Le suédois (svenska en suédois) est une langue scandinave parlée par environ 9 millions de locuteurs, principalement en Suède et en Finlande, les deux pays dont il est langue officielle. Comme les autres langues scandinaves, il est issu du vieux norrois, la langue commune à tous les peuple germaniques de Scandinavie à l'époque des Vikings. Il reste aujourd'hui mutuellement intelligible avec le danois et le norvégien.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le suédois (svenska en suédois) est une langue scandinave parlée par environ 9 millions de locuteurs, principalement en Suède et en Finlande, les deux pays dont il est langue officielle. Comme les autres langues scandinaves, il est issu du vieux norrois, la langue commune à tous les peuple germaniques de Scandinavie à l'époque des Vikings. Il reste aujourd'hui mutuellement intelligible avec le danois et le norvégien. La langue écrite et orale est standardisée, mais il subsiste des variantes régionales issues des anciens dialectes ruraux.Comme la plupart des langues germaniques, le suédois est une langue V2 : le verbe apparaît en deuxième position dans les propositions principales. La morphologie présente un nombre réduit de flexions. Il existe deux genres (commun et neutre) et deux nombres (singulier et pluriel), mais pas de cas. Par défaut, l'article défini est un clitique postposé, mais il existe également des articles séparés. L'adjectif s'accorde avec le nom en genre et en nombre, mais aussi en fonction de son caractère défini ou non. Phonologiquement, le suédois présente un nombre important de voyelles, ainsi qu'une consonne distinctive, le sj, dont la réalisation phonétique exacte varie selon les dialectes et reste débattue.
 • Bahasa Swedia (Bahasa Svenska atau Bahasa Swensk) ialah bahasa Jermanik Utara dengan sekitar 9 juta penutur di Swedia, Finlandia, Estonia, Norwegia, Kanada dan Amerika Serikat.
 • A svéd nyelv (svédül svenska) az indoeurópai nyelvek germán családjába tartozó észak-germán, avagy skandináv nyelv. Legközelebbi rokona a dán, mellyel együtt az észak-germán nyelvek keleti csoportját alkotják, míg a nyugati ághoz a norvég, a feröer és az izlandi nyelvek tartoznak. Ezek között a nyelvek között a rokonság oly közeli, hogy a svédek, norvégok és dánok saját anyanyelvüket használva többé-kevésbé megértik egymást. A földrajzilag távolabb fekvő területeken beszélt skandináv nyelvek, az izlandi és feröer azonban más helyzetben vannak. Utóbbiak saját, elszigetelt fejlődési utat jártak be, és a kontinensen élő skandináv beszélők már nem értik meg ezeket a nyelveket.A svéd nyelv anyanyelvi beszélőinek száma kb. 9 millió. Svédországban és Finnországban hivatalos nyelv.
 • El suec (svenska svenska (?·pàg.)) és una llengua escandinava parlada per més de nou milions de persones, principalment a Suècia i parts de Finlàndia, especialment a la costa i a les illes Åland. És en gran part mútuament intel·ligible amb el noruec, i també però no tant amb el danès. Com les altres llengües escandinaves, el suec descendeix del nòrdic antic, el llenguatge comú dels germànics que vivien a Escandinàvia durant l'edat víking.El suec estàndard és la llengua nacional que evolucionà dels dialectes del suec central al segle XIX i que ja estava ben establerta al començament del segle XX. Malgrat que encara hi ha varietats regionals diferents que vénen dels dialectes rurals antics, la llengua parlada i escrita és uniforme i estandarditzada. Alguns dialectes són molt diferents del suec estàndard en gramàtica i vocabulari i no són sempre mútuament intel·ligibles amb el suec estàndard. Aquests dialectes es limiten a àrees rurals i són parlats principalment per un nombre reduït de gent amb poca mobilitat social. Tot i que no estan amenaçades d'extinció imminent, aquests dialectes han anat declinant durant el darrer segle, malgrat el fet que estan ben documentats i el seu ús és encoratjat per les autoritats locals.L'ordre estàndard de les frases és Subjecte Verb Objecte, tot i que això pot canviar sovint per emfatitzar certes paraules o frases. La morfologia del suec és similar a la de l'anglès, és a dir, té relativament poques flexions; dos gèneres, cap cas (tot i que segons algunes anàlisis més antigues hi ha dos casos, el nominatiu i el genitiu), i una distinció entre singular i plural. Els adjectius es comparen com en anglès, i també es flexionen segons el gènere, el nombre i l'efecte de definitud. L'efecte de definitud dels substantius es marca principalment per mitjà de sufixos (terminacions), complementats amb articles definits i indefinits. La prosòdia presenta tant accent com tons. La llengua té una varietat vocàlica relativament gran. El suec també és notable per la consonant fricativa postalveolovelar sorda, un fonema consonàntic altament variable.
 • Język szwedzki (szw. svenska språket, svenska) – język północnogermański wschodni (wschodnioskandynawski), używany głównie w Szwecji i częściach Finlandii, przez ok. 9 mln ludzi. W Finlandii język szwedzki jest, obok fińskiego, językiem urzędowym, z uwagi na 5% szwedzkojęzycznych obywateli Finlandii zamieszkałych głównie na wybrzeżach tego kraju. Szwedzki jest dość dobrze zrozumiały dla Norwegów i w mniejszym stopniu także dla Duńczyków. Język standardowy w Szwecji, tzw. rikssvenska (szwedzki państwowy) oparty jest na dialektach regionu sztokholmskiego.W mowie potocznej używane są powszechnie wyraźne dialekty. Większość jest jednak doskonale zrozumiała dla pozostałych użytkowników języka szwedzkiego. Obecnie można wyróżnić dwa zespoły dialektów: w Szwecji i Finlandii (tzw. fińska odmiana języka szwedzkiego). Istnieje też zespół dialektów języka szwedzkiego z Estonii, jednak prawie wszyscy Estońscy Szwedzi opuścili Estonię po zajęciu jej przez Armię Czerwoną. W południowej części Szwecji – Skanii (Skåne) – język mówiony uległ silnym wpływom duńskim, z bardzo gardłową wymową. Ludność Wysp Alandzkich mówi dialektem zbliżonym do północnosztokholmskiego. Większość zapożyczeń w języku szwedzkim pochodzi z języków: niemieckiego, francuskiego i angielskiego, pośrednio z łaciny i greki.Charakterystyczną cechą języka szwedzkiego jest obfitość samogłosek, posiadających 9 fonemów podstawowych, a wliczając w nie rozróżnienie między długimi i krótkimi samogłoskami – 17 fonemów samogłoskowych. Szwedzka spółgłoska sj (sj-ljudet), której dialektalne warianty odpowiadają w przybliżeniu głoskom sz lub ś, w wersji podstawowej nie ma odpowiednika w innych językach (choć w podobny sposób wymawia się ją w języku holenderskim).
 • スウェーデン語(スウェーデンご)(典: svenska)は、インド・ヨーロッパ語族ゲルマン語派北ゲルマン語群東スカンジナビア諸語に属する言語である。主にスウェーデンで使用される。
 • İsveççe İsveç ve Finlandiya'nın güney ve batı sahillerinde 9 milyonu aşkın kişi tarafından konuşulan, bir İskandinav dilidir.İsveççe Hint-Avrupa dil grubunun, Cermen dil ailesinin Kuzey Cermen koluna aittir. Diğer İskandinav dillerinden Norveççe ile en çok, Danca ile biraz daha az derecede karşılıklı anlaşılabilecek şekilde yakınlık teşkil eder. İzlandaca ile ise daha az benzerdir.Modern İsveççe, 19. yüzyılda İskandinav dillerinden ayrılmış ve 20. yüzyılda ayrı bir dil olarak kabul edilecek duruma gelmiştir. Bugün, İsveççe bilenlerin %99'u aynı dili konuşur ve yazarlar. Yerel yönetimlerce desteklenmelerine rağmen, farklı şiveler gitgide yok olmaktadır.
 • A língua sueca (svenska) é uma das cinco línguas germânicas setentrionais (ou línguas nórdicas). É falada por nove milhões de pessoas, predominantemente na Suécia e em partes da Finlândia, especialmente na costa e nas ilhas Åland. É mutuamente inteligível com as duas línguas nórdicas vizinhas, o dinamarquês e o norueguês. O islandês está mais afastado, em grande parte devido ao seu caráter arcaizante.
 • El sueco (Acerca de este sonido svenska ) es una lengua germánica del Norte de Europa, hablada por entre 9 y 14 millones de personas. La mayoría de ellos son de Suecia, Finlandia y en las Islas Åland (autónomas), donde es el idioma oficial. El sueco es una de las lenguas nórdicas, junto con el danés, el noruego, el islandés y el feroés, subgrupo de las lenguas germánicas dentro de la familia de las lenguas indoeuropeas. El sueco, al igual que el resto de lenguas nórdicas, es una evolución del nórdico antiguo, hablado en Escandinavia durante la época vikinga. Es en gran parte comprensible con el noruego y el danés.El sueco estándar (rikssvenska) es la lengua nacional que evolucionó a partir de los dialectos del centro de Suecia durante el siglo XIX y se estableció completamente a principios del siglo XX. Si bien en la actualidad existen todavía varios dialectos rurales, el idioma hablado y escrito es uniforme y estándar con más del 99% de habitantes adultos alfabetizados. Algunos de los dialectos genuinos difieren considerablemente del sueco estándar en gramática y vocabulario y no siempre son mutuamente comprensibles con el sueco (por ejemplo, el lenguaje del norte de Dalarna). Estos dialectos están confinados a áreas rurales con poca movilidad social. Si bien no están en peligro de desaparición, las poblaciones que hablan estos dialectos se están reduciendo a pesar de los esfuerzos de las autoridades regionales para preservar su uso.El sueco se distingue por su prosodia, que difiere considerablemente entre variedades. Ésta incluye tanto cualidades de acento como de tono. La existencia de dos tonos lingüísticos es un fenómeno compartido con el idioma noruego estándar, pero no con el danés. El idioma tiene nueve sonidos vocales que se distinguen por su longitud y cualidades, con lo que se forman 17 fonemas vocales. El sueco es también notable por la existencia de un fonema dorso-palatal velar fricativo sordo, un sonido que se encuentra en muchos dialectos, incluyendo las formas más prestigiosas del idioma estándar. Aunque similar a otros sonidos con distintas cualidades labiales, hasta ahora no se ha ubicado en otros idiomas; se asemeja parcialmente a una pronunciación simultánea de una sh-inglesa y una j-castellana. En el idioma escrito, este sonido se representa por combinaciones como sk-, skj, stj-, sj- y otras.
 • Het Zweeds (svenska) is een Noord-Germaanse of Scandinavische taal met ongeveer 9 miljoen sprekers. Het is de meestgesproken taal in Zweden (8,8 miljoen sprekers) en een van de officiële talen van Finland (300.000 sprekers). In de Finse autonome provincie Åland is het Zweeds de enige officiële taal.Het Zweeds is nauw verwant aan de andere twee vasteland-Scandinavische talen, het Deens en het Noors. Het Zweeds en het Noors, en in iets mindere mate het Deens, zijn onderling redelijk verstaanbaar. Sommige woorden zijn anders, grammaticaal komen de talen overeen. De spelling is wel verschillend.De woordenschat van het Zweeds bestaat bijna geheel uit Germaanse woorden. Er zijn wel wat leenwoorden uit vooral het Latijn, Frans en (Neder)Duits. Tegenwoordig worden er veel woorden uit het Engels overgenomen, al dan niet aangepast of letterlijk vertaald (leenvertaling).Kenmerkend voor de uitspraak van het Zweeds is de melodie: het is een toontaal. Er bestaan twee verschillende toonaccenten, en deze kunnen betekenisonderscheidend zijn. Het woord anden betekent, afhankelijk van de intonatie, "de eend" of "de geest". Hoe de toonaccenten daadwerkelijk worden uitgesproken is sterk afhankelijk van waar de spreker vandaan komt. In het zuiden onderscheidt men de tonen meer in de lengte dan in de toonhoogte. Bovendien wordt een woord alleen met toonaccent uitgesproken wanneer het een belangrijke grammaticale functie in een zin vervult.De standaardtaal is het Rijkszweeds (rikssvenska) en is gebaseerd op de dialecten rond Stockholm en het Mälardal. Andere varianten van het Zweeds zijn het Finland-Zweeds en Estland-Zweeds.
 • Lo svedese è una lingua appartenente al ramo orientale del sottogruppo delle lingue scandinave, corrispondente al gruppo settentrionale delle lingue germaniche, della famiglia delle lingue indoeuropee ed è parlato da più di dieci milioni di persone prevalentemente in Svezia, in alcune zone della Finlandia (circa 6% della popolazione, soprattutto lungo le coste) e nelle isole Åland.Lo svedese e il norvegese sono considerati abbastanza intelligibili l'uno con l'altro, mentre minore è l'intelligibilità reciproca tra svedese e danese. Assieme alle altre lingue germaniche settentrionali, lo svedese discende dall'antico nordico, la lingua comune dei germani che vivevano in Scandinavia durante l'Era vichinga.Lo svedese è diventato lingua ufficiale della Svezia solamente dal 1º luglio 2009. Pur essendo esso parlato dalla maggior parte degli abitanti, fino ad allora si era preferito rispettare le minoranze di etnie e lingue differenti.Lo svedese standard è la lingua nazionale evolutasi a partire dai dialetti svedesi centrali nel XIX secolo come è stato stabilito all'inizio del XX secolo. Malgrado esistano ancora distinte varietà regionali discendenti dai vecchi dialetti rurali, la lingua parlata e scritta è uniforme e standardizzata.Alcuni dialetti differiscono considerevolmente dalla lingua standard nella grammatica e nel vocabolario e non sono sempre mutuamente intelligibili con lo svedese standard. Questi dialetti sono parlati in aree rurali e principalmente da un piccolo numero di persone con bassa mobilità sociale. Sebbene non siano in pericolo di un'imminente estinzione, simili dialetti sono stati in declino durante il secolo scorso, nonostante siano ben studiati e il loro uso sia spesso incoraggiato dalle autorità locali.L'ordine standard delle parole nella frase è Soggetto Verbo Oggetto, sebbene questo possa essere spesso modificato per sottolineare alcune parole o frasi. La morfologia svedese non è molto dissimile da quella inglese, per esempio le parole subiscono una minima flessione, ci sono due generi grammaticali, non ci sono casi (sebbene vecchie analisi postulino due casi, nominativo e genitivo) e c'è distinzione tra singolare e plurale. Gli aggettivi conoscono una costruzione dei gradi di comparazione analoga a quella dell'inglese ma sono anche flessi secondo genere, numero e determinazione. La determinazione dei sostantivi è segnata principalmente attraverso suffissi (uscite), complementate con articoli determinativi ed indeterminativi. La prosodia evidenzia la presenza sia dell'accento che, in molti dialetti, di qualità tonali. La lingua possiede un inventario vocalico abbastanza ampio. Lo svedese è foneticamente interessante anche per la presenza di una fricativa dorso-palatale velare, un fonema consonantico altamente instabile.
 • Suediera ( svenska (i · ?), ˈsvɛ̂nskâ) hizkuntza germanikoa da, ekialdeko eskandinaviar adarrekoa. Suedia, Finlandia eta Åland Uharteetan ofiziala da. Daniera eta norvegieraren oso antzekoa da.
 • Schwedisch (Eigenbezeichnung: svenska?/i) gehört zum ostnordischen Zweig der germanischen Sprachen. Damit ist das Schwedische auch Teil der indoeuropäischen Sprachfamilie.Das Schwedische ist eng verwandt mit dem Dänischen und dem Norwegischen (Bokmål). Wie die anderen nordischen Sprachen stammt es vom Altnordischen ab, welches die Sprache der Germanen in Skandinavien war.
 • Шве́дский язы́к (швед. svenska [ˈsvɛ̂nskâ]) — язык восточной подгруппы скандинавской группы, на котором говорят в Швеции, части Финляндии и на автономных Аландских островах. Самый распространённый язык Скандинавии с числом носителей, превосходящим девять миллионов.
 • Swedish (About this sound svenska ) is a North Germanic language, spoken by approximately 8.7 million people worldwide, predominantly in Sweden and parts of Finland, where it has equal legal standing with Finnish. It is largely mutually intelligible with Norwegian and Danish (see Classification). Along with the other North Germanic languages, Swedish is a descendant of Old Norse, the common language of the Germanic peoples living in Scandinavia during the Viking Era. It is currently the largest of the North Germanic languages by numbers of speakers.Standard Swedish, used by most Swedes, is the national language that evolved from the Central Swedish dialects in the 19th century and was well established by the beginning of the 20th century. While distinct regional varieties descended from the older rural dialects still exist, the spoken and written language is uniform and standardized. Some dialects differ considerably from the standard language in grammar and vocabulary and are not always mutually intelligible with Standard Swedish.[citation needed] These dialects are confined to rural areas and are spoken primarily by small numbers of people with low social mobility. Though not facing imminent extinction, such dialects have been in decline during the past century,[citation needed] even though they are well researched and their use is often encouraged by local authorities.The standard word order is, as in most Germanic languages, V2, which means that the finite verb appears in second position of a declarative main clause. Swedish morphology is similar to English; that is, words have comparatively few inflections. There are two genders, no grammatical cases, and a distinction between plural and singular. Older analyses posit the cases nominative and genitive and there are some remains of distinct accusative and dative forms as well. Adjectives are compared as in English, and are also inflected according to gender, number and definiteness. The definiteness of nouns is marked primarily through suffixes (endings), complemented with separate definite and indefinite articles. The prosody features both stress and in most dialects tonal qualities. The language has a comparatively large vowel inventory. Swedish is also notable for the voiceless dorso-palatal velar fricative, a highly variable consonant phoneme.
 • 스웨덴어(svenska )는 북게르만어군에 속한 언어이다. 주로 스웨덴과 핀란드 해안 지방과 올란드 제도에서 900만이상이 사용하고 있는 언어이다. 같은 스칸디나비아 지역의 언어인 노르웨이어, 덴마크어와도 서로 어느 정도 의사소통이 가능할 정도로 공통점이 많다. 표준스웨덴어(Standard Swedish)는 19세기의 중부스웨덴방언를 기반으로하여 20세기초에 확립되었다. 스웨덴어는 표준화가 이루어져 성인 식자율이 99%에 이른다. 스웨덴어에는 표준스웨덴어와 문법과 어휘면에서 차이가 있어 서로 의사소통이 어려운 방언도 존재한다. 이러한 방언들은 대체로 인구유동성이 낮은 시골에서 많이 쓰이고 있다. 이러한 방언들은 지역당국에서 사용을 장려하고 연구가 잘 이루어져 있지만 지난 한 세기 동안 쇠퇴해가고 있다.스웨덴어의 특징으로는 운율을 들 수 있다. 운율에는 어휘의 강세(lexical stress)와 억양(tone quality) 등이 있다. 또한 스웨덴어의 다른 특징으로 무성치조후연구개마찰음(Voiceless dorso-palatal velar fricative)의 발생이 있다. 이는 표준스웨덴어를 포함한 대다수 방언에서 발견되는 특징이다. 이것은 순음(labial)과도 구분되고 다른 언어에서는 발견되지 않는 스웨덴어만의 특징이다.
 • Švédština (zvuk svenska) je severogermánský jazyk, kterým mluví okolo 10,5 milionů lidí především ve Švédsku a části Finska, hlavně na pobřeží a na Ålandech. Je vzájemně srozumitelná s norštinou a v menší míře též s dánštinou.Základem pro vznik švédštiny byla v 1. tisíciletí stará severština. Standardní švédština se v 19. století vyvinula z nářečí středního Švédska (Svealandu). Z původních venkovských nářečí se mnohá dochovala do současnosti, ale mluvená a psaná švédština je jednotná a standardizovaná. Některá nářečí se od standardní švédštiny velmi liší jak gramatikou, tak slovní zásobou. Tato nářečí jsou omezena na venkovské oblasti, kde jimi mluví jen malý počet lidí s malou sociální mobilitou. Sice nečelí bezprostřednímu zániku, ale během posledního století upadala navzdory tomu, že jsou dobře prozkoumána a jejich používání je často podporováno místními úřady.Pro zápis švédštiny se používá latinka doplněná o znaky Å, Ä a Ö. Mluvnice je oproti původní staré severštině značně zjednodušená, současná švédština má redukovanou flexi, což jí dává převažující charakter analytického jazyka. Švédština má dva jmenné rody (společný a střední). Určitý člen je postpozitivní. Slovosled je pevný, převážně typu SVO. Pro výslovnost je charakteristický melodický přízvuk spojený s dvojí intonací, dlouhé souhlásky (v přízvučných slabikách podle principu komplementarity délky) a také dosti specifická výslovnost hlásek „u“ a „sje“.Švédština je úředním jazykem ve Finsku a v Evropské unii. Ve Švédsku její oficiální postavení legislativně zakotveno není.
 • Швѐдският езѝк (svenska svenska) е северногермански език, говорен от около 10 млн. души основно в Швеция и отчасти във Финландия, особено по брега и на Оландските острови . Силно взаимо разбираем e с норвежки и датски. Заедно с други нордически германски езици, шведският произхожда от старонорвежски, общият език на германските племена, живеещи в Скандинавия през ерата на Викингите. Понастоящем това е най-разпространенията северногермански език по брой на говорящите.Книжовният шведски, който е използван от повечето шведи, е националният език на Швеция, който е еволюирал от централните шведски диалекти през 19 век и е установен като официален през началото на 20 век. Макар различните регионални диалекти, произхождащи от по-стари диалектни говори, все още да се използват, говорният и писмен език са унифицирани и стандартизирани. Някои диалекти се различават съществено от книжовния език в граматиката и речника, и не винаги са взаиморазбираеми с книжовния шведски език.
dbpedia-owl:iso6391Code
 • sv
dbpedia-owl:iso6392Code
 • swe
dbpedia-owl:iso6393Code
 • swe
dbpedia-owl:languageCode
 • sv
dbpedia-owl:languageRegulator
dbpedia-owl:numberOfSpeakers
 • 9000000 (xsd:integer)
dbpedia-owl:spokenIn
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 17156 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 41063 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 203 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108955631 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:académie
prop-fr:année
 • 1994 (xsd:integer)
prop-fr:carte
 • Distribution-sv.png
prop-fr:couleurfamille
 • mediumseagreen
prop-fr:fr
 • Carl Gustaf af Leopold
prop-fr:ietf
 • sv
prop-fr:isbn
 • 415082080 (xsd:integer)
prop-fr:iso
 • sv
 • swe
prop-fr:lang
 • sv
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:locuteurs
 • environ 9 millions
prop-fr:légendeCarte
 • Aire de répartition.
prop-fr:nom
 • Hinchliffe
 • Holmes
 • Suédois
prop-fr:pays
prop-fr:prénom
 • Ian
 • Philip
prop-fr:texte
 • Carl Gustaf Leopold
prop-fr:titre
 • Swedish: A Comprehensive Grammar
prop-fr:type
 • vivante
prop-fr:wals
 • swe
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:échantillon
 • Article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme
prop-fr:éditeur
 • Routledge
prop-fr:étendue
 • individuelle
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le suédois (svenska en suédois) est une langue scandinave parlée par environ 9 millions de locuteurs, principalement en Suède et en Finlande, les deux pays dont il est langue officielle. Comme les autres langues scandinaves, il est issu du vieux norrois, la langue commune à tous les peuple germaniques de Scandinavie à l'époque des Vikings. Il reste aujourd'hui mutuellement intelligible avec le danois et le norvégien.
 • Bahasa Swedia (Bahasa Svenska atau Bahasa Swensk) ialah bahasa Jermanik Utara dengan sekitar 9 juta penutur di Swedia, Finlandia, Estonia, Norwegia, Kanada dan Amerika Serikat.
 • スウェーデン語(スウェーデンご)(典: svenska)は、インド・ヨーロッパ語族ゲルマン語派北ゲルマン語群東スカンジナビア諸語に属する言語である。主にスウェーデンで使用される。
 • A língua sueca (svenska) é uma das cinco línguas germânicas setentrionais (ou línguas nórdicas). É falada por nove milhões de pessoas, predominantemente na Suécia e em partes da Finlândia, especialmente na costa e nas ilhas Åland. É mutuamente inteligível com as duas línguas nórdicas vizinhas, o dinamarquês e o norueguês. O islandês está mais afastado, em grande parte devido ao seu caráter arcaizante.
 • Suediera ( svenska (i · ?), ˈsvɛ̂nskâ) hizkuntza germanikoa da, ekialdeko eskandinaviar adarrekoa. Suedia, Finlandia eta Åland Uharteetan ofiziala da. Daniera eta norvegieraren oso antzekoa da.
 • Schwedisch (Eigenbezeichnung: svenska?/i) gehört zum ostnordischen Zweig der germanischen Sprachen. Damit ist das Schwedische auch Teil der indoeuropäischen Sprachfamilie.Das Schwedische ist eng verwandt mit dem Dänischen und dem Norwegischen (Bokmål). Wie die anderen nordischen Sprachen stammt es vom Altnordischen ab, welches die Sprache der Germanen in Skandinavien war.
 • Шве́дский язы́к (швед. svenska [ˈsvɛ̂nskâ]) — язык восточной подгруппы скандинавской группы, на котором говорят в Швеции, части Финляндии и на автономных Аландских островах. Самый распространённый язык Скандинавии с числом носителей, превосходящим девять миллионов.
 • Lo svedese è una lingua appartenente al ramo orientale del sottogruppo delle lingue scandinave, corrispondente al gruppo settentrionale delle lingue germaniche, della famiglia delle lingue indoeuropee ed è parlato da più di dieci milioni di persone prevalentemente in Svezia, in alcune zone della Finlandia (circa 6% della popolazione, soprattutto lungo le coste) e nelle isole Åland.Lo svedese e il norvegese sono considerati abbastanza intelligibili l'uno con l'altro, mentre minore è l'intelligibilità reciproca tra svedese e danese.
 • Język szwedzki (szw. svenska språket, svenska) – język północnogermański wschodni (wschodnioskandynawski), używany głównie w Szwecji i częściach Finlandii, przez ok. 9 mln ludzi. W Finlandii język szwedzki jest, obok fińskiego, językiem urzędowym, z uwagi na 5% szwedzkojęzycznych obywateli Finlandii zamieszkałych głównie na wybrzeżach tego kraju. Szwedzki jest dość dobrze zrozumiały dla Norwegów i w mniejszym stopniu także dla Duńczyków. Język standardowy w Szwecji, tzw.
 • İsveççe İsveç ve Finlandiya'nın güney ve batı sahillerinde 9 milyonu aşkın kişi tarafından konuşulan, bir İskandinav dilidir.İsveççe Hint-Avrupa dil grubunun, Cermen dil ailesinin Kuzey Cermen koluna aittir. Diğer İskandinav dillerinden Norveççe ile en çok, Danca ile biraz daha az derecede karşılıklı anlaşılabilecek şekilde yakınlık teşkil eder. İzlandaca ile ise daha az benzerdir.Modern İsveççe, 19. yüzyılda İskandinav dillerinden ayrılmış ve 20.
 • Het Zweeds (svenska) is een Noord-Germaanse of Scandinavische taal met ongeveer 9 miljoen sprekers. Het is de meestgesproken taal in Zweden (8,8 miljoen sprekers) en een van de officiële talen van Finland (300.000 sprekers). In de Finse autonome provincie Åland is het Zweeds de enige officiële taal.Het Zweeds is nauw verwant aan de andere twee vasteland-Scandinavische talen, het Deens en het Noors. Het Zweeds en het Noors, en in iets mindere mate het Deens, zijn onderling redelijk verstaanbaar.
 • Švédština (zvuk svenska) je severogermánský jazyk, kterým mluví okolo 10,5 milionů lidí především ve Švédsku a části Finska, hlavně na pobřeží a na Ålandech. Je vzájemně srozumitelná s norštinou a v menší míře též s dánštinou.Základem pro vznik švédštiny byla v 1. tisíciletí stará severština. Standardní švédština se v 19. století vyvinula z nářečí středního Švédska (Svealandu).
 • El sueco (Acerca de este sonido svenska ) es una lengua germánica del Norte de Europa, hablada por entre 9 y 14 millones de personas. La mayoría de ellos son de Suecia, Finlandia y en las Islas Åland (autónomas), donde es el idioma oficial. El sueco es una de las lenguas nórdicas, junto con el danés, el noruego, el islandés y el feroés, subgrupo de las lenguas germánicas dentro de la familia de las lenguas indoeuropeas.
 • Швѐдският езѝк (svenska svenska) е северногермански език, говорен от около 10 млн. души основно в Швеция и отчасти във Финландия, особено по брега и на Оландските острови . Силно взаимо разбираем e с норвежки и датски. Заедно с други нордически германски езици, шведският произхожда от старонорвежски, общият език на германските племена, живеещи в Скандинавия през ерата на Викингите.
 • 스웨덴어(svenska )는 북게르만어군에 속한 언어이다. 주로 스웨덴과 핀란드 해안 지방과 올란드 제도에서 900만이상이 사용하고 있는 언어이다. 같은 스칸디나비아 지역의 언어인 노르웨이어, 덴마크어와도 서로 어느 정도 의사소통이 가능할 정도로 공통점이 많다. 표준스웨덴어(Standard Swedish)는 19세기의 중부스웨덴방언를 기반으로하여 20세기초에 확립되었다. 스웨덴어는 표준화가 이루어져 성인 식자율이 99%에 이른다. 스웨덴어에는 표준스웨덴어와 문법과 어휘면에서 차이가 있어 서로 의사소통이 어려운 방언도 존재한다. 이러한 방언들은 대체로 인구유동성이 낮은 시골에서 많이 쓰이고 있다. 이러한 방언들은 지역당국에서 사용을 장려하고 연구가 잘 이루어져 있지만 지난 한 세기 동안 쇠퇴해가고 있다.스웨덴어의 특징으로는 운율을 들 수 있다. 운율에는 어휘의 강세(lexical stress)와 억양(tone quality) 등이 있다.
 • Swedish (About this sound svenska ) is a North Germanic language, spoken by approximately 8.7 million people worldwide, predominantly in Sweden and parts of Finland, where it has equal legal standing with Finnish. It is largely mutually intelligible with Norwegian and Danish (see Classification). Along with the other North Germanic languages, Swedish is a descendant of Old Norse, the common language of the Germanic peoples living in Scandinavia during the Viking Era.
 • A svéd nyelv (svédül svenska) az indoeurópai nyelvek germán családjába tartozó észak-germán, avagy skandináv nyelv. Legközelebbi rokona a dán, mellyel együtt az észak-germán nyelvek keleti csoportját alkotják, míg a nyugati ághoz a norvég, a feröer és az izlandi nyelvek tartoznak. Ezek között a nyelvek között a rokonság oly közeli, hogy a svédek, norvégok és dánok saját anyanyelvüket használva többé-kevésbé megértik egymást.
 • El suec (svenska svenska (?·pàg.)) és una llengua escandinava parlada per més de nou milions de persones, principalment a Suècia i parts de Finlàndia, especialment a la costa i a les illes Åland. És en gran part mútuament intel·ligible amb el noruec, i també però no tant amb el danès.
rdfs:label
 • Suédois
 • Bahasa Swedia
 • Idioma sueco
 • Język szwedzki
 • Lingua svedese
 • Língua sueca
 • Schwedische Sprache
 • Suec
 • Suediera
 • Svéd nyelv
 • Swedish language
 • Zweeds
 • İsveççe
 • Švédština
 • Шведски език
 • Шведский язык
 • スウェーデン語
 • 스웨덴어
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Suédois
is dbpedia-owl:birthPlace of
is dbpedia-owl:language of
is dbpedia-owl:nationality of
is dbpedia-owl:programmingLanguage of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:alphabet of
is prop-fr:ethnie of
is prop-fr:langue of
is prop-fr:langueDePublication of
is prop-fr:langueOriginale of
is prop-fr:langues of
is prop-fr:lieuDeNaissance of
is prop-fr:nationalité of
is prop-fr:nomLangue of
is prop-fr:nomlangue of
is foaf:primaryTopic of