Un storyboard, parfois francisé scénarimage, est la représentation illustrée d'un film avant sa réalisation. Il s'agit d'un document technique généralement utilisé au cinéma en préproduction afin de planifier l'ensemble des plans qui constitueront le film.On y décrit l'ensemble des paramètres cinématographiques (cadrages, mouvements de caméra et de personnages, raccords, etc.) avec la plus grande exactitude possible, afin de visualiser et planifier le tournage du film.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un storyboard, parfois francisé scénarimage, est la représentation illustrée d'un film avant sa réalisation. Il s'agit d'un document technique généralement utilisé au cinéma en préproduction afin de planifier l'ensemble des plans qui constitueront le film.On y décrit l'ensemble des paramètres cinématographiques (cadrages, mouvements de caméra et de personnages, raccords, etc.) avec la plus grande exactitude possible, afin de visualiser et planifier le tournage du film. Il est très pratique car il améliore la circulation des informations entre les équipes de tournage, et constitue donc un outil de référence lors de la production du film.Les dessinateurs chargés d'illustrer chaque plan du découpage d'un scénario sont les storyboardeurs.
 • Irudi-gidoia istorio-eskema edo storyboard-a irudi edo zirriborroen segida da; bere helburua animazio edo film bat egin aurretik horren egitura irudikatzea eta planoen ezaugarriak zehaztea da. Bineta bakoitzean plano baten irudikapena agertzen da eta kamera mugimendua badago geziz markatua agertzen da.
 • Storyboard são organizadores gráficos tais como uma série de ilustrações ou imagens arranjadas em sequência com o propósito de pré-visualizar um filme, animação ou gráfico animado, incluindo elementos interativos em websites.O processo de storyboarding, no formato em que é conhecido atualmente, foi desenvolvido pelo Walt Disney Studios durante o começo da década de 1930, depois de anos de utilização de processos similares em outros estúdios de animação.Na área de engenharia de software é utilizado para melhoria na documentação dos requisitos no processo de desenvolvimento de software.
 • Storyboard è un termine inglese che, letteralmente, significa "tavola (board) della storia (story, intesa come racconto)" e viene generalmente utilizzato per indicare la rappresentazione grafica, sotto forma di sequenze disegnate in ordine cronologico, delle inquadrature di un fumetto o di un'opera filmata, dal vero come d'animazione. In italiano perciò potrebbe essere tradotto come "sceneggiatura disegnata", oppure come "visualizzazione di un'idea di regia".
 • Сторибордът представлява съвкупност от кадри с приложен към всеки един от тях кратък текст в рамките на няколко изречения. Той е част от процеса на създаване на филмови продукции или реклами и спомага за автора на дадено визуално произведение как ще изглежда то в крайния си вид. Кадрите за сториборда обикновено се рисуват на ръка.Такъв, какъвто го познаваме днес, сторибординг процесът е разработен от студио „Уолт Дисни“ през 30-те години на XX век, като в студията преди това в употреба са влизали подобни процеси.
 • Un guió il·lustrat o guió gràfic (en anglès, storyboard, o simplificat story) és la representació il·lustrada d'una pel·lícula abans de la seva realització. És un document tècnic format un conjunt de vinyetes o d'il·lustracions mostrades en seqüència amb l'objectiu de servir de guia per entendre una història, previsualitzar una animació o seguir l'estructura d'una pel·lícula en la reproducció, acompanyades generalment del text dels diàlegs o de la veu en off i d'altres anotacions tècniques relatives als efectes sonors o visuals.S'hi descriu el conjunt dels paràmetres cinematogràfics (enquadraments, moviments de càmera i de personatges, enllaços, etcètera.) Un storyboard és essencialment una sèrie gran de vinyetes d'una pel·lícula o d'alguna secció d'una pel·lícula produïda per endavant per ajudar als directors i els cineastes a visualitzar les escenes i trobar problemes potencials abans que aquests tinguin lloc. Cada vinyeta equival a una presa i ha de mostrar el moment clau de l'acció: l'angle de la càmera, la presa a realitzar, les accions dels actors, la distribució de l'escenografia, etc. amb la major exactitud possible, per tal de visualitzar i planificar el rodatge de la pel·lícula. És molt pràctic ja que millora la circulació de les informacions entre els equips de rodatge, i constitueix una eina de referència en la producció del film. Els storyboards inclouen instruccions o apunts necessaris que serviran a l'equip de treball perquè aquest es desenvolupi dins d'un pla preestablert. Gràcies a aquest element, el director pot desglossar i segmentar la seva filmació sense seguir estrictament l'ordre lògic de la trama.El procés de creació d'un storyboard, en la forma que es coneix avui, va ser desenvolupat a l'estudi de Walt Disney a principis dels anys 1930, després de diversos anys de processos similars que van ser emprats a Disney i altres estudis d'animació. El Storyboarding es va fer popular en la producció de pel·lícules d'acció a començaments dels anys 1940.En la creació d'una pel·lícula amb qualsevol grau de fidelitat a una guió, un storyboard proporciona una disposició visual dels esdeveniments tal com han de ser vistos per l'objectiu de la càmera. En el procés de storyboarding, els detalls més tècnics d'una pel·lícula poden ser descrits de manera eficient en el quadre (la imatge), o amb anotacions al peu.L'elaboració d'un storyboard està en funció directament proporcional amb l'ús: en publicitat sovint es fa servir més perquè el director i el productor aportin el seu talent i enriqueixin la filmació, mentre que en el cinema és molt més tècnic i elaborat perquè serveixi de guia a cada membre de l'equip de treball.També podem trobar storyboards en color o en blanc i negre, plens de detalls o simplement traços que esbossen una idea de figures.És comuna la utilització del storyboard en animacions ja sigui tradicionals o per ordinadors.
 • A storyboard vagy képes forgatókönyv egy olyan, filmgyártásban, filmanimációban használt eszköz, technikai forgatókönyv, melynek segítségével a történetet tudják vizuálisan megjeleníteni még a forgatás vagy animálás megkezdése előtt. A stroyboard lehet egyszerű (vázlatos, pálcikaemberekkel), vagy részletesen, képregényszerűen megrajzolt is. Készülhet szabad kézzel vagy számítógépes rajzprogrammal is. A storyboard nem csak az egyes jelenetek rajzos változatát tartalmazza, de gyakran a szereplők szövegét, illetve különféle technikai utasításokat is, mint például a kameramozgás vagy utalás a hang- és képeffektusokra.
 • Papan cerita (bahasa Inggris: Storyboard) adalah salah satu cara alternatif untuk mensketsakan kalimat penuh sebagai alat perencanaan. Papan cerita menggabungkan alat bantu narasi dan visual pada selembar kertas sehingga naskah dan visual terkoordinasi..
 • Un storyboard o guión gráfico es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de servir de guía para entender una historia, previsualizar una animación o seguir la estructura de una película antes de realizarse o filmarse. El storyboard es el modo de previsualización que consituye el modo habitual de preproducción en la industria fílmica.El proceso de storyboarding, en la forma que se conoce hoy, fue desarrollado en el estudio de Walt Disney durante principios de los años 1930, después de varios años de procesos similares que fueron empleados en Disney y en otros estudios de animación. El storyboarding se hizo popular en la producción de películas de acción viva durante principios de los años 1940.En la creación de una película con cualquier grado de fidelidad a una escritura, un storyboard proporciona una disposición visual de acontecimientos tal como deben ser vistos por el objetivo de la cámara. En el proceso de storyboarding, los detalles más técnicos complicados en el trabajo de una película pueden ser descritos de manera eficiente en el cuadro (la imagen), o en la anotación al pie del mismo.La elaboración de un storyboard está en función de su uso: en publicidad a menudo es mucho más técnico y elaborado para que sirva de guía a cada miembro del equipo de trabajo, mientras que en cine es mucho más general para que el director y el productor aporten su talento y enriquezcan la filmaciónTambién es posible encontrar storyboards llenos de color o en blanco y negro, llenos de detalles o simplemente trazos que esbozan una idea con figuras. Es común la utilización del storyboard en animaciones ya sea tradicionales o por computadoras.
 • Scenorys (ang. storyboard), scenopis obrazkowy – seria obrazów i szkiców, będących wskazówkami przy filmowaniu dla reżyserów, scenografów, operatorów, aktorów i montażystów. Scenorys jest wykonywany przez specjalnego rysownika określanego w branży filmowej i reklamowej jako storyboardzista.Ilustrowany scenopis filmu, swego rodzaju komiks. Kolejny etap prac przygotowawczych do filmu po scenariuszu i scenopisie opisowym. Nie istnieje "pisany" kanon tworzenia scenorysu, jednak można podać ogólne zasady, które wynikają ze specyfiki techniki filmowej. Proporcje kadrów rysunku odpowiadają proporcjom kadru filmowego. Liczba kadrów umieszczonych na kartce oraz sposób rysowania zależy od rysownika, jednak istotna jest czytelność rysunku. Strzałkami zaznacza się kierunek ruchu kamery, osoby bądź przedmiotu. Rysuje się wyłącznie postaci i ważniejsze elementy dekoracji. W celu uzupełnienia ilustracji umieszcza się obok rysunków lapidarne komentarze. Stosuje się też numerację scen i ujęć.Scenorys może to być rozwinięciem naszkicowanych wizji reżysera, jednak najczęściej jest to ilustracja dyskusji reżysera, operatora i scenografa. Wykonywany przez przysłuchującego się rysownika wyznacza płaszczyznę porozumienia, jest wypadkową sugestii każdego z twórców. Dlatego najwyżej cenieni są rysownicy, którzy wprawnie posługują się ołówkiem lub kolorowymi flamastrami – są to najczęściej twórcy komiksów.Scenorys nie jest warunkiem powstania filmu. Niektórzy reżyserzy uważają, że ogranicza on fantazję twórczą, lub jest niemożliwy do zastosowania ze względu na przewidywaną spontaniczność scen. Jeśli jednak w filmie stosowane są efekty specjalne, scenorys pozwala precyzyjnie zaplanować gdzie znajdą się elementy wykreowane komputerowo. Scenopis obrazkowy to bardzo ważny etap produkcji filmu animowanego oraz filmów reklamowych.Kolejnym etapem prac przygotowawczych do filmu może być animatik – nakręcone na wideo lub w komputerze rysunki ze scenorysu z bardzo uproszczoną animacją postaci wewnątrz kadru i z planowanymi ruchami kamery.
 • Ein Storyboard bzw. Szenenbuch ist eine zeichnerische Version eines Drehbuchs oder eine Visualisierung eines Konzeptes oder einer Idee.
 • 絵コンテ(えコンテ、英: storyboard)は、映画、アニメ、テレビドラマ、CM、ミュージックビデオなどの映像作品の撮影前に用意されるイラストによる表であり、映像の設計図と言えるものである。画コンテ(えコンテ)と表記されることもある。単にコンテとも呼ぶ。イラストではなく文章による場合は字コンテ(じコンテ)と呼ぶ。「コンテ」は、英語のコンティニュイティ (continuity) の略である。
 • Het storyboard is een verzameling uitgetekende shots van scènes uit een filmscript zoals de regisseur ze voor ogen heeft. Ze zijn bedoeld om de acteurs en de crew te helpen een beeld te krijgen van hoe de scène eruit moet komen te zien. Sommige storyboards zijn niet per se voorzien van alle uiteindelijke details, maar geven enkel een globaal idee van het script. Een andere vorm van het storyboard geeft juist in detail alles weer. Veelal worden zulke storyboards toegepast bij het voorbereiden van logistiek en/of technisch ingewikkelde scènes. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stunts zoals auto-achtervolgingen, crashes of scènes waarin explosies worden gebruikt.Een storyboard bestaat doorgaans niet alleen uit tekeningen, maar ook uit geschreven informatie zoals de personages, het perspectief van de camera en een korte beschrijving en de duur van elk shot.Sommige regisseurs houden zich strikt aan dit storyboard, zoals de gebroeders Coen. Andere regisseurs gebruiken het storyboard enkel als uitgangspunt en laten zich veel meer meeslepen door de inspiratie van het moment.Het storyboardproces komt oorspronkelijk uit de animatiefilm. Gezien het arbeidsintensieve productieproces van animatie is het belangrijk om op voorhand exact te weten wat er gaat gebeuren, zodat er geen onnodig werk wordt verricht. Vandaar dat men de film al ruw per shot visualiseert via het storyboard, zodat aanpassingen makkelijk mogelijk zijn. Vaak vertrekt men bij animatiefilm ook vanuit een visueel storyboard, in plaats van een geschreven script.
 • Resimli taslak; aslında bir teknik dekupajdır. Bu kurgulama işleminde sahnelerin hem sözcüklerle bir betimlemesi yapılır hem de her sahne çizgi filmlerde olduğu gibi şematik bir biçimde görselleştirilir. Doğal olarak resimli taslağı oluşturmak için hareketleri belirtmek amacıyla bazı kalıplar oluşturulmuştur. Hareketler (kişilerin hareketleri, optik kaydırmalar, kameranın hareketleri), çekim açıları vb.yle ilgili geleneksel belirtmeler vardır. Bu belirtmeler yazılı olabildiği gibi (kısaltmalar terimin baş harfleriyle gösterilmesi, vb) görsel de olabilir (oklar, noktalı çizgiler, vb).Resimli taslaklar, fantastik ya da bilim kurgu filmleri gibi özel türlerin çekimlerinde kullanılır. Bilindiği gibi bu türlerde belli sayıda çekim açısı ve ayrı ayrı teknisyenler tarafından gerçekleştirilen efekt hileriyle filmin son görüntüsü elde edilir. İşte bu durumlarda filmin sonu çeşitli maketler, eklemeli oyuncaklar, gerçek oyuncular, vb bir araya getirilerek önceden görselleştirilir, bunun evre evre gerçekleştirilmesi sonraki iştir. Resimli taslaklar, bunun dışında stüdyoda çekilen her filmde çok keskin bir dekupaj (kurgulama) elde etmek istendiğinde kullanılır: Reklam spotları, stüdyoda çekilen polisiye filmler (Claude Miller'ın Korkunç Şüphe'si, Lam Re'nin gerçekleştirdiği resimli taslaklarla oluşturulmuştur.)
 • 스토리보드(Storyboard)란 영화나 텔레비전 광고 또는 애니메이션같은 영상물을 제작하기 위해 작성하는 일종의 문서이다.영상의 흐름을 설명하기 위한 스토리나 구성요소, 촬영정보, 동선 등의 제작시 필요한 정보들이 미리 약속된 기호들에 의해 중요한 장면별로 간단히 스케치를 하여 스토리보드를 만든다. 따라서 스토리보드에는 영상촬영 및 편집시에 필요한 전체적인 정보가 담겨 있기 때문에 제작에 들어가기 전에 점검하는 데 유용하게 쓰이며, 촬영및 편집을 하는 데에도 일종의 가이드 라인이 되어 좀 더 효율적으로 일을 할 수 있게 도와준다.흔히들 기획의 매우 중요한 부분이 스토리보드라 생각하지만 기획과 스토리보드는 다른 개념이다. 영상물을 제작할 때 제작자의 머릿속에는 아이디어와 컨셉들이 떠오를 것이다. 이런 것들을 제작자의 생각, 아이디어 스케치, 메모 등을 통해 영상물에 대한 기획을 세운다. 그 다음에는 전체적인 시나리오를 작성하게 된다. 기존의 생각, 아이디어, 컨셉등을 좀 더 발전시켜 한 장면 한 장면 세밀하게 세부묘사를 하게 되는데 이 세부묘사를 한 것이 스토리보드다.
 • Storyboards are graphic organizers in the form of illustrations or images displayed in sequence for the purpose of pre-visualizing a motion picture, animation, motion graphic or interactive media sequence.The storyboarding process, in the form it is known today, was developed at the Walt Disney Studio during the early 1930s, after several years of similar processes being in use at Walt Disney and other animation studios.
 • Раскадровка — последовательность рисунков, служащая вспомогательным средством при создании фильмов, мультфильмов или рекламных роликов.Раскадровка — это очень длительный и сложный процесс. Она создает предварительную визуализацию кадров. История раскадровки берет свое начало в эпоху немого кино.Форма раскадровки, которая широко известно сегодня, была разработана в студии Walt Disney в начале 1930-х годов. В биографии своего отца, Уолта Диснея, Диана Дисней Миллер объясняет, что первая полная раскадровка была создана в 1933 году. Первая раскадровка появилась из комиксов в 1920-х годах для иллюстрации концепций короткометражных мультфильмов, таких, как Безумный самолёт и Пароходик Вилли. В течение нескольких лет эта идея распространилась по студиям.По словам Кристофера Финча, идея нарисовать сцены на отдельных листах бумаги и закрепить их на доске пришла аниматору Уэббу Смиту. Фильм «Унесённые ветром» (1939) был весь раскадрован, что само по себе являлось новшеством, в процессе создания фильма. Раскадровка стала популярной в игровых фильмах. В начале 1940 года вырос спрос на раскадровки, так как студии и режиссеры хотели видеть предварительную визуализацию фильмов.Распространенным заблуждением является то, что раскадровки не используются в театре. Режиссёр Константин Станиславский разработал раскадровку в своих подробных планов производства для Московского Художественного театра спектакли (например, из «Чайки» Чехова в 1898 года).
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1229793 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3390 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 21 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110570442 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • category:Storyboards
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • storyboard
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Un storyboard, parfois francisé scénarimage, est la représentation illustrée d'un film avant sa réalisation. Il s'agit d'un document technique généralement utilisé au cinéma en préproduction afin de planifier l'ensemble des plans qui constitueront le film.On y décrit l'ensemble des paramètres cinématographiques (cadrages, mouvements de caméra et de personnages, raccords, etc.) avec la plus grande exactitude possible, afin de visualiser et planifier le tournage du film.
 • Irudi-gidoia istorio-eskema edo storyboard-a irudi edo zirriborroen segida da; bere helburua animazio edo film bat egin aurretik horren egitura irudikatzea eta planoen ezaugarriak zehaztea da. Bineta bakoitzean plano baten irudikapena agertzen da eta kamera mugimendua badago geziz markatua agertzen da.
 • Storyboard são organizadores gráficos tais como uma série de ilustrações ou imagens arranjadas em sequência com o propósito de pré-visualizar um filme, animação ou gráfico animado, incluindo elementos interativos em websites.O processo de storyboarding, no formato em que é conhecido atualmente, foi desenvolvido pelo Walt Disney Studios durante o começo da década de 1930, depois de anos de utilização de processos similares em outros estúdios de animação.Na área de engenharia de software é utilizado para melhoria na documentação dos requisitos no processo de desenvolvimento de software.
 • Storyboard è un termine inglese che, letteralmente, significa "tavola (board) della storia (story, intesa come racconto)" e viene generalmente utilizzato per indicare la rappresentazione grafica, sotto forma di sequenze disegnate in ordine cronologico, delle inquadrature di un fumetto o di un'opera filmata, dal vero come d'animazione. In italiano perciò potrebbe essere tradotto come "sceneggiatura disegnata", oppure come "visualizzazione di un'idea di regia".
 • Papan cerita (bahasa Inggris: Storyboard) adalah salah satu cara alternatif untuk mensketsakan kalimat penuh sebagai alat perencanaan. Papan cerita menggabungkan alat bantu narasi dan visual pada selembar kertas sehingga naskah dan visual terkoordinasi..
 • Ein Storyboard bzw. Szenenbuch ist eine zeichnerische Version eines Drehbuchs oder eine Visualisierung eines Konzeptes oder einer Idee.
 • 絵コンテ(えコンテ、英: storyboard)は、映画、アニメ、テレビドラマ、CM、ミュージックビデオなどの映像作品の撮影前に用意されるイラストによる表であり、映像の設計図と言えるものである。画コンテ(えコンテ)と表記されることもある。単にコンテとも呼ぶ。イラストではなく文章による場合は字コンテ(じコンテ)と呼ぶ。「コンテ」は、英語のコンティニュイティ (continuity) の略である。
 • Storyboards are graphic organizers in the form of illustrations or images displayed in sequence for the purpose of pre-visualizing a motion picture, animation, motion graphic or interactive media sequence.The storyboarding process, in the form it is known today, was developed at the Walt Disney Studio during the early 1930s, after several years of similar processes being in use at Walt Disney and other animation studios.
 • Un guió il·lustrat o guió gràfic (en anglès, storyboard, o simplificat story) és la representació il·lustrada d'una pel·lícula abans de la seva realització.
 • Un storyboard o guión gráfico es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de servir de guía para entender una historia, previsualizar una animación o seguir la estructura de una película antes de realizarse o filmarse.
 • Scenorys (ang. storyboard), scenopis obrazkowy – seria obrazów i szkiców, będących wskazówkami przy filmowaniu dla reżyserów, scenografów, operatorów, aktorów i montażystów. Scenorys jest wykonywany przez specjalnego rysownika określanego w branży filmowej i reklamowej jako storyboardzista.Ilustrowany scenopis filmu, swego rodzaju komiks. Kolejny etap prac przygotowawczych do filmu po scenariuszu i scenopisie opisowym.
 • Сторибордът представлява съвкупност от кадри с приложен към всеки един от тях кратък текст в рамките на няколко изречения. Той е част от процеса на създаване на филмови продукции или реклами и спомага за автора на дадено визуално произведение как ще изглежда то в крайния си вид.
 • 스토리보드(Storyboard)란 영화나 텔레비전 광고 또는 애니메이션같은 영상물을 제작하기 위해 작성하는 일종의 문서이다.영상의 흐름을 설명하기 위한 스토리나 구성요소, 촬영정보, 동선 등의 제작시 필요한 정보들이 미리 약속된 기호들에 의해 중요한 장면별로 간단히 스케치를 하여 스토리보드를 만든다. 따라서 스토리보드에는 영상촬영 및 편집시에 필요한 전체적인 정보가 담겨 있기 때문에 제작에 들어가기 전에 점검하는 데 유용하게 쓰이며, 촬영및 편집을 하는 데에도 일종의 가이드 라인이 되어 좀 더 효율적으로 일을 할 수 있게 도와준다.흔히들 기획의 매우 중요한 부분이 스토리보드라 생각하지만 기획과 스토리보드는 다른 개념이다. 영상물을 제작할 때 제작자의 머릿속에는 아이디어와 컨셉들이 떠오를 것이다. 이런 것들을 제작자의 생각, 아이디어 스케치, 메모 등을 통해 영상물에 대한 기획을 세운다. 그 다음에는 전체적인 시나리오를 작성하게 된다.
 • Resimli taslak; aslında bir teknik dekupajdır. Bu kurgulama işleminde sahnelerin hem sözcüklerle bir betimlemesi yapılır hem de her sahne çizgi filmlerde olduğu gibi şematik bir biçimde görselleştirilir. Doğal olarak resimli taslağı oluşturmak için hareketleri belirtmek amacıyla bazı kalıplar oluşturulmuştur. Hareketler (kişilerin hareketleri, optik kaydırmalar, kameranın hareketleri), çekim açıları vb.yle ilgili geleneksel belirtmeler vardır.
 • Het storyboard is een verzameling uitgetekende shots van scènes uit een filmscript zoals de regisseur ze voor ogen heeft. Ze zijn bedoeld om de acteurs en de crew te helpen een beeld te krijgen van hoe de scène eruit moet komen te zien. Sommige storyboards zijn niet per se voorzien van alle uiteindelijke details, maar geven enkel een globaal idee van het script. Een andere vorm van het storyboard geeft juist in detail alles weer.
 • A storyboard vagy képes forgatókönyv egy olyan, filmgyártásban, filmanimációban használt eszköz, technikai forgatókönyv, melynek segítségével a történetet tudják vizuálisan megjeleníteni még a forgatás vagy animálás megkezdése előtt. A stroyboard lehet egyszerű (vázlatos, pálcikaemberekkel), vagy részletesen, képregényszerűen megrajzolt is. Készülhet szabad kézzel vagy számítógépes rajzprogrammal is.
 • Раскадровка — последовательность рисунков, служащая вспомогательным средством при создании фильмов, мультфильмов или рекламных роликов.Раскадровка — это очень длительный и сложный процесс. Она создает предварительную визуализацию кадров. История раскадровки берет свое начало в эпоху немого кино.Форма раскадровки, которая широко известно сегодня, была разработана в студии Walt Disney в начале 1930-х годов.
rdfs:label
 • Storyboard
 • Guió il·lustrat
 • Képes forgatókönyv
 • Papan cerita
 • Resimli taslak
 • Scenorys
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard (filmtechniek)
 • Раскадровка
 • Сториборд
 • 絵コンテ
 • 스토리보드
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:profession of
is prop-fr:profession(s)_ of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of