lucio Cornelio Cina, y otro optimate, Cneo Octavio, marchando a combatir a Oriente, pero al poco retornó Mario, que aliado con Cina dio un golpe de Estado. Mario murió al poco tiempo, instaurando Cina un gobierno autocrático de tres años (Cinnanum tempus, 87-84) y persiguiendo a los seguidores de Sila.Éste derrotó en Oriente al rey Mitrídates, obligándole a firmar la Paz de Dárdanos en 86 a. C. Su vuelta a Italia precipitó la Primera Guerra Civil (83-82 a. C.), en la que derrotó a los líderes populares Cneo Papirio Carbón y Cayo Mario el Joven, que habían tomado las riendas del Estado, mientras que un tercero, Quinto Sertorio, resistiría durante años a los silanos en Hispania.Su victoria fue seguida por su dictadura indefinida, en la que además de perseguir sistemáticamente a sus enemigos, realizó una ambiciosa obra legislativa para tratar de restaurar el funcionamiento de las instituciones republicanas. Finalmente, cumplidos sus objetivos, volvió a la condición de simple particular.Estos hechos hacen de Sila un personaje extraordinario y moralmente ambiguo. Político sagaz y militar genial,[cita requerida] su carrera refleja fielmente su época: fue uno de los últimos defensores de la legalidad constitucional romana, pero también uno de los principales responsables de la caída de la República.[cita requerida] La posteridad ha estado muy dividida en su juicio sobre Sila, considerado por algunos un monstruo sanguinario y elogiado por otros a causa de sus dotes políticas.
 • Lucius Cornelius Sulla (okolo 138/134 př. n. l. – 78 př. n. l.), zvaný Felix („Šťastný“), byl římský politik, vojevůdce a diktátor v době pozdní fáze existence Římské republiky.Poprvé na sebe výrazněji upozornil při ukončení konfliktu s numidským králem Jugurthou. Později se vyznamenal během spojenecké války, v důsledku čehož byl zvolen konzulem pro rok 88 př. n. l. V následujících letech vedl v Řecku vítěznou válku proti vojsku pontského krále Mithridata VI. Jako vůdčí postava konzervativní frakce optimátů v římském senátu vytáhl v letech 88 a 83 př. n. l. v čele legií proti Římu, jenž byl ovládaný jeho politickými nepřáteli populáry.Po vítězství v občanské válce a po získání absolutní moci se Sulla v roce 82 př. n. l. nechal jmenovat diktátorem. Na základě svých neomezených kompetencí uskutečnil poprvé v římských dějinách proskripce, které připravily o život tisíce Římanů. Jím provedené reformy římské ústavy měly za cíl obnovení dominance senátu a oslabení demokratických institucí, především úřadu tribuna lidu. V roce 80 př. n. l. se Sulla vzdal diktatury a nedlouho poté se stáhl z veřejného života do ústraní. Všeobecně se soudí, že jeho hrůzovláda urychlila rozklad staré římské republiky. Jméno tohoto statečného a lstivého politika dodnes symbolizuje nelidskost, krutost a teror. Niccolò Machiavelli se o mnoho staletí později inspiroval Sullovou politickou kariérou a charakterem při tvorbě svého díla Vladař.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 22505 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 23756 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 168 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109387759 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:actuel
 • L. Cornelius Sulla III avec L. Valerius Flaccus III
 • L. Cornelius Sulla I avec L. Valerius Flaccus I
 • L. Cornelius Sulla I avec Q. Pompeius Rufus
 • L. Cornelius Sulla II avec L. Valerius Flaccus II
 • L. Cornelius Sulla II avec Q. Caecilius Metellus
prop-fr:année
 • 1985 (xsd:integer)
 • 1993 (xsd:integer)
prop-fr:après
 • C. Julius Caesar I avec M. Antonius I
 • L. Cornelius Sulla III avec L. Valerius Flaccus III
 • Ap. Claudius Pulcher et P. Servilius Vatia
 • L. Cornelius Cinna I et Gn. Octavius
 • L. Cornelius Sulla II avec L. Valerius Flaccus II
prop-fr:avant
 • G. Servilius Geminus avec P. Aelius Paetus
 • Gn. Cornelius Dolabella et M. Tullius Decula
 • Gn. Pompeius Strabo et L. Porcius Cato
 • L. Cornelius Sulla I avec L. Valerius Flaccus I
 • L. Cornelius Sulla II avec L. Valerius Flaccus II
prop-fr:commons
 • Category:Sulla
prop-fr:commonsTitre
 • Sylla
prop-fr:fonction
 • Consul de la République romaine
 • Dictateur de la République romaine
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
 • 90 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • fr
prop-fr:lienAuteur
 • François Hinard
prop-fr:lieu
 • Paris
 • Bruxelles-Rome
prop-fr:liste
 • Liste de dictateurs romains
 • Liste des consuls de la République romaine
prop-fr:nom
 • Hinard
 • Hurlet
prop-fr:pagesTotales
 • 327 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • François
 • Frédéric
prop-fr:réimpression
 • 2005 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • Sylla
 • La dictature de Sylla : monarchie ou magistrature républicaine ? Essai d'histoire constitutionnelle
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Fayard
 • Institut historique belge de Rome
prop-fr:étatboîte
 • uncollapsed
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Sylla ou Sulla (Lucius Cornelius Sulla en latin) est un homme d'État romain né en 138 av. J.-C. et mort à Cumes en 78 av. J.-C.. Il est le chef de file des optimates, qui s'opposent aux populares de Marius ; il vainc ces derniers lors d'une guerre civile puis, après une expédition en Grèce contre le roi Mithridate VI, il s'oppose à nouveau à Marius et à ses populares au cours d'une seconde guerre civile, dont il sort également victorieux.
 • ルキウス・コルネリウス・スッラ・フェリクス(ラテン語: Lucius Cornelius Sulla Felix, 紀元前138年 - 紀元前78年)は、共和政ローマ期の軍人・政治家。スッラと呼ばれることが多いが、スラと表記されることもある。貴族階層の出身者として閥族派(オプティマテス)の指導者となり、かつて自らも仕えた民衆派(ポプラレス)の指導者ガイウス・マリウスと激しい内戦を繰り広げた。マリウスの病死によって民衆派が動揺するとこれを突いてキンナ、小マリウスら主な政敵を葬って民衆派を粛清、更に独裁官としてスッラ体制とも言うべき強固な閥族派の政権を作り上げた。スッラによって築き上げられた体制はローマの共和制に最後の安定をもたらしたが、マリウスの義理の甥であるガイウス・ユリウス・カエサルによって閥族派は倒され、更にその大甥に当たるアウグストゥスによって共和制ローマは終焉を迎えた。
 • Ez a szócikk a dictatorról szól. Ha a többi Sullára vagy kíváncsi, az egyértelműsítő lapon megtalálod őket!Lucius Cornelius Sulla Felix (Róma, Kr. e. 138 – Puteoli, Kr. e. 78) konzervatív római politikus, hadvezér, a patrícius származású Cornelia gens tagja volt. Leginkább Caius Marius elleni polgárháborújáról és véres dictaturájáról ismert.
 • Lucius Cornelius Sulla Felix (Latince: L·CORNELIVS·L·F·P·N·SVLLA·FELIX) (MÖ 138–MÖ 78), kısaca Sulla Romalı general ve diktatör.
 • Lúcio Cornélio Sula ou Sila ou ainda Silas (em latim Lucius Cornelius Sulla; ca. 138 a.C. — 78 a.C.) foi um general e estadista romano.
 • Luzio Cornelio Sila (latinez Lucius Cornelius Sylla Felix) (Erroma, K. a. 138 inguru - Kumas, K. a. 78) Antzinako Erromako jeneral eta politikaria izan zen. Felix izengoitia hil ondoren eman zioten, borroketan zorionekoa zelako.
 • Lucio Cornelio Silla (latino: Lucius Cornelius Sulla Felix, IPA:'luːkius kor'neː.lius 'sʉlːa 'feːliks, nelle epigrafi L·CORNELIVS·L·F·P·N·SVLLA·FELIX; Roma, 138 a.C. – Cuma, 78 a.C.) è stato un militare e dittatore romano.
 • 루키우스 코르넬리우스 술라 펠릭스 (Lucius Cornelius Sulla Felix, 기원전 138년 - 기원전 78년), 로마 시대의 정치가, 장군이었다. 뛰어난 술수와 군사적 재능으로 군대를 이끌고 로마에 두 번이나 진격하였고 독재관이 되어 반대파에 대한 무자비한 숙청으로 공포정치를 실시했다.
 • Lucius Cornelius Sulla (Lucjusz Korneliusz Sulla) zwany Felix (ur. 138 p.n.e. – zm. 78 p.n.e.) – rzymski polityk, dowódca i dyktator.
 • Лу́ций Корне́лий Су́лла Счастли́вый (Фе́ликс, с 27—28 января 81 до н. э.); лат. Lucius Cornelius Sulla (Felix); (138—78 гг. до н. э.) — древнеримский государственный деятель и военачальник, бессрочный диктатор «для написания законов и укрепления республики» (82—79 до н. э.), консул 88 и 80 годов до н. э., император, организатор кровавых проскрипций и реформатор государственного устройства. Стал первым римлянином, который захватил Вечный город силой, причём дважды.
 • Lucius Cornelius Sulla Felix (sek. 138 SM – 78 SM), lebih dikenal sebagai Sulla saja, adalah jenderal dan negarawan Romawi. Dia pernah menjadi konsul dua kali, serta menjadi diktator. Kediktatoran Sulla muncul dalam persaingan antara kelompok opimas dengan popularis. Sulla merupakan jenderal yang cakap dan tangguh, dia tak pernah sekalipun kalah dalam pertempuran. Dia menjadi satu-satunya orang dalam sejarah yang pernah menyerang dan menduduki Athena dan Roma.
 • Lucius Cornelius Sulla Felix (/ˈsʌlə/; c. 138 BC – 78 BC), known commonly as Sulla, was a Roman general and statesman. He had the distinction of holding the office of consul twice, as well as reviving the dictatorship. Sulla was awarded a grass crown, the most prestigious and rarest Roman military honor, during the Social War.
 • Lucio Cornelio Sila Félix (Latín: Lucius Cornelius Sulla Felix; Roma, 138 a. C. - Puteoli, 78 a. C.), fue uno de los más notables políticos y militares romanos de la era tardorrepublicana, perteneciente al bando de los optimates. Cónsul en los años 88 a. C. y 80 a. C. y dictador entre los años 81 a. C. y 80 a.
 • Луций Корнелий Сула Феликс (на латински: Lucius Cornelius Sulla Felix) е римски държавник и военачалник. Избран е за диктатор през 82 пр.н.е. и за консул през 88 и 80 пр.н.е. Сула винаги е включван в биографичните колекции за водещите римски генерали и политици, които водят началото си от биографичния сборник на известните римляни, публикуван от Марк Теренций Варон.
 • Lucius Cornelius Sulla (okolo 138/134 př. n. l. – 78 př. n. l.), zvaný Felix („Šťastný“), byl římský politik, vojevůdce a diktátor v době pozdní fáze existence Římské republiky.Poprvé na sebe výrazněji upozornil při ukončení konfliktu s numidským králem Jugurthou. Později se vyznamenal během spojenecké války, v důsledku čehož byl zvolen konzulem pro rok 88 př. n. l. V následujících letech vedl v Řecku vítěznou válku proti vojsku pontského krále Mithridata VI.
 • Luci Corneli Sul·la Fèlix (138 aC - 78 aC) fou un polític i general romà, cònsol l'any 88 aC i 80 aC i cap del partit dels optimats. Reformà amb profunditat l'estructura de l'estat romà i feu diversos canvis legislatius importants.
 • Lucius Cornelius Sulla Felix (ca. 138 v.Chr. - 78 v.Chr.), algemeen bekend als Sulla, was een Romeinse generaal en staatsman. Hij vervulde tweemaal het ambt van consul, wat een zeldzaamheid was in het republikeinse Rome, evenals dat van dictator.
 • Lucius Cornelius Sulla Felix (* um 138 v. Chr.; † 78 v. Chr.; kurz Sulla, manchmal auch Sylla oder Silla geschrieben) war ein römischer Politiker, Feldherr und Diktator in der Spätphase der Republik.Korruption sowie Konflikte um die Landverteilung und das Bürgerrecht hatten die römische Republik in einen Zustand innerer Gewalt geführt. In dieser Krise stieg Sulla als bedeutender Kommandeur auf.
rdfs:label
 • Sylla
 • Luci Corneli Sul·la
 • Lucio Cornelio Sila
 • Lucio Cornelio Silla
 • Lucius Cornelius Sulla
 • Lucius Cornelius Sulla
 • Lucius Cornelius Sulla
 • Lucius Cornelius Sulla
 • Lucius Cornelius Sulla Felix
 • Luzio Kornelio Sila
 • Sula
 • Sulla
 • Sulla
 • Sulla
 • Луций Корнелий Сула
 • Луций Корнелий Сулла
 • ルキウス・コルネリウス・スッラ
 • 루키우스 코르넬리우스 술라
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:commandant of
is dbpedia-owl:notableCommander of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:commandant of
is prop-fr:constructeur of
is foaf:primaryTopic of