Un surnom est à l'origine un nom formé, par addition au prénom ou au nom d'une personne, d'un terme mettant généralement en relief ses particularités physiques ou morales.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un surnom est à l'origine un nom formé, par addition au prénom ou au nom d'une personne, d'un terme mettant généralement en relief ses particularités physiques ou morales.
 • L'àlies és un nom fictici que utilitzen els activistes polítics en règims autoritaris, els delinqüents, els agents secrets i altra gent que en té necessitat per algun motiu. En el cas dels polítics, s'anomena també nom de guerra.Normalment se l'inventa el mateix interessat. Alguns polítics el van conservar, com a sobrenom, després d'aconseguir el poder (Lenin, Stalin, Tito...).També és un àlies el prenom no oficial que a algunes persones sos pares els van començar a dir de petits (i amb el qual tothom els coneix) perquè no els agradava el prenom que els van atorgar legalment. Hi podia haver diferents motius pels quals no es posava a l'infant el nom desitjat pels pares: no ser un prenom del santoral, imposar-lo el padrí en contra del parer dels pares, etc.Àlies, en l'entorn Mac OS, és el nom que rep un tipus especial de fitxer informàtic que fa referència a un altre fitxer que es troba en una ubicació diferent (a l'entorn Windows seria una drecera); a Unix és una manera abreujada definida per l'usuari de cridar un comandament.L'Àlies també pot ser un pseudònim utilitzat per un internauta o un grup d'internautes en tertúlies, adreces electròniques, grups de discussió, etc.ru:Прозвище
 • Никне́йм (ник; англ. nickname /ˈnɪkneɪm/ — первоначально «кличка, прозвище», от средне-английского an eke name — «другое имя», перешедшее в одинаково звучащее «a nick name»), также сетевое имя — псевдоним, используемый пользователем в Интернете, обычно в местах общения (в блогах, форумах, чатах).
 • Uma alcunha (no Brasil e na Madeira também se usa o termo apelido que, em Portugal, designa nome de família) é uma designação não-oficial criada através de um relacionamento interpessoal, geralmente informal, para identificar uma determinada pessoa, objeto ou lugar, de acordo com uma característica que se destaque positiva ou negativamente, de forma a atribuir-lhe um valor específico.São também sinônimos de alcunha as palavras apodo, antonomásia, cognome e epíteto. A designação apelido pode causar potencialmente alguma confusão de sentido, visto que em sua origem significa o nome de família, ou seja, o que no Brasil chama-se de sobrenome, embora na linguagem técnica a palavra mantenha seu significado original.São fontes de inspiração para os apodos alguns ofícios (padeiro, leiteiro, roceiro) e o local de origem (alemão, japonês, baiano, carioca). Em Portugal, no passado, diversos apelidos (nomes de família) tiveram esta origem.Algumas alcunhas comuns têm normalmente origem em características físicas do indivíduo, como aleijadinho, manco, caolho, quatro-olhos. Deve-se considerar ainda que as alcunhas podem prejudicar psicologicamente o seu alvo, quando assumem caráter pejorativo, evidenciando uma característica que o mesmo desaprove, como no citado exemplo caolho, dentre outros.
 • Прякорът (на английски: nickname) е друго, алтернативно, наименование на лице или на определен обект.В социален аспект той може да бъде разделен на два вида, според добрата воля или злонамереност на използващия го: При добронамереното използване прякорът представлява вид псевдоним, използван на добра воля от приятели и роднини, които го употребяват, за да изразят близост, интимност и социална връзка. При зловредното използване прякорът носи обидни за лицето характеристики, и се използва, за да покаже липса на уважение към човека, да наруши неговото достойнство, или да накара другите да придобият негативно отношение към назовавания.Прякорът може да изразява и определена общоприета характеристика на дадено лице – като „Ангелогласния”, „Майстора”, "Левски", и др., идваща най-често от неговата професия или утвърденост в обществото. С прякори могат да се характеризират и определени групи – като „мирмидонците” на Ахил (от мравки, дребни), или дадени спортни тимове – като „свраките” или „топчиите”, според характера на обличане, принадлежност към даден район или институция, или като перифраза на оригиналното им наименование.Прякорът за пръв път е използван официално в Древен Китай при династията Хан, като с него са характеризирани висши управленчески личности, които имат силен, войнствен или героичен характер или ерудиция – като „Тигър”, „Орел” и др.С времето прякорът, предимно в добронамереното му качество, може да се превърне в общоприет и използван псевдоним.
 • Een bijnaam is een breed bekende, niet-officiële naam van een persoon, een groep van personen of een zaak.Een bijnaam kan voor de drager zowel een positieve als een negatieve connotatie hebben. Als het negatief is, wordt dit een spotnaam genoemd en wordt dan al snel een scheldwoord. Als het positief is, wordt het een koosnaam.
 • Un apodo es, según el DRAE, un «nombre que suele darse a una persona, tomado de sus defectos corporales o de alguna otra circunstancia»; o bien, un nombre similar en origen y/o pronunciación al del nombre original.Los apodos no son exactamente lo mismo que los hipocorísticos: éstos son las formas familiares y/o afectuosas de los nombres propios de las personas (por ejemplo, Pancho es un hipocorístico de Francisco).Los apodos pueden considerarse a menudo como deseables, y pueden simbolizar una forma de aceptación, pero también pueden estar motivados para ridiculizar a algo o alguien.
 • Rumuz veya takma ad; bir kimsenin bilinçli olarak gerçek ismi yerine kullandığı isim. Anlamlı veya tamamen uydurma olabilir. Gerçek ismini herhangi bir nedenle açıklamak istemeyen kişilerin sanal veya gerçek dünyada kullandıkları sahte isimlerdir. Örneğin Güzin Abla ve Haydar Dümen gibi uzman ve köşe yazarlarına mektup gönderen okuyucular, gerçek kimliklerini gizlemek için rumuz kullanırlar. Rumuzun İngilizce karşılığı nickname'dir (kısaca nick). Bir bilgisayar terimi olarak tüm dünyada yaygın şekilde kullanılmaktadır. İnternet yaygınlaştıkça orijinal halinde Türkçeye de girmiştir. Günümüz Türkçesinde, nickname, İnternet'te belli bir iletişim (haberleşme) hizmetini, düzenli olarak kullanmak isteyen kişinin, kendi adından farklı olarak, bu hizmeti, gerçek adını gizleyerek kullanmak için, kendine taktığı ad veya ad yamasıdır.
 • A nickname is "a familiar or humorous name given to a person or thing instead of or as well as the real name."The term hypocoristic is used to refer to a nickname of affection between those in love or with a close emotional bond, compared with a term of endearment. The term diminutive name refers to nicknames that convey smallness, hence something regarded with affection or familiarity (e.g., referring to children), or contempt.The distinction between the two is often blurred. It is a form of endearment and amusement. As a concept, it is distinct from both pseudonym and stage name, and also from a title (for example, City of Fountains), although there may be overlap in these concepts.A moniker also means a nickname or personal name. The word often distinguishes personal names from nicknames that became proper names out of former nicknames. English examples are Bob and Rob, nickname variants for Robert.A nickname is often considered desirable, symbolising a form of acceptance, but can sometimes be a form of ridicule.
 • 愛称(あいしょう)とは、とくに親しみを込めて対象を呼ぶために用いられる本名以外の名前の一種である。あだな(渾名・綽名)、ニックネーム(nickname)、ペットネームともいう。なお、「徒名・仇名」も「あだな」と読むが、こちらは悪評、事実無根の評判、男女関係についての噂を意味する語で、「渾名・綽名」とは意味が異なる。
 • Nama julukan atau nama panggilan (Inggris: nickname) adalah nama seseorang yang bukan nama asli yang diberikan oleh orang tuanya. Nama julukan bersifat tidak resmi, namun bersifat sosial dalam suatu komunitas tertentu. Nama julukan bisa jadi diambil dari bagian dari nama orang itu sendiri dan/atau bahkan sama sekali tidak ada kaitannya dengan nama orang tersebut, misalnya berasal dari bagaimana seseorang melihat atau dari sesuatu yang biasa mereka kerjakan. Nama julukan bisa saja terdengar dan terasa kasar serta tak menyenangkan, khususnya apabila digunakan orang yang membenci orang yang dijulukinya. namun sebaliknya dapat terdengar dan terasa manja bila dipakai oleh orang yang yang mencintai atau menyayangi orang tersebut. Sebuah nama julukan dapat bercirikan karakter atau ciri khas yang gampang untuk diingat. Contohnya "sibotak" karena orang tersebut berkepala botak. Nama julukan dapat juga diartikan sebagai alias atau nama samaran, julukan atau sebutan. contohnya "Ayam Jantan dari Timur" yang diperuntukkan bagi Sultan Hasanuddin, Raja Gowa, Makassar, yang gigih melawan penjajahan Belanda.Nama julukan bisa juga diberikan berupa inisial pemendekan dari nama orang tersebut , misalnya SBY untuk Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Repulik Indonesia. Penulis surat kabar dalam media, seperti TV memiliki peran yang sangat besar dalam memasyarakatkan nama julukan orang-orang terkenal.
 • Nick (z ang. nickname) – przezwisko, pseudonim. Termin ten często używany jest w polskojęzycznych programach do określenia pseudonimu, loginu, identyfikatora itp.Angielskie słowo nickname powstało z wcześniejszego ekename na skutek niepoprawnego podzielenia w wyrażeniu z dodanym rodzajnikiem: an ekename – a nekename. Eke znaczy „dodatek” i jest używane obecnie głównie w szkockim dialekcie angielskiego, też jako eik, zwłaszcza w odniesieniu do dodatkowego napitku, drinka.
 • 별명(別名)은 사람이나 사물의 실제 이름 대신 쓰이는 이름이다. 주로 겉모습이나 성격, 행동, 말씨, 경력 등을 바탕으로 어떤 특징을 나타내는 별명이 지어진다. 별명은 보통 부모 이외의 사람(친구, 주변 사람, 대중)들이 붙여 주며, 부르는 사람이나 불리는 사람 모두에게 친근감이나 짓궂음 같은 감정을 환기시키는 기능이 있다.
 • Přezdívka je neoficiální jméno (či jeho podoba) nějaké konkrétní osoby (případně organizace atd.). Může se jednat o jméno domácké, popřípadě o nějakou formu zkomoleniny oficiálního jména občanského (hypokoristikon). Zpravidla se však jedná o oslovení pocházející z nějaké větší sociální, pracovní či společenské skupiny osob, která dotyčného zná (např. ve škole, skautské organizaci, sportovním oddíle, divadelním souboru, v hospodě, ve vězení, v armádě apod.). Přezdívka často popisuje nějaký zvláštní znak příslušné osoby, někdy se však jedná pouze o zkomoleninu jména nebo vtipnou kombinaci části jejího jména a povahového rysu.Nelze zapomínat, že přezdívka představuje jistý předstupeň vlastních jmen, jak je známe dnes. Jména u přírodních národů mají dodnes charakter přezdívky. Všeobecně známý je tento fakt od severoamerických indiánů, totéž však platí také pro domorodé Afričany, australské Aborigince, obyvatele Oceánie nebo Sibiře. Také arabská, indická, čínská nebo japonská jména mají často podobu stručné charakteristiky nebo tzv. omen nomen. Nelze zapomínat, že mnohá současná jména vznikla původně jako přezdívka určité osoby - např. Petr (skála, kámen) byla původně pouze přezdívka apoštola Šimona, který ji dostal za svou pevnost, neochvějnost ve víře. Rovněž valná většina příjmení vznikla původně jako přezdívky, jimiž byli odlišováni např. nositelé stejného jména, žijící v jedné vesnici. Příjmení-přezdívky vznikaly jednak podle fyzického vzhledu podle vzhledu - (např. Malý, Tučný, Černý, Ryšavý aj.), podle charakterových vlastností (např. Líný, Kluge, Liška, Mazák). podle povolání (např. Kovář, Řezníček, Kadlec, Procházka), místa, kde žili nebo odkud se přistěhovali (např. Horák, Doležal, Zápotocký), podle podobnosti se zvířaty, stromy aj.Na rozdíl od uměleckého pseudonymu, jejž si každý tvůrce obvykle vymýšlí sám o své svobodné vůli, přezdívky obvykle vymýšlejí a zavádějí lidé z okolí, a to někdy v dohodě s těmi, jichž se týkají, a jindy jsou dotčené osobě dokonce i vnuceny proti její vůli nebo používány bez jejího vědomí. Ve starších textech se nazývá tato přezdívka příslotek (Jedná se například o přezdívky, kterými děti ve škole označují své učitele nebo vězni své dozorce).Zvláštní kategorií přezdívek či pseudonymů jsou krycí jména používaná při špionáži a v praxi tajných policií a tajných bezpečnostních služeb. Na rozdíl od všech oficiálních křestních jmen a příjmení osob bývají povětšinou přezdívky (jakož i pseudonymy a krycí jména) známy pouze omezenému okruhu osob. Mezi zvláštní přezdívky patří také tzv. indiánská jména (bojová jména) užívaná v hnutí woodcraft a dalších příbuzných spolcích.Přezdívky používané v internetových diskusích, chatech a komunikačních programech (ICQ, Skype atd.) se někdy označují jako nick (z anglického nickname). Zde si však zpravidla svůj nick uživatelé Internetu určuji sami podle své vůle. Někdy mohou mít tzv. nicky obecnou podobu tzv. uživatelského jména v nějakém větším informačním systému.Roli zčásti podobnou přezdívce mají v církvi řeholní jména, která lidem vstupujícím do řádu zpravidla vybírá jejich představený a která mají vyjádřit začátek nové životní etapy a (podobně jako křestní a biřmovací jména) vyjádřit patronát určitého světce. Podobná praxe je i v mnoha různých dalších náboženských, zájmových i jiných komunitách.
 • Il termine nomignolo indica un appellativo, diverso dal nome proprio, con il quale viene indicata una persona.
 • Ein Spitzname (im 17. Jahrhundert spitz ‚verletzend‘), auch Übername, Abname, Utzname, Uzname, Ulkname, Neckname, Ökelname, Scheltname, Sobriket/Sobriquet oder Spottname genannt, ist ein Ersatzname für den realen Namen einer Person oder Sache. Dieser Beiname deutet oft eine Unvollkommenheit an. In der Regel übertrifft er den eigentlichen Namen an Witz.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1539177 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3611 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 30 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107412954 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un surnom est à l'origine un nom formé, par addition au prénom ou au nom d'une personne, d'un terme mettant généralement en relief ses particularités physiques ou morales.
 • Никне́йм (ник; англ. nickname /ˈnɪkneɪm/ — первоначально «кличка, прозвище», от средне-английского an eke name — «другое имя», перешедшее в одинаково звучащее «a nick name»), также сетевое имя — псевдоним, используемый пользователем в Интернете, обычно в местах общения (в блогах, форумах, чатах).
 • Een bijnaam is een breed bekende, niet-officiële naam van een persoon, een groep van personen of een zaak.Een bijnaam kan voor de drager zowel een positieve als een negatieve connotatie hebben. Als het negatief is, wordt dit een spotnaam genoemd en wordt dan al snel een scheldwoord. Als het positief is, wordt het een koosnaam.
 • Un apodo es, según el DRAE, un «nombre que suele darse a una persona, tomado de sus defectos corporales o de alguna otra circunstancia»; o bien, un nombre similar en origen y/o pronunciación al del nombre original.Los apodos no son exactamente lo mismo que los hipocorísticos: éstos son las formas familiares y/o afectuosas de los nombres propios de las personas (por ejemplo, Pancho es un hipocorístico de Francisco).Los apodos pueden considerarse a menudo como deseables, y pueden simbolizar una forma de aceptación, pero también pueden estar motivados para ridiculizar a algo o alguien.
 • 愛称(あいしょう)とは、とくに親しみを込めて対象を呼ぶために用いられる本名以外の名前の一種である。あだな(渾名・綽名)、ニックネーム(nickname)、ペットネームともいう。なお、「徒名・仇名」も「あだな」と読むが、こちらは悪評、事実無根の評判、男女関係についての噂を意味する語で、「渾名・綽名」とは意味が異なる。
 • Nick (z ang. nickname) – przezwisko, pseudonim. Termin ten często używany jest w polskojęzycznych programach do określenia pseudonimu, loginu, identyfikatora itp.Angielskie słowo nickname powstało z wcześniejszego ekename na skutek niepoprawnego podzielenia w wyrażeniu z dodanym rodzajnikiem: an ekename – a nekename. Eke znaczy „dodatek” i jest używane obecnie głównie w szkockim dialekcie angielskiego, też jako eik, zwłaszcza w odniesieniu do dodatkowego napitku, drinka.
 • 별명(別名)은 사람이나 사물의 실제 이름 대신 쓰이는 이름이다. 주로 겉모습이나 성격, 행동, 말씨, 경력 등을 바탕으로 어떤 특징을 나타내는 별명이 지어진다. 별명은 보통 부모 이외의 사람(친구, 주변 사람, 대중)들이 붙여 주며, 부르는 사람이나 불리는 사람 모두에게 친근감이나 짓궂음 같은 감정을 환기시키는 기능이 있다.
 • Il termine nomignolo indica un appellativo, diverso dal nome proprio, con il quale viene indicata una persona.
 • Ein Spitzname (im 17. Jahrhundert spitz ‚verletzend‘), auch Übername, Abname, Utzname, Uzname, Ulkname, Neckname, Ökelname, Scheltname, Sobriket/Sobriquet oder Spottname genannt, ist ein Ersatzname für den realen Namen einer Person oder Sache. Dieser Beiname deutet oft eine Unvollkommenheit an. In der Regel übertrifft er den eigentlichen Namen an Witz.
 • Uma alcunha (no Brasil e na Madeira também se usa o termo apelido que, em Portugal, designa nome de família) é uma designação não-oficial criada através de um relacionamento interpessoal, geralmente informal, para identificar uma determinada pessoa, objeto ou lugar, de acordo com uma característica que se destaque positiva ou negativamente, de forma a atribuir-lhe um valor específico.São também sinônimos de alcunha as palavras apodo, antonomásia, cognome e epíteto.
 • Rumuz veya takma ad; bir kimsenin bilinçli olarak gerçek ismi yerine kullandığı isim. Anlamlı veya tamamen uydurma olabilir. Gerçek ismini herhangi bir nedenle açıklamak istemeyen kişilerin sanal veya gerçek dünyada kullandıkları sahte isimlerdir. Örneğin Güzin Abla ve Haydar Dümen gibi uzman ve köşe yazarlarına mektup gönderen okuyucular, gerçek kimliklerini gizlemek için rumuz kullanırlar. Rumuzun İngilizce karşılığı nickname'dir (kısaca nick).
 • A nickname is "a familiar or humorous name given to a person or thing instead of or as well as the real name."The term hypocoristic is used to refer to a nickname of affection between those in love or with a close emotional bond, compared with a term of endearment. The term diminutive name refers to nicknames that convey smallness, hence something regarded with affection or familiarity (e.g., referring to children), or contempt.The distinction between the two is often blurred.
 • Nama julukan atau nama panggilan (Inggris: nickname) adalah nama seseorang yang bukan nama asli yang diberikan oleh orang tuanya. Nama julukan bersifat tidak resmi, namun bersifat sosial dalam suatu komunitas tertentu. Nama julukan bisa jadi diambil dari bagian dari nama orang itu sendiri dan/atau bahkan sama sekali tidak ada kaitannya dengan nama orang tersebut, misalnya berasal dari bagaimana seseorang melihat atau dari sesuatu yang biasa mereka kerjakan.
 • Прякорът (на английски: nickname) е друго, алтернативно, наименование на лице или на определен обект.В социален аспект той може да бъде разделен на два вида, според добрата воля или злонамереност на използващия го: При добронамереното използване прякорът представлява вид псевдоним, използван на добра воля от приятели и роднини, които го употребяват, за да изразят близост, интимност и социална връзка.
 • L'àlies és un nom fictici que utilitzen els activistes polítics en règims autoritaris, els delinqüents, els agents secrets i altra gent que en té necessitat per algun motiu. En el cas dels polítics, s'anomena també nom de guerra.Normalment se l'inventa el mateix interessat.
 • Přezdívka je neoficiální jméno (či jeho podoba) nějaké konkrétní osoby (případně organizace atd.). Může se jednat o jméno domácké, popřípadě o nějakou formu zkomoleniny oficiálního jména občanského (hypokoristikon). Zpravidla se však jedná o oslovení pocházející z nějaké větší sociální, pracovní či společenské skupiny osob, která dotyčného zná (např. ve škole, skautské organizaci, sportovním oddíle, divadelním souboru, v hospodě, ve vězení, v armádě apod.).
rdfs:label
 • Surnom
 • Alcunha
 • Apodo
 • Bijnaam
 • Nama julukan
 • Nick
 • Nickname
 • Nomignolo
 • Přezdívka
 • Rumuz
 • Spitzname
 • Àlies
 • Ник
 • Прякор
 • 愛称
 • 별명
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:nomDivers of
is foaf:primaryTopic of