Le swap (de l'anglais to swap : échanger) ou l'échange financier (J.O. du 31 janvier 1990) est un produit dérivé financier. Il s'agit d'un contrat d'échange de flux financiers entre deux parties, qui sont généralement des banques ou des institutions financières.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le swap (de l'anglais to swap : échanger) ou l'échange financier (J.O. du 31 janvier 1990) est un produit dérivé financier. Il s'agit d'un contrat d'échange de flux financiers entre deux parties, qui sont généralement des banques ou des institutions financières.
 • Un swap, o permuta financiera, es un contrato por el cual dos partes se comprometen a intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras. Normalmente los intercambios de dinero futuros están referenciados a tipos de interés, llamándose IRS (Interest Rate Swap) aunque de forma más genérica se puede considerar un swap cualquier intercambio futuro de bienes o servicios (entre ellos de dinero) referenciado a cualquier variable observable. Los swaps se introdujeron por primera vez al público en 1981, cuando IBM y el Banco Mundial entraron en un acuerdo de intercambio. Un swap se considera un instrumento financiero derivado.
 • Суап (на английски: swap — размяна, замяна, обмен; произнася се близо до суоп), срещано на български и като суоп, е финансов инструмент, договор за размяна на серия бъдещи плащания, при който поне за едната страна не е известен размерът на бъдещите плащания (но е известна формула по която ще бъдат определени). По своята същност суапът може да се разглежда като серия от форуърдни контракти.Най-разпространените видове суапи са: лихвен суап; валутен суап; кредитен суап; стоков суап; суап върху акции.По принцип суапите се търгуват на извънборосови пазари — т.нар. „на гише“ (на английски: over-the-counter, OTC), при което едната страна по суапа е дилър или брокер, което позволява те да бъдат структурирани изцяло според нуждите на клиента. Някои борси правят опити за борсово търгуване на стандартизирани суапови контракти, например Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board Options Exchange и Eurex.
 • Een swap is een derivaat waarbij een partij een bepaalde kasstroom of risico wisselt tegen dat van een andere partij. Deze twee componenten worden ook wel de "poten" (legs) van de transactie genoemd. De uitdrukking is afkomstig van het Engelse werkwoord "to swap" (ruilen, omwisselen). Swaps zijn derivaten, dat wil zeggen dat ze afgeleide producten zijn.Wanneer men rechten uit swaps bezit waaraan een bepaalde waarde kan worden toegekend, spreekt men van synthetische assets. Wanneer deze swaps worden gesecuritiseerd spreekt men van een synthetische (securitisatie)transactie.
 • Ein Swap (engl. (Aus-)Tausch) stellt im wirtschaftlichen Sinne einen Sammelbegriff für derivative Finanzinstrumente dar, deren Gemeinsamkeit ein Austausch von zukünftigen Zahlungsströmen (Cash Flows) ist. Swaps gehören zu den OTC-Geschäften. Die Vereinbarung definiert dabei, wie die Zahlungen berechnet und wann sie fällig werden.
 • Un swap (en català: permuta) és un contracte pel qual dues parts es comprometen a intercanviar una sèrie de quantitats de diners en dates futures. Normalment els intercanvis de diners futurs estan referenciats a tipus d'interès (IRS Interest Rate Swap) encara que genèricament es pot considerar un swap qualsevol intercanvi futur de béns o servicis (entre ells els diners) condicionat a l'evolució temporal de qualsevol magnitud econòmica (tipus d'interès, preu de béns i serveis, etcètera). Un swap es considera un instrument derivat.
 • Tukar menukar—atau yang lebih dikenal sebagai swap—dalam dunia keuangan, merupakan suatu instrumen derivatif, di mana terdapat dua pihak saling mempertukarkan suatu aliran arus kas dengan aliran arus kas lainnya. Aliran ini disebut "kaki" dari swap.Nilai swap ini adalah dihitung berdasarkan suatu nilai absolut atau notional amount yaitu suatu nilai nominal yang digunakan untuk menghitung pembayaran terhadap suatu swap dan produk manejemen risiko lainnya dimana nilai ini bukan suatu nilai yang sesungguhnya (absolut)Istilah swap ini sebenarnya berasal dari bahasa Inggris namun istilah ini digunakan sebagai suatu istilah baku yang dikenal di Indonesia baik oleh lembaga yang berwenang seperti Bank Indonesia. Swap ini seringkali digunakan sebagai suatu instrumen lindung nilai atau risiko tertentu misalnya risiko gejolak nilai tukar mata uang dan disamping itu juga digunakan sebagai instrumen spekulasi
 • Своп (англ. swap) — торгово-финансовая обменная операция в виде обмена разнообразными активами, в которой заключение сделки о покупке (продаже) ценных бумаг, валюты сопровождается заключением контрсделки, сделки об обратной продаже (покупке) того же товара через определенный срок на тех же или иных условиях. В общем случае предполагает многопериодный обмен платежами. Своп используется для увеличения суммы активов и обязательств — для финансирования под залог ценных бумаг или, наоборот, для займа бумаг для выполнения обязательств по их поставке; снижения или изменения характера рисков, хеджирования; получения прибыли, в том числе для получения доступа на рынки другой юрисдикции.
 • Swap – umowa pomiędzy dwoma podmiotami na wymianę przyszłych przepływów pieniężnych. Umowa ta określa jak ma wyglądać rozliczenie oraz kiedy przepływy mają nastąpić.W szczególności może polegać na umowie między dwoma podmiotami, w której płatność o oprocentowaniu zmiennym zamieniana jest na płatność o oprocentowaniu stałym. Pozwala to uzyskać korzyści obu stron. Przykładowo:Podmiot 1 otrzymuje propozycję kredytów oprocentowanych: 5% rocznie lub WIBOR +1% roczniePodmiot 2 otrzymuje propozycję kredytów oprocentowanych: 5,1% rocznie lub WIBOR +1,3% rocznieJeśli Podmiot 1 jest zainteresowany kredytem o oprocentowaniu stałym, a Podmiot 2 o oprocentowaniu zmiennym, może dojść do transakcji, w której oba podmioty biorą przeciwne kredyty i następuje wymiana:Podmiot 1: WIBOR +1% – [WIBOR – 3,95%] = 4,95%Podmiot 2: 5,1% + [WIBOR – 3,95%] = WIBOR +1,15%Jak widać, obie strony płacą mniej, niż gdyby każda wzięła kredyt bezpośrednio w banku.
 • Em finanças, swap (em português, "permuta") é uma operação em que há troca de posições quanto ao risco e à rentabilidade, entre investidores. O contrato de troca pode ter como objeto moedas, commodities ou ativos financeiros.As swaps mais comuns no mercado brasileiro são: swap de taxa de juros: troca da taxa de juros prefixados por juros pós-fixados (conforme a variação dos CDIs, por exemplo, que é um ativo financeiro corrigido pela taxa diária de juros) ou o inverso, para quem quer evitar o risco de uma futura alta nos juros.swap cambial: troca de taxa de variação cambial (variação do preço do dólar americano) por taxa de juros pós-fixados.Também conhecida como hedge (cobertura de risco) cambial, a swap cambial é uma operação de câmbio em que há simultaneamente a compra e a venda de moedas. Os valores iniciais, ou seja, o tamanho do contrato, os indicadores e a data de vencimento são livremente pactuados entre as partes. Para entender a necessidade de um contrato de swap, cite-se por exemplo:1) A empresa A é uma exportadora, que têm receitas em dólares e dívidas em moeda local, corrigidas por juros pós-fixados. Esta empresa quer trocar o "risco de juros pós-fixados" pelo "risco cambial" (relativo à variação do dólar), ou seja, seu objetivo no contrato de swap é de proteção contra riscos referentes à variação da taxa de juros. 2) A empresa B é uma varejista (português brasileiro) ou retalhista (português europeu) nacional importadora, cujas dívidas são atreladas ao dólar e cujas receitas - em moeda local - são aplicadas no mercado e remuneradas a uma taxa de juros. pós-fixada. Esta empresa quer justamente o oposto: trocar seu risco cambial pelo risco referente à variação da taxa de juros.As duas empresas podem, então, fazer um contrato de swap, com intermediação de uma instituição financeira, para fazer a troca É possível também que o contrato de swap envolva apenas uma empresa e um banco. No caso da empresa exportadora, o banco assumiria o risco em dólar e, em troca, o exportador teria os juros do DI, por exemplo. Outra operação muito comum é a de quem tem uma dívida pós-fixada e quer evitar o risco de uma alta nos juros. Nessa situação o devedor procura um banco, que aceita a troca da taxa pós-fixada por uma taxa prefixada e assume o risco, mas, também cobrará uma taxa de juros um pouco mais alta do que a de mercado, para neutralizar o risco que está correndo.Após acertados os termos do negócio, o contrato deverá ser registrado na CETIP ou na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), conforme o caso. Na CETIP, os contratos são feitos sem garantia. Já a BM&F oferece a alternativa dos contratos terem garantias, que podem ser depositadas na própria Bolsa pelos envolvidos na operação. De acordo com a regulamentação do Banco Central, podem ser usados como índices nesses contratos, taxas de juros, índices de preços, taxas de câmbio e ouro. Os mais utilizados são o DI, o dólar comercial e flutuante, IGP-M, IGP-DI, ouro, taxa de juros prefixada, taxa SELIC, TR, TBF e TJLP.Swap é um contrato derivativo. Pode ser usado, como nos exemplos acima, para proteção (hedge ou seguro), ou como investimento especulativo. Nesse tipo de contrato, os investidores se comprometem a pagar a oscilação de uma taxa ou do valor um ativo (no caso do contrato cambial, considera-se a variação na cotação do dólar americano, por exemplo).Quando um investidor realiza o chamado swap cambial reverso, ou seja, troca CDI, em reais, por variação cambial em dólares, ele também ganha, além da variação, uma taxa adicional, chamada de cupom cambial.No leilão de contratos de swap cambial reverso, as instituições financeiras que compram esses contratos recebem uma taxa de juros. O Banco Central, que vende os papéis, ganha a variação cambial do período de validade dos contratos.Quando intermediados por instituições financeiras, os contratos de swap estão sujeitos à incidência de IOF e IR, conforme tabelas fornecidas pela Receita Federal. De um modo geral, a alíquota do IOF é decrescente, em função do prazo de permanência do contrato.== Referências ==
 • In finance, a swap is a derivative in which two counterparties exchange cash flows of one party's financial instrument for those of the other party's financial instrument. The benefits in question depend on the type of financial instruments involved. For example, in the case of a swap involving two bonds, the benefits in question can be the periodic interest (coupon) payments associated with such bonds. Specifically, two counterparties agree to exchange one stream of cash flows against another stream. These streams are called the legs of the swap. The swap agreement defines the dates when the cash flows are to be paid and the way they are accrued and calculated. Usually at the time when the contract is initiated, at least one of these series of cash flows is determined by an uncertain variable such as a floating interest rate, foreign exchange rate, equity price, or commodity price.The cash flows are calculated over a notional principal amount. Contrary to a future, a forward or an option, the notional amount is usually not exchanged between counterparties. Consequently, swaps can be in cash or collateral.Swaps can be used to hedge certain risks such as interest rate risk, or to speculate on changes in the expected direction of underlying prices.Swaps were first introduced to the public in 1981 when IBM and the World Bank entered into a swap agreement. Today, swaps are among the most heavily traded financial contracts in the world: the total amount of interest rates and currency swaps outstanding is more thаn $348 trillion in 2010, according to Bank for International Settlements (BIS).
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 85851 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7863 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 53 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110952153 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le swap (de l'anglais to swap : échanger) ou l'échange financier (J.O. du 31 janvier 1990) est un produit dérivé financier. Il s'agit d'un contrat d'échange de flux financiers entre deux parties, qui sont généralement des banques ou des institutions financières.
 • Ein Swap (engl. (Aus-)Tausch) stellt im wirtschaftlichen Sinne einen Sammelbegriff für derivative Finanzinstrumente dar, deren Gemeinsamkeit ein Austausch von zukünftigen Zahlungsströmen (Cash Flows) ist. Swaps gehören zu den OTC-Geschäften. Die Vereinbarung definiert dabei, wie die Zahlungen berechnet und wann sie fällig werden.
 • Своп (англ. swap) — торгово-финансовая обменная операция в виде обмена разнообразными активами, в которой заключение сделки о покупке (продаже) ценных бумаг, валюты сопровождается заключением контрсделки, сделки об обратной продаже (покупке) того же товара через определенный срок на тех же или иных условиях. В общем случае предполагает многопериодный обмен платежами.
 • Swap – umowa pomiędzy dwoma podmiotami na wymianę przyszłych przepływów pieniężnych. Umowa ta określa jak ma wyglądać rozliczenie oraz kiedy przepływy mają nastąpić.W szczególności może polegać na umowie między dwoma podmiotami, w której płatność o oprocentowaniu zmiennym zamieniana jest na płatność o oprocentowaniu stałym. Pozwala to uzyskać korzyści obu stron.
 • Em finanças, swap (em português, "permuta") é uma operação em que há troca de posições quanto ao risco e à rentabilidade, entre investidores.
 • In finance, a swap is a derivative in which two counterparties exchange cash flows of one party's financial instrument for those of the other party's financial instrument. The benefits in question depend on the type of financial instruments involved. For example, in the case of a swap involving two bonds, the benefits in question can be the periodic interest (coupon) payments associated with such bonds.
 • Lo swap, nella finanza, appartiene alla categoria degli strumenti derivati, e consiste nello scambio di flussi di cassa tra due controparti. Va annoverato come uno dei più moderni strumenti di copertura dei rischi utilizzato prevalentemente dalle banche, dalle imprese e anche dagli enti pubblici.
 • Een swap is een derivaat waarbij een partij een bepaalde kasstroom of risico wisselt tegen dat van een andere partij. Deze twee componenten worden ook wel de "poten" (legs) van de transactie genoemd. De uitdrukking is afkomstig van het Engelse werkwoord "to swap" (ruilen, omwisselen). Swaps zijn derivaten, dat wil zeggen dat ze afgeleide producten zijn.Wanneer men rechten uit swaps bezit waaraan een bepaalde waarde kan worden toegekend, spreekt men van synthetische assets.
 • Суап (на английски: swap — размяна, замяна, обмен; произнася се близо до суоп), срещано на български и като суоп, е финансов инструмент, договор за размяна на серия бъдещи плащания, при който поне за едната страна не е известен размерът на бъдещите плащания (но е известна формула по която ще бъдат определени).
 • Tukar menukar—atau yang lebih dikenal sebagai swap—dalam dunia keuangan, merupakan suatu instrumen derivatif, di mana terdapat dua pihak saling mempertukarkan suatu aliran arus kas dengan aliran arus kas lainnya.
 • Un swap, o permuta financiera, es un contrato por el cual dos partes se comprometen a intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras. Normalmente los intercambios de dinero futuros están referenciados a tipos de interés, llamándose IRS (Interest Rate Swap) aunque de forma más genérica se puede considerar un swap cualquier intercambio futuro de bienes o servicios (entre ellos de dinero) referenciado a cualquier variable observable.
 • Un swap (en català: permuta) és un contracte pel qual dues parts es comprometen a intercanviar una sèrie de quantitats de diners en dates futures. Normalment els intercanvis de diners futurs estan referenciats a tipus d'interès (IRS Interest Rate Swap) encara que genèricament es pot considerar un swap qualsevol intercanvi futur de béns o servicis (entre ells els diners) condicionat a l'evolució temporal de qualsevol magnitud econòmica (tipus d'interès, preu de béns i serveis, etcètera).
rdfs:label
 • Swap (finance)
 • Swap
 • Swap
 • Swap
 • Swap (Wirtschaft)
 • Swap (finance)
 • Swap (financieel)
 • Swap (finanza)
 • Swap (finanzas)
 • Tukar menukar
 • Своп (финансы)
 • Суап
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of