La stérilisation est une technique destinée à détruire tout germe microbien par exemple d'une préparation (souvent alimentaire). La première technique a consisté à porter cette préparation à haute température, c'est-à-dire de 100 °C à 180 °C. Elle a été inventée par Nicolas Appert à la fin du XVIIIe siècle (appertisation).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La stérilisation est une technique destinée à détruire tout germe microbien par exemple d'une préparation (souvent alimentaire). La première technique a consisté à porter cette préparation à haute température, c'est-à-dire de 100 °C à 180 °C. Elle a été inventée par Nicolas Appert à la fin du XVIIIe siècle (appertisation). L'explication théorique a été fournie par Louis Pasteur au XIXe siècle.Dans le domaine bio-industriel, la stérilisation est un procédé utilisé pour détruire les germes viables ou revivifiables, potentiellement infectieux, des médicaments ou des dispositifs médicaux.Par définition, l'état stérile d'un produit se traduit par la probabilité d'au plus 1/106 de trouver un germe viable ou revivifiable sur (ou dans) un produit.On distingue :les traitements thermiques : pasteurisation, appertisation, tyndallisation, à la vapeur d'eau (autoclavage) ;les traitements dits « basse température » comme : le traitement chimique souvent avec l'oxyde d'éthylène le traitement par des rayonnements ionisants par exposition à un rayonnement gamma émis notamment par le cobalt-60 de synthèse, ou à un faisceau d'électrons accélérés).Il n'existe pas de technique de stérilisation universelle. Il faut choisir entre les différentes techniques en prenant en compte les propriétés des objets à stériliser. Les traitements « basse température » (de 25 à 50 °C) sont utilisés entre autres pour les objets ne supportant pas la chaleur. Ces procédés font l'objet d'importants travaux de normalisation, au niveau international, afin notamment de définir les règles précises de leur maîtrise.
 • Sterilisasi adalah pemusnahan atau eliminasi semua mikroorganisme, termasuk spora bakteri, yang sangat resisten.
 • Steriliseren (Lat. sterere = glimmend) is het opzettelijk doden van micro-organismen, zoals bacteriën, virussen, schimmels en sporen op of in allerlei materialen of stoffen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het houdbaar maken van voedsel en het vervaardigen van medisch materiaal of met instrumenten voor wetenschappelijk onderzoek. Het doel is onder andere voedselbederf of besmetting te voorkomen.Steriliseren is onder te verdelen in voedselsterilisering, luchtsterilisering, watersterilisering en instrumentensterilisering. Steriliseren van voedsel gebeurt door sterke verhitting, of met een hoge dosis straling (X-stralen en gamma-stralen). Steriliseren van lucht gebeurt met UV-licht of hoge spanning. Steriliseren van water gebeurt met UV-licht, chemische middelen, sterke verhitting of door filtratie. Steriliseren van instrumenten wordt verwezenlijkt door direct contact met vuur, stoom onder druk of chemisch.In microbiologische laboratoria dienen instrumenten en apparatuur te worden gesteriliseerd om ongewenste bacterie- of schimmelgroei te voorkomen. Bij medische handelingen, zoals operaties, moet infectie worden voorkomen. Daarom worden ruimten, materialen en instrumenten gesteriliseerd.
 • A sterilizálási eljárások a betegellátásban azoknak a folyamatoknak az összessége, melyek során a különféle anyagokat és eszközöket sterillé, azaz csíramentessé teszik, hogy felhasználhatók legyenek az egészségügyi intézményekben és a kisebb praxisokban. A leggyakoribb sterilizálási eljárások a gőz-, hőlég-, gáz- és a plazmasterilizálás. A sterilizálandó termékek közé tartozhatnak többek között a nem sterilen forgalomba kerülő, vagy többször is használható fém eszközök és műszerek, műtéti textíliák, kötszerek és varróanyagok, valamint gumiból, műanyagból, üvegből készült eszközök, edények, vagy gépek betegekkel érintkező alkatrészei. Ezeket megfelelő előkészítés után sterilizátorokban csírátlanítják, majd felhasználásig szakszerűen tárolják.
 • Sterilizasyon, bir ürünün içindeki ya da bir cismin üzerindeki bütün mikropları kesin bir şekilde öldürmek anlamına gelir. Bunun için de alkol, oksijenli su, merkürokrom gibi dezenfekte edici özelliği bulunan maddelerden yararlanılır. Morötesi ışınlarla bunların ürettiği ozon gazı da çok etkili sterilize edici maddelerdir. Etüv ya da Otoklav bu iş için kullanılır. Öte yandan ameliyatlarda kullanılacak operasyon aletleri de yaraya mikrop bulaştırmamaları için sterilize edilir. Ameliyat aletleri konteyner adını verdiğimiz muhafaza edileceği demir kutulara konulur ve böylece otoklava ya da tercih edilen bir başka cihaza yerleştirilir.Ülkemizde en çok kullanılan yöntemler birinci sırada buhar ile sterilizasyon (otoklav) sonra etilen oksit ve kuru ısı ile sterilizasyon gelir. Sterilizasyon ile dezenfeksiyon farklı anlamlara gelmektedir : Sterilizasyon bir nesne ya da obje üzerindeki tüm zararlı zararsız mikroorganizmaların yokedilmesidir. Dezenfeksiyon ise bi obje ya da nesne üzerindeki zararlı mikroorganizmaların yokedilmesidir. Dezenfektan olarak kimyasal maddeler kullanılırken sterilizasyon için su gibi zararsız maddeler de kulanılabilir. Ülkemizde son 40 yıldan beri otoklav adını verdiğimiz nemli ısı (su buharı) ile sterilizasyon yapan cihazlar kullanılmaktadır. Çünkü su buharı insan sağlığına zarar vermemekte ve bu nedenle tercih edilmektedir. 134°C de 1,5 atm basınç altında en az 3,5 dakika da ve 121°C de 1,5 atm basınç altında en az 7 dakika da sterilizasyon gerçekleşmektedir. Dünya standartlarında bu şartlar kabul edilmektedir.Başlıca sterilizasyon yoları şunlardır. ısı ile sterilizasyon basınçlı buhar ile sterilizasyon kuru sıcak hava ile sterilizasyon süzme ile sterilizasyon (filtrasyon) ışınlar ile sterilizasyon (ışınlama)Bunlara örnek ise etilen oksit gazıyla, gazplazma ile sterilizasyon, buhar ile sterilizasyon, gluteraldehit gazıyla sterilizasyon örnek verilebilir.Kuru ısı ile sterilizasyona örnek olarak etüv verilebilir. Ama son 5 yılda alınan ortak karar ile etüv uygulamasına son verilmiştir. Çünkü tüm bakterileri yok etmediği yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır...kimyasal maddelerin öldürücü etkisini sağlayan sebepler kısaca şunlardır... Dezenfektan maddenin konsantrasyonu Etki süresi Isı pH Organik maddeler Mikroorganzimaya bağlı etkilerSon olarak da dezenfektan olarak seçilecek maddelerin olması gereken özellikleri şunlardır. Ucuz ve etkili olmalı Suda erimeli ve iyi ıslatıcı olmalı Kısa sürede etkisini göstermeli Az zehirli olmalı, allerjenik ve kanserojen etki göstermemeli Açık yaralara uygulandığında doğal direnç mekanizmalarını bozmamalı İnvivo ve invitro mekanizmaları bilinmeli Kötü kokulu olmamalıdır.Sterilizasyon işlemi kısaca şu şekilde yapılır.Üniteye getirilen kirli aletler akıtılmadan direkt olarak eğer mevcutsa otomatik yıkama makinasının sepetlerine yerleştirilir. Kapak kapatılır ve çalıştırılır. Ortalama 45 dakikada yıkama işlemi çeşitli evreler ile sürer. Cihaza özellikle enzimatik deterjanlar konulmalıdır. Eğer kanlı alet çoksa kan çözücü de konulabilir. Yıkama işlemi bittikten sonra aletler sorumlu eleman tarafından sepetlerden alınıp kendi konteynırına yerleştirilir. Her kurumun kendi belirlediği bir cerrahi alet sıralama düzeni vardır. Bu doğrultuda dizilen aletlerin yanına bir adet kimyasal indikatör konur ve kapak kapatılır. Sonra konteynır otoklava konur. Eğer konteynır kapaklarında filtre varsa kâğıt filtreler değiştirilir ve kapak sıkıca kapatılır. Eğer filtre yoksa konteyner kapağı köşeden açık bırakılarak otoklava yerleştirilir. Makina Döngüsünü tamamlayıp sonlandığında konteyner filtreli ise hemen yerine kaldırılabilir ya da kullanılabilir. Eğer filtresiz ise konteynırın iç kısmına dokunmadan dışından kapak itilerek sıkıca kapatılır ve kullanıma hazır hale gelir.
 • Стерилиза́ция — освобождение какого-либо предмета или материала от всех видов микроорганизмов (включая бактерии и их споры, грибы, вирусы и прионы), либо их уничтожение. Осуществляется термическим, химическим, радиационным, фильтрационным методами.
 • 殺菌(さっきん、sterilization)とは、病原性や有害性を有する糸状菌、細菌、ウイルスなどの微生物を死滅させる操作のことである。電磁波、温度、圧力、薬理作用などを用いて細菌などの組織を破壊するか、生存が不可能な環境を生成することで行われる。病原体の除去(感染症の予防)、食品の鮮度保持、などが主な目的である。対象とする細菌などによっては効果が期待できない方法もある。人体や有益な生物への障害、高熱や腐食による装置の破損、食品の風味の変質などを引き起こすことがあるので、適切な方法を選択することが重要である。低温殺菌法のパスチャライゼーション(英語名、pasteurization)はルイ・パスツールからきている。
 • Se denomina esterilización al proceso validado por medio del cual se obtiene un producto libre de microorganismos viables. El proceso de esterilización debe ser diseñado, validado y llevado a cabo de modo de asegurar que es capaz de eliminar la carga microbiana del producto o un desafío más resistente.Dado que la esterilidad no puede demostrarse de manera absoluta sin causar la destrucción completa de todas las unidades del lote de producto terminado, se define la esterilidad en términos probabilísticos, en donde la probabilidad de que una unidad de producto esté contaminada es aceptablemente remota. Se considera que un producto crítico es estéril cuando la probabilidad de que un microorganismo esté presente en forma activa o latente es igual o menor de 1 en 1.000.000 (coeficiente de seguridad de esterilidad 10^-6).Los agentes que matan microbios son denominados microbiocidas (cida= “matar”) o más comúnmente denominados “germicidas”. Si el agente específicamente destruye bacterias, es llamado bacteriocida; si mata hongos es denominado fungicida. Como sea después de exponer el objeto esterilizado al aire o a sus alrededores, éste otra vez se habrá contaminado con microorganismos. Los métodos térmicos de esterilización son comúnmente los más utilizados para eliminar los microorganismos, incluyendo las formas más resistentes como lo son las endoesporas.
 • Sterylizacja, wyjaławianie – jednostkowy proces technologiczny polegający na zniszczeniu wszystkich, zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych i zarodnikowych form mikroorganizmów. Sterylizacji można dokonać mechanicznie, fizycznie, bądź chemicznie, najczęściej używa się metod fizycznych. Prawidłowo wysterylizowany materiał jest jałowy – nie zawiera żadnych żywych drobnoustrojów (także wirusów) oraz ich form przetrwalnikowych.
 • 살균(殺菌)은 곰팡이, 바이러스, 세균 따위의 모든 형태의 미생물을 약품이나 높은 열로 죽여 균이 없는 상태로 만드는 일을 가리킨다. 멸균(滅菌)이라고도 한다.
 • Sterilace (nesprávně sterilizace, kdy se jedná o veterinární nebo lékařský zákrok vedoucí k neplodnosti. Koncovka -izace pochází z angličtiny) je soubor činností směrujících k odstranění nebo usmrcení buněk v daném prostředí. Metody používané pro sterilaci mají dlouhou historii. Louis Pasteur poprvé použil tepla pro uchování vína (1864) a již předtím bez plného chápání procesu bylo tepla používáno v konzervačním průmyslu (cca 1700). Další sterilační techniky jako filtrace byly užity v 19. století.
 • Стерилизацията представлява унищожаване на микроорганизмите и техните спори.Стерилизацията бива физична или химична: Физичната стерилизация се извършва с физични средства и може да е топла или студена. Топлата стерилизация се осъществява чрез суха или влажна топлина. При първата се използва горещ въздух (изгаряне), а при втората — водни пари (кипене). Студената стерилизация се осъществява с бактериални филтри и лъчения. Последните биват: Нейонизиращи ултравиолетови лъчения - за стерилизиране на помещения. Ултразвук - за стерилизиране на стоматологични инструменти. Йонизиращи гама-лъчи - за стерилизация на лекарства. Химичната стерилизация се извършва с формалин или с параформалинови таблети, като самият процес се контролира чрез индикатори.↑ ↑
 • L'esterilització és el tractament que deixa a l'objecte tractat lliure de tot organisme viu. L'esterilització es pot aconseguir mitjançant l'aplicació de calor, productes químics, les radiacions, d'alta pressió o de filtració. L'esterilització alimentària consiteix a sotmetre els aliments a una temperatura d'entre 120 i 150 °C durant un temps determinat que ocil·la entre 10 i 15 minuts. Aquest mètode elimina tots els microorganismes nocius dels aliments i s'utilitza en fruites, verdures, carn i peix. La llet és un cas especial, ja que la tècnica emprada per conservar-la consisteix a sotmetre-la a una temperatura de 140 °C durant un segon.El bromur de metil usat en molts processos d'esterilització és un dels principals causants del forat de la capa d'ozó.
 • Esterilização de materiais é a total eliminação da vida microbiológica destes materiais. É diferente de limpeza e diferente de assepsia. Como exemplo, uma tesoura cirúrgica pode ser lavada, e ela estará apenas limpa. Para ser esterilizada é necessário que seja submetida ao calor durante um determinado tempo, destruindo todas as bactérias, seus esporos, vírus e fungos. Existem várias técnicas de esterilização, que apresentam vantagens e desvantagens; contudo, a técnica usada mais regularmente é a autoclavagem.
 • La sterilizzazione è intesa come il risultato finale di un processo che grazie all'avanzare della tecnologia, tende a garantire la condizione in cui la sopravvivenza dei microrganismi è altamente improbabile.Una popolazione di oggetti è considerata sterile se un oggetto su un milione è contaminato. Un materiale viene definito sterile se il SAL (livello di sicurezza di sterilità) è inferiore a 10−6; cioè quando le probabilità di trovarvi un microrganismo sono inferiori ad una su un milione.
 • Mit Sterilisation, Sterilisierung und Entkeimung bezeichnet man Verfahren, durch die Materialien und Gegenstände von lebenden Mikroorganismen einschließlich ihrer Ruhestadien (z. B. Sporen) befreit werden. Den damit erreichten Zustand der Materialien und Gegenstände bezeichnet man als „steril“.Die ebenfalls an Stelle von „steril“ verwendete Bezeichnung „keimfrei“ ist missverständlich, weil es sich bei der Sterilisation nicht nur um die Entfernung oder Abtötung von Krankheitserregern handelt, sondern um die Entfernung oder Abtötung aller Mikroorganismen in jedem Entwicklungsstadium. Die Bezeichnung „keimfrei“ hängt zusammen mit der falschen Bezeichnung „Keim“ für Mikroorganismen in jedem Entwicklungsstadium, auch im aktiven Stadium.Bei der Sterilisation von Materialien (z. B. Lebensmittel, Pharmazeutika, Lösungen), Gegenständen, Verpackungen, Geräten (z. B. Gefäße zur Kultur von Mikroorganismen, Endoskope) werden (im Idealfall) alle enthaltenen oder anhaftenden Mikroorganismen einschließlich deren Dauerformen (beispielsweise Sporen) abgetötet, sowie Viren, Prionen (infektiöse Proteine), Plasmide und andere DNA-Fragmente zerstört.In der Praxis gelingt eine vollständige Sterilisation nicht mit 100%iger Sicherheit. Es wird deshalb eine Reduktion der Anzahl an vermehrungsfähigen Mikroorganismen um einen je nach Anwendungsbereich bestimmten Faktor (in Zehnerpotenzen) gefordert oder eine bestimmte Wahrscheinlichkeit der vollständigen Sterilisation. Zum Beispiel wird gefordert, dass der Restgehalt an vermehrungsfähigen Mikroorganismen in einer Einheit des Sterilisierguts höchstens 10−6 koloniebildende Einheiten beträgt, das heißt: In einer Million gleichbehandelten Einheiten des Sterilisierguts darf maximal ein vermehrungsfähiger Mikroorganismus enthalten sein.Die Sterilisation erfolgt durch physikalische (thermisch, Bestrahlung) oder chemische Verfahren.In der technischen Abgrenzung zur Desinfektion wird bei der Sterilisation in der Regel eine um eine Zehnerpotenz höhere Wahrscheinlichkeit der vollständigen Sterilisation gefordert.
 • Sterilization (or sterilisation) is a term referring to any process that eliminates (removes) or kills all forms of life, including transmissible agents (such as fungi, bacteria, viruses, spore forms, etc.) present on a surface, contained in a fluid, in medication, or in a compound such as biological culture media. Sterilization can be achieved by applying heat, chemicals, irradiation, high pressure, and filtration or combinations thereof.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 130415 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6162 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 28 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107865484 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La stérilisation est une technique destinée à détruire tout germe microbien par exemple d'une préparation (souvent alimentaire). La première technique a consisté à porter cette préparation à haute température, c'est-à-dire de 100 °C à 180 °C. Elle a été inventée par Nicolas Appert à la fin du XVIIIe siècle (appertisation).
 • Sterilisasi adalah pemusnahan atau eliminasi semua mikroorganisme, termasuk spora bakteri, yang sangat resisten.
 • Стерилиза́ция — освобождение какого-либо предмета или материала от всех видов микроорганизмов (включая бактерии и их споры, грибы, вирусы и прионы), либо их уничтожение. Осуществляется термическим, химическим, радиационным, фильтрационным методами.
 • 殺菌(さっきん、sterilization)とは、病原性や有害性を有する糸状菌、細菌、ウイルスなどの微生物を死滅させる操作のことである。電磁波、温度、圧力、薬理作用などを用いて細菌などの組織を破壊するか、生存が不可能な環境を生成することで行われる。病原体の除去(感染症の予防)、食品の鮮度保持、などが主な目的である。対象とする細菌などによっては効果が期待できない方法もある。人体や有益な生物への障害、高熱や腐食による装置の破損、食品の風味の変質などを引き起こすことがあるので、適切な方法を選択することが重要である。低温殺菌法のパスチャライゼーション(英語名、pasteurization)はルイ・パスツールからきている。
 • Sterylizacja, wyjaławianie – jednostkowy proces technologiczny polegający na zniszczeniu wszystkich, zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych i zarodnikowych form mikroorganizmów. Sterylizacji można dokonać mechanicznie, fizycznie, bądź chemicznie, najczęściej używa się metod fizycznych. Prawidłowo wysterylizowany materiał jest jałowy – nie zawiera żadnych żywych drobnoustrojów (także wirusów) oraz ich form przetrwalnikowych.
 • 살균(殺菌)은 곰팡이, 바이러스, 세균 따위의 모든 형태의 미생물을 약품이나 높은 열로 죽여 균이 없는 상태로 만드는 일을 가리킨다. 멸균(滅菌)이라고도 한다.
 • La sterilizzazione è intesa come il risultato finale di un processo che grazie all'avanzare della tecnologia, tende a garantire la condizione in cui la sopravvivenza dei microrganismi è altamente improbabile.Una popolazione di oggetti è considerata sterile se un oggetto su un milione è contaminato. Un materiale viene definito sterile se il SAL (livello di sicurezza di sterilità) è inferiore a 10−6; cioè quando le probabilità di trovarvi un microrganismo sono inferiori ad una su un milione.
 • Sterilization (or sterilisation) is a term referring to any process that eliminates (removes) or kills all forms of life, including transmissible agents (such as fungi, bacteria, viruses, spore forms, etc.) present on a surface, contained in a fluid, in medication, or in a compound such as biological culture media. Sterilization can be achieved by applying heat, chemicals, irradiation, high pressure, and filtration or combinations thereof.
 • L'esterilització és el tractament que deixa a l'objecte tractat lliure de tot organisme viu. L'esterilització es pot aconseguir mitjançant l'aplicació de calor, productes químics, les radiacions, d'alta pressió o de filtració. L'esterilització alimentària consiteix a sotmetre els aliments a una temperatura d'entre 120 i 150 °C durant un temps determinat que ocil·la entre 10 i 15 minuts.
 • Esterilização de materiais é a total eliminação da vida microbiológica destes materiais. É diferente de limpeza e diferente de assepsia. Como exemplo, uma tesoura cirúrgica pode ser lavada, e ela estará apenas limpa. Para ser esterilizada é necessário que seja submetida ao calor durante um determinado tempo, destruindo todas as bactérias, seus esporos, vírus e fungos.
 • Sterilace (nesprávně sterilizace, kdy se jedná o veterinární nebo lékařský zákrok vedoucí k neplodnosti. Koncovka -izace pochází z angličtiny) je soubor činností směrujících k odstranění nebo usmrcení buněk v daném prostředí. Metody používané pro sterilaci mají dlouhou historii. Louis Pasteur poprvé použil tepla pro uchování vína (1864) a již předtím bez plného chápání procesu bylo tepla používáno v konzervačním průmyslu (cca 1700). Další sterilační techniky jako filtrace byly užity v 19.
 • Sterilizasyon, bir ürünün içindeki ya da bir cismin üzerindeki bütün mikropları kesin bir şekilde öldürmek anlamına gelir. Bunun için de alkol, oksijenli su, merkürokrom gibi dezenfekte edici özelliği bulunan maddelerden yararlanılır. Morötesi ışınlarla bunların ürettiği ozon gazı da çok etkili sterilize edici maddelerdir. Etüv ya da Otoklav bu iş için kullanılır. Öte yandan ameliyatlarda kullanılacak operasyon aletleri de yaraya mikrop bulaştırmamaları için sterilize edilir.
 • Mit Sterilisation, Sterilisierung und Entkeimung bezeichnet man Verfahren, durch die Materialien und Gegenstände von lebenden Mikroorganismen einschließlich ihrer Ruhestadien (z. B. Sporen) befreit werden.
 • A sterilizálási eljárások a betegellátásban azoknak a folyamatoknak az összessége, melyek során a különféle anyagokat és eszközöket sterillé, azaz csíramentessé teszik, hogy felhasználhatók legyenek az egészségügyi intézményekben és a kisebb praxisokban. A leggyakoribb sterilizálási eljárások a gőz-, hőlég-, gáz- és a plazmasterilizálás.
 • Steriliseren (Lat. sterere = glimmend) is het opzettelijk doden van micro-organismen, zoals bacteriën, virussen, schimmels en sporen op of in allerlei materialen of stoffen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het houdbaar maken van voedsel en het vervaardigen van medisch materiaal of met instrumenten voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Se denomina esterilización al proceso validado por medio del cual se obtiene un producto libre de microorganismos viables.
 • Стерилизацията представлява унищожаване на микроорганизмите и техните спори.Стерилизацията бива физична или химична: Физичната стерилизация се извършва с физични средства и може да е топла или студена. Топлата стерилизация се осъществява чрез суха или влажна топлина. При първата се използва горещ въздух (изгаряне), а при втората — водни пари (кипене). Студената стерилизация се осъществява с бактериални филтри и лъчения.
rdfs:label
 • Stérilisation (microbiologie)
 • Esterilització (microbiologia)
 • Esterilización (microbiología)
 • Esterilização de materiais
 • Sterilace (mikrobiologie)
 • Sterilisasi (mikrobiologi)
 • Sterilisation
 • Steriliseren (micro-organismen)
 • Sterilizasyon
 • Sterilization (microbiology)
 • Sterilizzazione (igiene)
 • Sterilizálási eljárások a betegellátásban
 • Sterylizacja (mikrobiologia)
 • Стерилизация (микробиология)
 • Стерилизация (микробиология)
 • 殺菌
 • 살균
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of